Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Impozitul pe venitul din salarii

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micImpozitul pe venitul din salarii

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001, este subiect al impozitului pe venit, persoana fizica rezidenta , denumita contribuabil:- persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute atat din Romania, cat si din strainatate;

- persoana fizica romana fara domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute din Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat;

- persoana fizica straina, pentru veniturile obtinute din Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat in aplicarea Ordonantei nr. 7/2001, Romania inseamna teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora Romania isi exercita drepturi suverane si jurisprudenta.

Nu sunt venituri impozabile si nu se impoziteaza, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:

- ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la terte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, care sunt venituri de natura salariala;

- veniturile sub forma darurilor acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 iunie si a sarbatorilor de sfarsit de an, precum si angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, in limita sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare persoana si eveniment;

- ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, precum si in cazul unor boli grave sau incurabile ale angajatului;

- sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si excedentul rezultat din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurati;

- pensiile I.O.V.R., sumele fixe de ingrijire pentru pensionarii care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat cele platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale si cele finantate de la bugetul de stat;

- contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice;

- sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari sau mecenat;

- alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral de angajator, si hrana acordata potrivit dispozitiilor legale;

- sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

- sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizatiei sau diurnei acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii , in interesul serviciului, cu exceptia celor acordate de persoanele juridice fara scop lucrative, peste limitele legale stabilite pentru institutiile publice;

- indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu care isi au locul de munca.

In vederea determinarii venitului net ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplica urmatoarele reguli:

- cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii acestuia, justificate prin documente;

- sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;

- cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt cele aferente venitului, in limitele prevazute de legislatia in vigoare, dupa caz.

Persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute atat din Romania, cat si din strainatate, au dreptul la deducerea din venitul global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile.

Deducerea personala de baza incepand cu luna ianuarie 2005 este fixata la suma de 250 ron pe luna .

Deducerea personala in vederea stabilirii venitului baza de calcul(art.56, alin.2,Codul Fiscal 571/2003, modif. OUG 138/2004

Venit brut

Deducere baza

Cadrul legal

< 1.000 ron

- fara persoane in intretinere 250 ron    - cu o persoana 350 ron    - cu 2 persoane 450 ron - cu 3 persoane 550 ron

Art. 56 , alin.2, litera a) : Codul Fiscal, modificat cu 138/2004

1.000 ron -3.000 ron

(250+nr. pers.*100)*(1-(venit brut-1.000)/2.000

*Rezultatul se majoreaza la 10

>3.000

Nu exista deducere personala

Incepand cu 01.01.2005 se deduce si cotizatia sindicala, suma platita lunar.

Incepand cu 01.01.2005 se deduce si contributia la schemele facultative de pensii ocupationale(contributia lunara, dar in limita la 200 anual)

In cazul salariilor sau diferentelor de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, Beneficiarii de astfel de venituri datoreaza un impozit final care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile prevazute de lege, si nu se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale ale lunii in care se platesc.

Sumele reprezentand prime de vacanta, acordate pe langa indemnizatia de concediu de odihna, potrivit prevederilor contractelor colective de munca sau ale unor legi speciale, in limita salariului de baza din luna anterioara plecarii in concediu, se impoziteaza separate de celelalte drepturi salariale ale lunii in care se platesc, prin aplicarea baremului lunar asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributia la asigurarile sociale de sanatate.

In cazul veniturilor incasate in avans in cursul anului pentru plata indemnizatiilor de concediu de odihna, acestea se cuprind in baza de calcul a lunilor la care se refera si se cumuleaza cu celelalte drepturi primite in luna respectiva.

Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii, Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, realizate in anul 2002, se stabileste urmatorul barem lunar:

Venitul lunar impozabil (lei)

Impozitul lunar (lei)

Pana la 1.800.000

324.000+23% pentru ceea ce depaseste suma de 1.800.000lei

968.000+28% pentru ceea ce depaseste suma de 4.600.000lei

1.724.000+34% pentru ceea ce depaseste suma de 7.300.000lei

Peste 10.200.000

2.710.000+40% pentru ceea ce depaseste suma de 10.200.000

Calculul impozitului pe veniturile din salarii se face pe baza informatiilor cuprinse in fisa fiscala.

Platitorii de venituri au obligatia sa solicite organului fiscal, pe baza de cerere, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an pentru anul urmator, formularul tipizat al fiselor fiscale pentru salariati si pentru persoanele fizice care obtin venituri asimilate salariilor.

Fisa fiscala va fi completata de platitorul de venituri cu datele personale ale contribuabilului, mentiunile referitoare la deducerile personale,veniturile din salarii obtinute si impozitul retinut si virat in cursul anului, precum si rezultatul regularizarii impozitului platit pe venitul anual sub forma de salarii.

Platitorul este obligat sa pastreze fisa fiscala pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent si angajatului, sub semnatura, cate o copie pentru fiecare an pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat.

Datele personale din fisele fiscale se vor completa pe baza de documente justificative. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate in intretinere se acorda pe baza de declaratie pe propria raspundere a contribuabilului, insotita de documente justificative.

Platitorii de venituri de natura salariala au obligatia sa determine venitul anual impozabil din salarii si sa stabileasca diferenta dintre impozitul calculat la nivelul anului si cel calculat si retinut lunar anticipat in cursul anului fiscal, pana in ultima zi lucratoare a lunii februarie a anului fiscal urmator, precum si sa efectueze regularizarea acestor diferente in termen de 90 de zile de la aceasta data, pentru persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

au fost angajatii permanenti ai platitorului in cursul anului, cu functie de baza;

nu au alte surse de venit care se cuprind in venitul anual global impozabil.

Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale pana la data de 31 martie a anului urmator celui de realizare a venitului.

Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul sau alte organe stabilite prin Hotararea Guvernului, dupa caz.

Contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la functia de baza, pe intregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operatiunile de regularizare, nu au obligatia sa depuna declaratiile de venit global.

Romania a decis introducerea cotei unice de impozitare la zece ani dupa ce aceasta solutie a fost aplicata de o tara din fostul bloc comunist, Estonia.

Inregistrarea contabila a impozitului pe venit din salarii:

1.Retinerea impozitului pe venit din salarii

421-"Personal - remuneratii datorate"=444-"Impozit pe salarii"

Virarea la destinatie

444-"Impozit pe salarii"=5121-"Conturi la banci in lei"Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1165
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved