Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea operatiunilor privind importul, exportul de marfuri si marfurilor primite in consignatie

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea operatiunilor privind importul, exportul de marfuri si marfurilor primite in consignatie

1. Importul de marfuriImportul de marfuri este componenta comertului exterior care cuprinde operatiile de achizitie a bunurilor din afara tarii pentru consumul productiv sau pentru comercializare.

  • Firma de comert incheie contracte de cumparare externe cu partenerii straini prin care precizeaza pretul extern, conditia de livrare, modalitatea de plata, cat si contracte sau comenzi cu clienti interni, fie unitati producatoare pentru materii prime, materiale importate, fie comercianti (en gros sau alte sisteme).
  • Pretul marfurilor importate se formeaza pe baza elementelor de cheltuieli ale importatorului, astfel:

Pret import pret extern la cursul zilei (saptamanii) + costul transportului la extern (conform conditiei de livrare) la cursul zilei + cheltuieli vamale (comision vamal, taxa vamala, taxe de magazinaj, suprataxe vamale).

  • Pretul de vanzare al importatorului = pret import + marja importatorului.

NOTA: Principiul T.V.A. potrivit caruia bunul se supune T.V.A. in tara in care se consuma nu in tara in care il produce se aplica la valoarea in vama a acestora (pret import + accize) x 19% T.V.A. se plateste inainte de ridicarea marfurilor la vama de catre importator, care o inregistreaza pe T.V.A. deductibila, si o recupereaza normal prin taxa colectata, obligatia de plata la buget fiind formata din T.V.A. aferenta marjei comerciale pe care a aplicat-o.

Cheltuieli vamale:

taxa vamala, conform legislatiei Directiei Generale a Vamilor este fixata in cote procentuale pe grupe de marfuri;

comisionul vamal se aplica in procent de 0,5% la valoarea externa ca o cota unica pentru vamuirea marfurilor importate;

accizele la marfurile supuse accizelor prin legislatie se aplica in cote procentuale (valoarea externa + taxa vamala + comisionul vamal)

2. Exportul de marfuri pe cont propriu

In modalitatea exportului pe cont propriu, societatile de comert exterior (S.C.E.) au calitatea de cumparator-vanzator. Ele cumpara marfuri de la unitatile producatoare si le vand la extern in numele, pe conturi si pe riscul lor. In consecinta, rezultatele exportului de marfuri pe cont propriu se reflecta in gestiunea S.C.E.

Pretul marfurilor cumparate de la unitatile producatoare se negociaza, de regula, in conditia franco fabrica, iar in anumite cazuri in conditia franco frontiera romana.

Pretul marfurilor vandute clientilor externi se negociaza in diferite conditii de livrare, cele mai reprezentative fiind conditiile: F.O.B. portul romanesc de descarcare, C.A.F. respectiv C.I.F. portul strain de descarcare.

PRECIZARE

Conditiile de livrare identificate prin denumirile de F.O.B., C.A.F. si C.I.F. sunt proprii transporturilor maritime si, in general, transporturilor pe apa. In celelalte modalitati de transport: feroviar, rutier, aerian, pentru identificarea conditiilor de livrare se utilizeaza termenul franco urmat de denumirea mijlocului de transport si a locului de delimitare a responsabilitatilor cu privire la suportarea cheltuielilor de livrare. De exemplu, la transporturile feroviare in locul conditiei de livrare F.O.B. se utilizeaza termenul franco vagon frontiera vanzatorului.

In functie de conditia de livrare convenita se diferentiaza nivelul si structura pretului extern. Astfel in conditia de livrare F.O.B. pretul extern cuprinde doar pretul marfii (pretul corespunzator valorii internationale negociate); in conditia de livrare C.A.F. pretul extern cuprinde si transportul pe parcurs extern, iar in conditia de livrare C.I.F. pretul extern cuprinde pe langa pretul marfii si transportul extern si asigurarea marfii pe parcurs extern. In toate cazurile, la preturile de mai sus se mai pot adauga: dobanda, daca vanzarea se face pe credit comercial, diverse comisioane (de control al marfurilor, de intermediere) s.a.

Rezulta doua concluzii:

a.       in conditia de livrare F.O.B. se delimiteaza doua notiuni, respectiv componente ale pretului extern: F.O.B. net, in care pretul extern cuprinde doar pretul marfii, F.O.B. brut in care pretul extern cuprinde pretul marfii si alte componente: dobanda, comisioane etc.;

b.      in conditia de livrare C.I.F. se delimiteaza, de asemenea, doua componente ale pretului intern, privite insa pe un plan mai cuprinzator: pretul marfii (valoarea F.O.B: net) si celelalte componente: transport, asigurare, comisionane, dobanda etc.

Din punct de vedere financiar decontarea marfurilor se face astfel: la cumpararea S.C.E. achita unitatilor producatoare contravaloarea marfurilor in Lei; la vanzare, S.C.E. incaseaza de la clientii externi contravaloarea marfurilor in valuta. Valuta incasata se transforma in lei la cursul de schimb al zilei.

Datorita faptului ca incasarea marfurilor de la extern are loc in majoritatea cazurilor ulterior facturarii, cu ocazia incasarii de la extern se calculeaza diferenta de curs valutar dupa relatia:

Diferenta de curs valutar valuta incasata x (curs de schimb la incasare curs de schimb la facturare).

Exemplul 1.

Firma BONITA S.R.L. are contract de cumparare de marfuri in valoare de 10.000, conditia de livrare F.O.B. (franco bord: loc de expediere numit); valoarea transportului este de 1.000.

Calculul pentru declaratia vamala de import, curs valutar 4Lei / Euro:

- pret extern 10.000 x 4,00Lei / Euro

40.000,00Lei

- cost transport 1.000 x 4,00Lei / Euro

4.000,00Lei

TOTAL 1 franco frontiera romana

44.000,00Lei

- taxa vamala 10% x 44.000,00Lei

4.400,00Lei

- comision vamal 0,5% x 44.000,00

220,00Lei

TOTAL 2 cost de achizitie

48.620,00Lei

T.V.A. 19% x 48.620,00Lei

9.237,80Lei

De achitat la vama:

- taxa vamala

4.400,00Lei

- comision vamal

220,00Lei

- T.V.A.

9.237,80Lei

a.      Primirea marfurilor in gestiunea firmei (pentru cheltuielile de transport nu se primeste factura firmei de expeditie):

371 Marfuri

48.620,00Lei

401 Furnizori

40.000,00Lei

408 Furnizori facturi nesosite

4.000,00Lei

446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

4.400,00Lei

447 Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate

220,00Lei

b. Achitarea datoriilor in vama:

5121 Conturi la banci in Lei

13.857,80Lei446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

4.400,00Lei

447 Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate

220,00Lei

4426 T.V.A. deductibila

9.237,80Lei

c. Firma nu dispune de valuta pentru achitarea importului si face

schimbul valutar la banca sa, cursul valutar fiind de 4,20 Lei / Euro

10.000 x 4,20 Lei / Euro

42.000,00Lei

comision bancar 1%

420,00Lei

5125 Sume in curs de decontare

5121 Conturi la banci in lei

42.000,00Lei

5124 Conturi la banci in valuta

5125 Sume in curs de decontare

42.000,00Lei

627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

5121 Conturi la banci in lei

420,00Lei

d.      Achitarea partenerului extern la cursul de 4,20Lei / Euro.

- datoria catre furnizor, 10.000 x 4,00Lei / Euro

40.000,00Lei

-Diferenta de curs valutar, 10.000 x 0,20 Lei /Euro

2.000,00Lei

5124 Corturi la banci in valuta

42.000,00Lei

401 Furnizori

40.000,00Lei

665 Cheltuieli din diferentele de curs valutar

2.000,00Lei

e.      Se aplica marjei importatorului de 30%:

Costul de achizitie al importatorului: 48.620,00Lei x 30% 14.586,00Lei

T.V.A. 19% x (48.620,00Lei + 14.586,00 Lei) 19% x 63.206,00 12.009,14Lei

371 Marfuri

378 Diferente de pret la marfuri

14.586,00Lei

f.        Se emit facturi fiscale pentru toata marfa importata.

4111 Clienti

75,215,00Lei

707 Venituri din vanzarea marfurilor

63,206,00Lei

4427 T.V.A. colectata

12,009,14Lei

g.      scadere din gestiune:

371 Marfuri

63.206,00Lei

607 Cheltuieli privind marfurile

48.620,00Lei

378 Diferente de pret la marfuri

14.586,00Lei

h.      se incaseaza clientii interni, prin banca:

5121 Conturi la banci in lei

4111 Clienti

7215,14Lei

i.        se primeste factura firmei de expeditie pentru cheltuielile de
transport de 1.000 x 4.5Lei / Euro

debit cont 408 = 4.000,00 (1000 x 4,00Lei)

debit cont 665 = x 0,50Lei

401 Furnizori

4.500,00Lei

408 Furnizori facturi nesosite

4.000,00Lei

665 Cheluieli din diferente de curs valutar

500,00Lei

j.        firma schimba Lei pe valuta pentru aceasta datorie:

1.000 x 4,5Lei / Euro

4.500,00Lei

1% comision bancar

45,00Lei

5125 Sume in curs de decontare

5121 Conturi la banci in Lei

4.500,00Lei

5124 Conturi la banci in valuta

5125 Sume in curs de decontare

4.500,00Lei

k.      Se achita comisionul bancar de 1%:

627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

5121 Conturi la banci in lei

45,00Lei

l.        Se achita datoria fata de firma de expedietie:

401 Furnizori

5124 Conturi la banci in valuta

4.500,00Lei

m.    La aceasta tranzactie se vor regulariza conturile de T.V.A. si se calculeaza profitul brut:

4427 T.V.A. colectata

12.009,14Lei

4426 T.V.A. deductibila

9.237,80Lei

4423 T.V.A. de plata

2.771,34Lei

121 Profit si pierdere

48.665,00Lei

607 Cheltuieli din marfurile

48.620,00Lei

627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

45,00Lei

665 Celtuieli din diferente de curs valutar

707 Venituri din vanzarea marfurilor

121 Profit si pierdere

63.206,00Lei

VENITURI 63.206,00Lei

CHELTUIELI 48.665,00Lei

PROFIT BRUT 14.541,00Lei3. Marfuri primite in consignatie

Comertul de consignatie este o forma a comertului cu amanuntul care asigura desfacerea de marfuri apartinand unor persoane fizice sau juridice. Marfurile pot avea sau nu un anumit grad de uzura. Evaluarea marfurilor se face la pret de evaluare si la pret de vanzare.

Pretul de evaluare este stabilit fie de pretuitori in cadrul birourilor de primire, fie de proprietarul marfurilor, fie prin negociere. Nivelul pretului este corelat cu cel al marfurilor similare de pe piata si influentat de uzura marfii.

Pretul de evaluare este pretul platit deponentilor si poate fi redus cu retinerile datorate pastrarii marfurilor peste termenul normal stabilit sau cu reduceri acceptate de deponent in cazul nevanzarii acestora.

Pretul de vanzare = pret de evaluare + comision + T.V.A.

Remarca: Baza de impozare se determina diferit pentru bunurile primite de la agentii economici si persoane fizice, astfel:

A)    pentru bunurile primite in consignatie de la agentii economici platitori de T.V.A. baza impozabila este formata din valoarea marfii deponentului plus comisionul platit unitatii de consignatie;

B)     pentru bunurile primite de la persoane fizice sau juridice necuprinse in sfera de aplicare sau scutite de T.V.A., baza impozabila este comisionul aplicat de consignatie.

In cazul in care unitatea primeste marfuri in consignatie, acestea vor fi inregistrate

intr-un cont extrabilantier 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie. Inregistrarea lor ca marfuri se va face numai dupa vinzare, concomitent facandu-se si destocarea lor.

Exemplu:

Primirea marfurilor in consignatie

Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie

Vanzarea marfurilor

5311 Casa in lei

707 Venituri din vanzarea marfurilor

708 Venituri din activitati diverse

4427 T.V.A. colectata

Intrarea in gestiune a marfurilor vandute

371 Marfuri

462 Creditori diversi

378 Diferente de pret la marfuri

4428 T.V.A. neexigibila

Concomitent, descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute

371 Marfuri

607 Cheltuieli privind marfurile

378 Diferente de pret la marfuri

4428 T.V.A. neexigibila

Descarcarea gestiunii pentru marfurile intrate in consignatie

Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie

Plata deponentului de marfuri in consignatie

462 Creditori diversi

5121 Cont la banci in lei

5311 Casa in lei

Daca deponentul de marfuri in consignatie este o persoana fizica, sau o intreprindere neplatitoare de T.V.A., imregistrarile in contabilitate vor fi identice, cu deosebirea ca modul de calcul al T.V.A.-ului este diferit, in sensul ca acest calcul se face numai la valoarea comisionului intreprinderii vanzatoare.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2314
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved