Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DECONTARILE CU ASIGURARILE SOCIALE SI PROTECTIA SOCIALA

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DECONTARILE CU ASIGURARILE SOCIALE SI PROTECTIA SOCIALA

Operatiile privind decontarile cu asigurarile sociale se refera la constituirea obligatiilor fata de bugetul asigurarilor si la stingerea acestor obligatii in legatura cu contributiile intreprinderii si ale personalului la asigurarile sociale si la fondul de somaj .

A ) -Contributia pentru asigurari sociale(C A S ) – genereaza datorii si creante pentru unitatiile care utilizeaza forta de munca pe baza contractului individuale de munca si a celui colectiv precum si pentru persoanele fizice si juridice care au angajat fort de munca cu contract individual de munca cu timp partial .

Contributia pentru asigurarile sociale se datoreaza atat cat si de angajator si se determina prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul .

Cota de taxare este diferentiata astfel :

41, 5 %pentru grupa I de munca – pentru conditii deosebite speciale de munca

36 , 5 %pentru grupa a II a de munca – pentru conditii deosedite de munca

% pentru grupa a III a de munca – pentru conditii normale de munca

Cotele pentru calculul contributiei angajatorului la asigurarile sociale reprezinta diferenta dintre cotele de contributie la asigurarile sociale , diferentele in functie de cotele de grupe de munca , si cota de contributie a personalului la asigurarile sociale care este de 9,5% indiferent de conditiile de munca .

Pentru angajat baza de calcul a contributiei la asigurarile sociale este reprezentata de venitul lunar realizat .Daca venitul lunar realizat de angajat depaseste valoarea a 5 ( cinci ) salarii medii brute pe economie , cota de 9,5 % se aplica asupra plafonului precizat .

Pentru angajator baza de calcul este reprezentata de fondul total de salarii brute realizate lunar care insa nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratiilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a cinci salarii medii brute pe economie .

Contributia la asigurarile sociale suportata de angajator se determina pentru fiecare grupa de munca prin aplicarea cotei corespunzatoare la fondul total de salarii brute realizat pentru grupa respectiva de munca .

In situatia in care baza de calcul a contributiei angajatorului nu depaseste plafonul amintit , contributia total la asigurarile sociale suportata de asigurator se determina prin insumarea contributiilor la asigurarile sociale determinate pentru fiecare grupa de munca .

Daca insa baza de calcul depseste plafonul mentionat , suma contributiilor individuale la asigurarile sociale se pondereaza cu reaportul dintre plafonul amnitit si fondul total brut de salarii .

Asiguratii sistemului public au dreptul , in afara de pensii la :

indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca

prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

indemnizatie pentru maternitate

indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav

ajutor de deces

Contributia personalului pentru asigurarile sociale se plateste in conditiile legii , de catre toti salariatii cuprinsi in sistemnul asigurarilor sociale , potrivit legii .

Contributia personalului pentru asigurarile sociale se datoreaza si pentru perioadele in care angajatul se afla :

in incapacitate temporara de munca

in concediu de maternitate

in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an

in concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului bolnav

In cazul persoanelor care cumuleaza mai multe functii , contributia se calculeaza si se retine la fiecare functie in parte .

Contributia personalului pentru asigurarile sociale nu se retine de la salariati pe perioadele nelucrate si consemnate ca atare in carnetul de munca , pe perioadele care prin urmare , nu constituie vechime in munca utila la pensie .

Plata contributiei unitatii si personalului la asigurarile socoale se realizeaza odata cu plata drepturilor de personal , dar nu mai tarziu de data de 25 ale lunii urmatoare .

B ) – Contributia la asigurarile sociale de sanatate

Fondul natoinal unic de asigurari sociale de sanatate este un fond special care este constituit din conributia pentru asigurari sociale de sanatate suportata de asigurati si de persoane fizice sau juridice care angajeaza personal salariat .

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii au obligatia sa calculeze si sa vireze Casei fe Asigurari o contributie de 7 % raportat la fondul de salarii realizat , lunar .

Fondul de salarii reprezinta suma veniturilor in bani si / sau in natura obtinute de o persoana fizica pentru munca prestata in baza unui contract individual de munca sau a unui contract individual de munca cu timp partial , incheiate potrivit legii , indiferent de perioada la care se refera . De asemenea , in fondul de salarii se includ si indemnizatiile pentru plata concediilor medicale in caz de boala ,prevenirea imbolnavirilor , intarirea si refacerea sanatatii pentru zilele care se suporta din fondul de salarii al angajatorului , potrivit legii.

Contributia angajatiilor la Fondul asigurarilor sociale de sanatate reprezinta o cota de 6, 5 % aplicata asupra venitului brut efectiv realizat de angajatii cu carte de munca si de catre coloaboratorii , pe baza contractului individual de munca cu timp partial , venitului general impozabil , veniturilor individuale ale pensionarilor, venitutrilor impozabile ale liber profesionistilor , ajutorului de somaj , ajutorului de integrare profesionala , alocatiei de sprijin .

Contributia pentru persoanele care satisfac serviciul militar , executa o pedeapsa sau fac parte din familii care beneficiaza de ajutor socal este de 6,5 % din doua salarii minime brute la nivel de economie si se suporta de catre bugetul de stat .

Contributia pentru persoanele vare se afla in concediu medical , in concediu medical pentru ingrijitea copilului bolnav in varsta de oana la 7 ani este de 6 ,5 % din doua salarii minime brute la nivel de economie si se vireaza lunar de angajatorii care platesc drepturile pentru concediile medicale , la termenele prevazute pentru virarea imopzitului pe salarii .Aceasta contributie se suporta de bugetul asigurarilor sociale .

Plata contributiei unitatii si personalului la asigurarile sociale de sanatate se realizeaza odata cu plata drepturilor de personal , dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare .

C ) – Contributia la fondul de somaj - se datoreaza de intreprinderile cu capital autohton si strain cu sediul in Romania care angajeaza pe baza de contract individual de munca , personal roman .

Suma datorata de intreprindere se calculeaza prin aplicarea cotei de 3 % asupra venitului brut efecti realizat de personal , respectiv asupra fondului de salarii realizat lunar , in valoare bruta .

Pentru persoanele asigurate in mod facultativ in baza unui contract de asigurare pentru somaj – exempul ar fi asociatul unic in cadrul unei societai comerciale si persoanele ce obtin venituri din activitati independente – profesii liberale: medicii , avocatii , notarii , expertii contabili ._ contributia lunara la bugetul de stat pentru somaj se calculeaza aplicand cota de 4 % asupra veniturilor lunare declarate in contractul respectiv .

Contributia salariatiilor la fondul de somaj se determina prin aplicarea procentului de 1 % asupra salariului lunar brut de baza si a altor drepturi asimilate acestuia – ex: indemnizatia de conducere , sporul de vachime .

Pentru aceste contributii ,decontarea la bugetul fondului de somaj se efectueaza lunar , de regula odata cu plata drepturilor de personal , dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare .

Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii si a personalului la asigurarile sociale se realizeaza cu ajutorul contului 431 - ``asigurari sociale `` .

Se crediteaza cu sumele privind contributiile datorate la asigurarile sociale

Se debiteaza cu viramentele la asigurarile sociale si sumele datorate personalului ce se suporta din asigurarile sociale .

Tot in acelasi cont se inregistreaza contributiile la asigurarile sociale de sanatate .Soldul creditor reprezinta sumele datorate la asigurarile sociale .

Contabilitatea decontarilor privind ajutorul de somaj datorat de unitate precum si de salariati , se realizeaza prin contul 437 - ``ajutor de somaj`` .

Se crediteaza cu sumele datorate pentru constituirea fondului de somaj .

Se debiteaza cu sumele virate la fondul de somaj si cu sumele acordate salariatului din fondul de somaj .

Soldul este creditor si reprezinta sumele datorate de unitate si de salariati pentru constituirea fondului de somaj .

Conditii de acordare a indemnizatiei de somaj

Somerii beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

au stagiul de cotizare de minim 12 luni in urmatoarele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii

nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitatii autorizate potrivit legii venituri mai mici dacat indemnizatia de somaj

nu indeplinesc conditiile de pensionare conform legii

sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau ,dupa caz, resedinta , daca au avut loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate .

La stabilirea perioadei de 24 de luni – stagiul de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii , nu se iau in calcul:

A -perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu , cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca , daca aceasta nu depaseste 30 de zile

B -perioada de pensionare pentru invaliditate , daca aceasta nu depaseste 12 luni , pentru persoanele care au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care , in cazul recupararii capacitatii de munxca , nu mai pot fi reincadrate din cauza incetarii definitive a angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior

C- perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate , pentru persoanele la care a incetat concediul platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani , respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap , in conditiie legii si nu a mia fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului

D - perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegare in munca , daca cesata perioada nu depaseste 12 luni , pentru persoanele reintegrate in munca , prin hotarare judecatoreasca definitiva reintegrarea nemiafiind posibila la unitatile la crea au fost incadrate in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora .

Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita , reorganizare juridica , faliment, inchidere operationala , diziolvare , lichidare sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora .

Indemnizatia de somaj de acorda somerilor pe perioade stablite diferentiat , in functie de stagiul de cotizare , astfel:

6 luni pentru persoanele cu nu stagiu de cotizare de pana la 5 ani , dar nu mai putin de 1 an

9 luni pentru persoanele cu nu satgiu de cotizare cuprins intrea 5 ani si 10 ani

12 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani .

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa , neimpozabila , lunara , reprezentand 75 % din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data stabilirii acestuia , iar pentru absolventi cuantumnul este egal cu 50 % din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data stabilirii acestuia .

In sistemul public de asigurari pentru somaj se pot asigura facultativ urmatoarele categotii de persoane :

–asociat unic , asociati

–administratorii care au incheiat contracte potrivit legii

–persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente

–membri ai asociatiei familiale

–cetatenii roamni care lucreaza in starinatate conform legii

–alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in nici una din situatiile mentioante anterior .

Pentru neplata contributiilor datorate le termanele prevazute se aplica majorari de intarziere potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare .

Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala se inregistreaza in debitul contului 645 - ``cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala `` care se dezvolta pe sintetice de gradul II corespunzatoare categoriei de contributii – asigurari sociale , fond de somaj , asigurari sociale de sanatate si alte cheltuieli .Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1178
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site