Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


INTOCMIREA (ELABORAREA ) BILANTULUI CONTABIL

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micINTOCMIREA (ELABORAREA ) BILANTULUI CONTABIL

1. Prezentarea generala a societatii comerciale GA SA Scornicesti1.1 Obiectul si contractul societatii comerciale "GAMA" S.A. Scornicesti

S.C. GA S.A. cu sediul in Scornicesti, B-dul Muncii Nr.2 a fost infiintata ca societate in anul 1991, inregistrata la Camera de Comert sub numarul J23/61/1991 avand ca obiect de activitate producerea si comercializarea de confectii textile, promovarea si punerea in aplicare a initiativelor de interes national in domeniul fabricatiei de produse de imbracaminte, domenii conexe si realizarea de beneficii.

Capitalul social este de 37867 ron impartit in 75.734 actiuni nominative in valoare initiala de 0,5 ron.

Capitalul social se compune din 33899.76 lei mijloace fixe si 3967.03 mijloace circulante.

Prin contractul de vanzare-cumparare incheiat la data de 20.XII.1993 intre S.C.GA S.A. si F.P.S. s-a transmis un nr. de 53.014 actiuni in valoare nominala de 0,5 ron .Valoarea contractuala a unei actiuni este de 0,7388ron, pentru fiecare actiune vanduta.

Prin contractul de vanzare-cumparare incheiat la data de 30.XII 1993 intre S.C.GA S.A. si F.P.S. II Moldova s-a transmis un numar de 22.720 actiuni in valoare nominala de0,5 ron..

Pretul unei actiuni convenit de parti prin negociere directa este de 0,7388ron prin Hotararea Nr.2 Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C.GA SA Scornicesti intrunita in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 07.02000, in temeiul Legii nr.31/1990 completata si modificata prin Ordonanta nr.32/1997, emite urmatoarea:

HOTARASTE

Art.1. Se aproba reevaluarea cladirilor, constructiilor si terenurilor conform HG nr.983/1998 si HG nr.95/1999 si inregistrarea soldului diferentelor din reevaluarea in suma de 13872285 ronl. in Bilantul contabil aferent exercitiului financiar al anului 1999.

Art. 2. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 13872285 ron.

Art.3. Capitalul social se majoreaza de la 37866.79 ron la 1425091.64 ron, o majorare cu 13872285ron majorare ce reprezinta reevaluarea conform HG 983/1998 si HG 95/1999.

Art. Valoarea unei actiuni se majoreaza de la 0.5ron la 18817 ron.

Art.5. Capitalul social de 1425091.64ron se divizeaza in 75.734 actiuni in valoare de 18817 ron.

Art.6. Aportul actionarilor la capital a fost evidentiat dupa majorare in evidenta contabila, registrul actionarilor nesuportand modificari deoarece numarul de actiuni a ramas acelasi, fiind majorata numai valoarea nominala a actiunii."

Prin mentiunea nr. 4383, din data de 20.12.2000, prin modificarea actului constructiv al Societatii Comerciale GA SA, inmatriculata sub numarul J28/61/1991, constand in modificarile cuprinse in actul aditional nr. 3597 din 20.12.2000, a fost inscrisa in registrul comertului la data de 20.12.2000, in baza incheierii-rezolutie nr. 1557 din 20.12.2000.

Evidenta actiunilor se tine in registrul actionarilor, numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.

Ca urmare a incheierii contractelor de vanzare cu F.P.P. si F.P.S., S.C. GA S.A isi modifica forma de proprietate a capitalului, devenind societate comerciala pe actiuni cu capital privat.

Societatea este continuatoarea personalitatii juridice a Societatii "GAMA" S.A. care a avut ca actionar unic Statul Roman.

Societatea a fost privatizata prin procedura "MEBO".

S.C.GA S. A. Scornicesti are un numar de 638 angajati dupa cum urmeaza:

muncitori direct productivi

regie

TESA

Muncitorii direct productivi lucreaza in 3 sectii de productie. Fiecare sectie are 4 unitati.

Ei sunt remunerati in functie de productia realizata.

Procesul tehnologic reprezinta modul de calcul al salariilor. Acesta se intocmeste de serviciul O. P.M. (organizarea productiei si a muncii) pe fiecare model si produs in parte. El contine un anumit numar de operatii (fiecare operatie are pretul ei).

Aceste operatii se inmultesc cu pretul si ne da manopera directa din luna conform procesului tehnologic anexat.

La aceasta manopera se adauga sporul de vechime, ore suplimentare, ore de regie.

Orele suplimentare se platesc dublu.

S.C.GA S.A. are incheiat contracte externe in lohn cu urmatoarele tari: Germania (Steilmann), Franta (Intex Eng.), Anglia (Coconut Grove, Design Alternative, Company X).

Din punct de vedere al pregatirii profesionale, personalul se prezinta astfel:

- cu studii superioare;

- cu studii medii;

- cu calificare la locul de munca;

- necalificati;

- cu scoli profesionale;

Conducerea unitatii este realizata prin Consiliul de Administratie care are in componenta sa: directorul, contabilul sef si sefii sectiilor de productie. Pentru desfasurarea activitatii unitatea dispune de spatii adecvate si masini de cusut complexe achizitionate de la firma Brother si Juki.

Organizarea contabilitatii este determinata de natura activitatii si modul de organizare al unitatii. La S.C. GA S.A., organizarea prelucrarii documentelor si a celorlalte calcule contabile, intocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere se realizeaza intr-un singur compartiment financiar-contabil la nivelul unitatii. In asemenea situatii, pentru obtinerea informatiilor contabile, compartimentele organizatorice (sectiile de productie) intocmesc documentele primare si centralizatoare pentru toate operatiunile economice. Documentele sunt apoi inregistrate intr-un sistem de registre de evidenta operativa la nivelul acestora regasindu-se informatii detaliate asupra mijloacelor de productie, asupra cheltuielilor si veniturilor, informatii absolut necesare in conducerea si gestionarea lor.

Din evidenta sectiilor de productie se pot cunoaste de exemplu, stocurile de materiale, produse, obiecte de inventar, cheltuielile si veniturile pe produse si modele.Dupa inregistrarea in evidenta operativa de la sectii, documentele primare sunt inaintate periodic la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in conturi.

Acest compartiment este condus de contabilul sef care are in subordine personal calificat cu studii superioare sau medii economice. Seful biroului financiar-contabil primeste spre inregistrare documentele inaintate de catre responsabili economici de la sectii de productie, documente care sunt verificate sub aspectul formei si fondului operatiilor ce le consemneaza, a legalitatii, realitatii, economicitati si oportunitatii operatiilor economice care le contin. Documentele verificate si contate de seful de birou sunt inmanate spre operare pe calculator, de catre personalul economic cu pregatire in domeniul prelucrarii automate a datelor.

Contabilitatea informatizata are mari avantaje in prelucrarea informatiei contabile permitand accesul imediat, si usor, exact si intr-un timp scurt la cele mai diverse date.

Unitatea practica aceasta forma de contabilitate de la 01.05.2001, anterior fiind utilizata forma de inregistrare pe jurnale sintetizate in cartea mare.

Programul informatizat de contabilitate apartine unei societati autorizate care, pe langa punerea la dispozitie a programului asigura service-ul lunar si actualizarea permanenta a programului la modificarile legislatiei in domeniu.

unitatea a inregistrat un spectaculos reviriment gratie unui management competent si interesat de soarta unitati:

Profitul net al unitatii a fost repartizat conform prevederilor legale aplicabile societatilor private, A.G.A.

2.Analiza situatiei patrimoniului

Analiza situatiei financiare si patrimoniale ocupa un loc central in activitatea de conducere, intrucat prin intermediul sau se urmaresc atat mijloacele economice de care dispune unitatea pentru desfasurarea procesului de productie cat si sursele de acoperire si modul de utilizare a respectivelor resurse. Se urmaresc mai multe probleme si anume: situatia financiara si patrimoniala a unitatii, situatia capitalului social subscris si a celui varsat, sursele de acoperire a mijloacelor economice, capacitatea de plata si capacitatea de solvabilitate.

Bilantul contabil reflecta in forma baneasca situatia patrimoniului la un moment dat, in activ mijloacele economice iar in pasiv sursele de acoperire si rezultatele financiare.

Prin analiza continutului si structurii bilantului se evidentiaza elementele ce formeaza patrimoniul unitatii, posturile din bilant cuprinzand soldurile conturilor de mijloace economice si a surselor de acoperire preluate din balanta sintetica intocmita la sfarsitul anului 2003:

A. Active imobilizate (2701769 ron etizate in imobilizari corporale

de natura mijloacelor fixe

B. Active circulante - 1223525 ron in:

a) Stocuri - 317603 ron

b) Creante - 408811 ron

c) Casa si conturi la banci 497111 ron

C. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an - 251695ron

D. Active circulante nete respectiv datorii curente nete -971830ron

E. Venituri din avans -5779 ron

F. Total capitaluri in suma de 1425314 ron

a) Capital subscris varsat in valoare de 1425314 ron

b) Rezerve - 1108698ron

c) Rezultatul reportat - 0

d) Rezultatul exercitiului - 143285 ron

e) Repartizarea profitului - 143285 ron

Elementele cuprinse de la A la E reprezinta alocarile de fonduri banesti in vederea crearii unor structuri de productie impuse de cerintele pietei.

Elementele de la punctul F sunt grupate dupa insusirea lor de a deveni scadente la un anumit termen. In prima parte sunt oglindite capitalurile proprii formate din: capital social, rezerve, subventii si provizioane, acestea nu au un termen de scadenta decat in caz de faliment, ele constituind surse permanente.

Bilantul patrimonial prezinta importanta deosebita pentru creditori intrucat elementele patrimoniale constituie garantia drepturilor lor

Pe baza bilantului contabil se pot efectua urmatoarele tipuri de analiza:

analiza pe orizontala;

analiza pe verticala;

analiza combinata sau mixta.

Analiza pe orizontala urmareste corelatiile dintre active si pasive, deci dintre mijloace si surse. O astfel de corelatie este intre activele fixe si cele circulante pe de o parte si marimea capitalului social subscris si varsat pe de alta parte.

O alta corelatie ce poate fi urmarita este aceea dintre decontari (clienti si furnizori) pe de o parte si obligatii, credite si imprumuturi pe de alta parte.

Chiar daca unitatea inregistreaza profit intr-un exercitiu financiar daca obligatiile plus creditele si imprumuturile depasesc sumele aferente decontarilor se fac aprecieri negative asupra activitatii acesteia, neexistand posibilitatea stingerii obligatiilor sau creditelor pe seama incasarilor de la clienti si debitori.

Analiza pe verticala este in general o analiza structurala si urmareste structura grupelor pe capitole, pe posturi si a posturilor pe elemente.

Analiza combinata este o imbinare a celorlalte doua tipuri de analiza.

Bilantul financiar (de lichidare) are in vedere conceptia patrimoniala a unitatilor, clasarea elementelor din bilant in functie de lichiditatea sau exigibilitatea si obtinerea echilibrului financiar al bilantului pornind de la categoria de fond de rulment.

La constituirea bilantului de lichidare se aduc urmatoarele corectii:

a) eliminarea nonvalorilor ce includ: cheltuieli de constituire si cele de cercetare-dezvoltare; primele de rambursare a obligatiunilor; conturile de regularizare si asimilate; conturile de conversie-activ si conversie-pasiv;

b) corectiile referitoare la gruparea activelor, se refera la eliminarea creantelor si datoriilor cu scadenta de peste un an, dividendele sunt incluse in datoriile sub un an, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli care sunt justificate se vor clasa in functie de probabilitate de scadenta, provizioanele nejustificate vor fi asimilate rezervelor pentru partea ce ramane dupa aplicarea impozitului pe profit.

Pe baza bilantului financiar se pot face aprecieri cu privire la solvabilitatea globala, lichiditatea unitatilor si normelor de prudenta financiara ce trebuie respectate.De asemenea, bilantul de lichidare permite aprecieri cu privire la situatia neta contabila, capitalurile proprii, resursele proprii si activul net reevaluat.

Situatia neta contabila (SN) se stabileste prin insumarea urmatoarelor elemente componente: capital social (Ks); primele de emisiune, de aport si de fuziune (PR), rezultatele financiare-profit sau pierdere-reportate (RFR), rezervele legale reglementate (Rv).

SN=Ks+PR RFR+Rv

3. Completarea bilantului contabil

Datele din bilant sunt referitoare atat la data avuta in considerare (exercitiul incheiat) cat si la un moment anterior (exercitiul precedent). El este structurat in posturi bilantiere fiind format din soldul conturilor sintetice de gradul I (simbol format din trei cifre) si de gradul II (simbol format din patru cifre).

1) Situatia activelor imobilizate (formular 40) furnizeaza informatii cu privire la nivelul si evolutia valorilor activelor imobilizate precum si a amortizarilor pentru deprecierile ireversibile:

Analiza informatiei contabile privind activele imobilizate pe categorii, grupe si total se bazeaza pe urmatoarele relatii balantiere:

a) variatia valorilor brute ale activelor imobilizate (AI):

AfA1 = SiAI, + CAI + VFRAI-EAI

in care:

SiAI, SfAI    - sold initial, respectiv final de active imobilizate

CAI - cumparari de active imobilizate

VFRAI    - intrari de active imobilizate prin viramente interne (intre unitatile din cadrul grupului), fuziuni si reevaluari

EAI    - iesiri de active imobilizate.

b) variatia amortizarilor pentru deprecierea ireversibila a activelor imobilizate: SfA = SiAI + CA-AAIV (2)

in care:

SiA, SfA - sold initial, respectiv final al activelor imobilizate;

Ca    - cheltuielile exercitiului cu amortizarea activelor imobilizate;

AAIV    - amortizarea aferenta activelor imobilizate vandute in cursul

exercitiului.

2) Situatia stocurilor si a productiei in curs prezinta o detaliere a existentelor de stocuri in valori brute la inceputul (Si) si sfarsitul (Sf) exercitiului, permitand o analiza in dinamica a acestora in baza relatiei comparative:

Sf <>Si

3) Situatia creantelor si datoriilor este destinata analizei echilibrului financiar al unitatilor patrimoniale pe baza unor relatii balantiere cu privire la:

a) termenul de lichiditate al creantelor;

Cb = Csa+Cpa

in care:

Cb - creantele brute din active imobilizate, active circulante;

Ca - creante sub un an;

Cpa - creante peste un an;

b) termenul de exigibilitate al datoriilor:

Db = Dsa+ D1-5 + Dp5

in care:

Db - datorii brute din plasamente financiare, datorii curente si venituri;

Dsa - datorii sub un an;

D1-5 - datorii peste un an;

Dp5 - datorii peste 5 ani;

Determinarea rezultatului fiscal este destinata:

a)     compararii rezultatului financiar (R) curent (N) cu rezultatul exercitiului financiar precedent (N-1) potrivit relatiei:

RN<>RN-1

b)     determinarii rezultatului fiscal (RF), respectiv profit impozabil sau deficit fiscal in baza relatiei:

RF = R+CN-DF

in care:

R - rezultatul exercitiului inainte de impozitare;

CN - cheltuieli neadmise a se deduce din rezultatul fiscal;

DF - deduceri fiscale;

Repartizarea rezultatului exercitiului permite analiza structurala a destinatilor rezultatului exercitiului financiar curent (RFN) in raport cu exercitiul financiar precedent (RFN-1) potrivit relatiei comparative:RFN<> RFN-1

Analiza performantei intreprinderii pe baza contului de profit si pierdere

Contul de profit si pierdere (formular 20 - anexa bilant) s-a introdus ca o necesitate a controlului respectarii interesului fiscal al statului in conditiile cresterii nemasurate a gradului de libertate a tuturor agentilor economici corespunzator initiativei decizionale pe care o impune economia de piata Pe de alta parte insa daca avem in vedere ca in cele din urma interesul eforturilor oricaror firme este de a obtine un profit suficient de mare ca sa o mentina in lupta concurentiala, inseamna ca orice manager este foarte interesat sa cunoasca in toata intimitatea lor izvoarele de profit ale unitatii, dar si "crapaturile "prin care o parte din aceste izvoare sunt asimilate de pierderi.

Contul de profit si pierdere cuprinde :

cifra de afaceri;

veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor ;

rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).

Rezultatul exercitiului se defalca in :

rezultat curent;

rezultat exceptional;

impozit pe profit.

Bilantul si contul de profit si pierdere cuprind: soldurile debitoare si creditoare, respectiv veniturile, cheltuielile si rezultatul privind exercitiul incheiat si exercitiul precedent.

Evaluare performantelor financiare ale unitatii economice, constituie un aspect important atat pentru investitori cat mai ales pentru managementul unitatii.

Aprobarea, semnarea, depunerea si publicarea bilantului contabil

Bilantul contabil se semneaza de catre persoana responsabila cu intocmirea acestora.

Bilantul contabil se insuseste de Consiliul de Administratie, semnate in numele consiliului de presedintele acestuia si aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii sau asociatii aproba distribuirea profitului in adunarea generala anuala.

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport care contine in principal urmatoarele:

a) o analiza fidela a evolutiei activitatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei unitatii la incheierea acestuia;

b) valoarea dividendelor propuse de consiliul de administratie si supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor;

c)informatii privind evenimente importante survenite dupa incheierea exercitiului financiar, care au afectat activitatea unitatii;

d) informatii asupra evolutiei probabile a activitatii persoanei juridice;

e) informatii asupra activitatilor din domeniul cercetarii si dezvoltarii;

f) informatii referitoare la actiunile proprii achizitionate sau detinute in orice moment in cursul exercitiului financiar;

g) politica privind protectia mediului;

h) informatii referitoare la sucursalele persoanei juridice.

Raportul administratorilor se aproba de consiliul de administratie si se semneaza in numele acestuia de presedintele consiliului.

Situatiile financiare anuale simplificate, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, sunt supuse spre aprobare adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

Un exemplar al situatiilor financiare anuale simplificate, insotite de raportul cenzorilor si de procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, sunt trimise, in termenul prevazut de lege, unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice unde persoana juridic este-inregistrata.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un exemplar al acelorasi situatii, insotit de raportul auditorilor financiari/cenzorilor si de procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, sunt trimise, in termenul prevazut de lege, la Oficiul Registrului Comertului.

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliu de administratie se va asigura ca bilantul contabil va fi publicat in conformitate cu prevederile legale.

La cerere, bilantul contabil va fi disponibil tuturor actionarilor sau asociatilor. O copie a bilantului contabil va fi disponibila pentru consultare la sediul social al persoanei juridice.

Pentru alte persoane decat actionarii sau asociatii bilantul contabil va fi pus la dispozitie contra cost, pretul acestuia nedepasind costul sau administrativ cost care reprezinta costul de intocmire, distribuire si publicare a acestuia.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1303
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved