Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Monografie contabila

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micMonografie contabila

Prezentarea intreprinderii luata in studiu..Introducere

S.C. "Marmara SA" s-a infiintat in anul 1995, avand codul fiscal R 4512786, iar numarul in Registrul Camertului J 52/589/1995 cu sediul social in Giurgiu.

Structura actionariatului societatii

Actionari:Mihai Stan detine 60%, Mihaela Stan detine 28%, Niculae Stan , detine 10%, alti 3 actionari 2%.

Denumire, forma juridica, sediul, durata

Denumirea societatii este " Marmara SA". In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanand de Ia societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initiatete "SA", de capitalul social, numarul de inmatriculare din registrul comertului si sediul social al societatii.

Societatea comerciala "Marmara SA" este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romare si cu statutul societatii.

Sediul social al societatii este localizat in Giurgiu, B-dul CFR nr. 14.

Durata societatii este nelimitata cu incepere de Ia data inmatricularii in Registrul Comertului.

Capitalul social, partile sociale

Capitalul social este de 1.000 RON si poate fi majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni.

Majorarea capitalului se poate face partial sau total, in natura pe baza evaluarii efectuate de experti desemnati de catre adunarea generala a actionarilor.

Reducerea capitatului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Fiecare actiune confera actionarului dreptul Ia un vot in adunarea generala a actionarilor si dreptul de a participa Ia distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social actionarii raspund numai in limita actiunilor pe care Ie-au subscris.

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura potitica ei economica si comerciala.

Controlul societatii

Gestiunea societatii este controlata de asociati si de o societate de audit. Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si societatii de audit Ii se vor prezenta Ia cerere, date cu privire Ia activitatea, situatia patrimoniului, a beneficiilor si pierderilor. Activitatea cenzorilor se va desfasura in conformitate cu prevederile reglementarilor legale si profesionale.

Situatia la data de 30.11.2007 este urmatoarea :

capital social : 2.010 RON

rezultatul reportat ( profit) : 8.400 RON

profit : 7.125 RON

constructii 212 : 98.000 RON

echipamente tehnologice 2131 : 31.000 RON

mijloace de transport : 20.000 RON

mobilier 214 : 8.800 RON

amortizare cheltuieli de constituire 2801 : 400 RON

amortizarea constructiilor 2812 : 25.000 RON

amortizarea echipamentelor, mijloacelor de transport 2813 : 15.000 RON

amortizarea mobilierului 2814 : 1.200 RON

materii prime 301 : 9.500 RON

produse finite 345 : 2.400 RON ( 2.000 buc x 1,20 RON )

salarii 421 : 2.100 RON

asigurari sociale 431 :

ajutor de somaj 437 :

venituri inregistrate in avans 472 : 200 RON

conturi la banci in lei 5121 : 83.000 RON

conturi la banci in EURO : 14.400 RON ( 4.000 EURO x 3,6 RON)

casa in lei 5311 : 3.200 RON

Operatiuni luna decembrie

In cursul lunii decembrie 2007 au loc urmatoarele operatiuni in cadrul societatii:

- achizitionarea unui program informatic

= 404 3.570 RON

3.000 RON

570 RON

Programul va fi amortizat liniar, incepand cu luna ianuarie 2008 timp de doi ani, amortizarea urmand a fi inregistrata :

= 2808 125 RON

- achitarea programului informatic

= 5121 3.570 RON

- achizitionarea unei linii tehnologice din import

cost echipament : 15000 EURO X 3.6 RON = 54.000 RON

transport extern : 1000 EURO X 3.6 RON = 3.600 RON

taxa vamala : 5.760 RON

comision vamal : 288 RON

Pentru instalarea acestei linii tehnologice de patiserie s-au efectuat urmatoarele cheltuieli :

cheltuieli cu proiectul de amplasare :     500 RON + TVA

cheltuieli cu montajul utilajului :    900 RON + TVA

cheltuieli cu paza utilajelor :     400 RON + TVA

cheltuieli cu reclama pentru lansarea noilor produse : 2.000 + TVA

Inregistrarea contabila a mijlocului fix este :

= % 63.648 RON

404 57.600 RON

446 6.048 RON

Tot in costul mijlocului fix vor intra cheltuielile cu proiectul de amplasare si montajul :

= 404 595 RON

500 RON

95 RON

= 404 1.071 RON

900 RON171 RON

Inregistrarea celorlalte cheltuieli care nu au fost capitalizate este :

= 401 476 RON

400 RON

76 RON

= 401 2.380 RON

2.000 RON

380 RON

Unitatile patrimoniale care desfasoara activitati cu caracter economic, amortizeaza mijloacele fixe utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare lunara : amortizarea liniara, amortizarea degresiva, amortizarea accelerata.

Amortizarea liniara se refera la repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor, pe toata durata de functionare stabilita a acestora.

Amortizarea liniei tehnologice se va face liniar, timp de 5 ani. Inregistrarea luna a amortizarii, incepand cu luna ianuarie 2008 va fi :

= 2813 1.060.8 RON

- Achitarea taxelor vamale

= 5311 5.760 RON

- Achitarea furnizorului extern : la cursul de 1 EURO = 3,6200 RON

- licitatie valutara :

= 5121 57.920 RON ( 16.000 EURO x 3,62 RON)

= 581 57.920 RON ( 16.000 EURO x 3,62 RON)

- plata :

= 5124 57.920 RON ( 16.000 EURO x 3,62 RON)

57.600 RON ( 16.000 EURO x 3.60 RON)

320 RON ( diferenta curs valutar)

- Achitarea celorlalti furnizori de servicii

= 5121 595 RON

= 5121 1.071 RON

= 5121 476 RON

= 5121 2.380 RON

- Cumpararea de materii prime de la furnizori interni :

= 401 4.760 RON

4.000 RON

760 RON

- Achitarea partiala a furnizorilor :

= 5121 4.760 RON

- Cumpararea de materii prime de la un furnizor extern :

- materii prime : 3.200 EURO X 3.65 RON = 11.680 RON

- transport extern : 200 EURO X 3.65 RON = 730 RON

- taxa vamala : 1.241 RON

- comision vamal : 62.05 RON

= % 13.713,05 RON

404 11.680 RON

404 730 RON

446 1.303,05 RON

- Achitarea taxelor vamale :

= 5311 1.303,05 RON

- Achitarea furnizorului extern la cursul de 1 EURO = 3,60 RON

- licitatie valutara :

= 5121 12.240 RON ( 3.400 EURO x 3,60 RON)

= 581 12.240 RON ( 3.400 EURO x 3,60 RON)

- plata :

= % 12.410 RON ( 3.400 EURO x 3,65 RON)

5124 12.240 RON ( 3.400 EURO x 3,60 RON)

765 170 RON ( diferenta curs valutar)

Obtinerea de produse finite:

Retetarul de fabricatie pentru un sortiment

Materia prima u/m norma pret unit val.mater prima

FAINA kg 0,200 0,60 0,12

DROJDIE kg 0.020 3,00 0,60

SARE kg 0.010 0.20 0,002

MARGARINA kg 0.040 8,00 0,320

1,042

SALARII 0,110

TAXE SI IMPOZITE 0,040

AMORTIZARI    0,015

CHIRII    0,020ALTE CHELTUIELI 0,006

TOTAL PRET DE COST PRODUCTIE/ BUCATA 1,233 RON

Productia realizata este de 10.000 buc.cu o valoare de productie de 12.330 RON.

Deci pentru obtinerea a 10.000 buc.prajituri s-au cheltuit 12.330 RON

Se inregistreaza produsele finite realizate :

345 = 711 12.330 RON

- Vanzare produse finite :

Produsul obtinut se poate livra prin :

-magazin propriu

-clienti

Livrarea la magazin propriu se face pe baza de aviz de expeditie, dupa care se intocmeste NIR.

Se livreaza la magazin propriu o cantitate de 8.000 buc.covrigi

8.000 buc x 1.4 RON = 11.200 RON

Se inregistreaza in contabilitate :

371 = % 11.200 RON

345 9.864 RON

378 253,84 RON

4428 1.082,16 RON

Pentru marfurile vandute in magazin propriu se va intocmi monetar , care se va inregistra in registrul de casa.

Se inregistreaza nota contabila :

5311 = % 11.200 RON

707 10.117,84 RON

4427 1.082,16 RON

Descarcarea gestiunii de marfa vanduta :

= 371 11.200 RON

10.117,84 RON

253,84 RON

1.082,16 RON

Descarcarea de materii prime consumate

601 = 301 12.330 RON

Venituri din productia stocata

711 = 121 1.233 RON

- Vanzarea unor produse catre un client extern :

411 = 701 2.840 RON ( 2000 buc x 0.40 EURO x 3.55 EURO)

711 = 345 2.400 RON

- Incasarea facturii externe la curs 1 EURO = 3.65 RON

= % 2.920 RON ( 800 EURO X 3.65 RON)

411 2.840 RON ( 800 EURO X 3.55 RON)

765 80 RON ( diferenta curs valutar)

- Evaluarea stocurilor

Societatea a optat pentru utilizarea metodei FIFO deoarece , in conditiile cresterii preturilor, efectele vor fi :

- evaluarea iesirilor la costurile mai scazute;

- evaluarea stocurilor finale la preturile mai mari;

- majorarea profitului din exploatare si a impozitului aferent.

Situatia stocurilor va fi :

- sold initial produse finite : 2.000 buc x 1,20 RON = 2.400 RON

- obtinere produse finite : 10.000 buc x 1,233 RON = 12.330 RON

- iesire produse finite : 2.000 buc x 1,20 RON = 2.400 RON

- iesire produse finite : 8.000 buc x 1,233 RON = 9.864 RON

- sold final produse finite : 2.000 buc x 1, 233 RON = 2.466 RON

- Inregistrarea facturilor de utilitati

- energie electrica si apa : % = 401 1.400 RON

605 1.134 RON

4426 266 RON

- Inregistrarea facturii de chirie

% = 401 1.000 RON

810 RON

190 RON

- Inregistrarea cheltuielilor cu combustibilul :

= 401 500 RON

3022 405 RON

4426 95 RON

6022 = 3022 405 RON

- Inregistrarea cheltuielilor cu salariile :

641 = 421 660 RON

421 = % 145 RON

4312 63 RON

4314 43 RON

4372 7 RON444 32 RON

= 4311 129 RON

= 4371 13 RON

= 4313 40 RON

- Inregistrarea comisioanelor si dobanzilor bancare :

627 = 5121 103 RON

5121 = 766 2,73 RON

- Inregistrarea veniturilor din chirii :

- pentru luna decembrie : 472 = 706 1.200 RON

- pentru luna ianuarie se factureaza : 411 = % 1.428 RON

472 1.200 RON

4427 228 RON

- Inregistrarea cheltuielilor de amenajare :

In luna decembrie , societatea a renovat gardul, aceste cheltuieli hotarandu-se a se amortiza pe parcursul a 6 luni de functionare :

% = 401 3.808 RON

3.200 RON

608 RON

Ca urmare, in perioada ianuarie - iunie 2008, societatea va inregistra amortizarea acestor cheltuieli :

611 = 471 533,33 RON

- Constituirea de provizioane pentru produse :

6814 = 394 800 RON

depuneri in conturi de la bancii:

5121 = 581 4.000 RON

581 = 5311 4.000 RON

plata furnizorilor restanti:

401 = 5121 2.156 RON

404 = 5121 1.700 RON

inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe:

2812 20 RON

2813 786 RON

6811 = 2814 94 RON

inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

= % 29.880,97 RON

6121 810 RON

641 660 RON

645 182 RON

627 103 RON

611 533 RON

607 10.117,84 RON

601 12.330 RON

605 1.134 RON

681 2.885,8 RON

628 400 RON

625 320 RON

6022 405 RON

% = 121 23.107,57 RON

2,73 RON

1.200 RON

2.840 RON

765 250 RON

711 8.697 RON

707 10.117,84 RON

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2104
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site