Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


NOTIUNI, CONTINUT, STRUCTURI, DELIMITARI PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micNOTIUNI, CONTINUT, STRUCTURI, DELIMITARI PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt definite in I.A.S. 1 "Prezentarea situatiilor financiare"ca toate acele active care nu sunt clasificate in categoria activelor curente.

Activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea entitatii economice si care nu se consuma sau se inlocuiesc dupa prima utilizare.

In raport de comportamentul lor economic si al structurii lor materiale activele imobilizate se grupeaza astfel:

Ø      Imobilizari corporale;

Ø      Imobilizari necorporale;

Ø      Imobilizari financiare;

1.1.1.* Imobilizarile corporale sunt definite de I.A.S 16 "Imobilizari corporale"ca active materiale, nemonetare, care:

a) sunt detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestari de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor, sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

b) pot fi utilizate de intreprindere pe parcursul mai mulor perioade de gestiune;

Desi IAS 16 "Imobilizari corporale" exclude din aria sa de aplicabilitate investitiile imobiliare (IAS 40 "Investitii imobiliare"), acestea se numara printre elementele de imobilizari corporale, aceste imobilizari sunt detinute mai degraba pentru cresterea valorii capitalului.

Imobilizarile corporale mai sunt cunoscute si sub denumirile de active corporale, active tangibile sau imobilizari fizice.

"Termenul generic de imobilizari corporale (denumite active tangibile) este folosit pentru a identifica in general acele active folosite in special in activitatea productiva din care societatea va beneficia pe o perioada mai mare de un an. Termenul de "corporal " sau de "tangibil" face distinctia fata de activele necorporale care sunt active fara o substanta fizica sau a caror valoare nu poate fi in intregime indicata de existenta lor fizica."

1.1.2"* Imobilizarile necorporale, denumite si imobilizari nemateriale sau active intangibile, nu imbraca forma de bunuri concrete. Reglementarile din Romania clasifica imobilizarile necorporale in structuri precum:

Ø      Cheltuieli de constituire;

Ø      Cheltuieli de dezvoltare;

Ø      Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare;

Ø      Fond comercial, in cazul in care a fost achizitionat;

Ø      Alte imobilizari necorporale"[2]

I.A.S. 38 "Active necorporale" solicita unei intreprinderi sa recunoasca un element ca activ necorporal daca si numai daca acel element intruneste:

1. Definitia unui activ necorporal;

2. Criteriul de recunoastere expus in standard si anume: este probabil ca intreprinderea sa obtina beneficii economice viitoare care pot fi atribuite activului respectiv;

3. Costul activului poate fi masurat in mod credibil.

Aceste reglementari se aplica fie ca activul este achizitionat din exterior, fie ca este generat intern."I.A.S. 38 "Active necorporale " specifica faptul ca fondul comercial, marcile, licentele, titlurile de participare, listele de la clienti si alte categorii similare din punct de vedere economic, care sunt generate intern, nu vor fi recunoscute ca active."

Intreprinderile utilizeaza frecvent resurse sau angajeaza datorii pentru achizitia, dezvoltarea sau marirea unor resurse necorporale cum ar fi cunostintele stiintifice sau tehnologice, proiectarea si implementarea unor noi procese sau sisteme, licente, proprietati intelectuale, cunostinte despre piata si marci inregistrate. Nu toate aceste elemente vor indeplini toate conditiile definitiei unui activ necorporal si anume: identificabilitatea, controlul asupra unei resurse, existenta beneficiilor economice viitoare.

Identificabilitatea activului necorporal se impune pentru a-l delimita de fondul comercial.

Controlul activului necorporal consta in capacitatea intreprinderii de a obtine beneficii economice viitoare din aceasta resursa si, de asemenea de a rerstrictiona accesul altora la beneficiile respective.

Beneficiile economice viitoare ce decurg dintr-un activ necorporal pot include venituri din vanzarea de produse sau servicii, reduceri de costuri sau alte beneficii rezultate din folosirea activului de societate.

Se cunosc urmatoarele categorii de imobilizari necorporale :

1.1.2.1*Cheltuieli de constituire reprezinta cheltuielile generate de constituirea intreprinderii ca persoana juridica distincta. In aceaste situatie, valoarea rezultata ca imobilizare necorporala se amortizeaza sitematic pe parcursul unei perioade determinate

Potrivit I.A.S 38 "active necorporale", cheltuielile de constituire trebuie recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care sunt efectuate. Cheltuielile de constituire pot consta din costuri de infiintare, cum ar fi costurile de secretariat si cele juridice suportate la infiintarea unei entitati juridice, cheltuiala pentru a deschide o noua afacere, sau cheltuiala pentru inceperea a noi operatii sau lansarea de noi produse sau procese .

Reglementarile contabile armonizate cu directiva a IV a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr.94/2001, prevad la punctual 5.21 posibilitatea imobilizarii de catre o intreprindere a cheltuielilor de constituire. In aceasta situatie suma reflectata in contul de imobilizari necorporale se va amortiza sistematic pe parcursul unei perioade de 5 ani.

1.1.2.2"* Cheltuielile de dezvoltare

Dezvoltarea este aplicata rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii."

Exemple de activitati de dezvoltare sunt

- proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor, modelelor;

- proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare se efectueaza conform legislatiei in vigoare.

In masura in care cheltuielile de dezvoltare nu au fost amortizate complet, este interzisa orice distribuire a profiturilor daca suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profiturilor reportate nu este cel putin egala cu suma cheltuielilor neamortizate. Concesiunea este conventia prin care o persoana fizica sau juridica dobindeste dreptul de utilizare a anumitor bunuri sau servicii in schimbul unor beneficii pentru concesionar.

Brevetele, licentele, marcile, drepturile si alte valori similare, reprezinta drepturi de proprietate industriala sau intelectuala, dupa caz.

Fondul comercial reprezinta o parte nemateriala din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care contribuie la mentinerea sau dezvoltarea potentialului de acivitate al intreprinderii, reprezentat de clientela vad comercial, reputatie, pozitie geografica.

1.1.3 " Imobilizarile financiare

"Imobilizarile financiare, denumite si investitii financiare sau de portofolii, cuprind valorile financiare investite de intreprindere in capitalul altor societati comerciale sau agenti economici sub forma titlurilor de participare detinute la societatile din cadrul grupului, a creantelor asupra societatilor din cadrul grupului, a titlurilor sub forma de interese de participare, a titlurilor detinute ca imobilizari si altor creante."

Clasificarea imobilizarilor financiare:

Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului;Titluri de participare detinute la societati din afara grupului;

Imobilizari financiare sub forma de interese de participare;

Titluri puse in echivalenta;

Alte titluri imobilizate;

Creante imobilizate;

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare;

1.1.3.1Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de active si alte titluri cu venit variabil detinute de intreprindere in capitalul altor societati comerciale a caror detinere durabila este utila acesteia. Titlurile de participare detinute in intreprinderi asociate reprezinta titluri de participare ale unei intreprinderi a caror detinere intr-o proportie de 20 - 50 % asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative. Titlurile de participare strategice reprezinta titluri de participare care sunt detinute intr-un procent de pina la 20% si nu asigura posibilitatea exercitarii unei influente seemnificative. In intreprinderea in care titlurile de participare strategice sunt detinute intr-un procent mai mic de 10% sunt considerate interese minoritare.

1.1.3.2 Creantele din interese de participare reprezinta drepturi ale unitatii asupra filialelor sau unitatii asupra filialelor sau unitatilor din cadrul grupului determinate de acordarea unor imprumuturi pe termen lung.

O societate care are una sau mai multe filiale va prezenta situatii financiare consolidate. Filiala este o societate care este controlata de societatea mama. Prin control se intelege autoritatea de a conduce activitatile financiare si operationale ale unei intreprinderi.

"In conformitate cu I.A.S 1 - Prezentarea situatiilor financiare, orice societate trebuie sa prezinte ca minim de informatii valorile pentru urmatoarele elemente:

Imobilizari corporale;

Imobilizari necorporale;

Active financiare, mai putin investitiile contabilizate conform metodei punerii in echivalenta, creante clienti si asimilate si numerar si echivalente de numerar, care trebuie prezentate ca elemente separate in situatiile financiare.2 I.A.S. 16 "imobilizari corporale"

Contabilitatea financiara a intreprinderii - Editura Universitara 2004 Prof. Univ. Dr. Mihai Ristea.

I.A.S. 38 "Active necorporale"

Contabilitatea financiara a intreprinderii - Prof. Univ. dr. Mihai Ristea Editura Universitara 2004

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1092
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved