Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Bazele contabilitatii - True/False

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micBazele contabilitatii

True/False

Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____ 1. Cheltuielile in avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atat acheltuielilor proprii cat si a celor care nu-i sunt proprii.

____ 2. Sursele de finantare proprii exprima fondurile sau capitalurile furnizate de terti, pentru care unitatea

patrimoniala trebuie sa restituie un echivalent valoric sau sa acorde o prestatie

____ 3. Efectele de platit reprezinta obligatiile datorate de societatile din cadrul grupului in relatiile de decontare

ale societatii-mama cu filialele sale

____ 4. In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie:

Se primeste un credit bancar pe termen lung in valoare de 10.000 u.m. Operatia produce modificari

patrimoniale de tipul:

A + x = P + x

____ 5. Formulele contabile de stornare in rosu sunt acele formule contabile ce se intocmesc pentru inregistrarea

operatiilor economice care au loc in mod obisnuit, curent, in cadrul intreprinderii

____ 6. Cu ajutorul bilantului se realizeaza dubla inregistrare a operatiilor

____ 7. Potrivit metodei costului istoric retratat, in functie de indicele inflatiei, valoarea conturilor anuale actualizata

la inflatie se obtine ca un raport intre valoarea la cost istoric a unui element patrimonial si indicele de inflatie.

____ 8. Principiul costului istoric consta in evaluarea elementelor patrimoniale la costul de origine sau de intrare

stabilit pe baza documentelor justificative

____ 9. Costul istoric nu reflecta valoarea reala a elementelor patrimoniale la data intrarii lor in gestiunea

intreprinderii.

____ 10. Principiul prudentei impune estimarea cu precautie a elementelor patrimoniale, astfel incat sa se previna

subevaluarea activelor si a veniturilor, respectiv, supraevaluarea pasivelor si a cheltuielilor.

Valoarea atribuita bunurilor intrate in patrimoniu prin aport in natura, obtinute cu titlu gratuit sau prin

donatie se numeste valoare de utilitate

____ 12. Valoarea atribuita bunurilor cumparate se numeste cost de inlocuire

____ 13. Creantele si datoriile se evalueaza la valoarea nominala, egala cu suma de lichiditati sau echivalente de

lichiditati ce se vor incasa, respectiv plati, in schimbul lor

____ 14. Cheltuielile si veniturile nu se evalueaza prin asocierea acestora cu elementele de activ si pasiv cu care intra

in corespondenta

____ 15. Valoarea de inventar pentru lichiditatile in valuta, creante sau datorii exprimate in valuta, se stabileste in

functie de cursul de schimb existent la sfarsitul exercitiului financiar

____ 16. Valoarea de inventar a disponibilitatilor banesti este egala cu valoarea contabila de iesire

____ 17. Pentru elementele patrimoniale de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea

contabila se inregistreaza in contabilitate

____ 18. Pentru elementele de pasiv, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila, nu

se inregistreaza in contabilitate

____ 19. Reevaluarea consta in modificarea si substituirea valorilor de intrare (contabile, la cost istoric) ale elementelor

patrimoniale cu valoarea lor actuala (curenta)

____ 20. Rezervele din reevaluare isi propaga efectele fie asupra capitalului social, fie asupra disponibilitatilor unitatii,

conform dispozitiilor legale

____ 21. Forma unilaterala a contului se caracterizeaza prin aceea ca intr-o parte a contului exista o singura serie de

coloane pentru numarul curent, data si explicatia operatiei economice sau financiare care se inregistreaza,

numai daca daca sunt cresteri , iar coloanele de sume debitoare, sume creditoare si de sold sunt alaturate

____ 22. Forma sah a contului se caracterizeaza prin aceea ca atat pentru debit, cat si pentru credit se deschide cate o

fisa distincta, in care debitul apare in corespondenta cu conturile debitoare, iar creditul, in corespondenta cu

conturile creditoare

____ 23. Forma contului cu duble valori se caracterizeaza prin aceea ca, indiferent de modelul sub care se prezinta

contul respectiv (bilateral, unilateral, sah etc.), acesta are coloane pentru inscrierea sumelor atat in moneda

nationala, cat si in moneda straina

____ 24. Debitul si creditul contului reprezinta denumirile celor doua parti opuse ale acestuia ce permit separarea celor

doua tipuri de modificari (cresteri si micsorari), pe care le determina operatiile economice si financiare ce se

inregistreaza cu ajutorul conturilor.

____ 25. A debita un cont inseamna a inregistra o suma in partea dreapta a contului

____ 26. Inchiderea contului presupune trecerea soldului lor final in partea opusa aceleia din care a provenit, adica in

partea cu totalul sumelor mai mare, astfel incat, adunat la acest total, cele doua parti ale contului sa se afle in

echilibru

____ 27. Explicatia tranzactiilor inregistrate in cont are drept scop cunoasterea anumitor date in legatura cu operatia

respectiva, in vederea identificarii ei cu usurinta, a intelegerii sensului si continutului acesteia

____ 28. Explicatia descriptiva consta in indicarea debitului sau creditului contului utilizat la inregistrarea operatiei

respective, precum si a denumirii celuilalt cont corespondent ce participa la inregistrarea operatiei, potrivit

cerintelor dublei inregistrari

____ 29. Explicatia contabila a contului consta in explicarea pe scurt a operatiei economice sau financiare cu indicarea

documentului justificativ care a stat la baza operatiei si a datei in care a avut loc

____ 30. Conturile de activ prezinta intotdeauna sold final debitor sau sunt soldate, iar conturile de pasiv prezinta

intotdeauna sold final creditor sau sunt soldate.

Dupa sfera de cuprindere, se disting trei clase de conturi: clasa conturilor sintetice; clasa conturilor analitice;

clasa conturilor cu duble valori

Din punct de vedere al finalitatii informatiilor pe care le furnizeaza, conturile se impart in numai doua

clase:

- clasa conturilor de gestiune externa

- clasa conturilor de gestiune interna

Internationalizarea contabilitatii romanesti este sustinuta de armonizarea sistemului contabil romanesc

cu elementele referentialului contabil international al Consiliului Comisiei Internationale a Standardelor

Contabile, IASB.

____ 34. In prezent, realizarile IASB constau, in principal, in elaborarea unui Cadru general pentru intocmirea si

prezentarea situatiilor financiare, denumit si Cadru conceptual, aprobat de catre IASB in aprilie 1999 si

publicat in iulie 1999, si a unui numar de 49 de norme contabile internationale

____ 35. Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor fara valoare economica, apartinand unei persoane

fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera

____ 36. Determinarea economica a bunurilor este conferita de continutul si valoarea lor.

____ 37. Din punct de vedere contabil, patrimoniul trebuie considerat ca fiind o entitate ce cuprinde elementele

materiale si nemateriale ce pot fi exprimate valoric si care nu isi pierd individualitatea atunci cand alcatuiesc o

unitate indivizibila

____ 38. Contabilitatea ofera informatii care stau la baza fundamentarii deciziilor referitoare la investitia, finantarea,

utilizarea si recuperarea valorilor patrimoniale

Ecuatia de echilibru a patrimoniului, este de forma:

Bunuri economice = Drepturi - Obligatii

Ecuatia echilibrului intern al patrimoniului este de forma:

CHELTUIELI REZULTAT = VENITURI

Principiul pragului de semnificatie presupune ca orice element care are o valoare

semnificativa trebuie prezentat separat in cadrul situatiilor financiare

Multiple Choice

Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 42. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ?

a. observatia, rationamentul, comparatia d. clasificarea, documentatia, analiza

b. analiza, sinteza, inventarierea e. documentatia, evaluarea, calculatia

c. bilantul, contul, balanta de verificare

Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont poarta denumirea de:

a. inregistrare cronologica d. dubla intregistrare

b. corespondenta conturilor e. dubla reprezentare

c. inregistrare sistematica

Emisiunea actiunilor si lansarea acestora pentru subscriere se fac pe baza:

a. prospectului de emisiune d. balantei de verificare

b. caietului de sarcini e. bilantului contabil

c. registrului jurnal

Formulele contabile de stornare se utilizeaza pentru:

a. anularea unei formule contabile

efectuate anterior gresit

d. a se tine seama de modificarile de sens

contrar

b. stabilirea corespondentei conturilor e. a se efectua inregistrarea sistematica a

operatiilor

c. inregistrarea operatiilor economice

care au loc in mod obisnuit

Modalitatea prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul

unui cont si in creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica, poarta denumirea de:

a. articol contabil d. formula contabila

b. inregistrare cronologica e. inregistrare sistematica

c. corespondenta conturilor

Intreprinderea "X" prezinta urmatoarea situatie patrimoniala:

mijloace fixe 28.000; cheltuieli de constituire 10.000; titluri de participare 14.000; furnizori 3.000;

clienti 9.000; terenuri 6.000; creante imobilizate 5.000; materii prime 4.000; capital social 30.000;

programe informatice 18.000; obiecte de inventar 5.000; concesiuni si brevete detinute 4.000; credite

bancare 50.000; rezultatul reportat (profit) 20.000.

Marimea activelor imobilizate este de :

a. 94.000 d. 90.000

b. 72.000 e. 103.000

c. 85.000

Determ Determinati marimea activelor circulante, cunoscand valoarea urmatoarelor elemente:

mijloace fixe 12.000; casa in lei 6.000; materii prime 20.000; terenuri 10.000; materiale consumabile

18.000; conturi la banci in lei 4.000; furnizori 9.000; clienti 16.000, impozit pe salarii datorat 3.000;

debitori diversi 5.000; furnizori debitori 7.000; cheltuieli de constituire 2.000; capital social 25.000;

impozit pe profit platit in plus 15.000; efecte de plata 4.000; efecte de primit 3.000; obiecte de

inventar 2.000; produse finite 1.000.

a. 87.000 d. 79.000

b. 91.000 e. 97.000

c. 94.000

Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta?

a. contul reprezinta un model de evidenta

si calcul in expresie valorica

d. contul este un model de inregistrare

cronologica a evolutiei patrimoniului

b. contul este un model de sistematizare a

existentelor si modificarilor de sens

contrar

e. contul reprezinta un model de

individualizare si grupare a situatiei si

miscarii elementelor patrimoniale

c. contul este procedeul specific metodei

contabilitatii cu ajutorul caruia se

realizeaza dubla reprezentare a

patrimoniului

Conform principiului prevalentei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate in

situatiile financiare trebuie:

a. sa reflecte mai ales forma juridica a

evenimentelor si a tranzactiilor

d. sa puna in evidenta toate operatiile

economice ale intreprinderii

b. sa reflecte numai realitatea economica

a evenimentelor si tranzactiilor

e. sa reflecte realitatea economica a

evenimentelor si tranzactiilor, nu

numai forma lor juridica

c. sa reflecte numai realitatea juridica a

evenimentelor si tranzactiilor

Care este marimea datoriilor S.C. "COMDIVERS" S.A., cunoscand urmatoarele elemente:

credite bancare pe termen lung 180.000; furnizori 48.000; clienti 26.000; furnizori de imobilizari

65.000; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 140.000; efecte de primit 5.000; clienti creditori

30.000; capital social 25.000; efecte de plata 15.000; impozit pe profit datorat 3.000; rezultatul

reportat (profit) 40.000; debitori diversi 6.000; TVA de recuperat 16.000; creditori diversi 12.000;

dividende de plata 15.000; furnizori debitori 30.000.

a. 490.000 d. 518.000

b. 508.000 e. 378.000

c. 478.000

Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o consecinta ce decurge din aplicarea in

practica a principiului specializarii exercitiilor (intalnit in contabilitatea romaneasca sub denumirea

de "principiul independentei exercitiilor"). Care este acesta?

a. practicarea unei contabilitati de

angajamente

c. utilizarea in practica contabila a

veniturilor de primit

b. utilizarea in practica contabila a

cheltuielilor inregistrate in avans

d. utilizarea in practica contabila a

cheltuielilor de repartizat pe mai multe

exercitii

____ 53. Patrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta:

a. totalitatea drepturilor cu valoare

economica, apartinand unei persoane

fizice sau juridice

d. totalitatea bunurilor cu valoare economica

pe care le gestioneaza un agent economic

b. totalitatea obligatiilor cu valoare

economica, apartinind unei persoane fizice

e. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu

valoare economica, apartinand unei

persoane fizice sau juridice, precum si

bunurile economice la care acestea se

refera

c. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu

valoare economica, apartinand unei

persoane juridice

____ 54. Imobilizarile necorporale nu cuprind:

a. cheltuielile de constituire d. concesiunile, brevetele, licentele, marcile

si valorile similare

b. creantele imobilizate e. alte imobilizari necorporale

c. cheltuielile de dezvoltare

____ 55. In structura activelor circulante nu se includ:

a. stocuri d. investitii financiare pe termen lung

b. creante e. casa si conturi la banci

c. investitii financiare pe termen scurt

____ 56. Acreditivele reprezinta:

a. disponibilitati banesti in lei si in devize

aflate in casieria inreprinderii

d. sume virate la banci, puse la dispozitia

tertilor, pentru efectuarea unor plati in

numele intreprinderii

b. disponibilitati banesti an lei si in devize

aflate in conturile bancare ale inreprinderii

e. sume de bani achitate in cursul exercitiului

curent, dar care se refera la servicii ce vor

fi primite in cursul exercitiului urmator

c. lichiditati pastrate la banca intr-un cont

distinct, la dispozitia unui furnizor, din

care urmeaza a se efectua plati catre

acesta, pe masura livrarii bunurilor,

prestarii serviciilor, executarii lucrarilor

____ 57. Una din categoriile de mai jos nu intra in structura pasivului, conform normelor contabile romanesti. Care este

aceasta?

a. capital si rezerve d. datorii

b. cheltuieli in avans e. venituri in avans

c. provizioane pentru riscuri si cheltuieli

____ 58. In structura imobilizarilor corporale nu se includ:

a. terenuri si constructii d. alte instalatii, utilaje si mobilier

b. instalatii tehnice si masini e. avansuri si imobilizari corporale in curs de

executie

c. creante imobilizate

____ 59. Fondul comercial este recunoscut ca activ :

a. atunci cand rezulta din achizitia unei alte

intreprinderi al carei cost de achizitie este

mai mic decat valoarea de piata a activelor

nete dobandite

d. atunci cand rezulta din achizitia unei alte

intreprinderi al carei cost de achizitie este

acelasi cu valoarea de piata a activelor

nete dobandite

b. atunci cand rezulta din achizitia unei alte

intreprinderi al carei cost de achizitie este

mai mare decat valoarea de piata a

activelor nete dobandite, mai putin

datoriile preluate

e. in faza de negociere a contractului de

achizitie a unei alte intreprinderi

c. atunci cand rezulta din achizitia unei alte

intreprinderi al carei cost de achizitie este

mai mic decat valoarea de piata a activelor

nete dobandite

____ 60. In categoria stocurilor nu se includ:

a. materiile prime si materialele

consumabile

d. produsele finite si marfurile

b. productia in curs de executie e. avansurile pentru cumparari de stocuri

c. acreditivele

____ 61. Datoriile comerciale sunt delimitate sub forma:

a. furnizorilor si efectelor de platit d. furnizorilor si creantierilor

b. furnizorilor si efectelor de primit e. furnizorilor si debitorilor diversi

c. furnizorilor si efectelor comerciale

____ 62. Urmatoarea operatie are loc in cadrul unei intreprinderi: Se diminueaza capitalul social cu suma de 5.000

lei, prin retragerea unui actionar.

Operatia produce modificari patrimoniale de tipul:

a. A + x = P + x c. A = P + x - x

b. A - x = P - x d. A = P + x - x

____ 63. Cadrul conceptual al IASB prevede ca, pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, informatiile

contabile trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici calitative. Una dintre caracteristicile de mai jos nu

este prevazuta de cadrul conceptual al IASB. Care este aceasta?

a. inteligibilitatea d. credibilitatea

b. comparabilitatea e. relevanta (pertinenta)

c. exhaustivitatea

____ 64. IASB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le in clase

corespunzatoare, conform caracteristicilor lor economice. Aceste clase sunt denumite:

a. structurile situatiilor financiare d. elementele situatiilor financiare

b. caracteristicile calitative ale situatiilor

financiare

e. informatiile situatiilor financiare

c. rubricile situatiilor financiare

____ 65. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii?

a. observatia, rationamentul, comparatia d. bilantul, contul, balanta de verificare

b. analiza, sinteza, inventarierea e. clasificarea, documentatia, analiza

c. documentatia, evaluarea, calculatia

____ 66. Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IASB stabileste caracteristicile

calitative pe care trebuie sa le indeplineasca informatiile contabile. Care dintre acestea sunt corecte?

a. inteligibilitatea, relevanta, oportunitatea,

exhaustivitatea

d. pertinenta, raportul cost-beneficiu,

oportunitatea, comparabilitatea

b. credibilitatea, raportul cost-beneficiu,

comparabilitatea, relevanta

e. relevanta, credibilitatea, inteligibilitatea,

oportunitatea

c. inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea,

comparabilitatea

____ 67. Dispuneti de urmatoarele date din patrimoniu: cheltuieli de constituire 2.000 u.m.; amenajari de terenuri

4.000 u.m.; imobilizari necorporale 1.000 u.m.; impozit pe salarii 1.600 u.m.; imprumuturi bancare pe termen

lung si mediu 4.000 u.m.; furnizori-debitori 1.000 u.m; produse finite 2.000 u.m.

Care este valoarea activulelor circulante si valoarea datoriilor?

a. 3.000 u.m. si 5.600 u.m. d. 4.400 u.m. si 4.000 u.m.

b. 2.000 u.m. si 6.600 u.m. e. 5.600 u.m. si 3.000 u.m.

c. 4.000 u.m. si 4.400 u.m

____ 68. In scopul realizarii obiectivului sau, metoda contabilitatii foloseste o serie de procedee.

Care dintre urmatoarele grupe de procedee sunt utilizate si de alte discipline economice?

a. documentatia, evaluarea, calculatia,

inventarierea

d. contul, analiza, sinteza, calculatia

b. documentatia, observatia, rationamentul,

balanta de verificare

e. bilantul, observatia, sinteza, evaluarea

c. bilantul, contul, analiza, evaluarea

____ 69. Una dintre urmatoarele reguli referitoare la functionarea conturilor nu este corecta.

Care este aceasta?

a. conturile de activ incep sa functioneze

prin a se debita

d. conturile de pasiv se debiteaza cu

micsorarile de pasiv

b. conturile de pasiv se crediteaza cu

micsorarile de pasiv

e. conturile de activ prezinta sold final

debitor sau sunt soldate

c. conturile de activ se debiteaza cu maririle

de activ

____ 70. Rulajul contului reprezinta:

a. existentul valoric la un moment dat al

elementului patrimonial urmarit cu

ajutorul contului respectiv

c. continutul economic al elementului a carui

evidenta se tine cu ajutorul contului

b. miscarea sau totalul sumelor inregistrate

intr-o perioada de gestiune in debitul sau

creditul unui cont

d. existentul valoric, la inceputul perioadei

de gestiune, al elementului patrimonial

urmarit cu ajutorul contului respectiv

____ 71. Care este formula contabila corecta a urmatoarei tranzactii:

Se constituie o intreprindere care subscrie si emite un numar de 2.000 actiuni, la o valoare nominala de 10

lei/actiune

a. Decontari cu asociatii privind capitalul = Capital subscris nevarsat 20.000

b. Capital subscris nevarsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000

c. Capital subscris varsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 2.000

d. Decontari cu asociatii privind capitalul = Capital subscris varsat 20.000

____ 72. In urma analizei contabile se stabileste urmatoarea formula contabila:

Materii prime = Furnizori 10.000 lei. Aceasta reprezinta:

a. plata, prin banca, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime

aprovizionate

b. aprovizionarea cu materii prime de la furnizori cu suma de 10.000 lei

c. plata in numerar, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime

aprovizionate

d. aprovizionarea cu materiale consumabile de la furnizori pentru suma de 10.000 lei

____ 73. In contabilitate cheltuielile reprezinta:

a. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau

diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea

capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor

capitalului

b. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau

cresteri ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea

capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor

capitalului

c. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau

diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect cresterea

capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor

capitalului.

d. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau

diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea

diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea

capitalurilor proprii, inclusiv sub forma de distribuiri in beneficiul proprietarilor

capitalului.

e. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau

diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea

capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor

capitalului.

In contabilitate, veniturile reprezinta:

a. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari

sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in

cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale

actionarilor.

b. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau

diminuari ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri

ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

c. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari

sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in

scaderi ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale

actionarilor.

d. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari

sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in

cresteri ale capitalului propriu, rezultate din contributii ale actionarilor.

____ 75. Unul din componentele de mai nu este avut in vedere de evaluare, ca procedeu al metodei contabilitatii.

Care este acesta?

a. obiectul evaluarii c. etalonul monetar

b. aria evaluarii d. pretul

____ 76. Evaluarea presupune respectarea unor serii de principii, de reguli, care influenteaza intreaga metodologie

a evaluarii. Unul dintre principiile de mai jos nu reprezinta un principiu al evaluarii. Care este acesta?

a. Principiul stabilitatii unitatii monetare d. Principiul pragului de semnificatie

b. Principiul alegerii formei de evaluare

corespunzatoare scopului urmarit

e. Principiul costului istoric

c. Principiul stabilitatii unitatii monetare

____ 77. Valoarea de utilitate a unui bun se stabileste in functie de mai multi factori. Unul dintre factorii de mai jos

nu sta la baza stabilirii valorii de utilitate. Care este acesta?

a. calitatea bunului c. pretul pietei

b. utilitatea bunului d. gradul de uzura al bunului

Costul de achizitie al bunurilor procurate prin intermediul contractelor de vanzare-cumparare

este format din mai multe elemente. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element

component al costului de achizitie. Care este acesta?

a. pretul de cumparare d. alte cheltuieli accesorii necesare pentru

punerea in stare de utilitate sau intrarea

in gestiune a bunului respectiv

b. cheltuielile de transport-aprovizionare e. reducerile comerciale primite (rabaturi,

remize si risturne)

c. taxele nerecuperabile

Costul de productie al bunurilor produse in intreprindere este format din mai multe elemente.

Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element component al costului de productie.. Care

este acesta?

a. costul de achizitie al materiilor prime

consumate

d. o cota parte din cheltuielile indirecte

de productie, determinate rational ca

fiind legate de fabricatia bunului

respectiv

b. cheltuielile de transport-aprovizionare e. dobanzile la creditele bancare

contractate pentru productia cu ciclu

lung de fabricatie, aferente perioadei

pentru care se calculeaza costul de

productie

c. alte cheltuieli directe de productie

Daca bunurile similare de natura stocurilor sau titlurilor de valoare au valori de intrare diferite si

nu exista posibilitatea identificarii valorii lor de intrare, evaluarea la iesirea din patrimoniu se poate

face utilizand mai multe metode. Una dintre acestea nu se utilizeaza pentru evaluarea la iesire a

stocurilor. Care este aceasta?

a. a. metoda costului mediu ponderat

(CPM);

c. metoda primului lot intrat - primului lot

iesit (FIFO);

b. a. metoda identificarii specifice

d. metoda ultimului lot intrat - primului lot

iesit (LIFO);

Pentru stabilirea valorii de inventar ale elementelor patrimoniale nu se utilizeaza:

a. costurile de achizitie sau de productie d. indicii generali de preturi

b. preturile de piata e. indicii specifici de preturi

c. baremurile

Unul dintre enunturile de mai jos corespunde definitiei contului. Care este acesta?

a. contul este procedeul comun si altor

discipline economice, cu ajutorul

caruia se reflecta existenta si miscarea

fiecarui element patrimonial in parte,

ca urmare a modificarilor produse de

tranzactiile ce au loc in intreprindere

intr-o perioada de gestiune

c. contul este procedeul specific metodei

contabilitatii, cu ajutorul caruia se

reflecta existenta si miscarea fiecarui

element patrimonial in parte, ca

urmare a modificarilor produse de

tranzactiile ce au loc in intreprindere

intr-o perioada de gestiune

b. contul este procedeul specific metodei

contabilitatii, cu ajutorul caruia se

d. contul este procedeul utilizat de orice

discilina, cu ajutorul caruia se reflecta

reflecta existenta si miscarea de

ansamblu a elementelor patrimoniale,

ca urmare a modificarilor produse de

tranzactiile ce au loc in intreprindere

intr-o perioada de gestiune

existenta si miscarea fiecarui element

patrimonial in parte, ca urmare a

modificarilor produse de tranzactiile ce

au loc in intreprindere intr-o perioada

de gestiune

____ 83. Orice cont deschis in contabilitatea curenta are un anumit continut economic care poate sa reprezinte:

a. un mijloc economic d. o functie contabila

b. un proces economic e. un rezultat financiar

c. o sursa sau o grupa de surse de finantare

Unul din enunturile de mai jos nu corespunde regulilor de functionare a conturilor de activ. Care este

acesta?

a. Conturile de activ se crediteaza cu

micsorarile, diminuarile elementelor

patrimoniale de activ

d. Conturile de activ se debiteaza cu

micsorarile, diminuarile elementelor

patrimoniale de activ

b. Conturile de activ prezinta intotdeauna

sold final debitor sau sunt soldate

e. Conturile de activ se debiteaza cu

majorarile, cresterile elementelor

patrimoniale de activ

c. Conturile de activ incep sa functioneze

prin a se debita

Unul din enunturile de mai jos nu este important in clasificarea conturilor. Care este acesta?

a. clasificarea conturilor ofera posibilitatea

studierii sistematice si generalizate a

conturilor, asigurand legaturile reciproce

dintre ele

d. clasificarea conturilor ajuta la

intelegerea structurii planului de conturi

b. clasificarea conturilor permite

cunoasterea structurii acestora

e. clasificarea conturilor constituie un

mijloc eficient de cunoastere a obiectului

de studiu al contabilitatii

c. clasificarea conturilor permite asimilarea

cu usurinta a continutului economic si a

functiei contabile a conturilor

____ 86. Dupa continutul economic, nu distingem:

a. conturi de rezultate d. conturi de activ

b. conturi de mijloace economice e. conturi de procese economice

c. conturi de surse de finantare

____ 87. Planul de conturi general reprezinta:

a. matricea intregului sistem de conturi, in

cadrul careia fiecare cont este delimitat

printr-o denumire descriptiva, fiind

incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu

un anumit criteriu de clasificare

c. matricea intregului sistem de conturi, in

cadrul careia fiecare cont este delimitat

printr-o denumire si un simbol cifric, fiind

incadrat intr-o clasa si subclasa, in raport

cu un anumit criteriu de clasificare

matricea intregului sistem de conturi, in

cadrul careia fiecare cont este delimitat

printr-o denumire fara simbol cifric, fiind

incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu

un anumit criteriu de clasificare

b. matricea intregului sistem de conturi, in

cadrul careia fiecare cont este delimitat

printr-o denumire si un simbol cifric, fiind

incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu

un anumit criteriu de clasificare

d. matricea intregului sistem de conturi, in

cadrul careia fiecare cont este delimitat

printr-o denumire fara simbol cifric, fiind

incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu

un anumit criteriu de clasificare

Unul dintre elementele de mai jos nu defineste un cont sintetic in cadrul planului de conturi. Care

este acesta?

a. familia din care face parte c. continutul economic

b. functia contabila d. corespondenta cu alte conturi

Dubla inregistrare consta in:

a. inregistrarea concomitenta dar cu sume

diferite a unei operatii economice sau

financiare in doua conturi, si anume, in

debitul unui cont si in creditul altui

cont

c. inregistrarea concomitenta si cu

aceeasi suma a unei operatii

economice sau financiare in doua

conturi, si anume, in debitul unui cont

si in creditul altui cont

b. inregistrarea concomitenta dar cu sume

diferite a doua operatii economice sau

financiare in doua conturi, si anume, in

debitul unui cont si in creditul altui

cont

d. inregistrarea concomitenta dar cu sume

diferite a doua operatii economice sau

financiare in mai mult de doua conturi

Analiza contabila consta in:

a. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin

descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor aflate in

concordanta si a partii acestora - debit sau credit - in care urmeaza sa se

inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma

b. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin

descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor

corespondente si a partii acestora - debit sau credit - in care urmeaza sa se

inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma

c. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin

descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor

corespondente si a partii acestora - debit sau credit - in care urmeaza sa se

inregistreze tranzactia respectiva, concomitent dar cu sume diferite

d. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin

descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor

corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent

si cu aceeasi suma

Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta?

a. determinarea modificarilor pe care le produce respectiva tranzactie in structura

elementelor patrimoniale, precum si determi-narea sensurilor acestor modificari

b. aplicarea regulilor de functionare a conturilor, in vederea stabilirii partii conturilor

corespondente - debit sau credit - in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia

analizata, adica stabilirea formulei contabile

c. stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a conturilor corespondente

in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata

d. stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente

e. stabilirea naturii si, respectiv, a continutului tranzactiei supuse analizei

Formula contabila reprezinta:

a. calculul elementelor constitutive ale

unui cont

c. modalitatea de prezentare a unei

operatii economice sau financiare prin

incadrarea acesteia in debitul unui cont

si in creditul altui cont, sub forma de

egalitate valorica

b. modalitatea de asigurare a unei

egalitati intre elementele constitutive a

doua bilanturi

d. modalitatea de asigurare a unei

egalitati intre elementele constitutive a

unui bilant

Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutive al formulei contabile. Care

este acesta?

a. semnul "=" dintre conturile care

participa la inregistrare

d. suma care face obiectul inregistrarii

b. denumirea contului corespondent

debitor

e. denumirea contului corespondent

creditor

c. documentul justificativ care atesta

infaptuirea operatiei

Articolul contabil se obtine prin adaugarea la elementele formulei contabile a altor elemente. Unul

dintre acestea nu reprezinta un element constitutive al articolului contabil. Care este acesta?

a. semnatura si numele persoanei care a

intocmit articolul contabil

c. data cind are loc tranzactia

b. documentul justificativ care atesta

infaptuirea tranzactiei

d. explicatia descriptiva a tranzactiei

Inregistrarea cronologica consta in:

a. Inregistrarea tranzactiilor consemnate

in documente, in ordinea in care

acestea au avut loc, sub forma de

c. Inregistrarea tranzactiilor consemnate

in documente, indiferent de ordinea in

care acestea au avut loc, sub forma de

formule contabile formule contabile

b. Inregistrarea tranzactiilor consemnate

in documente, indiferent de ordinea in

care acestea au avut loc, sub forma de

articole contabile

d. Inregistrarea tranzactiilor consemnate

in documente, in ordinea in care

acestea au avut loc, sub forma de

articole contabile

Contabilitatea nu poate fi privita ca:

a. o disciplina informationala d. un limbaj normalizat

b. un ansamblu de cunostinte teoretice cu

valoare universala

e. o tehnica de inregistrare, prelucrare,

clasificare, interpretare si comunicare a

informatiilor

c. o arta

Contabilitatea generala (financiara) indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile de mai jos nu

apartin contabilitatii financiare. Care este aceasta?

a. functia de furnizare a informatiilor

necesare bugetelor si conturilor

previzionale

c. functia de instrument de verificare si

proba, generata de ratiuni juridice si

fiscale d. functia de comunicare

financiara externa, avand drept scop

informarea diverselor categorii de

utilizatori ai informatiei contabile

b. functia de furnizare a informatiilor

necesare sintezelor macroeconomice,

pentru calcularea conturilor nationale

d. functia de inregistrare a tranzactiilor

intreprinderii, in scopul determinarii

periodice a situatiei patrimoniale si

financiare si a rezultatului

intreprinderii

Contabilitatea de gestiune indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile de mai jos nu apartin

contabilitatii de gestiune. Care este aceasta?

a. functia de determinare a rezultatelor

analitice pe produse sau activitati

d. functia de furnizare a informatiilor

necesare sintezelor macroeconomice,

pentru calcularea conturilor nationale

b. functia de producere a informatiilor

destinate masurarii performantelor

intreprinderii (rentabilitate,

productivitate etc.) la nivelul

produselor si al sectoarelor de

activitate

e. functia de furnizare a informatiilor

necesare bugetelor si conturilor

previzionale

c. c. functia de determinare a costurilor

pe produs, activitati si unitati

organizationale (divizii, ramuri,

departamente etc.)

____ 99. Determinarea economica a bunurilor este conferita de:

a. forma si continutul lor

c. forma si valoarea lor

b. continutul si valoarea lor

d. utilitatea si valoarea lor

____ 100. Obiectul de studiu al contabilitatii comporta anumite trasaturi. Una dintre acestea nu caracterizeaza obiectul

de studiu al contabilitatii. Care este aceasta?

a. Contabilitatea studiaza modul in care se

asigura gestiunea patrimoniului

d. Contabilitatea studiaza echilibrul intern al

patrimoniului

b. Contabilitatea studiaza patrimoniul in

expresie cantitativ-valorica

e. Contabilitatea studiaza echilibrul global al

patrimoniului

c. Contabilitatea studiaza patrimoniul in

expresie valorica

____ 101. Patrimonial cuprinde mai multe structuri de activ. Una dintre structurile de mai jos nu reprezinta o structura

de activ. Care este aceasta?

a. Cheltuieli in avans

c. Active circulante

b. Active circulante d. Venituri in avans

Imobilizarile necorporale nu cuprind:

a. Cheltuielile de constituire d. Cheltuielile de cercetare

b. Cheltuielile de dezvoltare e. Avansurile si imobilizarile necorporale

in curs de executie

c. Fondul comercial

Dispuneti de urmatoarele date din patrimoniu: cheltuieli de constituire 2.420 u.m.; terenuri 4.300

u.m.; cheltuieli de dezvoltare 1.615 u.m.; impozit pe salarii 1.800 u.m.; credite bancare pe termen

lung 4.110 u.m.; furnizori-debitori 1.350 u.m.; produse finite 2.730 u.m.. Care este valoarea

activelor circulante si valoarea datoriilor?

a. 2.730 u.m. si 5.910 u.m. d. 4.080 u.m. si 5.910 u.m.

b. 4.110 u.m. si 5.910 u.m. e. 4.080 u.m. si 4.110 u.m.

c. 1.350 u.m. si 4.110 u.m.

Care dintre bazele de evaluare de mai jos sunt utilizate in situatiile financiare, in combinatii

variate, conform Cadrului conceptual al IASB?

a. Costul istoric, costul curent, valoarea

realizabila

d. Costul istoric, costul curent, valoarea

realizabila, valoarea actualizata

b. Costul istoric, costul curent, valoarea

actualizata

e. Costul istoric, costul curent, valoarea

realizabila, valoarea actualizata,

valoarea amortizabila

c. Costul istoric, costul curent

Care dintre structurile de mai jos sunt vizate direct de evaluarea pozitiei financiare, potrivit Cadrului

conceptual al IASB?

a. activele, capitalurile proprii, veniturile si rezultatele

b. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile

c. activele, capitalurile proprii, cheltuielile si rezultatele

d. activele, datoriile si capitalurile proprii

e. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile

In raport cu modul de intocmire si cu rolul lor in cadrul sistemului informational, documentele

contabile nu pot fi:

a. documente justificative

c. documente centralizatoare

b. registre contabile

d. documente contabile de sinteza

Registrele contabile nu cuprind:

a. Registrul Cartea-Mare

c. Registrul de evidenta fiscala

b. Registrul Jurnal

d. Registrul Inventar

Evaluarea are in vedere mai multe componente. Una din componentele de mai jos nu are legatura cu

evaluarea. Care este aceasta?

a. obiectul evaluarii c. subiectul evaluarii

b. etalonul monetar d. pretul

____ 109. Plusvaloarea rezultata in urma reevaluarii elementelor patrimoniale de activ se reflecta ca :

a. rezerve d. rezerve din reevaluare

b. rezultat reportat e. prime de capital

c. rezultat al exercitiului

____ 110. Unul din principiile de mai jos nu sta la baza evaluarii in contabilitate. Care este acesta?

a. Principiul stabilitatii unitatii monetare c. Principiul costului istoric

b. Principiul permanentei metodelor d. Principiul prudentei

____ 111. Una din operatiile de mai jos nu produce o modificare patrimoniala de tipul:

A+x = P+x

Care este aceasta?

a. Aprovizionarea cu materii prime de la

furnizori

c. Majorarea capitalului social pe seama

rezervelor

b. Contractarea unui credit bancar pe termen

lung

d. Subscrierea capitalului social

____ 112. Una din operatiile de mai jos nu produce o modificare patrimoniala de tipul:

A-x = P-x

Care este aceasta?

a. Se achita prin cont datoria fata de

furnizori cu suma de 3.000 lei

c. Se acorda in numerar un avans unui

salariat in valoare de 1.000 lei

b. Se achita prin banca datoria fata de un

creditor cu suma de 2.000 lei

d. Se achita in numerar datoria fata de stat

privind impozitul pe salarii cu suma de

2.000 lei

____ 113. Una din operatiile de mai jos produce o modificare patrimoniala de tipul: A+x-x = P

Care este aceasta?

a. se diminueaza capitalul social cu suma de

3.000 lei, prin retragerea unui actionar

c. se diminueaza capitalul social cu suma de

1.000 lei, cu pierderea inregistrata in

exercitiul finanmciar anterior

b. se alimenteaza casa firmei cu suma de

2.000 lei cu disponibilitati din contul de la

banca

d. se efectueaza o plata in numerar catre un

furnizor in valoare de 500 lei

____ 114. Una din operatiile de mai jos produce o modificare patrimoniala de tipul: A=P+x-x.

Care este aceasta?

a. se inregistreaza datoria fata de banca cu

valoarea dobanzii lunare in valoare de

4.000 lei

c. se incaseaza creanta de la un client, prin

cont, cu suma de 2.000 lei

b. se plateste in numerar datoria fata de un

furnizor de imobilizari in valoare de 1.000

lei

d. se majoreaza capitalul social cu primele de

capital in valoare de 1.000 lei

____ 115. Ecuatia generala a contabilitatii europene se prezinta prin relatia:

a. Actuv = Capital propriu + Pasiv c. Bunuri economice = Drepturi + Obligatii

b. Patrimoniul net = Bunuri economice -

Obligatii

d. Activ = Pasiv

____ 116. Ecuatia generala a contabilitatii anglo-saxone se prezinta prin relatia:

a. Activ = Capital propriu + Pasiv c. Bunuri economice = Drepturi + Obligatii

b. Patrimoniul net = Bunuri economice -

Obligatii

d. Activ = Pasiv

Total activ = Total pasiv este:

a. o simpla coincidenta

b. o relatie anormala pentru situatia financiara a firmei

c. egalitatea bilantiera

____ 118. Structura activului patrimonial este reprezentata de:

a. active imobilizate, active circulante si

active rectificative

c. active imobilizate, active circulante si

cheltuieli in avans

b. active imobilizate, active circulante si

datorii

d. active imobilizate, active circulante si

capitaluri proprii

____ 119. Structura pasivului patrimonial cuprinde:

a. capitalul propriu, datoriile si pasivele de

regularizare

c. capitalul propriu, datoriile, provizioane

pentru depreciere si pasive de regularizare

b. capital si rezerve, provizioane pentru

riscuri si cheltuieli, datorii si venituri in

avans

d. capitalul propriui, datoriile, provizioanele

pentru riscuri si cheltuieli, provizioane

pentru depreciere si pasive de regularizare.

Yes/No

Indicate whether you agree with the sentence or statement.

____ 120. In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop stabilirea

conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata.

____ 121. Dubla inregistrare consta in inregistrarea conconitenta dar cu sume diferite a unei operatii in doua conturi, si

anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont

____ 122. Actiunule proprii sunt reprezentate de actiuni cotate si necotate, obligatiuni emise si rascumparate,

obligatiuni cotate si necotate achizitionate de intreprindere in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un

termen scurt

____ 123. A debita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului.

____ 124. A credita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului

____ 125. Rulajul contului reprezinta miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in debitul sau

creditul unui cont

____ 126. Conturile monofunctionale sunt acelea care, la sfarsitul perioadei de gestiune, prezinta un singur fel de sold,

fie numai debitor, fie numai creditor

____ 127. Conturile bifunctionale sunt acele conturi care pot prezenta, la un moment dat, fie sold debitor, fie sold

creditor

____ 128. Formularele tipizate sunt suporturi tehnice de informatii in care continutul, forma si formatul nu sunt

prestabilite si imprimate

Evaluarea reprezinta cuantificarea si masurarea, in expresie baneasca, a marimii mijloacelor

materiale, a creantelor, plasamentelor, angajamentelor, cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor

obtinute

____ 130. Pentru anumite elemente patrimoniale, cum ar fi, de exemplu, stocurile, la inregistrarea in conturi a acestora

se utilizeaza, alaturi de etalonul valoric, si etalonul natural.

____ 131. Totalul sumelor cuprinde existentul initial si rulajul elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului

____ 132. Soldul contului se stabileste ca diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare, preluand

semnul totalului mai mic

____ 133. Conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita si se debiteaza cu existentele de activ, iar conturile de

pasiv incep sa functioneze prin a se credita si se crediteaza cu existentele de pasiv

Conturile de activ se mai crediteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de activ, iar

conturile de pasiv se mai crediteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de pasiv.

____ 135. Dupa continutul economic al contului, distingem numai conturi de mijloace economice si conturi de surse de

finantare

____ 136. Caracteristica directivelor contabile europene consta in aceea ca elaborarea lor se face dupa schema unui

proces legislativ si nu se bazeaza pe un cadru conceptual care sa asigure coerenta normelor

____ 137. IASB are ca obiectiv elaborarea si publicarea, in interesul publicului, de standarde contabile internationale ce

au trebuit si vor trebui sa fie respectate cu ocazia prezentarii situatiilor financiare, precum si sa asigure

acceptarea si aplicarea acestor norme la nivel national.

____ 138. Lichiditatea reprezinta capacitatea fiecarui mijloc economic de a parcurge calea normala a ciclului de

exploatare pana la transformarea lui in bani

Completion

Complete each sentence or statement.

139. Radiografiind produsele reformei contabilitatii romanesti, se constata cele doua atribute ale sale:

_________________ si internationalizarea

140. Prima lucrare din literatura contabila care prezinta descrierea partidei duble in contabilitate apartine italianului

141. Terenurile au o durata de utilizare ____________, fiind singurele elemente ale imobilizarilor corporale care

nu se amortizeaza

142. Activele ______________ reprezinta bunurile si valorile cu o durata de folosinta indelungata (mai mare de un

an) in activitatea intreprinderii si care nu se consuma la prima utilizare

143. Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din Romania definesc imobilizarile

necorporale ca fiind active identificabile ______________, fara suport corporal, care sunt detinute pentru

utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii, pentru locatie la terti sau in scopuri

administrative

144. Valoarea amortizabila a activelor necorporale trebuie alocata ____________ pe durata de viata utila

145. Cheltuielile de constituire cuprind cheltuielile cu infiintarea, dezvoltarea si fuziunea intreprinderii (taxe de

inregistrare si inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuieli de prospectare a

pietei si de publicitate) numai cand reglementarile permit _______________ acestora

146. Concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si valorile similare si alte imobilizari necorporale

cuprind toate cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de ______________ a unui bun, activitate

sau serviciu (in cazul concesiunilor), a unui brevet, a unui know-how, a unei licente, a unei marci si altor

drepturi similare de proprietate industriala si intelectuala

147. Cauza existentei fondului comercial o constituie existenta unor elemente ______________ generate de

intreprindere care nu sunt recunoscute distinct in contabilitate (reputatia, clientela, vadul comercial, firma

etc.).

148. Caracteristica imobilizarilor corporale este aceea ca acestea participa in procesul muncii cu intreaga lor

valoare de utilitate, dar se consuma si isi transmit, in mod treptat, valoarea asupra _______________ noilor

produse

149. Valoarea _____________ este alocata sistematic pe durata de viata utila a unui activ corporal, prin alegerea

unei metode de amortizare in masura sa reflecte ritmul in care beneficiile economice sunt consumate de catre

intreprindere

150. Terenurile au durata de utilizare _____________.

151. Instalatiile tehnice si masinile sunt mijloace fixe reprezentate de echipamente tehnologice, aparate si

instalatii de masurare, control si ______________, mijloace de transport, animale si plantatii

152. Costul de achizitie sau de productie al mijloacelor fixe se include ____________ in cheltuielile activitatii prin

procesul amortizarii

153. Imobilizarile financiare se mai numesc si _____________ financiare pe termen lung

154. Activul curent reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare nu este _______________.

155. Materiile prime sunt destinate utilizarii in procesul de productie, participa direct la generarea produselor,

regasindu-se in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor _____________, fie transformata

156. Ambalajele sunt bunurile utilizate in scopul protectiei pe timpul transportului sau ____________ diverselor

active

157. _______________ sunt bunurile al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o faza de fabricatie si care

urmeaza a trece in continuare in procesul tehnologic al altor faze de fabricatie sau se livreaza tertilor

158. __________ sunt acele bunuri care au fost cumparate de intreprindere in vederea revanzarii.

159. _____________ reprezinta valori economice avansate temporar de titularul de patrimoniu altor persoane

fizice sau juridice, pentru care acesta urmeaza sa primeasca un echivalent valoric

160. Toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de o valoare avansata si care urmeaza sa dea un

echivalent corespunzator se numesc generic ___________.

161. Creantele _____________ sunt compuse din creante fata de clienti si efecte de primit

162. Sumele de incasat de la entitatile afiliate sunt generate de reletiile dintre societatea-mama si ____________

sale

163. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare reprezinta

creantele generate de relatiile de decontare ale intreprinderii cu intreprinderile ____________.

164. Creantele privind capitalul subscris si nevarsat sunt reprezentate de creantele generate de relatiile

intreprinderii cu _____________ sai, referitoare la subscrierile de capital social, efectuate si nedepuse inca

165. Rezervele din reevaluare reprezinta . create prin .. imobilizarilor corporale si a celor

166. Reducerea capitalului se efectueaza prin rambursarea catre actionari sau asociati a unei din acesta, atuci

cand societatea il considera prea in raport cu activitatea sa, sau atunci cand reduce . dintr-un

sector sau ramura de activitate.

167. Actiunile proprii sunt actiunile proprii rascumparate .. de intreprindere in vederea

..lor personalului propriu sau tertilor, regularizarii cursului.. sau reducerii

capitalului social.

168. Activele .. reprezinta bunurile si valorile cu o durata de folosinta . in activitate

intreprinderii si care nu se . de la prima utilizare.

169. Fondul comercial este recunoscut ca activ atunci cand rezulta din .. unei alte intreprinderi

al carei cost de achizitie este . valorii de piata a activelor nete dobandite.

170. Imobilizarile financiare, denumite si investitii financiare pe termen lung, cuprind valorile financiare

de intreprindere pe termen lung, sub forma de .. si creante financiare, in scopul obtinerii

de venituri financiare sub forma . si a dobanzilor, prin cresterea valorii capitalizate sau prin

realizarea de beneficii din comercializarea acestor invetitii.

Matching

a. Principiul permanentei metodelor

b. Principiul prudentei

c. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

d. Principiul continuitatii activitatii

e. Principiul pragului de semnificatie

f. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

g. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

h. Principiul independentei exercitiului

____ 171. Presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in

imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia

____ 172. Presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea

elementelor patrimoniale si a rezultatelor, ceea ce conduce la asigurarea comparabilitatii in timp a

informatiilor financiare

____ 173. Presupune ca informatiile prezentate in situatiile financiare sareflecte realitatea economica a evenimentelor

sau a tranzactiilor, si nu numai forma lor juridica

____ 174. Presupune ca orice element care are o valoarea semnificativa pentru intreprindere sa fie prezentat distinct in

cadrul situatiilor financiare

____ 175. Presupune utilizarea de catre intreprinderi a unei contabilitati de angajamente, in sensul ca intreprinderile vor

lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului pentru care se face raportarea,

fara a se tine seama de data incasarii veniturilor sau a efectuarii platii cheltuielilor.

____ 176. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului

precedent, cu exceptia erorilor impuse de aplicarea normei IAS 8

____ 177. Face precizari in legatura cu modalitatea in care trebuie stabilita valoarea totala corespunzatoarea unei pozitii

in bilant, si anume, prin determinarea separata a valorii aferente fiecarui element individual de activ sau de

pasiv;

____ 178. Impune ca valoarea oricarui element sa fie determinata tinand cont de urmatoarele aspecte:

- luarea in considerare in considerare, in cadrul situatiilor financiare, numai a profiturilor recunoscute pana la

data inchiderii exercitiului financiar;

- se tine seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care iau nastere;

- luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca exercitiul

financiar se incheie cu profit sau pierdere.

a. Cladiri

b. Abonamente contractate pentru urmatoarele trei luni

c. Echipamente de productie

d. Subventii pentru achizitia unui utilaj

e. Creante de primit de la clienti

f. Profit obtinut din activitatea societatii

g. Datorii catre salariati

h. Licente pentru programe informatice

____ 179. Imobilizari necorporale

____ 180. Creante

____ 181. Capital propriu

____ 182. Venituri in avans

____ 183. Imobilizari corporale

____ 184. Cheltuieli in avans

____ 185. Datorii

____ 186. Stocuri

a. Creditori diversi

b. Debitori diversi

c. Cheltuieli de inregistrare si inmatriculare

d. Avans de trezorerie

e. Materiale de natura obiectelor de inventar

f. Rezerva legala

g. Creante imobilizate

h. Terenuri

____ 187. Imobilizari necorporale

____ 188. Stocuri

____ 189. Creante

____ 190. Casa si contruri la banci

____ 191. Imobilizari corporale

____ 192. Datorii

____ 193. Imobilizari financiare

____ 194. Capital propriu

a. Avansuri de numerar acordate angajatilor

pentru cheltuieli diverse

e. Chirii incasate in avans pentru primele 6

luni ale anului

b. Bilete la ordin de incasat f. Abonamente achitate care for fi utilizate in

anul 2008

c. Cambii de platit g. Rezerve din reevaluare

d. Pierdere probabila datorata unui litigiu h. Utilaje

____ 195. Active circulante - Creante

____ 196. Provizioane petru riscuri si cheltuieli

____ 197. Venituri in avans

____ 198. Cheltuieli in avans

____ 199. Datorii

____ 200. Capital propriu

____ 201. Active circulante - Disponibilitati

____ 202. Active imobilizate - Imobilizari corporale

a. Cheltuieli de constituire e. Acreditive

b. Ambalaje f. Terenuri si constructii

c. Creante legate de participatii g. Abonamentul RATB

d. Creante in cadrul grupului h. Actiuni proprii

____ 203. Active imobilizate - Imobilizari corporale

____ 204. Active circulante - Creante

____ 205. Active imobilizate - Imobilizari financiare

____ 206. Active circulante - Investitii financiare pe termen scurt

____ 207. Active circulante - Casa si conturi la banci

____ 208. Cheltuieli in avans

____ 209. Active imobilizate - Imobilizari necorporale

____ 210. Active circulante - Stocuri

a. Capital subscris nevarsat e. Abonament RATB

b. Litigii f. Instalatii tehnice si masini

c. Imprumuturile si datoriile asimilate g. Subventii pentru invetitii

d. Cheltuieli de dezvoltare h. Titluri de participare si interese de

participare

____ 211. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

____ 212. Active imobilizate - imobilizari necorporale

____ 213. Active imobilizate - imobilizari corporale

____ 214. Venituri in avans

____ 215. Active imobilizate - imobilizari financiare

____ 216. Capital propriu

____ 217. Chetluieli in avans

____ 218. Datorii

a. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni e. Casa in lei

b. Chirii platite anticipat f. Chirii incasate anticipat

c. Amenzi si penalitati g. actiuni cotate

d. Rezultatul reportat h. Creante privind capitalul subscris si

nevarsat

____ 219. Venituri in avans

____ 220. Cheltuieli in avans

____ 221. Active circulante - Casa si conturi la banci

____ 222. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

____ 223. Active circulante - creante

____ 224. Datorii

____ 225. Active circulante - investitii financiare pe termen scurt

____ 226. Capital si rezerve

a. Subventii pentru investitii e. Obligatiuni emise si rascumparate

b. Credite primite de la banca si alte institutii f. Creante din interese de participare

c. Despagubiri g. Stocuri aflate la terti

d. Rezerve pentru actiuni proprii h. Imprumuturi acordate pe termen lung

____ 227. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

____ 228. Capital social

____ 229. Datorii

____ 230. Active circulante - Titluri de plasament

____ 231. Active circulante - Stocuri

____ 232. Ventituri in avans

____ 233. Active imobilizate - imobilizari financiare

____ 234. Active circulante - Valori in curs de decontare

a. Ale creante imobilizate e. Fondul comercial

b. Creante din interese de participare f. Produse finite

c. Avansuri de trezorerie g. Actiuni proprii

d. Alte instalatii, utilaj si mobilier h. Prime de emisiune

____ 235. Active circulante - creante

____ 236. Active circulante - stocuri

____ 237. Active imobilizate - imobilizari necorporale

____ 238. Active circulante - Investitii financiare pe termen scurt

____ 239. Active circulante - Casa si conturi la banci

____ 240. Capital propriu

____ 241. Active imobilizate - Imobilizari corporale

____ 242. Active imobilizate - imobilizari financiare

a. 5311 = 5121 e. 5191 = 5121

b. 5121 = 5191 f. 5311 = 411

c. 301 = 401 g. 441 = 5121

d. 106 = 1012 h. 5121 = 5311

____ 243. Majorarea capitalului social prin incorporarea din rezerve

____ 244. Se restituie o parte din creditul bancar pe termen scurt prin banca

____ 245. Contracteaza si incaseaza de la banca un credit bacar pe termen scurt

____ 246. Ridica disponibilitati din casierie si le depune la banca

____ 247. Ridica disponibilitati din contul bancar si le depune in casierie

____ 248. Achita din contul bancar impozitul pe profit

____ 249. Se incaseaza in numerar creante de la clienti

____ 250. Achizitioneaza materii prime conform facturii furnizoruluiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1124
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved