Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA INSTITUTIEI PUBILCE - SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA INSTITUTIEI PUBILCE - SPITALUL MUNICIPAL TURDA

Spitalul Municipal Turda este un spital cu 453 paturi , cu profil general,situat la 30 km de Cluj-Napoca, usor accesibil fiind amplasat in zona centrala a orasului.El deserveste in principal populatia municipiului Turda dar si pe aceea a localitatilor limitrofe.Spitalul este de tip pavilionar, avand in componenta 8 pavilioane situate in Turda , la care se adauga cladirea in care functioneaza Centrul de Sanatate Iara.Sapte dintre cele 8 pavilioane situate in municipiul Turda , dateaza din anul 1981 respectiv : sectiile de Boli infectioase, Psihiatrie cronici si acuti, Laborator Anatomie Patologica, Dispensar TBC, Ergoterapie, Obstretica Ginecologie, Dermatologie si nou nascuti si Administratia. Cladirea principala a spitalului nou a fost data in folosinta in anul 1984. Pavilioanele in care functioneaza sectiile de Psihiatrie cronici si Psihiatrie acuti , laboratorul de Anatomie patologica si Administratia sunt separate de sosea de celelalte cladiri componente ale spitalului.Se remarca faptul ca toate cladirile necesita lucrari de reparatii si modernizare.

Spitalul are un numar de 453 paturi repartizate astfel:

Sectia Medicina interna din care :

-

75 Paturi

Diabet zaharat

-

10 Paturi

Gastroenterologie

-

10 Paturi

Reumatologie

-

10 Paturi

Sectia Chirurgie generala din care :

-

55 Paturi

Ortopedie si Traumatologie

-

15 Paturi

Sectia Chirurgie si ortopedie pediatrica

-

15 Paturi

Sectia Obstretica ginecologie

-

50 Paturi

Sectia Neonatologie

-

15 Paturi

Sectia Pediatrie

-

30 Paturi

Sectia ATI

-

15 Paturi

Sectia Dermato venerice

-

15 Paturi

Sectia Neurologie

-

25 Paturi

Sectia Cardiologie

-

18 Paturi

Sectia ORL

-

15 Paturi

Sectia Oftalmologie

-

10 Paturi

Sectia Psihiatrie acuti

-

25 Paturi

Sectia Psihiatrie cronici

-

45 Paturi

Sectia Boli infectioase

-

25 Paturi

Sectia Oncologie Medicala

-

10 Paturi

Centrul de sanatate Iara

-

10 Paturi

TOTAL

 -

453 paturi

Spitalul are normate 755 posturi , din care personalul angajat efectiv numara 478 posturi dupa cum urmeza:

Personal normat

Personal angajat

Procent

Medici

Alt personal superior sanitar

Personal sanitar mediu

Personal auxiliar sanitar

Personal tehnic, economic, informatic,administrativ si de deservire

Personal de intretinere

TOTAL

Din tabelul de mai sus rezulta ca cel mai mare deficit de personal se inregistreaza la personal auxiliar sanitar si la alt personal superior sanitar.

Sursele de venit si principalele activitati, servicii medicale ale spitalului

Sursele de venit si principalele activitati, servicii medicale ale spitalului pentru anul 2008 sunt redate in tabelul de mai jos

Nr.

crt

Denumirea sursei de venit

Suma contractata

servicii medicale spitalicesti pe baza de tarif pe caz rezolvat (DRG)

servicii medicale spitalicesti pentru afectini acute Centrul de sanatate Iara

servicii medicale spitalicesti pentru afectiuni cronice Sectia Psihiatrie cronici

servicii medicale efectuate in compartimentul de primire urgente

Servicii medicale spitalicesti spitalizare de zi

Evaluarea starii de sanatate a populatiei

servicii paraclinice

TOTAL servicii contractate

Contract programe nationale TBC

Act ad..asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu

Act adit.pt.plata ch.de pers.pt.cabineteTBC,LMS si planing familial

Venituri din prestari servicii

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

Donatii

Programe nationale de sanatate

Actiuni sanitare

Aparatura medicala de inalta performanta

Subventii de la bugetul local

Total general

Pentru serviciile medicale spitalicesti pe baza de tarif pe caz rezolvat , spitalul are contract de furnizare servicii medicale nr.11/2006 cu Casa de asigurari de sanatate Cluj.

ANALIZA CHELTUIELILOR SPITALULUI PE TIPURI DE SERVICII pe anul 2008

La data de 31.12.2008 situatia cheltuielilor spitalului pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit se prezinta astfel:

Nr.crt

Natura cheltuielilor

Suma

Total (fara buget local)

Servicii medicale spitalicesti-cheltuieli totale d. care

1,cheltuieli din venituri proprii

-cheltuieli de personal

-cheltuieli materiale

-cheltuieli de capital

1.1 cheltuieli din veniturile proprii din contractele cu CAS

-cheltuieli de personal

-cheltuieli materiale

-cheltuieli de capital

1.2 cheltuieli din venituri proprii la cerere

-cheltuieli de personal

-cheltuieli materiale

-cheltuieli de capital

2.cheltuieli din donatii si sponsorizari

-cheltuieli de personal

-cheltuieli materiale

-cheltuieli de capital

3.cheltuieli din fondul bugetului de stat

-cheltuieli de personal

-cheltuieli materiale

-cheltuieli de capital

4.cheltuieli din fondul bugetului de local

-cheltuieli de personal

-cheltuieli materiale

-cheltuieli de capital

Unitatea de primire urgente UPU- cheltuieli totale

2.1 cheltuieli din venituri proprii

-cheltuieli de personal

-cheltuieli materiale

-cheltuieli de capital

Rezidenti III-IV

3.1 cheltuieli din venituri proprii

-cheltuieli de personal

-cheltuieli materiale

-cheltuieli de capital

Total

   ANALIZA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR IN SISTEMUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE - pe termen mediu

Asadar, la nivelul spitalului avem urmatoarele date:

nr. de paturi din spital:                    453;

durata medie de spitalizare*:             7,4

gradul de ocupare a patului:                   258,4 ;

nr. de zile ce pot fi contractate cu CAS Cluj :

453 x 258,4 = 117055,20 : 12 ≈ 9755 zile, adica:

9755 zile de spitalizare pe luna / 7,3 zile  = 1336 externari/luna

La un tarif de 913 lei pe caz ponderat si in conditiile unui indice de complexitate a cazului de 0,7449 ar creste considerabil suma ce ar putea fi contractata cu Casa de Sanatate Cluj.

Surse de venit pentru suplimentarea bugetara sunt:

ridicarea tarifului pe zi de spitalizare

venituri proprii realizate in cadrul programului lansat de MSP pentru evaluarea starii de sanatate a populatiei prin efectuarea de analize medicale in cadrul laboratorului.

ANALIZA SWOT

Mediul intern

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

oferta diversificata de servicii -specialitati variate

cadre medicale superioare si medii calificate si specializate;

cost redus pe zi de spitalizare

situatie economica-financiara buna, in sensul unei executii bugetare corespunzatoare cu angajarea de cheltuieli in cadrul si limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, chiar daca tariful pe zi de spitalizare nu este finantat la nivelul cheltuielilor necesare realizate de spital, pe zi de spitalizare

reabilitarea sistemului de incalzire

spital multipavilionar , distante mari intre sectii

conditii hoteliere deficitare

aparatura uzata atat moral cat si fizic

lipsa din dotare a aparaturii de inalta performanta

absenta unui bloc operator propriu in pavilionul unde functioneaza sectia Obstretica Ginecologie

lista de asteptare pentru internarea in sectia de Psihiatrie cronici

lipsa de personal (asistente medicale, infirmiere) la patul bolnavului

lipsa fondurilor pentru dotari si amenajari in cadrul spitalului

finantarea serviciilor medicale spitalicesti prin tariful actual nu acopera nivelul de cost care se impune a fi atins pentru a putea acoperi cheltuiala celor mai eficiente forme de diagnostic si tratament in raport cu fiecare pacient

Mediul extern

OPORTUNITATI

AMENINTARI

sustinere la nivel local

ingrijire la domiciliu si prestarea serviciilor ce se impun in acest sens

specialisti buni si pregatiti continuu prin politicile de dezvoltare ale spitalului pentru a obtine noi competente si chiar specialitati.

apropierea de centrul universitar medical Cluj face posibil transferul rapid al cazurilor care nu pot fi rezolvate la nivel de spital

clinici private cu aparatura de specialitate

adresabilitate in scadere , medicii de familie locali indruma pacientii la clinicile moderne din Cluj

interes din partea firmelor private pentru spatii apartinand spitalului

politica demografica in scadere in municipiul Turda si in zonele limitrofe

IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

lipsa fondurilor pentru investitii in reparatii capitale;

conditii hoteliere deficitare-cladirile necesita lucrari de reparatii si modernizari pentru imbunatatirea functionalitatii

numar de paturi insuficient la sectia Psihiatrie cronici

PROBLEMA PRIORITARA

Problema prioritara este : echilibrul bugetar

PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A FINANTARII SPITALULUI DIN SURSE PUBLICE SI PRIVATE

Scop:echilibrul bugetar

Obiective:

Cresterea sumei realizate ca venituri proprii din prestari de servicii catre alte unitati si persoane fizice ;

Executie bugetara in procent de 100% la finele anului

Principalii indicatori care pot reda indeplinirea scopurilor sunt: tariful de echilibru pe zi de spitalizare; ponderea (%) cheltuielilor de personal din total cheltuieli; ponderea (%) cheltuielilor cu medicamentele din total cheltuieli (finantare lunar) si ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli , care la sfarsitul anului 2008, aveau urmatoarele valori:

Nr.crt.

Denumire indicator

lei

Tariful mediu pe zi de spitalizare media pe spital

Sectia Medicina interna

Sectia Diabet zaharat

Sectia Gastroenterologie

Sectia Reumatologie

Sectia Chirurgie generala

Sectia Ortopedie traumat.

Sectia Chirurgie si ortopedie pediatrica

Sectia Obstretica ginecologie

Sectia Neonatologie

Sectia Pediatrie

Sectia ATI

Sectia Dermato venerice

Sectia Neurologie

Sectia Cardiologie

Sectia ORL

Sectia Oftalmologie

Sectia Psihiatrie acuti

Sectia Psihiatrie cronici

Sectia Boli infectioase

Sectia Oncologie

Centrul de sanatate Iara

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul cheltuielilor spitalului

Procentul cheltuielilor de capital in totalul cheltuielilor spitalului

Resurse necesare : umane, materiale, financiare: umane: personalul medical superior si mediu existent poate asigura prin profesionalismul sau cresterea calitatii actului medical pe termen imediat; supraveghere si ingrijire optima a pacientilor; baza materiala existenta trebuie dezvoltata, cu dotari noi, aparatura de laborator, alte diverse aparate medicale precum si cu amenajarea de noi spatii; financiare: - pentru echilibrul pe termen scurt, mai exact o actiune imediata si cu efecte pozitive directe asupra calitatii actului medical, in sensul cresterii performantei (sub aspectul diagnosticului, tratamentului, ingrijirii) in spital ; -pentru echilibrul pe termen mediu - dezvoltarea si diversificarea serviciilor medicale oferite, avand ca finalitate sub aspect financiar atragerea de noi surse de finantare.

Monitorizare - indicatori: procentul incasarilor realizate in urma decontarii serviciilor de spitalizare de zi din total venituri:  ;

-procentul veniturilor proprii din prestari servicii catre terti din total venituri ;

-procentul incasarilor decontate de CAS in cadrul activitatii ambulatoriului de specialitate ;

-procentul incasarilor din servicii paraclinice din total venituri ;

-procentul executiei bugetare .

Evaluare - indicatori: In urma derularii activitatilor propuse pentru atingerea obiectivelor in vederea solutionarii problemei prioritare, si a monitorizarii prezentate mai sus, putem aprecia evolutia pozitiva a stabilitatii financiare a spitalului. Ca si indicatori de evaluare a atingerii obiectivelor se pot indica urmatorii: -tariful pe zi de spitalizare;

-procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli

-procentul cheltuielilor cu medicamente din total cheltuieli

-sporirea calitatilor actului medical, iar ca indicator poate fi utilizat procentul pacientilor multumiti din total pacienti - ideal - 100%;

-gradul de acoperirea cu personal medical, mai exact procentul personalului medical din totalul personalului angajat .

MODALITATI DE FINANTARE

1.Casa de Asigurari de Sanatate Cluj - se fac lunar situatii cu numarul de bolnavi internati: internare continua (internare mai lunga de 24 de ore) si o forma de internare spitalizare la zi. Aceste raportari se fac pana la data de 15 al fiecarei luni pentru luna anterioara. Din aceste situatii rezulta costurile cu medicatia, materiale sanitare, analize si alte cheltuieli indirecte, care le suporta spitalul pentru bolnavi.

Catre casa de Asigurari se face o factura cu suma din raport, respectiva pe care Casa o deconteaza pana in data de 15 al fiecarei luni. Din sumele incasate de la Casa de Asigurari de Sanatate spitalul se aprovizioneaza cu medicamente, materiale sanitare (vata, spirt, seringi, manusi chirurgicale), reactivi (se folosesc in laboratoare pentru analize medicale), dezinfectanti, cheltuieli de personal si alte cheltuieli pentru intretinere si functionare.

2. Autoritatea de Sanatate Cluj - prin intermediul autoritatii spitalul este finantat de Ministerul Sanatatii,care are trei programe nationale: un dispensar TBC, un cabinet planing si rezidentii.

Cele trei programe sunt:

a)        mediator sanitar; vizeaza ingrijirea si supravegherea comunitatii rome. In cadrul acestuia este angajat o persoana responsabila de program, numita mediator sanitar. Ea se deplaseaza la locuintele rromilor, ii supravegheaza din punct de vedere al vaccinarii si ii monitorizeaza permanent. Finantarea programului se face de catre Ministerul Sanatatii, lunar se transmit situatii cu platile efectuate din aceasta finantare.

b)        Programul izoimunizare RH - in cadrul acestui program finantarea este de catre Ministerul Sanatatii cu scopul de a achizitiona medicamente (gama globulina) pentru persoanele insarcinate care necesita acest tratament.

c)        Evaluarea tinerilor din colectivitati, finantat de Ministerul Sanatatii si se refera la dispensarele scolare.

Finantarea specifica pentru rezidenti in care se asigura cheltuielile de administrare.

Finantarea pe dispensar TBC pentru cheltuieli de personal si utilitati.

Finantarea pentru Planing familiar pentru cheltuieli de personal si utilitati.

Prin Casa de Asigurari deruleaza trei programe de medicamente pentru oncologie, diabet si TBC. Pentru aceste programe lunar se intocmesc situatii din care rezulta costul medicamentelor. Pe baza acestor situatii lunar se deconteaza valorile reiesite din situatii.

Cladirile apartin bugetului local, primaria suportand cheltuielile de reparatii curente.

Dispensarul TBC, care are in evidenta bolnavi cronici, fiind finantat de catre Autoritatea de Sanatate pentru cheltuieli de personal si utilitati(gaz, electrica, apa, salubritate.). Si o alta sursa de finantare Casa de Asigurari de Sanatate, care finanteaza prin program national de TBC, finanteaza doar cheltuielile cu medicamente si utilitati.

Pentru a functiona un dispensar este nevoie de obiecte de inventar, materiale cu caracter functionar,materiale de curatenie si alte cheltuieli pentru intretinerea si functionarea lui , care nu pot fi acoperite deoarece nu au finantare. Fiind prea multe finantari, raman parti descoperite. Spitalul acopera acestea din veniturile proprii pe care le are.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1300
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved