Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


FUNDAMENTAREA SI REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE LA AGENTUL ECONOMIC 'SC.UP.SA" BOTOSANI

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI

Facultatea de Economie si

Administrarea AfacerilorFUNDAMENTAREA SI REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE LA AGENTUL ECONOMIC

" SC.UP.SA" BOTOSANI

CAPITOLUL I.

Organizarea si functionarea societatii comerciale SC.UP SA. BOTOSANI

1.1.Scurt istoric

Societatea comerciala cunoscuta azi sub denumirea S.C Utilaje Piese de Schimb si Servicii S.A Botosani a functionat ca sectie a industriei locale numita Flamura Rosie care presta urmatoarele servicii:

prestari servicii;

prelucrari mecanice;

confectii metalice;

turnatorie de fonta si neferoase;

In anul 1970 a inceput colaborarea cu semfabricate turnate din fonta pentru pompe cu AVERSA Bucuresti.

Aceasta sectie a industriei locale, prin Hotararea Guvernamentala din septembrie 1977 a fost afiliata la IUPS Botosani purtand numele de IUPS II ocazie cu care a fost transferata pregatirea fabricatiei cu masini specializate pentru fabricarea pompelor de tip Lotru,Cerna,Cris spre executie in aceasta sectie.

Prin Hotarare Guvernamentala IUPS II in anul 1992 a fost inregistrata la Camera de Comert si Industrie Botosani cu numele de S.C. UP S.A.,la numarul J07/142/17.12.1992 si are codul fiscal R-3433742,este persoana juridica romana si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu Statutul Societatii Comerciale.

Sediul societatii este in Romania,localitatea Botosani,strada Eternitatii

nr 2,telefon 0231513959,fax 0231513959.e-mail UP@petar.ro si poate functiona cu sucursale,filiale,reprezentanti,agentii si in alte localitati din tara .

Societatea Comerciala-Utilaje,Piese de Schimb si Servicii-SA Botosani,este societate comerciala pe actiuni ,cu capital social integral privat si functioneaza cu incepere de la data inregistrarii la Registrul Comertului Botosani pe durata nelimitata.

Scopul societatii este obtinerea de profit din activitatea de productie si prestari de servicii, activand in principal in proiectarea, producerea, comercializarea utilajelor si instalatiilor de uz casnic si industrial, al prestarilor de servicii si reparatii, precum si in domenii conexe ale acestor activitati.

1.2. Obiectul de activitate al societatii

S.C.UP S.A. Botosani are ca principala activitate productia de pompe ,electropompe,motopompe,piese de schimb la gama de pompe,masini pentru prelucrarea lemnului,feronerie stradala,confectii metalice,echipamente pentru instalatii de gaz metan,piese turnate din fonta si aliaje neferoase.

Obiectul de activitate: proiectarea,producerea si comercializarea utilajelor de instalatii, subansamble si piese de schimb pentru vehicularea substantelor fluide un regim de presiune si depresiune,a masinilor si pieselor de schimb,a confectiilor metalice,bunurilor de larg consum industriale si alimentare,executarii de reparatii pentru toate tipurile de autovehicule si utilaje ,producerea de mobilier din lemn si metal si mobila de tip comercial si de birotica ,utilaje pentru prelurarea cerealelor,producerea de recipienti sub presiune,asistenta tehnica si tehnologica de puneri in functiune si implementare a unor fabricati sau de pregatire a productiei in domeniul constructiilor de masini, efectuarea operatiilor de comert exterior ,engeneering,comercializarea cu ridicata si cu amanuntul prin reteaua de magazine proprii a bunurilor de larg consum si a produselor industriale proprii a bunurilor de larg consum si a produselor industriale proprii,comercializarea de software.

1.3. Structura organizatorica.Structura de personal

Capitalul social al SC.UP.SA Botosani este de 1.235.700 lei, impartit in 494.280 actiuni nominative in valoare de 2,5 lei fiecare,in intregime subscrise de actionari.,iar functionarea normala a societatii comerciale este garantata cu capitalul social al acesteia,iar actionarii sunt raspunzatori in limita actiunilor ce le detin.

Societatea are o structura organizatorica de tip piramidal ,flexibila,care asigura conditii de colaborare intre compartimentele functionale si sectoarele de productie, fiecare salariat avand posibilitatea ca in postul pe care il ocupa sa-si puna in valoare cunostintele profesionale.

Fiecare angajat, in calitate de executant sau conducator, trebuie sa primeasca sarcini de la seful ierarhic si sa le execute intocmai si la timp.

Salariatul care ocupa un post de conducere trebuie sa posede un profil moral deosebit ,competenta profesionala, capacitatea de a conduce, de a indeplini sarcini sau sa execute lucrari,de a coopera cu alte compartimente.In cadrul structurii organizatorice se disting trei tipuri de compartimente:

a)      Pentru realizarea activitatii de baza,cu salariati direct productivi;

b)      Auxiliari,pentru realizarea activitatii de baza,cu salariati indirect productivi;

c)      Compartimente functionale ,cu salariati TESA si de servire

In cadrul activitatilor de baza se disting urmatoarele sectoare:

a)sectoare direct productive care au la baza urmatoarele verigi organizatorice:

echipa - condusa de un sef de echipa care cuprinde 3-10 salariati;

formatia de lucru - este condusa de unsef de echipa In functie de natura si specificul procesului de productie ,formatia de lucru cuprinde intre 10-40 de executanti.Conducatorul formatiei poate fi ajutat de sefi de echipa recrutati dintre muncitorii de inalta calificare.Acestia,pe langa realizarea sarcinilor proprii ,raspund si de realizarea sarcinilor echipei pe care o conduc.

atelier de lucru - in care se desfasoara activitati omogene,similare ,a caror realizare necesita o conducere unitara si volumul de munca al mai multor formatii.Norma la nivelul de atelier este de trei formatii de lucru si este condus de un sef de atelier.

sectia - condusa de un sef de sectie ,in care se desfasoara activitati eterogene complexe.

Norma este de trei ateliere sau un atelier si 2-4 formatii de lucru.

b)sectoare auxiliare pentru activitatea de baza-care se constituie pentru desfasurarea unor activitati diferite de cele care constituie activitatea de baza, productiva cum ar fi: activitatea de intretinere a utilajelor ,magaziilor ,depozitelor etc.

c)compartimente functionale care cuprind: directii,divizii,servicii,birouri si compartimente,ori activitati importante sau complementare care necesita conducere unitara:

compartimentul - se organizeaza in vederea realizarii unor lucrari specifice cu un numar redus de personal de la1-3 salariati si un sef;

biroul - se organizeaza in vederea realizarii unor lucrari sau activitati omogene care necesita o delimitare organizatorica distincta si cuprinde un numar de patru salariati si un sef de birou;

serviciul - se organizeaza in vederea realizarii unor lucrari sau activitati importante sau complementare si care necesita o conducere unitara a cel putin trei birouri sau a unui numar de 14 salariati si un sef de serviciu;

divizia - se organizeaza in vederea realizarii unor activitati complexe ,necesita o conducere unitara si cuprinde personal TESA si muncitori organizati in compartimente, birouri,servicii ,formatii de lucru -dupa necesitati, si este condusa de un sef de divizie;

directia - se organizeaza in vederea realizarii unor activitati foarte complexe, necesita o conducere unitara si poate cuprinde in subordinea sa unul sau mai multe servicii,birouri,compartimente,sectii de productie,ateliere si formatii de lucru,si este condusa de un director.

Structura organizatorica si functionala a societatii se stabileste de catre Consiliul de Administratie si Directorul General se aproba conform statutului de catre Adunarea Generala a Actionarilor si are urmatoarea alcatuire:

a.             structura de conducere formata din

director general;

director tehnic;

director economic;

director comercial.

Directorul tehnic este inlocuitorul de drept al directorului general in lipsa acestuia din unitate.

b.            structura functionala este formata din

asistent manager;

directia tehnica;

directia economica;

directia comerciala;

divizia calitate;

compartiment personal-salarizare;

serviciul administrativ.

c.             structura de productie este formata din

sectia prelucrari mecanice;

sectia turnatorie;

sectia montaj;

d.            structra auxiliara este formata din

sectia mecano-energetic;

atelier SDV;

magazia de semifabricate;

magazia centrala;

magazia de produse finite;

formatie muncitori manipulanti.

e.             structura de servire este formata din

formatie paza si PSJ;

ingrijitor curte si pavilion.

Conducerea operativa a societatii comerciale este asigurata de directorul general care este si presedintele Consiliului de Administratie si este numit de AGA in baza statutului societatii comerciale si a legii nr.31/1190 republicata.Acesta are in subordinea directa directiile:

Directia tehnica;

Directia comerciala;

Asistentul manager;

Compartimentul personal-salarizare;

Serviciul administrativ.

Organizarea interna a societatii

Personalul de care dispune societatea a fost intr-o continua modificare, atat in marime absoluta cat si structural. Astfel, s-a urmarit ca nevoile de personal sa fie acoperite cu angajati din ce in ce mai calificati, urmarindu-se limitarea posturilor ocupate de personal necalificat. Ca urmare a scaderii numarului de contracte si comenzi, activitatea de productie s-a diminuat. Pentru optimizarea activitatii economice s-a impus restrangerea activitatii de productie, ceea ce a dus la scaderea personalului implicat direct in productie. Aceasta situatie reiese si din evolutia resurselor umane :

Structura organizatorica este conceputa si implementata prin ,,Regulamentul de Organizare si Functionare,, prin care se asigura in bune conditii desfasurarea tuturor activitatilor din societate.

In cadrul societatii exista o organigrama, aprobata de directorul general al societatii, din care se poate vedea structura societatii, nivelele ierarhice, directiile de subordonare si de colaborare dintre componentele acestei structuri.

Pentru toate functiile din societate exista fise de posturi si sarcini de serviciu. De asemenea exista si alte documente prin care se respecta reglementarile in vigoare privind legislatia muncii, protectiei omului si mediului inconjurator etc.

Structura de personal

l. Personal de sectie din care :

Direct

Indirect

Maistri

Personal

Intretinere utile

Comercial

Economic

Auxiliar

TOTAL

RESURSE UMANE

Studii superioare

Studii medii postliceale

Muncitori calificati

Muncitori necalificati

Total

1.4. Functionalitate.Atributii,competente si responsabilitati

Societatea comerciala isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Statutului SC. UP. SA. Botosani,avand atributii pentru indeplinirea obiectului de activitate,cum ar fi:

-Elaboreaza documentatia de pregatire a fabricatiei;

-Elaboreaza norme de consum pentru materii prime si materiale,combustibili si energie ,precum si normele de consum de manopera;

-Elaboreaza si fundamenteaza ,corespunzator productiei contractate,programul de aprovizionare tehnico-materiala care cuprinde si termene de livrare ,cu respectarea normelor si normativelor de consum;

-Participa la prospectarea pietii interne si externe ,asigura publicitatea ;participa la targuri si expozitii,elaboreaza si difuzeaza oferte si cataloage comerciale;

-Coopereaza cu alti agenti economici pentru realizarea si desfacerea produselor;

-Urmareste permanent cresterea eficientei economice a operatiilor de comert;

-Elaboreaza propuneri pentru necesarul de credite si planul de casa al sporirii acumularilor banesti si accelerarea vitezei de rotatie a capitalului ciculant;

-Elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli anual,trimestrial si lunar in vedere asigurarii echilibrului financiar;

-Asigura crearea resurselor financiare pentru acoperirea costurilor de productie si circulatie, desfasurarea normala a activitati economice,constituirea fondurilor proprii ,rambursarea creditelor bancare,precum si mentinerea echilibrului intre venituri si cheltuieli etc.

Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea Generala a Actionarilor ,care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica economica si comerciala.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii si asigura politica economica si comerciala a acesteia. AGA aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, alege membrii Comisiei de Cenzori si le stabileste remunerarea; numeste directorul general si adjunctii acestora si le stabileste salarizarea.

De asemenea, AGA hotaraste marirea sau micsorarea capitalului social, modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, modificarea statutului precum si transformarea formei juridice a societatii; hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii.

Un rol important ii revine AGA in examinarea, aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierdere dupa analizarea raportului conducerii si Comisiei de Cenzori precum si in repartizarea beneficiilor intre actionari.

In cazul unor pagube pricinuite societatii de cenzori sau directori, AGA hotaraste actionarea in justitie a acestora si recuperarea pagubelor.

AGA hotaraste si cu privire contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv cele externe precum si in orice alte probleme ce privesc societatea.

Adunarea ordinara:

aproba structura organizatorica a societatii;

-alege consiliul de administratie si comisia de cenzori ,inclusiv cenzorii supleanti ,le stabileste remunerarea ,il descarca de gestiune si ii revoca;

-aproba normele metodologice de selectare si de numire a administratorilor ;

-aproba bugetul de venituri si cheltuieli ,programul de investitii si dupa caz,programulde activitate pentrul exercitiul urmator;analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende,pozitia pe piata interna si internationala,nivelu tehnic ,calitatea ,forta de munca ,protectia mediului ,relatiile cu clientii ;

-examineaza,aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori si aproba repartizarea profitului;

-hotaraste cu privire la cotractarea de imprumuturi bancare si a gradului de indatorare al societatii.

Adunarea extraordinara:

-hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea sucursalelor,filialelor si agentiilor societatii;

-hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social ,la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

-hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului ,precum si la transformarea formei juridice a societatii;

-hotaraste cu privire la fuziunea ,divizarea,dizolvarea si lichidarea societatii;

-hotaraste cu privire la actionarea in justitie a consiliului de administratie si a cenzorilor pentru pagba pricinuita societatii;

- hotaraste in orice alta problema de competenta adunarii generale cu privire la societate.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie,iar gestiunea societatii este cotrolata prin actionari,prin Comisia de Cenzori formata din trei membri.

Comisia de Cenzori este aleasa de AGA pe o perioada de 3 ani si are urmatoarele atributii: in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si prezinta rapoarte de activitate; la incheierea exercitiului financiar controleaza activitatea, exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand AGA un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierdere; la lichidarea societatii controleaza operatiile de lichidare si prezinta AGA punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statului si a obiectului societatii.

Directorul General este numit de AGA si subordonat acestuia. Aceasta asigura conducerea curenta a societatii ducand la indeplinire toate hotararile AGA si ale Comisiei de Cenzori.

Directorul general coordoneaza activitatea directorilor pe functiuni precum si a compartimentelor de program director, delegand autoritatea sa cadrelor de conducere aflate pe nivelele ierarhice imediat inferioare pentru decizii de rutina.

Trimestrial, directorul general raspunde prin rezultatele obtinute de societate in fata AGA si a Comisiei de Cenzori, de activitatea manageriala si de marketing. Impreuna cu toti factorii decizionali raspunde asupra derularii in bune conditii a tuturor activitatilor, lucrarilor, operatiilor pe nivelele ierarhice, functionale si operationale.

Directorul general primeste informatii pertinente asupra derularii programului director si ia decizii strategice si tactice. De asemenea, asigura realizarea de produse fiabile, conform cerintelor si normelor internationale, in functie de restrictiile contractuale; conlucreaza ierarhic cu oficiul juridic pentru rezolvarea problemelor si lucrarilor curente din acest domeniu, luand deciziile care se impun; negociaza cu sindicatele ori de cate ori este nevoie si semneaza in numele societatii contractul colectiv de munca..

Directorului general ii revine si sarcina de a adopta masuri corespunzatoare pentru derularea logica a activitatilor de cercetare, productie, personal - salarizare, comercial si financiar - contabil prin directorii acestor compartimente, asigurand conditii corespunzatoare de munca pentru prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale precum si de a indeplini orice hotarare luata de AGA si Comisia de Cenzori.

Directorul Economic se subordoneaza directorului general al societatii si are rolul de a conduce activitatile economice. Directorul economic ii revine sarcina de a asigura, in conformitate cu dispozitiile legale, intocmirea lucrarilor de planificare financiara si urmarirea beneficiului obtinut de societate, de a analiza evolutia situatiei din contul curent, din conturile de imprumut, comparativ cu limitele de creditare stabilite; de a organiza analiza lunara a utilizarii mijloacelor circulante si de a dispune masuri pentru readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile, fara miscare sau cu miscare lenta; de a organiza analiza periodica a utilizarii si starii mijloacelor fixe.

De asemenea, directorul economic analizeaza si ia masuri pentru cresterea rentabilitatii atat pe total, cat si pe fiecare produs, activitate sau serviciu prestat; analizeaza cheltuielile de productie si ia masuri concrete pentru reducerea acestora; urmareste constituirea fondurilor si utilizarea acestora cu respectarea dispozitiilor legale; asigura efectuarea inventarierii patrimoniului, participa la organizarea sistemului informational, solicita bancii credite suplimentare si decide asupra metodologiei de intocmire a lucrarilor contabile si financiare.

Directorul Economic raspunde de intreaga activitate financiar-contabila a societatii; raspunde de mentinerea in permanenta a capacitatii de plata a societatii si de indeplinirea la termen in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci; raspunde de intocmirea anuala si in mod corect a bilantului contabil; raspunde de modul de stabilire a preturilor si tarifelor.

Directorul Executiv este subordonat Directorului General si are rolul de a conduce activitatile productive ale societatii comerciale. Acesta organizeaza, indruma si controleaza intreaga activitate de productie a societatii; decide organizarea procesului de productie in concordanta cu contractele incheiate; stabileste masuri pentru indeplinirea obligatiilor contractuale esalonate trimestrial sau anual; raspunde de functionarea la parametrii proiectati a capacitatilor de productie si de folosirea rationala a bazei tehnice si materiale puse la dispozitie pentru procesul productiv.

Directorul Tehnic este persoana careia ii revine sarcina de a coordona si raspunde prin delegarea de autoritate de intocmirea planului de reparatii, revizii si realizarea lor in conformitate cu termenele stabilite precum si de a raspunde de alimentarea cu energie electrica, termica, apa, aer conditionat, gaze etc., necesare desfasurarii normale a proceselor de productie.

Functiunile intreprinderii,care stau si la baza stabilirii structurii organizatorice a unitatii,sunt urmatoarele:

-Functiunea de productie;

-Functiunea comerciala;

-Functiunea financiar-contabila;

-Functiunea resurse umane;

Functiunea de productie,supravegheata de directorul de productie, reflecta ansamblul proceselor de munca prin care materiile prime se transforma in produse finite sau se creeaza conditii tehnico-materiale organizatorice si de service necesare bunei desfasurari a productiei.

In domeniul productiei, societatea asigura indeplinirea planului de productie in conditii de eficienta ridicata si realizarea sarcinilor de cooperare cu alte societati comerciale.

Scopul societatii este in primul rand de a realiza produse de o calitate superioara ,organizand astfel controlul tehnic de calitate pe fazele procesului de productie,toate acestea in limitele consumurilor normale de mateii prime si materiale.O responsabilitate o reprezinta si respectarea termenelor de livrare a produselor,lucru ce asigura realizarea ritmica a productiei .Alimentarea cu combustibil,energie electrica,termica,apa si alte utilitati,modernizarea proceselor tehnologice si instalatiilor pentru eficientizarea procesului sunt responsabilitati ale societatii comerciala. Obiectivele functiei sunt:

 • Utilizarea eficienta a resurselor firmei;
 • Asigurarea unei capacitati optime de productie;
 • Obtinerea de produse de calitate;
 • Satisfacerea clientilor prin oferirea de produse la timp si la costuri cat mai mici;
 • Respectarea graficului de comenzi si livrari;

Functiunea comerciala inglobeaza activitati care au ca scop realizarea obiectivelor referitoare la stabilirea legaturilor firmei cu pietele si consumatorii din aval si dn amonte de intreprindere,pentru desfacerea sau vanzarea produselor care fac obiectul de activitate al unitati si pentru aprovizionarea tehnico-material.

Obiectivele functiei sunt:

 • Asigurarea ritmicitatii in aprovizionarea cu materii prime si materiale;
 • Gasirea celor mai bune oferte de aprovizionare, in ceea ce priveste raportul pret calitate;
 • Cresterea segmentului de piata;
 • Depistarea noilor cerinte de pe piata;
 • Pastrarea unor bune relatii cu clientii, furnizorii si ceilalti parteneri de afaceri;

Compartimentul Aprovizionare-Transport se ocupa de activitatile care au ca scop asigurarea completa,complexa si al timp cu resursele materiale necesare realizarii neitrerupte si in conditii bune a procesului de fabricatie. Principalele activitati sunt intocmirea planului de aprovizionare pe baza cererilor de la departamentele productive si asigurarea receptionarii materialelor primite de la furnizori.

De asemenea, la realizarea acestei functii contribuie si asistentul manager al unitatii, care a preluat toate atributiile biroului de marketing, si ale carei atributii principale sunt promovarea imaginii societatii, promovarea produselor hoteliere, prospectarea pietei, sondarea opiniei clientilor, informarea opiniei publice referitor la transformarile care au loc in cadrul societatii.

Reprezinta asigurarea necesarului de materiale din tara si din import,cu respectarea normelor si normativelor de consum si de stoc aprobate pentru materii prime si materiale ,combustibili si energie ,precum si folosirea cu maxima eficienta a tuturor resurselor materiale.O alta responsablitate a acestui serviciu o reprezinta efectuarea receptiei materialelor ,pieselor de schimb,subansamblelor , cat si depozitarea si conservarea i conditii corespunzatoare ale acestora.Societatea asigura aprovizionarea tehnico-materiala la termenele necesare realizarii ritmice a productiei si incheie totodata contracte economice de lunga durata pentru asigurarea in bune conditii a bazei materiale necesare realizarii cifrei de afaceri.

Compartimentul Desfacere-Marketing are in subordine ansamblul activitatilor al caror scop este asigurarea vanzarii produselor in functie de nevoile consumatorilor.Personalul din biroul marketing este preocupat de crearea si descoperirea necesitatilor consumatorilor in vederea orientarii productiei spre satisfacerea nevoilor exprimate de acestia.Are un rol vital in activitatea firmei deoarece:atrage comenzi,face ofertele tehnice si cele tehnico-economice(prin biroul suport-vanzari),incheie contracte de vanzare si da dispozitia de lansare a executiei.

Acest compartiment colaboreaza cu compartimeltul CTC-L la rezolvarea reclamatiilor ,referitoare la calitatea si cantitatea productiei,ambalaje ,termene de livrare sau alte conditii prevazute in contractele economice.De asemenea participa la prospectarea pietei interne in scopul cunoasterii necesitatilor de consum si asigura reclama si prezentarea produselor,prin participarea la diferite targuri,expozitii,demontratii practice,cat si prin cataloage si oferte comerciale.

Functiunea financiar-contabila este alcatuita din ansamblul activitatilor prin intermediul carora se realizeaza obiectivele firmei referitoare la obtinerea si folosirea mijloacelor financiare necesare activitatii de exploatare si de investitii precum si din operatiunile contabile ce privesc inregistrarea ,evidenta si miscarea in expresie valorica

a fenomenelor economice din cadrul unitatii la intervale determinate de timp.In domeniul financiar-contabil intreprinderea are ca principala atributie intocmirea si executia bugetului de venituri si cheltuieli,instrumrntul de baza al asigurarii echilibrului financiar.In elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli ,societatea este obligata sa-si acopere cheltuielile de productie ,sa obtina profit din care sa restituie creditele primite ,sa-si asigure dezvoltarea proprie.Aceasta cuprinde in bugetul de venituri si cheltuieli ,urmatoarele:

veniturile ,cheltuielile,rezultate privind productia,prestarile de servicii,TVA-ul si alte activitati de baza sau auxiliare;incasarile din comertul exterior;

fonduri proprii ale societatii;

credite bancare;

varsaminte la bugetul de stat;

alte venituri,resurse si cheltuieli.

Printre alte atributii ar fi elaborarea propunerii pentru programul de credite si de casa si ia masuri pentru executarea intocmai a bugetului de venituri si cheltuieli ,precum si pentru efectuarea la termen si in cuantumul stabilit a varsamintelor cuvenite bugetului de stat.Personalul din acest compartiment stabileste preturi si tarife la produsele si serviciile pe care le executa societatea comerciala ,precum si adaosuri si bonificatii ,in conditiile legii.

Obiectivele functiei sunt:

 • Cresterea profitabilitatii;
 • Utilizarea eficienta a resurselor financiare ale firmei;
 • Asigurarea capacitatii de plata a firmei;
 • Cresterea patrimoniului.

Compartimentul Informatic-Preturi

In cadrul acestui departament exista si serviciul post-calcul si analiza pret ,cu urmatoarele atributii:

-stabilirea pretului de vanzare pentru materialele din stoc,obiecte de inventar,produse modificate ,produse vandute,prin reprezentantele proprii;

-analiza evolutiei preturilor ,tarifelor si a majorarilor de pret comunicate de furnizor ;

-calculul notelor de rebut si intocmirea notei contabile pentru cele imputabile;

-verifica si certifica bonurile de consum ,transfer,restituire pentru toate sectoarele din societate prin viza de control financiar preventiv;

-calculul si inregistrarea productiei neterminate pentru sectiile de productie.

Compartimentului financiar- contabil

Personalul compartimentului financiar-contabil indeplineste urmatoarele atributii:

-Verifica si inregistreaza receptiile si facturile primite de la furnizori si clienti;

-Inregistreaza jurnalele de vanzari si cumparari ,si pe aceasta baza a deconturilor cu furnizorii si clientii;

-Inregistreaza documentele de plata prin banca,precum si a incasarilor prin banci pe baza extrasului de cont (contine CEC-uri si OP-uri),primit de la acestea;

-Intocmeste listele de jurnal TVAdeductibila si jurnal TVA colectata;

-Intocmeste decontul TVA;

-Tine evidenta platilor si a incasarilor in avans ,a facturilor nesosite de la furnizori si a clientilor ce au achizitionat marfuri cu plata in rate(esalonat);

-Intocmeste impreuna cu compartimentul contul de profit si pierdere si anexele sale.

Atributiile compartimentului contabilitate

Principala raspundere a personalului compartimentului contabilitae o reprezinta gestiunea activelor respectiv a magaziilor de finite ,amgaziei de materiale,a mijloacelor fixe,a obiectelor de inventar.

De asemenea ,in cadrul acestui compartiment se intocmesc bugetele de venituri si cheltuieli pe sectii ,bugetele pe centre de cot,astlef urmarindu-se incadrarea in plafoanele respective.

Functiunea resurse umane este asigurata de Compartiment Personal-Salarizare care exprima totalitatea activitatilor care asigura societatea comerciala cu forta de munca pregatita corespunzator pentru a realiza sarcinile stabilite.SC.UP.SA considera ca angajatii sai reprezinta baza succesului companiei.Angajamentul si creativitate lor a permis firmei sa ocupe un loc important pe piata.Instransa colaborare cuclientii,personalul societatii isi da tot interesul pentru gasirea raspunsului optim performanta-cost.

Toti angajatii poseda calificare considerabila in domeniile lor specifice ,asigurand finalizarea cu succes a tuturor proiectelor. Functia de personal urmareste determinarea necesarului de forta de munca , acoperirea locurilor de munca cu personal cu pregatire corespunzatoare posturilor, selectia, angajarea personalului, stabilirea responsabilitatilor specifice fiecarui post (fisa posturilor) stabilirea modului de salarizare si cointeresare materiala, rezolvarea problemelor sociale ale salariatilor etc.

Obiectivele functiei sunt:

 • Crearea conditiilor optime de munca pentru toti salariatii;
 • Prevenirea accidentelor de munca;
 • Asigurarea unui nivel superior de pregatire a personalului prin cursuri de instruire;
 • Stimularea fortei de munca prin sistemul de salarizare si cointeresare materiala;

Sanctionarea drastica a celor care-si insusesc bunuri din gestiunea unitatii

Comparimentul Oficiu Juridic

In cadrul societatii,personaluldin acest compartiment are urmatoarele atributii:

Asigura asistenta juridica la toate compartimentele;

Verifica si semneaza toata corespondenta care implica societatea in raporturi juridice pentru a preveni societatea de eventualel litigii;

Verifica si semneaza toate contractele la care SC.UP.SA este parte ,aplicand principiul legalitatii si echitatii contractuale;

Verifica legalitatea deciziilor luate referitoare la rasporturile de munca .

In afara societatii :

Reprezinta societatea in toate litigiile comerciale indiferent de calitatea procesuala a societatii si indiferent de instanta care instrumenteaza cazul;

Depune toate eforturile pentru recuperarea creantelor din titluri executorii pe calea validarii proprii sau a executorului judecatoresc;

Solicita luarea de masuri asiguratorii,dacae cazul.

Compartimentul Personal-Salarizare

Acesta si completeaza toate documentele pentru incadrarea salariatilor;

Intocmeste centralizatorul salariilor si imparte fondul de salarii pe sectii,dispunand achitarea acestora;

Emite legitimatii pentru intregul personal din cadrul societatii;

Intocmeste ,completeaza si gestioneaza toate carnetele de munca si raspunde de evidenta lor;

Tine evidenta registrului de angajari.

1.5. Relatii cu exteriorul privind clientii, furnizorii si institutiile publice

Relatiile cu Furnizorii si clientii se desfasoara mai putin pe baze contractuale. Cele mai multe relatii au ca obiect comenzi ferme.

Realizarea unei comenzi are loc in urmatoarele etape:S.C. UP S.A. emite o comanda. Intreprinderea realizeaza productia si in functie de cine efectueaza transportul se efectueaza receptia la producator sau la destinatar, si apoi NIR de catre S.C UP S.A. Plata are loc prin ordin de plata, cecuri sau prin compensare.

Relatiile cu beneficiarii se desfasoara astfel : reprezentantii beneficiarului se prezinta la negocieri, apoi se semneaza un contract sau se emite o comanda. Pe baza unei documentatii prezentate de client, S.C. UP S.A. realizeaza productia si apoi expediaza marfa. Plata are loc prin ordin de plata, cec sau compensare.

Principalii furnizori ai S.C. UP S.A. sunt :

S.C REMAT S.A. ,Botosani

S.C. ALROMET SRL ,Iasi

S.C. TERRA CONSTRUCTII S.R.L, Botosani

S.C. FORMA S.A., Botosani

S.C. MASINI EXPORT TRADING SRL,Bucuresti

S.C. SUCURSALA PECO S.A , Botosani

S.C. FERMIT S.A , Ramnicu-Sarat

S.C. ELECTROPRECIZIA S.A ,Brasov

Principalii clienti ai S.C. UP S.A. Botosani ,sunt:

S.C. HOLCHIM S.A.,Turda

S.C.CET S.A, Bacau

S.C. PIETROFIN SRL,Bacau

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A,Galati

S.C. PETROM SERVICE S.A,Campina

In ceea ce priveste acest aspect S.C UP S.A.a contractat cu firme specializate din interiorul tarii avand ca principal obiectiv indeplinirea obiectivelor prin servicii de inalta calitate si profesionalism.

Din punct de vedere al relatiilor ce se manifesta intre societate si stat regasim diverse banci :BCR,BRD ,Trezoreria Publica,Autoritatile teritoriale ale Administratiei Pubice Locale : Primarii,Consilii Locale,Prefecturi,aceasta mentinand in permanenta o relatie de colaborare continua cu organismele statului si incercand mereu sa pastreze legaturi bune cu statul prin plata contributiilor ce ii revin.

De asemenea cum am mentionat si mai sus societatea colaboreaza cu bancile din municipiu, cea mai seminificativa fiind B.C.R.apoi avem multitudinea de institutii si directii judetene unde societatea isi plateste taxele si impozitele afernete existentei ca persoana juridica.

1.6.Structura si evolutia principalelor venituri bugetare in perioada

2003-2005 la SC.UP SA.Botosani

Venituri

Prelevari

Suma

absoluta

Suma

absoluta

Suma

absoluta

Bugetul de

statImpozitul pe venit

salarii

Impozitul pe profit

TVA

120.218,00

Taxe vamale si accize

Total

Bugetul

local

Impozitul pe cladiri

Impozit pe terenuri

Taxa asupra mijloacelor

de transport

Total

Bugetul

Asigurarilor

Sociale de

Stat

Contributia la asigurarile

de stat platite de

angajati

Contributia la asigurarile

de stat platite de

angajator

Contributie pentru somaj

platite de angajator

Contributie pentru somaj

platite de angajati

Total

Bugetul

Asigurarilor

Sociale De

sanatate

Contributia angajatului

Contributia angajatorului

Total   

Fonduri

speciale

Cotributia la fonduri

speciale

Cotributia la fonduri

speciale

Relatii interne ale S.C. UP S.A. Botosani

FLUX INFORMATIONAL

OFICIUL JURIDIC

 

COMPARTIMENT

PERSONAL-SALARIZARE

 

COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV

 In ceea ce priveste fluxul informational cu privire la relatiile interne care se realizeaza in cadrul S.C.UP S.A. avem urmatoarele:

Toate cheltuielile realizate in urma sedintelor,conferintelor in interes de serviciu sunt suportate din bugetul propriu ele fiind inregistrate la Compartimentul Financiar- Contabil.Cheltuielile privind productia si aprovizionarea sunt inregistrate la Compartimentul Financiar-Contabil .

Facturile primite de la furnizori in urma aprovizionarii cu diverse materii prime sunt inregistrate la Compartimentul Financiar-Contabil. In urma vanzarii pachetului de servicii diversilor clienti se emit facturi care se inregistreaza la Compartimentul Financiar-Contabil. Astfel, se poate observa ca rolul principal din cadrul relatiilor interne este detinut de Compartimentul Financiar-Contabil,care stabileste legaturi cu toate celelalte compartimente din cadrul societatii.

In ceea ce priveste fluxul informational cu privire la relatiile externe care se realizeaza in cadrul S.C UP S.A. avem urmatoarele:

S.C. UP SA plateste toate datoriile catre bugetul de stat prin intermediul    Trezoreriei(C.A.S.S, C.A.S, C.F.S)

Bancile    unde S.C. UP S.A are deschise conturi acorda credite acestuia dupa care la o perioada scadenta ramburseaza imprumuturile impreuna cu dobanzile aferente.

Clientii platesc pentru toate serviciile de care beneficiaza,in urma carora li se emit note de plata de compartimentul specializat.

Furnizorii de servicii catre S.C. UP S.A emit facturi si primesc contravaloarea acestora.

Directia Generala a Finantelor Publice verifica legalitatea platilor catre bugetul de stat realizate prin intermediul Trezoreriei.

CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA SI REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE

2.1. Notiuni privind fiscalitatea intreprinderii

Implicatiile fiscale se manifesta, de regula, prin intermediul impozitelor si taxelor. La nivelul tarii, ansamblul impozitelor si taxelor provenite de la persoanele fizice si de la cele juridice, fomeaza sistemul fiscal. Asezarea si perceperea impozitelor se realizeaza prin crearea si mentinerea in stare de functionare a unui mecanism fiscal format din instrumentele si metodele folosite pentru realizarea functiilor sistemului fiscal, in conditiile respectarii principiilor fiscale.

Sistemul de impozite si taxe trebuie, asadar, sa indeplineasca urmatoarele functii:

a) finantarea cheltuielilor publice, urmarindu-se obiectivul de randament bugetar;

b) redistribuirea veniturilor conform principiului echitatii;

c) de stabilizare a activitatii economice sau de corectare a dezechilibrelor in scopuri de eficienta economica.

In Romania se afla in plina elaborare un sistem fiscal care, in mod evident, se doreste performant.

Parcurgerea problematicii fiscale obliga la prezentarea si a definitiilor fiscale (numite si elemente tehnice ale impozitului), a caror formulare reprezinta o componenta a sistemului doctrinei fiscale. Astfel, trebuie sa avem in vedere urmatoarele elemente tehnice:

Subiectul impozabil este persoana obligata direct (personal) potrivit legii, sa suporte plata unui impozit sau a unei taxe. Subiectul impozabil poate fi o persoana fizica sau juridica care poseda bunuri, realizeaza venituri sau face cheltuieli pentru care legea prevede obligatia platii unor impozite sau taxe. In mod curent, subiectul impozabil se mai numeste si contribuabil.

Platitorul de impozit este persoana obligata sa efectueze calculul si plata obligatiei fata de buget. De cele mai multe ori, platitorul este insusi subiectul impozabil, dar sunt si cazuri in care platitorul nu este si subiect (cazul impozitului pe salarii, suportat de salariat si platit de angajator, sau al impozitului pe dividende sau al impozitelor platite de garant atunci cand titularul nu-si achita obligatia).

Baza impozabila (baza de calcul) desemneaza suma asupra careia se aplica o cota de impozit pentru a se determina cuantumul impozitului datorat; se mai foloseste si notiunea de obiect impozabil.

Cota de impunere se exprima intr-o suma fixa sau un procent care se aplica asupra bazei impozabile si cu ajutorul careia se determina impozitul datorat.

Termenul de plata reprezinta perioada de timp in care se poate plati impozitul, fiind prevazut de lege.

Inlesnirile acordate la plata (sau facilitatile) apar sub forma scutirilor, amanarilor, esalonarilor, reducerilor.

Sanctiunile apar atunci cand nu se respecta temeiele legale de plata a impozitelor sau atunci cand obligatia de plata este determinata incorect.

Impunerea consta in identificarea tuturor categoriilor de persoane fizice sau juridice care realizeaza un anumit obiect impozabil, in evaluarea bazei dc calcul a impozitului si in determinarea exacta a marimii acestuia.

2.2. Sistemul de impozite si taxe pentru intreprinderile din Romania

Conform normelor fiscale romanesti, intreprinderile au obligatia de a plati impozite, taxe si alte contributii, chiar daca unele dintre acestea sunt suportate de alti contribuabili. Beneficiari ai acestor impozite pot fi bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale sau bugetele fondurilor speciale. O lista a obligatiilor trebuie sa cuprinda:

- impozitul pe profit;

- impozitul pe venit;

- impozitul pe dividende de la societatile comerciale;

impozitul pe profitul obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia consumatorilor;

- taxa pe valoarea adaugata;

- accizele si impozitul pe titeiul si gazele din productia interna;

- taxa pe jocurile de noroc;

- taxe vamale;

- taxe pentru eliberari de licente si autorizatii dc functionare;

- taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale;

- taxa asupra tranzactiilor cu valori mobiliare;

- taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat;

- impozit pe cladiri si impozit pe terenuri;

- taxa asupra mijloacelor de transport;

- taxe de timbru;

- alte impozite directe si alte impozite indirecte;

- contributia unitatii si contributia individuala la asigurarile sociale;

- contributia unitatii si a personalului la fondul pentru ajutor de somaj;

- contributia unitatii si a personalului la fondul pentru asigurari de sanatate;

- contributia la fondul special al drumurilor publice;

- contributia la fondul special pentru sanatate publica;

- contributia la fondul special pentru modernizarea punctelor de trecere a frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale etc.

Aceasta lista nu este valabila pentru toate intreprinderile, multe obligatii (mai ales fondurile speciale) sunt in sarcina intreprinderilor care desfasoara anumite activitati sau care detin anumite bunuri. In plus lista nu este fixa: instabilitatea legislatiei fiscale din Romania face ca, destul de frecvent, la aceasta sa se adauge noi obligatii ori, mai rar, sa dispara unele impozite sau taxe.

2.3.Fundamentarea si realizarea veniturilor la Bugetul de Stat

2.3.1. Impozitul pe profit

S.C UP S.A , ce are ca obiect principal de activitate producerea de utilaje si piese de schimb ,isi urmareste scopul pentru care a fost conceputa, acela de a reliza profit. Conform datelor statistice preluate din balanta de verificare , care se certifica in declaratiile de impunere catre stat rezulta ca societatea in cauza a beneficiat in ultimii ani de o crestere a profitului.

Baza legala

Codul fiscal;

Ordonanta de urgenta nr 138 / 29. dec. 2004

Ordinul ministrului finantelor publice 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100"Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat";

Hotararea Guvernului 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a codului fiscal.

Contribuabili

Sunt obligate la plata impozitului pe profit,urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:

-persoanele juridice romane;

-persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

-persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica;

-persoanele juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;

-persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atatin Romania cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate juridica. In acest caz impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana.

Subiectul

Subiectul ,in cazul nostru, il reprezinta agentul economic S.C.UP S.A.,care conform legii, este obligat la plata impozitului pe profit.

Sfera de cuprindere a impozitului

-in cazul persoanelor fizice rezidente, romane cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei;

-in cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele prevazute anterior, numai    veniturilor obtinute din Romania, care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri mentionate;

-in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane;

-in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

-in cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane care realizeaza venituri atat in Romania cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

Scutiri

Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili:

a)        trezoreria statului;

b)       institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca legea nu prevede altfel;

c)        persoanele juridice romane care plateasc impozitul pe veniturile microintreprinderilor in conformitate cu prevederile Titlului IV;

d)       fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat;

e)        cultele religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase de producere a obiectelor de cult, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru veniturile obtinute din chirii, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrarile de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant si pentru actiuni specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din despagubiri sub forma banesca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate;

f)         institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior, cu modificarile ulterioare;

g)        asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitatile economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

h)       Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar constituit potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996, republicata, privind iniintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar;

i)         Fondul de compensare a investitorilor infiintat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate.

 • Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:

a)        cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;

b)       contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

c)        taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

d)       veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;

e)        donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

f)         dividendele, dobanzile si veniturile realizate din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare , obtinute din plasarea veniturilor scutite;

g)        veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

h)       resursele obtinute de la bugetul de stat si bugetele locale sau din finantari nerambursabile;

i)         veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole,conferinte , utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;

j)         veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor non-profit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;

k)        veniturile obtinute din reclama si publicitate realizate de organizatiile non-profit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamintului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.

Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate intr-un an fiscal care nu depasesc minimum dintre:

a)        echivalentul in lei a 15.000 Euro;

b)       10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit prevazute la alin.(2).

Baza de impozitare. Determinarea profitului impozabil

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile din livrarea bunurilor mobile si imobile, a serviciilor prestate, lucrarilor executate si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora intr-un an fiscal, la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

Profit impozabil=Venituri totale-Cheltuieli totale-Venit    Neimpozabile+Cheltuieli nedeductibile

Veniturile neimpozabile sunt:

 • Dividendele primite de o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica, romana sau straina;
 • Diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune precum si diferentele de evaluarea investitiilor financiare pe termen lung;
 • Venituri din anularea obligatiilor unei persoane juridice,daca obligatiile se anuleaza in schimbul obligatiilor de participare la respectiva persoana juridica.
 • Venituri din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere,veniturile din anulere si reducerea provizioanelor pentr care nu s-a acordat deducere,precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
 • Veniturile neimpozabile,prevazute in mod expres in acoruri si memorandunuri aprobate prin acte normative.

Se considera cheltuieli deductibile precizate expres prin lege:

 • cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de accidente de munca, boli profesionale sau riscuri profesionale;
 • cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.
 • cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate efectuate de catre salariati si administratori, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti;
 • contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;
 • Contributiile pentru constituirea de fonduri cu destinatie speciala, conform legii;
 • Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni sau parti sociale de la F.P.S.,;
 • Chiria sau amortizarile si dobanzile pentru contractele de leasing financiar
 • Cheltuieli de delegare, detasare si de deplasare in tara si in strainatate, constatate prin documentele justificative;
 • Cheltuieli cu diurna;
 • Cheltuieli cu tichetele de masa;
 • Cheltuieli de asigurare care privesc activele corporale fixe si circulante si cheltuielile de asigurare pentru personal impotriva accidentelor de munca,
 • Valoarea ramasa neamortizata in urma casarilor de mijloace fixe uzate fizic si moral pe o perioada de 18 luni;
 • Cheltuielile de consolidare ale cladirilor cu risc seismic de grad l
 • Cheltuielile de reclama si publicitate;
 • Pierderea fiscala din anii anteriori.

Se considera cheltuieli nedeductibile:

cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;

amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale. Amenzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor, al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.

amenzile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere, datorate ca urmare a clauzelor prevazute in contractele comerciale, altele decat cele incheiate cu autoritatile, nu intra sub incidenta prevederilor prezentei litere;

cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI;

cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;

Impozitul pe profit, precum si impozitul pe venitul realizat din strainatate;

Celtuieli pentru bunuri de natura stocurilor constatate lipsa in gestiune sau degradate neimputabile, TVA aferenta acestora, TVA colectata aferenta bunurilor, altele decat cele din productie proprie, acordate salariatiilor sub forma unor avantaje in natura, precum si TVA nedeductibila aferenta cheltuielilor de protocol ce depasesc cota prevazuta de lege;

Valoarea ramasa nerecuperata in urma valorificarii mijloacelor fixe sau a casarii acestora (daca legi speciale nu prevad astfel);

Orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor si asociatilor;

Cheltuieli cu perisabilitatile peste limitele legale;

Sumele angajate in favoarea partenerului contractual, altele decat cele rezultate pe baza decontului intocmit la nivelul contractului de asociere in participatiune;

Cheltuieli de conducere si administrare inregistrate de un sediu permanent apartinand unei persoane fizice sau juridice straine , indiferent de faptul ca s-au efectuat in statul in care se afla sediul permanent sau in alta parte, care depasesc 10% din salariile impozabile ale sediului permanent in romania;

Cheltuieli inregistrate in contabilitate pe baza unor documente nelegale;

Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe aferente gradului de neutilizare;

Anul fiscal

Anul fiscal este anul calendaristic. Cand un contribuabil se infiinteza sau inceteaza sa mai existe in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a exista.

Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevazute la alin. (2) al acestui articol, la art. 21 si art. 26 din Codul Fiscal. In cazul Bancii Nationale a Romaniei, cota de impozit pe profit este de 80%.

Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive si la care impozitul pe profit aferent acestor activitati este mai mic decat 5% din veniturile realizate din aceste activitati, datoreaza un impozit pe profit rezultat in urma aplicarii cotei de 5% asupra veniturilor rezultate din aceste activitati.

Termene de plata

Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial de catre S.C. UP S.A. Botosani,pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator, cu exceptia BNR si a societatilor bancare care efectueaza plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.

In cursul anului fiscal, S.C. UP S.A. are obligatia sa depuna declaratia de impunere pana la termenul de plata al impozitului inclusiv, urmand ca dupa definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilantul contabil anual sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat pana la termenul prevazut pentru depunerea bilantului contabil.

Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaza majorari de intarziere .

Modalitati de plata

Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare, cu exceptia contribuabililor care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator. In cursul anului fiscal, contribuabilii au obligatia de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata al impozitului pe profit, inclusiv.

O data cu declaratia de impozit pe profit anuala, contribuabilii au obligatia sa depuna si o declaratie privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente, care cuprinde scopul si suma fiecarei plati, numele si adresa beneficiarul. Nu se cuprind in aceasta declaratie sumele angajate sau platite pentru bunurile importate sau pentru transportul international.

Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitului pe profit.

Inlesniri la plata

In cazuri bine justificate, Ministerul Finantelor poate acorda amanari si esalonari la plata, precum si stabilirea altor termenede plata a impozitului pe profit in cursul anului. Ministerul Finantelor poate aproba, de asemenea, reducerea sau scutirea la plata a majorarilor de intarziere.

Intalnim facilitati fiscale intr-o serie de legi privind zonele defavorizate, zonele libere,precum si legi care cuprind activitati de cumparari de actiuni, parti sociale de la F.P.S. in cadrul procesului de privatizare a societatilor strategice.

2.3.2. Impozitul pe salarii

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.Baza legala

Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata in 1996;

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

Ordinul MMSS nr. 25/2001 privin tichetele de masa;

H.G. 231/2001 privind stabilirea salariului de baza minim pe tara.

Subiectul impozitului

Subiectul impozitului pe salariu este reprezentat de fiecare salariat al S.C. UP S.A. Botosani,care este obligat la plata acestuia in conformitate cu prevederile legale.

Perioada impozabila

Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. Prin exceptie, perioada impozabila este inferioara anului calendaristic in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului. Salariul se impoziteaza lunar prin stopaj la sursa, de catre angajator.

Baza de impozitare

Veniturile din salarii reprezinta toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitatea temporara de munca, de maternitate si concediul privind ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.

Baza impozabila a impozitului pe salariu o reprezinta suma veniturilor realizate de salariat la fiecare loc de realizare a venitului.

Salarii de orice fel;

Indemnizatii de conducere si orice alte indemnizatii;

Sporuri, prime, premii;

Sumele platite pentru concediullegal de odihna, pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si de ingrijirea copilului;

Orice alta castiguri in bani, primite ca plata a muncii lor de la persoanele fizice si juridice, dupa caz, la care sunt angajati permanenti;

Sumele primite de membrii fondatori ai societatile comercialconstituite prin subscriptie publica;

Veniturile realizate din incadrarea in munca ca urmare a incheierii unei conventii civile de prestari servicii;

Sumele primite de reprezentantiiin adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si in comisia de cenzori;

Sumele primite de reprezentantii in organismele tripartite, conform legii;

Toate drepturile salariale platite in natura angajatilor sub forma de produse sau prestari de servicii, de catre persoanele fizice sau juridice care au sediul in Romania. Evaluarea produselor acordate cu plat in natura se face al preturi diferite in functie de sursa de provenienta a acestora

Alte drepturi si indemnizatii de natura salariala.

Castigurile ce nu se cuprind in venitul lunar si nu se impun sunt:

Ajutoarele platite din fondul de asigurari sociale, fondul de asistenta sociala, din bugetul de stat, etc;

Sumele pentru acoperirea cheltuielilor generate de delegari detasari;

Sumele din asigurari de bunuri, accidente, etc, primite drept compensatii pentru pagubele suportate;

Sumele primite cu titlu de donatie, mostenire, etc.

Determinarea impozitului pe salarii

Impozitul pe salarii se calculeaza lunar, pe fiecare loc de munca, asupra totalitatii veniturilor realizate in luna expirata de catre fiecare salariat, venituri denumite generic venit impozabil.

Venitul impozabil (venitul baza de calcul) se calculeaza ca diferenta intre venitul net si deducerile personale,

Venitul net din salarii - de determina scazand din venitul brut, contributiile retinute, potrivit legii (pentru asigurarile sociale de stat 9,5%; pentru fondul de somaj 1%, 6,5% fond asigurari sociale de sanatate), si cheltuielile profesionale (15% din deducerea personala de baza);

Venitul impozabil (venitul baza de calcul) se calculeaza ca diferenta intre venitul net si deducerile personale,

O.G. 73/2003 prevede ca persoanele fizice rezidente in Romania au dreptul la deducri personale din venitul anual global,care imbraca formele urmatoare:

Deducerea personala de baza este de 2.000.000.lei.

Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare,in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere in afara sumelor reprezentand deduceri personale suplimentere pentru membrii de familie aflati in intretinere astfel:

Plata impozitului pe salarii

Obligatia calcularii, retinerii si varsarii impozitului pe salarii revine platitorului de salarii,adica S.C. UP S.A.. Impozitul trebuie varsat la bugetul statului la termenul de plata a drepturilor salariale efectuate pentru fiecare luna (chenzina a doua), dar nu mai tarziu de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se cuvin drepturile.

Termenele de plata

Impozitul pe salarii se calculeaza de platitorii acestora si se retine lunar din sumele cuvenite la a doua chenzina.

Pentru salariile primite din strainatate de catre persoanele care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei,impozitul pe salarii se calculeaza de catre organul fiscal in raza caruia isi are sediul sau domiciliul persoana juridica sau fizica la care se desfasoara activitatea, pe baza declaratiilor depuse, in termen de15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a prestat activitatea, depersoanele beneficiare de venituri, precum si a informatiilor pe care persoana juridica sau fizica la care se desfasoara activitatea este obligata sa le aduca la cunostinta acestuia in acelasi termen. Termenul de depunere a declaratiei constituie si termen de plata a impozitului.

o        Impozitul aferent tuturor drepturilor salariale se retine la data platii acestora si se varsa lunar odata cu ridicarea sumelor pentru plata celei de-a doua chenzine sau la data platii salariului, in cazul in care plata acestuia se face o data pe luna.

o        In situatia in care platitorul are cont bancar, impozitul se retine si se varsa odata cu plata celei de-a doua chenzine.

o        In situatia in care platitorul de salarii sau de alte drepturi salariale nu are sau nu foloseste cont bancar pentru plata acestor drepturi, varsarea la bugetul de stat se face lunar, in ziua lucratoare imediat urmatoare datei platii acestor drepturi.

o        Bancile sunt obligate sa verifice cu ocazia ridicarii sumelor pentru plata salariilor in tara sau in strainatate, retinerea si varsarea la bugetul administratiei publice centrale a impozitului pe salarii.

Deduceri din impozitul pe salarii

Persoana fizica romana are dreptul sa i se deduca din impozitul pe salarii datorat in Romania o suma echivalenta cu impozitul pe salarii din sursa externa, platit direct sau prin retinere in strainatate, pe baza de documente care atasta plata, confirmate de autoritatile fiscale din tara in care isi desfasoara activitatea. Aceasta suma nu va depasi suma impozitului pe salarii, calculat potrivit legislatiei fiscale in vigoare din Romania;

Impozitul pe salarii retinut in plus se restituie salariatilor respectivi de platitorul acestora in termen de 30 zile de la data constatarii plusului;

In situatiile in care, pentru evitarea dublei impuneri exista conventii sau alte acorduri internationale la care romania este parte, se aplica cu privire la impozitul pe salarii prevederile din acele conventii sau acorduri;

Contributia pentru asigurarile sociale de sanatateale persoanelor angajate de 6.5% aplicata asupra veniturilor salariale brute, se deduce din impozitul pe salariu si se varsa la casa de asigurari de sanatate.

Prescrierea dreptului de a cere executarea silita

Impozitul pe salarii neretinut la timp sau in cuantumul legal se retine de platitorul venitului, de la salariatii respectivi, pe o perioada de 3 ani in urma de la data constatarii. Retinerea se poate face, in rate egala, in cel mult 12 luni de la data constatarii neretinerilor;

In cazul in care impozitul pe salarii nu mai poate fi recuperat de la salariatul in cauza, acesta se suporta de catre angajator, suma respectiva nefiind deductibila fiscal.

Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie astfel:

In termen de 5 ani de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita pentru creantele bugetara provenind din impozite, taxe, alte contributii stabilite potrivit legii,precum si din majorarile aferente;

In termen de 3 ani de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita pentru creantele bugetare provenind din amenzi ori reprezentand alte creante bugetare decat cele prevazute.

Facilitati

Ministerul Finantelor si Directiile generale ale finantelor publice si controlulfinanciar de stat pot acorda, in cazuri temeinic justificate, esalonari sau amanari la plata impozitului pe salarii si esalonari, amanari, reduceri sau scutiri la plata majorarilor de intarziere.

Modalitati de contestare

Impotriva modului in care se aplica prevederile legii de catre persoanele fizice sau juridice la care sunt angajati, salariatii se pot adresa cu plangere direct acestora, in termen de 30 zile de la data retinerii impozitului.

Fluxul informational al impozitului pe venituri din salarii

Organization Chart

2.3.3.Taxa pe valoarea adaugata

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, un impozit general pe consum, care se stabileste asupra operatiunilor privind transferul de bunuri si prestarilor de servicii cu plata.Taxa pe valoarea adaugata se aplica numai in tara in care produsul se produce si/sau se consuma.

Valoarea adaugata reprezinta diferenta dintre incasarile obtinute din vanzarea bunurilor sau prestarea de servicii si platile efectuate pentru bunuri si servicii aferente aceluiasi stadiu al circuitului economic.

Sistemul de functionare al taxei pe valoarea adaugata are la baza un principiu fundamental care consta in aceea ca din taxa facturata pentru bunurile livrate si serviciile prestate se scade taxa aferenta bunurilor sau serviciilor achizitionate sau executate in unitati proprii destinate realizarii de operatii impozabile.

Baza legala

Codul fiscal(art 125-160);

Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

Contribuabilii

Contribuabilii inregistrati la organele fiscale competente ca platitori de taxa pe valoare adaugata, pentru livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobiliare si prestarile de servicii supuse taxei pe valoarea adugata;

titularii operatiunilor de import de bunuri, efectuat direct, prin comisionari in vama sau terte persoane juridice care actioneaza in numele si din ordinul titularilor operatiunilor de import;

persoanele fizice, pentru bunurile introduse in tara potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora;

persoanele fizice sau juridice cu sediul sau domiciliul stabil in Romania, pentru bunurile de imnport inchiriate, precum si pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliulin strainatate, referitoare la : operatiuni de leasing, cesiuni si/sau concesiuniale dreptului de autor, de brevete, de marci de fabrica si de comert sau alte drepturi similare, servicii de publicitate, serviciile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, avocatilor, expertilor contabili, prelucrarea de date si furnizarea de date si furnizarea de informatii, operatiuni bancare si financiare, punerea la dispozitie de personal;

Sfera de aplicare

TVA se aplica asupra urmatoarelor tipuri de operatiuni :

livrari de bunuri mobile care constau in transferul dreptului de proprietate prin vanzare, schimb, aport in natura la capitalul social al societatii comerciale, predarea de catre agentii economici a unor bunuri cu tilu gratuit;

operatiuni asimilate livrarilor : vanzarea cu plata in rate cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data stabilita prin contract; preluarea de catre contribuabili a unor bunuri care fac parte din activele societatii comerciale pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii; trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul contribuabililor, in schimbul unei despagubiri, in conditiile legii; transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite.Prestarile de servicii : lucrari de constructii-montaj, transport de persoane si/sau marfuri,servicii de posta si telecomunicatii, de transmisiuni radiosi de televiziune, inchirieri de bunuri mobile sau imobile, operatiuni de leasing, locatia de gestiune, operatiuni de intermediere sau de comision, reparatii de orice natura, cesiuni si/sau concesiuni de bunuri mobile necorporale, operatiuni de publicitate, consulting, studii, cercetari si expertize, operatiuni bancare, financiare si de asigurare sau reasigurare, organizarea de licitatii, orice alta munca fizica sau intelectuala;

Transferul proprietatii bunurilor imobile : constructii imobile prin natura lor, locuinte, vile, constructii industriale, constructii comerciale, constructii agricole, constructii destinate altor activitati, terenuri pentru constructii si cele situate intravilan, bunuri mobile care nu se pot detasa de constructiile propriu-zise fara a antrena deteriorarea acestora;

Serviciile efectuate de prestatorii cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi Romaniain conformitate cu criteriile deteritorialitate stabilite prin lege.

Scutiri

Unitatile sanitare, veterinare, de asistenta sociala,

unitatile si institutiile de invatamant cuprinse in sistemul national de invatamant aprobat prin Legea nr. 84/1995, cu modificarile ulterioare

unitatile care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare;

gospodariile agricole individuale;

cantinele organizate pe langa asociatiile, organizatiile si institutiile publice care, potrivit legii nu se cuprind in sfera de aplicare a TVA;

casele de economii, fondurile de plasament, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit, casele de schimb valutar;

societatile de investitii financiare, de intermediere financiara si de valori mobiliare;

BNR pentru unele operatiuni specifice;

Societatile de asigurare/reasigurare, inclusiv intermediarii in aceste operatiuni;

Compania Nationala Loteria Romana SA si agentii economici autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc, pentru activitatile de organizare si exploatare a jocurilor de noroc;

Urmatoarele produse si servicii : combustibil pentru consum casnic lem de foc, carbuni si gaze naturale, energie electrica si termica pentru consum casnic, apa si canalizare;

Bunurile si serviciile acordate in mod gratuit conform legii.

Baza de impozitare si cotele de impunere

Obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data efectuarii livrarii de bunuri mobile, transmiterii proprietatii bunurilor mobile si/sau prestarii serviciilor.

Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii cu plata in rate, obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata intervine la data prevazuta pentru plata ratelor. Cotele aplicate operatiunilor impozabile sunt cele in vigoare la data la care ia nastere obligatia de plata a TVA.

Baza de impozitare reprezinta contravaloarea bunurilor livrate si serviciilor prestate.

Baza de impozitare este determinata in functie de :

Preturile negociate intre vanzator si cumparator, cuprinzand si accizelestabilite de lege, precum si alte cheltuieli datorate de cumparator pentru livrari de bunuri, si care nu au fost cuprinse in pret;

Tarifele negociate pentru prestarile de servicii;

Suma rezultata din aplicarea cotei de comision sau suma convenita intre parteneri pentru operatiunile intermediare;

Preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile de productie ale bunurilor preluate din activele societatii de catre contribuabili pentru a fi utilizate in alte scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit;

Valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxa vamala, alte taxe si accizele datorate pentru bunurile importate;

Preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile aferente serviciilor prestate de contribuabili in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasuratade acestia sau pentru alte persoane fizice sau juridice in mod gratuit;

Preturile vanzarilor efectuate din depozitele vamii sau stabilte prin licitatie.

Elementele care nu sunt incluse in baza de impozitare :

Remizele si alte reduceri de pret acordate de catre furnizor direct beneficiarului, inclusiv cele acordate dupa facturarea bunurilor sau serviciilor. De asemenea, nu se includ in baza de impozitare bunurile acordate de catre furnizor clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contracte. Pentru a putea fi excluse de la baza de impozitare, remizele si celelalte reduceri de pret trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :sa fie efective si in sume exacte in beneficiul clientului, sa nu constituie remunerarea unui serviciu sau o contrapartida pentru o prestatie oarecare, sa fie reflectata in facturi sau in alte documente legale;

Penalizarile pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contrctuale;

Dobanzile percepute pentru platile cu intarziere;

Ambalajele de circulatie;

Sumele incasatede la bugetul de stat sau de la bugetule locale de catre contribuabilii inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si care sunt destinate finantarii investitiilor, acoperirii diferentelor de pret, finantarii stocurilor de produse cu destinatie speciala;

Sumele achitate de furnizori sau prestatori in contul clientului (beneficiarului) si care ulterior se deconteaza acestuia.

Cotele de impunere

Cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru orice operatiune,impozabila care nu este scutita de taxa pe valoarea adaugata sau care nu este supusa cotei reduse a taxei pe valoarea adaugata.

 • Cota redusa a taxei pe valoarea adaugata este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:

a)      de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii;

b)      livrarea de manuale scolare si carti, exclusiv activitatile de publicitate efectuate prin intermediul acestora;

c)      livrarile de proteze de orice fel si accesoriile ale acestora, cu exceptia protezelor dentare;

d)      livrarile de produse ortopedice;

e)      medicamente de uz uman si veterinar;

f)       cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.

Rambursarea TVA

Rambursarea diferentei de taxa pe valoarea adaugata se efectueza in termen de 30 zile de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza documentatiei stabilite de reglementarile legale in vigoare. Rambursarea se face pentru contribuabilii din ale caror deconturi lunare depuse la organul fiscal teritorial rezulta TVA de rambursat timp de trei luni consecutive.

TVA de dedus

Contribuabilii inregistrati ca platitori de TVA au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii de :

Operatiuni care nu intra in sfera de aplicare a TVA;

Bunuri si servicii scutite de taxa pentru care prin lege se prevede in mod expres exercitarea dreptului de deducere;

Actiuni de sponsorizare, reclama si publicitate, precum si alte actiuni prevazute de legi, cu respectarea plafoanelor si destinatiilor prevazute de acestea.

Pentru efectuarea dreptului de deducere a TVA aferenta intrarilor contribuabilii sunt obligati :

Sa justifice suma taxei prin documente intocmite conform legii de catre contribuabilii inregistrati ca platitori de TVA;

Sa justifice ca bunurile in cauza sunt destinate pentru nevoile firmei si sunt proprietatea acestora:

Gradul de participare a bunurilor si serviciilor la realizarea operatiunilor cu drept de deducere se determina pe baza de pro rata, rezultata ca raport intre contravaloarea operatiunilor realizate, indiferent de sursa de finantare. Suma inscrisa la numitor va cuprinde suma inscrisa la numarator si contravaloarea operatiunilor realizate care nu genereaza drept de deducere.

La finele anului se efectueaza regularizarea TVA de dedus, determinata pe baza de pro rata efectiv realizata, iar diferenta se inscrie in decontul de TVA intocmit pe luna decembrie.

Termenul de plata a TVA

Contribuabilii au obligatia sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare decontul de TVA.

Au deasemenea obligatia de a furniza organelor fiscale toate reperele necesare in vederea stabilirii operatiunilor impozabile executate atat la sediul principal cat si la subunitati.

Diferentele in minus constatate de organele fiscale la verificarea TVA se platesc in termen de 15 zile de la data incheierii actuluide control, impreuna cu majorarile de intarziere aferente.

Pentru neplata integrala sau abaterea de la termenul stabilit, contribuabilii datoreaza majorari se intarziere.

Incasarea la buget(plata)

Incasarea la buget a TVA-ului se realizeaza in baza datelor colectate din jurnalelor de vanzari si cumparari de catre departamentul financiar-contabil.Acesta in baza legii in vigoare are obligatia de a intocmi decontul de TVA.

Dupa determinarea taxei de plata sau a sumei negative a taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile din perioada fiscala de raportare, persoanele impozabile trebuie sa efectueze regularizarile prevazute de prezentul articol prin decontul de taxa pe valoarea adaugata. Se determina suma negativa a taxei pe valoarea adaugata cumulata, prin adaugarea la suma negativa a taxei pe valoarea adaugata, rezultata in perioada fiscala de raportare, a soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata reportat din decontul perioadei fiscale precedente, daca nu a fost solicitat a fi rambursat.

Se determina taxa pe valoarea adaugata de plata cumulata, in perioada fiscala de raportare, prin adaugarea la taxa pe valoarea adaugata de plata din perioada fiscala de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat pana la data depunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata din soldul taxei pe valoarea adaugata de plata al perioadei fiscale anterioare.

Prin decontul de taxa pe valoarea adaugata, persoanele impozabile trebuie sa determine diferentele dintre sumele care reprezinta regularizarile de taxa si stabilirea soldului taxei pe valoarea adaugata de plata sau a soldului sumei negative a taxei pe valoarea adaugata. Daca taxa pe valoarea adaugata de plata cumulata este mai mare decat suma negativa a taxei pe valoarea adaugata cumulata, rezulta un sold de taxa pe valoarea adaugata de plata in perioada fiscala de raportare. Daca suma negativa a taxei pe valoarea adaugata cumulata este mai mare decat taxa pe valoarea adaugata de plata cumulata, rezulta un sold al sumei negative a taxei pe valoarea adaugata, in perioada fiscala de raportare.

Modalitati de plata

Ca si in celelate cazuri factorul intermediar intre S.C. UP .S.A. Botosani si Trezorerie este banca(BCR) care prin operatiuni specifice poate realiza in acest scop doua tipuri de activitati finaciare.

Daca TVAd>TVAc in baza cererii de rambursare intermediaza recuperarea de TVA, iar daca TVAd<TVAc in baza ordinului de plata intermediaza operatiunea de plata catre Trezorerie.

2.2.Fundamentarea si realizarea veniturilor la Bugetule Local

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

Trasaturi

Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale.

Cadrul juridic:

Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal ;

Ordonanta G.R nr 83/19.08.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr 571/2003.

Contribuabilii:

persoane fizice si juridice;

asociatii familiale , asociatii agricole;

unitatile economice ale unor persoane juridice precum si cele ale organizatiilor politice si obstesti;

institutiile publice;

fundatiile, unitatile de cult;

filialele, sucursalele si reprezentatele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, apartinand persoanelor fizice si juridice straine si altele similare.

2.2.1.Impozitul pe cladiri

Subiectul impunerii

Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili,deci side S.C. UP S.A. BOTOSANI ,pentru cladirile aflate in proprietatea acestora, indiferent de locul unde acestea sunt situate si de destinatia acestora. In cazul cladirilor proprietate de stat, aflate in proprietatea sau in folosinta, dupa caz, a contribuabililor, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre cei care le au in administrare sau in folosinta. In cazul cladirilor care constituie fondul locativ de stat, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre unitatile care le administreaza.

Obiectul impunerii

Obiectul impunerii este reprezentat de valoarea cladirilor aflate in proprietatea societatii S.C. UP S.A. Botosani.

Calculul impozitului datorat de S.C. UP S.A. Botosani

In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Cota de impozit se stabileste prin hotarare a Consiliului Local si poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1%, inclusiv. Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.

In cazul unei cladiri care a fost reevaluata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, valoarea de inventar a cladirii este valoarea inregistrata in contabilitatea proprietarului imediat dupa reevaluare.

In cazul unei cladiri care a fost dobandita inainte de 1 ianuarie 1998 si care dupa aceasta data nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri este stabilita de consiliul local intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestora.

In cazul unei cladiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplica urmatoarele reguli:

a)          impozitul pe cladire se datoreaza de proprietar;

b)          valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea cladirii inregistrata in contractul de leasing financiar.

Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizar

Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.

In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.

In cazurile mentionate la alin.1,2 Cod Fiscal, impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea.

Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii.

Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari

Plata impozitului

Impozitul pe cladiri se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% , stabilita prin hotarare a consiliului local.

Modalitati de plata

Plata impozitului pe cladiri pentru societatile comerciale se realizeaza in baza declaratiei de impunere pe care aceasta are obligatia sa o depuna la Serviciul de specialitate al Consiliului Local. Apoi trimestrial societatea are obligatia vira trezoreriei aflata la nivel local folosind ca intermediar BRD in baza unui ordin de plata suma aferenta impozitului datorat.

Inlesniri de la plata

o        cladirile institutiilor publice si cladirile care fac parte din domeniul public si privat al unei unitati administrativ-teritoriale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

o        cladirile care, potrivit legislatiei in vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee sau case memoriale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

o        cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

o        cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

o        cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

o        cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat', cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

o        cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat', atribuite conform legii;

o        constructiile si amenajarile funerare din cimitire, crematorii;

o        cladirile sau constructiile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

o        cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari

Exonerari si reduceri

 • Contribuabilii (persoane fizice si juridice) proprietare de cladiri si constructii pentru terenul de sub acestea beneficiaza de scutire de impozit;
 • Agentii economici sunt scutiti de impozitul pe cladiri pentru cladirile folosite in sectorul productiei de aparare. Agentii economici, precum si celelalte persoane juridice care au in administrare sau folosinta terenuriproprietate a statului utilizate pentru sectorul productiei de aparare, inclusiv depozitele destinate produselor militare;
 • Proprietarii locuintelor noi, persoane fizice, sunt scutiti de la plata impozitului pe cladire timp de 10 ani de la data dobandirii locuintei;
 • Persoanele care domiciliaza in unele localitati din Muntii Apuseni si rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii;; beneficiaza de reducerea cu 50% a impozitelor si taxelor locale.

Facilitati

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice,pana la data de 15 martie a anului respectiv,se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotararea Consiliului local.

Sanctiuni

Majorari de intarziere pentru neplata in termen a impozitului sau contraventie cu amenda pentru nedepunerea in termen a declaratiei de impunere si pentru nedepunere.

2.2.2.Impozitul pe teren

Persoanele fizice sau juridice care detin in proprietate suprafete de teren, situate in municipii, orase si comune, datoreaza impozitul pe teren conform dispozitiilor legii.

Baza legala
Legea nr.571/2003 privind impozitele si taxele locale

Subiectii impunerii

Subiectul impozitului pe teren este reprezentat de S.C. UP S.A. Botosaani,detinatoare de suprafete de teren in municipiul Botosani in valoare de 46.340 metri patrati,in zona C.

Obiectul impunerii

Obiectul impunerii este reprezentat tocmai de aceste suprafetele de teren pe care S.C. UP S.A. le are in proprietate.

Baza impozabila

Impozitul pe teren se stabileste anual, pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de localitati, iar in cadrul localitatilor pe zone.

Incadrarea terenurilor pe zone in cadrul localitatilor se face de catre consiliile locale.

Pentru terenurile neocupate de cladiri si de alte constructii, in suprafata de pana la 1000 m2 inclusiv se datoreaza impozit pe teren, iar pentru suprafata care depaseste 1000 m2 se datoreaza impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale;

Persoanele juridice, care detin in proprietate terenuri altele decat cele necesare desfasurarii activitatii pentru care sunt autorizati conform legii, datoreaza impozit pe teren;

Contribuabilii care dobandesc dreptul de proprietate pentru unele terenuri proprietate de stat, avute anterior in administrare sau in folosinta, datoreaza impozit pe teren incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a survenit aceasta modificare;

Pentru suprafetele de teren situate in extravilanul localitatilor se datoreaza impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale;

Terenurile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu incepere de la intai a lunii urmatoare in care acestea au fost dobandite.

Scutiri

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata in masura in care terenul este acoperit de o cladire;

b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica;

c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata;

e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;

f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;

g) orice teren aferent unei cladiri a unei institutii publice sau unei cladiri care face parte din domeniul public sau privat al unei unitati administrativ-teritoriale, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;

h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;

i) orice teren ocupat de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in Legea apelor nr. 107/1996, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a Consiliului local in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;

j) orice teren legat de sistemele hidrotehnice sau de navigatie;

k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Autoritatea Nationala a Drumurilor, drumuri judetene si drumuri comunale, zonele de siguranta ale acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;

l) terenurile parcurilor industriale;

l)        terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari.

Calculul impozitului

Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.In cazul unui teren amplasat intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati ai terenului cu suma corespunzatoare precizata in urmatorul tabel:

Zona din cadrul localitatii

Rangul localitatii

(lei/m2)

0 I II III IV V

A 5,900 4,900 4,300 3,700 500 400

B 4,900 3,700 3,000 2,500 400 300

C 3,700 2,500 1,900 1,200 300 200

D 2,500 1,200 1,000 700 200 100

In cazul unui teren amplasat intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste dupa cum urmeaza:prin inmultirea numarului de metri patrati de teren cu suma corespunzatoare precizata la alin. (4);

b) prin inmultirea rezultatului cu coeficientul de corectie corespunzator precizat in Codul Fiscal.

In cazul unui teren amplasat in extravilan, indiferent de categoria de folosinta si zona unde este situat, impozitul pe teren este de 10.000 lei/ha.

Facilitati

Bonificatie de 5% daca plata impozitului datorat pe intregul an se efectueaza pana la data de 15 martie a anului fiscal.

Termen de plata

Declaratia de impunere in vederea stabilirii valorii impozabile se depune la serviciile de specialitate ale consiliilor locale in 30 de zile de la dobandirea terenului sau modificarea impozitului datorat,precum si anual ,pana la data de 31 ianuarie.

Impozitul pe teren se plateste anual, in patru rate egale, pana la la datele de 15 martie, 15iunie,15 septembrie, 15 noiembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de pana la 10% , stabilita prin hotarare a consiliului local.

Modalitati de plata

Plata impozitului pe teren pentru societatile comerciale se realizeaza in baza declaratiei de impunere pe care aceasta are obligatia sa o depuna la Serviciul de specialitate al Consiliului Local. Apoi trimestrial societatea are obligatia vira trezoreriei aflata la nivel local folosind ca intermediar BRD in baza unui ordin de plata suma aferenta impozitului datorat.

Inlesniri

Pentru terenurile ocupate de cladiri si alte constructii, proprietatea contribuabililor definiti conform legii, pentru terenurile apartinand manastirilor, schiturilor manastiresti, perimetrul cimitirelor, lacasurilor de cult recunoscute de lege, precum si pentru terenurile proprietatea persoanelor jurdice,folosite in scop agricol, nu se datoreaza impozit pe teren.

Facilitati

Bonificatie de 5% daca plata impozitului datorat pe intregul an se efectueaza pana la data de 15 martie a anului fiscal.

Sanctiuni

Majorari de intarziere pentru neplata in termen a impozitului;

Contraventie cu amenda pentru nedepunerea intermen a declaratiei de impunere si pentru nedepunerea declaratiei.

2.2.3. Taxa asupra mijloacelor de transport

Taxa asupra mijloacelor de transport face parte din categoria impozitelor si taxelor locale si constituie venituri proprii ale unitatilor administrativ-teritorial . Taxa asupra mijloacelor de transport, se plateste de catre S.C. UP S.A. la bugetul local al municipiului Botosani, la care trebuie inmatriculat mijlocul de transport.

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de locator.

Obiectul impozitului

Il reprezinta mijloacele de transport aflate in posesia societatii S.C. UP S.A. Botosani si anume:

Autoturism Dacia 1310L

Autoturism Dacia 1310TLX

Autocamion R 10215F

Autoutilitara R 8135

Autocamion RABA 12215

Remorca7 RBA

Autoutilitara Dacia 1304 PICK-UP

Autoturism Espero DAWEOO

Subiectul impozitului

Subiectul sau paltitorul este in acest caz o persoana juridica,si anume S.C. UP S.A. Botosani,care ,conform legii,are obligatia de a achita taxele si impozitele impuse de autoritatile locale

Baza impozabila

Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica, marimea impozitului se stabileste in sume fixe, in functie de capacitatea cilindrica a motorului, de fiecare 500 cmc., dupa cum urmeaza:

autoturisme:

autobuze, autocare, microbuze:

autocamioane de orice fel:

tractoare inmatriculate in evidentele organelor de politie:

motociclete, motorete si scutere:

biciclete si tricicluri cu motor:

Pentru mijloacele de transport pe apa:

luntre, barci fara motor, folosite pentru uz si agrement personal:

barci fara motor:

barci cu motor:

bacuri, poduri plutitoare:

salupe:

iahturi:

remorci si impingatoare:

vapoare:

ceamuri, slepuri, barje fluviale.

In cazul oricarui dintre urmatoarelor mijloace de transport cu tractiune mecanica, taxa asupra mijlocului de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acstora, prin inmultirea fiecarui 500 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

  • Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2000 cm3 inclusiv: 58.000
  • Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2000 cm3 :72.000
  • Autobuze, autocare, microbuze :117.000
  • Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv :126.000
  • Tractoare inmatriculate: 78.000
  • Motociclete, motorete si scutere: 29.000
  • ( In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.


Scutiri:

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:

autoturisme,motociclete cu atas si motociclete cere apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;

navele fluviale de pasageri,barcile si luntrele folosiete pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;

mijloace de transport ale institutiilor publice;

mijloace de transport ale persoanelor juridice,care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban si suburban,inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati,daca tariful de transport este stabilit in conditiile de transport public.

Termene de plata

Declaratia societatii noastre,S.C. UP S.A. Botosani ,privind taxa asupra mijloacelor de transport se face pe formulare tipizate, tiparite, care se depune la serviciile de specialitate ale consiilor locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii si in cazul in care au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau taxei datorate;

Taxa pe mijlocul de transport se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a taxei auto, datorata pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de pana la 10% , stabilita prin hotarare a consiliului local.

In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de transport la la compartimentul de specialitate al autoritatii de administratie publica locala

Incasarea la buget(plata)

Taxa asupra mijlocului de transport se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a taxei auto, datorata pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii de administratie publica locala.

Modalitati de plata

Plata taxei pe mijloacele de transport pentru societatile comerciale se realizeaza in baza declaratiei de impunere pe care aceasta are obligatia sa o depuna la Serviciul de specialitate al Consiliului Local. Apoi trimestrial societatea are obligatia vira trezoreriei aflata la nivel local folosind ca intermediar BRD in baza unui ordin de plata suma aferenta impozitului datorat.

Inlesniri de la plata

insitutiile publice, persoanele juridice care au profil de activitate transportul de calatori in comun, din interiorul localitatii;

pentru atase, taxa se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete si scutere.

Sanctiuni:

majorari de intarziere pentru neplata in termen a impozitului;

contraventie pentru nedepunerea in termen a declaratiei de impunere (300-750 mii lei) si pentru nedepunerea declaratiei (750-3 milioane)

Exemplu de calcul

1)Pentru un autotrism de mare tonaj de peste 12 tone asa cum S.C D&O&C DOVA S.A detine in propietatea sa (autoremorchere 20 to - 2 buc) plateste 1.300.000 pentru fiecere deci vom avea 2.600.000 lei

2) Pentru un autotorism cu o capacitate de 1800 cm dar care nu depaseste 12 tone societatea va plati pentru fiecare 500 cm ai motorului suma de 70.000 lei.Astfel pentru un autotorism de 1800 cm va plati 252.000 lei. Autoturism ESPERO DAEWOO, cu o capacitate de 2000 cmc.

Cmc = 2000cmc

Taxa datorata / 500cmc

(sau fractiune peste) = 72.000 lei

Total taxa = 6 .000lei

Flux informational al impozitului pe mijloacele de transport

Organization Chart

2.3.4.Taxa asupra mijloacelor de reclama si publicitate

Contribuabilii care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate sub diverse forme au obligatia sa incheie contracte si datoreaza bugetelor locale o taxa de reclama si publicitate, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin miijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

Baza legala

Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal ;

Ordonanta G.R nr 83/19.08.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr 571/2003.

Subiectul

S.C. UP S.A. este subiectul acestui impozit local deoarece beneficiaza de reclama si panouri publicitare in municipiul Botosani.

Obiectul

Il constituie panoul insasi pe care S.C. UP S.A. isi afiseaza ofertele.

Baza impozabila

Il constituie marimea panoului luata in metri patrati sau a fractiunii de metri patrat a suprafetei afisajului pentru reclama si publicitate cu suma stabilita de Consiliul Local.

Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

 • in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pana la 200.000 lei;
 • in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pana la 150.000 lei.

Incasarea la buget(plata)

Plata taxei pe mijloacele de transport si reclama se realizeaza cu respectarea prevederilor legii in vigoare, fiind respectate termenele mentionate mai jos.

Termene de plata:

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

Modalitati de plata

Plata taxei pe mijloace de reclama si publicitate pentru societatile comerciale se realizeaza in baza declaratiei de impunere pe care aceasta are obligatia sa o depuna la Serviciul de specialitate al Consiliului Local. Apoi trimestrial societatea are obligatia vira trezoreriei aflata la nivel local folosind ca intermediar BRD in baza unui ordin de plata suma aferenta impozitului datorat.

Inlesniri de la plata acestei taxe

o        pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.

o        taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa fiind platita de aceasta ultima persoana.

o        taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

o        taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.

o        nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

Exemplu de calcul

Panou publicitar la locul unde isi desfasoara activitatea de 2 metri patrati pentru care firma plateste 145.000 lei

Panou publicitar in afara locului de desfasurare a firmei de 3,5 metri patrati.

Bi=3.5 m

Cota de impozitare= 125.000 lei/ m

Id=Bi*Ci=125.000 lei/ m* m=437.500 lei

Flux informational- taxa pe mijloace de reclama si publicitate :


2.4.Fundametarea si realizarea veniturilor la

Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat

2.4.1.Contributia la Asigurari Sociale

Baza legala

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul nr. 2004 nr. 519/2003;

Legea 609/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 86/2003;

Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

Ordinul ministrului finantelor publice 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100"Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat".

Subiectul

Subiectul in cazul acestui studiu monografic il reprezinta agentul economic S.C. UP S.A. Botosani,adica la plata contributiilor pentru asigurari sociale participa atat angajatii cat si angajatorul.

Contribuabilii

Asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;

Angajatorii;

Agentia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;

Persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea membrii cooperatori si persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatilor executive,legislative ori judecatoresti pe durata mandatului asimilate angajatilor;

Persoanele care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii prin efectul legii cele care nu se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale in sistem public,cele care nu sunt asigurate in alte sisteme de asigurari sociale,neintegrate in sistemul public,care incheie contracte de asigurari sociale.

Cotele de impunere

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale;

Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat

o        Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori se stabileste ca diferenta intre cotele de contributie si contributia datorata de angajat, stabilita la nivelul de 9.5% aplicata asupra salariilor individuale brute realizate lunar de salariati.

o        Cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajatori in conditii normale de munca, pentru anul 2006 ,este de 22%.

Baza de calcul

Salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile, adaosurile, reglementate de lege sau prin contractul colectiv de munca.

Venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul brut lunar pe economie.

Baza de calcul nu poate depasi plafonul :de 5 ori salariul mediu brut lunar pe economie.

Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asigurati;

Baza lunara de calcul, la care persoana juridica din Romania datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, o constituie fondul total de salarii rezultat din insumarea salariilor brute individuale la care s-a calculat contributia de asigurari sociale.

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesionala.

Scutiri de la plata contributiei de asigurari sociale

Prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de aceasta ;

Drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii contractelor individuale de munca sau al incetarii calitatii de membru cooperator;

Diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer, drepturile de autor;

Sumele obtinute in baza unei conventii civile de prestari servicii sau executari de lucrari de catre persoane care au incheiate contracte individuale de munca

Sumele reprezentand participarea personalului la profit

Premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale

Termen de plata

Data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;

Data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;

Pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj

Contributiile la bugetul asigurarilor sociale de stat dupa calcularea si retinerea acestora se virau pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.

Incepand cu 1 ianuarie 2006 termenul de plata al contributiilor este de pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturilor de natura drepturilor salariale.

In cazul contributiilor datorate de catre asociati unici, asociati, membri ai asociatiei familiale, persoane autorizate sa desfasoare activitati independente etc. termenul de plata a contributiei este pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs.

Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei inclusiv.

Incasarea la buget(plata)

Plata CAS se face in functie de termenul prevazut in lege care depinde la randul sau de momentul in care contribuabilul isi primeste drepturile indiferent de forma acestora, salar, somaj ,pensie etc.

De mentionat ca aceasta contributie se realizeaza prin stopaj la sursa de catre angajator in momentul in care este calculat dreptul salarial al angajatului lunar dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

In cazul persoanelor ce beneficiaza de venit direct din partea statului sub forma somajului pensiei sau a oricarui ajutor finantat de stat, contribuitia la fondul asigurarilor sociale se stopeaza de catre cei ce au dreptul prin lege sa calculeze aceste drepturi.

Modalitati de plata

Plata acestei contributii se face in baza declaratiei de impunere pe care societatea are obligatia sa o depuna completata la sediul C.N.P.A.S

. In baza declaratiei depuse aceasta are obligatia ca prin intermediul B.R.D sa livreze suma datorata Trezoreriei.

Inlesniri de la plata

Prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de aceasta

Drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii contractelor individuale de munca sau al incetarii calitatii de membru cooperator;

Diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer, drepturile de autor;

Sumele obtinute in baza unei conventii civile de prestari servicii sau executari de lucrari de catre persoane care au incheiate contracte individuale de munca

Sumele reprezentand participarea personalului la profit

Premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale

Exemplu de calcul

Pentru angajati :

Salariu de baza = 4.000.000 lei

Sporuri :-indemnizatie de conducere 25%=1.000.000 lei

-spor vechime 10 %=500.000 lei

Venit brut (Vb) = salariu de baza + sporuri = 5.500.000 lei

CAS = 9.5% * Vb = 9,5%*5.500.000=522.500 lei

Pentru angajator

CAS=22%*5500000=1.210.000 lei

Evolutia platilor efectuate de catre S.C. UP S.A. Botosani catre Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat

Venituri

Prelevari

Suma

absoluta

Suma

absoluta

Suma

absoluta

Bugetul

Asigurarilor

Sociale de

Stat

Contributia la asigurarile

de stat platite de

angajati

Contributia la asigurarile

de stat platite de

angajator

Contributie pentru somaj

platite de angajator

Contributie pentru somaj

platite de angajati

Total

2.4.2.Contributia unitatii si a salariatilor la Fondul de Somaj

Baza legala

Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca;

Hotararea Guvernului 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002;

Hotararea Guvernului 1089/2002 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative;

Ordinanta de Urgenta a Guvernului 124/2002 pentru modificarea si completarea Legii 76/2002;

Legea 4/2002 privind Aprobarea de Urgenta a Guvernului 124/2002;

Legea 232/2002 pentru Aprobarea Ordonantei Guvernului 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatii financiar-fiscala;

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr.519/2003;

Ordonanta Guvernului 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala;

Ordinul ministrului finantelor publice 1644/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din capitolul I din Ordonanta Guvernului 86/2003;

Legea 609/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 86/2003;

Codul de procedura fiscala aprobat prin Ordonanta Guvernului 92/2003.

Subiectul impunerii

Subiectul impunerii este si in acest caz S.C. UP S.A. Botosani ,care are obligatia de a contribui la fondul de somaj ,prin platile efectuate atat de catre angajati cat si de catre angajator.

Pentru persoanele fizice si juridice, romane si straine, cu sediul in Romania, care angajeaza personal roman,subiectul impunerii il realizeaza fondul de salarii realizat lunar.

Pentru angajati subiectul impunerii il reprezinta salariul de baza lunar de incadrare brut inscris in cartea de munca.

Contribuabilii

Persoanele fizice si juridice, romane si straine, cu sediul in Romania, care angajeaza personal roman;

Persoanele fizice autorizate sa presteze o activitate individuala si asociatiile familiale care isi desfasoara activitatea conform prevederilor legale;

Salariatii persoanelor fizice si juridice romane si straine, cu sediul in Romania, care angajeaza personal roman;

Membrii cooperatori.

Baza impozabila

Baza impozabila pentru angajatori este reprezentata de fondul de salarii realizat lunar :

Salariile de baza;

Sporurile si indemnizatiile la salariul de baza;

Salariul de merit;

Salariile de baza pentru persoanele incadrate prin cumul, inclusiv pentru pensionarii care cumuleaza pensia cu salariul;

Sumele realizate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;

Drepturile ce se acorda personalului de specialitate trimis in strainatate (in deplasare pentru actiuni stiintifice, culturale artistice, sportive);

Stimulentele si premiile de orice fel care se platesc din fondurile de salarii;

Indemnizatii pentru concediul de odihna;

Indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca suportate de unitati;

Platile facute salariatilor zilieri sau temporari;

Salariile fixe sau indemnizatiile platite administratorilor, cenzorilor sau imputernicitilor statului;

Alte sume;

o        Pentru angajati baza impozabila este reprezentata de salariul de baza lunar de incadrare brut inscris in cartea de munca, inclusiv :

La unitatile la care salariile se stabilesc prin negocieri colective sau individuale : sporurile si indemnizatiile pentru care in contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca s-a facut precizarea ca fac parte din salariul de baza;

La unitatile bugetare: indemnizatia de conducere, spor profesor-diriginte din invatamantul gimnazial, profesional, liceal si de maistri, spor farmacist-dirigintespor asistent medical sef, spor pentru responsabilitatea actului medical, indemnizatia de zbor, alte sporuri si indemnizatii care, potrivit dispozitiile legale, fac parte din salariul de baza.

Cotele de impunere

S.C UP S.A. Botosani, cu sediul in Romania, care are ca angajat personal roman plateste o cota de 2,5% din fondul de salarii realizat lunar. Salariatii acestei societati platesc o cota de 1% din salariul de baza lunar de incadrare brut inscris in cartea de munca.

Termenul de plata

Contributia la fondul de somaj se vireaza odata cu lichidarea drepturilor salariale pentru luna expirata, dar nu mai tarziu de 20 a lunii in curs.

Incasarea la buget(plata)

Plata F.S se face in functie de termenul prevazut in lege care depinde la randul sau dde momentul in care contribuabilul isi primeste drepturile indiferent de forma acestora, salar, somaj ,pensie etc.

De mentionat ca aceasta contributie se realizeaza prin stopaj la sursa de catre angajator in momentul in care este calculat dreptul salarial al angajatului lunar dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

In cazul persoanelor ce beneficiaza de venit direct din partea statului sub forma pensiei sau a oricarui ajutor finantat de stat, contribuitia la fondul de somaj se stopeaza de catre cei ce au dreptul prin lege sa calculeze aceste drepturi.

Modalitati de plata

Plata acestei contributii se face in baza declaratiei de impunere pe care societatea are obligatia sa o depuna completata la sediul Agentiei judetene de ocupare a fortei de munca.

In baza declaratiei depuse aceasta are obligatia ca prin intermediul B.R.D sa livreze suma datorata Trezoreriei.

Inlesniri de la plata

Prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de aceasta

Drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii contractelor individuale de munca sau al incetarii calitatii de membru cooperator;

Diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer, drepturile de autor;

Sumele obtinute in baza unei conventii civile de prestari servicii sau executari de lucrari de catre persoane care au incheiate contracte individuale de munca.

Exemplu de calcul

Angajat :

salar lunar tarifar = 5.000.000;

Contributia salariatului la fondul de somaj = 1% * 5.000.000 = 500.000

Angajator :

Fond de salarii = 400.000.000;

Contributia angajatorului la fondul de somaj = 2.5%* 400.000.000 = 12.000.000.lei

Fluxul informational al contributiei la fondul de somaj

Organization Chart

2.5.Fundamentarea si realizarea veniturilor bugetare

la Bugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate

Baza legala

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar -fiscala,referitoare la activitatile de colectare si declarare a creantelor bugetere reprezentand contributii sociale;

Ordinul ministrului finantelor publice 1644/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de alicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap I din Ordonanta Guvernului 86/2002;

Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

Ordinul ministrului finantelor publice 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100"Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat";

Legea 609/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 86/2003.

Contribuabilii

Persoanele fizice sau juridice sau orice alta entitate in beneficiul careia una sau mai multe persoane fizice presteaza munca in baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile de prestari servicii (angajatori);

Salariatii sau cei care presteaza o activitate pe baza de conventie civila de prestari servicii (asigurati)

Liber profesionistii;

Alte persoane fizice, pensionari, someri;

Angajati aflati in concediu medical, in concediu pentru sarcina si lehuzie sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani.

Subiectii

S.C. UP S.A. Botosani contribuie la fondurile sociale de sanatate atat prin platile efectuate de catre salariati cat si de angajator.

Baza de calcul

Pentru angajator

Fondul de salarii si urmatoarele drepturi salariale : indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica; drepturile de solda lunara, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare; indemnizatia lunara bruta cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome; sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si in comisia de cenzori; sumele primite de reprezentantii in organismele tripartite; alte drepturi si indemnizatii de natura salariala, acordate in bani si in natura de catre angajator.

Pentru asigurati

Veniturile salariale brute, acestora fiindu-le asimilate si urmatoarele : indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica; drepturile de solda lunara, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi salariale ale cadrelor militare; indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul nostru sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome; sumele primite de reprezentantii in AGA, in CA si in comisia de cenzori; sumele primite de reprezentantii in organismele tripartite; venitul sub forma de salarii din strainatate, obtinute de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania si de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania; alte drepturi si indemnizatii de natura salariala, primite de asigurati, in bani si in natura.

Cotele de impunere

Contributia angajatorului consta intr-o cota de 7% aplicata asupra fondului de salarii, inclusiv veniturile obtinute pentru munca prestata in baza unei conventii civile de prestari servicii.

Contributia asiguratului consta intr-o cota de 6.5% asupra veniturilor salariale brute in cazul salariatiilor angajati cu contract individual de munca sau pe baza de conventie

Temene de plata

Termenul stabilit pentru virarea impozitului pe veniturile din salarii, pt S.C. UP S.A. Botosani,in cazul angajatorului si al angajatului (care plateste prin stopaj la sursa).

Pentru pensionari, pentru beneficiarii ajutorului de somaj si ai alocatiei de sprijin, cat si pentru persoanele care lucreaza pe baza de conventii civile, contributia la asigurarile de sanatate se retine odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza, de catre cei care realizeaza plata acestor drepturi.

Modalitati de plata:

Plata acestei contributii se face in baza declaratiei de impunere pe care societatea are obligatia sa o depuna completata la sediul C.A.S.S. In baza declaratiei depuse aceasta are obligatia ca prin intermediul B.R.D sa livreze suma datorata Trezoreriei.

Exemplu de calcul

angajator

Fond de salarii = 300.000.000 lei

CASS = 7% * 300.000.000 = 21.000.000 lei

angajat

Venitul salarial = 4.000.000 lei

Indemnizatie ingrijire copil = 1.000.000 lei

CASS = 6.5% * 5.000.000 = 325.000 lei

Fluxul informational al contributiei unitatii la asigurari sociale de sanatate

Organization Chart

BIBLIOGRAFIE:

Filip Gheorghe-Finante,Ed.Junimea,Iasi,2002

Mosteanu Tatiana-Buget si trezorerie publica,Ed.Du.Style,Bucuresti,2000

Saguna Drosu Dan-Procedura fiscala,Ed.Oscar Print,Bucuresti,1996

Vacarel Iulian-Finante publice,Ed.Didactica si pedagogica,Bucuresti,2003

Vacarel Iulian-Politici fiscale si bugetare in Romania 1990-2000,Ed.Expert,Bucuresti,2001

Voinea Gheorghe-Impozite,taxe si contributii,Ed.Junimea,Iasi,2002

Ordonanta de urgenta nr.45 din 5 iunie 2003 privind finantele publice locale

Legea nr.571 privind Codul Fiscal in M.of nr. 92/23.12.2003

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1903
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved