Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


PROIECT - CONTABILITATEA EMISIUNII TITLURILOR

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micPROIECT LA DISCIPLINA

CONTABILITATE BANCARACONTABILITATEA EMISIUNII TITLURILOR

Titlurile de valoare reprezinta inscrisuri care incorporeaza un drept de proprietate sau creanta care nu pot fi valorificate sau transferate decat prin prezentarea sau cesiunea acestora.

Titlurile de valoare se clasifica dupa mai multe criterii :

Dupa natura lor distingem :

valori mobiliare

titluri de stat (bonuri de tezaur, certificate de trezorerie)

titluri de creanta negociabile

titluri ale pietei interbancare

alte titluri negociabile.

Valorile mobiliare sunt titluri de proprietate sau de creanta, care confirma faptul ca detinatorul lor este titularul unui drept de o anumita valoare. El exprima sau reprezinta drepturi mobiliare, participatii sau creante, care pot fi transmise cu usurinta, calitate asigurata prin negocierea lor la bursa de valori. Pot fi incadrate in aceasta categorie : actiuni, obligatiuni, instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, incadrate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aceasta categorie.

Actiunile sunt titluri de valoare purtatoare de venituri variabile sub forma de dividende.

Obligatiunile sunt titluri emise pentru sume purtatoare de venituri fixe sub forma de dobanzi.

Obligatiunile pot fi :

a)      obligatiuni ordinare, a caror rascumparare se realizeaza la o data stabilita si la o valoare de cumparare egala cu valoarea de emisie si valoarea nominala

b)     obligatiuni cu prima de emisie ; genereaza obtinerea de valoare suplimentara in momentul cumpararii , deoarece valoarea de emisie este maio mica decat valoarea nominala. Rascumpararea se face la valoarea nominala

c)      obligatiuni cu prima de rambursare ; genereaza obtinerea de venituri suplimentare in momentul rascumpararii. Valoarea de rascumparare este mai mare decat valoarea de emisie. Valoarea de emisie este egala cu valoarea nominala

d)     obligatiuni cu prima de emisie si rambursare ; genereaza obtinerea de venituri suplimentare in momentul cumpararii si rascumpararii. Valoarea de emisie este mai mica decat valoarea nominala. Valoarea de rascumparare este mai mare decat valoarea de emisie

Titlurile de stat se emit de catre Ministerul Finantelor. Proprietatea acestor titluri se inregistreaza la BNR, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate se anunta.

Din aceasta categorie fac parte :

a)     certificate de trezorerie

b)    bonuri de tezaur.

Acestea sunt efecte publice emise de catre stat cu scopul acoperirii cheltuielilor bugetare curente. Sunt purtatoare de dobanzi, pot fi negociate si transformate in lichiditati inainte de scadenta. Se emit pentru cel putin un an calendaristic, iar tranzactionarea lor se face numai prin BNR.

Titlurile pietei interbancare sunt emise numai de catre banci si sunt negociabile pe piata interbancara. In aceasta categorie sunt incluse : biletul la ordin negociabil, certificatele interbancare si alte titluri emise si negociabile pe piata interbancara, potrivit legislatiei in vigoare.

In categoria titlurilor de creante negociabile se includ : certificatele de depozit, biletele de trezorerie si alte titluri emise de banci pe baza unor reglementari specifice.

Alte titluri negociabile includ titlurile puse in circulatie din initiativa emitentului, negociabile pe o piata reglementata, cum ar fi : bonuri de tezaur, certificate de depozit.

In functie de veniturile pe care le genereaza, titlurile se clasifica in :

-titluri cu venit fix

-titluri cu venit variabil.

Titlurile cu venituri variabile sunt actiunile care dau dreptul la dividende, a caror marime variaza in functie de profiturile realizate de emitent.

Titlurile cu venituri fixe sunt cele cu rata fixa a dobanzii : obligatiunile, certificate de trezorerie si alte titluri cu dobanda fixa.

Dupa conturile contabile care le inregistreaza avem :

-titluri tranzactionabile (titluri de tranzactie, titluri de plasament si titluri de investitii) evidentiate cu ajutorul conturilor din clasa a-III-a "Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse"

-titluri imobilizate (parti in societatile comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitatii de portofoliu) evidentiate cu ajutorul conturilor din clasa a-IV-a "Valori imobilizate".

Contabilizarea tilurilor se efectueaza in functie de intentia bancii cu privire la durata de detinere, in momentul achizitionarii sau reciclarii acestora. Din acest punct de vedere titlurile se clasifica in urmatoarele categorii :

-titluri de tranzactie

-titluri de plasament

-titluri de investitii

-parti in societatile comerciale legate

-titluri de participare

-titluri ale activitatii de portofoliu.

Prinicipalele operatiuni cu titluri constau in urmatoarele :

operatiuni de pensiune

operatiuni de vanzare-cumparare

operatiuni de vanzare-cumparare cu posibilitatea de rascumparare

emisiuni de titluri.

Dupa forma in care se afla, se clasifica in :

-titluri tranzactionabile primite in pensiune livrata

-titluri tranzactionabile date in pensiune livrata

Pentru ca un titlu de voloare sa fie inregistrat ca un titlu de tranzactie, trebuie sa indeplineasca simultan trei conditii :

a)     intentia de tranzactionare sa se realizeze in cel mai scurt timp, inainte de scadenta, de regula in mai putin de sase luni

b)    titlurile sa fie tranzactionabile in orice moment pe o piata lichida

c)     pretul pe piata al titlurilor sa fie accesibil tertilor

In categoria titlurilor de tranzactie se includ titlurile cu venit fix, cum sunt : obligatiuni, efecte publice si valori asimilate, alte titluri cu venit fix, precum si titluri cu venit variabil, ca de exemplu: actiuni si alte titluri cu venit variabil.

Bancile analizeaza periodic portofoliul lor de titluri de tranzactie si reclaseaza titlurile detinute, dupa caz, in titluri de plasament sau in titluri de investitii.

Evaluarea titlurilor de tranzactie la data intratii in patrimoniu. In acest caz titlurile de tranzactie se evalueaza la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare inclusiv cheltuielile de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa in cazul titlurilor de tranzactie cu venit fix. Primele sau decotarile aferente titlurilor de tranzactie cu venit fix nu se inregistreaza separat in contabilitate, acestea fiind incluse in pretul de cumparare. Periodic, titlurile de tranzactie se evalueaza la pretul pietei, iar diferentele rezultate din evaluare se inregistreaza in contabilitate in conturile de venituri sau cheltuieli, dupa caz.Evaluarea titlurilor de tranzactie la data efectuarii inventarului se face la pretul pietei din ziua cea mai recenta datei inventarului.

Contabilitatea operatiilor privind datoriile constituite prin titluri se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 32 "Datorii constituite prin titluri" si se refera la:

-emisiunea si subscrierea de titluri

-rambursarea imprumuturilor primite si plata dobanzilor aferente sau rascumpararea acestora inainte de termen (rambursare anticipata) si anularea titlurilor rascumparate.

Subscrierea titlurilor se inregistreaza in conturi extrabilantiere la pret de achizitie. Imprumuturile primite pe baza titlurilor emise se inregistreaza in conturile de datorii constituite prin titluri la valoarea de rambursare. Cheltuielile de emisiune aferente titlurilor emise ( cheltuieli de publicitate, tiparire sau pentru diverse documente informative, precum si comisioanele platite eventualilor intermediari) pot fi cuprinse , in totalitate, in conturile de cheltuieli ale exercitiului contabil in care au aparut, sau pot fi repartizate pe mai multe exercitii , caz in care vor fi inregistrate in contul "Alte cheltuieli de repartizat".

Primele de emisiune si primele de rambursare se inregistreaza in conturi distincte si se amortizeaza esalonat, pana la scadenta titlurilor. Dobanzile datorate pentru imprumuturile primite se calculeaza si se inregistreaza lunar in contul "Datorii atasate".

Banca poate emite obligatiuni convertibile in actiuni, ai caror posesori au dreptul ca , in cadrul unui termen fixat prin contractul de emisiune sa-si exercite optiunea de convertire a titlurilor obligatare in actiuni. Prima conversie apare ca diferenta intre valoarea nominala a actiunilor si valoarea de rambursare a obligatiunilor.

Pe baza facturilor remise spre incasare de clientela, societatile bancare pot sa emita bilete la ordin, care reprezinta contrapartida creantelor preluate care se trec in contul "Alte datorii constituite prin titluri".

Tranzactiile cu titluri sunt contabilizate prin conturi distincte deschise pe numele societatilor de valori mobiliare, care intermediaza optiunile respective conform reglementarilor legale.

Emisiunea de titluri de catre bancile comerciale este determinata de necesitatea asigurarii de lichiditati, pe termen scurt, mediu si lung.

Titlurile care pot fi emise pe piata in acest scop sunt :

titluri de piata interbancara

titluri de creante negociabile

obligatiuni si alte titluri

Imprumuturile primite pe baza titlurilor emise se inregistreaza in conturile de datorii constituite prin titluri, la valoarea de rambursare. Cheltuielile de emisiune aferente titlurilor emise (cheltuieli de publicitate, tiparire, comisioane platite eventualilor intermediari) pot fi cuprinse, in totalitate, in conturile de cheltuieli ale exercitiului in care s-au efectuat sau pot fi repartizate pe mai multe exercitii, caz in care vor fi inregistrate in contul 3749 "Alte cheltuieli de repartizat".

Primele de emisiune si primele de rambursare se inregistreaza in conturi distincte si se amortizeaza esalonat, pana la scadenta titlurilor.

Dobanzile datorate pentru imprumuturile primite se inregistreaza in contul "Datorii atasate".

Evidenta contabila a titlurilor emise este tinuta de conturile din grupa 32 "Datorii constituite prin titluri", respectiv :

"Titluri de piata interbancara"

"Titluri de creante negociabile"

"Obligatiuni"

Contul 321 "Titluri de piata interbancara" grupeaza conturi sintetice de gradul II, privind titlurile emise si datorii din dobanzi, astfel:

"Titluri de piata interbancara"

"Datorii atasate"

Titlurile de piata interbancarareprezinta imprumuturi interbancare pe baza de certificate interbancare, bilete la ordin negociabile, bilete de mobilizare a pietei ipotecare, emise si negociabile numai pe piata interbancara.

Dobanzile negociate pentru aceste imprumuturi se pot plati in avans, eventual prin deducere din valoarea totala a imprumutului sau la date ulterioare obtinerii imprumutului, potrivit prevederilor contractuale.

Contul 321 "Titluri de piata interbancara" este un cont de pasiv. Se crediteaza cu imprumutul obtinut din emisiunea de astfel de titluri in corespondenta cu conturile de lichiditati si eventual cu contul 375 "Cheltuieli inregistrate in avans" pentru dobanzile platite in avans. Se debiteaza cu imprumuturile rambursate.

Contul 325 "Obligatiuni" grupeaza conturile sintetice de gradul al doilea pentru reflectarea imprumuturilor primite si a datoriilor din dobanzi, astfel:

"Obligatiuni"

"Datorii atasate"

Obligatiunile emise de societatile bancare pot fi clasificate dupa mai multe criterii, dintre care esentiale sunt urmatoarele :

a)     In functie de pretul imprumutului :

obligatiuni purtatoare de dobanzi

obligatiuni cu prime de emisiune

obligatiuni cu prime de rambursare

b)    In functie de finalitatea lor :

obligatiuni rambursabile (neconvertibile in actiuni)

obligatiuni convertibile in actiuni

Dobanda se calculeaza, de regula, la valoarea nominala a obligatiunilor, iar in acest caz, primele de emisiune sunt mai atractive, pentru cumparatori, fata de cele de rambursare.

Primele de emisiune si rambursare sunt incadrate in categoria cheltuielilor de repartizat, iar evidenta lor se realizeaza cu ajutorul contului 374 "Cheltuieli de repartizat", detaliat in conturi de gradul al doilea, astfel:

"Primele de emisiune privind titlurile cu venit fix"

"Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix"

"Alte cheltuieli de repartizat"

Primele de emisiune si rambursare se inregistreaza in debitul conturilor adecvate, din care se esaloneaza lunar pe intreaga durata contractuala a imprumutului.STUDIU DE CAZ

Se presupun urmatoarele :

a)     Pe 1 iulie 1998 se emit 1000 bucati obligatiuni :

Valoarea nominala 10.000 lei/buc.

Pret de emisiune    9.800 lei/buc.

Prima de emisiune : 10.000 - 9.800 = 200 lei /buc.

Prt de rambursare    10.400 lei/buc.

Prima de rambursare    : 10.400 - 10.000 = 400 lei/buc.

b) Durata imprumutului: 5 ani

Prima se amortizeaza "linear" (pe 5 ani )

b)    Dobanda: 30% pe an

1. Pe 1 iulie 1998 are loc emisiunea:

1000 obligatiuni x 10400 lei/buc. = 10.400.000 lei si reprezinta datoria emitentului fata de aubscriptori.

Obligatiuni

121. Conturi de corespondent la banci

3741. Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix

3742. Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix

2. 31 decembrie 1998 : inchiderea contabila anuala prilejuieste :

a)     Etalarea primelor (pentru 6 luni) :

prima de emisiune :

x x 1000 buc. = 20.000 lei

prima de rambursare:

xx1000 buc. = 40.000 lei

Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri3741 - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix

3742 - Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix

b)    Calculul dobanzilor scurse (pentru primele 6 luni ) :

10.000 x 30% x = 1.500.000 lei

Datorii privind obligatiunile

Datorii atasate

3. La termenele convenite prin prospectul de emisiune se "plateste cuponul", adica datoria din dobanda catre cumparatorii de obligatiuni si care intre timp s-a colectat in creditul contului 3257 "Datorii atasate":

Datorii atasate

Conturi de corespondent la banci

In conditiile standard, asa se desfasoara operatiile contabile timp de 5 ani, dupa cum s-a convenit prin contractul de emisiune. Atunci, contra obligatiuni returnate se ramburseaza imprumutul (iar obligatiunile ca hartie-suport se distrug deoarece le-a expirat valabilitatea) : pret de rambursare:

buc. X 10.400 lei/buc. = 10.400.000 lei

Obligatiuni

Conturi de corespondent la banci

BIBLIOGRAFIE

Dragan C.M. - "Sisteme avansate de contabilitate bancara", Editura Contconsult The European Audit, Bucuresti, 1998

Galiceanu Ion, Galiceanu Mihaela - "Contabilitate bancara", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999

Zaharciuc Elena - "Contabilitatea societatilor bancare", Editura Teora, Bucuresti, 2000

Institutul Bancar Roman - "Manual de contabilitate"

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1000
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved