Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea operatiunilor de dizolvare si lichidare a societatilor comerciale

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea operatiunilor de dizolvare si lichidare a societatilor comerciale

1. Cadrul general privind dizolvarea si lichidarea societatilor comercialeDizolvarea si lichidarea societatilor comerciale sunt notiuni care se refera la acelasi proces economic, respectiv la incetarea activitatii acesteia.

Dizolvarea societatii comerciale inseamna desfiintarea juridica a acesteia, care se finalizeaza cu radierea societatii din registrul comertului.

Lichidarea unei societati comerciale reprezinta "ansamblu de operatii care, dupa dizolvarea societatii, au ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului in bani) si plata creditorilor, in vederea partajului activului net ramas intre asociati".

Din aceasta definitie rezulta ca lichidarea unei societati comerciale este precedata de dizolvarea ei. Juridic dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale este reglementata prin Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata in anul 1998; prin Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, modificata si completata prin OUG nr. 58/1997.

Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale pot fi de doua feluri:

dizolvare si lichidare benevola;

dizolvare si lichidare fortata.

2. Organele care aplica procedura de lichidare

Sunt diferite in functie de tipul lichidarii.

In cazul lichidarii judiciare sunt implicate urmatoarele organe: instanta de judecata, judecatorul sindic, lichidatorul, creditorii.

In cazul lichidarii benevole organele care aplica procedura de lichidare sunt: lichidatorul numit de adunarea generala, organul financiar ce verifica si calculeaza impozitele si taxele datorate de societatea comerciala supusa lichidarii si instanta de judecata.

3. Etapele procedurii de lichidare judiciara

Procedura de lichidare judiciara cuprinde urmatoarele operatii.

a) Inlocuirea administratorilor societatii

b) Predarea gestiunii

c) Restrangerea activitatii si lichidarea societatii

d) Intocmirea bilantului final de lichidare si a proiectului de repartizare a activului net intre asociati

e) Radierea societatii comerciale

4. Contabilitatea operatiilor de lichidare a societatilor comerciale

Potrivit parerii unor specialisti operatiile efectuate de catre lichidator pot fi repartizare in trei etape:

deschiderea lichidarii;

operatii de lichidare;

operatii de partaj.

1. Deschiderea lichidarii cuprinde:

a)     inventarierea patrimoniului;

b)    intocmirea bilantului de pornire a lichidarii.

a) Inventarierea patrimoniului se face in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 si Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/ 1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.

Inventarierea urmareste sa puna de acord contabilitatea cu realitatea faptica. Se realizeaza prin inventarierea fizica a activelor si constatarea valorica a existentei creantelor si datoriilor intreprinderii.

Inventarul trebuie sa indice valoarea aproximativa a bunurilor din patrimoniul societatii comerciale. Se poate numi un expert, pe cheltuiala averii debitorului, pentru a realiza evaluarea bunurilor.

b) Intocmirea bilantului de pornire a lichidarii

Se realizeaza pe baza ultimului bilant intocmit de catre societatea comerciala caruia i se aplica urmatoarele corectii:

se inregistreaza rezultatele inventarierii, concretizate in plusuri sau minusuri la inventar;

se anuleaza imobilizarile necorporale considerate a nu avea valoare economica, prin trecerea pe cheltuiala. Printre imobilizari necorporale amintim: cheltuielile de constituire neamortizate integral, cheltuielile de dezvoltare pentru care nu exista cumparatori si fondul comercial cand s-a decis vanzarea separata a activelor;

se anuleaza activele de regularizare ce privesc exercitiile urmatoare, unitatea fiind in lichidare nu isi mai continua activitatea. Este cazul cheltuielilor inregistrate in avans si care vor fi decontate la cheltuielile ultimului exercitiu.

2. Operatiile de lichidare constau in vanzarea activelor, incasarea creantelor si plata datoriilor.

Vanzarea activelor

Activele se valorifica la valoarea de lichidare, care, de regula, este mai scazuta decat valoarea de piata (actuala). Bunurile care, in conditii normale (continuitatea activitatii) au o valoare actuala (de piata), in cazul lichidarii intreprinderii valoarea acestora suporta o reducere sensibila, deoarece pot sa nu aiba aceeasi utilitate pentru cei care le achizitioneaza sau datorita faptului ca vanzarea lor antreneaza cheltuieli suplimentare.

Incasarea creantelor se face avand in vedere lista acestora intocmita de catre evalu-

ator in faza de deschidere a lichidarii si tinand seama de eventualele sconturi acordate clientilor si debitorilor societatii.

Transferul la venituri a subventiilor pentru investitii nevirate inca la rezultate si a

provizioanelor pentru deprecierea activelor, a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli existente la data respectiva.

Achitarea datoriilor societatii in ordinea de prioritate stabilita conform listei credi-

torilor si situatiei acestora - garantate sau negarantate.

Achitarea datoriilor legate de operatiile de lichidare

Lichidarea unei societati comerciale genereaza unele datorii cum ar fi: penalitati din rezilierea (ruperea) contractelor incheiate, chirii platite anticipat pentru contractele de inchiriere, onorariul lichidatorului, indemnizatii de concediere a personalului etc.

Stabilirea rezultatului din operatiile de lichidare

Efectuarea operatiilor de lichidare constand din vanzarea activelor, incasarea creantelor, plata datoriilor, inregistrarea cheltuielilor de lichidare, stabilirea rezultatului nu ridica probleme deosebite in ceea ce priveste contabilizarea lor, fata de inregistrarile efectuate in cursul vietii normale a societatii comerciale.

Intocmirea bilantului de lichidare final

Bilantul de lichidare final se intocmeste la sfarsitul operatiilor de lichidare.

Acesta cuprinde:

- ca active, disponibilitatile banesti aflate in cont si in mod exceptional, eventuale bunuri, atunci cand in contractul de societate si prin regulile de lichidare s-a prevazut ca anumite bunuri aduse ca aport la capitalul social sa nu faca obiectul vanzarii prin licitatie publica.

- ca pasive, capitalurile proprii si rezultatul obtinut din operatiile de lichidare.

3. Operatiile de partaj

Aceste operatii constau in restituirea (rambursarea) capitalului social, plata activului net catre asociati sau actionari si impartirea castigului din operatiile de lichidare. Capitalul social de rambursat fiecarui actionar sau asociat corespunde cu valoarea nominala neamortizata a actiunilor sau partilor sociale detinute de acestia.

Castigul din operatiile de lichidare se repartizeaza in conformitate cu mentiunile din statutul societatii sau in functie de cota de participare la capitalul social.

Operatiile de lichidare se pot finaliza cu profit sau cu pierdere. Avand in vedere aceste situatii, operatiile de partaj se prezinta astfel:

a) Rezultatul obtinut din operatiile de lichidare este un castig (pozitiv). Notiunea de "castig" din lichidare nu se refera strict la soldul contului 121 "Profit si pierdere", analiticul distinct, care reflecta profitul obtinut din operatiile de lichidare. Aceasta notiune are un caracter mai cuprinzator, incluzand rezervele societatii.

In aceasta situatie partajul se face astfel:

capitalul social se va distribui la valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale;

rezervele legale se vor distribui diminuate cu impozitul pe profit si impozitul pe dividende;

celelalte elemente ale capitalurilor proprii, inclusiv rezultatul lichidarii, se vor distribui diminuate cu impozitul pe dividende.

b) Rezultatul lichidarii este negativ. Operatiile de lichidare propriu-zise s-au finalizat cu o pierdere care poate fi acoperita din capitalurile proprii, proportional cu contributia la capitalul social. Asociatilor sau actionarilor li se restituie capitalul social si restul din capitalurile proprii ramase dupa acoperirea pierderii din operatiile de lichidare.

c) Rezultatul lichidarii este negativ iar pierderea nu poate fi acoperita din capitalurile proprii. In functie de forma de organizare juridica a societatii lichidate se procedeaza astfel:

in cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata si pe actiuni in cadrul carora asociatii, respectiv actionarii raspund doar pana la limita capitalului social, datoriile ramase neacoperite se anuleaza. In aceasta situatie nu se mai restituie capitalul social.

in cazul societatilor comerciale in nume colectiv, in comandita simpla si in comandita pe actiuni, unde actionarii, respectiv asociatii raspund nelimitat si solidar, datoriile ramase neacoperite sunt suportate de cel putin unul dintre asociati sau actionari prin executarea silita a averii personale (in cazul lichidarii judiciare).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2552
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved