Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea rezultatului reportat

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea rezultatului reportat

Conform O.M.F.P. nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele economice europene, s-a introdus in lista de conturi si contul 117 "Rezultatul reportat". Cont sintetic de gradul I, operational, cont bifunctional. Soldul debitor reprezinta pierderea neacoperita, iar cel creditor profitul nerepartizat. Este utilizat pentru a tine evidenta rezultatului sau a partii din rezultatul exercitiului a carei repartizare a fost amanata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. Soldul sau creditor exprima profiturile reportate, iar cel debitor pierderile reportate din exercitiile financiare anterioare, recunoscandu-se in bilant, in structura capitalurilor proprii, la postul "Rezultat reportat", cu semnul plus in cazul profiturilor si cu semnul minus in cazul pierderilor.In contabilitate, in legatura cu contul 117 "Rezultatul reportat" se pot face urmatoarele inregistrari contabile:

w       Contabilizat acoperirea pierderilor ale exercitiilor financiare precedente din profitul exercitiului curent, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

"Repartizarea profitului" = 117 "Rezultatul reportat"

-------- ----- ------ ----------

w       Contabilizarea acoperirii pierderilor contabile ale exercitiilor precedente din alte rezerve:

x -------- ----- ------ ----------

"Alte rezerve" = 117 "Rezultatul reportat"

-------- ----- ------ ----------

w       Contabilizarea reducerii capitalurilor proprii cu marimea    pierderilor inregistrate in exercitiile financiare precedente, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

"Capital subscris varsat" = 117 "Rezultatul reportat"

-------- ----- ------ ----------

w        Contabilizarea profitului net obtinut in perioadele precedente si nerepartizat, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

"Profit si pierderi" = 117 "Rezultatul reportat"

-------- ----- ------ ----------

w       Contabilizarea rezultatului favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

% = 117 "Rezultatul reportat"

"Clienti"

"Debitori diversi"

4282 "Alte creante in legatura cu personalul"

-------- ----- ------ ----------

w        Contabilizat pierderile contabile realizate in exercitiile financiare precedente, prin inregistrarea:

x -------- ----- ------ ----------

"Rezultatul reportat" = 121 "Profit si pierdere"

-------- ----- ------ ----------

w        Contabilizat profitul net realizat in exercitiile precedente repartizat pentru constituirea rezervelor, conform inregistrarii:

x -------- ----- ------ ----------

"Rezultatul reportat" = %

1062 "Rezerve pentru actiuni proprii"

1063 "Rezerve statutare sau contractuale

1068 "Alte rezerve"

-------- ----- ------ ----------w        Contabilizat profitul net realizat in exercitiile precedente repartizat pentru participarea personalului la profit, conform inregistrarii:

x -------- ----- ------ ----------

"Rezultatul reportat" = 424 "Participarea personalului la profit"

-------- ----- ------ ----------

w       Contabilizat repartizarea profitului net realizat in exercitiile precedente pentru varsamintele din profitul net al regiilor autonome, conform inregistrarii:

x -------- ----- ------ ----------

"Rezultatul reportat" = 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

-------- ----- ------ ----------

w       Contabilizat repartizarea profitului net realizat in perioadele precedente pentru dividendele cuvenite actionarilor sau asociatilor, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

"Rezultatul reportat" = 457 "Dividende de plata"

-------- ----- ------ ----------

Fata de aceasta utilizare a contului 117 "Rezultatul reportat" in lista de conturi prevazuta de catre O.M.F.P. nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a C.E.E. si cu Standardele Internationale de Contabilitate se prevede o detaliere in conturi operationale a rezultatului reportat, si anume:

w        Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita", care practic reia operatiile exemplificate pentru contul 117 "Rezultatul repartizat" pentru unitatile care aplica O.M.F.P. 306/2002

w        Contul 1172 "Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima data a I.A.S., mai putin I.A.S. - 29", cont sintetic operational, bifunctional.

Inregistreaza in creditul sau, conform, O.M.F.P. nr. 94/2001, rezultatul favorabil provenit din adoptarea pentru prima data a I.A.S., cu exceptia I.A.S. 29, iar in debitul sau rezultatul nefavorabil provenit din adoptarea pentru prima data a I.A.S., cu exceptia I.A.S. 29, putand prezenta sold creditor ce reprezinta profitul reportat provenind din adoptarea pentru prima data a I.A.S., mai putin I.A.S. 29, iar soldul debitor pierderea reportata aferenta acestuia.

Exemple de debitare si creditare al contului 1172

In primul an al retratarii conturilor se constata in contul 1068 "Alte rezerve", in analitic separat, suma "x" reprezentand "Fondul de premiere". Cu ocazia retratarii, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

"Alte fonduri" = 1172 "Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima data a I.A.S., mai putin I.A.S. 29"

-------- ----- ------ ----------

Diminuarea valorii stocurilor de produse finite constata cu ocazia retratarii posturilor de stocuri, cu costurile de administratie si conducere, incluse in marimea acestora:

x -------- ----- ------ ----------

"Rezultatul reportat din = 345 "Produse finite"

adoptarea pentru prima data a

I.A.S., mai putin I.A.S. 29"

-------- ----- ------ ----------

Contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile", cont sintetic, operational, bifunctional. Reflecta in creditul sau rezultatul favorabil din modificarea politicilor contabile, iar in debit rezultatul nefavorabil provenit din modificarile politicilor contabile. Poate reprezenta sold creditor reprezentand profitul reportat provenit din modificarile politicilor contabile, iar soldul debitor, pierderea reportata aferenta acestor politici contabile.

Exemple de creditare si debitare a contului 1173

In cursul exercitiului financiar N-1 s-a inclus in costul unui autocamion procurat din import si diferenta de curs valutar in suma "x", care s-a supus amortizarii, modificandu-se politica contabila de a trata diferentele de curs valutar ca si cheltuiala, cu ocazia retratarii se fac in contabilitate urmatoarele inregistrari:

Diminuarea valorii mijlocului de transport cu marimea diferentelor de curs valutar "x", prin inregistrarea:

x -------- ----- ------ ----------"Rezultatul reportat provenit din = 2133 "Mijloace de transport"

modificarile politicilor contabile

-------- ----- ------ ----------

Rezerva de curs valutar creata in anii anteriori pentru disponibilitatile in valuta se reia in cel de-al doilea an al aplicarii efective a I.A.S. - urilor la rezultatul reportat conform inregistrarii contabile:

x -------- ----- ------ ----------

"Alte rezerve" = 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile"

-------- ----- ------ ----------

Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale", cont sintetic de gradul II, operational, cont bifunctional. In creditul lui inregistreaza rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor fundamentale, iar pe debit rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor fundamentale. Soldul sau creditor exprima profitul repartizat provenit din corectarea erorilor fundamentale, iar cel debitor, pierderea reportata aferenta acesteia.

Exemple de creditare si debitare a contului 1174

Din verificarile efectuate de catre auditorul financiar se constata ca in anul N-1 s- a descarcat gestiunea de stocuri de materii prime cu suma "x", care este considerata eroare fundamentala solicitandu-se corectarea acesteia si a efectelor ei asupra impozitului pe profit.

a.       corectarea erorii descarcarii in plus a gestiunii cu suma "x", conform inregistrarii contabile:

x -------- ----- ------ ----------

"Materii prime" = 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale"

-------- ----- ------ ----------

b.      Corectarea marimii impozitului pe profit aferent anului N-1, prin inregistrarea contabila:

x -------- ----- ------ ----------

1174 "Rezultatul reportat provenit din = 441 "Impozitul pe profit"

corectarea erorilor fundamentale

-------- ----- ------ ----------

Contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare" - cont sintetic de gradul II, operational, cont de pasiv, cu ajutorul caruia se tine evidenta diferentelor favorabile provenite din rezerve din reevaluare, efectuate conform I.A.S. 16. Se crediteaza cu diferentele favorabile provenite din reevaluarea imobilizarilor dispuse prin acte normative si reflectate cu ajutorul contului 1058 "Rezerve din reevaluare dispuse prin acte normative", in functie de faptul daca se pot sau nu identifica si anume:

a. In cazul in care se pot identifica mijloacele fixe ce s-au reevaluat si cu rezultatul reevaluarii s-a majorat capitalul social, in contabilitate se diminueaza marimea capitalului social si a mijlocului fix identificat, prin inregistrarea:

x -------- ----- ------ ----------

"Capital subscris varsat" = Imobilizari corporale (212; 2131; 2132; 2133; si 214)

-------- ----- ------ ----------

c.       Daca nu se poate identifica mijlocul fix la care s-a facut reevaluarea, in contabilitatea se inregistreaza:

Diminuarea capitalului social cu marimea reevaluata si inclusa in acesta:

x -------- ----- ------ ----------

"Capital subscris varsat" = 1058 "Rezerve din reevaluare dispuse prin acte normative"

-------- ----- ------ ----------

Trecerea rezervei din reevaluare asupra rezultatului reportat, prin inregistrarea:

x -------- ----- ------ ----------

1058 "Rezerve din reevaluare dispuse = 1175 "Rezultatul reportat reprezentand prin acte normative" surplusul din diferente din reevaluare"

-------- ----- ------ ----------

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1080
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved