Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA DEBITORILOR DIVERSI

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA DEBITORILOR DIVERSIDEFINIREA DEBITORILOR DIVERSI

In afara de creantele curente cum ar fi cele din vanzari de bunuri si servicii, din relatiile cu personalul, cu unitatile din cadrul grupului, cu subunitatile si altele, pentru care se deschid conturi distincte, in functie de natura lor, unitatile economice pot sa-si constituie creante din diverse alte relatii. Astfel se pot constitui creante din imputatii, din vanzarea de imobilizari si de titluri de plasament, din emisiunea de obligatiuni, din concesiuni, din dividende sau dobanzi de incasat pentru titluri de plasament, din reac-tivarea de debite, precum si din diverse alte operatiuni.

Debitorii diversi, din punct de vedere contabil, arata drepturile de creanta ale unitatii fata de persoane fizice si juridice pentru anumite sume de bani.

2. CONTURI UTILIZATE PENTRU EVIDENTIEREA
OPERATIUNILOR CU DEBITORII DIVERSI

Contabilitatea unor astfel de creante se tine cu ajutorul contului 461 Debitori diversi, cont sintetic de gradul I, iar pentru a se crea conditiile necesare urmaririi in detaliu a creantelor unitatii, in cadrul acestui cont sintetic este necesar sa se des-chida conturi analitice pe fiecare persoana fizica sau juridica fata de care exista ast-fel de drepturi.

Contul 461 Debitori diversi

Este un cont de activ. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din reclamatii si pagube create de terti si altor creante izvorate din existenta unor titluri executorii.

In debitul contului se inregistreaza: valoarea debitelor reactivate; valoarea titlu-rilor mobiliare de plasament cedate; pretul de vanzare al elementelor de activ cedate; suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise; valoa-rea bunurilor si productiei in curs de executie, constatate lipsa sau deteriorate, imputa-te tertilor; sumele datorate de terti pentru concesiuni, locatii de gestiune, licente, bre-vete si alte drepturi similare; dividende de incasat aferente titlurilor de plasament.

In creditul contului se inregistreaza: valoarea sconturilor acordate debitorilor; valoarea debitelor incasate; reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente debitorilor; valoarea debitelor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii; diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente debitorilor in devize.

Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate unitatii de catre debitori.

Pentru inregistrarea operatiunilor cu debitorii diversi, acest cont se pune in co-respondenta cu urmatoarele conturi:

Contul 502 Actiuni proprii

Este un cont de activ.Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate.

In debitul contului se inregistreaza costul de achizitie al actiunilor proprii ras-cumparate.

In creditul contului se inregistreaza: valoarea actiunilor proprii rascumparate, distribuite angajatilor sau tertilor; diferenta intre pretul de achizitie si pretul de cesi-une.

Soldul contului reprezinta costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate, existente.

Contul 531 Casa

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: ridicarile de numerar de la banca; valoarea aportului in numerar depus de intreprinzatorul individual; sumele incasate in numerar de la clienti; sumele depuse in numerar de catre asociati; sumele depuse in numerar ca aport la capitalul social; sumele incasate in numerar de la diversi debitori; sumele in-casate in numerar de la diversi creditori; veniturile anticipate, incasate in numerar; su-mele restituite in numerar din avansuri de trezorerie, neutilizate; incasarile in numerar reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii; valoarea marfurilor vandute in numerar; incasari din despagubiri si alte venituri din exploatare; diferentele de curs valutar favorabile, aferente disponibilitatilor in devize sau operatiunilor efectuate in numerar.

In creditul contului se inregistreaza: depunerile de numerar la banci; valoarea aportului retras de intreprinzatorul individual; platile efectuate pentru constituirea societatii; costul de achizitie al altor titluri de plasament imobilizate, cumparate in numerar; costul de achizitie al titlurilor de participatie cumparate in numerar; platile efectuate catre furnizori; valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, pres-tari de servicii sau executari de lucrari; remuneratiile achitate personalului; platile in numerar catre personal, reprezentand ajutoare materiale si protectie sociala; sumele achitate personalului, reprezentand participare la profit; avansurile acordate persona-lului; sumele achitate, evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate; sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii; sumele achitate personalului, evidentiate anterior ca alte datorii fata de acestia; sumele restituite in numerar catre asociati; platile in numerar catre diversi creditori; platile in numerar efectuate in avans; avansurile de trezorerie acordate in numerar; platile privind rede-vente, locatii de gestiune si chirii datorate; valoarea primelor de asigurare achitate in numerar; valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor platite in numerar, a do-natiilor si subventiilor acordate.

Soldul debitor al contului reprezinta numerarul existent in casierie.

Contul 512 Conturi curente la banci

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si in devize aflate in conturi la banci, a carnetelor de cecuri si a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.

Este un cont bifunctional.

In debitul contului se inregistreaza: sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din carnetele cec, din alte conturi bancare, din acreditive etc,; sumele depuse in cont ca aport de catre intreprinzatorul individual; valoarea sub-ventiilor pentru investitii si asubventiilor primite; suma creditelor bancare pe termen lung si mediu primite; sumele incasate de la societati comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii sau de la alte unitati din cadrul grupului; sumele incasate repre-zentand alte imprumuturi si datorii asimilate; valoarea creanteloor imobilizate si a do-banzilor aferente, incasate; sumele incasate de la clienti; sumele reprezentand dobanzi de primit, incasate; sumele incasate de la clienti incerti; taxa pe valoare adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului; sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe, alte datorii si creante; sumele depuse in cont de catre asociati; sumele depuse ca aport in bani la capitalul social; sumele in-casate de la diversi debitori; sumele virate in cont si necuvenite unitatii; sumele inca-sate in avans si care privesc exercitiile urmatoare; valoarea cecurilor si efectelor co-merciale incasate; sumele virate in cont pe masura clarificarii operatiilor; sumele in-casate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii; sumele incasate reprezen-tand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci; sumele incasate repre-zentand subventiile de echilibru (pentru acoperirea pierderilor) si diferentele de pret la produsele subventionate; sumele incasate reprezentand veniturile provenite din explo-atarea curenta; sumele incasate reprezentand dividendele pentru participatiile la capi-talul altor societati; sumele incasate reprezentand dobanzile aferente creantelor imo-bilizate; diferentele favorabile intre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pre-tul de cesiune; veniturile din diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibi-litatilor la banca in devize, la inchiderea exercitiului; sumele incasate din donatii.

In creditul contului se inregistreaza: sumele ridicate in numerar din cont sau vi-rate in alt cont de trezorerie; sumele retrase din cont, de catre intreprinzatorul indivi-dual; valoarea obligatiunilor emise si rascumparate; suma creditelor pe termen lung si mediu, rambursate; valoarea varsamintelor efectuate pentru titlurile imobilizate si de plasament; sumele restituite societatilor comerciale care detin titluri de participare ale unitatii sau altor unitati din cadrul grupului; sumele platite reprezentand rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate; suma dobanzilor platite; cheltuielile ocazionate de infiintarea societatii; valoarea imprumuturilor pe termen lung, virate; platile efec-tuate catre furnizori; sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din sa-larii; sumele achitate reprezentand contributia unitatii la asigurarile sociale, precum si contributia salariatilor pentru pensia suplimentara; sumele achitate reprezentand con-tributia unitatii si a personalului la constituirea fondului ajutorului de somaj; sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale; sumele platite la buget, re-prezentand impozitul pe profit; plata catre buget a taxei pe valoare adaugata datorata; platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate da-torate; plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimi-late; plata la bugetul de stat a impozitului pe salarii, inclusiv a impozitului suplimentar datorat de unitate pentru depasirea fondului de salarii admisibil; sumele achitate aso-ciatilor din disponibilitatile acestora aflate la unitati; sumele achitate actionarilor sau asociatilor din dividendele cuvenite; platile pentru lichidarea obligatiilor fata de credi-tori diversi; restituirea sumelor aflate in curs de clarificare; platile privind cheltuielile cu abonamentele, chiriile s.a.; costul actiunilor proprii rascumparate la valoarea de achizitie; valoarea primelor de asigurare achitate; platile pentru alte servicii executate de terti; valoarea serviciilor bancare platite; diferentele de curs valutar nefavorabile, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banca in devize la inchiderea exercitiului; valoarea despagubirilor, amenzilor penalitatilor, donatiilor si subventiilor acordate, platite.

Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile in lei si in devize, iar soldul creditor, creditele primite.

Contul 625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului.

In debitul contului se inregistreaza sumele datorate sau achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul).

In debitul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul lunii nu prezinta sold.

Contul 667 Cheltuieli privind sconturile acordate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate.

In debitul contului se inregistreaza valoarea sconturilor acordate clientilor, debi-torilor sau bancilor.

In creditul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul lunii nu prezinta sold.

Contul 671 Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor exceptionale privind ope-ratiile de gestiune.

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: valoarea despagubirilor, amenzilor si penali-tatilor, datorate sau platite; valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili,

scosi din evidenta; valoarea altor cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiu-ne; valoarea pierderilor din calamitati; valoarea donatiilor si subventiilor acordate.

In creditul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pier- deri.

La sfarsitul lunii nu prezinta sold.

Contul 758 Alte venituri din exploatare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.

Este un cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza: sumele datorate de personal privind debite, remuneratii, sporuri sau adaosuri necuvenite si avansuri nejustificate; sumele datorate de diversi debitori, ca urmare a pagubelor produse de catre acestia; sumele incasate reprezentand venituri din exploatarea curenta; valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, constatate la inchiderea exercitiului ca fiind aferente exercitiilor ur-matoare.

In debitul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pier- deri.

La sfarsitul lunii nu prezinta sold.

Contul 764 Venituri din titluri de plasament

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor nete rezultate din vanzarea titlurilor de plasament.

In creditul contului se inregistreaza diferentele favorabile dintre valoarea conta-bila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune.

In debitul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul lunii nu prezinta sold.

OPERATIUNI PRIVIND DEBITORII DIVERSI

- Inregistrarea acordarii unui avans spre decontare, la plecarea delegatului unitatii in deplasare, conform Ordinului de deplasare, se face cu articolul contabil:

461 = 531

Debitori diversi Casa

- Inregistrarea justificarii avansului primit, cu bilete de transport, chitante de cazare, etc., conform Ordinului de deplasare completat pe verso, se face cu articolul contabil:

625 = 461

Cheltuieli cu deplasarile Debitori diversi

- Inregistrarea creantelor din imputatii privind valoarea bunurilor constatate lipsa la inventar sau degradate din vina unor persoane, la care se adauga si taxa pe valoare adaugata, conform Deciziei de imputatie, cu articolul contabil:

461 = %

Debitori diversi 758

Alte venituri din exploatare

4427

T.V.A.colectat

- Inregistrarea creantele din vanzari de active, conform licitatiei, se face cu articolul contabil:

Debitori diversi 7721

Venituri din cedarea activelor

4427

T.V.A. colectat

- Inregistrarea creantelor din vanzari de titluri de plasament, actiuni proprii se face cu articolul contabil:

Debitori diversi 502

Actiuni proprii

Venituri din titluri de plasament

- Inregistrarea incasarii debitelor, conform Chitantei sau a Ordinului de incasare catre casierie, se face cu articolul contabil:

5311 = 461

Casa in lei Debitori diversi

- Inregistrarea creantelor scoase din evidenta ca urmare a insolvabilitatii debitorilor, ceea ce reprezinta o pierdere pentru unitate, se face cu articolul contabil:

Pierderi din debitori diversi Debitori diversiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1427
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved