Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


IAS 39 - INSTRUMENTE FINANCIARE: Recunoastere si evaluare

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micIAS 39 - INSTRUMENTE FINANCIARE: Recunoastere si evaluare

SCOPUL:de a trece in revista principalele instrumente financiare si de a le prezenta;

-se axeaza pe explicarea detaliata a instrumentelor derivate si motivele pentru care societatea le foloseste;

explica ce informatii trebuie sa fie incluse in situatia financiara a societatilor ce folosesc instrumentele financiare;

-explica in termeni generali contabilitatea instrumentului financiar (conf. IAS 39) si cerintele asociate de prezentare a informatiei (conf. IAS 32 si 39);

-da exemple concrete referitoare la contabilitatea diferitelor tipuri de instrumente financiare.

DEFINITII

Sunt reluate definitii din IAS 32 si prezentate elemente noi.

Instrumentul financiar se poate defini si ca un flux de numerar cu anumite riscuri, in functie de predictibilitate acestor fluxuri.

Instrumentele financiare pot fi primare si derivate.

Instrumentele financiare primare (IP) sunt numerar, creante, datorii, credite luate si acordate si obligatiuni.

Instrumentele financiare derivate (ID) sunt un tip special de instrument financiar (aparute pentru a acoperi riscul operatie) si se caracterizeaza prin:

- valoare ce se modifica in functie de evolutia unei rate specificate a dobanzii, a pretului unui titlu, a cursului de schimb valutar etc. sau a oricarui alt element variabil similar (denumita "Baza" sau "valoare de baza");

- nu necesita o investitie neta initiala sau necesita o investitie neta initiala de valoare mica, in comparatie cu alte tipuri de contracte ce au o reactie similara la modificarea conditiilor de piata si

- se deconteaza la o data stabilita in viitor.

La instrumentele derivate cumparatorul plateste doar o parte din valoarea activului de baza, dar poate beneficia integral de variatia pretului acelui activ.

In categoria instrumentele derivate sunt cuprinse contractele: forward, futures, swap, pe optiuni.

Forward - este un angajament de a cumpara/vinde un anumit instrument financiar sau o anumita marfa la o data viitoare (stabilita) si la un pret specificat.

Futures - tranzactia planificata a se face in viitor, pentru o cantitate standard dintr-un produs financiar sau nefinanciar; este un contract tranzactionat la bursa.

Swap - este un contract de schimb de datorii (ex. de la o rata variabila a dobanzii la orata fixa a dobanzii).

Instrumentele derivate au aparut in conditiile volatilitatii ridicate a pietelor globale de marfuri si financiare (o data cu caderea Acordului Bretton Woods, pentru mentinerea ratelor dobanzii si a cursurilor valutare la nivelul mondial, semnat dupa al II-lea razboi mondial in 1970 si renuntarea de catre SUA la standardul aur), si societatile trebuie sa faca fata:

-riscului ratei dobanzii riscul ca profiotul, activele si datoriile sa fie influientate negativ ale modificarilor ratelor dobanzii;

-riscul valutar riscul ca profitul, activele si datoriile societatii sa fie influientate negativ de modificarile cursului de schimb valutar. Firmele care importa si exporta bunuri .vor fi expuse acestui risc, putand deveni astfel necompetitiva din cauza variatiilor cursurilor valutare.

Instrumentele derivate permit societatilor sa-si gestioneze sau sa-si ajusteze riscurile specifice la care sunt expuse, pentru a-si stabiliza fluxurile de numerar.

Aceste riscuri se pot "acoperi" prin "metode naturale":

-se investesc atunci cand este momentul si nu cand se intampla sa aiba disponibilitati sau

-isi plaseaza fabricile in tari in care doresc sa vand. Ele .sunt mai greu de aplicat sau imposibil.

Instrumentele derivate ofera o modalitate mai eficienta de acoperire a riscurilor specifice, dar aceasta nu inseamna ca intreprinderea nu-si asuma alte riscuri.

Exemplu

Exista riscul la societati sa nu poata onora obligatia de plata, drept pentru care nu inseamna ca trebuie sa foloseasca instrumente financiare pe care nu le inteleg, ci se impune un control riguros asupradepunerilor de trezorerie.

CLASIFICARI

1.Clasificarea instrumentelor financiare in

active financiare si

datorii financiare

2.Clasificarea instrumentelor financiare in funatie de scopul detinerii (politica de investitii):

a) active financiare sau datorii financia detinute in scopul tranzactiei, achizitionate sau produse cu scopul de a genera profit, ca rezultat al fluctuatiilor de pret pe termen scurt;

b)investitii pastrate pana la scadenta, adica active financiare cu plati fixe/determinabile si scadenta fixa;

c)imprumuturi si creante create de intreprindere sunt active financiare create cu scopul de a furniza bani, marfuri saui servicii direct unui debitor (altele decat cele care sunt initiate de a fi vandute imediat sau in termen scurt- ce sunt clasificate la pct.a);

d)active financiare disponibile pentru vanzare, cele ne incluse in categoriile anterioare.

Tipuri de instrumente derivate

Optiunile

O optiune de cumparare/vanzare-reprezinta dreptul de cumparare/vanzare a unui anumit activ la un pret prestabilit la o data viitoare precizata.

Cumparatorul unei asemenea optiuni crede ca pretul activului respectiv va creste, el risca sa piarda cel mult valoarea primei platite pentru optiune.

Vanzatorul unei astfel de optiuni doreste ca pretul activului respectiv sa scada sub pretul de exercitare a optiunii, pentru a-si putea vinde activul pentru o suma > decat valoarea de piata. Optiunea este exercitata numai cand pretul activului pe o piata scade sub pretul de exercitare.

Vanzatori de optiuni isi asuma un risc mai mare decat cumparatorul.

Vanzator cedeaza o prima in schimbul unor drepturi speciale Cumparator

¯

Primeste plata

(garantata) dar are obligatie in viitor

Stabilirea preturilor de catre vanzator este foarte importanta. Se determina prin algoritmi si programe informatice, ce au la baza calcule cu variante de factori (estimarea volatilitatii pretului activului de baza si posibilitatea de exercitare a optiunii de catre cumparator).

Cu cat vanzatorul va crede ca pretul activului va varia mai mult, cu atat va stabili o prima mai ridicata pentru optiune.

Exemplu de optiune pe valuta:

SC A/Romania exporta tractoare in lume (se presupune ca nu exista inflatie).

Societatea primeste o comanda de 1000 tractoare a 30.000 $/buc, cu termen de livrare peste un an. Desi aceasta este o veste buna, comanda implica riscuri foarte mari.

La momentul semnarii contractului 1 = 30.000 lei, iar comanda are o valoare de 900.000 mil. lei (900 mil./lei/tractor), adica 30 mil. $.

Productia+livrarea costa 800 mil. lei/tractor (800.000 mil. lei). Rezulta ca se asigura o marja de castig de 100.000 mil. lei.

1)Daca peste 1 an: 1 dolar = 25.000 lei, atunci 30.000 mi $ reprezinta doar 750.000 milioane lei ( 750 milioane lei/tractor)

Rezulta ca S.C.A nu ar avea profit ci o pierdere de 50.000 mil. lei

Comanda

1000 tract

30.000$/buc

1$=30.000 lei

(la data contractului)

1$=25.000 lei

(peste 1 an)

Valoarea comenzii ($)

30,000,000

30,000,000

Valoarea comenzii (lei)

900,000,000

750,000,000

Costul

(produs+livrare)

800,000,000

800,000,000

Marja de castig

100,000,000

(50,000,000)

Cum poate firma sa se protejeze?

Societatea poate cumpara o optiune pe valuta scadenta la 12 luni pentru 30 mil. dolari la un curs de 30.000 lei.

a). la sfarsitul celor 12 luni i se plateste cele 30 mil. $, cursul este de 28.000 lei. In acest caz societatea isi exercita optiunea pentru optinerea 30 mil.$ x 30.000 lei;

b). daca cursul valutar va fi 40.000 lei, societatea nu-si va exercita optiunea, ci ar lua cele 30 mil. $ la livrare si le-ar schimba in 1.200.000 mil. lei, rezultand un profit suplimentar de 300mil. lei.

Contracte la termen (CT)

Un contract la termen simplu obliga o parte sa cumpere si alta sa vanda un instrument financiar sau un bun la o data viitoare.

Exemple de contract la termen contractul forward, contractul futures si tranzactiile swap.

O societate are de facut plati la o rata fixa a dobanzii, considerand ca rata dobanzii urmeaza sa scada si deci ar prefera sa faca plati la o rata variabila.

O alta societate are o parere opusa.

Cele doua societati pot face schimb de obligatii de plata a dobanzii,aceste societatii se intalnesc cu ajutorul unui intermediar, ce percepe un comision pentru tranzactia incheiata.

Operatiuni speculative si de arbitraj

Instrumentele derivate sunt cele mai folosite in operatunile speculative si de arbitraj, aceste operatiuni sunt domeniul dealerilor si altor operatori pe piata bursiera.

Arbitrajul inseamna exploatarea anomaliilor preturilor de pe diferite piete; posibilitatea ca aceeasi actiune sa aiba preturi diferite pe doua piete.

Proceduri de control al riscurilor

Procedurile de control al riscurilor utilizatorilor instrumentelor trabuie sa vizeze numeroase tipuri de riscuri: riscuri de piata, riscuri de credit, riscuri de lichiditate, riscul juridic si operational.

Informatii pentru investitori si alte persoane interesate sunt necesare pentru:

intelegerea activitatii societatii referitoare la instrumentul financiar si prezentarea informatiilor se face conform IAS 32:

- intelegerea impactului pe care instrumentele financiare bilantiere si extrabilantier il au asupra situatiei si performantei financiare a societatii, precum si asupra fluxului de numerar ale acesteia si

- a ajute la evaluarea nivelului, momentului si certitudinii viitoarelor fluxuri de numerar asociate acestor instrumente

RECUNOASTERE SI EVALUARE

A). Recunoasterea

1). Recunoasterea initiala

Standardul prevede recunoasterea tuturor activelor si datoriilor financiare, inclusiv a tuturor instrumetelor financiare in bilant. Recunoasterea se realizeaza cand, si numai cand, intreprinderea devine parte a contractului aferent instrumentului financiar.

Instrumentele financiare sunt initial evaluate la cost, care este:

- in cazul activelor- valoarea justa a contra prestatiei cedate (inclusiv costul tranzactiei platite) pentru activul financiar;

- in cazul datoriilor- valoarea justa a contra prestatiei primite pentru achizitia datoriei financiare (minus costul tranzactiei platite).

Rezulta ca valoarea justa este reflectarea cotatiilor publice, ale preturilor stabilite pe o piata activa.

2) Recunoasterea ulterioara

Ulterior recunoasterii initiale, toate activele financiare vor fi evaluate la valoarea justa, cu exceptia urmatoarelor elemente, care trebuie inregistrate la costul amortizat:

-creditele si creantele generate de intreprindere si care nu sunt detinute cu scopul tranzactionarii;

-alte plasamente cu scadenta fixa, cum ar fi titlurile de valuare si actiunile preferentiale obligatoriu rascumparabile, pe care intreprinderea intentioneaza si este capabila sa le pastreze pana la scadenta si

-active financiare a caror valoare justa nu poate fi evaluata credibil.

Costul amortizat - reprezinta valoare la care activul financiar sau datoria financiara a fost evaluat(a) la momentul recunoasterii initiale, minus rambursarile de capita,plus sau minus amortizarea cumulata si minus orice trecere pe cheltuieli a scaderiisau imposibilitatii de incasat.

Dupa achizitie, majoritatea activelor financiare vor fi reevaluate la valoarea initiala inregistrata minus platile de principal si amortizarea.

Exemplul 1

Contabilitate instrumentelor cu discont mare

a)      Soc.A emite obligatiuni in urmatoarele conditii:

-suma initiala obtinuta 470.000 $ (costul de emisiune 20.000 $);

-obligatiunile sunt rambursabile la valoarea nominala de 1.000.000 dolari peste 10 ani;

-rata dobanzii aferente cuponului 3%, iar cuponul este platit anual, la sfarsitul fiecarui an.

b)      Rata efectiva a dobanzii, pe baza acestor fluxuri de numerar, este 13,23% (rata efectiva a dobanzii este rata la care se actualizeaza platile de numerar anticipat pana la scadenta pentru a se obtine valoarea contabila neta curenta a activului sau datoriei financiare);

Inregistrarea in contabilitate

- primirea numerarului

Activ financiar =Datorie financiara     450.000 (470.000-20.000 costul emisiunii)

(numerar)

cheltuielile totale cu dobanda se inregistreaza in contul deprofit si pierdere la Soc.A in perioada celor 10 ani.

Rambursari totale:

Capital 1.000.000 dolari

Plati ale dobanzii nominale (1mil.x3%x10) 300.000 dolari

Suma obtinuta (470.000 dolari-20.000 dolari) 450.000 dolari

Dobanda efectiva (13,23% pe 10 ani) 850.000 dolari

Pe perioada de 10 ani Soc.A va face urmatoarele inregistrari contabile:

Anul

Sold initial Cont Obligatiune

Dobanda 13.23%

(in contul profit si pierdere)

Iesiri de numerar

(1 mil. $x3%)

Sold final cont Obligatiune

*Ar trebui sa fie 850.000, diferenta 131 apare din rotunjiri

in primul an pana in al noualea an inregistrarile contabile sunt

Cont de profit si pierdere = % 59.535

- cheltuieli cu dobinda Activ financiar 30.000

(numerar)-plata anuala

Datorie financiara 29.535

(pentru rabursare capital)

in anul 10:

= % 1.030.000

Cont de profit si pierdere Activ financiar 30.000

- chelt. cu dobanda - (numerar)-plata anuala

Datorie financiara Activ financiar 1.000.000

(pentru a obtine sold Æ - (numerar)- rambursare la valoarea nominala

Numai instrumentele financiare si datoriile obtinute pentru tranzactionare vor fi reevaluate la valoarea justa.

Cand activele si datoriile financiare sunt reevaluate la valoare justa, intreprinderea, va avea o singura optiune:

a)      fie sa recunoasca integral ajustarea in profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei;

b)      fie sa recunoasca in profitul net sau pierdere neta acele variatii ale valorii juste corespunzatoare activelor si datoriilor financiare detinute pentru tranzactionare si sa includa in capitaluri proprii variatia valorii instrumentelor ce nu sunt determinate pentru tranzactionare, pana in momentul vanzarii respectivului activ financiar, cat si castigul sau pierderea realizat (a) va fi indus (a) in profitul net sau pierderea neta.

O intreprindere va derecunoaste un activ financiar sau o componenta a unui activ financiar cand intreprinderea pierde controlul drepturilor contractuale generate de activul financiar

Numerar = Activ financiar

Daca un activ financiar este transferat unei alte intreprinderi, dar transferul nu indeplineste conditiile de derecunoastere, intreprinderea care initiaza transferul integral, inregistreaza tranzactia ca imprumut garantat (de activ), recunoaste o noua datorie

Numerar = Imprumut(Datorie financiara)

In momentul derecunoasterii, in profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei se recunoaste un castig sau o pierdere.

Castig sau pierdere = Activ X

X = valoarea contabila a activului transferat ¾ suma contra prestatiilorprimite si de primit si a oricarei ajustari anterioare facute pentru a reflecta valoarea justa, ajustare care a fost anterior inclusa in capitalul propriu

Exemplul 2
Castig sau pierdere la derecunoasterea unui activ financiar

Soc.A detine un activ financiar care a costat 25.000 dolari.

Valoarea justa la care activul este inregistrat este 30.000 dolari.

Ajustarea modificarii valorii just +5.000 $ (a fost inregistrat direct in capitalul propriu).

Societatea vinde activul contra sumei 33.000 dolari (incasare sau creanta)

In contul de profit si pierdere castig 8.000 dolari - format din:

5.000 dolari- ajustare

(33.000-30.000) 3.000 dolari- diferenta dintre suma incasarii si valoarea inregistrata

% = % 38.000

33.000 numerar activ 30.000

5.000 capital propriu contul de profit si pierdere 8.000

Contabilitatea operatiunilor de acoperire a riscurilor

Contabilitatea operatiunilor de acoperire a riscurilor este contabilitatea de acoperire a fluxurilor de numerar.

Exemple de operatiuni de acoperire a fluxurilor de numerar

-acoperirea riscului valutar provenit dintr-un angajament contractual de achizitionarea unui bun contra unei sume fixe in valuta;

acoperirea riscului variatie preturilor combustibililor, riscul aferent unui angajament nerecunoscut al unei societati de furnizare a energiei electrice pentru cumparatori la pret fix in moneda nationala;

-utilizarea unui swap pentru schimbarea unei datorii cu rata variabila a dobanzii intr-o datorie cu o rata fixa a dobanzii.

Operatiunile de acoperire a fluxurilor de numerar se va inregistra:

parte din castig sau pierdere aferent(a) instrumentelor de acoperire a riscului, considerata a fi eficienta, va fi recunoscuta direct in capitaluri proprii, prin situatia modificarii capitalurilor proprii, iar

partea ineficienta se va inregistra:

-imediat in profit sau pierdere, ca valoare neta aferenta perioadei, daca instrumentele de acoperire a riscului este un instrument derivat;

-daca nu este instrument derivat( una din cele doua metode prezentate in IAS 39:

(1)- in profitul net sau pierderea neta a perioadei (pentru active/datorii pastrate pentru tranzactionare);

(2)- in profitul net sau pierderea neta a perioadei sau in capitaluriproprii pana in momentul vanzarii, incasarii sau cedarii/deteriorarii cand va fi recunoscutin profitul net./pierderea neta (pentru activele financiare disponibile pentru vanzare).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2301
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved