Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


SCOPUL SITUATIILOR FINANCIARE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micSCOPUL SITUATIILOR FINANCIARE

Informatiile care prezinta o importanta deosebita pentru utilizatori sunt identificate initial in Cadrul general pentru pregatirea si prezentarea situatiilor financiare si sunt reluate prin enumerarea in IAS 1-Prezentarea situatiilor financiare. Acestea sunt: activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile si cheltuielile inclusiv castigurile si pierderile si fluxurile de numerar si echipamentelor de numerar. In Cadrul general pentru pregatirea situatiilor financiare acestea sunt definite astfel:Activul: reprezinta o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere.

Datoria: reprezinta o obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.

Capitalul propriu: reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Veniturile: constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrarii sau cresteri ale activelor ori descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

Cheltuielile: constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi al valori activelor ori cresterii ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

Definitiile includ si elemente ce nu sunt recunoscute ca fiind active sau datorii in Bilant, sau venituri sau cheltuieli in Contul de profit si pierdere, deoarece nu satisfac criteriile de recunoastere prezentate in Cadrul general pentru pregatirea si prezentarea situatiilor financiare.

Recunoasterea: reprezinta procesul de neincorporare a unui element de activ, datorie, capacitate proprie, venituri si cheltuieli in bilant sau in contul de profit si pierdere.

Pentru ca un element sa fie recunoscut trebuie sa indeplineasca 2 conditii:

1) sa fie probabila generarea de beneficii economice viitoare;

2) beneficiile economice viitoare sa poata fi evaluate in mod credibil.

*Discutate din prisma procesului de raportare financiara, ca parte componenta a acesteia,    situatiile financiare sunt alcatuite de regula din: bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor pozitiei financiare (care pot fi prezentate in diverse moduri de exemplu ca situatia fluxurilor de trezorerie, sau situatie a fluxurilor de fonduri), note explicative, alte situatii si alte materiale suplimentare care sunt parte integranta a situatiilor financiare. Nu se includ rapoartele directorilor, declaratiile presedintelui, discutiile si analizele conducerii si elementele similare care pot fi incluse inrun raport financiar anual. Situatiile financiare in formatia definita de Cadrul contabil general IASB se aplica intreprinderilor comerciale si industriale din sectorul public si cel privat. Conceptual, reprezinta intreprinderea prin raportoare acea entitate contabila pentru care exista utilizatori de informatii, iar situatiile financiare constituie principala sursa de informatii financiare.

Daca se face recurs la IAS1-"Prezentarea situatiilor financiare" un set complet de situatii financiare anuale include.

(a) bilantul

(b) contul de profit si pierdere

(c) o situatie care sa reflecte, dupa caz;

-toate modificarile capitalului propriu, fie

-modificarile capitalului propriu, altele decat cele care rezulta din tranzactiile de capital cu proprietarii distribuirile catre proprietari.(d) situatia fluxurilor de trezorerie (numerar)

(e) politicile contabile si notele explicative.

Directiva a IV-a CEE defineste situatiile financiare prin apelatia de conturi anuale care cuprind: bilantul, contul de profit si pierdere si anexa sau notele la conturile anuale. Aceste documente trebuie sa constituie un tot unitar.

Conform IAS1-'Prezentarea situatiilor financiare anexata la setul minim de componente obligatoriu, poate exista si o analiza financiara intocmita de conducere, asupra performantei financiare a intreprinderii si asupra riscurilor majore si a incertitudinilor.

Un astfel de raport poate include o analiza:

1) A principalilor factori si influente care au afectat performanta intreprinderii, inclusiv modificarile intervenite in mediul operational si reactiile intreprinderii la acesta;

2) A surselor de finantare ale intreprinderii si a politicii privind gradul de indatorare si politicilor de control a riscului;

3) A potentialului si resurselor intreprinderii ale caror valori nu sunt inregistrate in Bilant;

Exemplu: In acest mediu dificil, noi continuam sa ne bazam pe munca asidua, creativitatea si dedicatia angajatilor nostri si as vrea sa le multumesc pentru eforturile si loialitatea lor.

"Extras din Raportul anual al societatii Zotefone"

Avand in vedere modificarile rapide ale mediului economic in care-si desfasoara activitatea majoritatea intreprinderilor, trebuie furnizate suficiente informatii referitoare la riscurile incertitudini.

PREZENTAREA FIDELA

IAS1 - "Prezentarea situatiilor financiare" precizeaza ca o prezentare fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de numerar impune utilizarea unor informatii relevante, credibile, comparabile si inteligibile.

Conform IAS1 - "Prezentarea situatiilor financiare" intreprinderile au obligatia de a intocmi situatii financiare care prezinta corect situatia si realizarile lor financiare, precum si fluxurile de numerar. In majoritatea cazurilor, raportarea corecta presupune respectarea tuturor prevederilor cuprinse in Standardele Internationale de Contabilitate.

Din precizarile Standardului se desprinde ideea ca o abatere de la Standarde, in vederea prezentarii unei imagini fidele, ar trebui sa fie rara si bine argumentata, abaterea nefiind justificata numai pentru ca un alt tratament ar oferii, de asemenea, o imagine fidela.Standardul International de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare

GHID pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, Editura CECCAR, Bucuresti, 2004, pag. 58.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1134
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved