Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Functionarea conturilor

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micFunctionarea conturilor

Contul 101 Capital (social/patrimoniul regiei)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris si varsat in natura si/sau numerar de catre actionarii sau asociatii unei societati, precum si majorarii sau reducerii capitalului potrivit legii.
Contabilitatea analitica a capitalului se tine pe actionari sau asociati evidentiindu-se numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise sau varsate.
Contul 101 'Capital' este un cont de pasiv.
In creditul acestui cont se inregistreaza:
- capitalul subscris de actionari sau asociati in natura si/sau numerar, capitalul majorat prin subscriptie sau emisiune de noi actiuni, precum si capitalul preluat in urma operatiilor de fuziune prin absorbtie cu alte persoane juridice (456);
- rezervele destinate majorarii capitalului (106);
- primele legate de capital, incorporate in acesta (104).
In debitul contului se inregistreaza:
- capitalul retras de actionari sau asociati precum si capitalul social lichidat cu ocazia fuziunii sau lichidarii persoanelor juridice (456);
- pierderile realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul (117);
- reducerea capitalului ca urmare a anularii actiunilor proprii rascumparate (502).
Soldul contului reprezinta capitalul subscris, varsat/nevarsat.Contul 104 Prime legate de capital

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni.
Contul 104 'Prime legate de capital' este un cont de pasiv.
In creditul contului 104 'Prime legate de capital' se inregistreaza:
- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni (456).
In debitul contului 104 'Prime legate de capital' se inregistreaza:
- primele legate de capital incorporate in acesta (101);
- primele de capital transferate la rezerve (106).
Soldul contului reprezinta primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.

Contul 105 Rezerve din reevaluare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale si a altor reevaluari efectuate potrivit legii.
Contul 105 'Rezerve din reevaluare' este un cont de pasiv.
In creditul contului 105 'Rezerve din reevaluare' se inregistreaza:
- cresterea de valoare rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214).
In debitul contului 105 'Rezerve din reevaluare' se inregistreaza:
- rezerva din reevaluare trecuta la rezerve (106);
- descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214);
Soldul creditor al contului reprezinta rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale.

Contul 106 Rezerve

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite.
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve pentru actiuni proprii, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.
In creditul acestui cont se inregistreaza:
- rezerva din reevaluare trecuta la rezerve (105);
- profitul net realizat in exercitiile anterioare, repartizat la rezerve (117);
- profitul net realizat la inchiderea exercitiului curent repartizat la rezerve (129);
- primele de capital trecute la rezerve (104);
- diferenta dintre valoarea titlurilor primite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor, care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice (261, 262, 263);
In debitul acestui cont se inregistreaza:
- rezervele destinate majorarii capitalului social potrivit legii (101);
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice (261, 262, 263);
- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente (117).
Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.

Contul 121 Profit si pierdere

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in cursul exercitiului.
Contul 121 'Profit si pierdere' este un cont bifunctional.
In creditul contului 121 'Profit si pierdere' se inregistreaza:
- la sfarsitul perioadei (luna), soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 786);
- pierderea contabila reportata (117).
In debitul contului 121 'Profit si pierdere' se inregistreaza:
- la sfarsitul perioadei (luna), soldul debitor al conturilor de cheltuieli (601 la 698);
- profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat (117);
- profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatii (129).
Soldul creditor reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.

Contul 129 Repartizarea profitului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul curent.
Contabilitatea analitica se tine pe destinatiile profitului, stabilite potrivit legii.
Contul 129 'Repartizarea profitului' este un cont de activ.
In debitul contului 129 'Repartizarea profitului' se inregistreaza:
- rezervele constituite din profitul realizat in exercitiul curent (106);
- acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile precedente din profitul realizat in exercitiul curent (117);
- sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit, dividende, varsaminte la bugetul de stat din profitul net al regiilor autonome, surse proprii de finantare (117).
In creditul contului 129 'Repartizarea profitului' se inregistreaza:
- profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatii legale (121).
Soldul contului reprezinta profitul repartizat aferent anului in curs.

Contul 131 Subventii pentru investitii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor guvernamentale si altor resurse primite pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit.
Evidenta analitica se conduce pe feluri de subventii.
Contul 131 'Subventii pentru investitii' este un cont de pasiv.
In creditul contului 131 'Subventii pentru investitii' se inregistreaza:
- valoarea subventiilor pentru investitii primite sau de primit (512, 445);
- valoarea brevetelor, licentelor altor drepturi si valori similare primite cu titlu gratuit (205);
- valoarea terenurilor si mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit (211, 212, 213, 214).
In debitul contului 131 'Subventii pentru investitii' se inregistreaza:
- partea din subventia pentru investitii restituita sau de restituit (512, 462);
- cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii calculate (758).
Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii nevirate la rezultatul exercitiului.

Contul 151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor, precum si pentru alte riscuri si cheltuieli.
Contul 151 'Provizioane pentru riscuri si cheltuieli' este un cont de pasiv.

In creditul contului 151 'Provizioane pentru riscuri si cheltuieli' se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli constituite (681).

In debitul contului 151 'Provizioane pentru riscuri si cheltuieli' se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (781).
Soldul contului reprezinta provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituite.

Contul 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din emisiunea obligatiunilor.
Contul 161 'Imprumuturi de emisiuni de obligatiuni' este un cont de pasiv.
In creditul contului 161 'Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni' se inregistreaza:
- suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (461);
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (169).
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in valuta (665).
In debitul contului 161 'Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni' se inregistreaza:
- imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni (456);
- suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate (512);
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (505);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar precum si din rambursarea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, exprimate in valuta (765).

Contul 162 Credite bancare pe termen lung

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung primite de la institutii bancare si alte persoane juridice.
Contabilitatea analitica se organizeaza distinct.
Contul 162 'Credite bancare pe termen lung' este un cont de pasiv.
In creditul contului 162 'Credite bancare pe termen lung' se inregistreaza:
- suma creditelor pe termen lung primite (401, 404, 512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar, a creditelor in valuta (665).
In debitul contului 162 'Credite bancare pe termen lung si mediu' se inregistreaza:
- suma creditelor rambursate (512);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor in valuta la inchiderea exercitiului financiar precum si la rambursarea acestora (765);
Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung nerambursate.

Contul 166 Datorii ce privesc imobilizarile financiare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor societatii fata de persoanele juridice ce detin participatii in capitalul acesteia.
Contul 166 'Datorii ce privesc imobilizarile financiare' este un cont de pasiv.
In creditul contului 166 'Datorii ce privesc imobilizarile financiare' se inregistreaza:
- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin participatii (512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar, aferente datoriilor exprimate in valuta (665).
In debitul contului 166 'Datorii ce privesc imobilizarile financiare' se inregistreaza:
- sumele restituite societatilor comerciale care detin participatii (512);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor exprimate in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).
Soldul contului reprezinta sumele primite si nerestituite.

Contul 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si datorii asimilate, cum sunt: depozite, garantii primite si alte datorii asimilate.
Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate.
Contul 167 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' este un cont de pasiv.
In creditul contului 167 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' se inregistreaza:
- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (512);
- valoarea concesiunilor preluate (205);
- valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar, conform prevederilor contractuale (211, 212, 213, 214);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar, a imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta (665).
In debitul contului 167 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' se inregistreaza:
- sumele reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate rambursate (512);
- valoarea bunurilor preluate in concesiune si restituite, conform contractelor incheiate (205);
- obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar (404);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor si datoriilor asimilate, in valuta, precum si la rambursarea acestora (765).
Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerestituite.

Contul 168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor ce privesc imobilizarile financiare, precum si celor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate.
Contul 168 'Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate' este un cont de pasiv.
In creditul contului 168 'Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate' se inregistreaza:
- valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (666);
- valoarea dobanzilor evidentiate in avans potrivit prevederilor contractuale (471);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la incheierea exercitiului financiar (665).
In debitul contului 168 'Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate' se inregistreaza:
- suma dobanzilor platite (512);
- valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului financiar (404);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente dobanzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la incheierea exercitiului financiar precum si la rambursarea acestora (765).
Soldul contului reprezinta dobanzile datorate si neplatite.

Contul 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentand diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare a obligatiunilor.
Contul 169 'Prime privind rambursarea obligatiunilor' este un cont de activ.
In debitul contului 169 'Prime privind rambursarea obligatiunilor' se inregistreaza:
- suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (161).
In creditul contului 169 'Prime privind rambursarea obligatiunilor' se inregistreaza:
- valoarea primelor de rambursare amortizate (686).
Soldul contului reprezinta valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor, neamortizate.

Contul 201 Cheltuieli de constituire

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si extinderea activitatii persoanei juridice).
Contul 201 'Cheltuieli de constituire' este un cont de activ.
In debitul contului 201 'Cheltuieli de constituire' se inregistreaza:
- cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice (512, 531, 404, 462).
In creditul contului 201 'Cheltuieli de constituire' se inregistreaza:
- cheltuielile de constituire amortizate integral (280).
Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente.

Contul 203 Cheltuieli de dezvoltare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de dezvoltare inregistrate in contul imobilizarilor necorporale.
Contul 203 'Cheltuieli de dezvoltare' este un cont de activ.
In debitul contului 203 'Cheltuieli de dezvoltare' se inregistreaza:
- lucrarile si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti (233, 721, 404).
In creditul contului 203 'Cheltuieli de dezvoltare' se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare cedate (658);
- cheltuielile de dezvoltare amortizate integral, precum si cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licentelor (280, 205).
Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.

Contul 205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor, brevetelor, licentelor, know-how-urilor, marcilor de fabrica si de comert si altor drepturi si valori similare aportate, achizitionate sau dobandite pe alte cai.
Contul 205 'Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare' este un cont de activ.
In debitul contului 205 'Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare' se inregistreaza:
- brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori similare achizitionate, realizate pe cont propriu, aportate in natura, precum si cele primite cu titlu gratuit (404, 233, 203, 721, 456, 131);
- valoarea concesiunilor preluate (167).
In creditul contului 205 'Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare' se inregistreaza:
- concesiuni, brevete, licente, alte drepturi si valori similare cedate si scoase din evidenta (280, 658);
- valoarea brevetelor si altor drepturi si valori similare aportate si retrase (456);
- valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor, restituite (167).
- valoarea brevetelor, licentelor si altor drepturi si valori similare depuse ca aport la capitalul altei persoanei juridice (261).
Soldul contului reprezinta concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori similare existente.

Contul 207 Fond comercial

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului comercial. Fondul comercial se determina ca diferenta intre costul de achizitie si valoarea justa, la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o persoana juridica.
Contul 207 'Fond comercial' este un cont de activ.
In debitul contului 207 'Fond comercial' se inregistreaza:
- valoarea fondului comercial achizitionat (404).
In creditul contului 207 'Fond comercial' se inregistreaza:
- valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat (658);
- valoarea fondului comercial amortizat integral (280).
Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial existent.

Contul 208 Alte imobilizari necorporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, precum si a altor imobilizari necorporale.
Contul 208 'Alte imobilizari necorporale' este un cont de activ.
In debitul contului 208 'Alte imobilizari necorporale' se inregistreaza:
- valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate, realizate pe cont propriu sau reprezentand aportul asociatilor la capitalul social (404, 233, 721, 456).
In creditul contului 208 'Alte imobilizari necorporale' se inregistreaza:
- valoarea altor imobilizari necorporale cedate sau scoase din evidenta (280, 658);
- valoarea altor imobilizari necorporale aportate si retrase (456).
- valoarea altor imobilizari necorporale depuse ca aport la capitalul altei persoane juridice (261).
Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente.

Contul 211 Terenuri si amenajari de terenuri

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, imprejmuirile, lucrarile de acces etc.).
Contul 211 'Terenuri' este un cont de activ.
In debitul contului 211 'Terenuri' se inregistreaza:
- valoarea terenurilor achizitionate, a celor reprezentand aport la capital, valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit si a celor primite in regim de leasing financiar (404, 456, 131, 167);
- valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105).
In creditul contului 211 'Terenuri' se inregistreaza:
- valoarea terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658);
- valoarea terenurilor aportate, retrase (456);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105);
- valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale (261, 262, 263).
Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de terenuri.

Contul 212 Constructii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor.
Contul 212 'Constructii' este un cont de activ.
In debitul contului 212 'Constructii' se inregistreaza:
- valoarea constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar (404, 231, 722, 131, 456, 167);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului (281).
In creditul contului 212 'Constructii' se inregistreaza:
- valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
- valoarea constructiilor distruse de calamitati (671);
- valoarea constructiilor aportate si retrase (456);
- valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar (267);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105).
- valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale (261, 262, 263).
Soldul contului reprezinta valoarea constructiilor existente.

Contul 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si plantatiilor.
Contul 213 'Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii' este un cont de activ.
In debitul contului 213 'Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii' se inregistreaza:
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar (404, 446, 231, 722, 131, 456, 167);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105);
In creditul contului 213 'Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii' se inregistreaza:
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor aportate, retrase (456);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate in regim de leasing financiar (267);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105).
Soldul contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, existente.

Contul 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.
Contul 214 'Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale' este un cont de activ.
In debitul contului 214 'Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale' se inregistreaza:
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar (404, 446, 231, 722, 131, 456, 167);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105).
In creditul contului 214 'Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale' se inregistreaza:
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale distruse de calamitati (671);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale aportate si retrase (456);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate in regim de leasing financiar (267);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105).
Soldul contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale existente.

Contul 231 Imobilizari corporale in curs

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale in curs.
Contul 231 'Imobilizari corporale in curs' este un cont de activ.
In debitul contului 231 'Imobilizari corporale in curs' se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale in curs facturate de furnizori (404);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs, realizate pe cont propriu (722);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs primite ca aport la capitalul social (456).
In creditul contului 231 'Imobilizari corporale in curs' se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale in curs, receptionate (212, 213, 214);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs cedate (658);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs aportate si retrase (456);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs distruse de calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs, nereceptionate.

Contul 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari.
In debitul contului 232 'Avansuri acordate pentru imobilizari corporale' se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale (512);
In creditul contului 232 'Avansuri acordate pentru imobilizari corporale' se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale, decontate (404).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale, nedecontate.

Contul 233 Imobilizari necorporale in curs

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor necorporale in curs.
Contul 233 'Imobilizari necorporale in curs' este un cont de activ.
In debitul contului 233 'Imobilizari necorporale in curs' se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs facturate de furnizori (404);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs, realizate pe cont propriu (721);
- imobilizarile necorporale in curs, aportate la capitalul social (456).
In creditul contului 233 'Imobilizari necorporale in curs' se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs, receptionate (203, 205, 208);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs aportate si retrase (456).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs.

Contul 234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale.
Contul 234 'Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale' este un cont de activ.
In debitul contului 234 'Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale' se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale (512);
In creditul contului 234 'Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale' se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, decontate (404).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, nedecontate.

Contul 234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale.
Contul 234 'Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale' este un cont de activ.
In debitul contului 234 'Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale' se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale (512);
In creditul contului 234 'Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale' se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, decontate (404).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, nedecontate.

Contul 261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare detinute la filiale din cadrul grupului.
Contul 261 'Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului' este un cont de activ.
In debitul contului 261 'Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului' se inregistreaza:
- valoarea titlurilor de participare dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381);
- diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
In creditul contului 261 'Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului' se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute la filiale din cadrul grupului, cedate (664);
- diferenta dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106).
Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare existente la societati din cadrul grupului.

Contul 262 Titluri de participare detinute la societati din afara grupului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului.
Contul 262 'Titluri de participare detinute la societati din afara grupului' este un cont de activ.
In debitul contului 262 'Titluri de participare detinute la societati din afara grupului' se inregistreaza:
- valoarea titlurilor de participare dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social al societatilor din afara grupului (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 269, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381);
- diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
In creditul contului 262 'Titluri de participare detinute la societati din afara grupului' se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute la societati din afara grupului, cedate (664);
- diferenta dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau mijloacelor fixe respectiv valoarea terenurilor aportate (106).
Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului.

Contul 263 Imobilizari financiare sub forma de interese de participare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care persoana juridica le detine in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea societatilor la care sunt detinute titlurile.
Contul 263 'Imobilizari financiare sub forma de interese de participare' este un cont de activ.
In debitul contului 263 'Imobilizari financiare sub forma de interese de participare' se inregistreaza:
- valoarea titlurilor dobandite prin achizitie sau aport (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
In creditul contului 263 'Imobilizari financiare sub forma de interese de participare' se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate (664).
Soldul contului reprezinta imobilizarile financiare sub forma de interese de participare detinute.

Contul 265 Alte titluri imobilizate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata.
Contul 265 'Alte titluri imobilizate' este un cont de activ.
In debitul contului 265 'Alte titluri imobilizate' se inregistreaza:
- valoarea altor titluri imobilizate dobandite prin achizitie sau aport (404, 512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
In creditul contului 265 'Alte titluri imobilizate' se inregistreaza:
- valoarea altor titluri imobilizate cedate (664);
Soldul contului reprezinta alte titluri imobilizate existente.

Contul 267 Creante imobilizate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor legate de participatii, imprumuturilor acordate pe termen lung si a altor creante imobilizate, cum sunt depozite si garantii platite.
Contul 267 'Creante imobilizate' este un cont de activ.
In debitul contului 267 'Creante imobilizate' se inregistreaza:
- valoarea imprumuturilor acordate si a veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate, precum si a garantiilor depuse la furnizori (269, 512, 531, 763);
- valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung si a dobanzilor aferente pentru bunurile cedate in regim de leasing financiar (211, 212, 213, 214, 472);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate in valuta, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (765);
In creditul contului 267 'Creante imobilizate' se inregistreaza:
- valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate, precum si a garantiilor restituite de furnizori (512, 531);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate rezultate in urma incasarii creantelor sau evaluarii acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (665);
- valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar (411);
- valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
- valoarea avansului si a ratelor recunoscute la venituri pentru bunurile cedate in leasing financiar (658);
Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor acordate si altor creante imobilizate.

Contul 269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare.
Contul 269 'Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare' este un cont de pasiv.
In creditul contului 269 'Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare' se inregistreaza:
- sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare (261, 262, 263, 265, 267).
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma decontarii imprumuturilor si datoriilor in valuta sau a evaluarii acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (765).
In debitul contului 269 'Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare' se inregistreaza:
- sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531).
Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizarile financiare.

Contul 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale.
Contul 280 'Amortizari privind imobilizarile necorporale' este un cont de pasiv.
In creditul contului 280 'Amortizari privind imobilizarile necorporale' se inregistreaza:
- valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale (681).
In debitul contului 280 'Amortizari privind imobilizarile necorporale' se inregistreaza:
- amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale vandute sau scoase din evidenta (201, 203, 205, 207, 208).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale.

Contul 281 Amortizari privind imobilizarile corporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale.
Contul 281 'Amortizari privind imobilizarile corporale' este un cont de pasiv.
In creditul contului 281 'Amortizari privind imobilizarile corporale' se inregistreaza:
- cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale (681);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (212, 213, 214);
- valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate in operatii de participatie, transferata conform contractelor (458).
In debitul contului 281 'Amortizari privind imobilizarile corporale' se inregistreaza:
- valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din evidenta (211, 212, 213, 214).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.

Contul 290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.
Contul 290 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale' este un cont de pasiv.
In creditul contului 290 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale' se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (681).
In debitul contului 290 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale' se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (781).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale.

Contul 291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale.
Contul 291 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale' este un cont de pasiv.
In creditul contului 291 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale' se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (681).
In debitul contului 291 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale' se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (781).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor corporale.

Contul 293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale in curs.
Contul 293 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs' este un cont de pasiv.
In creditul contului 293 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs' se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs (681).
In debitul contului 293 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs' se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor in curs (781).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor in curs.

Contul 296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare.
Contul 296 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare' este un cont de pasiv.
In creditul contului 296 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare' se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare (686).
In debitul contului 296 'Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare' se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare (786).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor financiare.

Contul 301 Materii prime

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime.
Contul 301 'Materii prime' este un cont de activ.
In situatia aplicarii inventarului permanent:
In debitul contului 301 'Materii prime' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate (401, 408, 542, 446);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aduse de la terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aport in natura, al actionarilor si asociatilor (456);
- valoarea materiilor prime constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (601, 758);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si consumate ca materie prima in aceeasi unitate (341, 345);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482).
In creditul contului 301 'Materii prime' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (601);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau la subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite prin donatie si pierderile din calamitati (658, 671);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351).
Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc.

Contul 302 Materiale consumabile

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile).
Contul 302 'Materiale consumabile' este un cont de activ.
In situatia aplicarii inventarului permanent:
In debitul contului 302 'Materiale consumabile' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate (401, 408, 542, 446);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aduse de la terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile reprezentand aport in natura, al actionarilor si asociatilor (456);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (602, 758);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si consumate ca materiale in aceeasi unitate (341, 345);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482).
In creditul contului 302 'Materiale consumabile' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile, incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (602);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile donate si pierderile din calamitati (658, 671);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc.

Contul 303 Materiale de natura obiectelor de inventar

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei, miscarii si uzurii materialelor de natura obiectelor de inventar.
Contul 303 'Materiale de natura obiectelor de inventar' este un cont de activ.
In debitul contului 303 'Materiale de natura obiectelor de inventar' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (401, 408, 446, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la terti (351, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentand aport in natura la capitalul social (456);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (603, 758);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie (345).
In creditul contului 303 'Materiale de natura obiectelor de inventar' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar date in folosinta (603, 471);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (603);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti (351);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar donate si pierderile din calamitati (658, 671);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar retrase din aportul la capitalul social (456).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.

Contul 308 Diferente de pret la materii prime si materiale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau in minus) intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.
Contul 308 'Diferente de pret la materii prime si materiale' este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.
In debitul contului 308 'Diferente de pret la materii prime si materiale' se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus (costul de achizitie este mai mare decat pretul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune (401, 542);
- diferentele de pret in minus aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603).
In creditul contului 308 'Diferente de pret la materii prime si materiale' se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus, aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (301, 302, 303);
- diferentele de pret in plus aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar existente in stoc.
In situatia aplicarii inventarului intermitent:
Stocurile existente la inceputul exercitiului financiar precum si intrarile in cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar se inregistreaza direct in debitul conturilor 601 'Cheltuieli cu materiile prime', 602 'Cheltuieli cu materialele consumabile' si 603 'Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar'.

Conturile 301 'Materii prime', 302 'Materiale consumabile' si 303 'Materiale de natura obiectelor de inventar' se debiteaza numai la sfarsitul perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente in stoc, stabilita pe baza inventarului, prin creditul conturilor 601 'Cheltuieli cu materiile prime', 602 'Cheltuieli cu materialele consumabile', 603 'Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar'.

Contul 331 Produse in curs de executie

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfarsitul perioadei.
Contul 331 'Produse in curs de executie' este un cont de activ.
In debitul contului 331 'Produse in curs de executie' se inregistreaza:
- valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar (711).
In creditul contului 331 'Produse in curs de executie' se inregistreaza:
- scaderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei.

Contul 332 Lucrari si servicii in curs de executie

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie existente la sfarsitul perioadei.
Contul 332 'Lucrari si servicii in curs de executie' este un cont de activ.
In debitul contului 332 'Lucrari si servicii in curs de executie' se inregistreaza:
- valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei (711).
In creditul contului 332 'Lucrari si servicii in curs de executie' se inregistreaza:
- scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei.

Contul 341 Semifabricate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate.
Contul 341 'Semifabricate' este un cont de activ.
In debitul contului 341 'Semifabricate' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare sau pret de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie si plusurile constatate la inventariere (711);
- valoarea semifabricatelor aduse de la terti (354, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor primite de la societatile din grup alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482).
In creditul contului 341 'Semifabricate' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si lipsurile constatate la inventariere (711);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate (301, 302);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti (354);
- valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor livrate societatilor din grup, altor unitati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea pierderilor din calamitati (671).

Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 345 Produse finite

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite.
Contul 345 'Produse finite' este un cont de activ.
In debitul contului 345 'Produse finite' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite intrate in gestiune si plusurile de inventar (711);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite aduse de la terti (354, 401).
In creditul contului 345 'Produse finite' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite vandute si lipsurile de inventar (711);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor, ca plata in natura, potrivit legii (421);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite actionarilor, asociatilor sau unitatilor prestatoare, ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale (462, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii (371);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor retinute si consumate in aceeasi unitate (301, 302, 303);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti (354);
- valoarea donatiilor de produse finite si pierderilor din calamitati (658, 671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 346 Produse reziduale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri).
Contul 346 'Produse reziduale' este un cont de activ.
In debitul contului 346 'Produse reziduale' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor reziduale intrate in gestiune din productie proprie (711);
- valoarea produselor reziduale aduse de la terti (354, 401).
In creditul contului 346 'Produse reziduale' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor reziduale iesite din gestiune (711);
- valoarea produselor reziduale trimise la terti (354).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 348 Diferente de pret la produse

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor intre pretul standard (prestabilit) si costul de productie la produse.
Contul 348 'Diferente de pret la produse' este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a produselor.
In debitul contului 348 'Diferente de pret la produse' se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
- diferentele de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare (711).
In creditul contului 348 'Diferente de pret la produse' se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
- diferentele de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare (711).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc.

Contul 351 Materii si materiale aflate la terti

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti.
Contul 351 'Materii si materiale aflate la terti' este un cont de activ.
In debitul contului 351 'Materii si materiale aflate la terti' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti (301, 302, 303, 401).
In creditul contului 351 'Materii si materiale aflate la terti' se inregistreaza:
- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune (301, 302, 303);
- scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti, constatate lipsa la inventar, distruse de calamitati (601, 602, 603, 671).
Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti.

Contul 354 Produse aflate la terti

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti.
Contul 354 'Produse aflate la terti' este un cont de activ.
In debitul contului 354 'Produse aflate la terti' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la terti (341, 345, 346).
In creditul contului 354 'Produse aflate la terti' se inregistreaza:
- valoarea produselor intrate in gestiune, aduse de la terti (341, 345, 346, 401).
- scaderea din gestiune a produselor aflate la terti pentru care s-au intocmit documente de livrare (607).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti.
Continutul si functiunea conturilor 356 'Animale la terti', 357 'Marfuri in custodie sau in consignatie la terti' si 358 'Ambalaje aflate la terti' sunt similare cu cele ale conturilor prezentate in aceasta grupa.

Contul 361 Animale si pasari

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari de natura stocurilor, respectiv animalele nascute si celor tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji etc.), in vederea cresterii si folosirii lor pentru munca si reproductie; animalelor si pasarilor la ingrasat pentru valorificare; coloniilor de albine, precum si a animalelor pentru productie (lana, lapte si blana).
Contul 361 'Animale si pasari' este un cont de activ.
In debitul contului 361 'Animale si pasari' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate (401, 408, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aduse de la terti (356, 401);
- valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a animalelor si pasarilor aduse ca aport in natura de catre actionari si asociati (456);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie, sporuri de greutate si plusurile de inventar (711);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit (758).

In creditul contului 361 'Animale si pasari' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute, incluse pe cheltuieli, constatate minus de inventar si cele trimise la terti (356, 371, 606, 711);
- valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor livrate la unitate sau subunitati (481, 482);
- valoarea pierderilor din calamitati (671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 368 Diferente de pret la animale si pasari

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus sau in minus, intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, respectiv costul de productie.
Contul 368 'Diferente de pret la animale si pasari' este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a animalelor si pasarilor.
In debitul contului 368 'Diferente de pret la animale si pasari' se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus aferente animalelor si pasarilor achizitionate (401, 542);
- diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli (606);
- diferentele de pret in plus aferente animalelor din productie proprie (711);
- diferentele de pret in minus repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor iesite din gestiune (711).
In creditul contului 368 'Diferente de pret la animale si pasari' se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor achizitionate (361, 542);
- diferentele de pret in plus aferente animalelor incluse pe cheltuielile exercitiului (606);
- diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor din productie proprie (711);
- diferentele de pret in plus repartizate asupra valorii animalelor din productie proprie iesite din gestiune (711).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente animalelor si pasarilor existente in stoc.


Contul 371 Marfuri

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri.
Contul 371 'Marfuri' este un cont de activ.
In debitul contului 371 'Marfuri' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate (401, 408, 446, 542);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor reprezentand aportul in natura al actionarilor si asociatilor (456);
- valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor, vandute ca atare (301, 302, 303, 361);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere (345);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (607, 758);
- valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea adaugata neexigibila, in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul (378, 4428).
In creditul contului 371 'Marfuri' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare si lipsurile de inventar (607);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti (357);
- valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor iesite din gestiune (378, 4428);
- valoarea la pret de inregistrare a marfurilor livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea donatiilor si pierderilor din calamitati (658, 671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 378 Diferente de pret la marfuri

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial (marja comerciantului) aferent marfurilor din unitatile comerciale.
Contul 378 'Diferente de pret la marfuri' este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.
In creditul contului 378 'Diferente de pret la marfuri' se inregistreaza:
- valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune (371).
In debitul contului 378 'Diferente de pret la marfuri' se inregistreaza:
- valoarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din gestiune (371).
Soldul contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferent marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 381 Ambalaje

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje.
Contul 381 'Ambalaje' este un cont de activ.
In debitul contului 381 'Ambalaje' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate (401, 408, 542);
- valoarea ambalajelor reprezentand aportul in natura al actionarilor si asociatilor (456);
- valoarea ambalajelor aduse de la terti (358, 401);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (608, 758);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie (345).
In creditul contului 381 'Ambalaje' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare (371);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute si lipsurile constatate la inventar (608);
- valoarea ambalajelor trimise la terti (358);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482);
- valoarea donatiilor si a pierderilor din calamitati (658, 671).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 388 Diferente de pret la ambalaje

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor in minus sau in plus intre pretul standard si costul de achizitie, aferente ambalajelor.
Contul 388 'Diferente de pret la ambalaje' este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a ambalajelor.
In debitul contului 388 'Diferente de pret la ambalaje' se inregistreaza:
- diferentele de pret in plus (costul de achizitie mai mare decat pretul standard) aferente ambalajelor intrate in gestiune (401, 542);
- diferentele de pret in minus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).
In creditul contului 388 'Diferente de pret la ambalaje' se inregistreaza:
- diferentele de pret in minus aferente ambalajelor achizitionate (381, 542);
- diferentele de pret in plus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Contul 391, 392, 393, 304, 395, 396, 397, 398 (provizioane pentru depreciere)

Din grupa 39 'Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie' fac parte conturile:
Contul 391 'Provizioane pentru deprecierea materiilor prime';
Contul 392 'Provizioane pentru deprecierea materialelor';
Contul 393 'Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie';
Contul 394 'Provizioane pentru deprecierea produselor';
Contul 395 'Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti';
Contul 396 'Provizioane pentru deprecierea animalelor';
Contul 397 'Provizioane pentru deprecierea marfurilor';
Contul 398 'Provizioane pentru deprecierea ambalajelor'.
Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar, a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, productie in curs de executie, produse, animale, marfuri si ambalaje, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit legii.
Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.
In creditul conturilor din grupa 39 'Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie' se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs, constituite sau suplimentate, potrivit legii, pe feluri de provizioane (681).
In debitul conturilor din grupa 39 'Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie' se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs (781).
Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite la sfarsitul perioadei.

Contul 401 Furnizori

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a decontarilor in relatiile cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate sau serviciile prestate.
Contul 401 'Furnizori' este un cont de pasiv.
In creditul contului 401 'Furnizori' se inregistreaza:
- valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, animalelor tinere si la ingrasat, marfurilor si ambalajelor intrate in patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (301, 302, 303, 341, 346, 351, 354, 356, 357, 358, 361, 371, 381), precum si diferentele de pret nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard (308, 348, 368, 378, 388);
- valoarea materialelor achizitionate, nestocate si consumul de energie si apa (604, 605);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (409);
- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, marfurilor, ambalajelor etc. achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (601, 602, 607, 608);
- valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti (611 la 626, 628, 471);
- valoarea facturilor primite, in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite (408);
- taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor (4426, 4428);
- valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si calatorie si a altor valori achizitionate (532);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar, din evaluarea soldului in valuta (665).
In debitul contului 401 'Furnizori' se inregistreaza:
- platile efectuate catre furnizori (162, 512, 531, 541, 542);
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit (403);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765);
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (409);
- sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut (512, 531, 444);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura potrivit prevederilor contractuale (345);
- datorii prescrise sau anulate (758);
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (767);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorului (409).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.

Contul 403 Efecte de platit

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de platit pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
Contul 403 'Efecte de platit' este un cont de pasiv.
In creditul contului 403 'Efecte de platit' se inregistreaza:
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit (401);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului din evaluarea soldului in valuta (665).
In debitul contului 403 'Efecte de platit' se inregistreaza:
- platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale (512);
- diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de platit sau evaluarea, acestora la sfarsitul exercitiului (765).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit.

Contul 404 Furnizori de imobilizari

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale.
Contul 404 'Furnizori de imobilizari' este un cont de pasiv.
In creditul contului 404 'Furnizori de imobilizari' se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate de terti pentru realizarea acestor imobilizari (201, 203, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);
- obligatia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator (167);
- valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului financiar (168);
- taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor de imobilizari (4426, 4428);
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului la sfarsitul exercitiului (665).
In debitul contului 404 'Furnizori de imobilizari' se inregistreaza:
- sumele achitate furnizorilor de imobilizari, precum si valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizari (162, 512, 531, 541, 232, 234);
- valoarea acceptata a efectelor de platit pentru imobilizari (405);
- datorii prescrise sau anulate (758);
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765);
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.

Contul 405 Efecte de platit pentru imobilizari

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
Contul 405 'Efecte de platit pentru imobilizari' este un cont de pasiv.
In creditul contului 405 'Efecte de platit pentru imobilizari' se inregistreaza:
- valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit pentru imobilizari (404);
- diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului din evaluarea soldului in valuta (665).
In debitul contului 405 'Efecte de platit pentru imobilizari' se inregistreaza:
- platile efectuate catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale, la scadenta acestora (512);
- diferentele favorabile de curs valutar constatate la decontare sau evaluare la sfarsitul exercitiului (765).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit pentru imobilizarile achizitionate.

Contul 408 Furnizori - facturi nesosite

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
Contul 408 'Furnizori - facturi nesosite' este un cont de pasiv.
In creditul contului 408 'Furnizori - facturi nesosite' se inregistreaza:
- valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrarilor executate sau serviciilor prestate de catre furnizori (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628);
- diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizorii pentru care nu s-au primit facturile (665).
In debitul contului 408 'Furnizori - facturi nesosite' se inregistreaza:
- valoarea facturilor sosite (401);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului (765).

Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

Contul 409 Furnizori - debitori

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari.
Contul 409 'Furnizori - debitori' este un cont de activ.
In debitul contului 409 'Furnizori - debitori' se inregistreaza:
- valoarea avansurilor achitate furnizorilor (512, 531);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (401);
- diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente avansurilor acordate furnizorilor (765).
In creditul contului 409 'Furnizori - debitori' se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (401);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire inapoiate furnizorilor, precum si valoarea ambalajelor degradate (401, 608);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (381);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta acordate furnizorilor la decontarea acestora sau la inchiderea exercitiului financiar (665).
Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

Contul 411 Clienti

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor si decontarilor in relatiile cu clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inclusiv a clientilor incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
Contul 411 'Clienti' este un cont de activ.
In debitul contului 411 'Clienti' se inregistreaza:
- valoarea la pret de vanzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4427, 4428);
- valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidentiate anterior in contul 'Clienti - facturi de intocmit' (418);
- venituri inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (472, 4428);
- valoarea avansurilor facturate clientilor (419, 4427);
- valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar (267);
- valoarea creantelor reactivate (754);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize la inchiderea exercitiului financiar (765);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (419).
In creditul contului 411 'Clienti' se inregistreaza:
- sumele incasate de la clienti (512, 531);
- decontarea avansurilor incasate de la clienti (419);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor incasate (665);
- valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate (511, 413);
- valoarea sconturilor acordate clientilor (667);
- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu (654);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (419);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta la sfarsitul exercitiului (665);
Soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti.

Contul 413 Efecte de primit de la clienti

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor de incasat, pe baza de efecte comerciale.
Contul 413 'Efecte de primit' este un cont de activ.
In debitul contului 413 'Efecte de primit' se inregistreaza:
- sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate (411);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de incasat la inchiderea exercitiului (765).
In creditul contului 413 'Efecte de primit' se inregistreaza:
- efecte comerciale primite de la clienti (511);
- sumele incasate de la clienti prin conturile curente (512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, la primirea efectelor comerciale (665).
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor datorate de clientii externi a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, la inchiderea exercitiului (665).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.

Contul 418 Clienti - facturi de intocmit

Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza livrarile de bunuri, prestarile de servicii sau executarile de lucrari, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru care nu s-au intocmit facturi.
Contul 418 'Clienti - facturi de intocmit' este un cont de activ.
In debitul contului 418 'Clienti - facturi de intocmit' se inregistreaza:
- valoarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4428);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta la inchiderea exercitiului (765).
In creditul contului 418 'Clienti - facturi de intocmit' se inregistreaza:
- valoarea facturilor intocmite (411);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor - facturi de intocmit la decontare si la inchiderea exercitiului (665).
Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi.

Contul 419 Clienti - creditori

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor - creditori, reprezentand avansurile incasate de la clienti.
Contul 419 'Clienti - creditori' este un cont de pasiv.
In creditul contului 419 'Clienti - creditori' se inregistreaza:
- sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (411);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (411);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta primite de la clienti la inchiderea exercitiului (665).
In debitul contului 419 'Clienti - creditori' se inregistreaza:
- decontarea avansurilor incasate de la clienti (411);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum si cele aferente datoriilor in valuta catre clienti la inchiderea exercitiului financiar (765);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (411);
- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (708).
Soldul contului reprezinta sumele datorate clientilor creditori.

Contul 421 Personal - salarii datorate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani sau in natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.
Contul 421 'Personal - salarii datorate' este un cont de pasiv.
In creditul contului 421 'Personal - salarii datorate' se inregistreaza:
- salariile si alte drepturi cuvenite personalului (641).
In debitul contului 421 'Personal - salarii datorate' se inregistreaza:
- retineri din salarii reprezentand avansuri, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia pentru asigurari sociale, contributia pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, precum si alte retineri datorate unitatii (425, 427, 428, 431, 437, 444);
- valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (345);
- drepturi de personal neridicate (426);
- salariile nete achitate personalului (512, 531).
Soldul contului reprezinta drepturile salariale datorate.

Contul 423 Personal - ajutoare materiale datorate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate.
Contul 423 'Personal - ajutoare materiale datorate' este un cont de pasiv.
In creditul contului 423 'Personal - ajutoare materiale datorate' se inregistreaza:
- ajutoarele materiale suportate din contributia unitatii pentru asigurari sociale, precum si alte ajutoare acordate (431, 645).
In debitul contului 423 'Personal - ajutoare materiale datorate' se inregistreaza:
- ajutoare materiale achitate (512, 531);
- retinerile reprezentand avansuri acordate, sume datorate unitatii sau tertilor, contributia pentru asigurari de sanatate si pentru ajutorul de somaj si impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
- ajutoare materiale neridicate (426).
Soldul contului reprezinta ajutoare materiale datorate.

Contul 424 Participarea personalului la profit

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stimulentelor acordate personalului din profitul realizat.
Contul 424 'Participarea personalului la profit' este un cont de pasiv.
In creditul contului 424 'Participarea personalului la profit' se inregistreaza:
- sumele repartizate personalului din profitul realizat (117).
In debitul contului 424 'Participarea personalului la profit' se inregistreaza:
- impozitul retinut (444);
- sumele achitate personalului (512, 531);
- sumele neridicate de personal (426).
Soldul contului reprezinta stimulentele din profit, datorate.

Contul 425 Avansuri acordate personalului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului.
Contul 425 'Avansuri acordate personalului' este un cont de activ.
In debitul contului 425 'Avansuri acordate personalului' se inregistreaza:
- avansurile achitate personalului (512, 531);
- avansurile neridicate (426).
In creditul contului 425 'Avansuri acordate personalului' se inregistreaza:
- sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentand avansuri acordate (421, 423).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate.

Contul 426 Drepturi de personal neridicate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de personal neridicate in termenul legal.
Contul 426 'Drepturi de personal neridicate' este un cont de pasiv.
In creditul contului 426 'Drepturi de personal neridicate' se inregistreaza:
- sumele datorate personalului, reprezentand salarii, sporuri, adaosuri, stimulente, ajutoare de boala si alte drepturi, neridicate in termen (421, 423, 424, 425).
In debitul contului 426 'Drepturi de personal neridicate' se inregistreaza:
- sumele achitate personalului (512, 531);
- drepturile de personal neridicate prescrise (758).
Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.

Contul 427 Retineri din salarii datorate tertilor

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din salarii, datorate tertilor.
Contul 427 'Retineri din salarii datorate tertilor' este un cont de pasiv.
In creditul contului 427 'Retineri din salarii datorate tertilor' se inregistreaza:
- sumele retinute personalului, datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti (421, 423).
In debitul contului 427 'Retineri din salarii datorate tertilor' se inregistreaza:
- sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri (512, 531).
Soldul contului reprezinta sumele retinute, datorate tertilor.

Contul 428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante in legatura cu personalul.
Contul 428 'Alte datorii si creante in legatura cu personalul' este un cont bifunctional.
In creditul contului 428 'Alte datorii si creante in legatura cu personalul' se inregistreaza:
- garantiile gestionare retinute personalului (421);
- sumele datorate personalului, pentru care nu s-au intocmit state de plata, determinate de activitatea exercitiului care urmeaza sa se inchida, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar (641);
- sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (438);
- sumele incasate sau retinute personalului (531, 421, 423).
In debitul contului 428 'Alte datorii si creante in legatura cu personalul' se inregistreaza:
- sumele achitate personalului, evidentiate anterior in acest cont (531);
- sumele datorate de personal, reprezentand chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boala, sporuri si adaosuri necuvenite, imputatii si alte debite (438, 542, 706, 708, 758, 4427);
- sumele restituite gestionarilor reprezentand garantiile si dobanda aferenta (531);
- cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal (758, 4427);
- valoarea biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului (532);
- datorii prescrise sau anulate (758).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.

Contul 431 Asigurari sociale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.
Contul 431 'Asigurari sociale' este un cont de pasiv.
In creditul contului 431 'Asigurari sociale' se inregistreaza:
- contributia angajatorului la asigurarile sociale (645);
- contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (645);
- contributia personalului la asigurari sociale (421, 423);
- contributia personalului pentru asigurari sociale de sanatate (421, 423).
In debitul contului 431 'Asigurari sociale' se inregistreaza:
- sumele virate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate (512);
- sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari sociale (423);
- datorii anulate (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate.

Contul 437 Ajutor de somaj

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de angajator, precum si de personal, potrivit legii.
Contul 437 'Ajutor de somaj' este un cont de pasiv.
In creditul contului 437 'Ajutor de somaj' se inregistreaza:
- sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj (645);
- sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj (421, 423).
In debitul contului 437 'Ajutor de somaj' se inregistreaza:
- sumele virate reprezentand contributia unitatii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj (512);
- datorii anulate (758).
Soldul contului reprezinta ajutorul de somaj datorat.

Contul 438 Alte datorii si creante sociale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale aferente exercitiului in curs, precum si plata acestora.
Contul 438 'Alte datorii si creante sociale' este un cont bifunctional.
In creditul contului 438 'Alte datorii si creante sociale' se inregistreaza:
- sumele reprezentand ajutoare materiale achitate in plus personalului (428).
In debitul contului 438 'Alte datorii si creante sociale' se inregistreaza:
- sumele datorate personalului, sub forma de ajutoare materiale (428);
- sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
- datorii prescrise sau anulate (758).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.

Contul 441 Impozitul pe profit

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.
Contul 441 'Impozitul pe profit' este un cont bifunctional.
In creditul contului 441 'Impozitul pe profit' se inregistreaza:
- sumele datorate de unitate catre bugetul statului/bugetelor locale, reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698);
- impozitul pe profit/venit aferent exercitiului financiar anterior in cazul corectarii erorilor contabile (658).
In debitul contului 441 'Impozitul pe profit' se inregistreaza:
- sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentand impozitul pe profit/venit (512);
- datorii anulate (758).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate, iar soldul debitor, sumele varsate in plus.

Contul 442 Taxa pe valoarea adaugata

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata.
Contul 442 'Taxa pe valoarea adaugata' este un cont bifunctional.
Pentru evidentierea distincta a taxei pe valoarea adaugata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
4423 'TVA de plata'
4424 'TVA de recuperat'
4426 'TVA deductibila'
4427 'TVA colectata'
4428 'TVA neexigibila'

Contul 4423 Taxa pe valoarea adaugata (TVA) de plata

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de platit la bugetul statului.
Contul 4423 'Taxa pe valoarea adaugata de plata' este un cont de pasiv.
In creditul contului 4423 'Taxa pe valoarea adaugata de plata' se inregistreaza:
- diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mare si taxa pe valoarea adaugata deductibila (4427).
In debitul contului 4423 'Taxa pe valoarea adaugata de plata' se inregistreaza:
- platile efectuate catre bugetul statului, reprezentand taxa pe valoarea adaugata (512);
- taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata (4424);
- datorii anulate (758).
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de plata.

Contul 4424 Taxa pe valoarea adaugata (TVA) de recuperat

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4424 'Taxa pe valoarea adaugata de recuperat' este un cont de activ.
In debitul contului 4424 'Taxa pe valoarea adaugata de recuperat' se inregistreaza:
- diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare si taxa pe valoarea adaugata colectata (4426).
In creditul contului 4424 'Taxa pe valoarea adaugata de recuperat' se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului sau taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata (512, 4423).

Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.

Contul 4426 Taxa pe valoarea adaugata (TVA) deductibila

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibila, potrivit legii.
Contul 4426 'Taxa pe valoarea adaugata deductibila' este un cont de activ.
In debitul contului 4426 'Taxa pe valoarea adaugata deductibila' se inregistreaza:
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii (401, 404, 512, 542);
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata evidentiata anterior ca amanata la plata (4428).
In creditul contului 4426 'Taxa pe valoarea adaugata deductibila' se inregistreaza:
- sumele compensate din taxa pe valoarea adaugata colectata (4427);
- diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata deductibila si taxa pe valoarea adaugata colectata (4424);
- prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila (635).
La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

Contul 4427 Taxa pe valoarea adaugata (TVA) colectata

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata colectata.
Contul 4427 'Taxa pe valoarea adaugata colectata' este un cont de pasiv.
In creditul contului 4427 'Taxa pe valoarea adaugata colectata' se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta vanzarilor de bunuri, lucrarilor executate si serviciilor prestate (411, 428, 461, 531);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta lipsurilor imputate (428, 461);
- taxa pe valoarea adaugata neexigibila devenita exigibila (4428);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor utilizate pentru consumul propriu sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate personalului sub forma avantajelor in natura (635);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate (411, 512).
In debitul contului 4427 'Taxa pe valoarea adaugata colectata' se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata de plata, datorata bugetului statului (4423);
- sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata deductibila, potrivit legii (4426);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta garantiilor pentru buna executie a lucrarilor, retinute de catre beneficiari (4428);
- decontarea taxei pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate (411).
La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

Contul 4428 Taxa pe valoarea adaugata (TVA) neexigibila

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila.
Contul 4428 'Taxa pe valoarea adaugata neexigibila' este un cont bifunctional.
In creditul contului 4428 'Taxa pe valoarea adaugata neexigibila' se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari cu plata in rate conform prevederilor legale (411);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor din unitatile comerciale cu amanuntul (371);
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta garantiilor pentru buna executie, retinuta de beneficiarii lucrarilor (4427);
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumpararilor efectuate cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor sosite devenita deductibila (4426).
In debitul contului 4428 'Taxa pe valoarea adaugata neexigibila' se inregistreaza:
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumpararilor efectuate cu plata in rate conform prevederilor legale (401, 404);
- taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de marfuri din unitatile comerciale cu amanuntul (371);
- taxa pe valoarea adaugata, aferenta vanzarilor de bunuri si servicii sau prestarilor de lucrari cu plata in rate, devenita exigibila in cursul exercitiului (4427);
- taxa pe valoarea adaugata amanata la plata (446).
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila.

Contul 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta impozitelor pe veniturile de natura salariilor si altor drepturi similare datorate bugetului statului.
Contul 444 'Impozitul pe venituri de natura salariilor' este un cont de pasiv.
In creditul contului 444 'Impozitul pe venituri de natura salariilor' se inregistreaza:
- sumele reprezentand impozitul pe venituri de natura salariilor retinut din drepturile banesti cuvenite personalului, potrivit legii (421, 423, 424);
- sumele reprezentand impozitul datorat de catre colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestia (401).
In debitul contului 444 'Impozitul pe venituri de natura salariilor' se inregistreaza:
- sumele virate la bugetul statului reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor si alte drepturi similare (512);
- datorii anulate (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului.

Contul 445 Subventii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind subventiile de la buget sau provenite din contributii financiare nerambursabile.
Contul 445 'Subventii' este un cont de activ.
In debitul contului 445 'Subventii' se inregistreaza:
- sumele alocate de la buget, precum si valoarea altor subventii pentru investitii de primit (131);
- valoarea subventiilor pentru diferente de pret si a altor subventii de primit (741);
- valoarea subventiilor guvernamentale primite drept compensatii pentru pierderile inregistrate de o persoana juridica, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (771).
In creditul contului 445 'Subventii' se inregistreaza:
- valoarea subventiilor incasate (512).
Soldul contului reprezinta subventiile de primit.

Contul 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta deconturilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele si varsamintele asimilate cum sunt: accizele, impozitul pe titeiul din productia interna si pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite si taxe.
Contul 446 'Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate' este un cont de pasiv.
In creditul contului 446 'Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate' se inregistreaza:
- valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);
- repartizari din profitul net al regiilor autonome (117);
- impozitul pe dividende datorat (457);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (212, 213, 214, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
- taxa pe valoarea adaugata amanata la plata (4428).
In debitul contului 446 'Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate' se inregistreaza:
- platile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (512);
- datorii anulate (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

Contul 447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a varsamintelor efectuate catre alte organisme publice, potrivit legii.
Contul 447 'Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate' este un cont de pasiv.
In creditul contului 447 'Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate' se inregistreaza:
- datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (635).
In debitul contului 447 'Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate' se inregistreaza:
- platile efectuate catre organismele publice (512);
- datorii anulate (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate.

Contul 448 Alte datorii si creante cu bugetul statului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante cu bugetul statului.
Contul 448 'Alte datorii si creante cu bugetul statului' este un cont bifunctional.
In creditul contului 448 'Alte datorii si creante cu bugetul statului' se inregistreaza:
- valoarea despagubirilor, amenzilor, penalitatilor datorate bugetului (658).
In debitul contului 448 'Alte datorii si creante cu bugetul statului' se inregistreaza:
- sumele virate la bugetul statului reprezentand alte datorii (512);
- sumele cuvenite unitatii, datorate de bugetul de stat, altele decat impozite si taxe (758);
- datorii anulate (758).
Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.

Contul 451 Decontari in cadrul grupului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiilor intre unitatile apartinand aceluiasi grup.
Contul 451 'Decontari in cadrul grupului' este un cont bifunctional.
In debitul contului 451 'Decontari in cadrul grupului' se inregistreaza:
- sumele virate altor unitati din cadrul grupului (512);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. livrate unitatilor din cadrul grupului (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388);
- pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (758);
- dividende aferente investitiilor pe termen scurt (762);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta (765);
- dividendele de incasat din participatii (761);
- pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate la unitati din cadrul grupului (764);
- dobanzile aferente imprumuturilor acordate (766).
In creditul contului 451 'Decontari in cadrul grupului' se inregistreaza:
- sumele incasate de la alte unitati din cadrul grupului (512, 531);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la unitati din cadrul grupului (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388);
- dobanzile aferente imprumuturilor angajate (666);
- incasarea dividendelor din participatii (512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta (665);
- valoarea debitelor scazute din evidenta (668).
Soldul debitor al contului reprezinta creantele unitatii, iar soldul creditor, datoriile unitatii in relatiile cu unitatile apartinand aceluiasi grup.

Contul 452 Decontari privind interesele de participare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind interesele de participare.
Contul 452 'Decontari privind interesele de participare' este un cont bifunctional.
In debitul contului 452 'Decontari privind interesele de participare' se inregistreaza:
- sumele virate altor unitati legate prin interese de participare (512);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize (765);
- dividendele de incasat din participatii (761);
- pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate la unitati din cadrul grupului (764);
- dividendele aferente investitiilor pe termen scurt (762);
- dobanzile aferente imprumuturilor acordate (766).
In creditul contului 452 'Decontari privind interesele de participare' se inregistreaza:
- sumele incasate de la alte unitati legate prin interese de participare (512, 531);
- dobanzile aferente imprumuturilor (666);
- incasarea dividendelor din participatii (512);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta (665);
- valoarea debitelor scazute din evidenta (668).
Soldul debitor al contului reprezinta creantele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.

Contul 455 Sume datorate asociatilor

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia unitatii de catre asociati.
Contul 455 'Sume datorate asociatilor' este un cont de pasiv.
In creditul contului 455 'Sume datorate asociatilor' se inregistreaza:
- sumele depuse de asociati (512, 531);
- dobanzile aferente sumelor depuse (666);
- sumele lasate in contul curent al asociatilor, reprezentand dividende (457).
In debitul contului 455 'Sume datorate asociatilor' se inregistreaza:
- sumele restituite asociatilor (512, 531).
Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate asociatilor.

Contul 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu actionarii si asociatii privind capitalul.
Contul 456 'Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul' este un cont de activ.
In debitul contului 456 'Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul' se inregistreaza:
- capitalul subscris de actionari sau asociati, in natura si/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi actiuni (101);
- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni (104);
- sumele achitate asociatilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, in conditiile legii (512, 531, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 381);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului in valuta la sfarsitul exercitiului (765).
In creditul contului 456 'Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul' se inregistreaza:
- aportul in natura la capitalul social (205 la 267, 301 la 381);
- sumele depuse ca aport in numerar, titluri de plasament si/sau imobilizari necorporale la constituirea capitalului social (512, 531, 503 la 508);
- imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertite in actiuni (161);
- capitalul social retras de actionari sau asociati (101);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate cu ocazia varsarii capitalului subscris sau la incheierea exercitiului (665).
Soldul contului reprezinta aportul la capital subscris si nevarsat.

Contul 457 Dividende de plata

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dividendelor datorate actionarilor sau asociatilor corespunzator aportului la capital.
Contul 457 'Dividende de plata' este un cont de pasiv.
In creditul contului 457 'Dividende de plata' se inregistreaza:
- dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat (117).
In debitul contului 457 'Dividende de plata' se inregistreaza:
- sumele achitate actionarilor sau asociatilor (512, 531);
- impozitul pe dividende (446);
- sumele lasate in contul curent al asociatilor sau actionarilor, reprezentand dividende (455);
- datorii prescrise sau anulate (758).
Soldul contului reprezinta dividendele datorate actionarilor sau asociatilor.

Contul 458 Decontari din operatii in participatie

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor din operatii in participatie, respectiv a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii in participatie, precum si a sumelor virate intre coparticipanti.
Contul 458 'Decontari din operatii in participatie' este un cont bifunctional.
In creditul contului 458 'Decontari din operatii in participatie' se inregistreaza:
- veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere (701 la 786);
- cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie (601 la 686);
- sumele primite de la coparticipanti (512, 531).
In debitul contului 458 'Decontari din operatii in participatie' se inregistreaza:
- veniturile primite prin transfer din operatii in participatie (701 la 786);
- amortizarea calculata de proprietarul imobilizarii, ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operatiilor in participatie conform contractelor (281);
- cheltuielile transferate din operatii in participatie (601 la 686);
- sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie (512, 531).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (profit) din operatii in participatie, precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie.
Soldul debitor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate din operatii in participatie ca rezultat favorabil (profit) sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie.

Contul 461 Debitori diversi

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante.
Contul 461 'Debitori diversi' este un cont de activ.
In debitul contului 461 'Debitori diversi' se inregistreaza:
- valoarea bunurilor si a productiei in curs de executie, constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (758, 4427);
- valoarea titlurilor de plasament cedate (764, 502 la 508);
- pretul de vanzare al imobilizarilor cedate (758, 4427);
- valoarea debitelor reactivate (754);
- suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (161);
- dividende de incasat aferente titlurilor de plasament sau a celor imobilizate (762, 761);
- valoarea despagubirilor si a penalitatilor datorate de terti (758);
- sumele datorate de terti pentru concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare (706);
- diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma raportarii creantelor la cursul de la inchiderea exercitiului financiar (765);
- dobanzile datorate de catre debitorii diversi (766).
In creditul contului 461 'Debitori diversi' se inregistreaza:
- valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
- valoarea debitelor incasate (512, 531);
- valoarea debitelor scazute din evidenta (654);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor incasate sau la sfarsitul exercitiului (665).

Soldul contului reprezinta sumele datorate unitatii, de catre debitori.

Contul 462 Creditori diversi

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate tertilor, pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale unitatii fata de terti provenind din alte operatii.
Contul 462 'Creditori diversi' este un cont de pasiv.
In creditul contului 462 'Creditori diversi' se inregistreaza:
- sumele incasate si necuvenite (512, 531);
- sumele datorate tertilor reprezentand despagubiri si penalitati (658);
- datoriile privind achizitionarea titlurilor de plasament (502 la 508);
- diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluare sau la incheierea exercitiului (665).
In debitul contului 462 'Creditori diversi' se inregistreaza:
- sume achitate creditorilor (512, 531);
- plata datoriilor pentru achizitionarea titlurilor de plasament (512, 531);
- datorii prescrise sau anulate (758);
- sconturile obtinute de la creditori (767);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente datoriilor in valuta achitate, sau la sfarsitul exercitiului (765).
Soldul contului reprezinta sumele datorate creditorilor.

Contul 471 Cheltuieli inregistrate in avans

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in perioadele/exercitiile viitoare.
Contul 471 'Cheltuieli inregistrate in avans' este un cont de activ.
In debitul contului 471 'Cheltuieli inregistrate in avans' se inregistreaza:
- sumele reprezentand abonamentele, chiriile si alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531);
- valoarea dobanzilor aferente contractelor de leasing financiar, potrivit prevederilor contractuale (167).
In creditul contului 471 'Cheltuieli inregistrate in avans' se inregistreaza:
- sumele repartizate in perioadele/exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor (605, 611 la 628, 658, 666, 668);
Soldul contului reflecta cheltuielile efectuate in avans.

Contul 472 Venituri inregistrate in avans

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor inregistrate in avans.
Contul 472 'Venituri inregistrate in avans' este un cont de pasiv.
In creditul contului 472 'Venituri inregistrate in avans' se inregistreaza:
- veniturile inregistrate in avans, aferente perioadelor/exercitiilor financiare urmatoare, cum sunt: sumele facturate sau incasate din chirii, abonamente, asigurari etc. (411, 461, 512, 531).
- dobanda aferenta bunurilor cedate in regim de leasing financiar (267).
In debitul contului 472 'Venituri inregistrate in avans' se inregistreaza:
- veniturile inregistrate in avans si aferente perioadei curente sau exercitiului financiar in curs (704, 705, 706, 708).
Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate in avans.

Contul 473 Decontari din operatii in curs de clarificare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor in curs de clarificare, ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli, sau alte conturi in mod direct, fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare.
Contul 473 'Decontari din operatii in curs de clarificare' este un cont bifunctional.
In debitul contului 473 'Decontari din operatii in curs de clarificare' se inregistreaza:
- platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont, necesitand clarificari suplimentare (512);
- sumele restituite, necuvenite unitatii (512, 531).
In creditul contului 473 'Decontari din operatii in curs de clarificare' se inregistreaza:
- sumele clarificate trecute pe cheltuieli, precum si sumele incasate in conturile de trezorerie si necuvenite (512, 601 la 658).
Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare.

Contul 481 Decontari intre unitate si subunitati

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre unitate si subunitatile sale fara personalitate juridica, care conduc contabilitate proprie.
Contul 481 'Decontari intre unitate si subunitati' este un cont bifunctional.
In debitul contului 481 'Decontari intre unitate si subunitati' se inregistreaza:
- valori materiale si banesti transferate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatii) (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
In creditul contului 481 'Decontari intre unitate si subunitati' se inregistreaza:
- valori materiale si banesti primite de unitate de la subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor) (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operatiuni reciproce.

Contul 482 Decontari intre subunitati

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre subunitatile fara personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati, care conduc contabilitate proprie.
Contul 482 'Decontari intre subunitati' este un cont bifunctional.
In debitul contului 482 'Decontari intre subunitati' se inregistreaza:
- valori materiale si banesti transferate intre subunitati (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
In creditul contului 482 'Decontari intre subunitati' se inregistreaza:
- valori materiale si banesti primite (301, 302, 303, 308, 341, 348, 361, 368, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
Soldul debitor reprezinta sumele de incasat de la alte subunitati, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operatiuni reciproce.

Contul 491 Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti.
Contul 491 'Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti' este un cont de pasiv.
In creditul contului 491 'Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti' se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu (681).
In debitul contului 491 'Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti' se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor - clienti (781).

Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

Contul 495 Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor evidentiate in conturile de decontari in cadrul grupului si cu asociatii.
Contul 495 'Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii' este un cont de pasiv.
In creditul contului 495 'Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii' se inregistreaza:
- constituirea provizioanelor pentru depreciere de natura financiara, constatate in cadrul conturilor de decontari in cadrul grupului si cu asociatii (686).
In debitul contului 495 'Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii' se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari in cadrul grupului sau cu asociatii (786).
Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

Contul 496 Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor - debitori diversi.
Contul 496 'Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi' este un cont de pasiv.
In creditul contului 496 'Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi' se inregistreaza:
- provizioanele constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de debitori diversi (681).
In debitul contului 496 'Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi' se inregistreaza:
- diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de debitori diversi (781).
Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

Contul 501 Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta investitiilor financiare pe termen scurt la societatile din cadrul grupului, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.
Contul 501 'Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului' este un cont de activ.
In debitul contului 501 'Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului' se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate de la societatile din cadrul grupului (509, 512, 531).
In creditul contului 501 'Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului' se inregistreaza:
- valoarea actiunilor detinute la societatile din cadrul grupului, cedate (512, 531, 664).
Soldul contului reprezinta valoarea investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni) detinute la societatile din cadrul grupului.

Contul 502 Actiuni proprii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate.
Contul 502 'Actiuni proprii' este un cont de activ.
In debitul contului 502 'Actiuni proprii' se inregistreaza:
- costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate (509, 512, 531).
In creditul contului 502 'Actiuni proprii' se inregistreaza:
- valoarea actiunilor proprii anulate (101);
- valoarea actiunilor proprii cedate (512, 531);
- diferenta intre pretul de achizitie si pretul de cesiune (664).
Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor proprii, rascumparate, existente.

Contul 503 Actiuni

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor cotate si necotate, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.
Contul 503 'Actiuni' este un cont de activ.
In debitul contului 503 'Actiuni' se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate (509, 512, 531).
In creditul contului 503 'Actiuni' se inregistreaza:
- valoarea actiunilor cedate (512, 531, 664).
Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor cumparate, existente.

Contul 505 Obligatiuni emise si rascumparate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor emise si rascumparate.
Contul 505 'Obligatiuni emise si rascumparate' este un cont de activ.
In debitul contului 505 'Obligatiuni emise si rascumparate' se inregistreaza:
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (509, 512, 531).
In creditul contului 505 'Obligatiuni emise si rascumparate' se inregistreaza:
- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (161).
Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, neanulate.

Contul 506 Obligatiuni

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor cumparate.
Contul 506 'Obligatiuni' este un cont de activ.
In debitul contului 506 'Obligatiuni' se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate (509, 512, 531).
In creditul contului 506 'Obligatiuni' se inregistreaza:
- valoarea obligatiunilor cedate (512, 531, 664).
Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente.

Contul 508 Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de plasament si creante asimilate, cumparate.
Contul 508 'Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate' este un cont de activ.
In debitul contului 508 'Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate' se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a altor investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate cumparate (509, 512, 531);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta si depozite pe termen scurt in valuta, la incheierea exercitiului financiar (765).
In creditul contului 508 'Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate' se inregistreaza:
- valoarea altor investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate cedate (512, 531, 664);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta si depozite pe termen scurt in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau lichidarea lor (665).
Soldul contului reprezinta valoarea altor investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate existente.

Contul 509 Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt cumparate.
Contul 509 'Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt' este un cont de pasiv.
In creditul contului 509 'Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt' se inregistreaza:
- valoarea datorata pentru investitii financiare pe termen scurt cumparate (501, 502, 503, 505, 506, 508).
In debitul contului 509 'Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt' se inregistreaza:
- valoarea achitata a investitiilor financiare pe termen scurt cumparate (512, 531).
Soldul contului reprezinta valoarea datorata pentru investitiile financiare pe termen scurt cumparate.

Contul 511 Valori de incasat

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale primite de la clienti.
Contul 511 'Valori de incasat' este un cont de activ.
In debitul contului 511 'Valori de incasat' se inregistreaza:
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti (411, 413).
In creditul contului 511 'Valori de incasat' se inregistreaza:
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (512);
- valoarea sconturilor acordate (667).
Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate.

Contul 512 Conturi curente la banci

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si valuta aflate in conturi la banci, a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.
Contul 512 'Conturi curente la banci' este un cont bifunctional.
In debitul contului 512 'Conturi curente la banci' se inregistreaza:
- sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
- valoarea subventiilor primite si incasate (131, 445);
- creditele bancare pe termen lung si scurt incasate (162, 519);
- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii, de la alte societati din cadrul grupului sau de la alte societati legate prin participatii (166, 451, 452);
- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
- valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite (267);
- sumele incasate de la clienti (411, 413, 419);
- sumele recuperate din debite ale personalului (428);
- taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);
- sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe, alte datorii si creante (446, 448);
- sumele depuse in cont de catre asociati (455);
- sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social (456);
- sumele primite ca rezultat al operatiilor in participatie (458);
- sumele incasate de la debitori diversi (461);
- sumele incasate si necuvenite unitatii (462);
- sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare (472);
- sumele incasate, in curs de clarificare (473);
- sumele virate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau a unitatii (in contabilitatea subunitatilor) (481);
- valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 505, 508);
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (511);
- sumele incasate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
- sumele incasate reprezentand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci (766);
- sumele incasate reprezentand subventiile acordate (741);
- sumele incasate reprezentand alte venituri din exploatare (758);
- sumele incasate reprezentand dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (761, 762);
- sumele incasate reprezentand dobanzile aferente creantelor imobilizate (763);
- sumele incasate din investitiile financiare cedate (764);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor la banca, in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului (765);
- valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori (767);
- sumele incasate reprezentand venituri extraordinare (771).
In creditul contului 512 'Conturi curente la banci' se inregistreaza:
- sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581);
- sumele platite reprezentand imprumuturile din emisiuni de obligatiuni rambursate (161);
- creditele pe termen lung si scurt rambursate (162, 519);
- sumele platite reprezentand rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate (167);
- sumele restituite societatilor care detin titluri de participare ale unitatii sau altor unitati din cadrul grupului (166, 451);
- valoarea de achizitie a investitiilor financiare cumparate (261, 262, 263, 265, 501, 502, 503, 505, 506, 508);
- varsamintele efectuate pentru titlurile imobilizate si investitiile financiare pe termen scurt (269, 509);
- sumele achitate reprezentand interese de participare (452);
- sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiilor in coparticipatie (458);
- suma dobanzilor platite (168, 518, 666);
- platile efectuate reprezentand avansuri acordate furnizorilor de imobilizari (232, 234);
- valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung (267);
- platile efectuate catre furnizori de bunuri si servicii (401, 403, 404, 405, 409);
- platile efectuate catre personalul unitatii (421, 423, 424, 425, 426);
- sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din salarii (427);
- sumele achitate reprezentand contributia la asigurarile sociale (431);
- sumele achitate reprezentand contributia unitatii si a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
- sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
- sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit (441);
- plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorata si taxa pe valoarea adaugata platita in vama (4423, 4426);
- platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);
- plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446, 448);
- plata catre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
- sumele achitate asociatilor (455, 456);
- sumele achitate actionarilor sau asociatilor din dividendele cuvenite (457);
- sumele achitate creditorilor diversi (462);
- restituirea sumelor aflate in curs de clarificare (473);
- platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481);
- valoarea serviciilor bancare platite (627);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banca in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta efectuate in cursul anului (665);
Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in valuta, iar soldul creditor, creditele primite.

Contul 518 Dobanzi

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, precum si a dobanzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate in conturile curente.
Dobanzile datorate si cele de incasat, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
Contul 518 'Dobanzi' este un cont bifunctional.
In debitul contului 518 'Dobanzi' se inregistreaza:
- dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (766);
- dobanzile platite aferente imprumuturilor primite (512);
In creditul contului 518 'Dobanzi' se inregistreaza:
- dobanzile datorate, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (666);
- dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (512).
Soldul debitor reprezinta dobanzile de primit, iar soldul creditor, dobanzile de platit.

Contul 519 Credite bancare pe termen scurt

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor acordate de banci pe termen scurt.
Contul 519 'Credite bancare pe termen scurt' este un cont de pasiv.
In creditul contului 519 'Credite bancare pe termen scurt' se inregistreaza:
- creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobanzile datorate (512, 666).
In debitul contului 519 'Credite bancare pe termen scurt' se inregistreaza:
- creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobanzile platite (512).
Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

Contul 531 Casa

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.
Contul 531 'Casa' este un cont de activ.
In debitul contului 531 'Casa' se inregistreaza:
- sumele ridicate de la banci (581);
- sumele incasate de la clienti (411, 419);
- sumele incasate de la asociati (455);
- sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare (451, 452);
- sumele incasate reprezentand aport la capitalul social (456);
- sumele incasate de la debitori (428, 461);
- sumele incasate de la creditori diversi (462);
- sumele incasate reprezentand venituri anticipate (472);
- sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate (542);
- sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 506, 508);
- sumele incasate din prestari servicii, vanzarea marfurilor si alte activitati (704, 707, 708);
- sume incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare (758);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta (765);

In creditul contului 531 'Casa' se inregistreaza:
- depunerile de numerar la banci (581);
- costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar (261, 262, 263, 265, 267, 269, 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509);
- platile efectuate catre furnizori (401, 404);
- valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari (409);
- sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);
- sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii (427);
- sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare (451, 452);
- sumele restituite asociatilor (455, 456);
- dividendele platite actionarilor sau asociatilor (457);
- sumele achitate diversilor creditori (462);
- platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481);
- avansurile de trezorerie acordate (542);
- platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate (532);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului (665);
- platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (658);
Soldul contului reprezinta numerarul existent in casierie.

Contul 532 Alte valori

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, tichetelor de masa, a altor valori, precum si a miscarii acestora.
Contul 532 'Alte valori' este un cont de activ.
In debitul contului 532 'Alte valori' se inregistreaza:
- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, achizitionate (401, 531, 542).
In creditul contului 532 'Alte valori' se inregistreaza:
- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, consumate (301, 428, 604, 624, 625, 626).
Soldul contului reprezinta alte valori existente.

Contul 541 Acreditive

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise in banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor.
Contul 541 'Acreditive' este un cont de activ.
In debitul contului 541 'Acreditive' se inregistreaza:
- valoarea acreditivelor deschise la dispozitia tertilor (581);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente soldului la incheierea exercitiului financiar privind acreditivele deschise in valuta (765).
In creditul contului 541 'Acreditive' se inregistreaza:
- sumele platite tertilor sau virate in conturile de disponibilitati ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului (401, 404, 581);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului sau soldului privind acreditivele deschise in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau la lichidarea acestora (665).
Soldul contului reprezinta valoarea acreditivelor deschise in banci, existente.

Contul 542 Avansuri de trezorerie

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie.
Contul 542 'Avansuri de trezorerie' este un cont de activ.
In debitul contului 542 'Avansuri de trezorerie' se inregistreaza:
- avansurile de trezorerie acordate (531);
- diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta, la incheierea exercitiului financiar (765).
In creditul contului 542 'Avansuri de trezorerie' se inregistreaza:
- avansurile de trezorerie justificate prin achizitia de stocuri (301 la 303, 331 la 346, 361, 371, 381, 401);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie in valuta, la lichidarea acestora sau la incheierea exercitiului financiar (665).
Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

Contul 581 Viramente interne

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie.
Contul 581 'Viramente interne' este un cont de activ.
In debitul contului 581 'Viramente interne' se inregistreaza:
- sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
In creditul contului 581 'Viramente interne' se inregistreaza:
- sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
De regula contul nu prezinta sold.

Grupa 59 - Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie

Din grupa 59 'Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie' fac parte conturile:
Contul 591 'Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societatile din cadrul grupului';
Contul 592 'Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii';
Contul 593 'Provizioane pentru deprecierea actiunilor';
Contul 595 'Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate';
Contul 596 'Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor';
Contul 598 'Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate'.

Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii, provizioanelor pentru deprecierea investitiilor financiare la societatile din cadrul grupului, actiunilor proprii, actiunilor, obligatiunilor emise si rascumparate, obligatiunilor si a altor investitii financiare si creante asimilate, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit legii.
Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.
In creditul conturilor din grupa 59 'Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie' se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor pentru deprecierea conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, potrivit legii, pe feluri de provizioane (686).
In debitul conturilor din grupa 59 'Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie' se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea conturilor de trezorerie (786).

Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierile constatate existente la sfarsitul perioadei.

Contul 601 Cheltuieli cu materiile prime

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.
Contul 601 'Cheltuieli cu materiile prime' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 601 'Cheltuieli cu materiile prime' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si diferentele de pret aferente (301, 308);
- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aprovizionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401).
Contul 601 'Cheltuieli cu materiile prime' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 602 Cheltuieli cu materialele consumabile

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile.
Contul 602 'Cheltuieli cu materialele consumabile' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 602 'Cheltuieli cu materialele consumabile' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si diferentele de pret aferente (302, 308);
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401).
Contul 602 'Cheltuieli cu materialele consumabile' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar, la darea in folosinta a acestora.
Contul 603 'Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 603 'Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar' se inregistreaza:
- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile (303).
Contul 603 'Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 604 Cheltuieli privind materialele nestocate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate.
Contul 604 'Cheltuieli privind materialele nestocate' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 604 'Cheltuieli privind materiale nestocate' se inregistreaza:
- valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408, 532, 542).
Contul 604 'Cheltuieli privind materialele nestocate' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 605 Cheltuieli privind energia si apa

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie si apa.
Contul 605 'Cheltuieli privind energia si apa' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 605 'Cheltuieli privind energia si apa' se inregistreaza:
- valoarea consumurilor de energie si apa (401, 408, 471, 542).
Contul 605 'Cheltuieli privind energia si apa' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul acestui cont se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 606 Cheltuieli cu animalele si pasarile

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile iesite din unitate.
Contul 606 'Cheltuieli cu animalele si pasarile' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 606 'Cheltuieli cu animalele si pasarile' se inregistreaza:
- valoarea la cost de achizitie a animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, donate, precum si diferentele de pret aferente (361, 368).
Contul 606 'Cheltuieli cu animalele si pasarile' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul acestui cont se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 607 Cheltuieli privind marfurile

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile.
Contul 607 'Cheltuieli privind marfurile' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 607 'Cheltuieli privind marfurile' se inregistreaza:
- valoarea marfurilor vandute, constate lipsa la inventariere, depreciate ireversibil (371);
- valoarea marfurilor aflate la terti pentru care au fost emise documentele de vanzare sau constatate lipsa la inventar (357).
Contul 607 'Cheltuieli privind marfurile' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul acestui cont se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 608 Cheltuieli privind ambalajele

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele.
Contul 608 'Cheltuieli privind ambalajele' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 608 'Cheltuieli privind ambalajele' se inregistreaza:
- valoarea ambalajelor aflate in consignatie la terti pentru care au fost emise documentele de vanzare (358);
- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (381, 388).
Contul 608 'Cheltuieli privind ambalajele' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 611 Cheltuieli de intretinere si reparatii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile executate de terti.
Contul 611 'Cheltuieli de intretinere si reparatii' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 611 'Cheltuieli de intretinere si reparatii' se inregistreaza:
- valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti (401, 408, 471, 542).
Contul 611 'Cheltuieli de intretinere si reparatii' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile.
Contul 612 'Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile' este un cont de activ.
In debitul contului 612 'Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune, si chiriile' se inregistreaza:
- cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune, si chiriile datorate sau platite (401, 408, 471, 512, 531, 542).
Contul 612 'Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul acestui cont se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 613 Cheltuieli cu primele de asigurare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare.
Contul 613 'Cheltuieli cu primele de asigurare' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 613 'Cheltuieli cu primele de asigurare' se inregistreaza:
- valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531, 542).
Contul 613 'Cheltuieli cu primele de asigurare' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu studiile si cercetarile.
Contul 614 'Cheltuieli cu studiile si cercetarile' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 614 'Cheltuieli cu studiile si cercetarile' se inregistreaza:
- valoarea studiilor si a cercetarilor executate de terti (401, 408, 471, 542).
Contul 614 'Cheltuieli cu studiile si cercetarile' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 621 Cheltuieli cu colaboratorii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii.
Contul 621 'Cheltuieli cu colaboratorii' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii externi' se inregistreaza:
- sumele datorate colaboratorilor pentru prestatiile efectuate (401, 471).
Contul 621 'Cheltuieli cu colaboratorii' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

Contul 622 'Cheltuieli privind comisioanele si onorariile' este un cont cu functie de activ.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentand comisioanele datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor cheltuieli similare.
In debitul contului 622 'Cheltuieli privind comisioanele si onorariile' se inregistreaza:
- sumele datorate privind comisioanele si onorariile (401, 408, 471, 512, 531, 542).
Contul 622 'Cheltuieli privind comisioanele si onorariile' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul acestui cont se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate.
Contul 623 'Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 623 'Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate' se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542).
Contul 623 'Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal executate de terti.
Contul 624 'Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 624 'Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal' se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum si pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542).
Contul 624 'Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasarile, detasarile si transferarile personalului.
Contul 625 'Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 625 'Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari' se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542).
Contul 625 'Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii.
Contul 626 'Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 626 'Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii' se inregistreaza:
- valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542).
Contul 626 'Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate.
Contul 627 'Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 627 'Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate' se inregistreaza:
- valoarea serviciilor bancare si asimilate platite (471, 512).
Contul 627 'Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli cu serviciile executate de terti.
Contul 628 'Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 628 'Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti' se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti (401, 408, 471, 512, 531, 542).
Contul 628 'Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
Contul 635 'Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 635 'Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate' se inregistreaza:
- prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila (4426);
- taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal, predate cu titlu gratuit care depasesc limitele prevazute de lege, cea aferenta lipsurilor peste normele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (4427);
- decontarile cu bugetul statului privind impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sunt: diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia interna, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum si alte impozite si taxe (446);
- datoriile si varsamintele de efectuat, catre alte organisme publice, potrivit legii (447).
Contul 635 'Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 641 Cheltuieli cu salariile personalului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului.
Contul 641 'Cheltuieli cu salariile personalului' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 641 'Cheltuieli cu salariile personalului' se inregistreaza:
- valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421);
- drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata, aferente exercitiului incheiat (428).
Contul 641 'Cheltuieli cu salariile personalului' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala.
Contul 645 'Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 645 'Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala' se inregistreaza:
- sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia sociala (423);
- contributia unitatii la asigurarile sociale si de sanatate (431);
- contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437).
Contul 645 'Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul acestui cont se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 654 Pierderi din creante si debitori diversi

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante.
Contul 654 'Pierderi din creante si debitori diversi' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 654 'Pierderi din creante' se inregistreaza:
- sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenta a clientilor incerti sau debitorilor (411, 461).
Contul 654 'Pierderi din creante si debitori diversi' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 658 Alte cheltuieli de exploatare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare.
Contul 658 'Alte cheltuieli de exploatare' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 658 'Alte cheltuieli de exploatare' se inregistreaza:
- cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (471);
- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite, tertilor si bugetului (401, 404, 462, 448, 512);
- valoarea donatiilor si subventiilor acordate (301, 302, 303, 345, 371, 381, 512, 531);
- valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale, cedate sau scoase din activ (203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 233, 231);
- valoarea avansului si a ratelor aferente bunurilor cedate in regim de leasing financiar (267).
Contul 658 'Alte cheltuieli de exploatare' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 663 Pierderi din creante legate de participatii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizate.
Contul 663 'Pierderi din creante legate de participatii' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 663 'Pierderi din creante legate de participatii' se inregistreaza:
- valoarea pierderilor din creante imobilizate (267).

Contul 663 'Pierderi din creante legate de participatii' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 664 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind investitiile financiare cedate.
Contul 664 'Cheltuieli privind investitiile financiare cedate' este un cont de activ.
In debitul contului 664 'Cheltuieli privind investitiile financiare cedate' se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor financiare, cedate sau scoase din activ (261, 262, 263, 265);
- diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul de cesiune (501, 502, 503, 506, 508).
Contul 664 'Cheltuieli privind investitiile financiare cedate' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.
Contul 665 'Cheltuieli din diferente de curs valutar' este un cont de activ.
In debitul contului 665 'Cheltuieli din diferente de curs valutar' se inregistreaza:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma incasarii creantelor in valuta (512, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor la inchiderea exercitiului financiar (267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta (512, 531, 541).
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor in valuta la incheierea exercitiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 401, 403, 404, 405, 419, 451, 452, 455, 462);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a disponibilitatilor bancare in valuta, disponibilitatilor in valuta existente in casierie, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta (512, 531, 508, 541, 542);
- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor pe termen scurt, a acreditivelor si avansurilor de trezorerie in valuta (508, 541, 542).
Contul 665 'Cheltuieli din diferente de curs valutar' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 666 Cheltuieli privind dobanzile

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile.
Contul 666 'Cheltuieli privind dobanzile' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 666 'Cheltuieli privind dobanzile' se inregistreaza:
- valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (168);
- valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor incasate de la societati din grup (451);
- valoarea dobanzilor cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (455);
- valoarea dobanzilor repartizate pe cheltuieli pentru operatiunile de cumparare cu plata in rate (471);
- valoarea dobanzilor platite, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (512);
- valoarea dobanzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).
Contul 666 'Cheltuieli privind dobanzile' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul acestui cont se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 667 Cheltuieli privind sconturile acordate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate clientilor, debitorilor sau bancilor.
Contul 667 'Cheltuieli privind sconturile acordate' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 667 'Cheltuieli privind sconturile acordate' se inregistreaza:
- valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau bancilor (411, 461, 512).
Contul 667 'Cheltuieli privind sconturile acordate' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 668 Alte cheltuieli financiare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
Contul 668 'Alte cheltuieli financiare' este un cont cu functie de activ.
Contul 668 'Alte cheltuieli financiare' functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 66 'Cheltuieli financiare'.
Contul 668 'Alte cheltuieli financiare' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor extraordinare.
Contul 671 'Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 671 'Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare' se inregistreaza:
- valoarea pierderilor din calamitati, exproprieri de active (211, 212, 213, 214, 231, 301, 302, 303, 341, 345, 361, 371, 381).
Contul 671 'Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile si provizioanele.
Contul 681 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 681 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' se inregistreaza:
- valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli (151);
- amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale (280, 281);
- valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau corporale (290, 291, 293);
- valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (391 la 398);
- valoarea provizioanelor constituite pentru creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau in litigiu (491, 496).
Contul 681 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 681 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile si provizioanele.
Contul 686 'Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 686 'Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele' se inregistreaza:
- valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor amortizate (169);
- valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296);
- valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari din cadrul grupului sau cu asociatii (495);
- valoarea provizioanelor privind deprecierea investitiilor pe termen scurt (591, 592, 593, 595, 596, 598).
Contul 686 'Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele' poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit.
Contul 691 'Cheltuieli cu impozitul pe profit' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 691 'Cheltuieli cu impozitul pe profit' se inregistreaza:
- valoarea impozitului pe profit (441).
Contul poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 691 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 698 Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe venit platit de microintreprinderi si a altor impozite, conform reglementarilor emise in acest scop.
Contul 698 'Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus' este un cont cu functie de activ.
In debitul contului 698 'Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus' se inregistreaza:
- valoarea impozitului pe venitul microintreprinderilor (441).
Contul 698 poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 698 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 701 Venituri din vanzarea produselor finite

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vanzarilor de produse finite, animalelor si pasarilor.
Contul 701 'Venituri din vanzarea produselor finite' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 701 'Venituri din vanzarea produselor finite' se inregistreaza:
- pretul de vanzare al produselor finite, vandute clientilor (411);
- pretul de vanzare al produselor finite pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
Contul 701 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 701 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 702 Venituri din vanzarea semifabricatelor

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea semifabricatelor.
Contul 702 'Venituri din vanzarea semifabricatelor' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 702 'Venituri din vanzarea semifabricatelor' se inregistreaza:
- pretul de vanzare al semifabricatelor, vandute clientilor (411);
- pretul de vanzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
Contul 702 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 702 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea produselor reziduale.
Contul 703 'Venituri din vanzarea produselor reziduale' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 703 'Venituri din vanzarea produselor reziduale' se inregistreaza:
- pretul de vanzare al produselor reziduale, vandute clientilor (411);
- pretul de vanzare al produselor reziduale pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
Contul 703 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 703 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din lucrari executate si servicii prestate.
Contul 704 'Venituri din lucrari executate si servicii prestate' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 704 'Venituri din lucrari executate si servicii prestate' se inregistreaza:
- tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate, facturate clientilor (411);
- tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
- tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate, incasate in numerar (531).
Contul 704 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 704 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 705 Venituri din studii si cercetari

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari.
Contul 705 'Venituri din studii si cercetari' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 705 'Venituri din studii si cercetari' se inregistreaza:
- valoarea studiilor si a contractelor de cercetare, facturate clientilor (411);
- valoarea studiilor si a contractelor de cercetare pentru care nu s-au intocmit facturi (418).
Contul 705 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 705 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii.
Contul 706 'Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 706 'Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii' se inregistreaza:
- valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, chiriilor facturate catre concesionari, locatari, chiriasi (411);
- valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, a chiriilor pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sumele datorate de personal, reprezentand chirii care se fac venituri ale persoanei juridice (428);
- venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472);
- sumele incasate reprezentand valoarea redeventelor datorate pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor, precum si pentru folosirea brevetelor, marcilor si a altor drepturi similare (512, 531).
Contul 706 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 706 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 707 Venituri din vanzarea marfurilor

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea marfurilor.
Contul 707 'Venituri din vanzarea marfurilor' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 707 'Venituri din vanzarea marfurilor' se inregistreaza:
- pretul de vanzare al marfurilor, vandute clientilor (411);
- pretul de vanzare al marfurilor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sumele incasate in numerar din vanzarea marfurilor (531).
Contul 707 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 707 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 708 Venituri din activitati diverse

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diverse activitati, cum sunt: comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii.
Contul 708 'Venituri din activitati diverse' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 708 'Venituri din activitati diverse' se inregistreaza:
- sumele facturate clientilor, reprezentand venituri din activitati diverse (411);
- sumele datorate de clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
- sumele datorate de personal, reprezentand consumuri efectuate pentru acesta si care se fac venituri ale unitatii (428);
- sumele incasate de la terti, reprezentand venituri din activitatile diverse (512, 531);
- venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472).
Contul 708 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 708 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 711 Variatia stocurilor

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al productiei stocate, precum si variatia acesteia.
Contul 711 'Variatia stocurilor' este un cont bifunctional.
In creditul contului 711 'Variatia stocurilor' se inregistreaza:
- la sfarsitul perioadei (lunar) costul produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie (331, 332);
- costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite si produselor reziduale obtinute, la finele perioadei, precum si diferentele intre pretul prestabilit si costul de productie aferent (341, 345, 346, 348);
- costul de productie sau pretul de inregistrare al animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie si diferentele de pret aferente (361, 368).
In debitul contului 711 'Variatia stocurilor' se inregistreaza:
- reluarea produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie, la inceputul perioadei (331, 332);
- costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (341, 345, 346, 348, 361, 368).
La sfarsitul perioadei, soldul contului 711 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale.
Contul 721 'Venituri din productia de imobilizari necorporale' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 721 'Venituri din productia de imobilizari necorporale' se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 205, 208, 233).
Contul 721 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 721 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 722 Venituri din productia de imobilizari corporale

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale.
Contul 722 'Venituri din productia de imobilizari corporale' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 722 'Venituri din productia de imobilizari corporale' se inregistreaza:
- costul de productie al amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231);
- costul de productie al celorlalte imobilizari corporale, realizate pe cont propriu, precum si al investitiilor efectuate la cele existente (212, 213, 214, 231).
Contul 722 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 722 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 741 Venituri din subventii de exploatare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor si imprumuturilor nerambursabile cuvenite persoanei juridice in schimbul respectarii anumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
Contul 741 'Venituri din subventii de exploatare' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 741 'Venituri din subventii de exploatare' se inregistreaza:
- subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite pentru acoperirea pierderilor si diferentelor de pret (512, 445).
Contul 741 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 741 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 754 Venituri din creante reactivate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii diversi.
Contul 754 'Venituri din creante reactivate' este un cont cu functie de pasiv.

In creditul contului 754 'Venituri din creante reactivate' se inregistreaza:
- veniturile din creantele reactivate (411, 461).
Contul 754 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 758 Alte venituri din exploatare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.
Contul 758 'Alte venituri din exploatare' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 758 'Alte venituri din exploatare' se inregistreaza:
- sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);
- valoarea amenzilor despagubirilor si penalitatilor datorate de terti (461);
- cota-parte a subventiilor pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzator amortizarii inregistrate (131);
- bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
- bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (301, 302, 303);
- drepturi de personal neridicate, prescrise (426);
- sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe (448);
- datorii prescrise sau anulate (401 la 405, 428, 431 la 438, 441, 4423, 444, 446, 447, 448, 455, 457, 458, 462);
- pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (451, 461).
Contul 758 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 761 Venituri din imobilizari financiare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din imobilizari financiare (titluri de participare, interese de participare si alte titluri imobilizate).
Contul 761 'Venituri din imobilizari financiare' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 761 'Venituri din titluri imobilizate' se inregistreaza:
- dividendele aferente titlurilor imobilizate (451, 452, 461, 512).
- valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a reinvestirii dividendelor (261, 262, 263, 265).
Contul 761 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 761 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 762 Venituri din investitii financiare pe termen scurt

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din investitii financiare pe termen scurt.
Contul 762 'Venituri din investitii financiare pe termen scurt' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 762 'Venituri din investitii financiare pe termen scurt' se inregistreaza:
- dividendele aferente investitiilor financiare pe termen scurt (451, 452, 461, 512).
Contul 762 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 762 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 763 Venituri din creante imobilizate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate.
Contul 763 'Venituri din creante imobilizate' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 763 'Venituri din creante imobilizate' se inregistreaza:
- dobanda aferenta creantelor imobilizate cedate (267, 512).
Contul 763 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 763 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 764 Venituri din investitii financiare cedate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor nete rezultate din vanzarea titlurilor de plasament.
Contul 764 'Venituri din investitii financiare cedate' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 764 'Venituri din investitii financiare cedate' se inregistreaza:
- pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate (451, 452, 461);
- castigul rezultat din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decat valoarea contabila (461, 512).
Contul 764 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 764 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 765 Venituri din diferente de curs valutar

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar.
Contul 765 'Venituri din diferente de curs valutar' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 765 'Venituri din diferente de curs valutar' se inregistreaza:
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la incasarea creantelor in valuta (512, 531);
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creantelor in valuta la inchiderea exercitiului financiar (267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461);
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor in valuta (161, 162, 166, 167, 168, 401, 403, 404, 405, 419, 451, 452, 455, 462);
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea datoriilor in valuta la inchiderea exercitiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 401, 403, 404, 405, 419, 451, 452, 455, 462);
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a disponibilitatilor in valuta, existente in casierie sau in conturi la banci, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta (512, 531, 508, 541, 542).
Contul 765 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 765 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 766 Venituri din dobanzi

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobanzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare (inclusiv cele pentru investitii), pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.
Contul 766 'Venituri din dobanzi' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 766 'Venituri din dobanzi' se inregistreaza:
- dobanzile aferente creantelor imobilizate (267, 512);
- dobanzile cuvenite, aferente imprumuturilor acordate in cadrul grupului (451, 452);
- dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461);
- dobanzile primite, aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (512);
- dobanzi de primit aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (518);
- dobanzi incasate in avans care se fac venituri ale perioadei curente (472).
Contul 766 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 766 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 767 Venituri din sconturi obtinute

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori.
Contul 767 'Venituri din sconturi obtinute' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 767 'Venituri din sconturi obtinute' se inregistreaza:
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512).
Contul 767 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 767 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 768 Alte venituri financiare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.
Contul 768 'Alte venituri financiare' este un cont cu functie de pasiv si functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 76 'Venituri financiare'.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 768 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 771 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri rezultate din compensatiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare.
Contul 771 'Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 771 'Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele asimilate' se inregistreaza:
- subventiile primite sau de primit drept compensatie pentru pierderi inregistrate de o societate, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (512, 445).
Contul 771 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 771 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, pentru deprecierea activelor circulante.
Contul 781 'Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 781 'Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare' se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli care privesc exploatarea (151);
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor (290, 291, 293);
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (391 la 398);
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - clienti (491, 496).
Contul 781 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 781 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 786 Venituri financiare din provizioane

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din provizioane.
Contul 786 'Venituri financiare din provizioane' este un cont cu functie de pasiv.
In creditul contului 786 'Venituri financiare din provizioane' se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296);
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii (495);
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament (590, 591, 592, 593, 595, 596, 598).
Contul 786 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.
La sfarsitul perioadei, soldul contului 786 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Contul 801 Angajamente acordate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de catre unitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente acordate), reflectand creanta eventuala a unitatii asupra tertilor in cazul in care ea va fi determinata sa plateasca in locul tertilor suma constituind obiectul angajamentului.
In debitul contului 801 'Angajamente acordate' se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul acordarii lor de catre unitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre unitate, existente la un moment dat.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 802 Angajamente primite

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre unitate (giruri, cautiuni, garantii, alte angajamente primite), reflectand creanta eventuala a tertilor asupra unitatii in cazul in care tertii vor fi determinati sa plateasca in locul unitatii suma constituind obiectul angajamentului.
In debitul contului 802 'Angajamente primite' se inregistreaza valoarea angajamentelor in momentul primirii lor de catre unitate, iar in credit, valoarea angajamentelor in momentul incetarii lor.
Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre unitate, existente la un moment dat.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 8031 Imobilizari corporale luate cu chirie

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale luate cu chirie de la terti in baza contractelor incheiate in acest scop.
In debitul contului 8031 'Imobilizari corporale luate cu chirie' se inregistreaza, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de inchiriere, valoarea de inventar a imobilizarilor corporale respective luate cu chirie, iar in credit, valoarea acelorasi imobilizari corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.
Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a imobilizarilor corporale luate cu chirie la un moment dat.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor, materialelor si altor valori materiale (imobilizari corporale, obiecte pretioase etc.) apartinand tertilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe baza de contract.
In debitul contului 8032 'Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare' se inregistreaza, la preturile prevazute in contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar in credit se inregistreaza, la aceleasi preturi, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.
Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale, marfuri, imobilizari corporale, etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza de act de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat in acest scop.
In debitul contului 8033 'Venituri materiale primite in pastrare sau custodie' se inregistreaza, la preturile prevazute in documentele incheiate, valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara, iar in credit, la aceleasi preturi, valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile unitatii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurile de inventar etc.
Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie, existente la un moment dat.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 8034 Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul unitatii, ca insolvabili sau disparuti, care, in conformitate cu dispozitiile legale, trebuie urmariti in continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie.
In debitul contului 8034 'Debitori scosi din activ, urmariti in continuare' se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, iar in credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris.
Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti scosi din activ, nereactivate.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor primite in leasing, a contractelor de inchiriere, chiriilor si altor datorii asimilate, datorate de catre unitate pentru bunurile luate in concesiune, locatie sau chirie.
In debitul contului 8036 'Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate' se inregistreaza sumele reprezentand redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, iar in credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv platite de catre unitate.
Soldul contului reprezinta contravaloarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor si altor datorii asimilate pe care unitatea le are de platit la un moment dat.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 8037 Efecte scontate neajunse la scadenta

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectelor scontate depuse la banca, dar neajunse la scadenta.
In debitul contului 8037 'Efecte scontate neajunse la scadenta' se inregistreaza efectele scontate, dar neajunse la scadenta, depuse la banca, iar in credit, efectele scontate ajunse la termen.
Soldul contului reprezinta efectele scontate depuse la banca, neajunse la scadenta.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 8038 Alte valori in afara bilantului

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor predate in leasing financiar si a altor valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile 8031 - 8037.
In debitul contului 8038 'Alte valori in afara bilantului' se inregistreaza alte valori in afara bilantului existente in unitate, iar in credit, stingerea obligatiilor unitatii in legatura cu aceste valori.
Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului, existente in unitate la un moment dat.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 8039 Stocuri de natura obiectelor de inventar

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de natura obiectelor de inventar trecute pe cheltuieli si a caror natura necesita urmarirea lor extrabilantiera.
In debitul contului 8039 'Stocuri de natura obiectelor de inventar' se inregistreaza valorile materiale de natura obiectelor de inventar, iar in credit, aceleasi valori pentru care nu mai este necesara urmarirea lor extrabilantiera.
Soldul contului reprezinta valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date in folosinta, la un moment dat.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Cotul 8045 Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe.
In debitul contului este evidentiata amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, urmarita extrabilantier.
In creditul contului se evidentiaza amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe cu ocazia reevaluarii, a trecerii pe cheltuieli sau scoaterii din evidenta a acestora.

Soldul contului reprezinta valoarea amortizarii aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe aflate in gestiune.
Nota: pentru grupa 80 'Conturi in afara bilantului' se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.

Contul 891 Bilant de deschidere

Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor.
In debitul contului 891 'Bilant de deschidere' se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.
Nota: conturile din grupa 89 'Bilant' functioneaza in partida dubla, intrand in corespondenta cu conturile de activ si de pasiv.

Contul 892 Bilant de inchidere

Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor.
In debitul contului 892 'Bilant de inchidere' se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.
Nota: conturile din grupa 89 'Bilant' functioneaza in partida dubla, intrand in corespondenta cu conturile de activ si de pasiv.

MONOGRAFIE LEASING

In ordinea sosirii lor:
La primirea contractului:

2133 = 167 toata valoarea masinii; de regula pret CIP, conform contract de leasing, la cursul istoric
(471 = 168 dispare)
8036=891 valoarea ratelor de platit egala cu c167
8051=891 valoarea dobanzii de plata din contractul de leasing

Factura avans (de regula contine avans + comision administrare):
*** cursul valutar prevazut in aceasta factura = curs istoric ***

%=404
167 valoarea fara TVA a avansului prevazut in factura
628 valoarea comisionului de administrare fara TVA prevazut in factura
4426 TVA corespunzator avans
4426 TVA corespunzator comision

404=5121 la plata facturii avans

Pentru RCA:
613=401 lunar sau trimestrial sau anual (dupa caz)

De la a 2-a factura, inclusiv (continutul variaza de la o companie la alta, asa ca folositi doar ceea ce se aplica):

%404
167 rata din capital (evaluata la cursul istoric, chiar daca pe factura apare la cursul zilei)
4426 TVA corespunzator
665 diferenta pret coresp ratei din capital = valoare capital rata (euro/usd) * (curs factura - curs istoric)
4426 TVA corespunzator
666 dobanda din factura, evaluata la curs istoric
665 diferenta pret coresp dobanzii = valoare dobanda rata (euro/usd) * (curs factura - curs istoric)
613 rata asigurare casco
4426 TVA corespunzator

891=8036 valoarea ratei egala cu d167
891=8051 valoarea dobanzii egala cu d666

(666 = 471 dispare)

La factura de rata reziduala:
167 = 404 rata reziduala, la curs istoric (aceasta operatie ar trebui sa iti inchida contul 167)
4426 = 404 TVA corespunzator
665 = 404 diferenta pret capital (vezi explicatia de la rate)
4426 = 404 TVA corespunzator
628 = 404 taxa de indigenizare (daca apare asa ceva in factura)
4426 = 404 TVA corespunzator

Observatii finale:
Se aplica doar pentru leasingul FINANCIAR.
Amortizarea se calculeaza si se inregistreaza ca la oricare alta imobilizare corporala cumparata cu banii jos.
In cazul in care diferentele pret / curs valutar sunt favorabile se inregistreaza 404 = 758/765 in loc de 658/665 = 404.
Daca inregistrarile au fost corecte, contul 8051 ar trebui sa se inchida cu ultima rata, iar contul 167 cu valoarea reziduala.

daca cursul din factura e mai mic decat curs istoric mai pot inregistra factura de rate si asa:
%404
167 rata din capital (evaluata la cursul istoric, chiar daca pe factura apare la cursul zilei)
4426 TVA corespunzator
473 diferenta pret coresp ratei din capital = valoare capital rata (euro/usd) * (curs factura - curs istoric) daca curs factura e mai mic decat curs istoric
4426 TVA corespunzator
666 dobanda din factura, evaluata la curs istoric
473 diferenta pret coresp dobanzii = valoare dobanda rata (euro/usd) * (curs factura - curs istoric) daca curs factura e mai mic decat curs istoric
613 rata asigurare casco
4426 TVA corespunzator

473=765 ambele sume de mai sus din d473

INREG.FACTURA

= 401

RECEPTIE MARFA

378

4428

DESCARCARE GESTIUNE MARFA

607=371 (RULAJ LUNA VENITURI / 1.20)

378=371 (707-607)

(SUMA DE LA "4427")Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1385
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved