Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


OPERATIUNI CU CLIENTELA (CLASA 2)

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micOPERATIUNI CU CLIENTELA (CLASA 2)Operatiunile de creditare cuprind: creditele acordate clientelei, scontarea si factoringul.

1. Credite acordate clientelei - creditele de trezorerie, pentru export, pentru echipament si pentru bunuri imobiliare (conturile 202-206)

Creditele de trezorerie = evidentiaza creditele pe termen scurt pentru acoperirea necesarului de lichiditati privind activitatea de exploatare curenta a clientelei (ex: vanzari in rate, credite acordate persoanelor fizice, facilitati de trezorerie pentru titularii de carti de plata, deschideri de credite permanente, credite pentru finantarea stocurilor, credite pentru importuri si alte credite)

Credite pentru export = credite acordate clientelei pentru activitatea de export (ex: creditele furnizor, credite cumparator, etc.)

Creditele furnizor = se acorda exportatorilor nerezidenti, de regula pe termen mediu sau lung, prin scontarea cambiilor trase de furnizorul exportator asupra clientului importator sau de biletele la ordin subscrise de clientul importator.

Creditele cumparator = se acorda pe termen mediu sau lung, direct importatorilor nerezidenti, altii decat bancile. Ele fac de obicei, obiectul unei garantii date de stat

Credite pentru echipament = se acorda pe termen mediu sau lung pentru finantarea investitiilor productive efectuate de clienti (achizitii, constructii sau amenajari de imobilizari corporale de uz profesional, achizitii de imobilizari necorporale)

Credite pentru bunuri imobiliare = se acorda pe termen mediu sau lung, pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta, efectuate fie de investitori (persoane fizice sau juridice), fie de promotori imobiliari (persoane juridice specializate)

Credite investitor

Credite promotor

Toate aceste conturi sunt conturi de activ.

Etapele parcurse in evidentierea in contabilitatea bancara a operatiunilor de creditare si conturi utilizate:

a)      inregistrarea angajamentului acordat clientului

903-Angajamente in favoarea clientelei - A

999-Contrapartida - B

b)      acordarea creditului

202-Credite de trezorerie (A)

20211- Vanzari in rate (A)

20212-Credite acordate persoanelor fizice (A)

20214-Utilizari din deschideri de credite permanente (A)

20216-Credite pentru finantarea stocurilor (A)

20218-Credite acordate importatorilor (A)

203-Credite pentru export (A)

20312-Credite furnizor (A)

20313-Credite comerciale acordate nerezidentilor (A)

204-Credite pentru echipament (A)

205-Credite pentru bunuri imobiliare (A)

2051-Credite investitori (A)

2052-Credite promotori (A)

206-Alte credite acordate clientelei (A)

2511-Conturi curente (B)

2811-Creante restante (A)

2812-Creante indoielnice (A)

concomitent

c)      inregistrarea dobanzilor aferente

2027-2067-Creante atasate (A)

70213-Dobanzi de la creditele de trezorerie (P)

70214-Dobanzi de la creditele pentru export (P)

70215-Dobanzi de la creditele pentru echipament (P)

70216-Dobanzi de la creditele pentru bunuri imobiliare (P)

70217-Dobanzi de la alte credite acordate clientelei (P)

376-Venituri inregistrate in avans (P)

d)      rambursarea creditului si incasarea dobanzii:

202-206

2027-2067

2. Scontarea efectelor de comert

Scontul comercial reprezinta operatiunea prin care in schimbul unui efect de comert (cambie, bilet la ordin), banca pune la dispozitia posesorului creantei, valoarea efectului, mai putin agio (taxa de scont si comisioanele aferente), fara a astepta scadenta titlului respectiv.

S = VN x ts x N

100x360

unde: VN = valoarea nominala

N = numarul de zile ramase pana la scadenta;

ts = taxa scontului;

S = scontul;

Va =VN - S

Va = valoarea actuala.

Pentru banci cuantumul angajarii operatiei are la baza valoarea actuala.

Pentru evidentierea in contabilitate se utilizeaza conturile:

20111- Scont si operatiuni asimilate(A)

2511 - Conturi curente (Bif) - sunt conturi deschise clientilor destinate operatiunilor de incasari si plati. Aceste conturi au de regula solduri creditoare, iar sumele respective pot fi retrase de catre titularii de conturi in orice moment, fara preaviz. Conturile curente pot avea si solduri debitoare in conditii accidentale, neautorizate (overdraft);

111- Cont curent la BNR (A)

376 - Venituri inregistrate in avans (P)

70211 - Dobanzi de la operatiunile de scont, asimilate si alte creante comerciale(P)

7029 - Comisioane(P)

2017 - Creante atasate (A)

25336-Alte depozite colaterale (P)

Scontarea efectelor de comert

valoarea nominala a efectelor de comert scontate (inregistrarea operatiunii de scontare)

agio perceput

-scont    376

-comision    7029

retinerea drept garantie a unui anumit procent din valoarea nominala a efectelor de comert scontate

scontul calculat se inregistreaza lunar la venituri

incasarea efectelor de comert la scadenta

restituirea garantiei retinute pe masura incasarii efectelor de comert

Aplicatie

Societatea bancara Alfa primeste spre scontare de la clientul sau "Minerva S.A." o cambie trasa asupra Rom Prim S.A. Valoarea nominala este de 1 000 000 lei.

Numarul de zile ramase pana la scadenta este de 36, iar taxa scontului de 20% pe an. Operatiunea are loc pe 12 septembrie 2008 si s-a perceput un comision de 3% aplicat la VN.

3. Operatiuni de factoring

Factoringul este operatiunea prin care clientul, denumit "aderent", transfera proprietatea creantelor sale comerciale bancii, denumita "factor", aceasta avand obligatia, conform contractului incheiat, de a asigura incasarea creantelor aderentului, asumandu-si riscul de neplata al acestora. Banca, pe baza documentelor primite, plateste valoarea nominala a creantelor, mai putin, agio, fie imediat, fie la scadenta acestora sau la scadenta contractuala stabilita cu aderentii.

El reprezinta o tehnica de finantare a creantelor pe termen scurt provenite din export - facturi a caror reglementare nu depaseste 180 zile.

Parti implicate:

Ø      factorul - banca sau institutia financiara care preia creanta externa efectuand plata imediata a facturii preluand riscul de neplata in schimbul unor comisioane;

Ø      exportatorul sau aderentul - cedeaza creantele sale bancii, dar numai cele acceptate de banca. Relatiile dintre factor si exportator se reglementeaza prin contractul de factoring prin care se stabilesc:

valoarea contractului de export;

valoarea acceptata de banca;

durata;

scadenta;

comision de factoring - aproximativ 0,5-2,5% calculat la valoarea nominala a creantei;

comision de finantare - AGIO

garantii solicitate de banca exportatorului sub forma unor depozite colaterale.

Operatiunile de factoring se reflecta in contabilitate prin intermediul grupei 20, prin conturile:

20112 - Factoring (A)

2521 - Conturi de factoring (P);

25211 - Conturi de factoring disponibile (P)

25212 - Conturi de factoring indisponibile (P)

70212 - Dobanzi de la operatiunile de factoring (P)

7029 - Comisioane (P)

2511 - Conturi curente (bif)

111 - Cont curent la BNR (A)

2533 - Depozite colaterale (P)

25336 - Alte depozite colaterale (P)

inregistrarea operatiunii de factoring (achizitia creantelor comerciale la valoarea nominala)

25211 (factoring disponibil)

25212 (factoring indisponibil)

perceperea de comisioane si garantii pentru valoarea nominala a creantelor comerciale aprobate cu finantare imediata (factoring disponibil)

garantii retinute pentru limitarea riscului la incasare 25336

comisioane de gestiune 7029

comisioane de finantare (agio) 376

sume puse la dispozitia aderentului 2511

comisioane incasate in cadrul operatiunii de factoring indisponibil

comisioane de gestiune 2511

comisioane de finantare (agio) inregistrate lunar la venituri

restituirea cotei parti de garantie pe masura incasarii creantelor comerciale

incasarea valoarii nominale a creantelor comerciale achizitionate

punerea la dispozitia clientului a valorii nominale a crentelor comerciale aprobate cu finantare la incasare si incasate (factoring indisponibil)

recuperarea din garantie a creantelor comerciale aprobate cu finantare imediata (factoring disponibil) si neincasate

Aplicatie:

Titan SA incheie un contract de export cu firma japoneza Toshiba in valoare de 350 milioane. In momentul livrarii, Titan SA cedeaza contractul bancii sale "Alfa" pe baza unui contract de factoring, cu urmatoarele clauze:

valoarea finantarii 350 mil lei;

finantarea imediata 300 mil lei;

finantarea la scadenta 50 mil lei;

comision de gestiune: 1%, adica 3,5 mil;

comision de finantare (agio) 40%

scadenta este de 90 zile;

garantia retinuta pentru risc de neincasare: 50 mil lei

La scadenta, peste 90 zile ramane neincasata o factura de 10 mil. lei.

Achizitionarea facturii:

20112 = % 350 mil

25211 300 mil

25212 50 mil

inregistrarea comisioanelor si garantiilor ptr factoringul disponibil:

25211 = % 83. 000.000

25336 garantia 50 mil

7029 comision 1% * 300 mil = 3 000 000

376 agio 300 mil* 40% *90 / 360 =30 mil numai ptr finantare imediata

punerea la disp clientului a sumelor cu finantare imediata:

25211 = 2511 300 mil - 83 000 000 = 217 000 000

inreg comisionului ptr operatiunea de factoring indisponibil:

2511 = 7029 1% * 50 mil = 500.000

5) inreg lunara a agio la venituri: 376 = 70212 300 mil* 30 /360* 40%= 10 mil

Incasarea facturii de la importator

2511 = 20112 350 mil

7) Restituirea garantiei aferente facturii incasate:

= 2511 50 mil

Finantarea (la scadenta) pentru creantele comerciale cu finantarea la incasarea facturii

= 2511 50 mil

Operatiuni cu cecuri

Simbolurile contabile utilizate:

3712-Valori primite la incasare (A). Se debiteaza cu valoarea cecurilor primite la incasat si se crediteaza la incasarea sau refuzul la plata al cecului.

3716-Conturi indisponibile privind valori la incasare (P). Se foloseste in situatiile in care cecul primit la incasare nu se plateste imediat, ci numai dupa recuperarea sumei de la emitent.

1611-Valori de recuperat de la banci (A)

-Valori de recuperat de la clientela (A)

7029- Venituri din comisioane (P)

si 2611 se debiteaza la respingerea cecului la incasare si se crediteaza la incasarea acestuia.

Operatiunile cu cecuri pot fi de doua tipuri:

a)      cu plata imediata, cand banca va credita contul curent al clientului beneficiar in momentul in care acesta prezinta cecurile spre incasare;

cecuri primite la incasare, pentru care creditarea conturilor clientelei se face imediat

3712 =

comisioane percepute la creditarea imediata a conturilor clientelei

2511 =

b)      cu plata amanata, cand banca nu va credita imediat contul clientului beneficiar, ci va verifica existenta disponibilitatilor in contul emitentului, creditarea beneficiarului avand loc ulterior.

cecuri primite la incasare, pentru care creditarea conturilor clientelei se face dupa incasarea acestora

3712 = 3716

incasarea cecurilor prin unitatile bancare

111 = 3712

creditarea conturilor clientelei dupa incasarea cecurilor

3716 = 2511

comisioane percepute la creditarea ulterioara a conturilor clientelei

Daca emitentul cecului nu are disponibilitati in contul curent, cecul va fi respins la plata.

Cecuri refuzate la plata, inregistrate provizoriu pana la recuperarea contravalorii acestora de la clientela sau de la alte banci

1611 ) =

Sume recuperate de la clientela privind cecurile refuzate la plata

2511 =

Sume recuperate de la alte banci privind cecurile refuzate la plata

111 =

Valori primite in pensiune A (reprezinta credite acordate pe baza unor titluri primite drept garantie)

-acordarea creditului: 241 = 2511

-inreg dobanzii de incasat: 2417 = 7023

-incasarea dobanzii si a creditului: 2511 = %

241, 2417

Valori date in pensiune 243 P (reprezinta imprumuturi primite pe baza unor titluri cedate drept garantie)

-primirea imprumutului: 2511 = 243

-inreg dobanzii de plata: 6023 = 2437

-restituirea imprumutului si plata dobanzii: % = 2511

243, 2437

Operatiuni privind depozitele

depozite constituite de clientela in numerar: 101 = 253

depozite constituite de clientela prin transfer din contul curent: 2511 = 253

inregistrarea dobanzilor de plata: 6025 =

lichidarea depozitului si plata dobanzilor (prin transfer in contul curent sau in numerar):

% =

Operatiuni cu titluri de tranzactii

Titlurile de tranzactie trebuie sa indeplineasca simultan 3 conditii:

- tranzactionarea acestora sa se realizeze in cel mai scurt termen, de regula, in mai putin de 6 luni;

- titlurile sa fie tranzactionabile in orice moment pe o piata lichida;

- pretul de piata al titlurilor sa fie accesibil tertilor.

Conturile utilizate:

-angajamente privind titlurile de primit (A)

-angajamente privind titlurile de livrat (P)

-titluri de tranzactie (A)

-Pierderi din titlurile de tranzactie (A)

-Venituri din titlurile de tranzactie (P)

A.     Titluri de tranzactie cumparate, in cazul cand exista un decalaj intre data cumpararii si data primirii efective a titlurilor

inregistrarea angajamentelor privind titlurile de primit (titluri de tranzactie cumparate si inca neprimite)

inregistrarea titlurilor de tranzactie cumparate la valoarea de achizitie

Concomitent are loc inchiderea conturilor din afara bilantului

999

reevaluarea titlurilor de tranzactie cumparate si primite, in functie de cursul acestora pe piata

- diferentele favorabile se inregistreaza: 3021 = 7032

- diferentele nefavorabile: 6032 = 3021

B.     Titluri de tranzactie vandute, in cazul in care exista un decalaj intre data vanzarii si data livrarii efective a titlurilor

inregistrarea angajamentelor de vanzare a titlurilor de tranzactie (titluri de tranzactie vandute si inca nelivrate)

999 = 922

inregistrarea titlurilor de tranzactie vandute la pretul de vanzare

111 = 3021

Concomitent vom inregistra inchiderea conturilor din afara bilantului

922 = 999Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1278
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved