Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA FINANCIARA - TESTE GRILA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA FINANCIARA - TESTE GRILA

ce se noteaza cu 3 puncte

1. Ce este capitalul societatii?a) totalitatea surselor stabile si permanente de finantare a activului patrimonial;

b) totalitatea surselor atrase pentru finantarea activului patrimonial;

c) totalitatea resurselor materiale de care dispune societatea;

d) totalitatea imprumuturilor pe care societatea le are

e) nici un raspuns nu este exact

2. Imobilizarile sau activele imobilizate reprezinta:

a) bunuri sau valori de folosinta indelungata, care nu se consuma la prima utilizare;

b) bunuri sau valori care se consuma dupa prima utilizare;

c) bunuri ce participa la un ciclu de exploatare;

d) bunuri ce se utilizeaza o scurta perioada, de regula, sub 1 an;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

3. Structura stocurilor este influentata de:

a) natura activitatilor desfasurate in unitate;

b) numarul activitatilor desfasurate in unitate:

c) ponderea activitatilor desfasurate in unitate;

d) nivelul de dezvoltare al societatii;

e) nici un raspuns nu este corect;

4. Creantele reprezinta :

a) drepturi cuvenite unor persoane fizice sau juridice de a pretinde de la terti achitarea sau restituirea unor bunuri sau sume de bani;

b) drepturi de a pretinde unor persoane fizice plata unor bunuri;

c) drepturi de a pretinde unor persoane juridice restituirea unor sume de bani;

d) obligatia societatii de a plati sau restitui tertilor bunuri sau bani;

e) nici un raspuns nu este corect.

5. trezoreria reprezinta:

a) totalitatea operatiilor banesti si financiare pe care le efectueaza institutiile bancare in scopul asigurarii

mijloacelor banesti necesare desfasurarii normale a activitatii sale;

b) totalitatea operatiilor banesti si financiare pe care le efectueaza o unitate economica in scopul asigurarii

mijloacelor banesti necesar desfasurarii normale a activitatii sale;

c) totalitatea operatiilor de creditare efectuate de institutiile bancare catre agentii economici;

d) totalitatea operatiilor banesti si financiare pe care le efectueaza institutiile bugetare in scopul asigurarii

creditelor necesare desfasurarii normale a activitatii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

6. Care din urmatoarele cheltuieli nu reprezinta cheltuieli financiare?

a) cheltuieli privind dobanzile;

b) cheltuieli privind sconturile acordate;

c) cheltuieli din diferente de curs valutar;

d) pierderi din creante legate de participatii;

e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane.

7. Ce tipuri de capitaluri intra in structura lui?

a) Permanent si strain;

b) Propriu si neexigibil;

c) Propriu si strain;

d) Propriu si exigibil;

e) Nici un raspuns nu este exact.

8. Dupa forma si destinatia economica in cadrul circuitului economic imobilizarile se clasifica:

a) necorporale, corporale si extraordinare;

b) necorporale, corporale, financiare si extraordinare;

c) necorporale, corporale si financiare;

d) corporale, financiare si extraordinare;

e) necorporale, financiare si extraordinare.

9. In structura produselor intra:

a) produse finite ambalaje si marfuri;

b) produse finite, semifabricate si piese de schimb;

c) produse finite, produse reziduale si animale;

d) semifabricate, produse finite si obiecte de inventar;

e) produse finite, semifabricate si produse reziduale.

10. Creantele sunt reflectate in contabilitate:

a) in momentul incasarii efective a sumelor de bani;

b) la sfarsitul lunii cand se inregistreaza documentele care au generat creanta;

c) in momentul crearii obligatiei de a plati;

d) in momentul crearii dreptului fata de terti pana im momentul incasarii lor;

e) nici un raspuns nu este corect .

11. In structura trezoreriei se cuprind:

a) titlurile de plasament; b) disponibilitatile banesti;

c) alte valori de trezorerie; d) b, c; e) a, b, c

12. Care din urmatoarele elemente de cheltuieli nu reprezinta cheltuieli de exploatare:

a) cheltuieli cu consumul de materii prime, materiale etc.;

b) cheltuielile privind diferentele de curs valutar;

c) cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti;

d) cheltuielile cu personalul;

e) cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala.

13. Capitalul propriu este cel care:

a) se afla in proprietatea actionarilor sau asociatilor;

b) se afla in proprietatea altor persoane juridice;

c) se afla in proprietatea altor persoane fizice;

d) apartine atat actionarilor cat si altor persoane fizice sau juridice;

e) nici un raspuns nu este exact

14. Imobilizarile necorporale sunt:

a) valori materiale reprezentate de bunuri imobilizate: cladiri, utilaje, etc;

b) valori materiale utilizate in procesul de productie;

c) valori materiale ce iau forma unor documente comerciale;

d) valori nemateriale care nu iau forma unui document juridic sau comercial;

e) valori nemateriale care iau forma unui document juridic sau comercial.

15. Produsele finite sunt:

a) bunuri care au parcurs toate fazele procesului de fabricatie si pot fi livrate tertilor;

b) bunuri care au parcurs o parte din fazele procesului de fabricatie si sunt vandute tertilor ca atare;

c) bunuri cumparate de la terti pentru a fi utilizate in procesul de productie;

d) bunuri cumparate pentru a fi revandute tertilor;

e) nici un raspuns nu este corect.

16. Datoriile reprezinta:

a) sume platite anticipat pentru bunuri ce urmeaza a fi primite;

b) sume incasate anticipat pentru bunuri ce urmeaza a fi livrate;

c) obligatii constituite ptr. bunuri ce urmeaza a fi achizitionate;

d) obligatii financiare ale debitorilor ptr. anumite sume de bani sau bunuri cuvenite creditorilor;

e) surse proprii de finantare a activitatii economice.

17. titlurile de plasament reprezinta:

a) titluri de valoare achizitionate de societate in vederea revanzari lor la preturi mai mari si obtinerii unor

castiguri financiare;

b) titluri de valoare cumparate in scopuri fiscale;

c) titluri de valoare sau valori imobiliare cumparate in scopuri comerciale;

d) titluri de valoare cumparate in vederea pastrarii lor in societate;

e) nici un raspuns nu este corect.

18. Conturile de cheltuieli si venituri nu sunt conturi bilantiere deoarece:

a) la sfarsitul fiecarei luni sunt debitate respectiv creditate;

b) la sfarsitul fiecarei luni prezinta sold debitor respectiv creditor;

c) la sfarsitul fiecarei luni se inchid prin rezultatul exercitiului si nu prezinta sold;

d) la sfarsitul fiecarei luni prezinta sold;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

19. Capitalul strain reprezinta:

a) imprumuturi si datorii cu termen de achitare sub 1 an;

b) imprumuturi si datorii pe termen mediu si lung;

c) imprumuturi si datorii pe termen scurt;

d) imprumuturi si datorii fata de persoane fizice din strainatate;

e) nici un raspuns nu este exact

20. Conform IAS 38, imobilizarile necorporale reprezinta:

a) o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute;

b) o resursa de la care se asteapta ca intreprinderea sa obtina beneficii economice viitoare;

c) a si b;

d) o resursa ce nu poate fi controlata de intreprindere;

e) o resursa de la care nu se asteapta beneficii viitoare.

21. Semifabricatele sunt:

a) bunurile care au parcurs toate fazele procesului de productie si sunt utilizate in alte scopuri in cadrul

unitatilor;

b) bunuri care au parcurs toate fazele procesului de productie si sunt livrate tertilor;

c) bunuri care au parcurs fazele procesului de fabricatie dintr-o sectie si urmeaza a fi prelucrate in alte

sectii sau livrate tertilor ca atare;

d) bunuri rezultate din procesul de productie ca elemente secundare;

e) nici un raspuns nu este corect.

22. Datoriile sunt reflectate in contabilitate:

a) in momentul incasarii efective a creantei;

b) in momentul crearii datoriei fata de terti pana in momentul platii ei;

c) la sfarsitul lunii cand se inregistreaza documentele care au generat datoria;

d) in momentul crearii dreptului de a incasa suma de bani;

e) nici un raspuns nu este corect.

23. In structura titlurilor de plasament se cuprind:

a) actiuni detinute la entitatile afiliate;

b) alte titluri de plasamente;

c) obligatiuni emise si rascumparate;

d) obligatiuni;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

24. Conturile sintetice de venituri functioneaza dupa regulile conturilor de pasiv:

a) se crediteaza in cursul lunii cu veniturile realizate si se debiteaza la sfarsitul lunii prin trecerea acestora

asupra rezultatului;

b) se crediteaza la sfarsitul lunii cu veniturile realizate si se debiteaza tot la sfarsitul lunii prin trecerea

acestora asupra rezultatului;

c) se debiteaza in cursul lunii cu veniturile realizate si se crediteaza la sfarsitul lunii prin trecerea acestora

asupra rezultatelor;

d) se crediteaza in cursul lunii cu veniturile realizate si se debiteaza tot in cursul lunii prin trecerea acestora

asupra rezultatelor;

e) toate rezultatele nu sunt corecte.

25. Capitalul permanent este constituit din:

a) capitalul propriu si capitalul juridic;

b) capitalul propriu si imprumutat pe termen scurt;

c) capitalul propriu si capitalul neexigibil;

d) capitalul propriu si imprumuturile pe termen lung;

e) nici un raspuns nu este exact

26. Recunoasterea unui activ necorporal, conform IAS 38 se face numai daca:

a) se estimeaza ca intreprinderea nu va obtine beneficii viitoare;

b) costul activului poate fi evaluat in mod aproximativ;

c) se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii viitoare pe seama activului respectiv;

d) costul activului poate fi evaluat in mod credibil;

e) c si d.

27. Productia in curs de executie reprezinta:

a) productia care nu a parcurs toate fazele procesului de productie care urmeaza continuarea prelucrarii, si

care nu pot fi livrate ca atare;

b) productia care a parcurs toate fazele de fabricatie, dar nu poate fi vanduta ca atare;

c) productia care a parcurs o parte din fazele procesului de fabricatie si care poate fi livrata ca atare;

d) productia care a parcurs toate fazele procesului de fabricatie si se livreaza tertilor;

e) nici un raspuns nu este corect.

28. In contabilitate datoriile si creantele se inregistreaza la:

a) valoarea nominala; b) valoarea de piata; c) valoarea de inventar;

d) valoarea de reevaluare; e) valoarea patrimoniala.

29. Actiunea reprezinta:

a) titlu de participare emis de o societate pe actiuni care atesta participarea detinatorului la capitalul

societatii;

b) titlu de plasament care dau dreptul detinatorului obtinerii de venituri sub forma de dobanzi;

c) titlu de plasament emis de o societate pe actiuni care atesta participarea detinatorului la capitalul societatii;

d) titlu de valoare care da dreptul detinatorului de a primi venituri extraordinare;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

30. Conturile sintetice de cheltuieli functioneaza dupa regulile conturilor de activ:

a) se debiteaza in cursul lunii cu cheltuielile efectuate si se crediteaza tot in cursul lunii prin trecerea

acestora asupra rezultatului exercitiului;

b) se debiteaza la sfarsitul lunii cu cheltuielile efectuate si se crediteaza tot la sfarsitul lunii prin trecerea

acestora asupra rezultatului exercitiului;

c) se debiteaza in cursul lunii cu cheltuielile efectuate si se crediteaza la sfarsitul lunii prin trecerea acestora asupra rezultatului exercitiului;

d) se crediteaza in cursul lunii cu cheltuielile efectuate si se debiteaza la sfarsitul lunii prin trecerea acestora

asupra rezultatului exercitiului;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

31. Majorarea capitalului se poate realiza prin:

a) noi aporturi in numerar si in natura;

b) conversia datoriilor societatii in actiuni;

c) incorporarea rezervelor si a diferentelor in plus din reevaluarea patrimoniului;

d) toate raspunsurile sunt corecte;

e) nici un raspuns nu este corect.

32. Cheltuielile de constituire sunt acele cheltuieli ocazionate de:

a) taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare;

b) emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni;

c) prospectare a pietei, de publicitate cu ocazia infiintarii societatii;

d) alte cheltuieli legate de infiintarea si extinderea societatii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

33. Marfurile sunt:

a) bunuri cumparate de unitate cu scopul de a participa la fabricarea produselor finite;

b) bunuri care participa sau ajuta la procesul de fabricatie;

c) bunuri cumparate pentru a fi revandute in aceeasi stare, fara nici o prelucrare;

d) bunuri realizate in procesul de productie al unitatii si vandute tertilor;

e) bunuri rezultate ca elemente secundare din procesul de fabricatie.

34. Creantele si datoriile in devize pot genera la plati, respectiv incasari:

a) diferente decurs favorabile;

b) diferente de curs nefavorabile;

c) diferente de curs favorabile sau nefavorabile dupa caz;

d) diferente favorabile si nefavorabile in acelasi timp;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

35. Obligatiunea reprezinta:

a) titlu de plasament emis de o societate comerciala pentru a obtine un imprumut de la posesorul obligatiei;

b) titlu de plasament care confera posesorului un venit sub forma de dividende;

c) titlu de participare care confera posesorului un venit sub forma de dobanda;

d) titlu de plasament care confera posesorului un venit sub forma de dividente;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

36. Veniturile din creante imobilizate sunt cuprinse in categoria:

a) veniturilor din exploatare;

b) veniturilor extraordinare;

c) veniturilor de exploatare si financiare;

d) veniturilor financiare;

e) nici un raspuns nu este corect.

37. Micsorarea capitalului se poate realiza prin:

a) retragerea aportului de catre unii actionari sau asociati;

b) rascumpararea unor actiuni sau parti sociale pentru anularea lor;

c) acoperirea pierderilor din anii precedenti;

d) toate raspunsurile sunt corecte;

e) nici un raspuns nu este corect.

38. Cheltuielile de constituire se amortizeaza intr-o perioada de:

a) sub 1 an; b) cel mult 5 ani; c) cel mult 3 ani;

d) aleasa de administratorul societatii; e) nu se amortizeaza.

39. Stocurile aflate la terti reprezinta:

a) stocuri intrate si depozitate in unitate;

b) stocuri lasate la furnizori dar neachitate;

c) stocuri primite si intrate in procesul de fabricatie;

d) stocurile achitate si nelivrate de furnizori din diferite motive;

e) stocuri achitate si lasate in custodia furnizorilor.

40. Diferentele de curs valutar se inregistreaza la:

a) venituri sau cheltuieli de exploatare; b) venituri sau cheltuieli financiare;

c) venituri sau cheltuieli exceptionale; d) venituri sau cheltuieli cu provizioanele;

e) nici un raspuns nu este corect.

41. Disponibilitatile banesti au urmatoarea structura:

a) disponibilitatile banesti in lei si valuta aflate in conturile de la banca;

b) disponibilitatile banesti in lei si valuta aflate in casieria unitatii;

c) creditele pe termen scurt acordate prin conturi separate de imprumut;

d) cecurile si efectele comerciale depuse la banci pentru incasare sau scontare;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

42. In functie de natura activitatilor ce le genereaza, cheltuielile si veniturile se structureaza in:

a) cheltuieli si venituri, financiare si de exploatare;

b) cheltuieli si venituri de exploatare, financiare si extraordinare;

c) cheltuieli si venituri financiare si extraordinare;

d) cheltuieli si venituri extraordinare si de exploatare;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

43. Cand este obligatorie majorarea capitalului?

a) exista dificultate financiara in societate;

b) capitalul social scade sub limita legala, indiferent de motive;

c) extinderea societatii cu noi activitati;

d) dezvoltarea activitatilor existente;

e) nici un raspuns nu este corect.

44. Cheltuielile de dezvoltare reprezinta:

a) cheltuieli efectuate pentru prospectarea pietei;

b) cheltuieli efectuate pentru mentinerea parametrilor unor utilaje;

c) cheltuieli efectuate pentru mentinerea conditiilor de exploatare a imobilizarilor si pentru utilizarea la

capacitatea maxima a acestora;

d) aplicarea rezultatelor cercetarii pentru realizarea de produse sau servicii noi sau imbunatatite inaintea stabilirii productiei de serie;

e) nici un raspuns nu este corect.

45. Conform legii contabilitatii evaluarea la data intrarii in patrimoniu a stocurilor se face la:

a) valoarea de intrare denumita si valoare contabila;

b) valoarea de utilitate a bunurilor intrate;

c) valoarea justa determinata la data intrarii stocurilor;

d) valoarea de recuperare a stocurilor;

e) nici un raspuns nu este corect.

46. In cadrul relatiilor comerciale, furnizorii pot acorda clientilor anumite reduceri comerciale:

a) rabat, remiza, scont; b) risturn, scont; c) rabat, risturn, scont;

d) remiza, risturn, scont; e) rabat, remiza, risturn.

47. In structura altor valori de trezorerie se cuprind:

a) timbrele fiscale si postale;

b) tichete si bilete de calatorie;

c) bilete de tratament si odihna;

d) bonuri (cantitati fixe) pentru carburanti si lubrifianti;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

48. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte:

a) cheltuielile sunt inregistrate in contabilitate in momentul producerii operatiilor ce le-au determinat potrivit principiului independentei exercitiului financiar;

b) principiul necompensarii nu interzice efectuarea de compensare intre cheltuieli si venituri;

c) cheltuielile sunt inregistrate in contabilitate atunci cand are loc plata lor indiferent de data producerii;

d) principiul prudentei impune inregistrarea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele numai in cazul

existentei unor rezultate financiare favorabile;

e) principiul prudentei impune inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea si provizioanele numai atunci cand

rezultatele sunt nefavorabile.

49. Evaluarea actiunilor din capitalul social se face la:

a) valoarea de aport; b) valoarea contabila;

c) valoarea de rentabilitate; d) valoarea de emisiune; e) valoarea nominala

50. Concesiunea poate avea ca obiect:

a) o subunitate productiva; b) un teren proprietate de stat;

c) un serviciu public; d) o activitate economica;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

51. In costul de achizitie a stocurilor nu se include:

a) pretul de cumparare;

b) cheltuielile de transport -aprovizionare;

c) taxele vamale si taxele nedeductibile;

d) t.V.A. pentru intreprinderile platitoare de t.V.A;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

52. Risturnul reprezinta:

a) reducere acordata de furnizor ptr. volumul mare al unor comenzi;

b) o reducere globala acordata de furnizor la sfarsitul anului ptr. depasirea unui plafon valoric anual al cumpararilor;

c) reducere globala acordata de furnizor ptr. fidelitatea clientului;

d) reducere acordata de furnizor ptr. plata inainte de termen a datoriei;

e) nici un raspuns nu este corect.

53. Efectul comercial reprezinta:

a) un inscris care prevede obligatia unei persoane (debitor) de a plati un furnizor;

b) un titlu de credit care prevede obligatia de a plati la scadenta o anumita suma de bani;

c) un inscris care prevede obligatia unei persoane numita creditor de a plati altei persoane numita debitor o

suma de bani la scadenta;

d) un inscris care prevede obligatia de a plati o suma de bani de o persoana (debitor) altei persoane

(creditor) in orice moment la solicitarea creditorului;

e) nici un raspuns nu este corect.

54. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli este operanta in contabilitatea financiara:

a) cheltuielile de exploatare; b) cheltuielile productiei de baza;

c) cheltuielile productiei in curs de executie;

d) cheltuielile productiei auxiliare; e) toate raspunsurile sunt corecte.

55. Primele de emisiune se determina ca diferenta dintre:

a) valoarea de emisiune si valoarea de aport a actiunilor;

b) valoarea de emisiune si valoarea matematica a actiunilor;

c) valoarea de emisiune si valoarea de vanzare a actiunilor;

d) valoarea nominala si valoarea de aport a actiunilor;

e) valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor.

56. Concesiunea se poate realiza:

a) prin vanzare- cumparare;

b) prin simplu acord al partilor;

c) prin licitatie publica;

d) preferential pentru anumite persoane fizice sau juridice;

e) nici un raspuns nu este corect.

57. In costul de productie al stocurilor nu se cuprind:

a) cheltuielile cu materii prime, materiale;

b) cheltuielile cu salariile directe;

c) cheltuielile cu amortizarea;

d) cheltuielile cu conducerea si administrarea sectiilor;

e) cheltuielile de desfacere.

58. Scontul reprezinta:

a) reducere acordata de furnizor ptr. depasirea unui plafon anual al livrarilor;

b) o reducere extraordinara;

c) o reducere acordata de furnizor ptr. plata inainte de termen a datoriei;

d) reducere acordata de furnizor ptr. fidelitatea clientului sau;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

59. Acreditivul reprezinta:

a) suma separata in contul platitorului si tinuta la dispozitia unui furnizor, la unitatea bancara la care platitorul isi are contul in vederea efectuarii de plati pentru aprovizionarile efectuate;

b) suma separata in contul platitorului si tinuta la dispozitia unui client, la unitatea bancara la care platitorul

isi are contul pentru efectuarea de plati pentru aprovizionarile efectuate;

c) suma separata in contul platitorului si tinuta la dispozitia unui furnizor, la unitatea bancara la care

furnizorul isi are contul in vederea efectuarii de plati pentru aprovizionarile efectuate;

d) suma separata in contul platitorului si tinuta la dispozitia institutiilor financiare pentru efectuarea de plati

fiscale;

e) nici un raspuns nu este corect.

60. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu este operanta in contabilitatea financiara:

a) cheltuieli financiare; b) cheltuieli extraordinare;

c) cheltuieli generale de administratie; d) cheltuieli cu amortizarile si provizioanele;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

61. Primele de fuziune reprezinta:

a) diferenta dintre valoarea bunurilor primite si valoarea nominala a actiunilor emise cu ocazia fuziunii;

b) diferenta dintre valoarea reala a bunurilor primite si valoarea de intrare a bunurilor in unitatea absorbita;

c) diferenta dintre valoarea de intrare a bunurilor primite si valoarea nominala a actiunilor emise;

d) diferenta dintre valoarea bunurilor primite si valoarea de emisiune a actiunilor emise;

e) nici un raspuns nu este corect.

62. Concesiunea se poate realiza pe o perioada:

a) nelimitata; b) limitata; c) la intelegerea partilor;

d) la dorinta celui care ia in concesiune(concesionar)

e) la dorinta celui care da in concesiune (concendent)

63. Evaluarea stocurilor de produse obtinute in cadrul intreprinderii se face la :

a) valoare de utilitate ; d) valoarea justa ;

b) cost de productie ; e) nici un raspuns nu este corect ;

c) cost de achizitie ;

64. Reducerile comerciale se calculeaza :

a) inainte de reducerile financiare; b) dupa reducerile financiare;

c) concomitent cu reducerile financiare; d) risturnul si apoi remizele;

e) remizele si apoi rabaturile;

65. Cambia reprezinta:

a) un instrument de plata prin care tragatorul (emitentul) plateste o datorie fata de beneficiar prin

intermediul altei persoane numita tras, la data si la locul stabilit;

b) un instrument de plata prin care o persoana numita tras da ordin unei alte persoane numita tragator sa

plateasca unei persoane numita beneficiar la data si locul stabilit;

c) un instrument de plata prin care o persoana numita beneficiar incaseaza direct de la alta persoana numita

tragator o suma de bani, la scadenta si la locul stabilit;

d) un instrument de plata prin care o persoana numita tras plateste direct unei alte persoane numita

beneficiar o suma de bani la data si locul stabilit;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

66. Structurarea cheltuielilor si veniturilor se face in functie de:

a) destinatia lor economica; b) destinatia lor si natura activitatilor care le

genereaza;

c) destinatia si continutul lor economic; d) natura activitatilor care le genereaza;

e) continutul economic al cheltuielilor si veniturilor.

67. Rezervele legale se constituie:

a)din profitul net al societatii;

b) constituirea lor este facultativa;

c) pe baza statutului societatii;

d) in procent de 5% din profitul brut pana se ajunge la 20% din capitalul social;

e) sunt prevazute prin lege.

68. Venitul realizat din concesiune poate lua forma:

a) unei redevente; b) unei dobanzi; c) unui dividend;

d) unei chirii; e) nici un raspuns nu este corect.

69. Metoda primului intrat - primului iesit (FIFO) presupune evaluarea stocurilor iesite din gestiune

la:

a) pretul de inregistrare la intrarea in gestiune;

b) pretul de productie al primului lot aprovizionat;

c) pretul de achizitie al primului lot aprovizionat iar dupa epuizarea acestuia se trece la urmatorul lot aprovizionat;

d) pretul de aprovizionare al ultimului lot aprovizionat;

e) pretul de productie al ultimului lot aprovizionat.

70. Cotele cu ajutorul carora se calculeaza contributia unitatii la asigurari sociale, difera in functie

de:

a) numarul si volumul activitatilor desfasurate in unitate;

b) natura si specificul activitatilor desfasurate in unitate;

c) conditiile de munca existente in unitate;

d) conditiile de desfasurare a activitatilor;

e) conditiile de desfasurare a procesului de productie.

71. Biletul la ordin este:

a) un instrument de plata prin care o persoana numita beneficiar se obliga sa plateasca unei alte persoane

numita emitent o suma de bani la scadenta;

b) un instrument de plata prin care o persoana numita tragator se obliga sa plateasca unei alte persoane

numita tras o suma de bani la scadenta;

c) un instrument de plata prin care emitentul se angajeaza sa plateasca beneficiarului o suma de bani la

scadenta prin intermediul unei alte persoane;

d) un titlu de credit creat de emitent in calitate de debitor care se obliga sa plateasca o suma de bani la scadenta sau la prezentarea beneficiarului;

e) nici un raspuns nu este corect.

72. Potrivit Cadrului General elaborat de IASC recunoasterea veniturilor in contul de profit si

pierderi se face:

a) atunci cand a avut loc o diminuare a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau

diminuarii unei datorii;

b) atunci cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii si poate fi evaluata credibil;

c) atunci cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuarii unui activ si

cresterii unei datorii;

d) cand diminuarea poate fi evaluata credibil;

e) nici un raspuns nu este corect.

73. Rezervele statutare se constituie:

a) din profitul societatii;

b) din profitul brut al societatii, in cotele si limitele prevazute in actul constitutiv;

c) in cotele si limitele prevazute de lege;

d) in cotele si limitele aprobate de AGA;

e) conform prevederilor prevazute prin lege ;

74. Fondul comercial reprezinta:

a) acele cheltuieli efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii cum ar fi: clientela, vadul comercial, segmentul de piata, etc;

b) cheltuieli efectuate pentru amenajari, brevete, licente;

c) cheltuieli efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea capacitatii de productie;

d) cheltuieli efectuate pentru activitati de cercetare- dezvoltare;

e) nici un raspuns nu este corect.

75. Metoda ultimului intrat - primului iesit presupune evaluarea stocurilor la iesire din gestiunea

unitatii la:

a) costul de achizitie al ultimului lot aprovizionat iar dupa epuizarea acestuia se trece la penultimul lot aprovizionat;

b) pretul de productie al ultimului lot aprovizionat;

c) pretul de achizitie al primului lot intrat;

d) costul standard al intregului lot;

e) pretul de intrare in gestiune al primului lot aprovizionat.

76. Cotele pentru contributia unitatii la asigurari sociale se aplica la:

a) salariul brut b) salariul net; c) salariul de incadrare;

d) salariul de acord; e) salariul de regie.

77. Operatia de scontare reprezinta:

a) operatia prin care banca plateste beneficiarului suma inscrisa in cambie sau bilet la ordin mai putin dobanda denumita scont, calculata de la data scontarii si pana la scadenta;

b) vanzarea de catre banca a unei cambii sau bilet la ordin inainte de scadenta de la beneficiarii titlurilor;

c) plata inainte de scadenta a sumei inscrise in cambie sau bilet la ordin de catre banca in schimbul unui

comision;

d) plata la scadenta a sumei inscrisa in cambie de catre banca in schimbul unui comision;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

78. Potrivit Cadrului General elaborat de IASC: recunoasterea cheltuielilor in contul de profit si

pierdere se face:

a) cand a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuarii unui activ sau cresterii unei datorii si poate fi evaluata credibil;

b) cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare , aferenta diminuarii unui activ sau cresterea

unei datorii;

c) cand cresterea poate fi evaluata credibil;

d) cand a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare , aferenta cresterii unui activ sau reducerii

unei datorii;

e) nici un raspuns nu este corect.

79. Credite bancare pe termen lung si mediu au urmatoarele caracteristici:

a) sunt surse imprumutate cu termen de rambursare mai mare de 1 an;

b) reprezinta o sursa de finantare a activelor patrimoniale cu caracter durabil;

c) reprezinta o componenta a capitalurilor permanente;

d) sunt purtatoare de dobanzi;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

80. Evaluarea imobilizarilor necorporale se realizeaza, la intrarea in patrimoniu la urmatoarele

valori:

a) cost de achizitie pentru intrari prin achizitie cu titlu oneros;

b) valoarea justa pentru intrari prin aport la capital, prin achizitii din subventii guvernamentale, prin

schimburi cu alte active;

c) valoare reziduala pentru intrari prin contract de leasing operational;

d) valoarea minima dintre valoarea justa si valoarea actualizata a platilor minime pentru intrari prin contract

de leasing financiar;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

81. Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor se realizeaza prin urmatoarele metode:

a) metoda pretului de achizitie; b) metoda costului standard;

c) metoda inventarului periodic; d) metoda inventarului intermitent si permanent;

e) metoda costului mediu ponderat.

82. In cadrul datoriilor fata de bugetul statului se cuprind:

a) contributia la asigurari sociale; b)contributia la fondul de sanatate;

c) impozitul pe profit ; d) contributia la fondul de somaj;

e) toate raspunsurile sunt corecte;

83. Care din documentele prezentate reprezinta un efect de comert?

a) cecul; b) chitanta; c) ordin de plata;

d) bilet la ordin; e) toate raspunsurile sunt corecte.

84. Veniturile entitatii reprezinta:

a) sume sau valori de incasat in nume propriu din activitati curente;

b) sume sau valori incasate in nume propriu din activitati curente;

c) sume sau valori incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente precum si castigurile din orice alte surse;

d) totalitatea castigurilor realizate din orice alte surse;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

85. Dobanzile aferente imprumuturilor obtinute de societate reprezinta:

a) o cheltuiala ale perioadei in care a avut loc plata efectiva a dobanzii;

b) o cheltuiala inregistrata in avans la data contractarii imprumuturilor;

c) o cheltuiala ale perioadei in care dobanzile au fost calculate si inregistrate indiferent daca au fost sau nu platite in perioada respectiva;

d) o cheltuiala ce trebuie platita la data contractarii imprumutului

e) nici un raspuns nu este corect.

86. Conform IAS 38, in faza de cercetare activul necorporal realizat intern (obtinut din productie

proprie)

a) genereaza numai cheltuieli ale perioadei curente;

b) genereaza cheltuieli de perioade viitoare;

c) va fi recunoscut deoarece va demonstra ca acel activ va genera beneficii viitoare;

d) genereaza cheltuieli ale perioadei viitoare;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

87. Metoda inventarului intermitent presupune:

a) inregistrarea intrarilor de stocuri direct pe conturile de materiale;

b) utilizarea conturilor de stocuri numai la sfarsitul lunii pentru inregistrarea stocurilor inventariate si inceputul lunii urmatoare pentru inregistrarea darii in consum a stocurilor intermitente;

c) inregistrarea intrarilor de stocuri direct pe conturile de stocuri;

d) inregistrarea pe conturile de cheltuieli a stocurilor pe masura consumari lor;

e) urmarirea stocurilor dupa fiecare operatie de intrare

88. Jurnalul de cumparari reprezinta:

a) document justificativ privind tVA ;

b) document de evidenta operativa a tVA;

c) document de inregistrare a tVA in contabilitate;

d) document de inregistrare a tVA colectat in contabilitate;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

89. Dintre elementele de trezorerie se constituie provizioane de depreciere pentru:

a) avansurile de trezorerie; b) disponibilitatile aflate in acreditive;

c) disponibilitatile aflate in casierie; d) disponibilitatile aflate la banci;

e) titluri de plasament;

90. Cheltuielile entitatii reprezinta:

a) valori platite pentru consumuri de bunuri si forta de munca;

b) valori platite sau de platit pentru consumuri de bunuri si de forta de munca precum si diferite pierderi care conduc la diminuarea beneficiilor economice;

c) valori de platit pentru consumuri de bunuri si de forta de munca;

d) pierderi realizate ce conduc la diminuarea beneficiilor economice;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

ce se noteaza cu 5 puncte

1. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

a) subscrierea capitalului(constituirea creantei fata de actionari);

b) aportarea capitalului subscris;

c) transformarea capitalului nevarsat in capital varsat;

d) constituirea capitalului varsat;

e) nici un raspuns nu este corect.

2. Care din formulele contabile enumerate sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 131 = 7584 - constituirea creantei pentru subventii de primit;

b) 2111= 131 - achizitionarea unui teren din subventii pentru investitii;

c) 131 = 7583 - diminuarea subventiei pentru investitii si reflectarea ca

venituri din subventii pentru investitii;

d) 5121= 445 - incasarea creantei din vanzarea unui mijloc fix cu tVA;

e) 461= % - vanzarea unui mijloc fix cu tVA.

3. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 462 = 5121 - plata redeventei prin casierie;

b) 462 = 5311 - plata redeventei prin contul bancar;

c) 612 = 462 - redeventa incasata de concesionar;

d) 205 = 167 - achizitia de la terti a unui brevet;

e) 167 = 205 - restituirea utilajului concesionat.

4. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) % = 408 - achizitii de materii prime la pret standard cu factura;

b) % = 404 - achizitii de materii prime la pret de achizitie cu factura;

c) % = 408 - achizitii de materii prime la pret standard fara factura;

d) 601 = % - darea in consum a materiilor prime la pret de achizitie;

e) nici o inregistrare nu este corecta.

5. Produsele pot fi evaluate la:

a) pret de productie si pret standard; b) pret de achizitie si pret standard;

c) pret de productie si pret de achizitie; d) pret de productie si pret de vanzare;

e) nici un raspuns nu este corect.

6. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este constituit din:

a) cost de achizitie si adaos comercial; b) cost de productie si adaos comercial;

c) cost de achizitie si tVA colectat; d) cost de productie, adaos comercial si tVA;

e) cost de achizitii, adaos comercial si tVA.

7. Ce semnificatie are formula contabila:

a) plata unui furnizor in valuta

b) plata unui furnizor in valuta din contul curent la banca in devize cu diferente nefavorabile;

c) plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile;

d) plata unui furnizor din contul curent la banca in lei;

e) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente nefavorabile

8. Ce semnificatie are formula contabila:

a) se deschid conturi curente la banci pentru asociati;

b) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin casieria

unitatii;

c) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin banca;

d) se ridica bani din conturile curente ale asociatiilor;

e) nici un raspuns nu este corect.

9. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a) venituri din dobanzi aferente imprumuturilor acordate;

b) dobanzi de incasat pentru disponibilul din cont ;

c) dobanzi de platit pentru creditul primit ;

d) nici un raspuns nu este corect;

e) toate raspunsurile sunt corecte;

10. Ce semnificatie are formula contabila :

a) sume neutilizate din acreditiv virate in contul bancar;

b) constituirea unui acreditiv in lei;

c) constituirea unui acreditiv in valuta;

d) plata unui furnizor din acreditiv;

e) nici un raspuns nu este corect.

11. Aportarea (aducerea) capitalului in natura se reflecta in contabilitate prin formula contabila:

a) 212 = 456; b) 456 = 1011;

c) 5311 = 1011; d) 1011 = 1012; e) 456 = 1012.

12. Prin urmatoarea formula contabila se reflecta:

a) constituirea creantei fata de buget pentru subventii de primit;

b) vanzarea unui mijloc fix;

c) diminuarea subventiei pentru investitii;

d) incasarea de la buget a subventiei si trecerea ei la venituri;

e) trecerea la venituri a amortizarii calculate pentru utilajul achizitionat din subventie.

13. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 205 = 721 - realizarea unui program informatic in regie proprie;

b) 461 = 7583 - incasarea unui proiect de dezvoltare vandut;

c) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie;

d) 205 = 404 - inregistrarea unei licente de fabricatie din productie proprie;

e) % = 205 - scoaterea din evidenta a unui brevet amortizat partial.

14. Care din urmatoarele inregistrari contabile corespund explicatiei date:

a) 301 = 456 - materii prime intrate ca aport in natura;

b) 302 = 542 - materiale cumparate din avansuri de trezorerie;

c) 303 = 603 - materiale de natura obiectelor de inventar

constatate plus la inventar;

d) 301 = 7582 - materii prime primite cu titlu gratuit;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

15. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 345 = 711 - obtinerea de produse finite la cost de productie;

b) 4111 = %

701 - vanzarea de produse finite clientilor;

c) 5121 = 4111 - incasarea creantei prin banca;

d) 711 = 345 - descarcarea gestiunii cu produsele vandute;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

16. tVA cuprins in pretul de vanzare cu amanuntul se calculeaza la:

a) pret de achizitie; b) pret de achizitie plus adaos comercial;

c) pret de productie; d) pret de productie plus adaos comercial;

e) nici un raspuns nu este corect.

17. Ce semnificatie are formula contabila:

a) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente favorabile;

b) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente nefavorabile;

c) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente favorabile;

d) plata unui furnizor din contul in lei de la banca;

e) plata unui furnizor din casierie cu diferente nefavorabile.

18. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte?

a) 457 = 4551 - sume lasate in conturile curente ale asociatiilor

provenite din dividende;

b) 4551 = 5311 - sume platite prin casierie, solicitate de asociati

din conturile curente;

c) 666 = 4558 - dobanda datorata de unitate pentru

disponibilul, din contul curent;

d) 4558= 5311 - plata catre asociati a dobanzii cuvenite pentru

disponibilul din contul curent;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

19. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor fara

numerar?

a) registrul de casa; b) extrasul de cont

c) registrul jurnal; d) ordinul de plata;

e) nici un raspuns nu este corect;

20. Care din formulele contabile sunt in concordanta cu explicatia data?

a) 601 = 301 10.000 - materii prime date in consum,

evidenta se tine la pret de achizitie;

b) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,

301 12.000 evidenta se tine la pret standard,

308 1.000 cu diferente nefavorabile;

c) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,

301 12.000 evidenta se tine la pret standard,

308 2.000 cu diferente favorabile;

d) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,

301 8.000 evidenta se tine la pret de factura;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

21. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza

a) aducerea capitalului subscris in societate;

b) subscrierea capitalului;

c) punerea la dispozitia societatii a capitalului subscris;

d) inregistrarea capitalului subscris si constituirea creantei fata de actionar;

e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital varsat.

22. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 461 = 161 - subscrierea obligatiunilor si constituirea creantei fata de

cumparatori;

b) 5411 = 461 - incasarea obligatiunilor subscrise si stingerea creantei;

c) 161 = 4111 - incasarea obligatiunilor emise;

d) 666 = 5121 - incasarea dobanzii pentru obligatiunile emise;

e)5121 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente obligatiunilor emise.

23. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

a) aportarea unei cladiri de catre un actionar;

b) subscrierea unui aport de catre un actionar;

c) aducerea ca aport a unui mijloc fix;

d) aducerea ca aport de catre actionar a unei cladiri cu fondul comercial aferent;

e) retragerea de catre actionar a aportului.

24. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 601 = 301 - lipsuri de materii prime constatate la inventariere

b) 4282 = % - imputatii efectuate pentru lipsurile constatate la inventar;

c) 6582 = 301 - materii prime date cu titlu gratuit;

d) 671 = 301 - materii prime distruse de calamitati;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

25. Ce semnifica inregistrarea contabila:

a) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente favorabile;

b) obtinerea de produse finite de la terti;

c) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;

d) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente nefavorabile;

e) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente favorabile.

26. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) avans acordat furnizorului pentru livrarea de marfuri;

b) plata furnizorului din contul bancar;

c) plati anticipate facute din contul bancar;

d) se retine un avans din suma datorata unui furnizor;

e) nici un raspuns nu este corect.

27. Ce semnificatie au urmatoarele formule contabile:

581 = 5121 ; si 5311 = 581

a) se depun bani in contul bancar prin casierie;

b) se face plata din contul bancar;

c) se incaseaza o creanta prin casierie;

d) se ridica bani de la banca si se aduc in casierie;

e) nici o explicatie nu este corecta.

28. Ce semnificatie are formula:

a) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului precedent;

b) dividende datorate actionarilor din profitul anului curent

c) dividende datorate actionarilor din profitul brut al anului precedent;

d) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului curent;

e) nici un raspuns nu este corect.

29. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor in numerar

prin casierie?

a) registrul de casa; b) registrul jurnal; c) extrasul de cont;

d) dispozitia de plata / incasare catre casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

30. In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent care este pretul pentru contabilizarea

aprovizionarii si consumului de materii prime:

a) pretul de achizitie; b) pretul standard;

c) pretul de factura; d) pretul de achizitie si pretul standard;

e) pretul standard si pretul de factura.

31. Prin formula contabila se inregistreaza:

a) subscrierea capitalului social;

b) aportarea capitalului dupa subscriere;

c) majorarea capitalului;

d) varsarea capitalului in contul de la banca, inainte de inmatricularea societatii;

e) subscrierea capitalului.

32. Care este formula contabila care reflecta obligatia de plata a dobanzii privind imprumuturile din

emisiunea de obligatiuni:

a) 666 = 5121 b) 666 = 1681 c) 5121 = 1681

d) 666 = 461 e) 461 = 1681

33. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2111 = 456 - se subscrie ca aport la capital un teren;

b) 2111 = 404 - se primeste prin donatie un teren;

c) 2111 = 401 - se achizitioneaza de la terti un teren;

d) 2111 = 133 - se primeste un teren prin donatie;

e) nici un raspuns nu este corect.

34. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 301 = 401 - achizitii de materiale consumabile, cu tVA;

b) % = 401 - achizitii de materii prime fara factura;

c) % = 408 - achizitii de materiale de natura obiectelor de inventar cu factura;

d) 401 = 5311 - plata furnizorului prin contul bancar;

e) nici o inregistrare nu corespunde cu explicatia data.

35. Ce semnifica inregistrarea contabila:

a) incasarea unei creante de la clienti;

b) incasarea unui avans de la clienti pentru livrarea de produse finite;

c) inregistrarea vanzarii de produse finite;

d) incasarea unor creante de la debitori diversi;

e) nici un raspuns nu este corect.

36. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

a) achizitii de marfuri de la terti;

b) inregistrarea adaosului comercial la marfurile din magazin;

c) inregistrarea diferentelor de pret aferente marfurilor;

d) inregistrarea tVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere;

e) adaosul comercial si tVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere.

37. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile?

a) 425 = 5311 - plata in cursul lunii a avansului la salarii;

b) 641 = 421 - inregistrarea la sfarsitul lunii a salariilor brute;

c) 421 = 444 - retinerea impozitului pe salarii din salariu brut;

d) 421 = 427 - retinerea unor datorii ale salariatilor catre terti;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

38. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date?

a) 129 = 117 - dividende repartizate actionarilor din profitul net

al anului curent;

b) 117 = 457 - constituirea datoriei fata de actionari pentru

dividendele din anul curent;

c) 457= 446 - impozitul pe dividende datorat bugetului de stat;

d) 457 = 5311 - plata prin casierie a dividendelor cuvenite;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

39. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

a) plata unui furnizor din contul bancar;

b) plata unui furnizor de imobilizari dintr-un credit pe termen scurt;

c) plata unui furnizor direct din creditul pe termen scurt;

d) primirea in contul curent a unui credit pe termen scurt;

e) nici un raspuns nu este corect.

40. Ce semnificatie are formula contabila:

a) inchiderea contului de cheltuieli cu energia electrica;

b) inchiderea contului de cheltuieli cu materiale consumabile;

c) inchiderea contului de cheltuieli cu materii prime;

d) inregistrarea cheltuielilor efectuate cu consumul de materii prime;

e) nici un raspuns nu este corect.

41. Care din urmatoarele formule contabile sunt in corelatie cu explicatia data?

a) 456 = 1011, - aportarea de capital in natura;

b) 1011 = 1012, - transformarea capitalului varsat in capital nevarsat;

c) 5311 = 456, - aportarea in natura a capitalului subscris;

d) 212 = 456, - intrarea aporturilor in natura si stingerea creantei fata de

actionari;

e) 203 = 456, - aportare in natura a capitalului subscris.

42. Care este inregistrarea contabila in situatia in care societatea obtine un credit bancar pe termen

lung de 100.000 lei conform extrasului de cont, cu termen de rambursare peste 2 ani.

a) 5121 = 161 100.000 b) 161 = 5121 100.000

c) 5121 = 162 100.000 d) 162 = 5311 100.000

e) 5311 = 162 100.000

43. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2111 = 456 - achizitionarea unui teren de la terti;

b) 2111 = 404 - se achizitioneaza un teren de la o persoana fizica;

c) 461 = % - se vinde tertilor un teren;

d) 462 = 5311 - plata unei datorii prin contul de la banca;

e) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie.

44. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) materii prime achizitionate de la furnizori;

b) materii prime achizitionate si lasate in custodie furnizorului;

c) materii prime preluate de la furnizori pentru prelucrare;

d) materii prime trimise la furnizor pentru prelucrare;

e) materii prime achizitionate dar nedecontate.

45. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 4111 = % 188.500 - vanzarea de produse finite

701 150.000 conform facturii, cu ambalaje restituibile;

b) 711 = 345 120.000 - descarcarea gestiunii de produsele finite vandute;

c) 419 = 4111 10.000 - restituirea ambalajelor

d) % = 4111 178.500 - scont acordat clientului si

667 3.570 incasarea diferentei din creanta;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

46. Societatea cumpara marfuri la cost de achizitie 8.000 lei tVA 19%, adaosul comercial 25%.Care

va fi pretul de vanzare cu amanuntul:

a) 12.750 lei; b) 11.900 lei

c) 11.780 lei; d) 10.000 lei

nici un raspuns nu este corect.

47. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date?

a) 421 = 5121 - plata prin casierie a salariilor la sfarsitul lunii;

b) 421 = 4312 - retineri din salarii pentru fondul de somaj;

c) 421 = 4314 - retineri din salarii pentru asigurari sociale;

d) 421 = 4372 - retineri din salarii pentru fondul de sanatate;

e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

48. Ce semnificatie are formula contabila:

a) cresterea capitalului social prin aporturi in natura;

b) cresterea capitalului social prin aporturi in bani;

c) dividende primite din capitalul social;

d) dividende lasate la dispozitia unitatii pentru majorarea capitalului social;

e) nici un raspuns nu este corect.

49. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a) primirea unui credit pe termen scurt;

b) plata creditului nerambursat la termen;

c) plata la termen a creditului pe termen scurt;

d) credite nerambursate la termen si trecute la credite restante;

e) nici un raspuns nu este corect.

50. Care este formula contabila prin care se inregistreaza descarcarea gestiunii de marfuri in

comertul 'en detail ', unde evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul:

a) 607 = % b) 607 = %

c) 607 = 371 d) % = 371

e) toate raspunsurile sunt corecte.

51. Capitalul unei societati la infiintare se cifreaza la 100.000 lei, format din 5.000 actiuni cu o

valoare nominala de 20 lei/ actiune. Capitalul a fost majorat prin includerea rezervelor constituite cu

suma de 10.000 lei. Valoarea actuala a unei actiuni este de:

a) 20.000 ; b) 24.000;

c) 22.000 d) 25.000; e) 30.000.

52. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

b) plata dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

c) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt;

d) inregistrarea dobanzii aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni;

e) incasarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung.

53. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date:

a) 2112 = 404 - executarea unor amenajari prin unitati specializate;

b) 461 = % - vanzarea tertilor a unor amenajari de teren;

c) 6583 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari neamortizate vandute;

d) 2112 = 722 - executarea unor amenajari prin forte proprii;

e) 2811 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari amortizate partial.

54. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la

terti(cost prelucrare 5.000 lei):

a) % = 401 5.950 b) % = 401 5.950

c) % = 401 5.950 d) % = 404 5.950

e) % = 401 5.950

55. Ce semnificatie are inregistrarea:

a) livrarea de produse finite fara factura b) livrarea de produse finite cu factura;

c) livrarea de semifabricate fara factura; d) livrarea de produse reziduale cu factura;

e) livrarea de semifabricate cu factura.

56. Pretul de vanzare al marfurilor din magazin este de 11.900 lei, adaosul comercial practicat

20%,tVA 19%.Care este pretul de achizitie:

a) 10.000 lei; b) 8.500 lei;

c) 8.000 lei; d) 8.333 lei;

e) nici un raspuns nu este corect.

57. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 6451 = 4311 - inregistrarea CAS. datorat bugetului asigurarilor sociale;

b) 6453 = 4313 - inregistrarea fondului de sanatate;

c) 6452 = 4371 - contributia unitatii la fondul de somaj;

d) % = 5121 - plata la sfarsitul lunii a contributiilor sociale;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

58. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 506 = 462 - achizitionarea de obligatiuni si constituirea

datoriei fata de creditori;

b) 462 = 5311 - plata prin banca a creditorilor;

c) 5121 =461 - sume incasate de la diversi debitori prin casierie;

d) 462 = 5121 - sume platite diversilor creditori prin casierie;

e) 5311 = 461 - sume incasate de la debitori diversi prin banca.

59. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) dobanda aferenta creditului pe termen scurt;

b) dobanda aferenta creditului pe termen lung si mediu;

c) dobanda aferenta imprumuturilor si datoriilor asimilate;

d) dobanzi de platit aferente imprumuturilor primite;

e) nici un raspuns nu este corect.

60. Ce semnificatie are formula contabila:

a) lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factura;

b) receptia lucrarilor de reparatii executate de terti;

c) lucrari executate de terti pentru care s-a intocmit factura;

d) lucrari de reparatii executate de terti fara factura, platite direct din contul bancar;

e) nici un raspuns nu este corect.

61. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

a) reflectarea primelor de aport datorate de noi actionari;

b) reflectarea creantelor fata de noi actionari pentru capitalul subscris si pentru prima de emisiune;

c) reflectarea capitalului varsat si a primei de aport;

d) reflectarea capitalului nevarsat si a dobanzilor datorate pentru reaportarea la termen a aportului in natura;

e) nici un raspuns nu este corect;

62. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

a) rambursarea creditului bancar pe termen lung la scadenta;

b) plata dobanzilor aferente creditelor pe termen lung;

c) rambursarea creditului pe termen lung si plata dobanzilor aferente;

d) incasarea creditului bancar pe termen lung obtinut de la banca;

e) includerea pe cheltuieli a dobanzilor aferente creditului.

63. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 2133 = 404 - achizitia unui utilaj de la terti;

b) 404 = 5311 - plata furnizorului din contul bancar;

c) 231 = 722 - receptia definitiva a unei cladiri;

d) 212 = 404 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;

e) nici un raspuns nu este corect.

64. Ce semnificatie are formula contabila:

a) primirea de materii prime de la furnizori;

b) inregistrarea cheltuielilor de custodie la furnizor;

c) primirea materiilor prime lasate in custodia furnizorului;

d) trimiterea materiilor prime spre prelucrare la terti;

e) nici un raspuns nu este corect.

65. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:

a) 623 = 345 - produse finite utilizate pentru activitati proprii de protocol;

b) 671 = 345 - produse finite distruse de calamitati;

c) 6582 = 345 - donatii de produse finite;

d) 635 = 4427 - tVA aferent produselor donate;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

66. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

a) deschiderea unui acreditiv in valuta;

b) achitarea unui furnizor extern din cont in devize;

c) plata unor datorii in valuta;

d) incasarea unor sume in devize in contul bancar;

e) nici un raspuns nu este corect.

67. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate din CAS.;

b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate din cheltuielile intreprinderii;

c) 641 = 4281 - concediu de odihna aferente anului in curs dar neplatite

pana la sfarsitul anului;

d) 4281 = 423 - constituirea datoriei fata de salariati pentru concediile

de odihna, neplatite in anul anterior;

e) 641 = 421 - concediile de odihna aferente anului anterior.

68.Ce semnificatie are inregistrarea :

a) repartizarea profitului net curent pentru participarea la profit;

b) constituirea datoriei fata de salariati pentru dividendele cuvenite;

c) constituirea datoriei fata de salariati pentru salariile cuvenite;

d) constituirea datoriei fata de salariati pentru participarea la profit;

e) nici un raspuns nu este corect.

69. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 401 = 5311 - plata prin banca a unei datorii catre furnizor;

b) 425 = 5311 - plata salariilor la sfarsitul lunii prin casierie;

c) 421 = 5311 - plata avansului la salarii;

d) 612 = 5311 - plata unui transport de persoane prin casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

70. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

a) primirea unui avans de trezorerie;

b) justificarea avansului primit pentru deplasare pe baza de decont;

c) restituirea unui avans de trezorerie;

d) justificarea avansului prin efectuarea unor cheltuieli de protocol;

e) nici un raspuns nu este corect.

71. Care dintre formulele contabile este in concordanta cu explicatia data:

a) 456 = 1012 - reflectarea creantelor fata de actionari pentru capitalul

subscris;

b) 5311 = 1011 - aportarea de numerar la capitalul social;

c) 301 = 1011 - aportarea de stocuri de materii prime la capitalul social;

d) 1012 = 1011 - trecerea capitalului nevarsat la capital varsat;

e) 1041 = 1068 - incorporarea primelor de emisiune la alte rezerve.

72. Care este inregistrarea contabila ce reflecta realizarea unor cheltuieli pentru emisiuni de actiuni

platite din contul bancar, la infiintarea societatii?

a) 201 = 404; b) 201 = 401; c) 201= 5121; d) 201 = 411; e) 201 = 5311.

73. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 232 = 5121 - plata unui avans pentru imobilizari corporale prin casierie;

b) 212 = 722 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;

c) 281 = 404 - receptia provizorie a unei imobilizari procurate de la terti;

d) 404 = 232 - plata furnizorului cu retinerea avansului;

e) 404 = 5121 - plata unui avans catre furnizor.

74. Ce semnificatie are inregistrarea:

a) combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente favorabile;

b) combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente nefavorabile;

c) combustibil dat in consum la pret de achizitie;

d) combustibil dat in consum la pret de factura;

e) nici un raspuns nu este corect

75. Ce semnificatie are inregistrarea:

a) plusuri de produse finite constatate la inventariere la pret standard cu diferente favorabile;

b) plusuri de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;

c) plusuri de materii prime cu diferente favorabile;

d) plusuri de semifabricate cu diferente favorabile;

e) plusuri de semifabricate in diferente nefavorabile.

76. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a.) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta

b) % = 5124 - plata unui furnizor in valuta cu diferenta nefavorabila;

c) 401 = 5412 - plata unui furnizor in valuta din contul bancar

d) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta din acreditiv;

e) 401 = % - plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile.

77. Ce semnificatie are formula contabila:

a) inregistrarea unor impozite si taxe locale;

b) inregistrarea impozitului pe profit;

c) inregistrarea taxei si comisionului vamal in vama

d) inregistrarea altor impozite si taxe datorate;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

78. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) sume datorate furnizorilor pentru serviciile prestate;

b) venit brut datorat colaboratorilor ce lucreaza pe baza de conventie;

c) venit brut datorat salariatilor pentru serviciile realizate;

d) comisioane datorate pentru expertize efectuate;

e) nici un raspuns nu este corect.

79. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) plata unui avans privind ajutoarele materiale;

b) plata salariului la sfarsitul lunii (lichidarea);

c) plata prin casierie a ajutoarelor materiale;

d) plata unui avans de trezorerie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

80. Utilizarea unor timbre fiscale se inregistreaza prin formula contabila:

a) 626 = 5321; b) 635 = 5321; c) 658 = 5321; d) 627 = 5321; e) 626=5121.

81. Care din formulele contabile exprima incorporarea primelor de fuziune in capital?

a) 1042 = 1011; b) 1041 = 1012; c) 1043 = 1012;

d) 1042 = 1012 e) % = 1012

82. Care din formulele contabile corespund explicatiilor date:

a) 201 = 5121 - cheltuieli de constituire platite prin casierie;

b) 201 = 404 - cheltuieli de constituire achitate prin casierie;

c) 6811 = 2805 - amortizarea cheltuielilor de constituire;

d) 6811 = 2801 - inregistrarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare;

e) 2801 = 201 - scoaterea din evidenta a cheltuielilor de

constituire amortizate integral.

83. Care din inregistrarile contabile corespund cu explicatia data:

a) 641 = 421 - cheltuieli cu materiale efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;

b) 602 = 302 - cheltuieli cu salariile efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;

c) 6811 = 281 - scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat;

d) 6588 = 421 - cheltuieli cu materii prime facute pentru dezmembrarea mijlocului fix casat;

e) 3024 = 7588 - piese de schimb rezultate din dezmembrare.

84. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte:

a) % = 401 17.850 - achizitii de echipamente de lucru conform facturii;

b) % = 303 15.000 - distribuirea echipamentului de lucru catre salariati

603 7.500 cu suportarea a 50% din cost de catre acestia si

4282 7.500 diferenta incluzandu-se pe cheltuieli;

c) 4282 = 4427 1.425 - tVA aferent valorii echipamentului suportat de salariati;

d) 5311 = 4282 8.925 - incasarea prin casierie a cotei suportate de salariati;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

85. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:

a) 354 = 341 - produse reziduale trimise la alte unitati pentru prelucrare;

b) 4111 = 701 - produse reziduale vandute tertilor;

c) 346 = % - produse reziduale restituite dupa

354 prelucrare plus cheltuielile de prelucrare;

d) 346 = 711 - produse finite obtinute din procesul de productie;

e) 346 = 354 - produse reziduale trimise tertilor.

86. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 371 = 456 - aport de marfuri la capital;

b) 357 = 371 - marfuri trimise spre pastrare la terti;

c) 671 = 371 - marfuri distruse in urma calamitatilor;

d) 6582 = 371 - donatii de marfuri catre alte unitati;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

87. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

a) impozit datorat de salariati pentru drepturile cuvenite;

b) impozitul asupra ajutoarelor materiale;

c) impozitul datorat asupra drepturilor cuvenite din participarea la profit;

d) impozitul datorat pentru drepturile cuvenite in natura;

e) impozitul pe drepturile banesti cuvenite colaboratorilor unitatii.

88. Ce semnificatie are formula contabila:

a) inregistrarea tVA de recuperat de la buget;

b) inregistrarea tVA de plata la buget;

c) compensarea tVA de recuperat cu tVA de plata:

d) inregistrarea tVA dedus;

e) nici un raspuns nu este corect.

89. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) incasarea de la clienti a unei creante in lei;

b) incasarea prin contul bancar a unei creante in valuta;

c) incasarea de la un debitor a unei creante in valuta;

d) incasarea prin casierie a unei creante de la clienti in devize;

e) nici un raspuns nu este corect.

90. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate de unitate din alte fonduri decat CAS;

b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate salariatilor din CAS;

c) 641 = 421 - inregistrarea ajutoarelor materiale datorate de unitate;

d) 121 = 641 - inchiderea contului de cheltuieli cu salariile;

e) 641 = 4281 - drepturi de personal pentru care nu s-au

intocmit state de plata pana la sfarsitul anului.

91. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea

profiturilor nete din anii precedenti?

a) 117 = 1011; b) 121 = 1012; c) 117 = 1012;

d) 117 = 121; e) 129 = 117.

92. Ce exprima urmatoarea formula contabila.

a) achizitionarea unui proiect de dezvoltare de la terti;

b) receptia unui proiect de cercetare realizat cu forte proprii;

c) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata din contul bancar;

d) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata prin casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

93. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

a) scoaterea din evidenta a mijlocului fix amortizat partial

b) scoaterea din evidenta a mijlocului fix neamortizat

c) scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat amortizat integral

d) anularea amortizarii mijlocului fix casat

e) toate raspunsurile sunt corecte

94. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 331 = 711 - inregistrarea la sfarsitul lunii a costului

productiei in curs de executie;

b) 711 = 345 - stornarea productiei in curs de executie la inceputul lunii

urmatoare pentru continuarea procesului de productie;

c) 345 = 711 - inregistrarea produselor neterminate la sfarsitul lunii;

d) 341 = 711 - inregistrarea produselor finite terminate la sfarsitul lunii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

95. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 351 = 302 - materiale trimise la terti pentru prelucrare;

b) 303 = % - materiale transformate in obiecte de

351 inventar in urma prelucrarii plus cheltuieli de prelucrare;

c) 354 = 346 - produse reziduale trimise la terti pentru prelucrare;

d) 381 = % - ambalaje obtinute din prelucrarea

354 produselor reziduale plus cheltuielile de prelucrare;

e) toate formulele contabile sunt corecte.

96. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a) cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent;

b) marfuri primite prin donatie;

c) cumpararea de marfuri in cazul inventarului intermitent;

d) plusuri de marfuri constatate la inventariere;

e) lipsuri de marfuri constatate la receptia marfurilor.

97. Care din explicatiile date corespund formulei contabile?

a) 421 = 444 - inregistrarea impozitului pe salarii;

b) 423 = 444 - inregistrarea impozitului pe ajutoarele materiale;

c) 424 = 444 - inregistrarea impozitului pentru drepturile din participarea la profit;

d) 444=5121 - plata la buget a impozitului pe salarii retinut de unitate;

e) toate formulele contabile sunt corecte.

98.Ce semnificatie are formula contabila :

a) anularea actiunilor rascumparate;

b) rascumpararea obligatiunilor emise anterior;

c) anularea obligatiunilor rascumparate si stingerea imprumutului;

d) emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;

e) nici un raspuns nu este corect.

99. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile:

a) se ridica bani de la banca;

b) se face plata prin casierie a unei sume de bani;

c) se incaseaza prin contul de la banca o suma de bani;

d) se depune in contul bancar o suma de bani prin casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

100. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 5121 = 503 - vanzari la bursa a unor actiuni la un pret mai

mare decat cel de cumparare;

b) 5121 = % - vanzarea unor actiuni la bursa la un pret mai

501 mic decat cel de cumparare;

c) 5121 = 506 - vanzarea la bursa a unor obligatiuni la un pret

mai mic decat cel de cumparare;

d) 5121 = % - vanzarea unor obligatiuni la bursa la un pret mai

506 mare decat cel de cumparare;

e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

101. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea

profitului net din exercitiul curent?

a) 129 = 1012; b) 129 = 1011; c) 1011 = 1012;

d) 117 = 1012; e) 121 = 1012.

102. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 404 = 5121 - plata unui furnizor de imobilizari prin casierie;

b) 203 = 721 - receptia unui proiect de dezvoltare executat cu forte proprii;

c) 6811 = 2803 - amortizarea aferenta unui proiect de dezvoltare;

d) 6811 = 2805 - amortizarea aferenta unui program imformatic;

e) 203 = 404 - receptia unui proiect executat in regie proprie.

103. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

a) scoaterea din evidenta a unui mijloc fix ca urmare a vanzarii

b) scoaterea din evidenta a unui utilaj, amortizat partial datorita unor calamitati

c) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral

d) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral datorita unor calamitati

e) scoatere din evidenta a unui mijloc fix amortizat partial ca urmare a casarii lui

104. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:

a) soldul creditor al contului 302 "materiale consumabile" reflecta valoarea materiilor prime existente in

stoc evaluate la pret de inregistrare;

b) la metoda inventarului intermitent nu se utilizeaza conturile de diferenta de pret;

c) la cumparari se utilizeaza contul 4426 tVA deductibila;

d) la vanzari se utilizeaza contul 4427 tVA colectata;

e) pretul de vanzare cu amanuntul are in structura sa si adaosul comercial.

105. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 361 = 711 - animale tinere achizitionate de la terti

b) 361 = 401 - animale tinere obtinute din productie proprie

c) 701 = 361 - descarcarea gestiunii cu animale tinere trecute la animale de munca;

d) 2134 = 722 - animale tinere inregistrate la mijloace fixe (animale de munca);

e) toate inregistrarile sunt corecte.

106. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la

terti(cost prelucrare 5.000 lei):

a) % = 401 5.950 b) % = 401 5.950

c) % = 401 5.950 d) % = 404 5.950

e) % = 401 5.950

107. Ce semnificatie prezinta inregistrarea:

a) livrari de marfuri pe baza de factura; b) livrari de marfuri fara acte de insotire;

c) livrari de produse finite fara factura; d) livrari de semifabricate fara factura;

e) livrari de marfuri fara factura.

108. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 461 = 161 - emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;

b) 505 = 5121 - rascumpararea obligatiunilor emise;

c) 666 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente imprumutului din

emisia de obligatiuni;

d) 161 = 505 - anularea obligatiunilor si stingerea imprumutului;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

109. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 5321 = 5311 - procurarea de timbre postale si fiscale prin casierie;

b) 401 = 5311 - plata unui furnizor din avansuri de trezorerie;

c) 627 = 5321 - utilizarea timbrelor postale pentru corespondenta;

d) 625 = 542 - plata unor cheltuieli de deplasare prin casierie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

110. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

368 (rosu sau negru)

a) calamitati privind animale inecate, evidenta se tine la pret standard;

b) descarcarea gestiunii cu animalele vandute;

c) distrugeri de materii prime din calamitati;

d) descarcarea gestiunii cu animalele constatate lipsa la inventar;

e) nici un raspuns nu este corect.

111. Care este semnificatia inregistrarii contabile:

a) rascumpararea obligatiunilor inainte de termen;

b) cumpararea de la bursa de actiuni pentru revanzare;

c) aport la capital sub forma de actiuni;

d) vanzarea de actiuni cu incasare prin contul bancar;

e) rascumpararea de la actionari a propriilor actiuni.

112. Care din urmatoarele inregistrari contabile nu corespund explicatiei date.

a) 461 = 7583 - constituirea creantei si a venitului din vanzarea proiectului;

b) 5121 = 461 - incasarea creantei;

c) 2803 = 203 - amortizarea aferenta proiectului de dezvoltare;

d) 205 = 404 - achizitia unui brevet de la furnizori;

e) 205 = 133 - primirea unui brevet prin donatie.

113. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

a) plata unor lucrari executate in avans;

b) acordarea unui avans unui furnizor;

c) acordarea unui avans unui salariat;

d) acordarea unui avans antreprenorului de lucrari;

e) plata in avans a unor lucrari de constructie.

114. Ce semnificatie are formula contabila de mai jos:

a) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului permanent;

b) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului intermitent;

c) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului intermitent;

d) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului permanent;

e) nici un raspuns nu este corect.

115. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) % = 401 29.750 - achizitii de animale de la furnizori la cost de achizitie;

b) 361 = 711 10.000 - inregistrarile sporului in greutate

c) 4111 = % 59.500 - vanzarea animalelor in viu

d) 606 = 371 25.000 - descarcarea gestiunii cu animalele

vandute la pret de achizitie;

711 = 361 10.000 - descarcarea gestiunii cu sporul in greutate;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

116. Ce semnificatie are formula contabila:

a) achitarea furnizorului din contul bancar ;

b) plata furnizorului prin casierie;

c) acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea datoriei;

d) constituirea datoriei fata de furnizor;

e) nici un raspuns nu este corect.

117. Care din formulele contabile corespund explicatiei date?

a) 418 = 4111 - inregistrarea creantei neincasata devenita incerta

b) 5121 = 4111 - incasarea unei creante prin casierie;

c) 5311 = 4118 - incasarea prin banca a unei creante in litigiu;

d) % = 4118 - creanta irecuperabila trecuta pe pierderi;

e) 418 = % - livrari de marfuri cu factura.

118. Ce semnificatie are formula contabila:

a) inregistrarea primelor de rambursare aferente obligatiunilor emise;

b) amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor;

c) emisiuni de obligatiuni cu prime de rambursare;

d) includerea pe cheltuieli a obligatiunilor emise cu prima de rambursare;

e) nici un raspuns nu este corect.

119. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in contul bancar;

b) utilizarea sumelor din acreditiv pentru plata unui credit pe termen scurt ;

c) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in casierie;

d) deschiderea unui acreditiv in lei dintr-un credit pe termen scurt obtinut de la banca;

e) nici un raspuns nu este corect.

120. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) amortizarea terenurilor;

b) amortizarea imobilizarilor corporale in curs de executie;

c) amortizarea imobilizarilor necorporale;

d) amortizarea imobilizarilor corporale;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

121. Ce semnifica articolul contabil:

a) rascumpararea propriilor actiuni de la actionari;

b) distribuirea catre salariati a actiunilor proprii;

c) aport la capitalul social sub forma de actiuni;

d) reducerea capitalului social prin anularea propriilor actiuni rascumparate;

e) vanzarea la bursa a propriilor actiuni.

122. Scoaterea din activul patrimonial a unui brevet,amortizat partial se inregistrata prin formula

contabila:

a) 6583 = 205; b) 6811 = 205; c) 205 = 2805;

d) 2805 = 205; e) % = 205.

123.Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 231 = 404 - antreprenorul termina lucrarea dar nu o receptioneaza;

b) 212 = 232 - se face receptia definitiva a lucrarilor terminate

c) 212 = 404 - receptia lucrarilor executate in regie proprie;

d) 212 = 722 - receptia lucrarilor executate de o unitate specializata;

e) nici un raspuns nu este corect

124. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) % = 711 15.000 - semnificate obtinute din procesul de

341 16.000 productie la pret standard cu

348 1.000 diferente favorabile;

b) 711 = % 15.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi

341 16.000 prelucrate in alte sectii cu diferente favorabile;

c) 341 = 711 10.000 - semifabricate obtinute din procesul

de productie la cost de productie;

d) 711 = 341 10.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a

fi prelucrate in alte sectii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

125. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 361 = 5311 - achizitii de animale din contul bancar;

b) 361 = 711 - animale primite prin donatie;

c) 361 = 456 - animale achizitionate de la furnizori;

d) 361 = 542 - animale achizitionate prin casierie;

e) nici o inregistrare nu este corecta.

126. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

a) intrari de marfuri pe baza de factura;

b) iesiri de marfuri pe baza de factura;

c) iesiri de marfuri pe baza avizului de expeditie;

d) achizitii de marfuri de la furnizor cu factura;

e) achizitii de marfuri fara factura.

127. Ce semnificatie are formula contabila:

a) retinerea chiriilor pe statul de plata;

b) chirii datorate de salariati pentru spatiile de locuit ocupate,

proprietate a unitatii;

c) venituri inregistrate pentru redeventele datorate din concesiune

d) venituri din vanzarea de produse catre salariatii unitatii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

128. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) achizitii de obligatiuni cu plata ulterioara;

b) achizitii de actiuni proprii cu plata imediata;

c) achizitii de actiuni cu plata ulterioara;

d) achizitii de actiuni de la entitati afiliate cu plata ulterioara;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

129. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in devize din contul curent in lei;

b) 5411 = 5121 - deschiderea unui acreditiv din disponibilul in valuta

existent in contul bancar;

c) 401 = 5121 - plata unui furnizor de marfa din acreditiv;

d) 404 = 5411 - plata unui furnizor de imobilizari din acreditiv;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

130. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a) amortizarea echipamentului de protectie si a aparaturii birotice;

b) amortizarea primelor privind capitalul;

c) amortizarea imobilizarilor financiare;

d) prime de rambursare pentru obligatiuni emise si nerascumparate;

e) amortizarea primei privind rambursarea obligatiunilor.

131. Care este formula contabila ce reflecta creanta constituita fata de buget pentru subventia pentru

investitii de primit.

a) 131 = 445 b) 5121 = 445 c) 131 = 7584

d) 445 = 131 e) 5121 = 131

132. Ce semnificatie are formula contabila:

a) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea imobilizarii primite prin aport la capital;

b) inregistrarea de venituri din subventii pentru exploatare;

c) subventii pentru investitii primite de societate;

d) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea neamortizata a imobilizarii primite prin donatie si scoasa din evidenta fiind vanduta sau amortizata;

e) nici un raspuns nu este corect.

133. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 404 = 231 - inregistrarea lucrarilor la terminare , fara receptie;

b) 404 = 232 - retinerea avansului acordat anterior din datoria

fata de furnizorul de imobilizari;

c) 404 = 5121 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;

d) 401 = 5311 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;

e) 212 = 231 - receptia definitiva a unui utilaj executat in regie

134. Ce semnificatie are inregistrarea:

a) vanzarea de semifabricate fara facturi;

b) vanzarea de semifabricate cu incasare directa prin banca;

c) vanzarea de semifabricate conform facturii;

d) vanzarea de produse finite cu factura;

e) vanzarea de produse reziduale cu factura.

135. Ce semnificatie are inregistrarea:

a) animale primite ca aport la capital; b) animale primite cu titlu gratuit;

c) animale achizitionate din avansuri de trezorerie;

d) animale intrate din productie proprie; e) animale achizitionate de la terti.

136. Care din urmatoarele formule contabile concorda cu explicatia data ?

a) 5412 = 5124 - deschiderea unui acreditiv in valuta;

b) 371 = 401 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern;

c) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in lei;

d) 371 = 404 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern;

e) 401 = 5411 - plata furnizorului dintr-un acreditiv in valuta.

137. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 4482 =7582 - creante constituite fata de buget pentru

varsaminte efectuate in plus;

b) 445 = 131 - inregistrarea unei subventii pentru activitatea de

exploatare, de primit de la buget;

c) 5121 = 445 - incasarea de la buget a subventiei;

d) 445 = 741 - inregistrarea unei subventii pentru exploatare de

primit de la buget;

e) 4423 = 5121 - virarea la buget a tVA de plata.

138. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) plata ulterioara prin contul de la banca a actiunilor achizitionate;

b) plata ulterioara prin casierie a actiunilor achizitionate;

c) plata imediata a actiunilor achizitionate;

d) plata imediata prin casierie a actiunilor achizitionate;

e) nici un raspuns nu este corect.

139. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 542 = 5314 avans acordat in valuta;

b) 623 = 542 cheltuieli efectuate pentru protocol;

c) 5314 = % restituirea avansului in valuta neconsumat cu diferenta favorabila;

d) 624 = 542 cheltuieli postale efectuate din avansul de trezorerie;

e) nici un raspuns nu este corect.

140. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 129 = 691 - inchiderea contului de impozit pe profit;

b) 691 = 441 - inregistrarea impozitului pe profit;

c) 446 = 5121 - plata la buget a impozitului pe profit;

d) 456 = 5311 - plata devidentelor cuvenite actionarilor;

e) toate formulele contabile sunt corecte.

141. Care este formula contabila care reflecta incasarea creantei (a subventiei) de la bugetul statului

pentru achizitionarea unui teren:

a) 5121 = 131 b) 5121 = 7584 c) 5121 = 2111

d) 5311 = 131 e) 5121 = 445

142. Care din urmatoarele inregistrari sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 461 = 706 - redeventa cuvenita pentru un mijloc fix concesionat (la concendent);

b) 5311 = 461 - incasarea redeventei prin contul bancar;

c) 5121 = 461 - incasarea redeventei prin casierie;

d) 6811 = 2805 - inregistrarea cheltuielilor cu redeventa curenta

e) 205 = 167 - predarea mijlocului fix in concesiune (la concesionar).

143. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2112 = 722 - receptia unor lucrari de amenajari de teren

executate de unitati specializate;

b) 2111 = 462 - aducerea unui teren ca aport la capital;

c) 231 = 456 - aducerea unei constructii ca aport la capital, dar

nu s-a facut receptia;

d) 212 = 231 - aducerea unei cladiri ca aport la capital;

e) 2111 = 231 - aducerea unui teren ca aport la capital.

144. Produsele nesupuse probelor tehnologice sunt considerate:

a) produse finite; b) semifabricate; c) produse reziduale

d) marfuri e) productie in curs de executie.

145. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

a) achizitii de materiale de la furnizori la pret de achizitie;

b) achizitii de animale de la furnizori, la pret de achizitii;

c) achizitii de ambalaje de la furnizori la pret de achizitie;

d) achizitii de marfuri de la furnizori la pret de achizitie;

e) achizitii de materii prime de la furnizori.

146. Care din urmatoarele formule contabile, nu sunt in concordanta cu explicatia data?

a) 409 = 767 - inregistrarea unui scont obtinut;

b) % = 408 - receptia provizorie a materilor prime sosite fara factura;

c) 409 = 5121 - plata unui avans in vederea livrarii de bunuri;

d) 401 = 409 - retinerea avansului la decontarea datoriei fata de furnizor;

e) 401 = 5411 - plata unui furnizor din acreditiv de la banca.

147. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 481 = 301 - unitatea transmite subunitatilor stocuri de materii prime;

b) 301 = 481 - subunitatile primesc de la unitate stocuri de prime;

c) 482 = 345 - subunitatea A, transmite subunitatii B, stocuri de produse finite;

d) 345 = 482 - subunitatea B, primeste de la subunitatea A stocuri de produse finite;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

148. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a) incasarea prin casierie a unei creante de la un client;

b) incasarea prin contul bancar a unei creante de la un client incert;

c) incasarea prin contul bancar a unei sume de bani de la debitori diversi;

d) incasarea prin contul bancar a unei creante de la clienti;

e) nici un raspuns nu este corect.

149. Ce semnificatie are formula contabila :

a) incasarea obligatiilor emise;

b) emisiuni de obligatiuni;

c) plata obligatiunilor emise;

d) rascumpararea obligatiunilor emise anterior;

e) nici un raspuns nu este corect.

150. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) costul produselor finite la pret standard cu diferente de pret fata de pretul efectiv (favorabile-rosu sau nefavorabile-negru);

b) costul semifabricatelor la pret standard cu diferente de pret;

c) costul produselor finite in curs de executie;

d) costul semifabricatelor in curs de executie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

ce se noteaza cu 8 puncte

1. La o societate comerciala cu un capital social de 200.000 lei format din 10.000 actiuni cu valoare

nominala de 20 lei /actiune, AG.A hotaraste reducerea capitalului prin rascumpararea a 10% din

actiuni cu un pret de rascumparare de 25 lei/actiune. Societatea are constituite alte rezerve in suma

de 10.000 lei. Care sunt sumele si inregistrarile contabile corecte:

a) 1012 = 109 25.000 b)109 = 5121 25.000

c) 109 = 5121 25.000 d) % = 109 25.000

e) 109 = 456 25.000

2. Societatea utilizeaza metoda inventarului intermitent si prezinta stoc de produse finite la inceputul

lunii 5.000 lei, vanzari in cursul lunii 40.000 lei tVA 19% si stoc la sfarsitul lunii 7.000 lei. Care sunt

inregistrarile corecte ce se efectueaza in contabilitate:

a) 345 = 711 5.000 b) 711 = 345 5.000

c) 711 = 345 5.000 d) 711 = 345 5.000

e) toate raspunsurile sunt corecte.

3. La sfarsitul lunii, cand se face regularizarea tVA, conturile de tVA se prezinta astfel: tVA de

recuperat din luna precedenta 5.000 lei; tVA deductibil din luna curenta 50.000 lei; tVA colectat

din luna curenta 80.000 lei. Care sunt operatiile care se fac la regularizarea tVA la sfarsitul lunii?

a) 4427 = 4426 50.000 b) 4427 = 4426 50.000

c) 4427 = 4426 50.000 d) 4426 = 4427 50.000

e) 4427 = 4426 80.000

4. Societatea efectueaza plati prin contul bancar in devize catre un furnizor pentru o datorie de

4.000 $ constituita la un curs de 2.60 lei/$. Plata se face in doua rate: I - 2.000 $ la un curs de 2.65

lei/ $; II - 2.000 $ la un curs de 2.55 lei/$. Care sunt inregistrarile corecte care se efectueaza in

contabilitate:

a) % = 5121 5.300 b) % = 5124 5.300

c) % = 5124 5.300 d) % = 5124 5.300

e) toate inregistrarile sunt corecte.

5. Cum se inregistreaza in contabilitate retragerea aportului de catre actionari si diminuarea

capitalului social in mod corespunzator:

a) 1011 = 456; b) 1012= 1011; c) 1012= 5311;

d) 1012 = 5311; e) 1012= 456

6. O societate cu profil agrozootehnic obtine din productie proprie animale tinere in valoare de

20.000 lei. Acestea se hranesc pana la maturizare efectuandu-se cheltuieli de furaje de 5.000 lei si

obtinandu-se un spor in greutate de 8.000 lei. Care sunt inregistrarile corecte care se efectueaza in

contabilitate:

a) 371 = 722 20.000 b) 361 = 711 20.000

c) 361 = 711 20.000 d) 361 = 711 20.000

e) 2134 = 722 20.000

7. La sfarsitul lunii societatea prezinta urmatoarea situatie privind tVA: tVA deductibil 40.000

lei, tVA colectata 30.000 lei, tVA neexigibila 10.000 lei. Care sunt inregistrarile care se efectueaza

pentru regularizarea tVA?

a) 4427 = 4426 30.000 b) 4427 = 4428 10.000

c) 4427 = 4426 30.000 d) 4427 = 4426 40.000

e) 4427 = 4426 30.000

8. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 5121 = 5191 - primirea in contul bancar a unui credit pe termen scurt;

b) 666 = 5198 - dobanda datorata pentru creditul pe termen scurt;

c) 5191 = 5121 - restituirea catre banca a creditului pe termen scurt;

d) 5198 = 5121 - plata dobanzii datorate pentru creditul pe termen scurt;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

9. Se achizitioneaza de la terti un utilaj cu plata unui avans: valoarea avansului 10.000 lei, valoarea

utilajului 25.000 lei, t.V.A. 19%. Care sunt inregistrarile corecte ce trebuiesc efectuate:

a) 232 = 5121 10.000 b) 231 = 5121 10.000

c) 232 = 5121 10.000 d) 232 = 5121 10.000

e) nici o formula contabila nu este corecta

10. O societate cu profil agrozootehnic tine evidenta la pret standard si obtine din productie proprie

animale tinere: pret standard 12.000 lei, cost productie 9.000 lei ca urmare a furajarii animalele iau

in greutate la nivelul valorii de 4.000 lei. Animalele se vand in viu la pret de vanzare de 20.000 lei

tVA 19%.Care sunt inregistrarile corecte ce se efectueaza in contabilitate:

a) % = 711 9.000 b)% = 722 9.000

c) % = 711 9.000 d) 361 = 711 9.000

e) % = 711 9.000

11. Societatea primeste un avans de 10.000 lei tVA 19%,de la un client pentru livrarea de produse

in suma de 50.000 lei tVA 19%, costul de productie 40.000 lei. Decontarea se face prin banca, cand

se regularizeaza si avansul. Care sunt inregistrarile care se fac in contabilitate?

a) 5121 = % 11.900 b) 5121 = % 11.900

c) 5121 = % 11.900 d) 5121 = % 11.900

e) toate inregistrarile sunt corecte.

12. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data?

a) 5311 = 4111 - incasarea unei creante prin casierie;

b) 5311 = 456 - aport in numerar adus de actionari;

c) 5311 = 542 - restituirea unui avans de trezorerie neutilizat;

d) 5311 = 707 - incasarea in numerar din vanzarea marfurilor;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

13. Se modernizeaza un utilaj printr-o firma de specialitate, costul manoperei 20.000 lei.t.V.A. 19%,

iar accesoriile in valoare de 14.000 lei sunt puse la dispozitie de beneficiar. Care sunt inregistrarile

corecte care se fac:

a) 2131 = 3021 14.000 b) 2131 = 404 37.800

d) 2131 = 3021 14.000

c) 2131 = 3021 14.000

e) toate formulele contabile sunt corecte.

14. O societate cu ridicata aprovizioneaza marfuri de la furnizori, fara factura in valoare de 20.000

lei,aceasta sosind ulterior.Cota de adaos comercial practicata 10%.Evidenta se tine la pret cu

amanuntul. Care sunt inregistrarile corecte ce se efectueaza in contabilitate:

a) % = 401 23.800 b) % = 408 23.800

c) % = 408 23.800 d) % = 409 23.800

e) % = 401 23.800.000

15. Societatea livreaza marfuri pe baza de factura in ambalaje ce circula pe principiul restituirii:

pret de vanzare al marfurilor 60.000 lei, valoarea ambalajelor 10.000 lei tVA 19%,pretul de

inregistrare al marfurilor 50.000 lei. Incasarea creantei se face prin banca. Care sunt inregistrarile

corecte?

a) 4111 = % 73.300 b) 418 = % 73.300

c) 4111 = % 73.300 d) 4111 = % 73.300

e) toate inregistrarile sunt corecte.

16. Societatea procura bilete de odihna si tratament pe baza de factura in suma de 4.000 lei, care se

achita dintr-un avans de trezorerie. Aceste bilete se distribuie salariatilor si se suporta 75% de catre

intreprindere din asigurari sociale si 25% de catre salariatii cu retinere pe statul de plata. Care sunt

inregistrarile corecte ce se efectueaza in contabilitate:

a) 5322 = 401 4.000 b) 5322 = 401 4.000

c) 5322 = 542 4.000 d) 5322 = 401 4.000

e) toate inregistrarile sunt corecte ;

17. Se receptioneaza o instalatie achizitionata din import la un pret de 10.000$ cursul valutar de 2,60

lei/$, taxa vamala 10%,comisionul vamal 0,5%,t.V.A. 19%. Care sunt inregistrarile care se

efectueaza:

a) 2131 = 404 26.000 b) 2131 = 404 32.000

c) % = 404 38.080 d) 2131 = 404 26.000

4426 3.080 e) 2131 = 404 32.000

18. Societatea cu ridicata vinde marfurile catre o unitate cu amanuntul pret de vanzare 22.000 lei

tVA 19%. Incasarea creantei se face prin banca. Se descarca gestiunea de marfuri, pret de achizitie

20.000 lei, adaos comercial 10%,tVA 19% (evidenta se tine la pret cu amanuntul. Care sunt

inregistrarile corecte care se efectueaza?

a) 4111 = % 26.180 b) 4111 = % 26.180

c) 461 = % 26.180 d) 4111 = % 26.180

e) 418 = % 26.180

19. Societatea achizitioneaza de la unitatile afiliate cu plata prin banca,1.000 de actiuni cu un pret

de 25 lei/actiune, pe care apoi le vinde la bursa: 500 actiuni cu 30 lei/actiune si 500 actiuni cu 24 lei

/ actiune. Incasarea se face ulterior prin banca. Care sunt inregistrarile corecte ce se fac in

contabilitate?

a) 501 = 5121 25.000 b) 501 = 5121 25.000

c) 501 = 5121 25.000 d) 501 = 5121 25.000

e) toate inregistrarile sunt corecte.

20. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 542 = 5311 - se acorda un avans de trezorerie;

b) 5323 = 542 - se procura bilete de calatorie CFR din avansul de trezorerie;

c) 625 = 5323 - se consuma biletele CFR pentru transportul salariatilor;

d) 5311 = 5323 - biletele de calatorie vandute salariatilor cu incasarea prin casierie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

21. Datoria de 10.000$ constituita la cursul de 2,60 lei$ fata de un furnizor extern se plateste in doua

transe: I 5000$ la cursul de 2,70 lei/$ ,II 5000$ la 2,55 lei/$. Care sunt inregistrarile corecte care se

fac:

a) 404 = 5124 13.000 b) 404 = 5124 12.750

c) % = 5124 13.500 d) % = 5124 13.500

e) 404 = 5124 13.000

22. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 401 = 5311 26.180 - achitarea furnizorului prin contul bancar;

b) 5311 = % 34.034 - vanzarea marfurilor prin magazin cu amanuntul;

c) % = 371 34.034. - descarcarea gestiunii magazinului cu valoarea

607 22.000 marfurilor vandute;

d) % = 404 23.800 - se cumpara marfuri de la furnizori;

e) nici un raspuns nu este corect.

23. Societatea vinde un strung, complet amortizat, la un pret de 10.000 lei, tVA 19%.Se acorda un

scont de 5% pentru incasarea inainte de termen a creantei. Valoarea de inregistrare a strungului

50.000 lei. Care sunt inregistrarile corecte inregistrate in contabilitate?

a) 4111 = % 11.900 b) 461 = % 11.900

c) 461 = % 11.900 d) 461 = % 11.900

e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

24. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data?

a) 542 = 5311 5.000 - acordarea unui avans de trezorerie unui salariat;

b) 623 = 542 5.000 - justificarea avansului prin cheltuieli

efectuate de protocol;

c) 623 = 4281 2.000 - cheltuieli de protocol efectuate

peste avansul primit;

d) 4281 = 5311 2.000 - plata sumei catre salariat pentru cheltuieli de

protocol efectuate peste avans;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

25. Pentru restabilirea parametrilor initiali de functionare la o linie tehnologica societatea

achizitioneaza si monteaza prin terti piesele de schimb necesare: valoarea pieselor 50.000 lei, t.V.A.

19%, valoarea montajului 5.000 lei. Care sunt inregistrarile corecte ce se fac in contabilitate:

a) % = 401 59.500 b) % = 401 59.500

c) % = 401 59.500 d) % = 401 65.450

e) toate raspunsurile sunt corecte.

26. Societatea achizitioneaza marfuri din import: pret de achizitie 5500$ la cursul de 2.60 lei/$ la

data contractarii si decontarii facturii, taxe vamale 5%,comision vamal 0,5%,tVA 19%.Plata se face

din acreditivul deschis anterior (7000$ x 2.60 lei/$ = 18.200 lei).

a)371 = 401 18.200 b)371 = 404 18.200

c)371 = 401 14.300 d)371 = 408 18.200

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

27. Societatea executa o reparatie, prin terti in valoare de 15.000 lei, tVA 19%,evaluata pentru a fi

inclusa pe cheltuieli, pe 12 luni conform scadentarului. Care sunt inregistrarile corecte?

a) % = 401 17.850 b) % = 401 17.850

c) % = 401 17.850 d) % = 401 17.850

e) nici o inregistrare nu este corecta.

28. Societatea utilizeaza metoda inventarului intermitent si prezinta urmatoarele date :stoc de

materii prime la inceputul lunii 5.000.000 lei, achizitii in cursul lunii 20.000.000 lei stoc la sfarsitul

lunii 8.000.000 lei. Care sunt formulele contabile ce se efectueaza in contabilitate?

a) 601 = 301 5.000.000 b) 601 = 301 5.000.000

c) 301 = 601 5.000.000 d) 601 = 301 5.000.000

e) toate inregistrarile sunt corecte.

29. Pentru autoturismele proprii societatea inlocuieste sasiul in valoare de 15.000 lei si

carburatoarele in valoare de 25.000 lei care sunt mai performante si reduc consumul de combustibil

cu 20%. Care sunt inregistrarile corecte ce se fac in contabilitate:

a) 6024 = 3024 15.000 b) 6024 = 3024 40.000

d) 6024 = 3024 25.000.000

c) 2133 = 3024 40.000 2133 = 3024 15.000

e) nici o inregistrare nu este corecta.

30. Societatea transfera animale de munca ,considerate mijloace fixe ,la animale de reproductie in

valoare de 20.000 lei din care amortizate 12.000.Pretul de evaluare 15.000:

a) 2813 = 2134 20.000 c) 361 = 2134 12.000;

b) 6583 = 2134 20.000 d) % = 2134 20.000 361 = 711 12.000

e) nici o inregistrare nu este corecta.

31. Societatea incaseaza venituri in avans pentru 2 luni din chirii 5.000 lei prin casierie .Care sunt

inregistrarile corecte in contabilitate?

a) 5311 = % 5.950 b) 5311 = % 5.950

c) 5311 = 472 5.000 d) 5311 = 471 5.000

e) toate inregistrarile sunt corecte.

32. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 361 = 711 10.000 - animale tinere obtinute din productia proprie;

b) 361 = 711 40.000 - inregistrarea sporului de crestere

in greutate a animalelor;

c) 5121 = % 95.200 - vanzarea animalelor in viu; cu

708 80.000 incasare directa prin banca;

d) 711 = 361 50.000 - descarcarea gestiunii cu animalele

vandute (inclusiv a sporului in greutate);

e) toate inregistrarile corespund explicatiei date.

33. Se realizeaza o constructie cu forte proprii care la terminare se inregistreaza costul ei de 80.000

lei fara a se face receptia. Ulterior constructia se receptioneaza si se da in folosinta. Care sunt

inregistrarile care se fac in contabilitate:

a) 232 = 722 80.000 b) 231 = 721 80.000

c) 231 = 722 80.000 d) 231 = 721 80.000

e) 231 = 722 80.000

34. O societate achizitioneaza materii prime din import in valoare de 10.000 EURO.

Se cunosc urmatoarele elemente : taxa vamala 10% ;comision vamal 5% ;tVA 19%, cursul de

schimb la data vamuirii 4 RON/EURO.Care este valoarea tVA ce urmeaza a fi platita in vama in

RON :

a) 7.600; c) 1.140 ; e) 760 .

b) 8.360; d) 8.740 ;

35.Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date?

a) 5121 = 4118 - incasarea unei creante de la client;

b) 5121 = 4111 - incasarea unei creante de la un client incert, in litigiu;

c) 4111 = 707 - constituirea unei creante pentru vanzari de produse finite;

d) 4111 = 4426 - inregistrarea tVA aferent vanzarilor de produse finite;

e) nici o inregistrare nu este corecta.

36. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 641 = 421 - inregistrarea salariilor brute la sfarsitul lunii;

b)6451 = 4311 - contributia pentru asigurari sociale datorate de unitate;

c) 6452 = 4371 - contributia pentru fondul de somaj datorat de unitate;

d) 6453 = 4313 - contributia la fondul de sanatate datorata de unitate;

e) toate formulele contabile corespund explicatiei date.

37. Societatea tine evidenta materiilor prime la pret de achizitie, prin metoda inventarului

permanent. Realizeaza achizitii de materii prime in valoare de 10.000 lei, tVA 19% pe care le da in

consum in totalitate. Care sunt inregistrarile corecte:

a) % = 401 11.900 b) % = 404 11.900

c) % = 401 11.900 d) % = 401 11.900

e) toate inregistrarile sunt corecte

38. Pentru furnizarea energiei se acorda furnizorului un avans de 10.000 lei, valoarea facturii 50.000

lei tVA 19%. La decontarea facturii se regularizeaza avansul si se face plata prin banca a diferentei.

Care sunt inregistrarile corecte ce se fac in contabilitate ?

a) % = 5121 11.900 b) % = 5121 11.900

c) % = 5121 11.900 d) % = 5121 11.900

e) toate inregistrarile sunt corecte.

39. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 501 = 5121 - se cumpara actiuni cu plata prin banca;

b) 627 = 5121 - servicii platite bancii pentru procurarea actiunilor;

c) 5121 = % - vanzarea actiunilor la un pret mai mare decat

501 pretul de cumparare si incasarea lor prin banca;

d) % = 501 - vanzarea actiunilor la un pret mai mic decat

5121 pretul de cumparare si incasarea lor prin banca;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

40. Societatea inregistreaza , pe baza de hotarare judecatoreasca, trecerea pe cheltuieli a unei creante

irecuperabile , in suma de 10.000 care include si tVA de 19%. Dupa o perioada creanta devine

recuperabila si se reactiveaza. Care sunt inregistrarile corecte care se efectueaza in contabilitate?

a) 4118 = 4111 10.000 b) 4118 =4111 10.000

c) 4118 = 4111 10.000 d) 4118 = 4111 10.000

e) toate formulele contabile sunt corecte.

41. Societatea tine evidenta stocurilor la pret standard si face aprovizionari de materiale

consumabile: pret de achizitie 10.000 lei, pret standard 11.000 lei, tVA 19%.Materialele se dau in

consum in totalitate. Care sunt inregistrarile corecte:

a) % = 401 13.090 b) % = 401 11.900

c) % = 401 11.900 d) % = 404 11.900

e) nici o inregistrare nu este corecta

42. Societatea achizitioneaza marfuri ambalate in ambalaje restituibile, valoarea marfurilor 10.000

lei tVA 19%,a ambalajelor 1.000 lei. Ambalajele se restituie dupa primirea marfurilor. Care sunt

inregistrarile corecte?

a) % = 401 13.090 b) % = 404 13.090

% = 409 1. a) % = 401 13.090

c) % = 401 13.090 d) % = 401 13.090

e) toate inregistrarile sunt corecte.

43. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 461 = 161 - se emit actiuni si se constituie creanta;

b) 5121 = 461 - se incaseaza creanta prin casieria unitatii;

c) 505 = 5121 - se rascumpara actiunile emise anterior;

d) 161 = 505 - anularea actiunilor rascumparate;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

44. Care din inregistrarile contabile nu concorda cu explicatia data?

a) 691 = 441 - inregistrarea impozitului pe profit;

b) 457 = 446 - inregistrarea impozitului pe devidente;

c) 446 = 5121 - plata la buget a impozitului pe devidente;

d) 129 = 121 - inchiderea contului privind repartizarea profitului;

e) 121 = 691 - inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit.

45. Societatea tine evidenta materiilor prime la pret de factura si face achizitii de materii prime:

pretul de factura 10.000 lei, cheltuieli de transport 2.000 lei, tVA 19%.Materiile prime se dau in

consum in proportie de 50%.Care sunt inregistrarile corecte care se fac:

a) % = 401 14.280 b) % = 404 14.280

c) % = 401 14.280 d) % = 401 11.900

e) nici o inregistrare nu este corecta

46. Societatea cumpara marfuri in ambalaje restituibile, valoarea marfurilor 10.000 lei tVA 19%,a

ambalajelor 1.000 lei. Ambalajele nu se restituie si sunt retinute de cumparator. Care sunt

inregistrarile corecte?

a) % = 401 13.090 b) % = 401 13.090

c) % = 401 13.090 d) % = 401 13.090

e) toate inregistrarile sunt corecte.

47. Se cumpara 1.000 obligatiuni cu 50 lei/obligatiune, cu plata ulterioara. Din acestea 500 se

revand cu 48 lei/obligatiune si 500 se revand cu 60 lei/obligatiune. Care sunt inregistrarile corecte

ce se fac in contabilitate ?

a) 506 = 5121 50.000 b) 506 = 509 50.000

c) 505 = 509 50.000 d) 506 = 509 50.000

e) toate inregistrarile sunt corecte.

48. Societatea obtine din procesul de productie produse finite: pret standard 10.000, pret de

productie 11.000 lei. Produsele se vand tertilor la pret negociat de 15.000 lei , tVA 19%.Care sunt

inregistrarile corecte ce se efectueaza in contabilitate?

a) 345 = 711 11.000 b) % = 711 11.000

c) % = 711 9.000 d) % = 711 11.000

e) toate inregistrarile sunt corecte.

49. Diferentele de pret aferente materiilor prime consumate in cursul perioadei se repartizeaza

asupra cheltuielilor pe baza unui coeficient de repartizare (k).Care este relatia de calcul a

coeficientului:

a)

Si ct 301 Rd ct 301 (cumulat)

Si ct 308 Rd ct 308 (cumulat)

K

b)

Si ct 308 Rd ct 308 (cumulat)

Si ct 301 Rd ct 301 (cumulat)

K

c)

Si ct 301 Rd ct 308 (cumulat)

Si ct 308 Rd ct 301 (cumulat)

K

d)

Si ct 308 Rd ct 301 (cumulat)

Si ct 301 Rd ct 308 (cumulat)

K

e) nici o formula nu este corecta

50.Societatea cumpara marfuri ambalate in ambalaje restituibile: valoarea marfurilor 10.000 lei,

ambalajele 1.000lei,tVA 19%. Ambalajele sunt deteriorate si nu pot fi restituite. Care sunt

inregistrarile corecte?

a) % = 401 13.090 b) % = 401 13.090

c) % = 401 13.090 d) % = 401 13.090

e) toate inregistrarile sunt corecte.

51. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 5112 = 4111 - primirea de la un client a unui cec;

b) 5113 = 413 - primirea de la un client a unui efect de plata acceptat;

c) 5114 = % - depunerea la banca a cecului si a efectului

5112 comercial pentru scontare ;

d) % = 5114 - incasarea in contul curent a cecului si a

5121 efectului comercial si retinerea comisionului bancar;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

52. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 4111 = % 59.500 - vanzari de marfuri cu ridicata, la intern;

b) 4111 = 707 54.000 - (20.000 S x 2.70lei/S) -vanzari de marfuri

la export ;

c) 5121 = % 56.000 - incasarea facturii pentru marfurile vandute

4111 54.000 la export la cursul de

765 2.000 2.75 lei/S cu diferente favorabile

d) 5311 = % 20.000 - vanzarea marfurilor prin

707 16.807 magazinul propriu cu amanuntul;

e) toate formulele contabile corespund explicatiei date.

53. Societatea utilizeaza metoda inventarului intermitent si prezinta urmatoarea situatie: stoc initial

(cost de achizitie) 5.000 lei,achizitie in cursul lunii 25.000 lei,tVA 19%,stoc la sfarsitul lunii constatat

in inventariere 8.000 lei.Care sunt inregistrarile corecte ce se efectueaza in contabilitate:

a) 601 = 301 5.000 b) 601 = 301 5.000

c) 301 = 601 5.000 d) % = 401 29.750

e) 601 = 301 5.000

54. Societatea acorda salariatilor drepturi in natura, produse finite in valoare de 10.000 lei tVA

19%.Impozitul pe salarii asupra valorii produselor 2.000 lei. Care sunt inregistrarile contabile

corecte:

a) 641 = 421 10.000 b) 641 = 421 10.000

c) 641 = 421 10.000 d) 641 = 421 10.000

e) 641 = 421 10.000

55. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 5121 = 456 - aport in lei prin contul bancar din partea actionarilor;

b) 5121 = 162 - credit pe termen lung primit in contul bancar;

c) 401 = 5121 - plata prin contul bancar a datoriei fata de furnizor;

d) 457 = 5121 - plata dividentelor cuvenite actionarilor prin contul bancar;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

56. Care este formula contabila efectuata pentru vanzarea de animale pe baza de factura?

a) 5121 = % b) 4111 = % c) 4111 = %

d) 4111 = 708 e) 418 = %

57. Societatea livreaza produse finite clientilor cu factura: pret de vanzare 20.000,tVA

19%.Ulterior clientul intra in faliment si creanta devine incerta. Se incaseaza 8.600 din creanta iar

diferenta este trecuta pe pierdere.

a) 4111 = % 23.800 b) 4118 = % 23.800

c) 4111 = % 23.800 d) 4111 = % 23.800

e. nici un raspuns nu este corect

58. Ajutoare materiale datorate personalului 20.000 lei, platite din CAS; retineri din ajutoare;

avans 8.000 lei si impozitul aferent 400 lei. Ajutoarele nu se ridica de la casierie, plata lor facanduse

la o alta data prin casierie. Care sunt inregistrarile corecte ce se fac?

a) 4311 = 421 20.000 b) 4311 = 423 20.000

c) 4312 = 423 20.000 d) 4311 = 423 20.000

e)4311 = 423 20.000

59. Societatea incaseaza in contul bancar in devize de la un client o creanta in valuta de 5.000 $

constituita la un curs de 2.60 lei /$. Incasarea se face in doua transe: I - 2.500 $ la cursul de 2.55 lei

/$ si II - 2.500 $ la cursul de 2.70 lei/$. Care sunt inregistrarile corecte ce se efectueaza in

contabilitate:

a) % = 4111 6.500 b) % = 4111 6.500

c) % = 4111 6.500 d) % = 4111 6.500

e) toate inregistrarile sunt corecte.

60. Care din urmatoarele formule contabile semnifica lipsa in gestiune a produselor finite in valoare

de 3.000 lei si imputarea lor gestionarilor?

a) 711 = 345 3.000 b) 711 = 345 3.000

c) 345 = 711 3.000 d) 711 = 345 3.000

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4919
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved