Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


IVS 3 - RAPORTAREA EVALUARII

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" CLUJ - NAPOCA

FACULATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR

MASTERAT - EXPERTIZA CONTABILA SI AUDITIVS 3

RAPORTAREA EVALUARII

CUPRINS

Aspecte introductive privind standardele internationale de evaluare. Codul deotologic al profesiei de evaluator

Arie de aplicabilitate

Definitii

Relatia cu Standardele de Contabilitate

Continutul standardului

Comentarii

Cerinte pentru prezentarea informatiilor

Prevederi referitoare la devieri de la Standard

Data intrarii in vigoare

Bibliografie

10. Raport de evaluare

IVS 3 - RAPORTAREA EVALUARII

1. Aspecte introductive privind standardele internationale de evaluare

Standardele in general reprezinta punctul de vedere al specialistilor intr-un anumit domeniu, iar daca ne referim la standardele de evaluare trebuie aratat faptul ca obiectul principal il reprezinta imbunatatirea si mentinerea calitatii lucrarilor de evaluare, in beneficiul profesiei de evaluator si al utilizatorilor rezultatelor evaluarii.

In mod practic, destinatia standardelor este de a asigura un ghid pentru profesionistii in

domeniu in efectuarea lucrarilor de evaluare a intreprinderii, ceea ce presupune ca, inainte de a alege metoda de evaluare pentru fiecare categorie de active, evaluatorul sa stabileasca standardele de evaluare cele mai potrivite.

Importanta standardelor in activitatea de evaluare rezulta din aplicabilitatea si scopul lor si se regaseste in urmatoarele aspecte:

a) ajuta evaluatorii, prin recomandari clare, in elaborarea rapoartelor de evaluare;

b) promoveaza compatibilitatea prin utilizarea unor definitii standard ale valorii de piata si a metodelor de evaluare;

c) asigura o calitate standard cu privire la validarea, calificarea recunoscuta si cea mai buna practica, ca un etalon pentru beneficiarii evaluarilor;

d) asigura o baza precisa pentru analiza economica a utilizarii eficiente a resurselor intreprinderii;

e) promoveaza in randul evaluatorilor metodele adecvate clientului sau problemei;

f) sporesc preocuparea privind rolul evaluatorului;

g) instituie proceduri care sa conduca la o certificare a valorii, precisa, fara ambiguitati, compatibila cu legislatia nationala si internationala, cu standardele de evaluare si de contabilitate si cu recomandarile pentru cea mai buna practica;

In aplicarea Standardelor Internationale de Evaluare, editate de Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare - International Valuation Standards Committee -IVSC si adoptate ca Standarde de Evaluare ale ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMANIA ("ANEVAR"), din anul 2004, este esential ca evaluarile, realizate in conformitate cu acestea, sa fie efectuate de evaluatori profesionisti, onesti si competenti, fara prejudecati si interese proprii, ale caror rapoarte sunt clare, nu induc in eroare si care prezinta toate aspectele esentiale pentru intelegerea adecvata a evaluarii. Evaluatorii, membri ai ANEVAR (" Evaluatorii"), vor promova si vor mentine in permanenta increderea publicului in profesiunea de evaluator. O evaluare elaborata pe baza Standardelor Internationale de Evaluare il obliga pe evaluator sa respecte acest Cod deontologic al profesiei de evaluator ("Codul dentologic").

La efectuarea unei evaluari se au in vedere urmatorii trei pasi:

Pasul 1: inspectia proprietatii de catre Expertul Evaluator
Pasul 2: centralizarea tuturor informatiilor si analiza lor
Pasul 3: elaborarea raportului de evaluare

1.1 Importanta esentiala a unui raport de evaluare, care este etapa finala a procesului de evaluare, rezida in comunicarea concluziei asupra valorii si a tipului de evaluare, a scopului evaluarii si a oricaror ipoteze si conditii limitative carora li se supune evaluarea. De asemenea, in raportul de evaluare pot fi incluse si procesele analitice si datele empirice utilizate in scopul determinarii valorii, pentru a ghida cititorul printre procedurile si faptele pe care evaluatorul le-a luat in considerare.

1.2 Raportul de evaluare prezinta concluzia asupra valorii. El contine numele evaluatorului si data evaluarii. Identifica proprietatea, drepturile de proprietate supuse evaluarii, tipul de evaluare si destinatia evaluarii. Sunt prezentate toate ipotezele si conditiile limitative, sunt specificate datele evaluarii si raportarii, este descrisa extinderea inspectiei, se fac referiri la aplicabilitatea acestor standarde si a oricaror cerinte de prezentare si se include semnatura evaluatorului.

1.3 Datorita rolului cheie pe care raportul de evaluare il are in comunicarea concluziei privind valoarea, catre utilizatori si terti, acest standard are urmatoarele obiective principale:

- Sa comenteze cerintele privind raportarea, care corespund celei mai bune practici profesionale; si

- Sa identifice elementele esentiale care trebuie incluse in rapoartele de evaluare.

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE EVALUATOR

1. Consideratii generale

Codul deontologic al profesiei de evaluator anexa la Statutul ANEVAR cuprinde principiile etice care stau la baza serviciilor profesionale ale evaluatorilor si exemple de practici lipsite de etica. ANEVAR este autorizat sa numeasca organisme care sa vegheze respectarea principiilor etice prin aplicarea Regulamentului Comisiei de etica.

Respectarea codului deontologic al profesiei (constituit in standard etic), ca si a standardelor profesionale, depinde in primul rand de intelegerea membrilor, de actiunile lor voluntare si in ultimul rand,atunci cand sunt necesare, de procedurile disciplinare, indreptate impotriva celor care se abat de la aceste principii.

Inscrierea in ANEVAR este voluntara. Acceptand statutul de membru, un evaluator isi asuma prin respectarea acestor principii etice, o obligatie de autodisciplina, dincolo de cerintele legilor si regulamentelor.

Principiile etice ale Codului Deontologic al ANEVAR exprima recunoasterea de catre evaluator a propriilor responsabilitati fata de opinia publica, clienti si colegi. Aceste principii ii ghideaza pe membrii ANEVAR in indeplinirea responsabilitatilor lor profesionale pe baza conditiei etice si necesita un angajament ferm pentru un comportament exemplar, chiar daca acest lucru este contrar avantajului personal.

2. Responsabilitati

Pe parcursul indeplinirii responsabilitatilor profesionale ale determinarii valorii reale a proprietatilor, evaluatorul trebuie sa puna in aplicare judecati profesionale si morale rezonabile, in toate activitatile pe care le intreprinde.Valoarea determinata trebuie sa fie obiectiva si nu trebuie influentata de factori subiectivi ca vointa, dorinta sau nevoia clientului sau altor persoane.

Evaluatorii ANEVAR au responsabilitati fata de toti cei care beneficiaza de serviciile lor profesionale. Membrii mai au si responsabilitatea continua de a coopera unii cu altii pentru a imbunatati arta evaluarii, pentru a pastra increderea publicului si pentru a duce la indeplinire cerintele speciale de auto−guvernare ale profesiunii. Eforturile colective ale evaluatorilor sunt necesare pentru a mentine si intari traditiile profesiunii.

3. Interesul public

Evaluatorii trebuie sa accepte obligatia de a actiona intr-un mod care va servi interesului public, va onora increderea publicului si va demonstra atasamentul fata de profesionalism.

Ca semn distinct al unei profesii este acceptarea acesteia de catre public. Publicul evaluatorilor este format din clienti, guvern, intreprinzatori, manageri, comunitatea financiara si de afaceri si toti cei care se bazeaza pe obiectivitatea si integritatea evaluatorilor pentru a mentine functionarea normala a societatii. Aceasta incredere impune o responsabilitate a interesului public asupra evaluatorului. Interesul public este definite drept bunastarea colectiva a comunitatii oamenilor si a institutiilor pe care profesia o serveste.

In aplicarea responsabilitatilor profesionale, evaluatorii se pot intalni cu presiuni conflictuale din partea fiecaruia din aceste grupuri. In rezolvarea acestor conflicte, evaluatorii trebuie sa actioneze cu integritate, ghidati dupa perceptul conform caruia, atunci cand membrii ANEVAR isi indeplinesc responsabilitatile lor catre public, interesul clientilor este servit in cel mai bun mod cu putinta.

Cei care se bazeaza pe rapoartele de evaluare ale evaluatorilor se asteapta ca acestia sa se achite de responsabilitatile profesionale cu integritate, obiectivitate, cu grija profesionala cuvenita si cu un interes autentic in a servi publicul. Se asteapta ca acestia sa furnizeze servicii de calitate, sa stabileasca relatii contractuale si sa ofere o gama de servicii intr-o maniera care sa demonstreze un nivel de profesionalism conform standardelor profesionale si codului deontologic.

Toti cei care accepta calitatea de membru ANEVAR se angajeaza sa onoreze increderea publica. In schimbul increderii pe care publicul si-o pune in ei, membrii trebuie sa caute continuu sa demonstreze dedicarea lor in atingerea excelentei profesionale.

4. Integritatea

Pentru a mentine si a raspandi increderea publica, membrii trebuie sa-si indeplineasca toate indatoririle profesionale in spiritul celei mai inalte integritati.

Integritatea este un element fundamental pentru recunoasterea profesionala. Integritatea pretinde ca un membru sa fie onest, sincer in limitele confidentialitatii clientului. Evaluatorul nu trebuie sa fie subordonat castigului si avantajelor personale.

Evaluatorul are obligatia de a evita furnizarea unor rezultate false ale evaluarii, care s-ar putea datora fie abordarii gresite, fie estimarii facute cu o aproximatie foarte larga.

Evaluatorul are obligatia sa explice si sa descrie corespunzator ce intelege prin evaluare in cazul unui contract specific pentru care este angajat, pentru a evita neintelegerile si greselile voite sau intamplatoare ulterioare.

Nu este corect ca un evaluator sa accepte un contract de evaluare pentru un domeniu in afara calificarii sale profesionale cu exceptia cazurilor in care:

. a adus inainte la cunostinta clientului limitele competentei sale;
. se asociaza cu un alt evaluator care are calificarea necesara in domeniul-specific.

Cand doi sau mai multi clienti potentiali solicita serviciile aceluiasi evaluator relativ la aceeasi evaluare, evaluatorul nu poate accepta decat pe unul, cu exceptia cazului cand exista consensul partilor implicate.

Integritatea este masurata in termeni de ce este drept si just. Evaluatorul trebuie sa-si testeze deciziile si actiunile, sa urmareasca atat forma cat si spiritul standardelor tehnice si etice, principiile obiectivitatii, ale independentei si ale rigurozitatii.

5. Obiectivitatea si independenta

Un membru trebuie sa-si mentina independenta si sa nu se afle in conflict de interese atunci cand isi exercita responsabilitatile profesionale. Evaluatorul trebuie sa fie independent in fapte si aparente atunci cand ofera servicii de evaluare sau consultanta.

Principiul obiectivitatii impune obligatia de a fi impartial, onest din punct de vedere intelectual si in afara conflictelor de interese.

Independenta exclude relatiile care ar putea parea ca micsoreaza obiectivitatea membrilor in oferirea serviciilor. Membrii servesc de multe ori interese multiple, dar trebuie sa protejeze integritatea muncii lor, sa mentina obiectivitatea si sa evite orice subordonare a judecatii lor.

Obligatia evaluatorului fata de client este de a prezenta acestuia concluziile obiectiv, rezultatele precise si reale asupra evaluarii cerute, indiferent de dorinta si indicatiile clientului. Incertitudinile trebuie, de asemenea, facute cunoscute.

6. Rigurozitatea

Membrii trebuie sa se ghideze dupa standardele etice si profesionale, sa se straduiasca continuu sa imbunatateasca competenta si calitatea serviciilor lor si sa-si exercite responsabilitatile profesionale la capacitatea maxima.

Rigurozitatea solicita membrilor sa-si exercite responsabilitatile profesionale cu competenta si sarguinta. Ea impune obligatia de a indeplini sarcinile profesionale la capacitatea maxima, avandu-se mereu in vedere interesul clientului pentru care sunt indeplinite aceste servicii si in concordanta cu responsabilitatea profesionala fata de interesul public.

Competenta deriva din sintetizarea pregatirii si a experientei. Ea incepe cu stapanirea cunostintelor cerute pentru a deveni evaluator.

Mentinerea competentei solicita un angajament de instruire si de perfectionare profesionala, care trebuie sa continue pe tot timpul vietii profesionale a membrilor. Competenta este o responsabilitate individuala a fiecarui membru, care trebuie sa ia toate masurile pentru a atinge un nivel de competenta care va asigura faptul ca valoarea din rapoartele de evaluare va respecta un inalt grad de profesionalism cerut de codul deontologic si statutul ANEVAR.

Fiecare membru este responsabil de stabilirea competentei sale, evaluand daca pregatirea, experienta si judecata sa sunt adecvate pentru responsabilitatile care trebuie asumate.

Evaluatorul trebuie sa execute constiincios si cu competenta contractele ce ii sunt incredintate. Loialitatea, impartialitatea si dorinta de a fi util clientului trebuie sa inspire si sa ghideze lucrarile lui.

7. Confidentialitate

Evaluatorul angajat intr-o actiune de evaluare are obligatia de a nu dezvalui angajarea sa de catre client unor terte persoane, precum si obligatia de a nu dezvalui rezultatele evaluarii fara permisiunea scrisa si prealabila a clientului sau, sau fara sa fie obligat de o procedura judiciara.

In cazul in care raportul de evaluare este pus de catre client la dispozitia unor terte persoane, cu acordul scris al evaluatorului, acestea au acelasi drept de a se baza pe validitatea si obiectivitatea raportului evaluatorului ca si clientul initial.

8. Practici lipsite de etica si de profesionalism in munca de evaluare

Se considera ca exemplele prezentate nu acopera toate aspectele.

. Poate fi suspectat rezultatul unei evaluari si deci considerat lipsit de valabilitate, daca evaluatorul a acceptat un contract a carui plata este conditionata de:

a) o decizie judecatoreasca favorabila clientului referitoare la proprietatea evaluata;
b) o reducere de impozit obtinuta de client pentru acea proprietate;
c) pretul vanzarii acelei proprietati;
d) orice indicatii sau concluzii furnizate apriori de client.

. Este lipsit de etica si profesionalism acceptarea unor contracte a caror plata reprezinta procente din valoarea la care se ajunge in urma operatiunii de evaluare.

. Se considera lipsita de etica si profesionalism acceptarea de catre un evaluator a unui contract care priveste o proprietate pentru care el are un interes actual sau de perspectiva. Interesele pe care un evaluator le-ar putea avea fata de o proprietate evaluata includ:

a) dobandirea respectivei proprietati;
b) functionarea ca agent de vanzare-cumparare sau finantare a respectivei proprietati;
c) administrarea respectivei proprietati.

. Este lipsita de etica si profesionalism:

a) utilizarea semnaturii unei persoane care nu a lucrat efectiv la evaluare sau nu a supravegheat efectiv evaluarea
b) in cazul unui raport comun lipsa unei semnaturi sau orice opinie divergenta;
c) in cazul colaborarii intre doi sau mai multi evaluatori, prezentarea de rapoarte separate;
d) in cazul unor evaluari independente pentru aceeasi proprietate, colaborarea in orice fel a evaluatorilor angajati independent.

. Nu este etic si profesional ca un evaluator sa emita asupra valorii unei proprietati o opinie fara a face investigatii complete si fara a analiza toate datele.

. Reclama nu este incompatibila cu etica, dar este lipsita de etica utilizarea in cadrul reclamei a informatiilor false cum ar fi:

- prezentarea gresita a experientei si calificarii profesionale;
- prezentarea falsa a serviciilor ce pot fi oferite conform calificarii sau prezentarea pentru reclama a unor contracte anterioare fara permisiunea expresa a clientului;
- afirmarea, garantarea sau insinuarea faptului ca evaluarea ar putea fi efectuata conform intereselor clientului.

. In cazul in care unui evaluator i se cere o apreciere asupra unui raport de evaluare elaborat de alti evaluatori, este lipsit de etica ca acesta sa denigreze munca desfasurata.

Parerile exprimate nu se vor referi la valoarea obtinuta, ci la respectarea standardelor si procedurilor recunoscute de evaluare, adecvarea metodelor alese si a judecatii evaluatorului.

. Este o practica lipsita de etica exprimarea publica a unor opinii despre profesionalismul, experienta, calitatea rapoartelor de evaluare a unor membrii ai ANEVAR, precum si defaimarea organizatiei

Arie de aplicabilitate

2.1 Cerintele privind raportarea, cuprinse in acest standard, se aplica tuturor tipurilor de rapoarte de evaluare.

2.2 Conformitatea cu aceste cerinte de raportare este ceruta atat evaluatorilor externi, cat si celor interni.

2.3 Unele instructiuni, care se refera la evaluarea pentru scopuri specifice si pentru tipuri specifice de proprietate, cum ar fi raportarea financiara si pentru garantarea imprumutului, pot sa fie diferite de cele realizate pentru alte misiuni. Cititorul este sfatuit sa consulte acele sectiuni ale Standardelor Internationale de Evaluare (IVS-uri), care se refera la acele situatii, de exemplu Standardele Internationale de Aplicatii in Evaluare 1 si 2 (IVA 1 si IVA 2).

Definitii

3.1 Declaratia de conformitate. O declaratie care atesta faptul ca evaluatorul a respectat cerintele etice si profesionale continute in Codul Deontologic IVSC, aferent indeplinirii misiunii.3.2 Raport verbal. Rezultatul unei evaluari, comunicat verbal unui client sau prezentat in justitie ca marturie de expert sau ca depozitie. Un raport de evaluare, comunicat verbal unui client, trebuie sa fie sustinut de un dosar de lucru si insotit cel putin de un rezumat scris al evaluarii.

3.3 Ipoteze speciale, neobisnuite sau extraordinare. Inainte de a incheia tranzactia de achizitie a unei proprietati, un cumparator prudent trebuie sa faca investigatii proprii (due diligence), interesandu-se pe piata despre respectiva proprietate. Este normal ca evaluatorul sa utilizeze ipotezele privind rezultatul probabil al acestei analize si sa se bazeze pe informatia pe care clientul i-o pune la dispozitie in aceasta problema. Ipotezele speciale, neobisnuite sau extraordinare pot fi orice ipoteze aditionale care se refera la problemele studiate in cadrul acestei analize sau care se refera la alte probleme, cum ar fi

identitatea cumparatorului, starea fizica a proprietatii, prezenta poluantilor (cum ar fi contaminarea panzei de apa freatica) sau abilitatea de a redezvolta proprietatea.

3.4 Specificatiile misiunii evaluatorului. Primul pas in procesul de evaluare, in care se stabilesc contextul si sfera evaluarii si se rezolva orice ambiguitate care implica un element sau o problema de evaluare. Evaluatorul se asigura ca analizele, informatiile si concluziile prezentate in raport sunt in concordanta cu specificatiile stabilite prin definirea misiunii evaluatorului. Specificatiile misiunii de evaluare includ urmatoarele sapte elemente:

- O identificare a proprietatii imobiliare, a bunurilor mobile, a intreprinderii sau a altei proprietati care face subiectul evaluarii, ca si a altor clase de proprietate care sunt incluse in evaluare, pe langa categoria principala de proprietate;

- O identificare a drepturilor de proprietate (proprietar unic, societati comerciale, participatii) care vor fi evaluate;

- Destinatia vizata a evaluarii si orice limitare legata de aceasta, identificarea oricarui colaborator si a contributiei acestuia;

- O definitie a tipului de valoare cerut;

- Data la care este valabila valoarea estimata si data raportului;

- O identificare a sferei evaluarii si a raportului; si

- O identificare a oricaror conditii limitative pe care se bazeaza evaluarea.

3.5 Raport de evaluare. Un document care inregistreaza instructiunile pentru o anumita misiune de evaluare, baza de evaluare si scopul evaluarii ca si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea. De asemenea, un raport de evaluare poate sa explice procesele analitice care au fost parcurse in cursul evaluarii si sa prezinte informatiile semnificative care au fost folosite in analiza. Rapoartele de evaluare pot fi verbale sau scrise. Tipul, continutul si dimensiunea unui raport variaza in functie de destinatar, de cerintele legale, de tipul proprietatii si de natura si complexitatea misiunii de evaluare.

3.6 Raport scris. Rezultatul unei evaluari, comunicat clientului in scris, inclusiv sub forma electronica. Rapoartele scrise pot fi documente narative detaliate, care sa contina toate materialele pertinente examinate si analizele realizate, pentru a ajunge la concluzia privind valoarea sau pot fi documente narrative sintetice, cum ar fi actualizari periodice ale valorilor, formulare utilizate de catre guvern sau alte agentii sau scrisori catre clienti.

Relatia cu Standardele de Contabilitate

4.1 Cand este adecvat, raportul de evaluare trebuie sa contina cel putin cerintele prevazute in Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS-uri), in Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) si in Standardele Internationale de Contabilitate a Sectorului Public (IPSAS).

4.2 Evaluarea in scopul raportarii financiare, care constituie continutul IVA 1, trebuie corelata cu acest standard.

Continutul standardului

Pentru a face evaluari compatibile cu aceste standarde si cu Principiile de Evaluare General Acceptate (GAVP), este obligatoriu ca evaluatorii sa respecte sectiunile Codului Deontologic referitoare la etica, competenta, prezentarea informatiilor si raportare (sectiunile 4, 5, 6 si 7).

5.1 Orice raport de evaluare trebuie:

- sa prezinte clar si cu acuratete concluziile evaluarii intr-o maniera neechivoca;

- sa identifice clientul, destinatia evaluarii si informatiile relevante, referitoare la:

- data la care valoarea estimata este valabila;

- data raportului si

- data inspectiei;

- sa specifice tipul de evaluare, incluzand definitia acestui tip de valoare; in cazul in care orice componenta a proprietatii este evaluata pe baza mai multor tipuri de valoare, este necesar sa se faca o distinctie clara intre tipurile de valoare.

- sa identifice si sa prezinte:

- drepturile de proprietate sau participatiile care trebuie evaluate;

- caracteristicile fizice si legale ale proprietatii si

- clasele de proprietate incluse in evaluare, altele decat categoria principala de proprietate

- sa descrie sfera/extinderea misiunii de evaluare;

- sa specifice orice ipoteze si conditii limitative care conditioneaza concluzia asupra valorii;

- sa identifice ipotezele speciale, neobisnuite sau extraordinare si sa prezinte probabilitatea in care aceste conditii ar putea sa apara;

- sa includa o descriere a informatiilor si datelor analizate, a analizelor de piata efectuate, a abordarilor si procedurilor de evaluare aplicate, ca si rationamentul care sustine analizele, opiniile si concluziile din raport;

- sa contina, in mod expres, o clauza care sa nu permita publicarea integrala sau partiala a raportului, sau oricarei referinte sau valori incluse in raport, sau numelui si afilierii profesionale a evaluatorului, fara aprobarea scrisa a evaluatorului;

- sa contina o declaratie de conformitate care sa certifice ca evaluarea a fost facuta in concordanta cu IVS-urile, sa prezinte orice deviere de la cerintele specifice ale IVS-urilor si sa prezinte o explicatie pentru o astfel de deviere, corespunzator cu Codul Deontologic IVSC;

- sa includa numele, calificarea profesionala si semnatura evaluatorului.

5.2 Atunci cand raportul de evaluare este transmis in varianta electronica, evaluatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru a proteja integritatea datelor/textelor din raport si sa se asigure ca nu apar erori de transmitere. Software-ul trebuie sa asigure siguranta transmisiei

- Trebuie identificate originea, data si ora transmisiei, precum si destinatia, data si ora receptionarii. Software-ul trebuie sa permita confirmarea ca exista o corespondenta intre cantitatea de date/texte transmise si receptionate, iar raportul trebuie sa fie salvat intr-o varianta care permite numai citirea de catre beneficiari (mai putin pentru autor).

- Evaluatorul trebuie sa se asigure ca semnatura digitala este protejata si se afla sub controlul complet al evaluatorului prin parole (coduri PIN), elemente de hardware (carduri de securitate) sau alte mijloace. O semnatura aflata pe un raport electronic este considerata autentica si implica acelasi nivel de responsabilitate, ca si o semnatura pusa pe un raport scris - in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.- O copie electronica si/sau listata a raportului, transmis electronic, trebuie pastrata de evaluator pe perioada ceruta prin lege, dar nu mai putin de cinci ani. Fisierele cu inregistrarea raportului de evaluare transmis electronic se pot pastra pe suport electronic, magnetic sau alte variante.

5.3 Modul de prezentare a raportului de evaluare este stabilit de evaluator si de client in functie de instructiunile si specificatiile misiunii de evaluare.

5.4 Tipul raportului, continutul si marimea acestuia sunt in functie de destinatarul raportului, de reglementarile existente, de recomandarile legale, de tipul proprietatii si de natura si complexitatea problemei de evaluare.

5.5 Pentru toate rapoartele de evaluare trebuie retinute si indosariate documentele pe baza carora au fost stabilite rezultatele si concluziile evaluarii, acestea trebuind sa fie pastrate pentru o perioada de cel putin cinci ani de la data finalizarii misiunii de evaluare

Comentarii

6.1 Contextul in care valoarea este raportata este la fel de important ca si baza si acuratetea acesteia. Valoarea finala trebuie sa faca referire la informatiile de piata, la procedurile si rationamentele care sustin aceasta valoare finala.

6.2 Comunicarea rezultatului evaluarii, intr-o maniera logica si consecventa, presupune o abordare metodica, ce-l ajuta pe utilizator sa inteleaga derularea procesului de evaluare si relevanta concluziei sale.

6.3 Raportul trebuie sa comunice cititorului o intelegere clara a opiniilor exprimate de evaluator si, de asemenea, trebuie sa fie bine tehnoredactat si inteligibil pentru cineva care nu are cunostinte anterioare asupra proprietatii evaluate.

6.4 Raportul trebuie sa demonstreze claritatea, transparenta si consecventa abordarii.

6.5 Evaluatorul ar trebui sa manifeste prudenta in acordarea permisiunii de utilizare a evaluarii sale in alte scopuri decat cel pentru care a fost destinata initial.

Cerinte pentru prezentarea informatiilor

7.1 Daca evaluarile sunt facute de un evaluator intern, in raportul de evaluare vor fi prezentate informatii specifice referitoare la existenta si natura relatiei dintre evaluator si entitatea care controleaza activul.

7.2 Daca evaluatorul participa la misiunea de evaluare in alta calitate decat cea de evaluator, de exemplu ca expert independent sau impartial, consultant al intreprinderii sau ca mediator, evaluatorul trebuie sa prezinte rolul specific in fiecare dintre aceste misiuni.

7.3 Evaluatorul trebuie sa prezinte cadrul de reglementare si orice deviere ceruta fata de aceste Standarde, pentru a corespunde cu legislatia existenta, cu reglementarile (inclusiv normele contabile) sau cu uzantele.

Prevederi referitoare la devieri de la Standard

8.1 Nu se admite nici o deviere de la cerinta ca fiecare raport de evaluare sa prezinte clar si cu acuratete concluziile evaluarii si sa prezinte orice ipoteze si conditii limitative care afecteaza evaluarea si valoarea finala.

8.2 In cazul in care unui evaluator i se cere sa indeplineasca o misiune care se abate de la aceste recomandari sau care cere mai putin lucru sau efectuarea evaluarii in mod diferit fata de cel prescris de IVS-uri si Codul Deontologic IVSC, evaluatorul poate sa accepte si sa realizeze o astfel de misiune numai daca pot fi indeplinite urmatoarele conditii:

- Evaluatorul concluzioneaza ca instructiunile nu vor induce in eroare utilizatorii evaluarii.

- Evaluatorul apreciaza ca evaluarea nu este limitata astfel incat rezultatele acesteia sa nu mai prezinte corectitudine sau credibilitate, corespunzator cu scopul si destinatia evaluarii.

- Evaluatorul isi informeaza clientul ca instructiunile pentru evaluare contin o deviere de la standarde, care va fi prezentata in intregime in raportul de evaluare.

8.3 In orice situatie care presupune o deviere de la raportarea valorii de piata evaluatorul trebuie sa precizeze clar ca valoarea pe care o raporteaza este diferita de valoarea de piata.

Cu privire la abilitatea membrilor ANEVAR de a efectua evaluari in oricare dintre domeniile de competenta evidentiate la art. 15 din Statutul ANEVAR aducem urmatoarele precizari:

  • In conformitate cu prevederile Codului Deontologic al profesiei de evaluator, anexa la statut, evaluatorul are datoria ca in situatia acceptarii unui contract de evaluare pentru un domeniu in afara calificarii sale profesionale, sa aduca la cunostinta clientului limitele competentei sale sau sa se asocieze cu un alt evaluator care are calificarea necesara in domeniul specific.
  • In aceste conditii, ceea ce este prioritar nu este apartenenta evaluatorului la una din sectiunile prevazute la art. 17 din Statut, ci competenta profesionala si respectarea cu rigurozitate a principiilor de integritate detaliate de Codul Deontologic al profesiei de evaluator. Experienta si cunostintele reduse nu pot justifica o calitate slaba a raportului de evaluare, neindeplinirea obligatiilor fata de client sau indepartarea de la cerintele standardelor profesionale.
  • In concluzie, un membru ANEVAR poate face evaluari in limitele competentei sale profesionale, indiferent de sectiunea in care se incadreaza, cu aplicarea Standardelor Internationale de Evaluare si respectarea principiilor etice prevazute de Codul Deontologic al profesiei de evaluator.

Data intrarii in vigoare

9.1 Acest Standard International de Evaluare a intrat in vigoare la 31 iulie 2007.

Bibliografie:

Standardele Internationale de Evaluare, editia a 8-a - IVS 3 - Raportarea evaluarii

Raport de evaluare - proprietate imobiliara - Expert Evaluator Titular - ec. Georgita I. Ion

www.spiruharet.ro/sesiuni-comunicari/word/2.11.pdf - Prof.univ.dr.Dumitru Nica

Universitatea Spiru Haret

  1. Drept societar si elemente de dreptul afacerilor - Lector univ. dr. Angela Miff
  2. www.anevar.ro
  3. https://www.eval.ro/cod-evaluator
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1600
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved