Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Practica la Contabilitate

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai mic
 Sa se intocmeasca la libera alegere, trei bilanturi cu cel putin 20 de posturi in activ si cel putin 19 posturi in pasiv. Pentru desemnarea conturilor se vor folosi titlurile conturilor din planul general de conturi.

Bilantul 1

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Repartizarea profitului

Capital subscris varsat

Terenuri

Prime legate de capital

Constructii

Rezerve legale

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii   

Profit si pierdere

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Amortizarea constructiilor

Materiale consumabile

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Materiale de natura obiectelor de inventar

Amortizarea altor imobilizari corporale

Marfuri

Furnizori

Ambalaje

Furnizori de imobilizari

Clienti

Personal salarii detorate

Debitori diversi

Asiguraari sociale

Conturi la banci in lei

Ajutor de somaj

Casa in lei

Credite bancare pe termen lung

Cheltuieli de dezvoltare

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Fondul comercial

Efecte de platit si efecte de platit pt imoilizari

Mijloace de transport

Rezerve din reevaluare

Titluri de participare detinute la filiale din cadrul societatii

Rezultatul reportat

Avansuri acordate personalului

Participarea personalului la profit

Animale si pasari

Creditori diversi

Diferente de pret la marfuri

Tolal Activ

mil

Total Pasiv

mil

Bilantul 2

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Echipamente tehnologice

Capital subscris varsat

Mijloace de transport

Rezerve pt actiuni proprii

Constructii

Rezerve legale

Materii prime

Profit si pierdere

Materiale auxiliare

Amortizarea constructiilor

Materiale consumabile

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Materiale de natura obiectelor de inventar

Amortizarea altor imobilizari corporale

Combustibili

Furnizori

Ambalaje

Furnizori de imobilizari

Clienti

Personal salarii detorate

Piese de schimb

TVA de plata

Conturi la banci in lei

Credite bancare pe termen scurt

Casa in lei

Credite bancare pe termen lung

Cheltuieli de dezvoltare

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Produse finite

Efecte de platit si efecte de platit pt imoilizari

Acreditive

Contributia societatii la asigurarile sociale

Avansuri si imobilizari in curs

Contributia unitatii la fondul de somaj

Avansuri acordate personalului

Participarea personalului la profit

Stocuri aflate la terti

Subventii pentru investitii

Viramente interne

Tolal Activ

mil

Total Pasiv

mil

Bilantul 3

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Terenuri

Capital subscris nevarsat

Cheltuieli de constituire

Capital subscris varsat

Constructii

Efecte de patit

Efecte de primit de la clienti

Clinti creditori

Decontari cu asociatii/actionari privind capitalul

Amortizarea constructiilor

Cheltuieli inreg in avans

Drepturi de personal neridicate

Alte imobilizari corporale

Amortizarea altor imobilizari corporale

Debitori diversi

Furnizori

Profit si pierdere

Furnizori de imobilizari

Clienti

Personal salarii detorate

Semifabricate

TVA de plata

Conturi la banci in lei

Credite bancare pe termen scurt

Casa in lei

Alte datorii in legatura cu personalul

Produse reziduale

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Furaje

Efecte de platit si efecte de platit pt imoilizari

Productia in curs de executie

Impozitul pe profit

Cecuri de incasat

Alte impozite taxe si varsaminte

Avansuri acordate personalului

Participarea personalului la profit

Stocuri aflate la terti

Subventii pentru investitii

Viramente interne

Tolal Activ

mil

Total Pasiv

mil

Lucrarea II

Situatia initiala a unei intreprinderi se prezinta intr-un bilant cu 15 posturi in A si 14 posturi in P. Sa se prezinte influenta operatiunilor ec asupra bilantului, prin formularea la libera alegere a unui nr de 8 operatiuni ec. Se va preciza egalitatea blantiera corersp si silogismul.

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Terenuri

Capital subscris nevarsat

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii   

Rezerve

Constructii

Profit si pierdere

Materiale consumabile

Amortiz constructiilor

Materiale de nat ob de inventar

Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Marfuri

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Ambalaje

Contributia unitatii la fondul de somaj

Clienti

Furnizori

Profit si pierdere

Furnizori de imobilizari

Avnsuri de trezorerie

Personal salarii datorate

Debitori diversi

TVA de plata

Conturi la banci in lei

Impozitul pe salarii

Casa in lei

Venituri inreg in avans

Ch inreg in avans

Tolal Activ

mil

Total Pasiv

mil

1. Conform extrasului de cont se incaseaza de la un client suma de 30.000.000 lei. In urma acestei operatiuni economice singulare elementul de activ "Conturi la banci in lei" sporeste cu 30.000.000 lei, concomitent cu reducerea elementului de activ "Clienti" cu aceeasi suma.

Bilant 1

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Clienti

Coturi la banci in lei

Total A

Total P

Operatiunea economica se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:

A+X-X=P

2. Conform statului de plata se inregistreza ajutoare materiale datorate salariatilor in val de 3.000.000 lei, care care se retin din contributiile la asig sociale.

In urma acestei operatiuni economice elementul de pasiv "Contributia unitatii la asigurarile sociale" se reduce cu 3.000.000 lei concomitent cu sporirea elementului de pasiv "personal ajutoare materiale datorate" cu aceeasi suma.

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Personal-ajutoare materiale datorate

Total A

Total P

3. Conform facturii nr. Xxx din data de zz.ll.aaaa se inregisteaza receptionarea unor pise de schimb in val de 2.000.000 lei de la un furnizor neplatitor de TVA.

In urma acestei operatiuni elementul de Activ "Materiale consumabile" sopreste cu 2.000.000 lei, concomitent cu sporirea elementului de pasiv "Furnizori" cu aceeasi suma.

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Materiale consumabile

Furnizori

Total A

Total P

4. Conform extrasului de cont din data zz.ll.aaaa se inreg plata uneifacturi emise de imobilizari, in val de 40.000.000 lei.

In urma acestei operatiuni elementul de A "Conturi la banci in lei" se reduce cu 40.000.000, concomitent cu reducerea elementului de P "Furnizori de imobilizari" cu aceeasi suma.

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Conturi la banci in lei

Furnizori de imobilizari

Total A

Total P

Operatia se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:

A-x=P+x

5. Se achizitioneaza obligatiuni, in val de 5.000.000 lei, plata facandu-se astfel: 50% se achita imediat prin contul de disponibil in lei, iar 50% urmeaza a se plati in termen de 30 de zile.

In urma acestui grup de operatiuni elementul de A "Obligatiuni" sporeste cu 5.000.000, elementul de activ "Contui la banci in lei" se reduce cu 2.500.000, concomitent cu sporirea elementului de pasiv "Creditori diversi" cu 2.500.000.

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Conturi la banci in lei

Creditori diversi

Obligatiuni

Total A

1.084.500.000

Total P

1.084.500.000

Operatia se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:

A+X-x''=P+x'

Avansul de trezorerie primit de 10.000.000, astfel: 8.330.000 pt achitarea contraval de facturii furnizorului si 1.670.000 suma nefolosita, depusa la casierie.

In urma acestei operatii elementul de A "Avansuri de trezorerie" se reduce cu 10.000.000; elementul de A "Casa in lei" sporeste cu 1.670.000, concomitent cu reducerea elementului de pasiv "Furnizori" cu 8.330.000.

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Avansuri de trezorerie

Furnizori

Casa in lei

Total A

Total P

Operatia se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:

A+X-x'=P+x''

In favoarea furnizorului "M" se emite, la data de zz.ll.aaaa, un bilet de ordin cu scadenta peste 2 luni, in val de 40.000.000 lei, prin care se stinge o obligatie de 37.000.000 lei, diferenta de 3.000.000 lei reprezentand dobanda datorata.

In urma acestei operatii economice elementul de P "Efecte de platit" sporeste cu 40.000.000 lei; elementul de P "Furnizori" scade cu 37.000.000 lei, concomitent cu sporirea elementului de A "Cheltuieli inregistrate in avans" cu 3.000.000 lei.

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Cheltuieli inregistrate in avans

Furnizori

Efecte de platit

Total A

Total P

Operatia se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:

A+X-x'=P+X-x''

Conform semnaturilor primite de pe statele de plata a ajutoarelor materiale, casierul justifica din totalul sumei de plata de 3.000.000 achitarea sumei in numerar a sumei de 2.500.000, diferenta reprezentand ajutoare materiale neridicate in termen pentru care se obliga in continuare.

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Casa in lei

Drepturi de personal neridicate

Personal ajutoare materiale datorate

Total A

Total P

Operatia se incadreaza in tipul de egalitate bilantiera:

A-x''=P-X+x'

Lucrarea III

Situatia initiala a unei intreprinderi se prezinta intr-un bilant cu 14 posturi in A si 13 posturi in P. Dupa deschiderea conturilor de A si de P, se vor prezenta in jurnal un numar de 8 operatiuni economice pt care se va indica egalitatea contabila corespunzatoare. Dupa inregistrarea cronologica, se va proceda la sistematizarea soldurilor initiale si a miscarilor din cursul lunii in Cartea Mare, pe baza careia se va intocmi balanta de verificare cu patru serii de egalitati.

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Terenuri

Capital subscris nevarsat

20.000.000

Mijloace de transport

Capital subscris varsat

Constructii

80.000.000

Profit si pierdere

17.000.000

Materiale consumabile

5.000.000

Amortiz constructiilor

5.200.000

Materiale de nat ob de inventar

5.000.000

Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

10.000.000

Marfuri

70.000.000

Contributia unitatii la asigurarile sociale

5.500.000

Ambalaje

6.000.000

Contributia unitatii la fondul de somaj

3.500.000

Clienti

47.200.000

Furnizori

10.000.000

Decontari cu asociatii / actionarii privind capitalul

20.000.000

Furnizori de imobilizari

45.000.000

Avnsuri de trezorerie

10.000.000

Personal salarii datorate

30.000.000

Debitori diversi

10.000.000

TVA de plata

50.000.000

Conturi la banci in lei

70.000.000

Impozitul pe venituri de natura salariilor

Casa in lei

1.000.000

Clienti creditori

20.000.000

Ch inreg in avans

6.000.000

Tolal Activ

mil

Total Pasiv

mil

In cursul perioadei de gestiune au loc urmatoarele operatiuni:

Se incaseaza de la sociati, in numerar suma de 20.000.000 lei in contul capitalului subscis nevarsat.

Se inregistreaza cresterea capitalului varsat de asociati cu 20.000.000 lei.

Se achizitioneaza cu factura nr. 34/5.03.200N marfuri de la furnizorul "P", pret de facturare 50.000.000, TVA 19%.

Conform extrasului de cont din7.03.200N se inregistreaza plata facturii nr 95/24.02.200N emisa de un furnizor de materiale de natura obiectelor de inventar, valoarea totala a facturii fiind de 59.000.000 lei.

Conform semnaturilor din listele de avans chenzinal se achita in numerar angajatilor din totalul avansurilor din salarii de 20.000.000 lei, suma de 19.000.000 lei, diferenta de 1.000.000 reprezentand sume neridicate in termen.

Se inregistreaza stingerea creantei fata de un client "N" in valoare de 47.200.000 astfel: pentru suma de 20.000.000 pe seama avansului primit anterior de la client iar pentru diferenta prin incasarea sumei in contul de disponibil.

In favoarea furnizorului de imobilizari "M" se emite un bilet de ordin in valoare de 50.000.000, cu scadenta peste 2 luni, prin care se stinge obligatia de 45.000.000, difetenta de 5.000.000 reprezentand dobanda aferenta.

Conform extrasului de cont din 10.03.200N se achita inainte de scadenta factura emisa de furnizorul de marfuri "P", obtinandu-se in aceste conditii un scont de 1%.


= 891 1.112.000.000

212 80.000.000

120.000.000

5.000.000

5.000.000

70.000.000

6.000.000

47.200.000

Deschiderea conturilor de A

891 = % 1.112.000.000

300.000.000

17.000.000

2812 5.200.000

2813 10.000.000

891 = % 1.112.000.000

Deschiderea conturilor de P

(continuare pag.11)


1 5311 = 456 +A = -A 20.000.000 20.000.000 Incasat de la asoc numerar in val de


2 1011 = 1012 -P = +P 20.000.000 20.000.000

ireg cresterea capitalului varsat de asoc

cu 20 mil


3 % = 401 +A = +P 59.500.000

371 50.000.000

4426 9.500.000

achiz cu fact marfuri


4 401 = 5121 -P = -A 5.900.000 5.900.000

achitat obligatia fata de furn de mate-

-riale de nat ob de inventar in val de

5,9 mil din contul de disponibil


+A

 

+P

 
5311 19.000.000

426 1.000.000

inreg achitarea in numerar a avnsurilor

de 19 mil si suma de 1 mil, neridicata

in termen


-A

 

+A

 

-P

  5121 27.200.000

419 20 .000.000

inreg stigerea creantei fata de un client

cu suma de 20 mil pe seama unui avans

primit si pt suma de 27,2 mil prin

incasarea in contul de disponibil

+P

 
-P

 

+A

 
% = 405 50.000.000

404 45.000.000

471 5.000.000

se emite un bilet la ordin in val de 50

mil in favoarea unui furnizor de imob-

-ilizari fata de care exista o obligatie

de 45 mil, diferenta de 5 mil reprezntand

dobanda aferenta.


-P

 

+P

 
5121 58.905.000

767 500.000

4426 95.000

se achita inainte de scadenta factura

emisa de furn de marfuri "P" de 59,5

mil, in conditiile obt unui scont de 1%

Total miscari in cursul perioadei 282.100.000 282.100.000


Cartea Mare

D 1011 C D    C

20.000.000 Si 20.000.000 300.000.000

Rd 20.000.000 Rc - Rd - Rc 20.000.000

Tsd 20.000.000 Tsc 20.000.000 Tsd - Tsc 320.000.000 Sfc 320.000.000

D C D C Si 17.000.000 Si 80.000.000

Rd - Rc - Rd - Rc -

Tsd - Tsc 17.000.000 Tsd 80.000.000 Tsc -

Sfc 17.000.000 Sfd 80.000.000

D C D C

Si 120.000.000 Si 5.200.000 Rd - Rc - Rd - Rc -

Tsd 120.000.000 Tsc - Tsd - Tsc 5.200.000

Sfd 120.000.000 Sfc 5.200.000

D 2813 C D 302 C

Si 10.000.000 Si 8.000.000

Rs - Rc - Rd - Rc -

Tsd - Tsc 10.000.000 Tsd 8.000.000 Tsc -

Sfc 10.000.000 Sfd 8.000.000

D 303 C D 371 C

Si 5.000.000 Si 70.000.000

50.000.000

Rd - Rc - Rd 50.000.000 Rc -

Tsd 5.000.000 Tsc - Tsd 120.000.000 Tsc -

Sfd 5.000.000 Sfd 120.000.000

D 381 C D 401 C

Si 6.000.000 5.900.000 Si 10.000.000

Rd - Rc - Rd 65.400.000 Rc 59.500.000

Tsd 6.000.000 Tsc - Tsd 65.400.000 Tsc 69.500.000

Sfd 6.000.000 Sfc 4.100.000

D 404 C D 405 C

45.000.000 Si 45.000.000 50.000.000

Rd 45.000.000 Rc - Rd - Rd 50.000.000

Tsd 45.000.000 Tsc 45.000.000 Tsd - Tsc 50.000.000

o Sfc 50.000.000

D 4111 C D 419 C

Si 47.200.000 47.200.000 20.000.000 Si 20.000.000

Rd - Rc 47.200.000 Rd 20.000.000 Rc -

Tsd Tsc Tsd Tsc

О

D 425 C D 426 C

20.000.000 1.000.000

Rd 20.000.000 Rc - Rd - Rc 1.000.000

Tsd 20.000.000 Tsc - Tsd - Tsc 1.000.000

Sfd 20.000.000 Sfc 1.000.000

D 4426 C D 456 C

9.500.000 95.000 Si 20.000.000 20.000.000

Rd 9.500.000 Rc 95.000 Rd - Rc 20.000.000

Tsd 9.500.000 Tsc 95.000 Tsd 20.000.000 Tsc 20.000.000

Sfc 9.405.000

D 471 C D 5121 C

5.000.000 Si 70.000.000 5.900.000

27.200.000 58.905.000

Rd 5.000.000 Rc - Rd 27.200.000 Rc 64.805.000

Tsd 5.000.000Tsc - Tsd 97.200.000 Tsc 64.805.000

Sfd 5.000.000 Sfd 32.395.000

D 5311 C D 767 C

Si 1.000.000 19.000.000 500.000

Rd 20.000.000 Rc 19.000.000 Rd - Rc 500.000

Tsd 21.000.000 Tsc 19.000.000 Tsd - Tsc 500.000

Sfd 2.000.000 Sfc 500.000

Balanta De Verificare

Sim-

-bol

Cont

Denumirea contului

Total Sume

Solduri Finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Profit si pierdere

17.000.000

17.000.000

Constructii

Mijloace de transport

Amortizarea constructiilor

Amortizarea instalatiilor, mijl de transport, animalelor si plantatiilor

Materiale consumabile

Materiale de nat ob de inventar

Marfuri

Ambalaje

Furnizori

Furnizori de imobilizari

Efecte de platit pt imobilizari

Clienti

Clienti creditori

Avansuri acordate personalului

Drepturi de personal neridicate

TVA deductibila

Decontari cu asoc privind capitalul

Ch inreg in avans

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Venituri din sconturi obtinute

TOTAL

Lucrarea IV

Situatia unei intreprinderi sa se prezinte intr-un bilant cu 15 posturi in A si 14 posturi in P. In cursul perioadei au loc minim 50 de operatiuni in care sunt implicate (se debiteaza si se crediteaza ) conturi din urmatoarele categorii:

conturi de Active (imobilizate si circulante)

conturi de Resurse (proprii si straine)

conturi rectificative si conturi de regularizare (de A si de P)

Se cere:

sa se descompuna bilantul initial in conturi

sa se prezinte in jurnal articolele contabile corespunzatoare

sa se regularizeze la sfarsitul lunii, taxa pe val adaugata

sa se inchida conturile de venituri si ch

sa se calc si sa se inreg in conta impozitul pe profit sau pe venit (operatiunile trebuie sa conduca la consemnarea unui profit)

sa se inreg in conta repartiz profitului net pe destinatii legale.

Bilant

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Nr.

Crt.

Denumirea elementului

Sume

Repartizarea profitului

Capital subscris varsat

Terenuri

Prime legate de capital

Constructii

Rezerve legale

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Profit si pierdere

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Amortizarea constructiilor

Materiale consumabile

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Materiale de natura obiectelor de inventar

Amortizarea altor imobilizari corporale

Marfuri

Furnizori

Ambalaje

Furnizori de imobilizari

Clienti

Personal salarii detorate

Debitori diversi

Asiguraari sociale

Conturi la banci in lei

Ajutor de somaj

Casa in lei

Clienti creditori

Cheltuieli de dezvoltare

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Fondul comercial

Tolal Activ

Total Pasiv

Registrul Jurnal


45.000.000

15.000.000

120.000.000

60.000.000

inreg descompunerea Activului in conturi

45.000.000

65.000.000

40.000.000

Inreg descompunerea Pasivului in conturi.


inreg achizitionarea de marfuri


15.200.000

livrat marfuri clientului "P"

descarcat gestiunea cu pretul de cump al marfu-

-rilor vandute clientului "P"


se acorda salariatului "N" un avans spre decon-

-tare de 500.000


se achita prin virament bancar marfurile

achizitionate


inreg incorporarea la rezerve a primelor legate

de capital


inreg ajutoare cuvenite personalului pt pierderea

temporara a capacitatii de munca


inreg stingerea creantei fata de clientul "P":

20 mil avansul primit, iar diferenta se incaseaza

in contul de disponibil


cf decontului de ch prezentat de angajatul "N"

se inreg ch de deplasare in val de 400.000


se achita in numerar suma datorata salariatului

"N", cf dispozitiei de plata catre casierie


se emite in fav furniz de imob "F" un bilet la

ordin in val 13 mil din care 10 reprez obilgatia

initiala, iar 3 dobanda datorata

inreg plata in numerar a ch privind inscrierea

si inmatr socitatii


16 5121 = 581 67.000.000 67.000.000 depus la banca in numerar 67 mil


208 15.000.000

4426 2.850.000

achizitionat un progr informatic, TVA 19%


4428 10.260.000 livrat fara fact unui client "N" marfuri


inreg factura, reprezentand marfurile vandute

fara factura


inreg TVA colectata inscrisa in fact, privind

vanzarile fara factura


primit prin donatie un teren evaluat la 10 mil

achitat, prin contul de disponibil, programul

informatic achizitioanatPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 869
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved