Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


MONOGRAFIE PENTRU CURSUL DE - "Contabilitate avansata"

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micMONOGRAFIE PENTRU CURSUL DE - "Contabilitate avansata"1. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC

Denumirea societatii si sediul:

-         Forme de organizare: societate pe actiuni;

-         Numar asociati permanenti: 5 persoane;

-         Obiectul de activitate: productie, comert, servicii;

Date de identificare:

-         Registrul Comertului: J40/371/2002

-         Cod fiscal: R 521459

-         Cont bancar: 22.16.57.300 - BCR - sector 1, Bucuresti

2. Societatea functioneaza incepand cu 01 luna curenta, iar in cursul acesteia, in activitatea economico-financiara a societatii se produc urmatoarele operatiuni:

- Capital social subscris - 10.500 RON conform procesului verbal nr. 1/01 luna curenta care se raporteaza astfel:

- in ziua de 02:

       1.200 RON c/v mijloc fix - o constructie

       150 RON - materiale consumabile

       200 RON - c/v brevet

       700 RON - fond comercial

       500 RON - numerar

- in ziua de 05:

       450 RON - marfuri depuse in natura

       diferenta depus in numerar

Tot in ziua de 01 se primeste o sponsorizare in acte de valori pentru care s-a emis chitanta nr.1, reprezentand :

-  500 RON valoarea bonurilor de benzina;

-  400 RON c/v timbre fiscale si postale;

-  80 lei alte valori.

-   in ziua de 06:

- se achizitioneaza un mijloc de transport in comun in valoare de 700 RON (inclusiv TVA) cu factura 132/06, amortizabil liniar in 4 ani. Se achita prin ordin de plata nr. 1.

-   se aprovizioneaza si se platesc prin cont materiale consumabile in suma de 50 RON (inclusiv TVA) si marfuri in valoare de 200 RON (exclusiv TVA), care se inregistreaza in contabilitate la pret cu amanuntul de 317 lei, cu factura nr. 133.

-   se elibereaza din magazie si se dau in consum materiale consumabile aprovizionate pe baza de bonuri de consum.

-   in ziua de 11:

-   se incaseaza venituri din vanzarea marfurilor in suma de 350 RON conform chitantei nr. 15 (cu TVA inclus in pret)

-   din extrasul de cont rezulta ca a fost creditat contul de disponibil cu suma de 30 RON -suma neidentificata

-   se achita chenzina 1 personalului permanent, in suma de 375 RON.

-   in ziua de 18:

-   se achita stat colaboratori in suma de 180 RON in cota egala

-   se incaseaza suma de 800.000 lei din vanzarea marfurilor in regim de consignatie in ziua precedenta, cu comision de 10%. Se efectueaza plati catre deponent si descarcarea gestiunii.

-   se inregistreaza statul de plata a salariilor pentru personalul propriu, in suma de 17.500.000 lei. Se inregistreaza obligatiunile unitatii si ale personalului tinand cont ca salariile sunt negociabile in parti egale pentru cei 5 salariati, care nu au persoane in intretinere, dar primul trecut pe statul de salarii are 500.000 lei rata constructie locuinta.

-   se stabileste numerarul de ridicat din cont si se intocmeste CEC-ul. Salariile se platesc in ziua urmatoare, cand se vireaza si retinerile pe destinatii.

De retinut:

Limita soldului in casa negociat cu banca - 5.000.000 lei. Unitatea este platitoare de TVA prin obtiune. Operatiunile se limiteaza strict la datele din tema.

Se cere:

-         intocmirea registrelor de casa si a statelor de salarii;

-         efectuarea operatiunilor contabile in registrul jurnal, in fisele conturilor 371, 5311, 5121 si 121, iar restul fiselor sub forma de T-uri;

-         intocmirea balantei de verificare la finele lunii;

-         intocmirea decontului de TVA;

-         eventuale explicatii si calcule suplimentare se vor realiza pe coli de hartie anexate.

REZOLVARE APLICATIE

06.10.2003

-  achizitionat mijloc transport cu TVA inclus 7.000.000 lei

-  valoare TVA (7.000.000 x 19%):1,19 = 1.117.647 lei

-  valoare mijloc transport 7.000.000 - 1.117.647 = 5.882.353 lei.

-  achizitionat stocuri

-         materiale consumabile cu TVA inclus = 500.000 lei

-         valoare TVA (500.000 x 19%):1,19 = 79.832 lei

-         valoare materiale cons. 500.000 - 79.832 = 420.168 lei

-         marfuri in valoare de 2.000.000 lei exclusiv TVA care se vor contabiliza la suma de 3.170.000 lei

. pentru contabilizare realizam urmatoarea schema:

Valoare neta TVA Total deductibila

Pret cu Adaos TVA amanuntul comercial neexigibila

2.000.000 380.000 2.380.000

3.170.000 663.866 506.134

TVA = 2.000.000 x 19% = 380.000 lei

Diferenta pret = 3.170.000 - 2.380.000 = 790.000 lei - suma ce reprezinta adaos

comercial si TVA la adaos comercial

TVA la adaos comercial = (790.000 x 19%):1,19 = 126.134 lei

Adaos comercial = 790.000-126.134=663.866 lei

TVA neexigibila=380.000x126.134=506.134 lei

11.10.2003

- incasat c/v marfuri cu TVA inclus 3.500.000 lei

117


val. TVA = (3.500.000 x 19%):1,19 = 558.824 lei val. Marfii = 3.500.000 - 558.824 = 2.941.176 lei

. pentru descarcarea gestiunii stabilim adaosul comercial aferent marfurilor

vandute cu formula:
K = Si ct. 378 + Rul. cr. ct. 378 x = 100 deci,

Si. ct. 371+Rul.deb.ct.371-TVAneexig.

663.866 x 100 = 663.866 x 100 = 9,2669%

4.500.000+3.170.000-506.134 7.163.866

adaos comercial = 3.500.000 x 9,2669% = 324.342 lei

18.10.2003

a) - intocmim STAT salarii colaboratori.

Nr. crt Numele si prenumele Salarii brute Impozit

Ramas de plata Semnatura

1. Pandele Ion 1.800.000 324.000

1.476.000

- calc. impozit 1.800.000 x 18% = 324.000 lei
intocmit

contabil IOSEF BINICA FL.

b) inregistram marfa in consignatie
valoare marfa 800.000 lei
comision 800.000 x 10% = 15.200 lei
TVA la comision 80.000 x 19% = 15.200 lei

Suma de platit deponentului 800.000 - 80.000 = 720.000 lei

c) intocmim STAT salariati angajati permanent

31.10.2003

-inchidem conturile de TVA % = 4426 - 1.577.479 - TVA deductibila 4427 - 574.024 lei - TVA colectata 4424 - 1.003.455 lei - TVA de recuperat

- inreg. Cota de amortizare a mijlocului fix.
Calc. cota de amortizare:

7.000.000 lei = 1.750.000 lei/an : 12 luni = 145.833 lei/luna

4 ani

-inchis conturile de venituri si cheltuieli

118


Registru jurnal

Unitatea ...............

Nr. crt.

01

Data inreg.

01.10.2003

Documentul (felul, nr., data)

proces verbal nr.1

Explicatii DebitSoiamrebol coCnrtuedriitoare DebitoareSumaCreditoare

subscriere capital social 456 1011 105.000.000 105.000.000

02.

01.10.2003

Chit. nr. 1

Primit acte valori 532 771 10.300.000 10.300.000

03.

02.10.2003

Borderou chitante

capital social varsat % c/v constructii 212 c/v materiale consumabile 302

456 -

- 12.000.000

- 1.500.000

27.500.000

-

-

c/v brevet 205

- 2.000.000

-

c/v fond comercial 207 numerar 5311 Capital subscris si varsat 1011

- 7.000.000

- 5.000.000
1012 27.500.000

--27.500.000

04.

05.10.2003

Borderou chitante

Capital social varsat % 456 - 77.500.000

Marfuri in natura 371 numerar 5311 Capital subcris si varsat 1011

- 4.500.000

- 73.000.000
1012 77.500.000

--77.500.000

05.

06.10.2003

Foaie vars. nr. 1

Depus numerar in cont 581 5311 73.000.000 73.000.000

De re

portat

Prin virament intern 5121 581 73.000.000 73.000.000

471.300.000 471.300.000

Intocmit, Verificat,

Registru jurnal

Unitatea ...............

Nr. crt.

Data inreg.

Documentul (felul, nr., data)

Explicatii DebitSoiamrebol coCnrtuedriitoare DebitoareSumaCreditoare

REPORTAT 471.300.000 471.300.000

119


06.

06.10.2003

Fact. nr. 132

Achizitionat mijloc de % transport

404 - 7.000.000

07. 08.

06.10.2003 06.10.2003

O.P. nr. 1 Fact. nr. 133

c/v mijloc de transport 2133

TVA deductibila 4426

Platit furnizor de 404

imobilizari

Achizitionat stocuri %

- 5.882.353 -

- 1.117.647

5121 7.000.000 7.000.000

401 - 2.880.000

Materiale consumabile 302

- 420.168 -

TVA deductibila 4426 marfuri 371 TVA deductibila 4426

- 79.832

- 2.000.000

- 380.000 -

Diferenta pret la marfuri 371 378 663.866 663.866

09. 10.

06.10.2003 06.10.2003

O.P. nr. 2 B.C. nr. 1

TVA neexigibila

Platit furnizori stocuri 401 5121 2.880.000 2.880.000

Distribuit materiale 602 302 420.168 420.168

consumabile

11.

De re

11.10.2003

portat:

Chit. nr. 15

Incasat c/v marfuri 5311 % 3.500.000 -

496.150.168 492.650.168

Intocmit, Verificat,

Registru jurnal

Unitatea ...............

Nr. crt.

12.

Data inreg. Documentul Explicatii DebitSoaimrebol (felul, nr., data)

REPORTAT

c oCnrtuedriitoare

DebitoareSumaCreditoare

496.150.168 492.650.168

c/v marfuri -

707

- 2.941.176

TVA colectata -11.10.2003 N.C. nr. 1 Descarcat gestiunea %

Cheltuieli cu marfurile 607

4427

371

-

- 558.824

- 3.500.000
2.669.524 -

Adaos comercial 378

-

324.342

120


13.

14. 15. 16.

17. 18.

TVA neexigibila 4428 11.10.2003 F.V. nr. 2 Depus numerar in cont 581

-5311

506.134

3.500.000 3.500.000

Prin viramente interne 5121 11.10.2003 Extras cont Inregistrat suma eronata 5121 11.10.2003 STAT nominal Platit avans 425 18.10.2003 N.I.R. nr. 10 Primit marfa in 8038

consignatie 18.10.2003 STAT plata Inregistrat STAT 621

colaboratori

Inregistrat impozit 401 18.10.2003 CEC nr. 1 Ridicat numerar 581

581 473 5311 -

401

444 5121

3.500.000 3.500.000 300.000 300.000 3.750.000 3.750.000 --

1.800.000 1.800.000

324.000 324.000 5.000.000 5.000.000

De reportat:

517.824.168 517.824.168

Intocmit, Verificat,

Registru jurnal

Unitatea ...............

Nr. crt.

19. 20. 21.

Data inreg. Documentul Explicatii DebitSoaimrebol (felul, nr., data)

REPORTAT

c oCnrtuedriitoare

DebitoareSumaCreditoare

517.824.168 517.824.168

Prin viramente interne 5311 18.10.2003 STAT plata Platit STAT colaboratori 401 18.10.2003 Disp. plata nr. 5 Virat impozite 444 18.10.2003 Chit. nr. 16 Incasat c/v marfuri 5311

581 5311 5121 %

5.000.000 5.000.000 1.476.000 1.476.000 324.000 324.000 815.200 -

c/v marfuri in consignatie -TVA colectata -Incarcat gestiunea 371 Creditori diversi -

707 4427 % 462

- 800.000

- 15.200
815.200 -

- 720.000

comision -

378

- 80.000

121


De re

TVA neexigibila Platit deponent

-462

4428 5311

-720.000

15.200 720.000

portat:Descarcat gestiunea Cheltuieli cu marfurile comision

%

607

378

371

-

-

-

720.000 80.000 527.774.568

815.2000

-

-

527.789.768

Intocmit, Verificat,

Registru jurnal

Unitatea ...............

Nr. crt.

22.

23. 24.

Data inreg. Documentul Explicatii (felul, nr., data)

REPORTAT TVA neexigibila

DebitSoiamr eb

4428

ol coCnrtuedriitoare

-

DebitoareSumaCreditoare

527.774.568 527.789.768 15.200 -

Inchis cont in afara bilantului

-

8038

-

18.10.2003 STAT salarii Inregistrat STAT angajati

641

421

17.500.000 17.500.000

Retineri din salarii C.A.S. 9,5% Somaj 1%

%

4312

4372

7.976.500 -

- 1.662.500

- 175.000

C.A.S.S. 6,5%

-

4314

- 1.137.500

Impozit/salarii Avans chenzinal Retineri diverse

444 425 427

- 751.500

- 3.750.000

- 500.000

19.10.2003 CEC nr. 46 Ridicare numerar

581

5121

10.000.000 10.000.000

Prin virament intern 19.10.2003 Platit salarii nete

5311 421

581 5311

10.000.000 10.000.000 9.523.500 9.523.500


25. 19.10.2003 STAT plata Inregistrat obligatiile

unitatii

De reportat:

582.789.768 582.789.768

Intocmit, Verificat,

Registru jurnal

Unitatea ...............

Nr. crt.

26.

Data inreg. Documentul Explicatii (felul, nr., data)

DebitSoiamr eb

ol coCnrtuedriitoare

DebitoareSumaCreditoare

REPORTAT CAS 25% Somaj 3,5%

6451 6452

4311 4371

582.789.768

4.375.000

612.500

582.789.768

4.375.000

612.500

CASS 7%

6453

4313

1.225.000

1.225.000

Comision ITM 19.10.2003 Borderou dispozitii Virat retineri plata

658 %

401 5121

131.250 -

131.250 10.570.250

CAS angajator

4311

-

4.375.000

-

CAS angajati CASS angajator CASS angajati

4312 4313 4314

---

1.662.500 1.225.000 1.137.500

---

Somaj angajator

4371

-

612.500

-

Somaj angajati Impozit/salarii Diverse retineri

4372

444

427

---

175.000 751.500 500.000

---

Comision ITM

401

-

131.250

-

De re

portat

599.703.768

599.703.768

123


Intocmit, Verificat,

Registru jurnal

Unitatea ...............

Nr. crt.

27.

28. 29.

De re

Data inreg. Documentul Explicatii (felul, nr., data)

REPORTAT

DebiStoimarbeo l coCnretudriitoare DebitoareSumaCreditoare

599.703.768 599.703.768

31.10.2003 Inchis conturi TVA

% 4426 - 1.577.479

TVA colectata TVA de recuperat 31.10.2003 Nota contab. nr. 3 Inregistrat cota amortizare

4427 - 574.024 -4424 - 1.003.455 -681 281 145.833 145.833

31.10.2003 Nota contab. nr. 4 Inchis conturi de chelt.

121 % 29.599.275 -

Chelt. cu materiale consumabile

- 602 - 420.168

Chelt. privind marfurile Chelt. cu colaboratorii Chelt. cu salariile personalului

- 607 - 3.389.524

- 621 - 1.800.000

- 641 - 17.500.000

Contrib. unitatii la asigurarile sociale

- 6451 - 4.375.000

Contrib. unitatii privind

fondul de somaj

Contrib. unitatii pt. asig. soc.

de sanatate

Alte cheltuieli de exploatare

- 6452 - 612.500

- 6453 - 1.225.000

- 658 - 131.250

Chelt. de exploatare privind amortizarea

portat:

- 681 - 145.833

631.026.355 631.026.355

124


Intocmit, Verificat,

Registru jurnal

Unitatea ...............

Nr. crt.

30.

Data inreg. Documentul Explicatii DebitSoaimrebol (felul, nr., data)

c oCnrtuedriitoare

DebitoareSumaCreditoare

REPORTAT

631.026.355 631.026.355

31.10.2003 N.C. nr. 5 Inchis conturile de venituri %

Venituri din vanzarea 707 marfurilor Venituri din subventii 771

121 -

-

- 14.041.176 3.741.176 -

10.300.000 -

SOLD LA 31.10.2003

645.067.531 645.067.531

Intocmit, Verificat,

125


UNITATOEPA. 1PAD

Nr. crt. Nr. act casa 89

2

ZI

LDUANTAA AN

CONT CASA

NR. POZ.

Nr. anexa 10

REGISTRU DE CASA 3

EXPLICATIA INCASARI PLATI

11 12

45 6 7 SIMBOL CONT CORESPONDENT 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 5.000.000

01 Bord. nr. 10

Incasat depuneri de fond social 73.000.000

-

02 Foaie vars. 1

Depus numerar in cont -

TOTAL 78.000.000

73.000.000 73.000.000

Se deduc platile 73.000.000

Sold ziua curenta 5.000.000

Raport acte valori

-bonuri de benzina 5.000.000

-bilete tratament si odihna 4.000.000 -timbre fiscale si postale 500.000-alte valori 800.000

Sold acte valori 10.300.000

CASIER,

REPORT PAGINA TOTAL

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

-------


FISELE DE CONT

Pentru ct. 121, 371, 5121, 5311 se vor intocmi formulare tip

D 456 C


105.000.000

27.500.000 77.500.000

R 105.000.000

105.000.000


126


Sld.

D 1011 27.500.000 77.500.000

C

105.000.000

SD 2.000.000

D 207 R 7.000.000 SD 7.000.000

D 1012

D 581 73.000.000

3.500.000

5.000.000 10.000.000 R 91.500.000 Sld.

D 404 R 7.000.000

C

C C

C

R 105.000.000 Sld.

D 532

C C

105.000.000

R 10.300.000 S.D. 10.300.000

D 771

27.500.000 77.500.000 R 105.000.000sc

73.000.000

3.500.000

5.000.000

10.000.000

91.500.000

R 10.300.000

10.300.000

Sld.

D 212 R 12.000.000

C

420.168 420.168

SD 12.000.000

D 302 1.500.000 420.168 R 1.920.168

C

SD 1.500.000

C

7.000.000

D 205

Sld.

R 2.000.000

127


D R 5.882.353 SD 5.882.353

D

2133 4426

C C

324.342

80.000

404.342

4428

C

663.866 80.000 743.866 R 339.524 SC

1.117.647 79.832

1.577479

D

380.000

506.134

506.134

R 1.577.479

1.577.479

15.200

15.200

sld

401

C

R 521.334

521.334

Sld.

D R 420.168

602

C

420.168

Sld.

D 3.741.176

707

C

2.941.176 800.000

R 3.741.176 Sld.

D

4427

C

3.741.176

D

574.024

558.824

2.880.000

2.880.000

1.800.000

131.250

4.811.250

574.024

574.024

324.000 1.476.000

131.250 R 4.811.250

Sld. D

378

C

2.669.524 720.000

3.389.524

3.389.524

3.389.524

128


473

C

Sld. D

421

C

105.000.000

27.500.000 77.500.000

D

R 105.000.00

0 4312

C

105.000.000

D R 3.750.000 Sld.

D

425 621

C C

300.000 R 300.000 SC

3.750.000

Sld. D

R 1.662.500 Sld.

4372

C

1.662.500

R 1.800.000 sld

D

444

C

1.800.000

D

R 175.000 Sld.

4314

C

175.000

324.000 751.500 R 1.075.500 sld

462

C

324.000 751.500 1.075.500

720.000

D

D R 720.000

R 1.137.500 Sld.

427

C

1.137.500

Sld.

641

C

17.500.000

D

D R 17.500.000

R 500.000 Sld.

500.000

129


D R 4.375.000

6451

C

4.375.000

D 658

C

Sld.

R 131.250 Sld.

131.250

D

4311

C

D 4424

C

R 4.375.000 Sld.

4.375.000

R 1.003.455 SD 1.003.455

D R 612.500 Sld.

6452

C

612.500

D 681 R 145.833 Sld.

C

145.833

D R 612.500

4371

C

612.500

D 281

C

Sld.

145.833 R 145.833 SC

D R 1.225.000

6453

C

1.225.000

Sld.

D R 1.225.000

4313

C

1.225.000

Sld.

130


131


______________________________

unitatea

_____________________________

serviciul

STAT DE SALARII pe luna ....... anul .....

Nr. crt. Numele si Salariul de prenumele baza (marca)

Alte

drep-turi

imp.

Venit brut

Asig. sociale PCrotnetcri.butie 9,5% som.

Asigurari Chelt. Venitul net sanatate 6,5% prof. 15%

PersonDaEleDUCE de baza

SRuIpli Venit de baza Impozit Sala-riul net RAvaatansconstr. men-tare de calcul calculat si retinut

Rest de plata Sem-na-tura

01 2

3

4

5(4x9,5%) 6(2x1%)

7(4x6,5%)

8(15%x10) 9(4-5-6-7-8)

10

11

12(9-10-11)

13 14(8+9-13) 15

16(14-15)

17

1. STOIAN 3.500.000 MARIA

-

3.500.000

332.500 35.000

227.500

270.00 2.635.0001.800.000

-

835.000

150.300 2.754.700

1.504.700

2. MARIN 3.500.000
ION

3. IORDAN 3.500.000
LIVIA

4. POPA 3.500.000
EUGEN

5. ANDREI 3.500.000
MARIAN

6. TOTAL

----

3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 17.500.000

332.500 35.000 332.500 35.000 332.500 35.000 332.500 35.000 1.662.500 175.000

227.500 227.500 227.500 227.500 1.137.500

270.000 2.635.000 270.000 2.635.000 270.000 2.635.000 270.000 2.635.000 1.350.000 13.175.000

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 9.000.000

-----

835.000 835.000 835.000 835.000 4.175.000

150.300 2.754.700 750.000 150.300 2.754.700 750.000 150.300 2.754.700 750.000 150.300 2.754.700 750.000 751.500 13.773.500 4.250.000

2.004.700 2.004.700 2.004.700 2.004.700 9.523.500

7. OBLIGATIILE UNITATII PRIVIND SALARIILE:

8. - CAS (24,5% + 0,5%) 25% X 17.500.000 = 4.375.000 lei
- CASS 7% x 17.500.000 = 1.225.000 lei

9. - somaj 3,5 % x 17.500.000 = 612.500 lei
-comision ITM 0,75% x 17.500.000 = 131.250 lei

10.

TOTAL

Conducatorul unitatii Conducatorul compartimentului Intocmit

Financiar-contabil

132


Unitatea

Balanta de verificare

la ....... 20..

Simbolul cont.

Denumirea conturilor debTiOtoTaAreL

SUMcrEe dDitIoNare dReUbiLtoAaJr eLUNA CUcrReEdiNt oTaAr e

debitoaTrOe T

AL SUcMreEditoar

105.000.000 105.000.000 14.041.176 -

---145.833

e debitoareSO

LDURcIreditoare

1011 1012 121

Capital subscris nevarsat -Capital subscris varsat varsat -Profit si pierderi -

- 105.000.000
--

- 29.599.275

105.000.000 105.000.000 14.041.176 -

-

105.000.000 -

29.599.275 2.000.000

7.000.000 12.000.000 5.882.353 -

-

-

15.558.099

2.000.000

7.000.000 12.000.000 5.882.353 -

-

105.000.000

-

205 207

Concesiuni, brevete, licente, marci -

com. Si alte drepturi etc

Fond comercial -

- 2.000.000

- 7.000.000

--

212

constructii -

- 12.000.000

-

-

2133 281

Mijloace transport -Amortizari privind imobilizari -necorporale

- 5.882.353 --

-145.833

-145.833

302 371 378

Materiale consumabile -Marfuri -Diferente pret la marfuri -

- 1.920.168

- 8.485.200

- 404.342

420.168

4.315.200

743.866

4.811.250

7.000.000

17.500.000

3.750.000

500.000

4.375.000

1.662.500

1.225.000

1.137.500

1.920.168

8.485.200

404.342

4.811.250

7.000.000

17.500.000

3.750.000

500.000

4.375.000

1.662.500

1.225.000

1.137.500

420.168

4.315.200

743.866

4.811.250

7.000.000

17.500.000

3.750.000

500.000

4.375.000

1.662.500

1.225.000

1.137.500

1.500.000

4.170.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--339.524

401 404

Furnizori -Furnizori de imobilizari -

- 4.811.250

- 7.000.000

--

421

Personal-salarii datorate -

- 17.500.000

-

425 427 4311

Avansuri acordate personal -Retineri din salarii datorate tertilor -Contrib. unit. la asig. soc. -

- 3.750.000

- 500.000

- 4.375.000

---

4312

Contrib. pers. la asig. soc. -

- 1.662.500

-

4313 4314

Contrib. unit. pt. asig. soc. de san. -Contrib. sal. pt. asig. soc. de -sanatate

- 1.225.000

- 1.137.500

--

4371

4372

444

4424

4426

Contrib. unit. la f. somaj -Contrib. pers. la f . somaj -Imp. pe venituri de natura salariilor -TVA de recuperat -TVA deductibila -

- 612.500

- 175.000

- 1.075.500

- 1.003.455

- 1.577.479

612.500

175.000

1.075.500

-

1.577.479

574.024

521.334

276.163.330

612.500

175.00

1.075.500

1.003.455

1.577.479

574.024

521.334

219.791.880

612.500

175.000

1.075.000

-

1.577.479

574.024

521.334

276.163.330

-

-

-

1.003.455

-

-

-

49.113.907

-----

4427

TVA colectata -

- 574.024

-

4428

TVA neexigibila -

REPORT -

- 521.334

- 219.791.880

-

49.113.9007

Unitatea

Balanta de verificare

la ....... 20..

Simbolul cont.

456

Denumirea conturilor

REPORT

Decontari cu actionarii/

asociatii privind capitalul

debTiOtoTaAreL S

--

UMcrEe dDitIoNare dReUbiLtoAaJr eLUNA CUcrReEdiNt oTaAre debitoaTrOe T

- 219.791.880 276.163.330 219.791.880

- 105.000.000 105.000.000 105.000.000

AL SUcMreEditoare debitoareSOLDURcIreditoare

276.163.330 49.113.907 49.113.907 105.000.000 - -

133


462 473

5121 5311

Creditosi diversi -

Decontari din operatii in curs de -

clarificare

Conturi la banci in lei -

Casa in lei -

- 720.000
--

- 76.800.000

- 97.315.200

720.000 300.000

35.774.250

91.969.500

-

91.500.000.

420.168

3.389524

1.800.000

17.500.000

4.375.000

612.500

1.225.000

720.000 -

76.800.00

97.315.200

10.300.000

91.500.000

420.168

3.389.524

1.800.000

17.500.000

4.375.000

612.500

1.225.000

720.000 300.000

35.774.250

91.969.500

-

91.500.000

420.168

3.389.524

1.800.000

17.500.000

4.375.000

612.500

1.225.000

--

- 300.000

41.025.750 -5.345.700 -

532 581

Alte valori -Viramente interne -

- 10.300.000

- 91.500.000

10.300.000 ---

602

Chelt. cu mat. consumabile -

- 420.168

-

607 621 641

Chelt. privind marfurile -Cheltuieli cu colaboratorii -Chelt. cu salariile personalului -

- 3.389.524

- 1.800.000

- 17.500.000

-

6451

Contrib. unit. la asig. soc -

- 4.375.000

-

6452 6453

Contrib. unit. pt. aj. de somaj -Contrib. angajatorului pt. asig. soc. -de sanatate

- 612.500

- 1.225.000

- -

658 681

707 771

Alte chelt. de exploatare -Chelt. de exploatare privind -amortizarile si provizioanele Venituri din vanzarea marf. -Venituri din subventii -

- 131.250

- 145.833

- 3.741.176

- 10.300.000

131.250 145.833

3.741.176 10.300.000

645.067.531

131.250 145.833

3.741.176 10.300.000

645.067.531

131.250 145.833

3.741.176 10.300.000

645.067.531

- -

SOLD LA 31.10.2003 -

- 645.067.531

105.785.357 105.785.357

INTOCMIT

CONTABIL IOSEF BINICA

134

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 846
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved