Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Subiecte examen Contabilitate publia - test grila

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micSubiecte examen Contabilitate publia - test grilaTRUE/FALSE

1. Toate veniturile si cheltuielie bugetare sunt reunite intr-un singur document care este bugetul de stat.

ANS: T

2. Forma ideala de executie bugetara este cea care presupune acoperirea integrala a cheltuielilor din veniturile bugetare.

ANS: T

3. Planul de conturi al institutiilor publice este cel introdus incepind cu data de 1 ianuarie 2006.

ANS: T

4. Planul de conturi al institutiilor publice cuprinde 10 clase.

ANS: F

5. In planul de conturi al institutiilor publice clasele sunt simbolizate cu o cifra, conturile sintetice de gradul I cu doua cifre, iar conturile sintetice de gradul II cu trei cifre.

ANS: F

6. Conturile analitice nu sunt prevazute in planul de conturi al institutiilor publice.

ANS: T

7. Pentru inregistrarea creditelor bugetare alocate si aprobate de al buget, institutiile publice utilizeaza contul 8060 "Credite bugetare aprobate" .

ANS: T

8. Pentru inregistrarea creditelor bugetare deschise de repartizat, institutiile publice utilizeaza contul 8061 "Credite deschise de repartizat".

ANS: T

9. Pentru inregistrarea credetelor bugatare alocate de la buget si aprobate pentru a fi repartizate institutiilor in subordine se utilizeaza contul 8062 "Credite deschise pentru nevoi proprii".

ANS: F

10. Institutiile publice nu utilizeaza planul de conturi.

ANS: F

11. Institutiile publice intocmesc balanta de verificare trimestrial.

ANS: F

12. Institutiile publice intocmesc bilantul contabil cu ocazia inchiderii exercitiului bugetar.

ANS: T

13. Din punct de vedere al subordonarii exista institutii publice de subordonare centrala si de subordonare locala.

ANS: T

14. Institutiile publice sunt finantate in fiecare an de la buget pe seama creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli.

ANS: T

15. Contabilitatea institutiilor publice este organizata in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si a departamentelor sale subordonate.

ANS: T

16. Contabilitatea bugetelor locale este organizata si gestionata la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti, a primariilor, si sectoarelor municipiului Bucuresti, a oraselor si comunelor.

ANS: T

17. In functie de destinatie, animalele in contabilitatea institutiilor publice se clasifca in doua mari categorii:

- animale tinere si la ingrasat

- animale pentru experienta.

ANS: T

18. Bilantul contabil nu se pastreaza in arhiva institutiilor publice.

ANS: F

19. Institutiile publice nu beneficiaza de finantare externa, ci numai de finantare interna.

ANS: F

20. Pentru conturile in afara bilantului nu se folosesc registrele contabile obligatorii.

ANS: F

21. In contabilitatea institutiilor este utilizat contul 121 "Rezultatul patrimonial".

ANS: T

22. Masurile de armonizare a contabilitatii institutiilor publice s-au concretizat in adoptarea unui nou plan de conturi incepind cu data de 1 ianuarie 2006.

ANS: T

23. Institutiile publice nu pot beneficia de credite bancare pe termen lung.

ANS: F

24. La institutiile publice nu se utilizeaza amortizarea mijlocelor fixe.

ANS: F

25. In Romania exista in jur de 10.000 de institutii publice, marea majoritate a acestora fiind institutii ale administratiei publice locale.

ANS: T

26. Institutiile publice pot primi atat finantare interna, de la ordonatorul de credite superior, cat si finantare externa de la alte institutii din strainatate.

ANS: T

27. Finantarea externa a institutiilor publice poate fi de doua feluri:

- finantare rambursabila

- finantare nerambursabila.

ANS: T

28. Institutiile publice pot avea venituri proprii, adica nu primesc finantari de la ordonatorul de credite superior.

ANS: T

29. Institutiile publice beneficiaza de donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice.

ANS: T

30. Conform principiului universalitatii, veniturile si cheltuielile sunt incluse din buget in sume nete.

ANS: F

31. Institutiile publice sunt legiferate prin Legea nr. 500 din 2002 privind finantele publice.

ANS: T

32. In Romania se manifesta reforma contabilitatii institutiilor publice.

ANS: T

33. Institutiile publice, ca si agentii economici utilizeaza registrele contabile obligatorii.

ANS: T

34. Registrele contabile obligatorii sunt: registrul jurnal, registrul inventar si cartea mare.

ANS: T

35. Fisa pentru operatii bugetare serveste ca document pentru evidenta analitica.

ANS: T

36. Deschiderea finantarii la nivelul ordonatorilor de credite principali se realizeaza cu ajutorul documentului numit cerere pentru deschiderea de credite.

ANS: T

37. Pentru alimentarea conturilor ordonatorilor secundari si tertiari de credite, ordonatorul principal elaboreaza dispozitia bugetara.

ANS: T

38. Planul de conturi al institutiilor publice este rezultatul procesului de armonizare contabila.

ANS: T

39. Institutiile publice au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla cu ajutorul planului de conturi.

ANS: T

40. O particularitate a finantarii din bugetele locale o constituie incasarea din creante bugetare.

ANS: T

MULTIPLE CHOICE

1.

Care sunt principiile procedurii bugetare?:

a) principiul unitatii

b) principiul universalitatii

c) principiul echilibrului bugetar

d) principiul anualitatii

e) principiul realitatii

f) principiul specializatii bugetare

g) principiul publicitatii

a.

a+b+c

c.

a+b+c+d+e+f+g

b.

a+b+c+e+g

d.

b+c+d+e

ANS: C

2. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice statele de salarii in situatia finantarii de la bugetul de stat?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

3. Cum se achita salariile datorate personalului in situatia finantarii de la buget?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

4. O institutie publica, ordonator de credite principal, primeste o finantare de la buget pentru nevoi proprii in suma de 10.000.000 lei. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?

a.

D 8060 10 mil

c.

C 8060 10 mil

b.

D 8060 10 mil

C 8060 10 mil

d.

D 8060 10 mil

D 8062 10 mil

ANS: D

5. O institutie publica, ordonator de credite principal, primeste o finantare de la buget pentru nevoi proprii in suma de 50.000.000 lei. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?

a.

D 8060 50 mil

C 8061 50 mil

c.

D 8060 50 mil

C 8060 50 mil

b.

D 8061 50 mil

d.

D 8060 50 mil

D 8062 50 mil

ANS: D

6. O institutie publica, ordonator de credite principal, primeste o finantare de la buget pentru nevoi proprii in suma de 15.000.000 lei. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?

a.

D 8060 15 mil

D 8062 15 mil

c.

D 8060 15 mil

b.

D 8062 15 mil

D 8060 15 mil

d.

D 8062 15 mil

ANS: A

7. O institutie publica, ordonator de credite secundar inregistreaza credite deschise in suma de 100.000.000 lei pentru cheltuieli proprii si suma de 20.000.000 lei este retrasa pe parcursul perioadei . Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?

a.

D 8060 100 mil

C 8060    20 mil

c.

D 8060 20 mil

C 8061 100 mil

b.

D 8060 100 mil

C 8061    20 mil

d.

D 8060 100 mil

C 8062    20 mil

ANS: D

8. O institutie publica, ordonator de credite secundar inregistreaza credite deschise in suma de 15.000.000 lei pentru cheltuieli proprii si suma de 5.000.000 lei este retrasa pe parcursul perioadei . Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?

a.

D 8060 15 mil

C 8060    5 mil

c.

D 8061 15 mil

C 8061    5 mil

b.

D 8060 15 mil

C 8061    5 mil

d.

D 8060 15 mil

C 8062    5 mil

ANS: D

9. O institutie publica, ordonator de credite secundar inregistreaza credite deschise in suma de 75.000.000 lei pentru cheltuieli proprii si suma de 10.000.000 lei este retrasa pe parcursul perioadei . Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?

a.

D 8062 10 mil

D 8060 75 mil

c.

D 8060 75 mil

D 8060 10 mil

b.

D 8062 75 mil

C 8060 10 mil

d.

D 8060 75 mil

C 8062 10 mil

ANS: D

10. O institutie publica, ordonator de credite secundar inregistreaza credite deschise in suma de 30.000.000 lei pentru cheltuieli proprii si suma de 1.000.000 lei este retrasa pe parcursul perioadei . Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?

a.

D 8060 30 mil

D 8061    1 mil

c.

D 8060 30 mil

C 8061    1 mil

b.

D 8060 30 mil

D 8060    3 mil

d.

D 8060 30 mil

C 8062    1 mil

ANS: D

11. Care este contul specific finantarii de la bugetul de stat?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

12. Care este contul specific finantarii de la bugetul local?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

13. Care este contul specific finantarii de la bugetul asigurarilor sociale de stat?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

14. Care este contul specific veniturilor din dobanzi?

a.

c.

b.

d.

ANS: D

15. Care este contul specific veniturilor din diferente de curs valutar?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

16. Care este contul folosit pentru creditele bugetare aprobate?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

17. Care este contul folosit pentru evidentierea in contabilitate a creditelor bugetare pentru nevoi proprii?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

18. Care este contul utilizat in contabilitate pentru evidentierea creditelor deschise de repartizat?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

19. Cum se achizitioneaza bonuri pentru combustibil sau alte valori utilizindu-se finantarea de la bugetul de stat?

a.

c.

b.d.

ANS: D

20. Cum se achita sumele datorate furnizorilor in situatia finantarii de la bugetul de stat?

a.

c.

b.

d.

ANS: D

21.

Care sunt tipurile de finantari specifice institutiilor publice?:

a) finantare de la bugetul de stat

b) finantare de la bugetul local

c) finantare din fonduri speciale

d) fonduri nerambursabile

e) venituri proprii

f) donatii

g) sponsorizari

a.

b+c+d+e+f

c.

a+b+c+d+e+f+g

b.

a+b+c+e

d.

a+c+g+e

ANS: C

22. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice ridicarea de numerar de la trezorerie?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

23. Cum se achita datoriile fata de bugetul de stat in situatia finantarii de la bugetul local?

a.

c.

b.

d.

ANS: D

24. Cum se inchide contul de finantare de la bugetul local?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

25. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor achizitionarea de bonuri valorice pentru carburanti auto, utilizindu-se finantarea de la buget?

a.

c.

b.

d.

ANS: D

26. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor distribuirea bonurilor valorice pentru carburanti auto care salariati?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

27. O institutie publica achizitioneaza de la un furnizor 2 birouri la pretul de 1.400 Ron bucata si 10 topuri de hirtie de scris. Conform facturii emise de catre furnizor, valoarea totala este de 2.930 Ron. Care este inregistrarea aferenta achizitionarii de materiale si obiecte de inventar?

a.

130

c.

b.

2.800

d.

130

ANS: A

28. O institutie publica achizitioneaza de la un furnizor 2 birouri la pretul de 1.400 Ron bucata si 10 topuri de hirtie de scris. Conform facturii emise de catre furnizor, valoarea totala este de 2.930 Ron. Care este inregistrarea aferenta plati furnizorului prin finantarea de la bugetul de stat?

a.

c.

b.

d.

ANS: A

29. O institutie publica achizitioneaza de la un furnizor 2 birouri la pretul de 1.400 Ron bucata si 10 topuri de hirtie de scris. Conform facturii emise de catre furnizor, valoarea totala este de 2.930 Ron. Mobilierul se da in folosinta pe baza bonului de consum si a fisei nominale de inventar. Cum se inregistreaza in contabilitate darea in folosinta?

a.

3032=401 2.800 Ron

c.

3032=6012 2.800 Ron

b.

3032=404 2.800 Ron

d.

3032=3031 2.800 Ron

ANS: D

30. O institutie publica achizitioneaza de la un furnizor 2 birouri la pretul de 1.400 Ron bucata si 10 topuri de hirtie de scris. Conform facturii emise de catre furnizor, valoarea totala este de 2.930 Ron. Materialele consumabile se dau in folosinta pe baza bonului de consum .Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor consumul materialelor consumabile?

a.

c.

b.

d.

ANS: D

31.

Institutiile publice inregistreaza o serie de decontari de natura datoriilor, care pot imbraca mai multe forme. Care sunt tipurile de decontari de natura datoriilor?

a) decontari cu salariatii

b) decontari cu bugetul statului

c) decontari cu alte organisme publice

d) decontari cu Comunitatea Europeana

e) decontari cu alte institutii

a.

a+b+c+e

c.

a+b+c+d+e

b.

b+c+e+d

d.

c+d+e

ANS: C

32. La inceputul anului bugetar, un muzeu primeste o subventie in suma de 10.000 Ron pentru cheltuieli curente, iar la finele lunii ianuarie se majoreaza subventia cu 2.000 Ron. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice primirea subventiei?

a.

10.000 Ron

c.

560=7702 10.000 Ron

b.

560=7701 10.000 Ron

d.

10.000 Ron

ANS: A

33. La inceputul anului bugetar, un muzeu primeste o subventie in suma de 10.000 Ron pentru cheltuieli curente, iar la finele lunii ianuarie se majoreaza subventia cu 2.000 Ron. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice majorarea subventiei?

a.

560=5121 2.000 Ron

c.

560=7702 2.000 Ron

b.

560=7701 2.000 Ron

d.

560=772 2.000 Ron

ANS: D

34. La inceputul anului bugetar, un muzeu primeste o subventie in suma de 10.000 Ron pentru cheltuieli curente, iar la finele lunii ianuarie se majoreaza subventia cu 2.000 Ron. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice inchiderea contului de venituri din subventii?

a.

c.

b.

12.000

d.

12.000

ANS: D

35. Un ordonator de credite principal primeste si repartizeaza credite in valoare de 10.000.000 Ron ordonatorului secundar. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?

a.

D 8060 10 mil

D 8061 10 mil

c.

D 8060 10 mil

D 8062 10 mil

b.

D 8060 10 mil

C 8060 10 mil

d.

D 8060 10 mil

C 8062 10 mil

ANS: A

36. Un ordonator de credite principal primeste si repartizeaza credite in valoare de 25.000.000 Ron ordonatorului secundar. Cum se evidentieaza finantarea in contabilitatea institutiei?

a.

D 8060 25 mil

D 8061 25 mil

c.

D 8060 25 mil

C 8062 25 mil

b.

D 8060 25 mil

C 8060 25 mil

d.

D 8060 25 mil

C 8060 20 mil

ANS: A

37. O institutie publica achizitioneaza de la furnizori un program informatic, in valoare de 10.000 Ron. Se achita furnizorul din contul de trezorerie. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor achizitionarea programului informatic?

a.

10.000 Ron

c.

2081=461 10.000 Ron

b.

2081=401 10.000 Ron

d.

2081=201 10.000 Ron

ANS: A

38. O institutie publica achizitioneaza de la furnizori un program informatic, in valoare de 10.000 Ron. Se achita furnizorul din contul de trezorerie. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor plata furnizorului in cazul finantarii de la bugetul de stat?

a.

401=770 10.000 Ron

c.

421=770 10.000 Ron

b.

461=770 10.000 Ron

d.

10.000 Ron

ANS: D

39. O institutie publica achizitioneaza de la furnizori un program informatic, in valoare de 5.000 Ron. Se achita furnizorul din contul de trezorerie. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor plata furnizorului in cazul finantarii de la bugetul de stat?

a.

401=770 5.000 Ron

c.

461=770 5.000 Ron

b.

404=770 5.000 Ron

d.

421=770 5.000 Ron

ANS: B

40. O institutie publica achizitioneaza de la furnizori un program informatic, in valoare de 21.000 Ron. Se achita furnizorul din contul de trezorerie. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiilor plata furnizorului in cazul finantarii de la bugetul de stat?

a.

401=770 21.000 Ron

c.

404=770 21.000 Ron

b.

402-770 21.000 Ron

d.

461 =770 21.000 Ron

ANS: C

41. O institutie publica primeste o donatie de la o persoana fizica sub forma unei cladiri pentru promovarea de activitati culturale. Cladirea este evaluata la suma de 100.000 Ron. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiei intrarea in patrimoniu a constructiei?

a.

212=779 100.000 Ron

c.

212=401 100.000 Ron

b.

212=404 100.000 Ron

d.

212=461 100.000 Ron

ANS: A

42. O institutie publica primeste o donatie de la o persoana fizica sub forma unei cladiri pentru promovarea de activitati culturale. Cladirea este evaluata la suma de 50.000 Ron. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiei intrarea in patrimoniu a contructiei?

a.

212=401 50.000 Ron

c.

212=461 50.000 Ron

b.

212=404 50.000 Ron

d.

50.000 Ron

ANS: D

43. Un muzeu primeste o donatie de la o persoana fizica sub forma unei cladiri pentru promovarea de activitati culturale. Cladirea este evaluata la suma de 85.000 Ron. Cum se inregistreaza in contabilitatea institutiei intrarea in patrimoniu a contructiei?

a.

212=5311 85.000 Ron

c.

212=766 85.000 Ron

b.

212=401 85.000 Ron

d.

212=779 85.000 Ron

ANS: D

44. Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata. Acestea sunt prevazute de legea:

a.

bugetara anuala

c.

bilantul contabil

b.

bugetul de venituri si cheltuieli

d.

rezultatul patrimonial

ANS: A

45. Repartizarea ai utilizarea creditelor bugetare este in competenta si raspunderea:

a.

ordonatorilor de credite

c.

administratorului

b.

directorului general

d.

directorului economic

ANS: A

46. In cadrul sistemului bugetar, ordonatorii de credite pot fi:

a.

numai principali

c.

numai tertiari

b.

numai secundari

d.

principali, secundari si tertiari

ANS: D

47. La Camera Deputatilor si la Senat, ordonatorii principali de credite sunt:

a.

Secretarii generali ai acestora

c.

Directorii executivi ai acestora

b.

Directorii generali ai acestora

d.

Directorii economici ai acestora

ANS: A

48. Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare:

a.

Institutiilor superioare

c.

Inlocuitorilor lor de drept

b.

Directorilor executivi

d.

Institutiilor din subordine

ANS: D

49. Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru:

a.

Nevoile unitatilor pe care le conduc

c.

Transferuri catre alte institutii publice

b.

Repartizarea catre institutiile din subordine

d.

Nu utilizeaza credite bugetare

ANS: A

50. Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii, potrivit prevederilor legale revine:a.

Odonatorului de credite

c.

Directorului Executiv

b.

Contabilului sef

d.

Directorului Executiv adjunct

ANS: A

51. Se distribuie de la ministerul de resort la o unitate descentralizata din teritoriu, in baza protocolului incheiat intre parti, un mijloc de transport in valoare de 20.000 lei. Care este inregistrarea contabila aferenta?

a.

2133 = 779 20.000 lei

c.

2133 = 722 20.000 lei

b.

20.000 lei

d.

2133 = 791 20.000 lei

ANS: A

52. Se distribuie de la ministerul de resort la o unitate descentralizata din teritoriu, in baza protocolului incheiat intre parti, un mijloc de transport in valoare de 30.000 lei. Care este inregistrarea contabila aferenta?

a.

2133 = 779 30.000 lei

c.

2133 = 722 30.000 lei

b.

2133 = 770 30.000 lei

d.

2133 = 791 30.000 lei

ANS: A

53. Se distribuie de la ministerul de resort la o unitate descentralizata din teritoriu, in baza protocolului incheiat intre parti, un mijloc de transport in valoare de 50.000 lei. Care este inregistrarea contabila aferenta?

a.

2133 = 779 50.000 lei.

c.

2133 = 770 50.000 lei.

b.

2133 = 722 50.000 lei.

d.

2133 = 766 50.000 lei.

ANS: A

54. Se distribuie de la ministerul de resort la o unitate descentralizata din teritoriu, in baza protocolului incheiat intre parti, un mijloc de transport in valoare de 90.000 lei. Care este inregistrarea contabila aferenta?

a.

2133 = 779 90.000 lei.

c.

2133 = 791 90.000 lei.

b.

2133 = 770 90.000 lei.

d.

2133 = 722 90.000 lei.

ANS: A

55. Se distribuie de la ministerul de resort la o unitate descentralizata din teritoriu, in baza protocolului incheiat intre parti, un mijloc de transport in valoare de 80.000 lei. Care este inregistrarea contabila aferenta?

a.

2133 = 779 80.000 lei.

c.

212 = 770 80.000 lei.

b.

2133 = 770 80.000 lei.

d.

212 = 779 80.000 lei.

ANS: A

56. O institutie publica realizeaza din productie proprie o cladire pentru care efectueaza cheltuieli si inregistreaza consumuri materiale si de natura salariala, in baza documentelor justificative, in valoare totala de 170.000 lei. La finele exercitiului bugetar, lucrarea fiind neterminata, se preiau in contul de active fixe corporale cheltuielile efectuate, astfel:

a.

231 = 770 170.000 lei.

c.

231 = 791 170.000 lei.

b.

231 = 772 170.000 lei.

d.

231 = 766 170.000 lei.

ANS: B

57. O institutie publica realizeaza din productie proprie o cladire pentru care efectueaza cheltuieli si inregistreaza consumuri materiale si de natura salariala, in baza documentelor justificative, in valoare totala de 180.000 lei. La finele exercitiului bugetar, lucrarea fiind neterminata, se preiau in contul de active fixe corporale cheltuielile efectuate, astfel:

a.

231 = 121 180.000 lei.

c.

231 = 770 180.000 lei.

b.

231= 722 180.000 lei.

d.

231 = 212 180.000 lei.

ANS: B

58. O institutie publica realizeaza din productie proprie o cladire pentru care efectueaza cheltuieli si inregistreaza consumuri materiale si de natura salariala, in baza documentelor justificative, in valoare totala de 270.000 lei. La finele exercitiului bugetar, lucrarea fiind neterminata, se preiau in contul de active fixe corporale cheltuielile efectuate, astfel:

a.

212 = 231 270.000 lei.

c.

270.000 lei.

b.

231 = 722` 270.000 lei.

d.

270.000 lei.

ANS: B

59. O institutie publica realizeaza din productie proprie o cladire pentru care efectueaza cheltuieli si inregistreaza consumuri materiale si de natura salariala, in baza documentelor justificative, in valoare totala de 370.000 lei. La finele exercitiului bugetar, lucrarea fiind neterminata, se preiau in contul de active fixe corporale cheltuielile efectuate, astfel:

a.

370.000 lei

c.

370.000 lei

b.

370.000 lei

d.

370.000 lei

ANS: B

60. O institutie publica realizeaza din productie proprie o cladire pentru care efectueaza cheltuieli si inregistreaza consumuri materiale si de natura salariala, in baza documentelor justificative, in valoare totala de 400.000 lei. La finele exercitiului bugetar, lucrarea fiind neterminata, se preiau in contul de active fixe corporale cheltuielile efectuate, astfel:

a.

400.000 lei.

c.

400.000 lei.

b.

400.000 lei.

d.

400.000 lei.

ANS: B

61. O institutie publica realizeaza din productie proprie o cladire pentru care efectueaza cheltuieli si inregistreaza consumuri materiale si de natura salariala, in baza documentelor justificative, in valoare totala de 370.000 lei. In anul urmator se inregistreaza receptionarea si darea in folosinta a cladirii, in baza procesului verbal de receptie finala. Cum se inregistreaza receptia si darea in folosinta a cladirii?

a.

212 = 231 370.000 lei.

c.

370.000 lei.

b.

212 = 401 370.000 lei.

d.

370.000 lei.

ANS: A

62. O institutie publica realizeaza din productie proprie o cladire pentru care efectueaza cheltuieli si inregistreaza consumuri materiale si de natura salariala, in baza documentelor justificative, in valoare totala de 170.000 lei. In anul urmator se inregistreaza receptionarea si darea in folosinta a cladirii, in baza procesului verbal de receptie finala. Cum se inregistreaza receptia si darea in folosinta a cladirii?

a.

212 = 791 170.000 lei.

c.

212 = 770 170.000 lei.

b.

212 = 231 170.000 lei.

d.

212 = 401 170.000 lei.

ANS: B

63. O institutie publica realizeaza din productie proprie o cladire pentru care efectueaza cheltuieli si inregistreaza consumuri materiale si de natura salariala, in baza documentelor justificative, in valoare totala de 270.000 lei. In anul urmator se inregistreaza receptionarea si darea in folosinta a cladirii, in baza procesului verbal de receptie finala. Cum se inregistreaza receptia si darea in folosinta a cladirii?

a.

270.000 lei.

c.

270.000 lei.

b.

270.000 lei.

d.

270.000 lei.

ANS: C

64. O institutie publica realizeaza din productie proprie o cladire pentru care efectueaza cheltuieli si inregistreaza consumuri materiale si de natura salariala, in baza documentelor justificative, in valoare totala de 470.000 lei. In anul urmator se inregistreaza receptionarea si darea in folosinta a cladirii, in baza procesului verbal de receptie finala. Cum se inregistreaza receptia si darea in folosinta a cladirii?

a.

470.000 lei.

c.

470.000 lei.

b.

470.000 lei.

d.

470.000 lei.

ANS: D

65. O institutie publica realizeaza din productie proprie o cladire pentru care efectueaza cheltuieli si inregistreaza consumuri materiale si de natura salariala, in baza documentelor justificative, in valoare totala de 550.000 lei. In anul urmator se inregistreaza receptionarea si darea in folosinta a cladirii, in baza procesului verbal de receptie finala. Cum se inregistreaza receptia si darea in folosinta a cladirii?

a.

550.000 lei.

c.

550.000 lei.

b.

550.000 lei.

d.

550.000 lei.

ANS: A

66. O institutie publica inregistreaza titluri de participare la valoarea contabila de 4.100 lei rezultate din conversia creantelor bugetului asigurarilor de stat. Cum se evidentiaza aceasta conversie in contabilitatea institutiei?

a.

260 = 465 4.100 lei

c.

260 = 404 4.100 lei

b.

260 = 401 4.100 lei

d.

260 = 770 4.100 lei

ANS: A

67. O institutie publica inregistreaza titluri de participare la valoarea contabila de 5.100 lei rezultate din conversia creantelor bugetului asigurarilor de stat. Cum se evidentiaza aceasta conversie in contabilitatea institutiei?

a.

260 = 401 5.100 lei

c.

260 = 121 5.100 lei

b.

260 = 465 5.100 lei

d.

260 = 750 5.100 lei

ANS: B

68. O institutie publica inregistreaza titluri de participare la valoarea contabila de 7.500 lei rezultate din conversia creantelor bugetului asigurarilor de stat. Cum se evidentiaza aceasta conversie in contabilitatea institutiei?

a.

260 = 121 7.500 lei

c.

260 = 465 7.500 lei

b.

465 = 260 7.500 lei

d.

260 = 401 7.500 lei

ANS: C

69. O institutie publica inregistreaza titluri de participare la valoarea contabila de 8.500 lei rezultate din conversia creantelor bugetului asigurarilor de stat. Cum se evidentiaza aceasta conversie in contabilitatea institutiei?

a.

260 = 401 8.500 lei

c.

260 = 664 8.500 lei

b.

260 = 404 8.500 lei

d.

260 = 465 8.500 lei

ANS: D

70. O institutie publica inregistreaza titluri de participare la valoarea contabila de 9.500 lei rezultate din conversia creantelor bugetului asigurarilor de stat. Cum se evidentiaza aceasta conversie in contabilitatea institutiei?

a.

260 = 465 9.500 lei

c.

260 = 404 9.500 lei

b.

260 = 401 9.500 lei

d.

260 = 525 9.500 lei

ANS: A

YES/NO

1. Conturile in afara bilantului se utilizeaza in partida dubla?

ANS: N

2. Planul de conturi al institutiilor publice cuprinde 9 clase de conturi?

ANS: N

3. Din punct de vedere al finantarii exista institutii de subordonare centrala si institutii de subordonare locala?

ANS: Y

4. In cazul minusurilor constatate in gestiune, atunci cind cauza producerii acestora este identificata, persoana vinovata devine debitorul institutiei publice?

ANS: Y

5. In momentul recuperarii creantei de la debitorul institutiei publice, contul 461 "Debitori" se va debita prin conturi corespondente care atesta natura recuperarii?

ANS: N

6. Debitorii institutiei publice sunt impartiti in doua categorii:

- sub un an

- peste un an?

ANS: Y

7. Contabilitatea analitica a decontarilor cu salariatii se asigura pe baza statelor de salarii?

ANS: Y

8. Retributiile neridicate in termen se vor transfera la finele lunii in creditul contului 462 "Creditori"?

ANS: N

9. Cu ocazia acordarii unui avans spre decontare se intocmeste documentul justificativ, referat de avans spre decontare?

ANS: Y

10. In categoria obiectelor de inventar se includ obiectele gospodaresti si sticlaria de laborator?

ANS: N

11. Institutiile publice pot achizitiona mijloace fixe de la furnizori in scopul desfasurarii activitatii curente?

ANS: Y

12. Institutiile publice isi finanteaza activitatea pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli?

ANS: Y

13. Institutiile publice pot avea ca forma de finantare voluntariatul?

ANS: Y

14. Institutiile publice pot primii donatii sau sponsorizari de la persoane din strainatate?

ANS: Y

15. In situatia in care au venituri proprii, insitutiile sunt subordonate unui ordonator de credite principal?

ANS: Y

16. Bugetul de stat, dupa aprobare, este dat publicitatii?

ANS: Y

17. Veniturile si cheltuielile sunt exprimate in buget in moneda nationala?

ANS: Y

18. Situatiile financiare anuale se intocmesc in moneda nationala?

ANS: Y

19. Situatiile financiare anuale se intocmesc conform normelor emise de Ministerul Economiei si Finantelor?

ANS: Y

20. Situatiile financiare se semneaza de catre conducatorul institutiei publice si de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil?

ANS: Y

21. Institutiile publice utilieaza fonduri externe nerambursabile?

ANS: Y

22. Romania participa la programe comunitare?

ANS: Y

23. Finantarea externa nerambursabila se evidentiaza in bilantul contabil?

ANS: Y

24. Tezoreria constituie un element important al trezoreriei institutiilor publice?

ANS: Y

25. Disponibilitatile din conturile curente sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 5 "Conturi la trezoreria statului si bancile comerciale"?

ANS: Y

26. Conturile sintetice se dezvolta pe conturi analitice in functie de specificul fiecarei institutii publice?

ANS: Y

27. Conform legii, casieria este organizata pentru evidenta numerarului in Ron si valuta?

ANS: Y

28. Platile de numerar din casierie se face pe baza documentelor justificative?

ANS: Y

29. Primitorul banilor la casierie trebuie sa semneze de primirea sumelor?

ANS: Y

30. Finantarea de la bugetele locale prezinta particularitati in functie de structura administrativ teritoriala?

ANS: Y

COMPLETION

1.

Institutiile publice au obligatia sa prezinte situatiile financiare ordonatorului de credite ....., la termenele stabilite de acesta, numai dupa obtinerea vizei de la unitatea de trezorerie a statului pentru confirmarea exactitatii platilor de casa si a disponibilitatilor din conturi.

ANS: superior

2.

Situatiile financiare care nu corespund cu datele din evidenta statului se vor restitui institutiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare.

ANS: trezoreriilor

3.

Este interzis institutiilor publice sa centralizeze bilanturile si conturile de executie ale institutiilor din fara viza unitatilor de trezorerie a statului.

ANS: subordine

4.

Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de contabilitate ..

ANS: publica

5.

Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Economiei si Finantelor de catre conducatorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii in activitatea de analiza si centralizare a acestora care sa poata oferi .. necesare in legatura cu situatiile financiare prezentate.ANS: informatiile

6.

Prevederile din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata contin obligativitatea organizarii si conducerii de catre institutiile publice.

ANS: contabilitatii

7.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii, potrivit prevederilor revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

ANS: legale

8.

La institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal angajat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari servicii pentru conducerea contabilitatii si intocmirea . financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate.

ANS: situatiilor

9.

Sfera de activitate care formeaza sistemul . cuprinde: invatamantul, sanatatea, cultura, justitia, apararea tarii, autoritatea publica, asistenta sociala, activitati de interes strategic, transporturi si telecomunicatii, protectia mediului inconjurator, etc.

ANS: bugetar

10.

Institutiile publice au obligatia sa prezinte situatiile financiare ordonatorului de credite ....., la termenele stabilite de acesta, numai dupa obtinerea vizei de la unitatea de trezorerie a statului pentru confirmarea exactitatii platilor de casa si a disponibilitatilor din conturi.

ANS: superior

11.

Finantarea pe baza de . reprezinta o modalitate moderna si eficienta in domeniu finantelor publice din Romania.

ANS: programe

12. In Romania exista un numar mare de institutii, iar majoritatea sunt institutii publice ale administratiei publice

ANS: locale

13. Institutiile publice pot primi atat finantare interna, de la ordonatorul de credite ierarhic superior, cat si . externa de la alte institutii din strainatate.

ANS: finantare

14.

Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, potrivit reglementarilor legale, revine ordonatorului de ..sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.

ANS: credite

15.

Institutiile publice au relatii de decontare atat de natura creantelor, cat si de natura ..

ANS: datoriilor

16.

Ordonatorii de credite pot fi : principali, secundari si ....

ANS: tertiari

17.

Ordonatorii principali de credite sunt conducatorii autoritatilor publice, ..... si conducatorii

celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice.

ANS: ministrii

18.

Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea

creditelor bugetare ........ lor de drept.

ANS: inlocuitorilor

19.

Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost .... numai

pentru nevoile unitatilor pe care le conduc.

ANS: repartizate

20.

Deschiderea finantarii la nivelul ordonatorilor de credite se realizeaza cu ajutorul .

intitulat cerere pentru deschidere de credite.

ANS: documentului

21.

Finantarea pe baza de programe reprezinta o modalitatea moderna si eficienta in domeniul

finantelor ...... din Romania.

ANS: publice

22.

Finantarea pe baza de programe este diferita fata de finantarea ......., din punct

de vedere al pregatirii, analizei si elaborarii bugetului respectiv.

ANS: traditionala

23.

Ordonatorii de credite analizeaza si propun ..... pentru realizarea unor actiuni,

obiective, proiecte avand in vedere scopurile urmarite, directiile de actiune si rezultatele

scontate a se obtine in perioada de timp avuta in vedere.

ANS: programe

24. Bugetul pe programe reprezinta o abordare sau un proces prin care se incearca ..... dintre rezultatele propuse si efectiv realizate fata de resursele utilizate.

ANS: raportarea

25. Programele sunt insotite de estimari anuale ale performantelor fiecarui program, care trebuie sa precizeze activitatile, costurile ., obiectivele, rezultatele obtinute si cele estimate, evaluate prin intermediul unor indicatori precisi ai caror alegere este justificata.

ANS: asociate

26. Un buget pe programe aloca sau distribuie toate fondurile unui pentru programele sau activitatile acestuia.

ANS: ordonator

27. Bugetul pe programe permite concentrarea rezultatelor si o determinare a cheltuielilor efectuate de catre ordonatorul de credite.

ANS: planificate

28. Bugetul pe programe introduce raspunderea , fapt care poate avea ca rezultat o mai buna conducere a programului.

ANS: manageriala

29. Bugetul pe programe permite o folosire mai transparenta a resurselor

ANS: bugetare

30. Institutiile publice pot primi finantare atat interna, de la ordonatorul ierarhic superior, cat si finantare ....., de la alte institutii din strainatate.

ANS: externa

31. Impozitele, taxele si alte venituri ale statului, precum si normele si normativele de cheltuieli pentru institutiile publice se aproba prin ....

ANS: lege

32. Ministerul Economiei si Finantelor ia masurile necesare pentru: asigurarea echilibrului bugetar si aplicarea politicii financiare a statului, precum si cheltuirea cu eficienta a resurselor ......

ANS: financiare

33. Contabilitatea ...... economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala.

ANS: operatiunilor

34. Contabilitatea operatiunilor efectuate in se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor legale.

ANS: valuta

35. Ministerul Economiei si Finantelor pregateste .... intregii economii nationale in fiecare an.

ANS: bilantul

36. .... intregii economii nationale este prezentat Guvernului in acelasi moment cu contul general anual pentru implementarea bugetului de stat.

ANS: Bilantul

37. Caile de .... a institutiilor de la buget sunt diferite in functie de subordonarea lor.

ANS: finantare

38. Trezoreria reprezinta un element important al .. financiare a institutiilor publice.

ANS: gestiunii

39. Principiul anualitatii bugetare decurge din faptul ca anul bugetar se suprapune cu anul .

ANS: calendaristic

40. Ordonatorii de credite utilizeaza finantare de la ..

ANS: buget

41. Contabilitatea finantarii reprezinta o problematica . la nivelul institutiilor publice.

ANS: complexa

42. Finantarea de la bugetele prezinta particularitati in functie de structura administrativ teritoriala.

ANS: locale

43. Intreaga activitate privind gestionarea .. se desfasoara pa baza prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa.

ANS: numerarului

44. Activele .. reprezinta o componenta importanta a activului patrimonial.

ANS: fixe

45. Activele sunt active fara substanta fizica, ce se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an.

ANS: necorporale

46. Institutiile publice amortizeaza activele fixe necorporale utilizind metoda amortizarii

ANS: liniare

47. Cheltuielile de dezvoltare se . pe o perioada de cel mult cinci ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.

ANS: amortizeaza

48. Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru .. activelor fixe necorporale la sfarsitul exercitiului financiar, pe seama cheltuielilor.

ANS: deprecierea

49. Reevaluarea activelor fixe se efectueaza in baza unor reglementari legale sau de catre . autorizati.

ANS: evaluatori

50. Aprovizionarea cu elemente de stocuri la institutiile publice trebuie sa tina seama de executia

ANS: bugetara

51. Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor este organizata avind in vedere clasificatia .

ANS: bugetara

52. La finele exercitiului bugetar se elaboreaza situatiile financiare

ANS: anuale

53. Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine ..a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial.

ANS: fidela

54. Cheltuielile extrabugetare urmeaza regimul veniturilor

ANS: extrabugetare

55. Institutiile publice au obligatia, conform dispozitiilor legale in vigoare, sa organizeze patrimoniului.

ANS: inventarierea

56. Inventarierea partiala cuprinde numai anumite elemente . sau numai anumite gestiuni.

ANS: patrimoniale

57. Inventarierea anuala precede lucrarile de inchidere in scopul regularizarii .. constatate in urma inventarierii.

ANS: diferentelor

58. Comisia de inventariere la institutiile publice este ..

ANS: unica

59. Situatiile . anuale se intocmesc in moneda nationala, respectiv lei, fara subdiviziunile leului.

ANS: financiare

60. Bilantul .. este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii, capitaluri proprii ale institutiei publice la sfarsitul perioadei de raportare.

ANS: contabil

61. Inventarierea anuala precede lucrarile de in scopul regularizarii diferentelor constatate in urma inventarierii.

ANS: inchidere

62. Institutiile publice au obligativitatea inventarierii tuturor bunurilor , a valorilor, precum si a altor bunuri ce sa afla la dispozitia unitatilor temporar.

ANS: materiale

63. Evaluarea elementelor de activ si cu ocazia inventarierii se va efectua in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile.

ANS: pasiv

64. Organele de control financiar de gestiune consemneaza in acte de control .., cu mentionarea prevederilor legale incalcate, a consecintelor economice si patrimoniale, precum si a persoanelor vinovate.

ANS: bilaterale

65. Plusul de casa constatat cu ocazia casieriilor institutiilor publice finantate din mijloace bugetare sau extrabugetare se varsa la bugetul de stat.

ANS: inventarierii

66. Neconfirmarea de debitor sau ..a soldului in acest termen presupune recunoasterea exactitatii lui si inventarierea ca atare.

ANS: creditor

67. Rezultatele inventarierii decontarilor se consemneaza intr-un proces incheiat separat.

ANS: verbal

68. Ordonatorul de credite bugetare si conducatorii compartimentelor financiar-contabile ale institutiilor publice raspund pentru asigurarea incheierii tuturor operatiunilor financiare privind incasarile si ..aferente exercitiului bugetar.

ANS: platile

69. Situatiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenta .. statului se vor restitui institutiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare.

ANS: trezoreriilor

70. Unitatile fara personalitate juridica, subordonate institutiei publice, organizeaza si conduc operatiunilor economico-financiare pina la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare.

ANS: contabilitatea

71. Activitatea desfasurata in strainatate de unitatile fara personalitate .., subordonate institutiilor publice din Romania, se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei.

ANS: juridica

72. Pentru fiecare element de bilant trebuie prezentata valoarea elementului respectiv pentru exercitiul . respectiv.

ANS: financiar

73. In bilant, elementele de natura .. sunt prezentate in functie de gradul crescator al lichiditatii.

ANS: activelor

74. In bilant, elementele de natura .. sunt prezentate in functie de gradul crescator al exigibilitatii.

ANS: datoriilor

75. Un activ reprezinta o .controlata de catre institutia publica drept rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru institutie si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil.

ANS: resursa

76. O datorie reprezinta o actuala a institutiei publice ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.

ANS: obligatie

77. Activele si datoriile .. se prezinta in bilant distinct de activele si datoriile necurente.

ANS: curente

78. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, in calitate de proprietari ai unei institutii publice dupa deducerea tuturor datoriilor.

ANS: activelor

79. Capitalurile proprii se mai numesc si active .. sau patrimoniu net si se determina ca diferenta intre active si datorii.

ANS: nete

80. Bilantul contabil se intocmeste pe baza ultimei balante de a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

ANS: verificare

81. In functie de necesitatile de informare, Ministerul Economiei si Finantelor poate solicita prezentarea in a unor informatii suplimentare.

ANS: bilant

82. Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, si cheltuielilor din cursul exercitiului curent.

ANS: finantarilor

83. In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate si veniturile calculate care nu implica o a acestora.

ANS: plata

84. Rezultatul patrimonial este un rezultat .. care exprima performanta financiara a institutiei publice.

ANS: economic

85. Structura contului de rezultat patrimonial este complexa si poate fi redata in functie de activitatea respectiva: operationala, financiara, .

ANS: extraordinara

86. Potrivit principiilor contabile acceptate prevazute de Sistemul European de Conturi-SEC 95, in cazul contabilitatii de ., cheltuielile reflecta suma bunurilor si serviciilor consumate in timpul unui an.

ANS: angajamente

87. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de dupa natura sau sursa.

ANS: venituri

88. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat se tine pe subdiviziunile clasificatiei . in vigoare.

ANS: bugetare

89. Inregistrarea veniturilor in contabilitatea institutiilor publice si, prin urmare, intocmirea contului de rezultat patrimonial trebuie efectuata conform principiului contabilitatii de .

ANS: angajamente

90. Anexele sunt parte integranta a situatiilor anuale.

ANS: financiare

91. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de

ANS: angajamente

92. Politicile contabile asigura prin situatiile financiare furnizarea unor informatii relevante si..

ANS: credibile

93. Modificarea politicilor . sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiilor publice.

ANS: contabile

94. Notele explicative furnizeaza informatii suplimentare care nu sunt incorporate in situatiile financiare ..

ANS: anuale

95. Notele se prezinta sistematic.

ANS: explicative

96. Pentru fiecare element semnificativ din bilant trebuie sa existe informatii in notele .

ANS: explicative

97. Pentru elementele prezentate in notele explicative, se va prezenta de regula suma corespunzatoare anului curent si celui

ANS: precedent

98. Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea situatiilor ., vor fi corectate in anul in care acestea se constata.

ANS: financiare

99. Erorile .. pot sa apara ca urmare a unor greseli matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.

ANS: contabile

100. Corectarea erorilor contabile aferente exercitiilor precedente se efectueaza pe seama rezultatului .

ANS: reportat

101. Continutul si structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizari pentru intocmirea situatiilor financiare ..

ANS: anuale

102. Situatiile financiare .ale ordonatorilor secundari si principali de credite trebuie sa fie insotite de declaratia scrisa a ordonatorilor respectivi.

ANS: centralizate

103. Situatiile financiare centralizate ale ordonatorilor principali de . sunt insotite de raportul de audit.

ANS: credite

104. Organizarea si conducerea contabilitatii statului se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Economiei si Finantelor.

ANS: trezoreriei

105. Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza pe baza unui .. de conturi specific.

ANS: plan

106. Prin trezoreria proprie, statul isi mobilizeaza direct sau indirect, disponibilitatile de ., asigurind, totodata, exercitarea in bune conditiuni a atributiilor Ministerului Economiei si Finantelor.

ANS: fonduri

107. Institutiile publice amortizeaza active utilizand metoda amortizarii liniare.

ANS: fixe

108. Durata de viata este perioada pe parcursul careia se estimeaza ca se va utiliza activul supus amortizarii.

ANS: utila

109. Valoarea amortizabila reprezinta valoarea . a activului fix corporal care trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile.

ANS: contabila

110. Creantele reprezinta drepturile institutiilor publice pentru imprumuturile acordate pe termen lung si alte creante pe termen lung, potrivit legii.

ANS: imobilizate

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 18098
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved