Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea operatiilor de decontare cu tertii

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea operatiilor de decontare cu tertii

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii patrimoniale in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, unitatile din cadrul grupului, asociatii, actionarii, diversi debitori si creditori si alte persoane fizice sau juridice.

Evidenta analitica a conturilor de terti se organizeaza pe felurile acestora, precum si pe fiecare tert in parte, sau persoana juridica in parte. Datorita impactului pe care il au datoriile si creantele asupra marimii si structurii patrimoniului, contabilitatea financiara a relatiilor cu tertii detine locul central in sistemul informational-contabil al fiecarei unitati. Informatiile furnizate de aceasta componenta a contabilitatii sunt utile, in egala masura, conducerii intreprinderii si tertilor cu care aceasta intra in relatii.La intrarea in patrimoniu datoriile si creantele se evalueaza si se inregistreaza la valoarea nominla (suma inscrisa in documentul justificativ care sta la baza inregistrarii in contabilitate).

La inventarierea anuala datoriile si creantele se evalueaza la valoarea actuala(valoarea de inventar, valoare probabila de plata sau de incasat).

La inchiderea exercitiului, aplicarea principiului prudentei in evaluare impune ca evaluarea datoriilor si creantelor sa se faca la valoarea de intrare pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

Contabilitatea decontarilor cu furnizorii si clientii

Furnizorii livreaza agentului economic bunuri, ii executa anumite lucrari sau presteaza servicii contra contra unei plati in baza unei intelegeri prealabile. Daca plata aprovizionarilor nu se face pe loc, din acel moment si pana la plata efectiva a elementelor achizitionate (bunuri, servicii sau lucrari), unitatea cumparatoare inregistreaza obligatii fata de furnizori. Conturile care intervin sunt:

401"Furnizori", care se crediteaza cu valoarea obligatiilor contractate cu ocazia aprovizionarii ce vor fi achitate ulterior si se debiteaza cu stingerea obligatiilor. Soldul creditor al contului reflecta obligatiile fata de furnizori neachitate.

404"Furnizori de imobilizari";

403"Efecte de platit";

405"Efecte de platit pentru imobilizari";

408"Furnizori-facturi nesosite";

411"Clienti";

418"Clienti-facturi de intocmit";

409"Furnizori-debitori";

419"Clienti-creditori";

Exemplu: O societate pe actiuni prezinta urmatoarea situatie in exercitiului finaciar N:

Se receptioneaza de la furnizori materii prime facturate la valoare de 50.000 RON ,TVA 19%;pentru furnizor bunurile reprezinta produse finite a caror valoare de inregistrare este de 45.000 RON;

Se acorda unui furnizor intern un avans de 5.950 RON,invlusiv TVA 19%, pentru executia unei lucrari de reparatie a unui mijloc fix din dotarea unitatii; Dupa doua zile se factureaza clientului avansul care s-a primit anterior, apoi se deconteaza valoarea avansului primit;

Pentru obligatia fata de furnizorul de materii prime achizitionate se emite un bilet la ordin, acceptat la scadenta peste 30 de zile;

Se achita o obligatie fata de un furnizor extern, in valoare de 5.000 USD la un curs de 3,00 RON/USD (cursul de schimb in momentul cand s-au achizitionat marfurile era de 2,95 RON/USD);

Se incaseaza creanta de la un client extern in valoare de 5.000 USD la un curs de 3.00 RON/USD (cursul de schimb in momentul cand s-au receptionat marfurile era de 2,95 RON/USD);

Se primeste fara factura combustibil in valoare de 16.000 RON cu TVA 19%, potrivit datelor din avizul de expeditie;

Se livreaza fara factura semifabricate in valoare de 16.000 RON, potrivit avizului de expeditie;

Se achita contravaloarea biletului la ordin scadent, reprezentand obligatia fata de furnizorul materiilor prime de 59.500;

Se primeste facura restanta pentru combustibilul aprovizionat anterior, inclusiv TVA;

Se emite factura restanta pentru semifabricatele livrate anterior in valoare de 16.000 RON, inclusiv TVA;

Se receptioneaza din import materii prime facturate de furnizorul extern la valoarea de 15.000 EUR pentru care i s-a acordat acestuia un avans de 6.000 EUR. Cursul de schimb la data primirii facturii este de 3.6 RON/EUR (cursul la acordarea avansului era de 3.5RON/EUR);

Se livreaza la export produse finite facturate in valoare de 15.000 EUR, pentru care s-a incasat un avans de 6.000 EUR. Cursul de schimb la primirea avansului era de 3.5 RON/EUR, iar la decontare de 3.6 RON/EUR;

Pentru diferenta de achitat furnizorului extern se emite un bilet la ordin, acceptat de acesta, cu scadenta de decontare in exercitiul urmator;

Se achita obligatia fata de furnizorul de imobilizari in suma dfe 8.000 EUR, dintr-un credit bancar pe termen mediu, la un curs de 3,6 RON/EUR(cursul de inchidere era de 3.5RON/EUR);

Se primeste factura de la unitatea specializata pentru lucrarea de reparatie la miloacele fixe, in valoare de 12.000 RON din care se deduce avansul de 9.950 inclusiv TVA;

Se emite unitatii beneficiare factura pentru lucrarea de reparatie executata in valoare de 12.000 RON, pentru care s-a primit un avans de 5.950 (inclusiv TVA);

Se achizitioneaza de la furnizori marfuri in valoare de 25.000 RON TVA 19%, ambalate in 250 de lazi care circula pe sistemul restituirii cu valoarea de 20,00 RON;

Se restituie 200 de lazi din cele care circula in sistem de restituire, restul se retine de cumparator pentru nevoi personale;

Se acorda ca avans unui furnizor extern, suma de 2.500 USD la un curs de 3.00 RON/USD, pentru aprovizionare unui lot de materii prime in exercitiul urmator;

Se primeste ca avans de la un client extern suma de 2.500 USD la un curs de 3.00 RON/USD pentru livrarea de semifabricate    ce vor fi livrate in exercitiul urmator;

La sfarsitul exercitiului se inregistreaza diferentele de curs valutar aferente angajamentelor si creantelor existente, exprimate in devize, cunoscand ca dolarul se schimba pentru 3.70RON/EUR si dolarul american 3.3 RON/USD;

Se constata cu ocazia inventarierii de la sfarsitul exercitiului , ca valoarea creantei fata de beneficiarul semifabricatelor in valoare de 19.040 RON prezinta un risc total de neincasare si se creaza un provizion necesar pentu deprecierea creantelor in valoare de 16.000 RON;

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

1a.

Receptionarea de materii prime

1b.

La furnizor

1c.

Concomitent descarcarea gestiunii

Acordarea avansului

Incasarea avansului de catre furnizor

Facturarea avansului acordat anterior

Concomitent decontarea avansului primit

Primirea facturii

Decontarea avansului

Emiterea biletului la ordin cu scadenta la 30 de zile

Acceptarea decontarii prin efectul de comert

Primirea efecului comercial

Achitarea obligatiei de 5.000 USD

Val la 31.12.N-1 5.000USDx2.95RON/USD=14.750

5.000USDx3.00RON/USD=15.000la facturare, diferenta de curs valutar nefavorabila:250 RON

Se incaseaza creanta in valoare de 5.000 USD val la 31.12.N-1

5.000USDx2.95RON/USD=14.750

5.000USDx3.00RON/USD=15.000la facturare, diferenta de curs valutar favorabila

Primirea fara factura de combustibil

Se livreaza fara factura combustibil

Achitarea contravalorii biletului la ordin scadent

Se depune la banca si se incaseaza contravaloarea efectului comercial

17a.

Se primeste factura restanta pentru combustibilii achizitionati anterior

17b.

Concomitent exigibilitatea TVA aferenta

18a.

Se emite factura restanta pt. semifabricate

18b.

Exigibilitatea TVA

19a.

Se receptioneaza materii prime din import

15.000EURx3.5 RON/EUR=52.500RON

19b.

Concomitent se regularizeaza valoarea avansului acordat:

La sf. Ex.N-1 1EUR=3.5RON

6.000x3.5RON/EUR=21.000

6.000x3.6RON/EUR=21.600 la curs decontare, diferenta de curs valutar favorabila 600RON

20a.

Se livreaza produse la export

15.000EURx3.5RON/EUR=52.500

20b.

Concomitent se regularizeaza valoarea avansului primit de client:

La sf. Ex.N-1 1EUR=3.5RON

6.000x3.5RON/EUR=21.000

6.000x3.6RON/EUR=21.600 la curs decontare, diferenta de curs valutar nefavorabila 600RON

Se emite un bilet la ordin pt. diferenta de achitat catre furnizorul extern 9.000x3.5RON/EUR=31.500RON

Se accepta un bilet la ordin pt. diferenta de incasat cu scadenta de decontare in ex. urmator

Se achita obligatia fata de furnizorul extern, din credutul acordat:

Cursul la 31.12.N-1=3.5RON/EUR

8.000x3.5RON/EUR=28.000RON;

8.000x3.6RON/EUR=28.800 la curs de plata, diferenta de curs nefavorabila

800RON;

Se incaseaza valoarea efectului comercial scadent la un curs de 3.6RON/EUR;

8.000x3.5RON/EUR=28.000RON;

8.000x3.6RON/EUR=28.800 la curs de plata, diferenta de curs favorabila

800RON;

Se primeste factura de la unitatea specializata in reparatii mijloace fixe

Se emite unitatii beneficiare factura pt. lucrarea de reparatie pt. care s-a primit un avans de 5.950(inclusiv TVA)

Se achizitioneaza marfuri in valoare de 25.000 RON + ladite 250 x 2,00 RON;

Se livreaza marfuri in val. De 25.000 + ladite 250 x 2.00 RON;

Se restituie 200 de lazi din cele care circula in regim de restituire, diferenta retinandu-se de cumparator

Se restituie 200 de lazi din cele care circula in regim de restituire, diferenta retinandu-se de cumparator

Se acorda un avans unui furnizor extern de 2.500 USD la un curs de 3.00 RON pentru aprovizionare cu materii prime in exercitiul viitor

2.500 x 3.00RON/USD=6.750 RON

Se primeste un avans de la un client de 2.500 USD x 3.00 RON/USD

La sfarsitul exercitiului se inregistreaza diferentele de curs valutar aferente angajamentelor si creantelor

la curs de emitere

9.000 x3.5RON/EUR=31.500 RON

9.000 x3.7RON/EUR=33.300 RON, la curs de inchidere, diferenta de curs valutar nefavorabila de 1.800 RON

Inregistrarea diferentelor pt. avansul acordat de 2.500 USD:

La acordare

2.500x3.00RON/USD=7.500RON

2.500x3.30RON/USD=8.250RON la inchidere, diferenta de curs valutar favorabila de 750 RON

Valoarea efectului la curs de acceptare de 3.5 RON/EUR

9.000 x3.5RON/EUR=31.500 RON

9.000 x3.7RON/EUR=33.300 RON, la curs de inchidere, diferenta de curs valutar favorabila de 1.800 RON

Inregistrarea diferentelor pt. avansul primit de 2.500 USD:

La acordare

2.500x3.00RON/USD=7.500RON

2.500x3.30RON/USD=8.250RON la inchidere, diferenta de curs valutar nefavorabila de 750 RON

Trecerea furnizorului de semifabricate la clienti incerti

Concomitent constituirea provizionului

Contabilitatea decontarilor ocazionate de folosirea fortei de munca

Folosirea fortei de munca de catre unitati genereazarelatii de dcontare cu salariatii proprii, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale si cu unele fonduri special constituite la dispozitia organismelor publice.

In contabilitatea fortei de munca intervin urmatoarele conturi:

421"Personal-salarii datorate";

423"Personal-ajutoare materiale datorate";

424"Participarea personalului la profit";

425"Avansuri acordate personalului";

426"Drepturi de personal neridicate";

427"Retineri din salarii datorate tertilor";

428"Alte creante si datorii in legatura cu personalul";

431"Asigurari sociale";

Exemplu: Un agent economic inregistreaza urmatoarele operatii generate de folosirea fortei de munca:

Se acorda personalului in baza listelor    avansul chenzinal, pe data de 20.12. exercitiul N, in valoare de 120.000 RON, reprezentand chenzina I;

Pe 24.12 exercitiul N se achita salariile neridicate in valoare de 4.400 RON, reprezentand chenzina a-II-a pe luna anterioara;

La sfarsitul lunii se inregistreaza obligatiile totale fata de de salariati, aferente muncii prestate in luna curenta, pentru care nu s-au intocmit statele de plata, in valoarede totala de 300.000 RON, din care salariile de baza reprezinta 270.000 RON:

Concomitent se inregistreaza contributiile unitatii, aferente salariilor datorate, la: asigurari sociale 22%, asigurari sociale de sanatate 7%, fondul de somaj 3%, contribultia la fondul pt. accidente de munca si boli profesionale 0.5%, comisionul cuvenit camerei de munca 0.75%;

Pe 04.01.N+1 se intocmesc statele de plata a salariatilor si se transfera datoriile fata de salariati in contul normal de decontare;

Concomitent se inregistreaza pe baza centralizatorului statelor de plata, retinerile din salarii:

Avansuri acordate: 120.000 RON;

Impozit: 50.000 RON;

CAS 3000.000 x 6.5%: 19.500 RON;

CAS: 300.000 x 9.5%: 28.500 RON;

Somaj 270 x 1%: 2.700 RON;

Retineri in favoarea tertilor: 4.300 RON:

Debite fata de unitate: 5.000 RON;

Total retineri: 230.000 RON:

Pe 05.01.N+1, ziua prevazuta pentru plata chenzinei a II a, se depun la banca ordinele de plat, pentru achitarea pe destinatii a contributiilor unitatii si a sumelor retinute de la personal:

CAS: 66.000 RON;

CAS angajatorului: 21.000 RON;

Somaj: 9.000 RON;

Accidente de munca si boli profesionale: 1.500 RON;

Comisionul camerei de munca : 2.250 RON;

CAS angajatilor: 19.500 RON;

Somaj angajati: 2.700 RON;

Impozit pe salarii: 50.000 RON;

Retineri in favoarea tertilor: 2.300 RON;

Total retineri: 204.750RON;

La aceeasi data se ridica de la banca suma necesara platii chenzinei a II a din salarii (300.000 RON - 230.000 RON = 70.000 RON);

Se inregistreaza pe baza statelor de plata si a registrului de casa salariile efectiv achitate in suma de 67.600 RON. Diferenta pana la nivelul sumei ridicata de la banca reprezinta drepturi de personal neridicate in termen legal;

In contabilitate au loc urmatoarele inregistrari:

Nr.

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Acordarea salariatilor chenzina I a

Ridicarea salariilor neridicate in timp legal

Inregistrarea obligatiilor totale fata de salariati din luna respectiva

4a.

Concomitent se inregistreaza contributiile societatii la fondul de asigurari sociale 22%

4b.

Asigurarile de sanatate 7%

4c.

Fondul de somaj

4d.

Contributia la fondul de accidente de munca si boli profesionale

4e.

Comisionul camerei de munca

Transferul datoriilor fata de salariati in contul normal de decontare

Se inregistreaza pe baza centralizatorului statelor de plata retinerile din salarii

Achitarea din disponibilul de la banca a datoriilor fata de stat

8a.

Ridicarea numerarului de la banca pt. plata chenzinei a II a

8b.

Intrarea numerarului in casierie

Inregistrarea diferentei de numerar retras din banca

Inregistrarea drepturilor de personal neridicate

Contabilitatea decontarilor cu bugetele si alte organisme publice

Decontarile cu bugetele si alte organisme publice include, in general, obligatii ale unitatii generate de aplicarea prevederilor legislative.

Decontarile de natura obligatiilor fiscale ale unitatii se concretizeaza in calculul, inregistrarea si achitarea impozitului pe profit /pe venit, taxei pe valoare adaugata, accizelor, altor impozite, taxa si varsaminte asimilate:

Conform legislatiei financiar-fiscale din tara noastra profitul su pierderea se stabileste lunar, prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, cumulat de la inceputul exercitiului. Rezultatul exercitiului, denumit si rezultat contabil, reprezinta suma totala a profitului sau pierderii exercitiului financiar ce figureaza in contul 121"Profit si pierdere", considerat ca rezultat inainte de impozitare, ce seveste la determinarea rezultatului fiscal. Pentru stabilirea rezultatului impozabil, rezultatul contabil este corectat cu veniturile neimpozabile si cheltuielile nedeductibile astfel:

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil inainte de impozitare + Cheltuieli nedeductibile - Venituri neimpozabile

Evidenta obligatiilor unitatii de a plati impozit pe profit/venit la bugetul central saulocal se asigura cu ajutor contului

"441"Impozit pe profit/venit".

Exemplu: Un agent economic inregistreaza la sfarsitul primului trimestru al exercitiului curent un profit impozabil in valoare de 10.000 RON. Impzitul datorat este de 10.000x16%=1.600 RON; In luna Aprilie achita impozitul datorat bugetului; La sfarsitul lunii iunie unitatea inregistreaza un profit aferent trimestrului curent de 12.000 RON, asfel:

profit cumulat: 10.000 + 12.000 = 22.000 RON;

impozit pe profit datorat bugetului la sfarsitul lunii:22.000 x 16% = 3.520 RON;

imozit pe profit deja achitat :1.600 RON;

diferenta de impozit neachitata: 3.520 - 1.600 = 1.920 RON;

diferenta de impozit ce urmeaza a fi platita 1.920 RON;

La sfarsitul lunii iunie se achita impozitul datorat;

La sfarsitul lunii septembrie inregistreaza o pierdere de 5.000 RON, astfel:

profitul cumulat de la inceputul exercitiului: 22.000 - 5.000 = 17.000 RON;

impozit pe profit datorat la sfarsitul lunii: 17.000 x 16% = 2.720 RON;

impozit pe profit deja inregistrat 3.520 RON;

impozit pe profit achitat: 3.520 RON;

impoxit pe profit platit in plus:3.520 -2.720 = 800 RON;

In contabilitate au loc urmatoarele operatiuni:

Nr.

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Inregistrarea impozitului pe profit la sfarsitul primului trimestru(31.03.N)

Achitarea impozitului datorat bugetului (24.04.N)

Inregistrarea diferentei de impozit ce trebuie platita(30.06.N)

Achitarea impozitului datorat bugetului (24.07.N)

Inregistrarea profitului platit in plus in contabilitate (30.09.N)

Taxa pe Valoare Adaugata

Este un impozit indirect, general, neutru, unic, ce va fi platit in mod fractionat, in toate fazele ciclului economic, pentru a fi suportat de consumatorul final. Dintre operatiunile supuse TVA enumeram:

livrarile de bunuri mobile;

transferul proprietatii bunurilor imobiliare;

prestarile de servicii;

importul de bunuri si servicii;

Cota unica de TVA este de 19 %. Reflectarea in contabilitate se face cu ajutorul urmatoarelor conturi:

4426"TVA deductibila";

4427"TVA colectata";

4423"TVA de plata";

4424"TVA de recuperat";

4428"TVA neexigibila";

Exemplu: Se inregistreaza cumpararea de materii prime de la furnizor la cost de achizitie de 1.000 RON; Se cumpara un calculator la pret de achizitie de 2.500 RON; Se vand unui client produse finite evaluate la pret de vanzare de 4.000 RON; Se inregistreaza la sfarsitul lunii, decontul cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata;

In contabilitate se inregistreaza urmatoarele operatii:

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Receptionarea de materii prime

Receptionarea calculatorului

Vanzarea de produse finite

D 4426 C D 4427 C

Rd

Rc

Se observa ca TVA colectata    = 760 RON si

TVA deductibila = 665 RON

TVA de plata = 95 RON

Inregistrarea    TVA la sf. lunii

Virarea TVA la buget

Impozitul pe venituri de natura salariilor

Se crediteaza cu sumele datorate bugetului ca impozit pe salarii retinut din salariile angajatilor si colaboratorilor unitatii. Impozitul se calculeaza conform legislatiei in vigoare:

In    contabilitate au loc urmatoarele inregistrari:

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

1a.

Inregistrarea impozitului datorat asupra salariilor

1b.

Asupra premiilor din profit

1c.

Asupra ajutoarelor

1d.

Asupra drepturilor cuvenite colaboratorilor

1e.

Asupra salariilor, cu impozite suplimentare pentru depasirea fondului de salarii admisibil

Varsarea impozitului pe salarii prin

banca

445"Subventii "

Tine evidenta decontarilor privind fondurile alocate de la bugetul de stat pentru activitatea investitionala ( subventii pentru investitii),    pentru activitatea de exploatare (subventii de exploatare). In contabilitate au loc urmatoarele operatii:

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Sumele alocate de la buget, dar nevirate inca

Sumele alocate pentru acoperirea unor diferente de pret la achizitionarea unor stocuri(de primit) sau pentru finantarea altor cheltuieli de exploatare de la buget

Sumele virate in contul unitatii

446"Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

Tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind: accizele, taxele vamale, impozitul pe cladiri si pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, impozitul pe titeiul din productie interna si pe gazele naturale, varsaminte din profitul net al regiilor publice, taxe pe jocurile de noroc, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate , taxa hoteliera pe spectacole si alte impozite si taxe potrivit legislatiei in vigoare. In contabilitate au loc urmatoarele operatiuni:

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Taxa vamala

Plata taxei

Accize datorate

Impozite pe cladiri

Impozitul pe dividende

Varsaminte efectuate

Sumele restituite de la buget, impozite varsate in plus(cand ct.446 are sold debitor)

448"Alte datorii si creante cu bugetul statului"

O unitate patrimoniala poate inregistra si alte datorii/creante in relatia cu bugetul statului decat cele mentionate anterior. Acestea apar ca urmare a prevederilor din legislatia economico-financiara.

Exemplu: se inregistreaza penelitatea de intarziere de 700,50 RON, pentru neplata la termen a taxei pe valoare adaugata datorata bugetului;

Se achita obligatia fata de buget;

In contabilitate au loc inregistrarile:

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Inregistrarea penalitatii

Virarea obligatiei la buget

Contabilitatea decontarilor in cadrul grupului si cu asociatii

In desfasurarea operatiilor economico-financiare impuse de realizarea obiectului de activitate propriu o unitate intra in relatii de decontare cu o multitudine de terti. O categorie distincta este reprezentata de unitatile din cadrul aceluiasi grup, asociatii societatii si unitatile cu care se desfasoara operatii in participatie.

Operatiuni specifice:451"Decontari in cadrul grupului"

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Diferente favorabile de curs valutar aferente creantelor in devize fata de societati din cadrul grupului

Pretul de vanzare a imobilizarilor financiare cedate la unitatile din cadrul grupului

Sumele virate altei unitati din cadrul grupului reprezentand datorii, imprumuturi acordate, rambursari de sume etc.

Dobanzile de incasat, aferente imprumuturilor

Dividendele de incasat din participatii

Sumele incasate reprezentand creante din imprumuturi

Diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize

Dobanzile aferente imprumuturilor pe termen lung primite de la unitati din grup

Valoarea debitelor scazute din evidenta

Incasarea dividendelor din participatii

Operatiuni specifice:455"Asociati-conturi directe"

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Incasarea unor sume depuse de asociati

Dobanzile curente cuvenite asociatilor pentru disponibilitati lasate la indemana societatii (in acest caz asociatul plateste impozit pe venit pt. dobada incasata)

Sume reprezentand dividende lasate in cont asociatilor

Diferente de curs valutar cu ocazia restituirii sumelor in devize

Sumele virate sau restituite numerar

Contabilitatea decontarilor cu debitorii si creditorii diversi

Unitatile patrimoniale, in activitatea pe care o desfasoara, intra in relatii economico-financiare si cu alte persoane fizice sau juridice decat furnizorii, clientii, personalul propriu, organismelepublice, unitatile din cadrul grupului, asociatii sau unitatile cu care se desfasoara operatii in participatie. Aceste relatii sunt determinate de operatii care nu au legatura directa cu activitatea de exploatare a intreprinderii ori care vizeaza persoane fizice si juridice din afara. Astfel de operatii apar ca urmare a vanzarilor de bunuri si valori care tin de activitatea financiara si investitionala a societatiii, sumelor de recuperat de la alte persoane fizice si juridice, datoriile contractate pt. cumparari de bunuri si valori utilizate in alte scopuri decat realizarea obiectului de activitate etc.

Aceste creante si datorii se tin cu ajutorul conturilor:

461"Debitori diversi";

462"Creditori diversi";

Exemplu:

Se subscrie cumpararea a 1.000 obligatiuni emise de alta societate al caror pret de achizitie este de 20 RON/bucata(1.000x20=20.000 RON);

Se achita contravaloarea celor 1.000 de actiuni si se obtine un scont din plata in avans in valoare de 2% (1.000x2%=400 RON);

Se vinde un mijloc de transport in valoare contabila de 50.000 RON, a carui amortizare inregistrata este de 40.000 RON, cu un pret de 15.000 RON TVA 19%;

Se inregistreaza chiria cuvenita pe un spatiu inchiriat in suma de 500 RON TVA 19% (500x19%=595 RON);

Se achita obligatia fata de un furnizor extern in valoare de 1.000 EUR la un curs de schimb de 3.6 RON(curs de intrare de 3.5 RON/EUR);

Se aprovizioneaza materii prime in valoare de 30.000 RON TVA 19%. La receptie se constata o lipsa in valoare de 500 RON, care se imputa carausului la valoarea de 600 RON TVA 19%;

Se incaseaza contravaloarea mijlocul de transport vandut anterior;

In contabilitate se inregistreaza urmatoarele operatii:

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Subscrierea actiunilor

Achitarea celor 1000 de actiuni prin virament, scont 2%

3a.

Inregistrarea vanzarii mijlocului de transport

3b.

Scoaterea din gestiune a mijlocului de transport

Inregistrarea chiriei cuvenite

Achitarea datoriei fata de furnizorul extern

1.000EURx3.5RON/EUR=3.500 RON, curs de inregistrare;

1.000EURx3.6RON/EUR=3.600 RON, curs la plata, diferenta nefavorabila=100 RON

6a.

Receptia materiilor prime potrivit facturii

500

6b.

Imputarea lipsei constate carausului

714

Se incaseaza contravaloarea mijlocului de transport

Contabilitatea operatiilor de regularizare si asimilate

Obiectivul principal al contabilitatii financiare este redarea imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, situatiei financiare si rezultatele obtinute de intreprindere. Pentru ca marimea rezultatului sa fie corect dimensionata se impune ca cheltuielile si veniturile aparute in exercitiul curent, dar care privesc alte perioade de gestiune sa fie eliminate din calculul rezultatului, sa se raporteze la perioadele la care se refera. Acest lucru se face cu ajutorul conturilor :

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor inregistrate in avans

471"Cheltuieli inregistrate in avans"

472"Venituri inregistrate in avans";

Exemplu: Un agent economic inregistreaza in luna decembrie a exercitiului N urmatoarele:

Se achita societatii de asigurari suma de 25.000 RON, reprezentand primele de asigurare pe exercitiul urmator pentru vehiculele din dotare;

Se incaseaza numerar chiria pentru primul trimestru din exercitiul urmator, pentru un mijloc fix inchiriat, in valoare de 4.500 RON;

Se achita suma de 500 RON, prin virament pentru efectuarea abonamentelor la diverse reviste si publicatii pe luna ianuarie N+1;

Se executa o lucrare de reparatie neprevazuta la un mijloc fix din dotare, facturata de unitatea specializata la o valoare de 90.000 RON, TVA 19%. Datorita valorii foarte mari cheltuielile cu reparatia se include esalonat pe costuri, in trei rate egale incepand din luna curenta;

In contabilitate au loc urmatoarele inregistrari:

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Se achita primele de asigurare in avans

Se incaseaza in avans chiria cuvenita

Se achita prin banca abonamentele pe luna ianuarie

Inregistrarea primei transe din cheltuiala cu reparatia mijlocului fix

Decontarile din operatii in curs de clarificare

Exemplu:

473"Decontari din operatiuni in curs de clarificare"

In contabilitate se inregistreaza urmatoarele operatii:

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Sumele in curs de lamurire si platile care nu se pot inregistra definitiv intr-un cont anume, conform extrasului de cont

5.000

Sumele restituite, necuvenite unitatii,ce figurau in creditul contului 473, cu sold creditor

Sumele clarificate, trecute pe cheltuieli, ce figurau in ct473 cu sold debitor

4a.

Disponibilitatile in devize existente la sfarsitul perioadei evaluate la cursul de schimb existent la acea data, iar diferentele de curs rezultate :favorabile

4b.

Rezultatele nefavorabile

Diferente in minus la inventar, nesolutionate

Diferente in minus la inventar, nesolutionate

Diferente din vina furnizorului, solutionate ulterior ca fiind suportate de societate

Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea creantelor

Exemplu:

491"Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti";

495"Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi";

In contabilitate au loc urmatoarele operatiuni:

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Constituirea sau marirea provizioanelor pe seama cheltuielilor

10.000

Diminuarea sau anularea provizioanelor prin virarea la venituri

Constituirea sau marirea provizioanelor pe seama cheltuielilor

Diminuarea sau anularea provizioanelor prin virarea la venituriPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1164
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved