Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea creantelor si datoriilor curente

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea creantelor si datoriilor curente

1 Concepte si tipologie

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, Comunitatea Europeana, cu debitorii si creditorii diversi, debitori si creditori ai bugetelor, decontarile intre institutii publice, precum si evidenta operatiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari.Decontarile cu furnizorii si clientii cuprind operatiunile privind cumpararile, respectiv vanzarile de produse, lucrari executate, servicii prestate si alte operatiuni efectuate.

Decontarile cu personalul cuprind drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizatiile si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de institutia publica personalului pentru munca prestata.

Decontarile cu asigurarile si protectia sociala cuprind datoriile institutiei si salariatilor la asigurarile sociale de stat, asigurarile sociale de sanatate, asigurarile pentru somaj.

Decontarile cu bugetul statului, bugetele locale si alte bugete cuprind impozitul pe salarii, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe cladiri si alte impozite, taxe, varsaminte asimilate.

Decontarile cu debitorii si creditorii diversi includ creantele si datoriile fata de alte persoane fizice sau juridice.

Decontarile intre institutiile publice cuprind operatiuni de decontare, aparute in cursul executiei bugetare, intre institutii reprezentand valoarea materialelor transmise si primite pentru desfasurarea activitatii institutiei, sumele transmise de institutia superioara catre institutiile subordonate pentru efectuarea cheltuielilor din alocatii bugetare, din fonduri speciale, din fonduri cu destinatie speciala.

2 Evaluarea creantelor si datoriilor

Evaluarea creantelor si datoriilor se efectueaza diferit in raport de momentul la care se refera, astfel:

Evaluarea initiala

Creantele si datoriile institutiilor publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

Operatiunile in valuta trebuie inregistrate, in momentul recunoasterii initiale, in moneda de raportare, aplicand sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii tranzactiei. Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb (comunicat de Banca Nationala a Romaniei) de la data efectuarii operatiunilor cat si in valuta.

Evaluarea la momentul decontarii

Creantele si datoriile in lei se evalueaza la decontare la valoarea lor nominala.

Creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb de la data decontarii. Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar.

Evaluarea la data bilantului

La data intocmirii situatiilor financiare, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data intocmirii situatiilor financiare.

Creantele si datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana se evalueaza la cursul publicat de Banca Centrala Europeana, valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.

La data bilantului, evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru depreciere.

3 Suporturi informationale privind creantele si datoriile

Suporturile informationale in care se consemneaza informatii privind creantele si datoriile sunt:

Factura, avizul de insotire, dispozitia de livrare - prezentate la capitolul anterior.

Statul de salarii - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, a contributiilor angajatorului (institutiei) si asiguratilor (salariatilor) la bugetul statului, asigurarilor si protectiei sociale si ca document justificativ de inrgistrare in contabilitate.

Lista de avans chenzinal - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale, pentru retinerea din statele de plata a avansurilor chenzinale platite si ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Foaia colectiva de prezenta - document ce reflecta timpul lucrat efectiv de salariati, zilele de concediu de odihna, de concediu pentru incapacitate temporara de munca si care sta la baza calcularii drepturilor salariale din statele de plata.

Fisa de evidenta a salariilor - reflecta timpul lucrat efectiv si salariile acordate, in scopul calcularii indemnizatiilor pentru cocediul de odihna, precum si sumele care se retin esalonat (rate, chirii, etc).

4 Evidenta contabila a creantelor si datoriilor curente

Creantele si datoriile curente sunt reflectate in conturi din clasa 4 "Conturi de terti".

Conturile de creante au functie contabila de activ, se debiteaza cu valoarea creantelor constituite asupra tertilor, se crediteaza cu valoarea creantelor incasate sau decontate prin alte modalitati iar soldul debitor reflecta valoarea creantelor de incasat la un moment dat de la terti.

Conturile de datorii au functie contabila de pasiv, se crediteaza cu sumele datorate tertilor, se debiteaza cu datoriile achitate tertilor sau decontate prin alte modalitati iar soldul creditor reflecta valoarea datoriilor institutiei la un moment dat.

4.1 Furnizori si conturi asimilate

In contabilitatea analitica, furnizorii se grupeaza in furnizori interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata (sub 1 an si peste 1 an), detalierea continuand pe fiecare persoana fizica sau juridica. Conturile folosite sunt 401 "Furnizori" si 404 "Furnizori de active fixe", acesta din urma dezvoltat pe subconturile 4041 "Furnizori de active fixe sub 1 an" si 4042 "Furnizori de active fixe peste 1 an".

Bunurile cumparate, lucrarile executate si serviciile prestate de catre terti, pentru care nu s-au primit facturi, se evidentiaza distinct in contabilitate, utilizand contul 408 "Furnizori-facturi nesosite".

Avansurile acordate furnizorilor se inregistreaza in contabilitate in conturile 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"sau 409 "Furnizori-debitori", dupa caz.

Efectele comerciale utilizate pentru acoperirea datoriilor catre furnizori se inregistreaza in conturile corespunzatoare de efecte de platit, 403 "Efecte de platit" si 405 "Efecte de platit pentru active fixe".

Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind decontarile cu furnizorii:

1) inregistrarea facturilor de cumparare de bunuri de natura stocurilor

Conturi din clasa 3

=

401 "Furnizori"

2) inregistrarea facturilor pentru lucrari si servicii executate de terti:

Conturi din clasa 6

=

401 "Furnizori"

3) inregistrarea facturilor de cumparare de active fixe:

Conturi din clasa 2

=

404 "Furnizori de active fixe"

4) achitarea facturilor primite de la furnizori:

401 (404)

=

Conturi de disponibilitati sau finantari

5) acordarea avansurilor catre furnizorii de bunuri, lucrari executate, servicii prestate:

409 "Furnizori-debitori"

=

Conturi de disponibilitati sau finantari

6) decontarea avansurilor acordate:

401 "Furnizori"

=

409 "Furnizori-debitori"

7) acordarea avansurilor catre furnizorii de active fixe:

232 (234) "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" (necorporale)

=

Conturi de disponibilitati sau finantari

8) decontarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe:

404 "Furnizori de active fixe"

=

232 (234) "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" (necorporale)

9) decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de furnizori:

401 "Furnizori"

=

403 "Efecte de platit"

10) decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de furnizorii de active fixe:

404 "Furnizori de active fixe"

=

405 "Efecte de platit pentru active fixe"

11) inregistrarea diferentelor de curs valutar cu ocazia decontarii datoriilor:

a) diferente favorabile de curs:

401 "Furnizori"

(404 "Furnizori de active fixe")

=

765 "Venituri din diferente de curs valutar"

Exemplu: Se achita pe seama finantarii de la bugetul local suma de 1.500 eur, reprezentand contravaloarea unei facturi de cumparare a unui mijloc fix. Cursul de schimb la data facturii a fost de 3,4650 lei/eur iar cursul de schimb la data achitarii facturii este 3, 4275 lei.

Datoria fata de furnizorul de active fixe, inregistrata in creditul contului 404 "Furnizori de active fixe", este 1.500 eur x 3,4650 lei/eur = 5.197,50 lei.

Suma achitata din contul de la Trezorerie, evaluata la cursul din ziua platii, este 1.500 eur x 3,4275 lei/eur = 5.141,25 lei.

Inregistrarea contabila a decontarii datoriei fata de furnizor este:

404 "Furnizori de active fixe"

=

7702 "Finantarea de la bugetele locale"

765 "Venituri din dif. de curs valutar"

5.197,50

5.141,25

56,25

b) diferente nefavorabile de curs:

665 "Ch.din dif.de curs valutar"

=

401 "Furnizori"

(404 "Furnizori de active fixe")

Considerand ca plata facturii din exemplul de mai sus se face la un curs de 3,4820 lei/eur, inregistrarea contabila a decontarii datoriei este:

404 "Furnizori de active fixe"

665 "Ch.din dif.de curs valutar"

=

7702 "Finantarea de la bugetele locale"

5.223,00

5.197,50

25,50

4.2 Clienti si conturi asimilate

In contabilitatea analitica, clientii se grupeaza in clienti interni si externi iar in cadrul acestora pe termene de incasare. Contabilitatea clientilor se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Creantele fata de clienti pentru livrarile de marfuri si produse, lucrarile executate sau serviciile prestate se inregistreaza in contul 411 "Clienti", folosind unul din subconturile 4111 "Clienti cu termen sub 1 an" sau 4112 "Clienti cu termen peste 1 an".

Bunurile vandute, lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au intocmit facturi se evidentiaza in contul 418 "Clienti-facturi de intocmit".

Avansurile primite de la clienti se evidentiaza in contul 419 "Clienti-creditori".

Efectele comerciale acceptate de la clienti, in contul creantelor fata de acestia, se inregistreaza in contul 413 "Efecte de primit de la clienti". Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului si se mentioneaza in notele explicative.

Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind decontarile cu clientii

1) inregistrarea facturilor emise clientilor pentru bunurile vandute, lucrarile executate sau serviciile prestate:

411 "Clienti"

=

Conturi de venituri din activitati    economice (ct.701-708) 4427 "TVA colectata"

2) vanzari catre clienti pentru care nu s-au intocmit facturi:

418 "Clienti-facturi de intocmit"

=

Conturi de venituri din activitati    economice (ct.701-708) 4428 "TVA neexigibila"

3) inregistrarea facturilor pentru operatiunile de vanzari evidentiate anterior in contul 418 "Clienti-facturi de intocmit":

411 "Clienti"

=

418 "Clienti-facturi de intocmit"

concomitent, inregistrandu-se taxa pe valoarea adaugata colectata:

4428 "TVA neexigibila"

=

4427 "TVA colectata"

4) incasarea creantelor-clienti prin casierie sau prin trezoreria statului sau banci comerciale:

531 "Casa"

(512 "Conturi la banci", 528"Disp.din sume incasate in cursul procedurii de executare silita",

557"Disp.din valorif. bunurilor intrate in prop.privata a statului", 560"Disp.al I.P. finantate integral din venituri proprii",

561 "Disp.al I.P. finantate din venituri proprii si subventii",

562 "Disp.al activitatilor finantate din venituri proprii")

=

411 "Clienti"

5) inregistrarea diferentelor de curs valutar rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta:

-pentru diferente favorabile:

5124 "Conturi la banci in valuta"

=

411 "Clienti"

765 "Venituri din diferente de curs valutar"

-pentru diferente nefavorabile:

5124 "Conturi la banci in valuta"

665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"

=

411 "Clienti"

6) acceptarea efectelor comerciale de la clienti:

413 "Efecte de primit de la clienti"

=

411 "Clienti"

7) incasarea la scadenta a efectelor comerciale acceptate:

512 (560, 561, 562)

=

413 "Efecte de primit de la clienti"

8) primirea avansurilor de la clienti:

531 (512, 560, 561, 562)

=

419 "Clienti-creditori"

9) decontarea avansurilor primite de la clienti:

419 "Clienti-creditori"

=

411 "Clienti"

10) evidentierea distincta a clientilor incerti sau in litigiu:

4118 "Clienti incerti sau in litigiu"

=

411 "Clienti"

11) scoaterea din evidenta a clientilor incerti, dupa termenul de precriptie:

654 "Pierderi din creante si debitori diversi"

=

4118 "Clienti incerti sau in litigiu"

12) reactivarea clientilor scazuti din evidenta:

411 "Clienti"

=

714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi"

4.3 Decontari cu personalul, asigurarile si protectia sociala

Contabilitatea decontarilor cu personalul evidentiaza drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizatiile pentru concedii de odihna si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate personalului, utilizand contul 421 "Personal-salarii datorate".

Contabilitatea decontarilor cu pensionarii, in cazul caselor teritoriale de pensii, evidentiaza drepturile de pensie si alte drepturi cuvenite pensionarilor, potrivit legii, utilizand contul 422 "Pensionari-pensii datorate". Contabilitatea decontarilor cu somerii, in cazul agentiilor de ocupare a fortei de munca, evidentiaza indemnizatiile de somaj datorate somerilor, potrivit legii, folosind contul 424 "Someri-indemnizatii datorate".

Ajutoarele si indemnizatiile datorate (contul 423 "Personal-ajutoare si indemnizatii datorate") evidentiaza ajutoarele de boala pentru incapacitate temporara de munca, ingrijirea copilului, ajutoare de deces si alte ajutoare acordate.

Avansurile acordate personalului (contul 425 "Avansuri acordate personalului") evidentiaza indemnizatiile pentru concedii de odihna acordate ca avans.

Drepturile de personal neridicate in termenul legal se inregistreaza intr-un cont distinct, contul 426 "Drepturi de personal neridicate", deschis pe fiecare persoana.

Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor datorate tertilor (popriri, pensii alimentare, s.a.) se inregistreaza in contul 427 "Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor".

Sumele datorate si neachitate personalului (concedii de odihna si alte drepturi de personal) aferente exercitiului in curs, se inregistreaza in contul 4281"Alte datorii in legatura cu personalul".

Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate in termenul legal, din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzi si penalitati stabilite in baza unor hotarari ale instantelor judecatoresti si alte creante fata de personalul institutiei se inregistreaza in contul 4282 "Alte creante in legatura cu personalul".

Pentru evidenta in contabilitatea anumitor institutii publice a sumelor datorate altor categorii de persoane, cum ar fi: drepturi pentru donatorii de sange, alocatii si alte ajutoare pentru copii, alocatia suplimentara pentru familiile cu mai multi copii, ajutoare sociale, indemnizatii pentru persoanele cu handicap si alte asemenea sume, se foloseste contul 438 "Alte datorii sociale".

Pentru evidenta decontarilor cu elevii, studentii si doctoranzii, sub forma burselor acordate acestora, institutiile de invatamant folosesc contul 429 "Bursieri si doctoranzi". Este cont de pasiv, in credit se inregistreaza sumele datorate bursierilor si doctoranzilor iar in debit se inregistreaza sumele achitate acestora din disponibilitatile banesti ale institutiei.

Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind decontarile cu personalul, asigurarile si protectia sociala:

1) inregistrarea salariilor si altor drepturi salariale pe baza statelor de salarii:

641 "Ch.cu salariile personalului"

=

421 "Personal-salarii datorate"

2) inregistrarea contributiei institutiei pentru asigurari sociale:

6451 "Contrib. angajatorilor pt. asig.sociale"

=

4311 "Contrib.angajatorilor pt.asig.sociale"

3) inregistrarea contributiei institutiei la asigurarile de somaj:

6452 "Contrib.angajatorilor pt.asig.de somaj"

=

4371 "Contrib.angajatorilor pt.asig.de somaj"

4) inregistrarea contributiei institutiei la asigurarile sociale de sanatate:

6453 "Contrib.angajatorilor pt.asig.soc.de san"

=

4313"Contrib.angajatorilor pt.asig.soc.de san"

5) inregistrarea contributiei institutiei pentru accidente de munca si boli profesionale:

6454 "Contrib.angajatorilor pt.accid.munca si boli profesionale"

=

4315 "Contrib.angajatorilor pt.accidente de munca si boli profesionale"

6) inregistrarea retinerilor din salarii, conform statelor de plata:

421 "Personal-salarii datorate"

=

%

4312 "Contrib.asiguratilor pt.asig.soc."

4314 "Contrib.asiguratilor pt.asig.soc.de sanatate"

4372 "Contrib.asiguratilor pt.asig.de somaj"

444 "Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi"

425 "Avansuri acordate personalului"

427 "Retineri din sal.si din alte drepturi datorate tertilor"

4282 "Alte creante in leg.cu personalul"

438 "Alte datorii sociale"

7) plata avansurilor din salarii, din casierie sau prin virament bancar pe cardurile salariatilor:

425 "Avansuri acordate personalului"

=

531 (512, 551, 560, 561, 562, 770)

8) virarea contributiilor si retinerilor catre terti:

4311 "Contrib.angajatorilor pt.asig.sociale"

4312 "Contrib.asiguratilor pt.asig.sociale"

4313"Contrib.angajatorilor pt.asig.soc.de san"

4314 "Contrib.asiguratilor pt.asig.soc.de sanatate"

4371 "Contrib.angajatorilor pt.asig.de somaj"

4372 "Contrib.asiguratilor pt.asig.de somaj"

444 "Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi"

427 "Retineri din sal.si din alte drepturi datorate tertilor"

4282 "Alte creante in leg.cu personalul"

=

550 (551, 560, 561, 562, 770)

9) achitarea salariilor nete ale personalului, din casierie sau prin virament pe cardurile salariatilor:

421 "Personal-salarii datorate"

=

531 (512, 513, 550, 551, 560, 561, 562, 770)

10) acordarea drepturilor salariale in natura, sub forma tichetelor de masa:

642 "Cheltuieli salariale in natura"

=

5326 "Tichete de masa"

10) inregistrarea salariilor si a altor drepturi de personal neridicate:

421 (422, 423, 424, 425)

=

426 "Drepturi de personal neridicate"

11) inregistrarea drepturilor de personal neridicate prescrise datorate bugetului:

426 "Drepturi de personal neridicate"

=

4481 "Alte datorii fata de buget"

4.4 Taxa pe valoarea adaugata, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

a) Taxa pe valoarea adaugata - Institutiile publice finantate din venituri proprii au obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA pentru acele activitati economice a caror realizare in calitate de persoane neimpozabile ar constitui concurenta neloiala pe piata de profil, conform Legii concurentei. Pentru evidentierea in contabilitate a taxei pe valoarea adaugata se folosesc conturile 4423 "TVA de plata", 4424 "TVA de recuperat", 4426 "TVA deductibila, 4427 "TVA colectata" si 4428 "TVA neexigibila".

b) Impozitul pe veniturile din salarii si din alte drepturi - cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului impozabil al fiecarui salariat. Contul utilizat pentru evidenta contabila a acestei datorii a institutiei este 444 "Impozitul pe venitul din salarii si din alte drepturi", a carui sold creditor evidentiaza suma neplatita la un moment dat din impozitul retinut din veniturile salariatilor.

c) Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - cuprind sumele datorate bugetului de stat, reprezentand taxe vamale, accize) sau bugetului local, reprezentand impozite locale (pe cladiri, pe teren, pe mijloace de transport) precum si alte impozite si taxe datorate, potrivit legii. Acestea se inregistreaza in contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", cont dezvoltat pe analitice pe feluri de impozite, taxe si varsaminte asimilate.

Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind taxa pe valoarea adaugata:

-inregistrarea TVA deductibila cuprinsa in facturi sau in alte documente legale pentru bunuri achizitionate, lucrari executate sau servicii prestate:

4426 "TVA deductibila"

=

401 "Furnizori"(404 "Furnizori de active fixe")

-inregistrarea TVA aferenta bunurilor achizitionate cu plata in rate:

4428 "TVA neexigibila"

=

401 "Furnizori"(404 "Furnizori de active fixe")

-ulterior, evidentierea TVA deductibila pentru ratele ajunse la scadenta:

4426 "TVA deductibila"

=

4428 "TVA neexigibila"

-inregistrarea TVA aferenta bunurilor achizitionate, lucrarilor executate, serviciilor prestate, pentru care nu s-au primit facturile de la furnizori:

4428 "TVA neexigibila"

=

408 "Furnizori-facturi nesosite"

-ulterior, la primirea facturilor de la furnizori, evidentierea TVA deductibila:

4426 "TVA deductibila"

=

4428 "TVA neexigibila"

-inregistrarea TVA achitata organelor vamale pentru bunurile si serviciile din import:

4426 "TVA deductibila"

=

Conturi de disponibilitati sau finantari

-inregistrarea sumelor incasate in numerar din vanzarea produselor prin magazinele proprii ale institutiilor inregistrate in scopuri de TVA:

531 "Casa"

=

%

701 (702, 703, 707)

4427 "TVA colectata"

-inregistrarea facturilor pentru bunurile livrate, lucrarile executate, serviciile prestate, inclusiv TVA:

411 "Clienti"

=

%

701 (702, 703, 704, 705, 706, 707, 708)

4427 "TVA colectata"

-inregistrarea vanzarilor de bunuri, lucrari executate, servicii prestate cu plata in rate:

411 "Clienti"

=

%

701 (702, 703, 704, 705, 706, 707, 708)

4428 "TVA neexigibila"

-ulterior, evidentierea taxei devenita colectata pentru ratele scadente:

4428 "TVA neexigibila"

=

4427 "TVA colectata"

-regularizarea TVA la sfarsitul lunii:

-cazul TVA colectata > TVA deductibila:

4427 "TVA colectata"

=

4426 "TVA deductibila"

4423 "TVA de plata"

-cazul TVA colectata < TVA deductibila:

4427 "TVA colectata"

4424 "TVA de recuperat"

=

4426 "TVA deductibila"

-plata TVA datorata bugetului de stat:

4423 "TVA de plata"

=

531 (560, 561, 562)

-incasarea TVA recuperata de la bugetul de stat:

560 (561, 562)

=

4424 "TVA de recuperat"

4.5 Decontari cu Comunitatea Europeana

Sumele primite din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene (PHARE, ISPA, SAPARD) se inregistreaza la institutiile publice implicate in derularea acestor fonduri (Fondul National si Agentiile de implementare):

-in conturi de creante (4501 "Sume de primit de la Comunitatea Europeana", 4511 "Sume de primit de la Fondul National", 4531 "Sume de primit de la Autoritatile de Implementare", 4541 "Sume de primit de la beneficiar-PHARE", 4551 "Sume de primit de la buget (cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana", 456 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile", 457 "Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare", 458 "Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare"), sau

-in conturi de datorii (4502 "Sume de restituit Comunitatii Europene", 4512 "Sume de restituit Fondului National", 452 "Sume datorate Agentiilor de Implementare", 4532 "Sume de restituit Autoritatilor de Implementare", 4542 "Sume de restituit beneficiarilor", 4552 "Sume de restituit bugetului (cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana")

Aceste sume sunt recunoscute ca venituri si cheltuieli numai in contabilitatea institutiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective.

Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind decontarile cu Comunitatea Europeana la institutiile publice-beneficiari finali ai fondurilor:

-evidentierea sumelor de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare, pe baza cererilor de fonduri:

458

=

774

-sumele incasate in contul de disponibil de la banca reprezentand fonduri externe nerambursabile, in valuta:

5152

=

458

-efectuarea schimbului valutar pentru sumele incasate, cu evidentierea diferentelor de curs valutar intre cursul bancii comerciale si cursul Bancii Centrale Europene:

-pentru diferente favorabile de curs:

5151

=

%

5152

765

- pentru diferente favorabile de curs:

%

5151

665

=

5152

-sumele platite furnizorilor pentru bunuri achizitionate, lucrari executate, servicii prestate, pe seama fondurilor nerambursabile:

401 (404)

=

5151

-la sfarsitul perioadei, inchiderea conturilor de cheltuieli corespunzatoare investitiilor realizate pe seama fondurilor externe nerambursabile (consumuri de stocuri, amortizarea activelor fixe, cheltuieli cu lucrari si servicii de la terti, cheltuieli cu diferente de curs valutar):

121.08 "Rezultatul patrimonial-bugetul fondurilor externe nerambursabile"

=

%

601-609

610-629

665

681

-inchiderea conturilor de venituri:

%

774

765

=

121.08 "Rezultatul patrimonial-bugetul fondurilor externe nerambursabile"

4.6 Conturile de regularizare si asimilate

Conturile de regularizare se utilizeaza atunci cand operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite exercitiului in care au fost realizate sau efectuate, dupa caz.

Conturile de regularizare si asimilate cuprind: cheltuieli in avans, venituri in avans si decontari din operatii in curs de clarificare.

Sumele platite in exercitiul bugetar curent dar care privesc exercitiile urmatoare se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans (chirii, asigurari, abonamente, s.a.).

Exemplu: O institutie publica achita cu numerar, in luna decembrie N, abonamentul la Monitorul Oficial pentru luna ianuarie N+1, in suma de 200 lei.

-achitarea abonamentului in luna decembrie:

471 "Cheltuieli inregistrate in avans"

=

5311 "Casa in lei"

200

-in luna ianuarie N+1, inregistrarea cheltuielilor devenite curente:

626 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii"

=

471 "Cheltuieli inregistrate in avans"

200

Sumele incasate in exercitiul bugetar curent dar care privesc exercitiile urmatoare se evidentiaza in contabilitate distinct, la venituri in avans (venituri din chirii, abonamente si publicatii, s.a.).

Exemplu: O institutie publica incaseaza in cursul lunii octombrie chiria pe lunile noiembrie N-ianuarie N+1, pentru spatiile puse la dispozitia unei societati comerciale, in valoare de 12.000 lei.

-incasarea chiriei, cu evidentierea distincta a sumei pentru luna ianuarie N+1 (12.000/3 = 4.000 lei) ca venit in avans:

560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

=

706 "Venituri din chirii"

472 "Venituri inregistrate in avans"

12.000

8.000

4.000

-in luna ianuarie N+1, inregistrarea venitului din chirii ca venit curent:

472 "Venituri inregistrate in avans"

=

706 "Venituri din chirii"

4.000

Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, intr-un cont distinct, contul 473. Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate in termenul cel mai scurt (maxim 3 luni).

Exemplu: O institutie publica incaseaza in contul de disponibil la banca suma de 500 lei de la o societate comerciala fata de care nu are creante constituite. Clarificarile ulterioare dovedesc faptul ca suma a intrat eronat in contul bancar al institutiei respective.

-incasarea sumei in cont:

5121 "Conturi la banci in lei"

=

473 "Decontari din operatii in curs de clarificare"

500

-restituirea sumei necuvenite:

473 "Decontari din operatii in curs de clarificare"

=

5121 "Conturi la banci in lei"

500

4.7 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor

Sumele datorate institutiilor publice de catre terte persoane fizice sau juridice, altele decat personalul propriu si clientii, se inregistreaza ca si creante de la debitori diversi (contul 461).

Sumele datorate de institutiile publice unor terte persoane fizice sau juridice, altele decat personalul propriu si furnizorii, se inregistreaza ca si datorii fata de creditori diversi (contul 462).

Evidenta creantelor bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza de catre institutiile care administreaza aceste bugete, pe baza declaratiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. Evidenta analitica se tine pe tipuri de impozite si pe platitori, pe structura clasificatiei bugetare, utilizand conturile de creante: 463 "Creante ale bugetului de stat", 464 "Creante ale bugetului local", 465 "Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat", 466 "Creante ale bugetelor fondurilor speciale".

Creditori ai bugetelor mentionate anterior sunt persoanele fizice si juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creante bugetare, la cererea acestora sau din oficiu. Evidenta lor se tine cu ajutorul contului 467 "Creditori ai bugetelor", pe tipuri de impozite si pe platitori, pe structura clasificatiei bugetare.

In aceasta grupa se cuprind si creantele reprezentand imprumuturi pe termen scurt acordate din bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, precum si dobanzi aferente acestor imprumuturi, la institutiile publice care administreaza aceste bugete. Conturile folosite pentru aceste creante sunt 468 "Imprumuturi acordate potrivit legii" si 469 "Dobanzi aferente imprumuturilor acordate".

Exemplu: Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca inregistreaza, pe baza declaratiilor nominale transmise de agentii economici, creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj reprezentand contributii ale angajatorilor si ale asiguratilor, in suma de 90.000 lei, respectiv 45.000 lei. Ulterior, se incaseaza creantele constituite, in contul de disponibil. Agentia acorda unor agenti economici imprumuturi pe termen scurt, in valoare de 20.000 lei, potrivit legii, din bugetul asigurarilor pentru somaj. Dobanda cuvenita pentru imprumuturile acordate este de 1.600 lei. La sfarsitul perioadei de contract de imprumut, se incaseaza in contul de disponibil sumele imprumutate si dobanda aferenta.

-inregistrarea creantelor bugetului asigurarilor pentru somaj:

4664 "Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj"

=

7452 "Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj"

7462 "Contributiile asiguratilor

135.000

90.000

45.000

-incasarea creantelor:

5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj"

=

4664 "Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj"

135.000

-acordarea imprumuturilor pe termen scurt:

4683 "Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul asigurarilor pentru somaj"

=

5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj"

20.000

-inregistrarea dobanzilor aferente sumelor imprumutate:

469 "Dobanzi aferente imprumuturilor acordate"

=

766 "Venituri din dobanzi"

1.600

-rambursarea imprumuturilor, plus dobanzile aferente:

5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj"

=

4683 "Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul asigurarilor pentru somaj"

469 "Dobanzi aferente imprumuturilor acordate"

135.000

90.000

45.000

4.8 Decontarile intre institutii

Decontarile intre institutiile publice cuprind operatiunile de decontare intervenite in cursul exercitiului intre institutia superioara si institutiile subordonate sau intre institutiile subordonate aceleiasi institutii superioare, dupa caz, reprezentand valoarea activelor fixe si a materialelor transmise si primite in vederea executarii unor actiuni in cadrul institutiei, precum si sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocatii bugetare, din fonduri speciale, fonduri cu destinatie speciala, imprumuturi externe rambursabile si nerambursabile. Contabilitatea decontarilor intre institutiile publice cuprinde operatiunile care se inregistreaza reciproc si in aceeasi perioada de gestiune, atat in contabilitatea unitatii debitoare cat si a unitatii creditoare apartinand aceluiasi ordonator principal de credite. La consolidarea situatiilor financiare, soldurile conturilor 481 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" si 482 "Decontari intre institutiile subordonate", se elimina. Conturile 481 si 482 sunt conturi bifunctionale. In debitul conturilor se inregistreaza valoarea bunurilor transmise, la institutia care transmite, iar in credit valoarea bunurilor primite, la institutia care primeste. Soldul poate fi debitor sau creditor iar la consolidarea situatiilor financiare soldul trebuie sa fie zero.

Exemplu: vezi aplicatie seminar

4.9 Ajustarile pentru deprecierea creantelor

Institutiile publice pot inregistra, la sfarsitul exercitiului, ajustari pentru deprecierea creantelor, pe seama cheltuielilor. In situatia in care ajustarea ramane total sau partial fara obiect, atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost deja inregistrata, ajustarea trebuie majorata, pe seama cheltuielilor.

Conturile utilizate pentru evidenta acestor ajustari sunt: 491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti", 496 "Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori", 497 "Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare"). Conturile corespunzatoare de cheltuieli si de venituri sunt: 6814 "Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante" si 7814 "Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante".

Exemplu: O institutie publica are de incasat de la un client o factura in valoare de 300 lei, reprezentand contravaloarea chiriei pentru o cladire. La sfarsitul exercitiului N, se constata ca gradul de recuperabilitate a creantei este de 70%. In exercitiul N+1 clientul achita 100 lei, diferenta fiind irecuperabila.

-inregistrarea creantei ca incerta:

4118 "Clienti incerti sau in litigiu"

=

4111 "Clienti"

300

-inregistrarea ajustarii pentru depreciere la sfarsitul exercitiului N (300 lei x 30% = 90 lei):

6814 "Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante"

=

491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti"

90

-incasarea partiala a creantei:

560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

=

4118 "Clienti incerti sau in litigiu"

100

-inregistrarea pierderii din creantele neincasate, irecuperabile:

654 "Pierderi din creante si debitori diversi"

=

4118 "Clienti incerti sau in litigiu"

200

-anularea ajustarii pentru depreciere, ramasa fara obiect:

491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti"

=

7814 "Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante"

90Inregistrarile sunt prezentate facand abstractie de TVA deoarece majoritatea activitatilor desfasurate de institutiile publice nu intra sub incidenta acestei taxe. In situatia in care, pentru activitatea desfasurata, institutia este inregistrata in scopuri de TVA, in articolele prezentate se vor adauga conturile de TVA corespunzatoare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3451
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved