Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea activelor fixe

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea activelor fixe

1 Tipologia activelor fixe

Activele fixe sunt bunuri si valori destinate sa deservesca o perioada indelungata institutiilor publice,    ele neconsumandu-se dupa prima utilizare.Activele fixe pot fi: corporale, necorporale si financiare.

1.1 Activele fixe necorporale

Activele fixe necorporale sunt active identificabile, fara substanta fizica, utilizate pe o perioada mai mare de 1 an, de natura cheltuielilor de dezvoltare, concesiunilor, brevetelor, alte valori, etc.

Contabilitatea analitica se tine pe categorii de active necorporale.

a) Cheltuieli de dezvoltare- sunt cheltuieli efectuate in vederea aplicarii rezultatelor cercetarii si a altor cunostinte in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea productiei de serie sau utilizarii.

Contul utilizat: 203"Cheltuieli de dezvoltare"

b) Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare- achizitionate sau dobandite pe alte cai sunt inregistrate la costul de achizitie sau la costul de productie, dupa caz.

Costul utilizat: 205"Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare"

c) Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive - cuprind reprezentatii teatrale, programe de radio si televiziune, lucrari muzicale, evenimente sportive, lucrari literare, artistice sau recreative, efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi.

Contul utilizat: 206: "Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive"

d) Alte active fixe necorporale - se includ in aceasta categorie programele informatice create de institutie sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si alte active fixe necorporale.

Contul utilizat 208: "Alte active fixe necorporale"

e) Avansurile si activele fixe necorporale in curs de executie - reprezinta activele fixe necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, evidentiate la costul de productie sau la costul de achizitie, precum si avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale.

Conturile folosite: 233"Active fixe necorporale in curs de executie"

234"Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"

1.2 Activele fixe corporale

Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1) au o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin Hotarare a Guvernului;

2) au o durata normala de utilizare mai mare de 1 an.

Contabilitatea sintetica se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia, destinat sa indeplineasca in mod independent o functie distincta.

In categoria activelor fixe corporale se includ:

- terenuri si amenajari de terenuri ( contul 2111 "Terenuri", respectiv 2112 "Amenajari de terenuri");

- constructii (contul 212);

- instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (contul 213);

- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (contul 214);

- active fixe corporale in curs de executie (contul 231);

- avansuri acordate pentru active fixe corporale (contul 232);

- alte active ale statului (contul 215).

In categoria terenurilor sunt evidentiate pe categorii: terenurile agricole, silvice, terenurile fara constructii, cu zacaminte, cu constructii, cat si lacurile, baltile si iazurile, care nu sunt rezultatul unor investitii.

Amenajarile de terenuri cuprind lucrari cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, lucrarile de acces, imprejmuirile si altele asemenea.

In categoria altor active ale statului sunt incluse zacamintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apa. Zacamintele reprezinta rezerve descoperite de minerale, atat la suprafata cat si in subterane, care sunt exploatabile economic. Zacamintele cuprind rezervele de carbune, de petrol si gaze naturale, rezervele de minereuri metalifere si nemetalifere. Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele si vegetalele de productie unica sau permanenta asupra carora se exercita dreptul de proprietate, dar a caror crestere naturala si/sau regenerare nu este plasata sub controlul direct si responsabilitatea institutiilor si nu este gestionata de acestea (de exemplu, padurile virgine si resursele piscicole neexploatate care fac parte din teritoriul national). Pentru a fi inregistrate in aceasta categorie de active ale statului, resursele biologice trebuie sa fie exploatabile cu scop economic sau sa fie susceptibile de a fi exploatate intr-un viitor apropiat. Rezervele de apa sunt intinderi de apa si alte rezerve subterane (ape geotermale, ape minerale naturale, ape minerale terapeuticeetc.) in masura in care, prin exercitarea dreptului de proprietate, le este data o valoare de piata.

Specifica institutiilor publice este asimilarea in categoria activelor fixe a urmatoarelor: activele de patrimoniu (de exemplu, cladiri si monumente istorice, situri arheologice, zone de conservare si rezervatii naturale), valorile de muzeu, obiecte de arta si expozitii, cartile din biblioteci, echipamentele militare specializate, activele de infrastructura si altele.

1.3 Activele fixe financiare

Sunt active care reprezinta: instrumente de capitaluri proprii ale unei alte entitati, drepturi contractuale de a primi fie numerar, fie alt activ financiar, fie de a schimba profitabil instrumentele financiare.

Se cuprind aici:

a) titlurile de participare, care reprezinta drepturi sub forma de actiuni detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale, potrivit legii, in capitalul unor societati comerciale sau a unor organisme internationale si a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dividende (contul 260);

b) alte titluri imobilizate, cuprind obligatiunile detinute de stat, a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dobanzi (contul 265);

c) creantele imobilizate, cuprind imprumuturile acordate pe termen lung pe baza de contract, pentru care institutiile publice percep dobanzi, cat si alte creante imobilizate de tipul garantiilor, depozitelor si cautiunilor depuse la terti (contul 267).

2 Evaluarea activelor fixe

In raport de momentul in care se realizeaza, evaluarea activelor fixe poate fi: evaluare initiala, evaluare la data bilantului si evaluare la valorificarea sau scoaterea din functiune.

Evaluarea initiala:

Activele fixe trebuie evaluate la costul de achizitie (pentru cele procurate cu titlu oneros), la costul de productie (pentru cele construite sau produse de institutie) sau la valoarea justa (pentru cele primite cu titlu gratuit).

Costul de achizitie cuprinde pretul de cumparare la care se adauga accizele si alte taxe de achizitie nerecuperabile, orice costuri direct atribuibile pentru aducerea activului la conditia de lucru. Reducerile comerciale se deduc la stabilirea pretului de cumparare. Costurile de administrare si alte cheltuieli generale de regie nu sunt o componenta a activului decat daca pot fi atribuite direct achizitiei sau aducerii activului la conditia sa de lucru. Similar, costurile cu punerea in functiune si pierderile initiale din exploatare, generate inainte ca activul sa fi atins performantele planificate, nu sunt recunoscute in valoarea acestuia ci direct in cheltuielile perioadei.

Costul de productie cuprinde cheltuielile directe si cota de cheltuieli indirecte alocata in mod rational ca fiind legata de construirea sau producerea activului fix.

Valoarea justa se determina pe baza unui raport intocmit de specialisti sau de evaluatori autorizati.

Cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu un activ fix, dupa achizitionarea, finalizarea sau primirea cu titlu gratuit a acestuia, care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial, se inregistreaza in conturile de cheltuieli ale perioadei in care sunt efectuate. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial.

Evaluarea la data bilantului

Activele fixe trebuie prezentate in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile in sensul reducerii valorii activelor individuale si pot lua forma amortizarilor, daca reducerea este definitiva, sau a ajustarilor pentru depreciere, in cazul reducerii temporare de valoare.

Evaluarea la valorificarea sau scoaterea din functiune

Cu ocazia valorificarii sau a scoaterii din functiune activele fixe sunt evaluate si scoase din evidenta la valoarea de intrare.

3 Amortizarea activelor fixe

Anterior datei de 01.01.2004, contabilitatea publica nu prevedea calculul si contabilizarea amortizarii activelor fixe corporale si necorporale. OMFP nr. 1487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si a persoanelor juridice fara scop patrimonial, a instituit obligativitatea calcularii amortizarii pentru activele fixe care fac parte din patrimoniul privat al statului, cele apartinand patrimoniului public ramanand in continuare nesupuse amortizarii.

Institutiile publice amortizeaza activele fixe utilizand metoda amortizarii liniare. Amortizarea se inregistreaza lunar, incepand cu luna urmatoare darii in folosinta sau punerii in functiune a activului. Valoarea amortizabila coincide cu valoarea contabila a activului. Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare, stabilita prin relatia:

CA = 100 / Durata normala de utilizare

la valoarea de intrare a activului fix. Durata normala de utilizare se stabileste, cu aprobarea ordonatorului de credite, avand in vedere urmatoarele:

a)in cazul activelor fixe necorporale:

-cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani;

-concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre institutia publica;

-inregistrarile evenimentelor cultural-sportive nu se amortizeaza;

-programele informatice se amortizeaza pe durata probabila de utilizare, dar nu mai mult de 5 ani;

b)in cazul activelor fixe corporale durata normala de utilizare trebuie sa fie cuprinsa in intervalul (delimitat de o durata minima si una maxima) stabilit in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, catalog aprobat prin hotarare de Guvern (HG 2139/2004). Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, in concesiune sau in folosinta gratuita se calculeaza de catre institutiile publice care le au in patrimoniu. Amortizarea investitiilor efectuate la activele fixe corporale inchiriate se inregistreaza pe durata contractului de inchiriere.

Odata stabilita durata normala de utilizare pentru un activ fix aceasta trebuie mentinuta pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a activului.

In cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din functiune, valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiei publice, integral, in momentul scoaterii din functiune.

4 Ajustarile pentru deprecierea activelor fixe

Deprecierea unui activ fix poate sa apara in urmatoarele situatii:

-scaderea sau incetarea cererii sau nevoii de servicii furnizate de activul respectiv;

-bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat;

-exista o decizie de oprire a constructiei unui activ inainte de terminare sau punere in functiune;

-performanta sa in furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate;

-existenta unor modificari de tehnologie sau legislatie in domeniu.

Institutiile publice pot inregistra, la sfarsitul exercitiului bugetar, ajustari pentru deprecierile constatate cu ocazia inventarierii activelor fixe. Constituirea precum si majorarea ajustarilor, atunci cand se constata o depreciere suplimentara, se inregistreaza pe seama cheltuielilor. Atunci cand devine partial sau total fara obiect, ajustarea trebuie diminuata, respectiv anulata, prin reluarea corespunzatoare la venituri.

5 Reevaluarea activelor fixe

Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justa care, odata stabilita, va inlocui valoarea la cost istoric a activelor respective. Reevaluarea trebuie realizata de evaluatori autorizati si cu o suficienta regularitate pentru ca valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. Diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare (regulile de inregistrare a diferentelor din reevaluare au fost prezentate la capitolul 3, paragraful 3.5). In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se aplica activului avand in vedere valoarea reevaluata a acestuia.

6 Suporturi informationale privind activele fixe

Principalele suporturi informationale pentru consemnarea operatiunilor privind activele fixe sunt:

a) Procesul-verbal de receptie, document pe baza caruia se inregistreaza intrarea in gestiune a activelor fixe. Acestui document i se anexeaza factura, contractul de vanzare-cumparare, contractul de sponsorizare, proiectul si devizul de lucrari, in functie de modalitatea de intrare a activelor respective.

b) Procesul-verbal de receptie provizorie se utilizeaza in cazul activelor fixe care necesita montaj si probe tehnologice inainte de receptia finala.

c) Procesul-verbal de predare-primire se foloseste in cazul activelor fixe transferate fara plata intre institutii publice.

d) Procesul-verbal de scoatere din functiune, intocmit de comisia de casare, consemneaza iesirea din gestiune a activelor fixe.

e) In Registrul numerelor de inventar se inregistreaza numerele de ordine alocate activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiei publice, pentru o mai buna urmarire a acestora pe locuri de folosinta si pe categorii.

f) Fisa mijlocului fix se intocmeste pentru fiecare obiect de evidenta si contine o serie de informatii cum ar fi: denumirea mijlocului fix, categoria din care face parte, numarul de inventar, data punerii in functiune, valoarea de intrare, durata normala de utilizare precum si informatii legate de modalitatea de amortizare, daca este cazul.

7 Contabilitatea operatiunilor privind activele fixe

Principalele operatiuni privind activele fixe vizeaza intrarea activelor, reevaluarea acestora, amortizarea precum si iesirea din evidenta institutiei publice a activelor fixe. In cazul activelor fixe necorporale si corporale modalitatea de inregistrare in contabilitate difera functie de tipul activului: amortizabil sau neamortizabil.

7.1 Contabilitatea operatiunilor privind activele fixe necorporale

A) Operatiuni privind intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale

Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii, din aceasta categorie facand parte cheltuielile de dezvoltare (contul 203), concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare (contul 205) precum si alte active fixe necorporale (contul 208):

a) achizitionate de la terti:

203, 205, 208

=

404

b) primite prin donatie, transfer cu titlu gratuit intre institutii, redistribuiri intre unitati:

203, 205, 208

=

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

c) realizate din productie proprie:

203, 205, 208

=

721 "Venituri din productia de active fixe necorporale"

d) receptionate la finalizarea investitiei, dupa ce anterior au fost evidentiate ca active in curs de executie:

203, 205, 208

=

233 "Active fixe necorporale in curs de executie"

e) constatate plus la inventar:

203, 205, 208

=

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii, din aceasta categorie facand parte inregistrarile evenimentelor cultural-sportive:

206

=

100 "Fondul activelor fixe necorporale"

Exceptand cazul activelor fixe primite cu titlu gratuit, realizate din productie proprie sau constatate plus la inventar, concomitent cu inregistrarea de mai sus se inregistreaza si cheltuielile cu activul fix, in corespondenta cu un cont care evidentiaza modalitatea de intrare a activului:

a) achizitionate de la terti:

6822 "Ch.cu activele fixe necorp.neamortizabile"=

404 "Furnizori de active fixe"

b) receptionate la finalizarea investitiei, dupa ce anterior au fost evidentiate ca active in curs de executie:

6822 "Ch.cu activele fixe necorp.neamortizabile"

=

233 "Active fixe necorp.in curs de exec."

B) Operatiuni privind iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale

Iesirea din patrimoniu a activelor fixe care se supun amortizarii:

-complet amortizate:

280

=

203, 205, 208

-incomplet amortizate:

%

280

691

=

203, 205, 208

valoarea de intrare

val. amortizata

val. neamortizata

Iesirea din patrimoniu a activelor fixe care nu se supun amortizarii:

100

=

206

C) Inregistrarea avansurilor acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale

In situatia in care institutia achita avansuri furnizorilor de active fixe necorporale, aceste sume trebuie evidentiate distinct in debitul contului de activ 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale". Ulterior, dupa primirea facturii de la furnizor, avansul se va deconta, diminuand astfel datoria catre furnizorul respectiv.

-acordarea avansului:

234

=

Cont de disponibil sau de finantare, functie de modul de finantare a institutiei publice si de disponibilul din care se face plata

-decontarea avansului:

404

=

234

D) Inregistrarea activelor fixe necorporale in curs de executie

Pana la receptia finala a activului fix si intrarea lui in patrimoniu, acesta se inregistreza ca activ in curs de executie (in contul 233), la un cost stabilit fie pe baza facturilor si devizelor de lucrari primite de la furnizori, in cazul activelor achizitionate de la terti, fie pe baza situatiilor care reflecta cheltuielile efectuate cu activele respective, in cazul celor realizate din productia proprie.

-evidentierea activelor fixe necorporale facturate de furnizori:

233

=

404

-evidentierea activelor fixe necorporale realizate din productie proprie:

233

=

721

-intrarea in patrimoniu a activului fix necorporal, la receptia finala a investitiei:

-in cazul activelor amortizabile:

203, 205, 208

=

233

-in cazul activelor neamortizabile:

6822

=

233

-inregistrarea scoaterii din evidenta a activelor fixe necorporale in curs de executie, in situatia in care s-a renuntat la finalizarea lor:

691 "Ch.extraordinare din operatiuni cu active fixe"

=

233

-inregistrarea activelor fixe necorporale in curs de executie cedate:

658 "Alte cheltuieli operationale"

=

233

-scoaterea din evidenta a activelor fixe necorporale distruse de calamitati:

690 "Ch.cu pierderi din calamitati"

=

233

E) Inregistrarea amortizarii activelor fixe necorporale:

Amortizarea lunara a activelor fixe necorporale detinute de institutie, stabilita prin cumularea valorilor individuale de amortizare corespunzatoare fiecarui obiect de evidenta, se inregistreaza pe seama cheltuielilor in subconturile corespunzatoare ale contului 280 "Amortizari privind activele fixe necorporale":

6811 "Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe"

=

2803 (2805, 2808)

F) Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale

Pentru deprecierile reversibile de valoare constatate la activele fixe necorporale institutiile publice pot constitui ajustari. In functie de evolutia ulterioara a valorilor activelor fixe respective, ajustarile pot fi majorate, diminuate sau anulate.

a)constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale:

6813 "Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe"

=

2903 (2905, 2908)

b)diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru depreciere:

2903 (2905, 2908)

=

7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe"

7.2 Contabilitatea operatiunilor privind activele fixe corporale

Inregistrarile contabile specifice activelor fixe corporale sunt similare inregistrarilor prezentate anterior pentru activele fixe necorporale. Astfel:

A) Operatiuni privind intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale

Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizarii:

a) achizitionate de la terti:

2112 (212, 213, 214)

=

404 "Furnizori de active fixe"

b) primite prin donatie, transfer cu titlu gratuit intre institutii, redistribuiri intre unitati:

2112 (212, 213, 214)

=

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

c) realizate din productie proprie:

2112 (212, 213, 214)

=

722 "Venituri din productia de active fixe corporale"

d) receptionate la finalizarea investitiei, dupa ce anterior au fost evidentiate ca active in curs de executie:

2112 (212, 213, 214)

=

231 "Active fixe corporale in curs de executie"

e) constatate plus la inventar:

2112 (212, 213, 214)

=

779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit"

f) achizitionate in regim de leasing financiar:

212 (213, 214)

=

167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"

Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizarii

a) active fixe corporale achizitionate de la terti, primite prin donatie, transfer cu titlu gratuit intre institutii, redistribuiri intre unitati, realizate din productie proprie, constatate plus la inventar, achizitionate in leasing financiar:

211, 212, 213, 214

=101, 102, 103, 104

Concomitent, se inregistreaza cheltuielile cu activele fixe neamortizabile, evidentiind prin contul creditor modalitatea de intrare a activelor:

-achizitie de la furnizor:

6821 "Ch.cu activele fixe corporale neamortizabile"

=

404 "Furnizori de active fixe"

-achizitie in regim de leasing financiar:

6821 "Ch.cu activele fixe corporale neamortizabile"

=

167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"

-finalizarea activului inregistrat anterior ca activ fix corporal in curs de executie:

6821 "Ch.cu activele fixe corporale neamortizabile"

=

231 "Active fixe corporale in curs de executie"

b) alte active ale statului (zacaminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa):

215 "Alte active ale statului"

=

101 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului"

B) Operatiuni privind iesirea din patrimoniu a activelor fixe corporale

Iesirea din patrimoniu a activelor fixe care se supun amortizarii:

-complet amortizate:

281

=

2112, 212, 213, 214

-incomplet amortizate:

%

281

691

=

2112, 212, 213, 214

valoarea de intrare

val. amortizata

val. neamortizata

Iesirea din patrimoniu a activelor fixe care nu se supun amortizarii:

101, 102, 103,104

=

211, 212, 213, 214

-in cazul altor active ale statului:

101 "Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului"

=

215 "Alte active ale statului"

C) Inregistrarea avansurilor acordate furnizorilor pentru active fixe corporale

-acordarea avansului:

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"

=

Cont de disponibil sau de finantare, functie de modul de finantare a institutiei publice si de disponibilul din care se face plata

-decontarea avansului:

404

=

232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"

D) Inregistrarea activelor fixe corporale in curs de executie

-evidentierea activelor fixe corporale in curs de executie, pe baza facturilor de la furnizori:

231 "Active fixe corporale in curs de executie"

=

404 "Furnizori de active fixe"

-evidentierea activelor fixe corporale realizate din productie proprie:

231 "Active fixe corporale in curs de executie"

=

722 "Venituri din productia de active fixe corporale"

-intrarea in patrimoniu a activului fix corporal, la receptia finala a investitiei:

-in cazul activelor fixe corporale amortizabile:

2112, 212, 213, 214

=

231 "Active fixe corporale in curs de executie"

-in cazul activelor fixe corporale neamortizabile:

211, 212, 213, 214

=

101, 102, 103, 104

si, in plus:

6821 "Ch.cu activele fixe corporale neamortizabile"

=

231 "Active fixe corporale in curs de executie"

-inregistrarea scoaterii din evidenta a activelor fixe corporale in curs de executie, in situatia in care s-a renuntat la finalizarea lor:

691 "Ch.extraordinare din operatiuni cu active fixe"

=

231 "Active fixe corporale in curs de executie"

-inregistrarea activelor fixe corporale in curs de executie cedate:

658 "Alte cheltuieli operationale"

=

231 "Active fixe corporale in curs de executie"

-scoaterea din evidenta a activelor fixe corporale distruse de calamitati:

690 "Ch.cu pierderi din calamitati"

=

231 "Active fixe corporale in curs de executie"

E) Inregistrarea amortizarii activelor fixe corporale:

Amortizarea lunara a activelor fixe corporale detinute de institutie, stabilita prin cumularea valorilor individuale de amortizare corespunzatoare fiecarui obiect de evidenta, se inregistreaza pe seama cheltuielilor in subconturile corespunzatoare ale contului 281 "Amortizari privind activele fixe corporale":

6811 "Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe"

=

281 "Amortizari privind activele fixe corporale"

F) Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale

Pentru deprecierile reversibile de valoare constatate la activele fixe corporale institutiile publice pot constitui ajustari. In functie de evolutia ulterioara a valorilor activelor fixe respective, ajustarile pot fi majorate, diminuate sau anulate.

a)constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale:

6813 "Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe"

=

291 "Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale"

b)diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru depreciere:

291 "Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale"

=

7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe"

G) Inregistrarile contabile specifice iesirilor de active fixe corporale prin contracte de leasing financiar ( in contabilitatea locatorului)

Institutiile publice actioneaza in mai mica masura ca locator in contractele de leasing. Daca institutia se afla totusi in ipostaza de locator (proprietar), in contabilitatea acesteia se va evidentia creanta fata de locatar, la nivelul investitiei nete in leasing.

a) Cazul activelor fixe care nu se amortizeaza

-predarea bunului (de exemplu, mijloc de transport apartinand domeniului privat al unei administratii teritoriale):

104

=

2133

-concomitent, se inregistreaza creanta asupra utilizatorului:

267 "Creante imobilizate"=

750 "Venituri din proprietate"

766 "Venituri din dobanzi"

472 "Venituri inregistrate in avans"

Val.totala a contractului

Rate curente-capital

Rate curente-dobanda

Total rate ulterioare plus val.reziduala

(Valoarea ratelor de leasing necurente precum si valoarea reziduala se inregistreaza initial ca venituri in avans iar ulterior vor fi inregistrate ca venituri curente, fie din proprietate, fie din dobanzi, dupa caz)

-inregistrarea facturii pentru prima rata:

411

=

267

-pentru ratele ulterioare, concomitent cu factura, se inregistreaza si veniturile devenite curente:

411

=

267

si:

472 "Venituri inregistrate in avans"

=

750 "Venituri din proprietate"

766 "Venituri din dobanzi"

Rata leasing-total

- capital

-dobanda

-inregistrarea facturii pentru valoarea reziduala:

411

=

267

b) Cazul activelor fixe care se amortizeaza

-predarea bunului:

267 "Creante imobilizate"

=

2133 "Mijloace de transport"

766 "Venituri din dobanzi"

472 "Venituri inregistrate in avans"

Val.totala a contractului

Valoarea bunului

Val.dobanzilor curente

Val.dobanzilor af. ratelor ulterioare

-inregistrarea facturii pentru rata de leasing:

411 "Clienti"

=

267 "Creante imobilizate"

-inregistrarea dobanzilor devenite curente in exercitiile bugetare ulterioare:

472 "Venituri inregistrate in avans"

=

766 "Venituri din dobanzi"

-inregistrarea facturii pentru valoarea reziduala:

411 "Clienti"

=

267 "Creante imobilizate"

H) Inregistrarea operatiunilor privind reevaluarea activelor fixe corporale

Exemplu:1) Se reevalueaza o cladire, pe baza coeficientului de actualizare. Valoarea de intrare a cladirii este de 50.000 lei, amortizarea cumulata este de 10.000 lei iar coeficientul de actualizare, calculat pentru intervalul cuprins intre data intrarii activului fix in patrimoniu si data reevaluarii, este 250,30%.

Valoarea de intrare actualizata = 50.000 x 250,30 % = 125.150

Amortizarea actualizata = 10.000 x 250,30 % = 25.030

Inregistrarea contabila va fi:

212

=

%

2812

1052

75.150

15.030

60.120

2) Cu ocazia unei reevaluari ulterioare a constructiei se constata un minus de valoare de 70.000 lei.

Avand in vedere ca rezerva din reevaluare constituita anterior este doar de 60.120 lei, diferenta va fi evidentiata ca o cheltuiala:

%

1052

6813

=

212

70.000

60.120

9.880

3) Pornind de la situatia anterioara, la o noua reevaluare a constructiei se constata un plus de valoare de 10.000 lei.

Conform regulilor de inregistrare a diferentelor din reevaluare, plusul de 10.000 lei constatat va fi evidentiat ca un venit care sa acopere cheltuiala anterioara de 9.880 lei, iar diferenta se va inregistra ca rezerva:

212

=

%

7813

1052

10.000

9.880

120

7.3 Contabilitatea operatiunilor privind activele financiare

Contabilitatea imobilizarilor financiare vizeaza in cazul Institutiilor Publice operatiunile privind titlurile de participare (actiuni), alte titluri imobilizate, precum si operatiuni privind creante imobilizate.

Titlurile de valoare, recunoscute ca active financiare se evalueaza initial la costul de achizitie. Cheltuielile accesorii legate de achizitionare se inregistreaza direct in cheltuielile operationale ale perioadei.

La iesire, evaluarea se face la valoarea contabila.

Exemple

1) O institutie publica finantata de la buget achizitioneaza, in cursul exercitiului N, titluri de participare in valoare de 50.000 lei, cu plata pe loc. Comisioanele datorate societatii de intermediere pentru aceasta operatiune sunt in valoare de 50 lei. La sfarsitul exercitiului N, titlurile sunt evaluate la 47.000 lei iar la 31.12.N+1 sunt evaluate la 52.000 lei. Pentru titlurile detinute, institutia incaseaza dividende in valoare de 3.500 lei. Ulterior, institutia vinde titlurile la un pret de cesiune de 54.000 lei.

-achizitia titlurilor de participare:

260

=

770

50.000

-plata comisioanelor aferente achizitiei:

622

=

770

50

-inregistrarea ajustarii pentru deprecierea titlurilor, in valoare de 3.000 lei, la 31.12.N:

6863

=

2961

3.000

-anularea ajustarii, la data de 31.12.N+1, ca urmare a aprecierii titlurilor:

2961

=

7863

3.000

-incasarea dividendelor:

770

=

750

3.500

-vanzarea titlurilor:

770

=

%

260

764

54.000

50.000

4.000

2) Pe data de 01.03.N, o institutie publica deschide un depozit bancar in valoare de 50.000 lei, pe 18 luni, la o banca comerciala la care are deschis un cont de disponibil. La data de 31.12.N, se inregistreaza dobanda de incasat, in valoare de 4.000 lei. La expirarea termenului de 18 luni, se incaseaza intreaga dobanda cuvenita, in valoare de 6.400 lei si se anuleaza depozitul.

-constituirea depozitului:

267 "Creante imobilizate"

=

5121 "Conturi la banci in lei"

50.000

-inregistrarea dobanzii de incasat, la 31.12.N:

2679 "Dobanzi aferente altor creante imobilizate"

=

763 "Venituri din creante imobilizate"

4.000

-incasarea dobanzii in exercitiul N+1:

5121 "Conturi la banci in lei"

=

2679 "Dobanzi aferente altor creante imobilizate"

763 "Venituri din creante imobilizate"

6.400

4.000

2.400

-anularea depozitului:

5121 "Conturi la banci in lei"

=

267 "Creante imobilizate"

50.000

Nota: In categoria altor creante imobilizate se cuprind si creantele aferente contractelor de leasing financiar inregistrate in contabilitatea locatorului (vezi paragraful 5.7.2, pct.G).

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1489
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved