Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor - Decontari interne

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitate de gestiune si calculatia costurilor

GRUPA 90 - Decontari interne

901 - Decontari interne privind cheltuielile

902 - Decontari interne privind productia obtinuta903 - Decontari interne privind diferentele de pret

901 - Decontari interne privind cheltuielile

Contul 901 - Decontari interne privind cheltuielile - se foloseste pentru inregsitrarea decontarilor interne privind cheltuielile activitatii de baza si auxiliare, a cheltuielilor indirecte de productie, cheltuieli generale de administratie, cheltuieli de desfacere pe care le preia din contabilitatea financiara pentru a le transmite in contabilitatea de gestiune pe de o parte, iar pe de alta parte se foloseste pentru reflectarea costului efectiv al productiei obtinute. Acest cont face interfata intre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune.

Dupa functia contabila este un cont bifunctional, dar concret el functioneaza ca un cont de pasiv, in sensul ca incepe sa functioneze prin creditare, creditandu-se in cursul lunii, cu ocazia decontarii cheltuielilor de exploatare pe destinatii, in functie de posibilitatile de identificare a acestora pe locurile de cheltuieli si pe obiectele de calculatie care le-au ocazionat, respectiv se crediteaza cu consumul de materii prime si materiale directe, salariile muncitorilor direct productivi din sectia de baza, ale personalului TESA si de conducere, cu cheltuielile de desfacere prin debitul conturilor care indica locurile de cheltuieli pentru care s-au efectuat cheltuielile respective si anume:

921 - pentru cheltuielile directe ocazionate de sectiile de baza

922 - pentru toate cheltuielile ocazionate de sectiile auxiliare si anexe

923 - pentru cheltuielile indirecte ocazionate de sectiile de baza

924 - pentru cheltuielile ocazionate de sectorul administrativ si de

conducere al unitatii

925 - pentru cheltuielile ocazionate de sectorul desfacerii

Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei finite obtinute din procesul de productie prin creditul contului 931 (Costul productiei obtinute), caz in care contul ramane cu sold final creditor (profu') reprezentand cheltuielile aferente productiei in curs de executie SAU se debiteaza cu costul efectiv al productie obtinute prin creditul contului 931 (Costul productiei obtinute), precum si cu costul efectiv al productiei in curs prin creditul contului 933 (Costul productiei in curs de executie), caz in care se soldeaza. Aceasta a doua varianta este varianta adoptata de Ministerul Finantelor (vezi Cartea Verde).

902 - Decontari interne privind productia obtinuta

Contul 902 - Decontari interne privind productia obtinuta - se utilizeaza pentru evidenta decontarilor interne privind costul productiei obtinute in cursul lunii la un pret de inregistrare (care poate fi un pret prestabilit, respectiv cost standar, cost normat, cost planificat, cost bugetat sau pret cu ridicata) pe de o parte, iar pe de alta parte pentru decontarea la sfarsitul lunii a costului efectiv al aceleiasi productii obtinute, astfel ca soldul sau reprezinta diferentele de pret si anume soldul creditor reprezinta diferentele favorabile (economie) iar soldul debitor diferentele nefavorabile (depasirile).

Dupa functia contabila este un cont bifunctional.

Se crediteaza pe parcursul lunii cu pretul de inregistrare a productiei finite obtinute prin debitul contului 931 (Costul productiei obtinute) si se debiteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei respective prin creditul contului 921 (Cheltuielile activitatii de baza) pentru productia finita obtinuta din sectiile de baza sau 922 (Cheltuielile activitatii auxiliare) pentru productia finita obtinuta din sectiile auxiliare care are caracterul de marfa.

La sfarsitul perioadei de gestiune, el prezinta sold final debitor sau creditor, in functie de diferentele pe care le inregistreaza (favorabile sau nefavorabile), dar indiferent de soldul sau el se inchide prin debitul contului 903 (Decontari interne privind diferentele de pret). [Conform legislatiei in viguare, aceste diferente se poat stabili fie pe debitul, fie pe creditul contului 902 sau 903 - profu prefera varianta cu negru sau rosu]

Dupa operatia de inregistrare a diferentelor contul se soldeaza.

In analitic, contul se dezvolta pe obiecte de calculatie (produse, servicii, comenzi, lucrari etc.)

903 - Decontari interne privind diferentele de pret

Contul 903 - Decontari interne privind cheltuielile - se foloseste la inregistrarea la sfarsitul lunii a diferentelor dintre pretul de inregistare si costul efectiv al productiei finite obtinute din procesul de productie.

Dupa functia contabila este un cont de activ (acceptand ca diferenta se inregistreaza in rosu sau in negru; altfel este bifunctional).

La sfarsitul lunii se debiteaza cu ocazia calcularii si inregistrarii diferentelor aferente productiei finite obtinute din procesul de productie prin creditul contului 902 (Decontari interne privind productia obtinuta) cu diferentele favorabile in rosu si cu cele nefavorabile in negru si se crediteaza tot la sfarsitul lunii cu ocazia inchiderii, in momentul de contarii diferentelor asupra costului productiei obtinute prin debitul contului 931 (Costul productiei obtinute) cu diferentele favorabile in rosu si cu cele nafavorabile in negru dupa care se soldeaza.

In analitic, se dezvolta ca si contul 902 cu care functioneaza in paralel pe obiecte de calculatii.

GRUPA 92 - Conturi de calculatie

921 - Cheltuielile activitatii de baza

922 - Cheltuielile activitatii auxiliare

923 - Cheltuielile indirecte de productie

924 - Cheltuielile generale de administratie

925 - Cheltuieli de desfacere

921 - Cheltuielile activitatii de baza

Contul 921 - Cheltuielile activitatii de baza - se foloseste pentru evidenta cheltuielilor directe si indirecte aferente activitatii de baza a unitatii, cheltuieli ocazionate de obtinerea de produse, semifabricate destinate vanzarii, prestari de servicii si executari de lucrari. Pentru aceasta, cheltuielile directe se inregistreaza in cursul lunii, iar cele indirecte sunt primite prin repartizare la sfarsitul lunii.

Dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza in cursul lunii cu ocazia colectarii cheltuielilor directe aferenta activitatii de baza preluate din contabilitatea financiara, respectiv cu consumurile de materii prime si materiale directe, salariile directe, CAS-ul si protectia sociala aferenta salariilor directe, precum si cu alte cheltuieli directe prin cerditul contului 901(Decontari interne privind cheltuielile).

La sfarsitul lunii acest cont se mai debiteaza cu o serie de cheltuieli care reprezinta contravaloarea consumurilor primite de la sectiile auxiliare, cu caracter de cheltuieli indirecte, se indicidualizeaza pe obiecte de calculatie prin creditul contului 922 (Cheltuielile activitatii auxiliare), precum si cu cota parte din cheltuielile indirecte de productie primite prin repartizare prin cireditul contului 923 (Cheltuieli indirecte de productie), iar in cazul in care se calculeaza costul complet al productiei se mai debiteaza cu cota parte de cheltuieli generale de administratie prin cireditul contului 924 (Cheltuieli generale de administratie) si de cheltuieli de desfacere prin creditul contului 925 (Cheltuieli de desfacere), cheltuieli care se repartizeaza rational in costul complet al productiei obtinute.

Se crediteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei finite, precu si cu cel al productiei in curs obtinuta din activitatea de baza, prin debitul contului 902 (Decontari interne privind productia obtinuta) pentru costul efectiv al productiei finite, intr-o prima varianta, cand ramane cu sold final debitor care reprezinta contravaloarea productiei in curs SAU intr-o a doua varianta prin debitul contului 902 (Decontari interne privind productia obtinuta) pentru costul efectiv al productiei finite si respectiv prin debitul contului 933 (Costul productiei in curs de executie) pentru costul efectiv al productiei in curs, caz in care contul se soldeaza.

In analitic, acest cont se dezvolta pe sectii, in cadrul sectiilor pe obiecte de calculatie si pe articole de calculatie.

922 - Cheltuielile activitatii auxiliare

Contul 922 - Cheltuielile activitatii auxiliare - se utilizeaza pentru a tine evidenta cheltuielilor ocazionate de activitatile auxiliare ale unitatii, atat a cheltuielilor directe, cat si a cheltuielilor indirecte, ocazionate de sectiile auxiliare si anexe in vederea producerii de produse, lucrari si servicii destinate in principal tot pentru activitatea de baza, iar uneori chiar si pentru vanzare (avand caracter de marfa).

Dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza in cursul lunii cu ocazia colectarii cheltuielilor directe privind activitatile auxiliare preluate din contabilitatea financiara, prin creditul contului 901 (Dercontari interne privind cheltuielile), ai la sfarsitul lunii se mai debiteaza cu cota corespunzatoare de cheltuieli generale de adminsitratie repartizata rational si costul productiei auxiliare destinata vanzarii prin creditul contului 924 (Cheltuieli generale de adminsitratie). Se mai poate debita la sfarsitul lunii (rar) prin creditul contului 925 (Cheltuieli de desfacere) cu cheltuielile efectuate de sectiile desfacerii pentru productia marfa livrata de catre sectiile auxiliare.

Se crediteaza la sfarsitul lunii cu contravaloarea productiei livrate de sectiile auxiliare pentru activitatea de baza, cand aceasta productie are caracterul de cheltuieli directe prin debitul contului 921(Cheltuielile activitatii de baza) iar cand are caracterul de cheltuieli indirecte (majoritatea cazurilor) prin debitul contului 923 (Cheltuieli indirecte de productie). Se mai crediteaza cu contravaloarea productiei livrate de sectiile auxiliare penrtu necesitatile sectorului administrativ si de conducere prin debitul contului 924(Cheltuieli generale de administratie) sau pentru necesitatile sectorului de desfacere prin debotul contului 925 (Cheltuieli de desfacere) precum si cu costul efectiv al productiei finite destinate vanzarii prin debitul contului 902 (Decontari interne privind productia obtinuta).

In situatia in care le sectiile auxiliare si anexe exista la sfarsitul perioadei de gestiune si productie in curs, contul 922 se mai crediteaza si prin debitul contului 933(Costul productiei in curs de executie), operatie dupa care se inchide.

In analitic, se dezvolta pe sectii, obiecte de calculatie si daca este cazul pe articole de calculatie.

923 - Cheltuielile indirecte de productie

Contul 923 - Cheltuielile indirecte de productie - serveste pentru evidentierea cheltuielilor de intretinere si functionare a utilajelor si a cheltuielilor generale ale fiecarei sectii de baza.

Dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza pe parcursul lunii cu ocazia debitarii cheltuielilor indirecte de productie privind activitatea de baza, preluate din contabilitatea financiara, respectiv cheltuieli ocazionate de consumul de materiale auxiliare si de intretinere, salariile personalului auxiliar si CAS-ul si protectia sociala aferenta acestor salarii si alte cheltuieli indirecte ocazionate de administratia si conducerea sectiei prin creditul contului 901(Decontari interne privind cheltuielile).

La sfarsitul lunii se mai debiteaza cu contravaloarea produselor, lucrarilor si serviciilor primite de la sectiile auxiliare pentru necesitatile activitatii de baza care nu se identifica pe obiecte de calculatie, prin creditul contului 922(Cheltuielile activitatii auxiliare).

Se crediteaza la sfarsitul lunii cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor indirecte in costul productiei obtinute pe obiecte de calculatie prin debitul contului 921 (Cheltuielile activitatii de baza). Dupa aceasta operatie contul se soldeaza.

In analitic, acest cont se dezvolta pe sectii si pe feluri sau articole de cheltuieli specifice cheltuielilor indirecte de productie.

924 - Cheltuielile generale de administratie

Contul 924 - Cheltuieli generale de administratie - se foloseste pontru evidentierea cheltuielilor ocazionate cu administrarea si conducerea unitatii.

Dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza in cursul lunii cu cheltuielile ocazionate de administratia si conducerea unitatii, preluate din contabilitatea financiara, cu consumul de materiale auxiliare, cu salariile personalului din sectorul administrativ si de conducere, precum si CAS-ul si protectia sociala aferenta acestor salarii, alte cheltuieli banesti prin creditul contului 901 (Decontari interne privind cheltuielile).Se mai poate debita la sfarsitul lunii cu contravaloarea producelor, lucrarilor si serviciilor primite de la sectiile auxiliare si anexe pentru necesitatile sectorului administrativ si de conducere prin creditul contului 922 (Cheltuielile activitatii auxiliare).

Se crediteaza la sfarsitul lunii cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor generale de administratie in constul complet al productiei obtinute de activitatea de baza prin debitul contului 921 (Cheltuielile activitatii de baza) sau in costul complet al productiei obtinute din activitatea auxiliara, productie care are caracter de marfa prin debitul contului 922 (Cheltuielile activitatii auxiliare).

Dupa aceasta operatie, contul se soldeaza.

In analitic se dezvolta pe feluri sau articole de cheltuieli specifice sectorului administrativ si de conducere al unitatii.

925 - Cheltuieli de desfacere

Contul 925 - Cheltuieli de desfacere - se utilizeaza pentru inregistrarea cheltuielilor efectuate in legatura cu desfacerea produselor fabricate, cheltuielilor de transport, ambalare, de manipulare, depozitare, inmagazinare etc.

Dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza in cursul lunii cu ocazia colectarii cheltuielilor ocazionate de sectorul de desfacere, preulate din contabilitatea financiara prin creditul contului 901 (Decontari interne privind cheltuielile), iar la sfarsitul lunii se mai debiteaza cu contravaloarea produselor, lucrarilor si serviciilor primite de la activitatea auxiliara pentru necesitatile sectorului de desfacere prin creditul contului 922(Cheltuielile activitatii auxiliare).

La sfarsitul lunii se crediteaza cu ocazia repartizarii cheltuielilor de desfacere in costul complet al productiei obtinute prin debitul contului 921 (Cheltuielile activitatii de baza) pentru cheltuielile de desfacere repartizate in costul productiei de baza sau debitul contului 922 (Cheltuielile activitatii auxiliare) pentru cheltuielile de desfacere repartizate in costul productiei auxiliare atunci cand acesta are caracterul de marfa.

La sfarsitul perioadei de gestiune, acest cont se soldeaza.

In analitic, se dezvolta pe feluri sau articole de cheltuieli specifice sectorului desfacerii.

GRUPA 93 - Costul productiei

931 - Costul productiei obtinute

933 - Costul productiei in curs de executie

931 - Costul productiei obtinute

Contul 931 - Csotul productiei obtinute - se foloseste pentru evidentierea productiei finite obtinute care consta din produse finite, semifabricate destinate vanzarii, lucrari executate si servicii prestate pentru terti, pentru investitii proprii sau pentru alte activitati.

Dupa functia contabila este un cont bifunctional (desi legiutorul il considera un cont de activ).

Se debiteaza in cursul lunii cu pretul de inregistrare al productiei finite obtinute din procesul de productie prin creditul contului 902 (Decontari interne privind productia obtinuta) si se crediteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei respective, decontat pe semama cheltuielilor efectuate prin debitul contului 901 (Decontari interne privind cheltuielile).

De asemnea, la sfarsitul lunii prezinta sold final care reprezinta diferentele de pret, diferente cu care contul se crediteaza prin debitul contului 903 (Decontari interne privind diferentele de pret) cu cele favorabile in rosu si cu cele nefavorabile in negru.

Dupa aceasta operatia, contul se soldeaza.

In analitic, contul 931 se dezvolta pe obiecte de calculatie.

933 - Costul productiei in curs de executie

Contul 933 - Costul productiei in curs de executie - se utilizeaza pentru inregistrarea costului efectiv al productiei in curs, indiferent daca aceasta provine de la activitatea de baza sau auxiliara.

Dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei in curs rezultate din activitatea de baza prin creditul contului 921 (Cheltuielile activitatii de baza), precum si cu costul efectiv al productiei in curs rezultate din activitatea auxiliara prin creditul contului 922 (Cheltuielile activitatii auxiliare).

La sfarsitul lunii se pot adopta doua variante:

acest cont ramane cu sold final debitor - ceea ce s-a inregistrat in debitul sau si care reprezinta costul efectiv al productiei in curs, creditandu-se insa la inceputul perioadei urmatoare de gestiune prin debitul conturilor 921 (Cheltuielile activitatii de baza) si 922 (Cheltuielile activitatii auxiliare)

acest cont se inchide la sfarsitul lunii - cu costul efectiv al productiei in curs prin debitul contului 901 (Decontari interne privind cheltuielile), caz in care se soldeaza. In aceasta varianta, la inceputul lunii, toate inregistrarile trebuie reluate si facuta invers: se debiteaza 933 prin cerditul lui 901 dupa care se debiteaza 921 si 922 prin creditul lui 933.

!!! In viziunea unor specialisti, desi Cartea Verde prevede altfel, unele conturi nu se inchid: 901, 921, 922, 933!!!

Principiile generale ale metodelor de calculatie absorbanta (de tip integral)

Conceptul de costuri totale (integrale) este ilustrat in contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor printr-o serie de metode ca de exemplu: metodele de tip plan (buget), Metoda standard-cost, Metoda costurilor normale sau functionale, Metoda THM (tarif ora masina), Metoda GP, Metoda per-cost etc.

Un loc aparte in economia noastra o detin metodele de tipul plan efectiv care se bazeaza pe impartirea cheltuielilor de productie si desfacere in directe si indirecte. Din categoria acestor metode fac parte: metoda globala, metoda pe faze si metoda pe comenzi. Aceste metode de contabilitate si calculatie pe purtatori implica in mod obligatoriu elaborarea a doua randuri de calculatii privind costul productiei.

Un prim rand de calculatii este acela care precede desfasurarea procesului de productie si se elaboreaza sub forma calculatiilor de buget, un loc central ocupand Bugetul costului unitar sau Bugetul costului pe produs, dar la acesta se adauga Bugetele cheltuielilor indirecte de productie, a semifabricatelor, a cheltuielilor de desfacere SAU Bugetele pe centre de costuri ca in final prin reunire sa se obtina Bugetul general a cheltuielilor de productie ale intreprinderii.

Bugetarea costului pe produs are drept scop predeterminarea unor indicatori ca:

costul prestabilit (bugetat-standard) - partial sau complet pentru fiecare produs in parte si pentru intreaga productie marfa fabricata de intreprindere

costuri la 1000 lei productie marfa in preturi de productie - etc.

Prin acesti indicatori calculatia costurilor se integreaza in sistemul de programare a activitatii intreprinderii.

Cel de-al doilea rand de calculatii se efectueaza dupa terminarea procesului de fabricatie la care se refera si poarta denumirea de calculatii contabile , pentru ca se intocmesc pe baza datelor contabile. Aceste calculatii reprezinta stadiul final prin care se incheie urmarirea si inregistrarea cheltuielilor de productie, potrivit naturii si destinatiei lor, dupa care se efectueaza raportarea costurilor catre organele interesate pentru activitatea de conducere.

Comparand costul efectiv cu cel antecalculat se stabilesc diferente favorabile sau nefavorabile care se reflecta in contabilitate. Obiectivul central al conatbilitatii de gestiune si calculatiei costurilor conform acestor metode trebuie sa fie urmarirea cheltuielilor de productie in scopul reducerii costurilor si cresterii rentabilitatii productiei.

METODELE DE CALCULATIE

1.) Metode globala

Aceasta metoda de contabilitate si calculatie a costurilor se utilizeaza in intreprinderile industriale in productia de baza numai acolo unde aceasta are drept obiect de fabricatie un singur produs, deci o productie perfect omogena (ciment, caramida, centrale hidroenergetice etc). Metoda globala se mai utilizeaza si in cazul unor ateliere auxiliare ca centrale termice, statiile de apa, statiile de compresoare, statiile de transformare a energiei electrice etc. care produc un singur produs omogen si sunt organizate independent.

In asemenea cazuri, divizarea procesului de productie in scopul sectorizarii cheltuielilor de productie nu se justifica. Procesul de productie nu comporta productie in curs de executie, iar acolo unde aceasta exista, ea se mentine constanta si nu trebuie luata in considerare de calculatia costului efectiv.

In asemenea cazuri, toate cheltuielile de productie se identifica pe produs, respectiv pe procesul care le-a ocazionat, avand caracter de cheltuieli directe.

Pentru productia la care se refera, bugetarea costului pe produs se asigura printr-o singura calculatie de buget. Ea se elaboreaza pe nomenclatura completa a articolelor de calculatie, pana la nivelul costului complet al productiei.

Pentru stabilirea cheltiuielilor pe articole de calculatie se folosesc procedeele generale cunoscute, procedandu-se astfel: cea mai mare parte din consumurile de productie, cum ar fi : valoarea consumurilor cu materiile prime si materialele directe, valoarea consumului de combustibil si utilitati tehnologice, salariile lucratorilor direct productivi, CAS-ul si protectia sociala aferenta acestor salarii si altele, se calculeaza direct pe unitate de produs utilizand Procedeul ponderarii standardelor de consumuri si standardelor de munca cu preturile de aprovizionare, respectiv tarifele de salarizare unitare si apoi se inscriu sumele rezultate in Bugetul costului unitar.

Costurile de natura cheltuielilor indirecte de productie, a celor generale de administratie si a celor de desfacere, se determina, conform structurii lor, dupa criteriul sectoarelor de cheltuieli, cu ajutorul unor bugete distincte iar cotele care revin pe unitate de produs si care se inscriu la pozitiile corespunzatoare din buget, se determina prin diviziune simpla, raportand suma cheltuielilor la cantitatea de produse ce urmeaza a se fabrica

Costul unitar se calculeaza prin insumarea tuturor cheltuielilor descrise in Bugetul costului unitar sub forma de articole de calculatie.

Chi-suma cheltuielilor pe articole de calculatie

Qp - cantitatea de productie marfa

 

Costul intregii productii marfa se calculeaza inmultind totalul cheltuielilor pe articole de calculatie cu cantitatea totala de productie marfa rezultata din procesul de productie:

In contabilitate, costurilor de productie se urmaresc si se inregistreaza numai pe articole de calculatie la nivelul intregii productii fabricate in perioada de gestiune respectiva.

-pentru exemplu vezi Bazele Contabilitatii

 

Astfel, principalele costuri de productie inscrise direct in Bugetul costului unitar se inregistreaza sintetic in 921 si respectiv 922 care se desfasoara pe analitice pe produse. Cheltuielile indirecte de productie, cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere se inregistreaza separat cu ajutorul conturilor deschise in acest scop, dupa care la sfarsitul perioadei de gestiune se vireaza in 921, fara a se efectua vreun calcul de repartizare. Costul unitar efectiv se determina prin diviziune simpla:
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2063
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved