Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ORGANIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE - Contabilitatea - componenta a sistemului informational economic

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE

Contabilitatea - componenta a sistemului informational economicContabilitatea este o stiinta si o componenta a sistemului informational economic.

Contabilitatea ca stiinta are un obiect propriu de cercetare, metode proprii si o terminologie specifica. Ca disciplina stiintifica ea se ocupa de stabilirea principiilor, normelor, regulilor de prelucrare a datelor contabile, de inregistrarea documentata, ordonata si metodica a operatiilor economice si financiare privind miscarile de valori materiale si banesti, procesele economice, sursele de provenienta ale acestora, controlul lor. Utilizand procedeele proprii, contabilitatea asigura informatiile necesare caracterizarii situatiei economico-financiare si determinarii rezultatelor obtinute.

Informatiile economice furnizate de contabilitate constituie "materia prima" cu ajutorul careia lucreaza un conducator indiferent de domeniu sau nivel ierarhic.

Informatia contabila este o informatie economica specifica. Ea rezulta din prelucrarea prin metode, procedee si instrumente proprii a datelor din contabilitate. Informatia contabila este reala, precisa, completa, operativa si reprezinta tabloul de bord, suportul deciziilor economice, financiare si gestionare luate de managerii agentilor economici.

Contabilitatea ofera informatii complexe privind valoarea bunurilor imobilizate, a stocurilor de valori materiale, a mijloacelor banesti, informatii privind costurile produselor si/sau a lucrarilor executate, veniturile, drepturile si obligatiile unitatii, profitul acesteia.

Complexitatea informatiilor furnizate de contabilitate confera acesteia un rol important in cadrul sistemului informational economic.

Contabilitatea este privita ca un instrument utilizat pentru determinarea si masurarea profitului, a rezultatelor finale ale activitatii intreprinderii.

Evolutia contemporana a societatii, tendinta spre globalizare a accentuat finalitatea sociala a contabilitatii deoarece rezultatele si situatia patrimoniala a unitatii intereseaza un ansamblu vast de agenti sociali, fiecare avand cerinte diferite:

managerul (administratorul intreprinderii) considera contabilitatea ca element de gestiune fiind interesat in mod deosebit de structura si nivelul costurilor

actionarii sunt interesati de stabilitatea plasamentelor si nivelul dividendelor

bancile sunt preocupate de rentabilitatea intreprinderii si riscurile probabile in cazul mentinerii si dezvoltarii concurentei bancare.

fiscalitatea determina suma eventualelor impozite si taxe pe care unitatea le datoreaza

creditorii - furnizorii - sunt interesati de solvabilitatea pe termen scurt a unitatii care sa asigure continuitatea fara riscuri a livrarii lor

statul se regaseste la orice agent economic.

Organizarea si sarcinile contabilitatii ca furnizoare de informatii economice difera de la o tara la alta in functie de modul de productie, telurile fiecarei oranduiri sociale, gradul de modernizare in prelucrarea datelor si transparenta informatiilor. In ultimele decenii s-a incercat o armonizare a organizarii si conducerii contabilitatii in diferite tari.

Normalizarea contabilitatii are ca obiect elaborarea unor norme, definirea unor principii si stabilirea unor reguli, bazate pe o terminologie clara si precisa pentru toti utilizatorii in vederea comparabilitatii datelor in timp si spatiu din domeniul contabilitatii.

Pe plan international, in anul 1973 a fost creat Comitetul International de Standarde Contabile (International Accounting Standards Comittee - IASCC) de catre organismele contabile din Australia, Canada, Franta, Germania, Japonia, Mexic, Tarile de Jos, Marea Britanie si Irlanda si SUA. In anii urmatori au aderat la acest organism si alte state astfel ca in prezent numarul acestora depaseste 60 de tari membre. Comitetul are ca obiect elaborarea si publicarea in interes public a normelor contabile internationale care trebuie sa fie respectate in momentul prezentarii conturilor anuale, ca sa se asigure acceptarea si aplicarea acestor norme la nivel mondial. Se studiaza posibilitatea armonizarii sistemelor de contabilitate practicate in tarile Europei continentale cu sistemul anglo-saxon - standardele internationale de contabilitate.

2. Organizarea contabilitatii in Romania

Preocupari pe linia normalizarii contabilitatii in tara noastra se intalnesc in anii 30, cand apar primele planuri de conturi: in anul 1937 planul de conturi al Uniunii fabricilor de masini

Profesorul I. Evian elaboreaza in 1941 primul plan de conturi bazat pe cadrul general al lui E. Schmalenbach, utilizat pentru intreprinderile industriale si comerciale.

Schimbarile aparute dupa 1948 au obligat Romania sa preia sistemul contabil existent in URSS.

Orientarea Romaniei spre economia de piata dupa anul 1989 a facut necesara trecerea la un nou sistem contabil - sistemul dualist, caracterizat printr-un dublu circuit al informatiilor si implicit conducerea contabilitatii pe doua planuri: Contabilitatea financiara si Contabilitatea de gestiune.

Contabilitatea financiara sau generala ("Comptabilite generale" la francezi, "financial accounting" la anglo-saxoni) asigura informatii privind operatiile care afecteaza patrimoniul unitatii in scopul determinarii rezultatelor exercitiului financiar. Aceste informatii sunt publice si sunt utilizate atat de conducerea unitatii cat si de tertii interesati: actionari sau asociati, furnizori, clienti, banci, organe fiscale, salariati.

2. Contabilitatea interna de gestiune (la francezi "compatibilit de gstion", la anglo-saxoni "managerial accounting") asigura informatii interne utilizate numai de conducerea unitatii.

Aceste informatii servesc la calcularea costurilor de productie, stabilirea rezultatelor si rentabilitatii produselor fabricate, a lucrarilor executate, serviciilor prestate etc.

Contabilitatea financiara se realizeaza dupa o schema normalizata, unificata impusa de catre autoritatile fiscale si de cerintele de control ale statului.

Normalizarea contabilitatii in tara noastra se realizeaza prin Legea nr. 82/1991 - legea contabilitatii, si O.G. 61/30.08.2001, Regulamentul pentru aplicarea Legii contabilitatii, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directia a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene.

Sfera de aplicare a contabilitatii financiare este precizata prin articolul1:care stipuleaza societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare - dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte, persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii "Organizarea si conducerea contabilitatii este obligatorie, potrivit acelorasi prevederi, pentru institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu sau fara scop lucrativ, persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente.

Planul de conturi general a fost conceput pentru a se aplica numai in unitatile patrimoniale care desfasoara activitati economice.

Obiectul contabilitatii financiare consta in reflectarea structurii si miscarii patrimoniului unitatii, a rezultatelor financiare obtinute la finele exercitiului.

Referindu-se la sarcinile contabilitatii in modificarile aduse Legii contabilitatii prin ordonanta amintita se precizeaza "Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din administrarea persoanelor juridice si fizice mentionate mai sus trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori".

Patrimoniul unitatii este reflectat de contabilitate sub aspectul componentei lui cu ajutorul posturilor de activ si sub aspectul provenientei lui cu ajutorul posturilor de pasiv.

Posturile de activ cuprind: active mobilizate, stocuri, valori realizabile, valori disponibile.

Posturile de pasiv cuprind: capitaluri proprii, datorii pe termen lung si datorii pe termen scurt.

Contabilitatea financiara cuprinde pe parcursul exercitiului, conturile de venituri si cheltuieli, care se inchid la finele exercitiului prin contul "Profit si pierdere" servind la stabilirea rezultatului financiar.

3. Principiile de organizare ale contabilitatii financiare

Principiul prudentei potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului curent sau anterior.

Prudenta consta, in esenta, in contabilizarea oricarei pierderi posibile si necontabilizarea profiturilor sperate, chiar daca acestea sunt foarte probabile.

Respectarea principiului are in vedere urmatoarele aspecte:

se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar

se va tine cont de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior

se va tine cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.

Principiul permanentei metodelor - impune continuitate in aplicarea normelor si a regulilor utilizate la evaluarea in tot cursul exercitiului si de la un exercitiu la altul in vederea asigurarii comparabilitatii in timp a informatiilor. In cazuri justificate unitatea patrimoniala poate schimba metoda de evaluare, mentionand in documentele de sinteza influenta acestor modificari asupra situatiei patrimoniale si financiare si a rezultatului exercitiului.

Principiul continuitatii activitatii potrivit acestui principiu se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii. Daca administratorii unitatii au informatii privind unele elemente de nesiguranta care ar putea afecta capacitatea acesteia vor prezenta aceste elemente in note explicative.

Principiul independentei exercitiului - principiul autonomiei exercitiului - presupune delimitarea in timp a veniturilor si a cheltuielilor aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera. Potrivit acestui principiu efectele tranzactiilor si a activitatii economice sunt operate in contabilitate in momentul producerii lor si nu in momentul decontarii lor.

Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere - potrivit acestui principiu bilantul de deschidere a unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere a exercitiului precedent. Aceasta presupune interzicerea imputarii efectelor schimbarilor de metode sau ale corectarilor de erori asupra capitalurilor proprii cu care o unitate isi incepe un nou exercitiu.

Principiul noncompensarii - potrivit caruia elementele de activ si pasiv trebuie sa fie evaluate si inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv (Directiva a IV a CEE). In vederea stabilirii sumei totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat suma sau valoarea corespunzatoare fiecarui element individual de activ si pasiv.

In literatura de specialitate se mai vorbeste si de alte principii, astfel:

principiul cuantificarii monetare

principiul costurilor istorice

principiul importantei relative (sau al pragului semnificativ)

principiul rezultatului etc.

imaginea fidela.

4. Evaluarea patrimoniului

Patrimoniul intreprinderii reprezinta totalitatea bunurilor aflate in proprietatea acesteia, pe care, ca subiect economic, le mobilizeaza pentru a-si atinge obiectivele. Evaluarea patrimoniului presupune evaluarea acestei totalitati de bunuri, compuse din elemente distincte care pot fi evaluate separat si anume:

- elemente de patrimoniu imobilizat (concesiuni, licente, brevete, marci).

- elemente de patrimoniu material imobilizat: constructii (masini, utilaje, instalatii), mijloace de transport etc.

- elemente de patrimoniu financiar imobilizat (participatii si titluri de participatii).

- elemente de patrimoniu circulant compus din stocuri de exploatare: materii prime, materiale, semifabricate, produse finite etc.

Privita din punct de vedere contabil, in evaluarea masei patrimoniale se disting urmatoarele momente principale:

a - Evaluarea la data intrarii in patrimoniu

b - Evaluarea la data inventarierii elementelor patrimoniale

c - Evaluarea la inchiderea exercitiului

d - Evaluarea la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum.

a. Evaluarea la data intrarii in patrimoniu se face diferit in functie de provenienta bunului - prin achizitie cu titlu oneros, din productie proprie, aduse ca aport la capital, primite cu titlu gratuit. In contabilitate se inregistreaza la valoarea de intrare denumita valoare contabila care se stabileste diferit astfel:

- bunurile aduse ca aport sau primite cu titlu gratuit, se inregistreaza la valoarea justa;

- bunurile procurate cu titlu oneros se evalueaza la, valoarea de achizitie denumita cost de achizitie*;
- bunurile produse in unitate se inregistreaza la costul de productie; Costul de productie cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricarea acesteia.
- creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

b. Evaluarea la data inventarierii elementelor patrimoniale.

Valoarea de inventar ce se stabileste la data inventarierii este reprezentata de valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui element patrimonial si se stabileste in functie de pretul prezumtiv a se putea obtine, de la un eventual cumparator al unitatii in conditiile date.

Valoarea creantelor si datoriilor se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata.

c. Evaluarea la inchiderea exercitiului are loc in general la sfarsitul anului. In acest scop valoarea de intrare, denumita valoare contabila se compara cu valoarea de utilitate stabilita pe baza inventarierii. Diferentele care apar intre cele doua valori se rezolva astfel:

- in cazul elementelor patrimoniale de activ diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate; diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare se inregistreaza in contabilitate ca amortizare pentru deprecierile ireversibile sau prin constituirea de provizioane, cand deprecierea este reversibila, valoarea contabila a acestor elemente se mentine inregistrata la valoarea de intrare.

- in cazul elementelor patrimoniale de pasiv diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, elementele patrimoniale mentinandu-se, in contabilitate, la valoarea de intrare; diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv se inregistreaza in contabilitate prin constituirea de provizioane, valoarea acestor elemente patrimoniale mentinandu-se in contabilitate, de asemenea, la valoarea lor de intrare.

d. Evaluarea la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum se face dupa metode diferite de la o grupa de elemente la alta, metode care vor fi analizate la fiecare dintre acestea la tratarea pe parcursul anului. In general bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

5 Mijloace de organizare a contabilitatii financiare

5. Documentele justificative

Organizarea contabilitatii presupune stabilirea si utilizarea anumitor mijloace, dintre care mai importante sunt: documentele justificative, planul de conturi, registrele contabile.

Documentele justificative:

In contabilitate operatiile economice efective se inregistreaza numai pe baza de documente (act scris), in care se consemneaza momentul si locul producerii lor. In art. 6 din Legea contabilitatii se precizeaza "Orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative sunt documente primare care probeaza legal o operatie.

Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz".

Inregistrarea in contabilitate a operatiilor patrimoniale se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau intrare in unitate si sistematic in registrele deschise pentru conturile sintetice si analitice, in conformitate cu forma de contabilitate adoptata.

Documentele justificative, registrul-jurnal, registrul- inventar, cartea mare si bilantul constituie documentele contabile oficiale pentru executarea controlului asupra operatiilor patrimoniale, constituind proba in justitie.

In conformitate cu prevederile legii, "contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala cat si in valuta"

Pentru operatiile in devize inregistrarea in contabilitate se face in lei la cursul de schimb in vigoare, la data efectuarii operatiilor.

Documentele tipizate comune privind activitatea financiar-contabila si modelele registrelor utilizate in contabilitate de catre toate unitatile patrimoniale sunt prevazute in "Nomenclatorul privind modelele registrelor si formularelor tipizate comune privind activitatea financiara si contabila" emis de catre Ministerul Finantelor

Tabelul nr.

Nomenclatorul privind modelele registrelor si formularelor tipizate comune privind activitatea financiara si contabila

Nr.

crt.

Denumirea formularului

Cod

Utilizare

I. REGISTRE DE CONTABILITATE

Registrul-jurnal

- Registrul-jurnal de incasari si plati

14-1-1a

Inregistrare cronologica

Inregistrare operativa a incasarilor si platilor

Registrul-inventar

Inventarierea patrimoniului

Cartea mare

- Cartea mare (sah)

14-1-3a

Inregistrare sistematica in fiecare cont

II. MIJLOACE FIXE

Registrul numerelor de inventar

- Registrul pentru evidenta mijloacelor fixe

14-2-1a

Atribuirea numerelor de inventar

Atribuirea numerelor de inventar si contabilitatea analitica

Fisa mijlocului fix

Contabilitatea analitica

Bon de miscare a mijloacelor fixe

14-2-3A

Predare-primire intre sectii, compartimente, transport

Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe de declansare a unor bunuri materiale

14-2-3aA

Aprobare a casarii si scoatere din functiune

III. MATERIALE

Nota de receptie si constatare de diferente

14-3-1A

14-3-1/aA

Receptia bunurilor materiale achizitionate

Bon de primire (consignatie)

Primirea in consignatie

Bon de predare-transfer-restituire

14-3-3A

Obtinerea productiei din productie proprie si transfer

Bon de consum

- Bon de consum(colectiv)

- Fisa limita de consum
- Fisa limita de consum (colectiva)

- Lista zilnica de alimente

14-3-4A

14-3-4aA

14-3-4bA

14-3-4cA

14-3-4dA

Consum de materii prime si materiale

Dispozitie de livrare

14-3-5A

Eliberare pentru vanzare a bunurilor din depozit

Aviz de insotire a marfii

14-3-6A

Insoteste marfa pe timpul transportului

Borderou de predare a documentelor

Predarea la contabilitate a documentelor de la gestiuni

Fisa de magazie

- Fisa de magazie (cu doua unitati de masura)

- Fisa de magazie a formularelor

- Fisa de magazie cu repartizarea iesirilor

14-3-8a

14-3-8b

14-3-8c

Evidenta operativa a stocurilor la magazie

Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta

- Fisa de evidenta a materialelor si obiectelor de inventar pe locuri de folosinta

14-3-9a

Evidenta operativa si analitica a obiectelor de inventar in folosinta

Fisa de cont analitic pentru valori materiale

Contabilitatea analitica a stocurilor

Registrul stocurilor

- Registrul stocurilor

14-3-11a

Contabilitatea analitica a stocurilor

Lista de inventariere

- Lista de inventariere

(pentru gestiuni global-valorice)

14-3-12a

Inventarierea stocurilor

IV. MIJLOACE BANESTI SI DECONTARI

Chitanta - Chitanta (pentru operatii valutare)

14-4-1a

Incasari in numerar

Chitanta fiscala

Incasari, impozite la fisc

Proces-verbal de plati

14-4-3A

Predarea banilor de catre casierul unitatii casierului platitor si justificarea lor

Dispozitie de plata-incasare catre casierie

- Dispozitie de plata/incasare catre casierie (colectiva)

14-4-4a

Dispozitie catre casierie pentru plata/incasare de bani

Imputernicire

Incasarea unor drepturi banesti cand titularul nu se prezinta

Registrul de casa

- Registrul de casa (in valuta)

14-4-7A

14-4-7aA

Evidenta operativa a incasarilor, platilor si a soldului de casa

Dispozitie bugetara

Repartizarea si retragerea creditelor bancare

Decont privind impozitul pe profit

14-4-9A

Calculul si decontarea impozitului

Factura

14-4-10A

Facturarea si decontarea bunurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate

Decont privind TVA

Calculul si decontarea cu TVAV. SALARII SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL

Stat de salarii

- Stat de salarii

- Stat de salarii (fara elementele componente ale salariului total)

- Stat de salarii (fara elementele componente ale salariului total)

- Lista de avans chenzinal
- Lista de avans chenzinal
- Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna

- Desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat
- Drepturi banesti - chenzina I (extras)
- Drepturi banesti - chenzina II (extras)

14-5-1a

14-5-1b

14-5-1c

14-5-1d

14-5-1e

14-5-1f

14-5-1g

14-5-1h

14-4-1i

Calculul si plata salariilor

Fisa de evidenta a salariilor

Fisa de evidenta a salariilor (cu elementele componente ale salariului total)

14-5-2a

Stat de pensii

Drepturi cuvenite pensionarilor incadrati in munca

Ordin de deplasare (delegatie)

Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate (transporturi internationale)

14-5-4a

Dispozitie de deplasare si decontarea avansului ridicat

Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)

- Decont de cheltuieli valutare (transporturi internationale)

14-5-5a

Decontarea cheltuielilor efectuate cu deplasarea in lei si in valuta

VI. CONTABILITATE GENERALA

Nota de debitare-creditare

14-6-1A

Operatii de decontare in cadrul intreprinderilor de grup

Nota de contabilitate

- Nota de contabilitate

14-6-2A

14-6-2aA

Inregistrare cronologica

Extras de cont

Confirmarea operatiilor efectuate prin conturile de la banci

Jurnal-situatie privind operatiile contabile

Registre contabile utilizate in forma de contabilitate pe jurnale pentru inregistrare cronologica si sistematica

Jurnal-situatie privind operatiile de casa si de banca

- Jurnal-situatie privind operatiile de casa si de banca

14-6-5a

Jurnal privind decontarile cu furnizorii

Situatia incasarii-achitarii facturilor

Jurnal privind consumurile si alte iesiri de materiale

- Jurnal privind consumurile si alte iesiri de materiale

14-6-8a

Situatie privind miscarea materialelor si cheltuielilor de transport-aprovizionare

Jurnal privind salariile si contributia la asigurarile sociale

Jurnal privind repartizarea si decontarea cheltuielilor de productie

- Jurnal privind repartizarea si decontarea cheltuielilor de productie

14-6-11a

Jurnal privind vanzarea produselor si alte iesiri

- Jurnal pentru vanzari (TVA)

14-6-12a

Jurnal privind vanzarea marfurilor si alte iesiri

Borderou de primire a obiectelor in consignatie in ziua de /199.

Evidenta obiectelor primite in consignatie.

Borderou de iesire a obiectelor din consignatie in ziua de /199.

Evidenta iesirii obiectelor din consignatie.

Borderoul programarii la plata din ziua de /199.

Programarea platii.

Jurnal privind operatii diverse

- Jurnal privind operatii diverse

- Jurnal privind cumparari (TVA)

14-6-17a

14-6-17b

Inregistrarea cronologica si sistematica.

Situatia privind avansurile spre decontare

Contabilitatea analitica a avansurilor spre decontare

Registrul pentru evidenta veniturilor

Evidenta analitica a veniturilor

Registrul pentru evidenta cheltuielilor si altor operatii

Evidenta analitica a cheltuielilor

Fisa de cont analitic pentru costuri efective

Contabilitatea analitica a costurilor si a cheltuielilor indirecte

Fisa de cont pentru operatii diverse

- Fisa de cont pentru operatii diverse (in valuta si in lei)

14-6-22a

Contabilitate sintetica si analitica.

Document cumulativ

Centralizarea datelor

Scadentarul cheltuielilor

Includerea esalonata in cheltuielile exercitiului a cheltuielilor anticipate

Balanta de verificare

- Balanta de verificare (cu trei egalitati)

- Balanta de verificare (cu doua egalitati)

- Balanta analitica a valorilor materiale

14-6-30a


14-6-30b

14-6-30c

Centralizarea si verificarea datelor contabilitatii curente

VII. BILANTUL CONTABIL

5.2. Planul de conturi

Planul de conturi cuprinde totalitatea conturilor sintetice, care servesc la inregistrarea existentei, miscarii si transformarii mijloacelor economice in cadrul proceselor de aprovizionare, productie si desfacere, a surselor acestor mijloace si a rezultatelor obtinute.

Planul de conturi adoptat de tara noastra este conceput pe sistemul zecimal si pentru organizarea contabilitatii in dublu circuit.

Conturile contabilitatii financiare se structureaza pe clase de conturi, in cadrul fiecarei clase se intalnesc grupe simbolizate cu 2 cifre; grupele se subdivid in conturi sintetice de gradul I formate din 3 cifre. Unele conturi sintetice de gradul I se subdivid in conturi sintetice de gradul II formate din 4 cifre. Circuitul contabilitatii financiare cuprinde:

- Clase ale conturilor de bilant prin care se inregistreaza existenta si miscarea elementelor patrimoniale: clasa 1 - Conturi de capitaluri, clasa 2 - Conturi de active imobilizate, clasa 3 - Conturi de stocuri si productie in curs, clasa 4 - Conturi de terti, clasa 5 - Conturi de trezorerie.

La sfarsitul perioadei de gestiune conturile din aceste clase pot prezenta solduri debitoare sau creditoare, sau 0 (soldate). Soldurile debitoare se preiau in activul bilantului, iar cele creditoare in pasivul bilantului.

Clase ale conturilor generatoare de rezultate: clasa 6 - Conturi de cheltuieli; clasa 7 - Conturi de venituri. Conturile din aceste clase - 6 si 7 - servesc la determinarea rezultatelor financiare. La finele perioadei de gestiune soldurile lor se inchid printr-un cont de rezultate financiare "Profit si pierdere" care va apare in bilantul contabil.

Conturi speciale inscrise in clasa 8 - conturi in afara bilantului - Conturile din grupa 80 servesc la inregistrarea drepturilor si obligatiilor formate din angajamente acordate si angajamente primite, care ulterior pot influenta structura patrimoniului unitatii. Aceste conturi functioneaza in partida simpla.

Conturile din grupa 89 servesc la preluarea soldurilor conturilor bilantiere la deschiderea si inchiderea fiecarui exercitiu. Ele functioneaza in partida dubla. Circuitul contabilitatii de gestiune cuprinde conturile din clasa 9 - Conturi interne de gestiune -. Aceste conturi sunt utilizate pentru inregistrarea decontarilor interne privind cheltuielile, productia si diferentele de pret, precum si calculatia costurilor productiei obtinute, lucrarilor executate sau serviciilor prestate.

Cifrele din simbolul (codul) fiecarui cont transmit un mesaj semantic, prin care se citesc caracteristicile de continut si functionale ale acestora. Prima cifra, corespunzatoare clasei, arata categoria elementelor ce fac obiectul contabilitatii, cifra a 2-a, corespunzatoare grupei semnifica natura economica a elementelor de activ, respectiv natura juridica a elementelor de pasiv pentru conturile din grupele 1 - 5 respectiv natura cheltuielilor si veniturilor pentru conturile din grupele 6 si 7.

A treia cifra de la 0 - 8 din simbolul conturilor detaliaza structura si continutul operatiilor care sunt delimitate la nivelul grupelor.

O particularitate o prezinta functia semantica a cifrei 9.

Cifra 9 in pozitia a II-a pentru conturile din clasele 2 - 5 reflecta provizioanele aferente activelor care fac obiectul acestor clase. Conturile din grupele 29, 39, 49, 59 sunt conturi de provizioane.

Cifra 9 in pozitia a III-a a conturilor cu trei cifre ce fac parte din aceeasi grupa schimba functia contabila a contului respectiv fata de celelalte conturi.

PLANUL DE CONTURI GENERAL

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL SI REZERVE

10 Capital*1)

101 Capital subscris nevarsat

1012. Capital subscris varsat

1015. Patrimoniul regiei

1016. Patrimoniul public

104. Prime legate de capital

104 Prime de emisiune

1042. Prime de fuziune

1043. Prime de aport

1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

105. Rezerve din reevaluare

106. Rezerve

106 Rezerve legale

1062. Rezerve pentru actiuni proprii

1063. Rezerve statutare sau contractuale

1068. Alte rezerve

1 REZULTATUL REPORTAT

117. Rezultatul reportat

12. REZULTATUL EXERCITIULUI

12 Profit si pierdere

129. Repartizarea profitului

13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

13 Subventii pentru investitii

15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

15 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

151 Provizioane pentru litigii

1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor

1518. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

16 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

162. Credite bancare pe termen lung

162 Credite bancare pe termen lung

1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

1623. Credite externe guvernamentale

1624. Credite bancare externe garantate de stat

1625. Credite bancare externe garantate de banci

1626. Credite de la trezoreria statului

1627. Credite bancare interne garantate de stat

166. Datorii ce privesc imobilizarile financiare

166 Datorii catre societatile din cadrul grupului

1662. Datorii catre societatile care detin interese de participare

167. Alte imprumuturi si datorii asimilate

168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

168 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni

1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

1685. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul

grupului

1686. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin

interese de participare

1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate

169. Prime privind rambursarea obligatiunilor

*1) In functie de forma juridica a persoanei juridice se va inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

20. IMOBILIZARI NECORPORALE

20 Cheltuieli de constituire

203. Cheltuieli de dezvoltare

205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si

valori similare

207. Fond comercial

208. Alte imobilizari necorporale

2 IMOBILIZARI CORPORALE

21 Terenuri si amenajari de terenuri

211 Terenuri

2112. Amenajari de terenuri

212. Constructii

213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

213 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

2133. Mijloace de transport

2134. Animale si plantatii

214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale

23. IMOBILIZARI IN CURS

23 Imobilizari corporale in curs

232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

233. Imobilizari necorporale in curs

234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

26. IMOBILIZARI FINANCIARE

26 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

262. Titluri de participare detinute la societati din afara grupului

263. Imobilizari financiare sub forma de interese de participare

265. Alte titluri imobilizate

267. Creante imobilizate

267 Sume datorate de filiale

2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale

2673. Imprumuturi acordate pe termen lung

2674. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung

2675. Creante legate de interesele de participare

2676. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare

2677. Actiuni proprii - active imobilizate*2)

2678. Alte creante imobilizate

2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate

269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

280. Amortizari privind imobilizarile necorporale

280 Amortizarea cheltuielilor de constituire

2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor

comerciale si altor drepturi si valori similare

2807. Amortizarea fondului comercial

2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale

28 Amortizari privind imobilizarile corporale

281 Amortizarea amenajarilor de terenuri

2812. Amortizarea constructiilor

2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor

si plantatiilor

2814. Amortizarea altor imobilizari corporale

29. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR

290. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale

293. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

296. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

*2) Sunt reflectate actiunile proprii clasificate in active imobilizate in functie de intentia cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

30 Materii prime

302. Materiale consumabile

302 Materiale auxiliare

3022. Combustibili

3023. Materiale pentru ambalat

3024. Piese de schimb

3025. Seminte si materiale de plantat

3026. Furaje

3028. Alte materiale consumabile

303. Materiale de natura obiectelor de inventar

308. Diferente de pret la materii prime si materiale

33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

33 Produse in curs de executie

332. Lucrari si servicii in curs de executie

34. PRODUSE

34 Semifabricate

345. Produse finite

346. Produse reziduale

348. Diferente de pret la produse

35. STOCURI AFLATE LA TERTI

35 Materii si materiale aflate la terti

354. Produse aflate la terti

356. Animale aflate la terti

357. Marfuri aflate la terti

358. Ambalaje aflate la terti

36. ANIMALE

36 Animale si pasari

368. Diferente de pret la animale si pasari

37. MARFURI

37 Marfuri

378. Diferente de pret la marfuri

38. AMBALAJE

38 Ambalaje

388. Diferente de pret la ambalaje

39. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE

EXECUTIE

39 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime

392. Provizioane pentru deprecierea materialelor

392 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile

3922. Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor

de inventar

393. Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie394. Provizioane pentru deprecierea produselor

395. Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

396. Provizioane pentru deprecierea animalelor

397. Provizioane pentru deprecierea marfurilor

398. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

40 Furnizori

403. Efecte de platit

404. Furnizori de imobilizari

405. Efecte de platit pentru imobilizari

408. Furnizori - facturi nesosite

409. Furnizori - debitori

409 Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura

stocurilor

4092. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de

lucrari

4 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

41 Clienti

411 Clienti

4118. Clienti incerti sau in litigiu

413. Efecte de primit de la clienti

418. Clienti - facturi de intocmit

419. Clienti - creditori

42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

42 Personal - salarii datorate

423. Personal - ajutoare materiale datorate

424. Participarea personalului la profit

425. Avansuri acordate personalului

426. Drepturi de personal neridicate

427. Retineri din salarii datorate tertilor

428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul

428 Alte datorii in legatura cu personalul

4282. Alte creante in legatura cu personalul

43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

43 Asigurari sociale

431 Contributia unitatii la asigurarile sociale

4312. Contributia personalului la asigurarile sociale

4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

437. Ajutor de somaj

437 Contributia unitatii la fondul de somaj

4372. Contributia personalului la fondul de somaj

438. Alte datorii si creante sociale

438 Alte datorii sociale

4382. Alte creante sociale

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

44 Impozitul pe profit/venit

442. Taxa pe valoarea adaugata

4423. T.V.A. de plata

4424. T.V.A. de recuperat

4426. T.V.A. deductibila

4427. T.V.A. colectata

4428. T.V.A. neexigibila

444. Impozitul pe venituri de natura salariilor

445. Subventii

446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

448. Alte datorii si creante cu bugetul statului

448 Alte datorii fata de bugetul statului

4482. Alte creante privind bugetul statului

45. GRUP SI ASOCIATI

45 Decontari in cadrul grupului

451 Decontari in cadrul grupului

4518. Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului

452. Decontari privind interesele de participare

452 Decontari privind interesele de participare

4528. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare

455. Sume datorate asociatilor

455 Asociati - conturi curente

4558. Asociati - dobanzi la conturi curente

456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

457. Dividende de plata

458. Decontari din operatii in participatie

458 Decontari din operatii in participatie-pasiv

4582. Decontari din operatii in participatie-activ

46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

46 Debitori diversi

462. Creditori diversi

47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

47 Cheltuieli inregistrate in avans

472. Venituri inregistrate in avans

473. Decontari din operatii in curs de clarificare

48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII

48 Decontari intre unitate si subunitati

482. Decontari intre subunitati

49. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

49 Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti

495. Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul

grupului si cu asociatii

496. Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

50 Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul

grupului

502. Actiuni proprii

503. Actiuni

505. Obligatiuni emise si rascumparate

506. Obligatiuni

508. Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate

508 Alte titluri de plasament

5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

509. Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt

5 CONTURI LA BANCI

51 Valori de incasat

5112. Cecuri de incasat

5113. Efecte de incasat

5114. Efecte remise spre scontare

512. Conturi curente la banci

512 Conturi la banci in lei

5124. Conturi la banci in valuta

5125. Sume in curs de decontare

518. Dobanzi

5186. Dobanzi de platit

5187. Dobanzi de incasat

519. Credite bancare pe termen scurt

519 Credite bancare pe termen scurt

5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

5193. Credite externe guvernamentale

5194. Credite externe garantate de stat

5195. Credite externe garantate de banci

5196. Credite de la trezoreria statului

5197. Credite interne garantate de stat

5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

53. CASA

53 Casa

531 Casa in lei

5314. Casa in valuta

532. Alte valori

532 Timbre fiscale si postale

5322. Bilete de tratament si odihna

5323. Tichete si bilete de calatorie

5328. Alte valori

54. ACREDITIVE

54 Acreditive

541 Acreditive in lei

5412. Acreditive in valuta

542. Avansuri de trezorerie

58. VIRAMENTE INTERNE

58 Viramente interne

59. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

59 Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati

din cadrul grupului

592. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii

593. Provizioane pentru deprecierea actiunilor

595. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate

596. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor

598. Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si

creante asimilate

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

60 Cheltuieli cu materiile prime

602. Cheltuieli cu materialele consumabile

602 Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022. Cheltuieli privind combustibilul

6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024. Cheltuieli privind piesele de schimb

6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

6026. Cheltuieli privind furajele

6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604. Cheltuieli privind materialele nestocate

605. Cheltuieli privind energia si apa

606. Cheltuieli privind animalele si pasarile

607. Cheltuieli privind marfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

6 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

61 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

62 Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

64 Cheltuieli cu salariile personalului

645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

645 Contributia unitatii la asigurarile sociale

6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

654. Pierderi din creante si debitori diversi

658. Alte cheltuieli de exploatare

658 Despagubiri, amenzi si penalitati

6582. Donatii si subventii acordate

6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

6588. Alte cheltuieli de exploatare

66. CHELTUIELI FINANCIARE

663. Pierderi din creante legale de participatii

664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

664 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

6642. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

666. Cheltuieli privind dobanzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

67 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE

68 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele

681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si

cheltuieli

6813. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru

deprecierea imobilizarilor

6814. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru

deprecierea activelor circulante

686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

6863. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea

imobilizarilor financiare

6864. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea

activelor circulante

6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare

a obligatiunilor

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

69 Cheltuieli cu impozitul pe profit

698. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI

70 Venituri din vanzarea produselor finite

702. Venituri din vanzarea semifabricatelor

703. Venituri din vanzarea produselor reziduale

704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate

705. Venituri din studii si cercetari

706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

707. Venituri din vanzarea marfurilor

708. Venituri din activitati diverse

7 VARIATIA STOCURILOR

71 Variatia stocurilor

72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI

72 Venituri din productia de imobilizari necorporale

722. Venituri din productia de imobilizari corporale

74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

74 Venituri din subventii de exploatare

741 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri*3)

7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi

758. Alte venituri din exploatare

758 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

7582. Venituri din donatii si subventii primite

7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

7584. Venituri din subventii pentru investitii

7588. Alte venituri din exploatare

76. VENITURI FINANCIARE

76 Venituri din imobilizari financiare

761 Venituri din titluri de participare detinute la filiale din

cadrul grupului

7612. Venituri din titluri de participare detinute la societati din

afara grupului

7613. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi

asociate din cadrul grupului

7614. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi

asociate din afara grupului

7615. Venituri din titluri de participare strategice in cadrul

grupului

7616. Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului

762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

763. Venituri din creante imobilizate

764. Venituri din investitii financiare cedate

764 Venituri din imobilizari financiare cedate

7642. Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate

765. Venituri din diferente de curs valutar

766. Venituri din dobanzi

767. Venituri din sconturi obtinute

768. Alte venituri financiare

77. VENITURI EXTRAORDINARE

77 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele

similare

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE

78 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

7812. Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

7813. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

7814. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

786. Venituri financiare din provizioane

7863. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

financiare

7864. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

*3) Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI

80 Angajamente acordate

801 Giruri si garantii acordate

8018. Alte angajamente acordate

802. Angajamente primite

802 Giruri si garantii primite

8028. Alte angajamente primite

803. Alte conturi in afara bilantului

803 Imobilizari corporale luate cu chirie

8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie

8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

8036. Redeventa, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

8037. Efecte scontate neajunse la scadenta

8038. Alte valori in afara bilantului

8039. Stocuri de natura obiectelor de inventar

804. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

89. BILANT

89 Bilant de deschidere

892. Bilant de inchidere

PLANUL DE CONTURI GENERAL*

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL SI REZERVE

10 Capital

101 Capital subscris nevarsat

1012. Capital subscris varsat

1015. Patrimoniul regiei

1016. Patrimoniul public

104. Prime de capital

104 Prime de emisiune

1042. Prime de fuziune

1043. Prime de aport

1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

105. Rezerve din reevaluare

105 Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie

1058. Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative

106. Rezerve

106 Rezerve legale

1062. Rezerve pentru actiuni proprii

1063. Rezerve statutare sau contractuale

1068. Alte rezerve

107. Rezerve din conversie

1 REZULTATUL REPORTAT

117. Rezultatul reportat

117 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata

1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

1173. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile

1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

12. REZULTATUL EXERCITIULUI

12 Profit si pierdere

129. Repartizarea profitului

13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

13 Subventii pentru investitii

15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

15 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

151 Provizioane pentru litigii

1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor

1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea

1514. Provizioane pentru restructurare

1518. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

16 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci

1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

162. Credite bancare pe termen lung

162 Credite bancare pe termen lung

1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

1623. Credite externe guvernamentale

1624. Credite bancare externe garantate de stat

1625. Credite bancare externe garantate de banci

1626. Credite de la trezoreria statului

1627. Credite bancare interne garantate de stat

166. Datorii ce privesc imobilizarile financiare

166 Datorii catre societatile din cadrul grupului

1662. Datorii catre societatile care detin interese de participare

167. Alte imprumuturi si datorii asimilate

168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

168 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni

1682. Dobanzi aferente cerditelor bancare pe termen lung

1685. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului

1686. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare

1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate

169. Prime privind rambursarea obligatiunilor

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

20. IMOBILIZARI NECORPORALE

20 Cheltuieli de constituire

203. Cheltuieli de dezvoltare

205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare achizitionate

2052. Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii

207. Fond comercial

207 Fond comercial

2075. Fond comercial negativ

208. Alte imobilizari necorporale

2 IMOBILIZARI CORPORALE

21 Terenuri si amenajari de terenuri

211 Terenuri

2112. Amenajari de terenuri

212. Constructii

213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

213 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

2133. Mijloace de transport

2134. Animale si plantatii

214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

23. IMOBILIZARI IN CURS

23 Imobilizari corporale in curs

231 Amenajari de terenuri si constructii

2312. Instalatii tehnice si masini

2313. Alte imobilizari corporale

232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

232 Avansuri acordate pentru terenuri si constructii

2322. Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini

2323. Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale

233. Imobilizari necorporale in curs

234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

26. IMOBILIZARI FINANCIARE

26 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

262. Titluri de participare detinute la societati din afara grupului

263. Imobilizari financiare sub forma de interese de participare

2633. Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului

2634. . Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului

2635. Titluri de participare strategice in cadrul grupului

2636. Titluri de participare strategice in afara grupului

264. Titluri puse in echivalenta

265. Alte titluri imobilizate

267. Creante imobilizate

267 Sume datorate de filiale

2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale

2673. Imprumuturi acordate pe termen lung

2674. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung

2675. Creante legate de interesele de participare

2676. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare

2677. Actiuni proprii - active imobilizate

2678. Alte creante imobilizate

2679. Dobanzi aferente altor creante imbilizate

269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

269 Varsaminte de efectuat referitoare la titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

2692. Varsaminte de efectuat referitoare la interesele de participare

2698. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare

28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

280. Amortizari privind imobilizarile necorporale

280 Amortizarea cheltuielilor de constituire

2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi si valori similare

2807. Amortizarea fondului comercial

2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale

28 Amortizari privind imobilizarile corporale

281 Amortizarea amenajarilor de terenuri

2812. Amortizarea constructiilor

2813.Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

2814. Amortizarea altor imobilizari corporale

29. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR

290. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

2903. Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare

2905. Provizioane pentru concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

2907. Provizioane pentru fondul comercial

2908. Provizioane pentru alte imobilizari necorporale

29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale

291 Provizioane pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri

2912. Provizioane pentru deprecierea constructiilor

2913. Provizioane pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

2914. Provizioane pentru deprecierea altor imobilizari corporale

293. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs

2933. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs

296. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

296 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la filiale din cadrul grupului

2962. Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului

2963. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare sub forma de interese de participare

2964. Provizioane pentru deprecierea altor titluri imobilizate

Provizioane pentru deprecierea sumelor datorate de filiale

2966. Provizioane pentru deprecierea imprumuturilor acordate pe termen lung

2967. Provizioane pentru deprecierea creantelor legate de interesele de participare

2968. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii - active imobilizate

2969. Provizioane pentru deprecierea altor creante imobilizate

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

30. STOCURI DE MATERII SI MATERIALE

30 Materii prime

302. Materiale consumabile

302 Materiale auxiliare

3022. Combustibili

3023. Materiale pentru ambalat

3024. Piese de schimb

3025. Seminte si materiale de plantat

3026. Furaje

3028. Alte materiale consumabile

303. Materiale de natura obiectelor de inventar

308. Diferente de pret la materii prime si materiale

33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

33 Produse in curs de executie

332. Lucrari si servicii in curs de executie

34. PRODUSE

34 Semifabricate

345. Produse finite

346. Produse reziduale

348. Diferente de pret la produse

348 Diferente de pret la semifabricate

3485. Diferente de pret la produse finite

3486. Diferente de pret la produse reziduale

35. STOCURI AFLATE LA TERTI

35 Materii si materiale aflate la terti

354. Produse aflate la terti

354 Semifabricate aflate la terti

3545. Produse finite aflate la terti

3546. Produse reziduale aflate la terti

356. Animale aflate la terti

357. Marfuri aflate la terti

358. Ambalaje aflate la terti

36. ANIMALE

36 Animale si pasari

368. Diferente de pret la animale si pasari

37. MARFURI

37 Marfuri

378. Diferente de pret la marfuri

38. AMBALAJE38 Ambalaje

388. Diferente de pret la ambalaje

39. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

39 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime

392. Provizioane pentru deprecierea materialelor

Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile

3922. Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

393. Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie

394. Provizioane pentru deprecierea produselor

394 Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor

3945. Provizioane pentru deprecierea produselor finite

3946. Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale

395. Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

395 Provizioane pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti

3952. Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti

3953. Provizioane pentru deprecierea produselor finite aflate la terti

3954. Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti

3956. Provizioane pentru deprecierea animalelor aflate la terti

3957. Provizioane pentru deprecierea marfurilor aflate la terti

3958. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti

396. Provizioane pentru deprecierea animalelor

397. Provizioane pentru deprecierea marfurilor

398. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

40 Furnizori

403. Efecte de platit

404. Furnizori de imobilizari

405. Efecte de platit pentru imobilizari

408. Furnizori - facturi nesosite

409. Furnizori - debitori

409 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

4092. Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari

4 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

41 Clienti

411 Clienti

4118. Clienti incerti sau in litigiu

413. Efecte de primit de la clienti

418. Clienti - facturi de intocmit

419. Clienti - creditori

42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

42 Personal - salarii datorate

423. Personal - ajutoare materiale datorate

424. Participarea personalului la profit

425. Avansuri acordate personalului

426. Drepturi de personal neridicate

427. Retineri din salarii datorate tertilor

428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul

428 Alte datorii in legatura cu personalul

4282. Alte creante in legatura cu personalul

43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA    SI CONTURI ASIMILATE

43 Asigurari sociale

431 Contributia unitatii la asigurarile sociale

4312. Contributia personalului pentru pensia suplimentara

4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

437. Ajutor de somaj

437 Contributia unitatii la fondul de somaj

4372. Contributia personalului la fondul de somaj

438. Alte datorii si creante sociale

438 Alte datorii sociale

4382. Alte creante sociale

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

44 Impozitul pe profit

441 Impozitul pe profit curent

4412. Impozitul pe profit amanat

442. Taxa pe valoare adaugata

4423. TVA de plata

4424. TVA de recuperat

4426. TVA deductibila

4427. TVA colectata

4428. TVA neexigibila

444. Impozitul pe salarii

445. Subventii

446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

448. Alte datorii si creante cu bugetul statului

448 Alte datorii fata de bugetul statului

4482. Alte creante privind bugetul statului

45. GRUP SI ASOCIATI

45 Decontari in cadrul grupului

451 Decontari in cadrul grupului

4518. Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului

452. Decontari privind interesele de participare

452 Decontari privind interesele de participare

4528. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare

455. Sume datorate asociatilor

455 Asociati - conturi curente

4558. Asociati - dobanzi la conturi curente

456. Decontari cu asociatii privind capitalul

457. Dividende de plata

458. Decontari din operatii in participatie

458 Decontari din operatii in participatie - pasiv

4582. Decontari din operatii in participatie - activ

46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

46 Debitori diversi

462. Creditori diversi

47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

47 Cheltuieli inregistrate in avans

472.Venituri inregistrate in avans

473. Decontari din operatii in curs de clarificare

48. DECONTARI IN CADRUL UNITǍTII

48 Decontari intre unitate si subunitati

482. Decontari intre subunitati

49. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

49 Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti

Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii

495 Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra societatilor din cadrul grupului

4952. Provizioane pentru deprecierea creantelor referitoare la interesele de participare

4953. Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra asociatilor

Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

50 Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului

502. Actiuni proprii

503. Actiuni

503 Actiuni cotate

5032. Actiuni necotate

505. Obligatiuni emise si rascumparate

506. Obligatiuni

506 Obligatiuni cotate

5062. Obligatiuni necotate

508. Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate

508 Alte titluri de plasament

5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

509. Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt

509 Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului

5098. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii financiare pe termen scurt

5 CONTURI LA BǍNCI

51 Valori de incasat

5112. Cecuri de incasat

5113. Efecte de incasat

5114. Efecte remise spre scontare

512. Conturi curente la banci

512 Conturi la banci in lei

5124. Conturi la banci in valuta

5125. Sume in curs de decontare

518. Dobanzi

5186. Dobanzi de platit

5187. Dobanzi de incasat

519. Credite bancare pe termen scurt

519 Credite bancare pe termen scurt

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

Credite externe guvernamentale

Credite externe garantate de stat

Credite externe garantate de banci

Credite de la trezoreria statului

Credite interne garantate de stat

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

53.CASA

53 Casa

531 Casa in lei

5314. Casa in valuta

532. Alte valori

532 Timbre fiscale si postale

5322. Bilete de tratament si odihna

5323. Tichete si bilete de calatorie

5328. Alte valori

54. ACREDITIVE

54 Acreditive

541 Acreditive in lei

5412. Acreditive in valuta

542. Avansuri de trezorerie

58. VIRAMENTE INTERNE

58 Viramente interne

59. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

59 Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului

592. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii

593. Provizioane pentru deprecierea actiunilor

595. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate

596. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor

598. Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

60 Cheltuieli cu materiile prime

602. Cheltuieli cu materialele consumabile

602 Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022. Cheltuieli privind combustibilul

6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024. Cheltuieli privind piesele de schimb

6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

6026. Cheltuieli privind furajele

6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604. Cheltuieli privind materialele nestocate

605. Cheltuieli privind energia si apa

606. Cheltuieli privind animalele si pasarile

607. Cheltuieli privind marfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

6 CHELTUIELI CU LUCRǍRILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

61 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

62 Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

64 Cheltuieli cu salariile personalului

645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

645 Contributia unitatii la asigurarile sociale

6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

654. Pierderi din creante si debitori diversi

658. Alte cheltuieli de exploatare

658 Despagubiri, amenzi si penalitati

6582. Donatii si subventii acordate

6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

6588. Alte cheltuieli de exploatare

66. CHELTUIELI FINANCIARE

663. Pierderi din creante legate de participatii

664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

664 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

6642. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

666. Cheltuieli privind dobanzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

67 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

68. cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarea la inflatie

68 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele

681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante

686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

6863. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare

6864. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante

6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

688. Cheltuieli din ajustarea la inflatie

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT si ALTE IMPOZITE

Cheltuieli cu impozitul pe profit

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

6912. Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

698. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI

70 Venituri din vanzarea produselor finite

702. Venituri din vanzarea semifabricatelor

703. Venituri din vanzarea produselor reziduale

704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate

705. Venituri din studii si cercetari

706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

707. Venituri din vanzarea marfurilor

708. Venituri din activitati diverse

7 VARIAtIA STOCURILOR

71 Variatia stocurilor

72. vENITURI DIN PRODUCtIA DE IMOBILIZaRI

72 Venituri din productia de imobilizari necorporale

722. Venituri din productia de imobilizari corporale

74. VENITURI DIN SUBVENtII DE EXPLOATARE

74 Venituri din subventii de exploatare

741 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materile consumabile

7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli din afara

7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala

7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi

758. Alte venituri din exploatare

758 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

7582. Venituri din donatii si subventii primite

7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

7584. Venituri din subventii pentru investitii

7588. Alte venituri din exploatare

76. VENITURI FINANCIARE

76 Venituri din imobilizari financiare

761 Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

7612. Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului

7613. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului

7614. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului

7615. Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului

7616. Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului

7617. Venituri din alte imobilizari financiare

762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

763. Venituri din creante imobilizate

764. Venituri din investitii financiare cedate

764 Venituri din imobilizari financiare cedate

7642. Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate

765. Venituri din diferente de curs valutar

766. Venituri din dobanzi

767. Venituri din sconturi obtinute

768. Alte venituri financiare

77. VENITURI EXTRAORDINARE

77 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA LA INFLATIE

78 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

7812. Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

7814. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

7815. Venituri din fondul comercial negativ

786. Venituri financiare din provizioane

7863. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

7864. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

788. Venituri din ajustarea la inflatie

79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

79 Venituri din impozit pe profitul amanat

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI

80 Angajamente acordate

801 Giruri si garantii acoradate

8018. Alte angajamente acordate

802. Angajamente primite

802 Giruri si garantii primite

8028. Alte angajamente primite

803. Alte conturi in afara bilantului

803 Mijloace fixe luate cu chirie

8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie

8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

8035. Debitori din amenzi si penalitati pretinse

8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

8037. Efecte scontate neajunse la scadenta

8038. Alte valori in afara bilantului

89. BILANT

89 Bilant de deschidere

892. Bilant de inchidere

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE

90. DECONTARI INTERNE

90 Decontari interne privind cheltuielile

902. Decontari interne privind productia obtinuta

903. Decontari interne privind diferentele de pret

92. CONTURI DE CALCULATIE

92 Cheltuielile activitatii de baza

922. Cheltuielile activitatilor auxiliare

923. Cheltuieli indirecte de productie

924. Cheltuieli generale de administratie

925. Cheltuieli de desfacere

93. COSTUL PRODUCTIEI

93 Costul productiei obtinute

933. Costul productiei in curs de executie

5.3. Registrele contabile

In Legea contabilitatii se precizeaza ca "Registrele de contabilitate obligatorii" sunt: registrul-jurnal, registrul inventar si cartea mare.

Registrul-jurnal utilizat la unitatile economice reprezinta documentul obligatoriu de inregistrare cronologica a documentelor justificative primare sau/si cumulative in care se reflecta operatii economice, servind ca probe in litigii si pentru organele fiscale.

La unitatile mici registrul-jurnal este inlocuit de Registrul-jurnal de incasari si plati.

Registrul inventar reprezinta documentul contabil (obligatoriu) de inregistrare anuala, grupata a rezultatelor inventarierii patrimoniului, precum si a continutului fiecarui post de bilant, pe baza datelor cuprinse in procesele-verbale de inventariere si a bilantului anual.

Cartea Mare serveste pentru inregistrarea si gruparea operatiilor economice si financiare dupa natura lor si in cadrul acesteia in ordinea succesiunii in timp si a sensului modificarii, adica in debitul sau in creditul fiecarui cont. Cartea Mare serveste la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe fiecare cont sintetic.

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel, completate incat sa permita in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Pentru verificarea inregistrarii in contabilitate a operatiunilor efectuate, lunar se intocmeste balanta de verificare.

Persoanele care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile si controlul datelor inregistrate in contabilitate, precum si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.

5.4. Forme de contabilitate

Forma de contabilitate cuprinde modul de organizare a ciclului contabil de inregistrare si prelucrare a datelor precum si totalitatea formularelor utilizate ca instrumente de lucru in consemnarea in contabilitate a operatiilor economice.

Formele de contabilitate cele mai utilizate in tara noastra sunt: forma "maestru sah"; forma "pe jurnale"; forma "informatica".

Forma de contabilitate "maestru sah"

Forma de contabilitate maestru sah se caracterizeaza prin dezvoltarea pe conturi corespondente a rulajului debitor si creditor a conturilor sintetice. Aceasta foloseste registre separate pentru inregistrarea cronologica, sintetica a operatiilor economice. Aceasta forma de contabilitate utilizeaza documentele primare sau centralizatoare, nota de contabilitate, fisa rulajelor, fise sintetice sah, balanta de verificare.

Documentele primare se grupeaza pe operatii de acelasi fel (eliberari de materiale, predari de produse finite la magazie etc.), dupa care se intocmesc documentele cumulative.

In baza documentelor primare sau cumulative, dupa caz, se intocmesc notele contabile in care se consemneaza articolul contabil, note care sunt trecute in jurnalul de inregistrare unde li se atribuie un numar de inregistrare.

Preocuparile pe linia simplificarii muncii in contabilitate a determinat, la unele unitati, consemnarea direct pe documente a articolului contabil folosind in acest scop o stampila specifica care cuprinde formula contabila a operatiei respective. In baza jurnalului de inregistrare fiecarui document inregistrat i se atribuie un numar de inregistrare in jurnal.

Jurnalul de inregistrare (fisa rulajelor) se foloseste pentru inscrierea in ordine cronologica a notelor de contabilitate sau a documentelor pe care s-a facut contarea operatiilor economice. In baza lui se atribuie un numar de inregistrare, in ordine cronologica, fiecarui document sau nota contabila. La sfarsitul lunii, totalul sumelor din jurnalul de inregistrare trebuie sa fie egal cu rulajul debitor si creditor din balanta de verificare.

Fiecare cont are doua fise sintetice (fise sintetice sah): una pentru debit in corespondenta cu conturile creditoare si una pentru credit in corespondenta cu conturile debitoare. La sfarsitul lunii, pe baza rulajelor fiselor sah, se intocmeste balanta de verificare sintetica.

Forma de contabilitate pe jurnale

Forma de contabilitate pe jurnale se caracterizeaza prin folosirea unor jurnale multiple pentru inregistrarea cronologica a operatiilor economice dintr-o luna.

Pentru acest scop se deschide cate un jurnal pentru creditul fiecarui cont sintetic. Jurnalul se prezinta sub forma de fise, in care se inregistreaza, pe baza de documente primare sau centralizatoare, operatii economice care se refera la creditarea contului respectiv, in corespondenta cu conturile debitoare. Dupa inregistrarea in jurnale, pe documentele pe care s-a facut contarea operatiilor economice, se indica numarul jurnalului si a randului in care s-a inregistrat operatia respectiva.

Ordinul nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene

Pe langa jurnale, pentru debitul unor conturi (Casa, Conturi la banci, Produse finite) se utilizeaza situatii auxiliare.

La sfarsitul lunii, sumele totale ale fiecarui cont corespondent creditor se trec din situatiile auxiliare in jurnalul deschis pentru creditul contului respectiv. Pe baza jurnalelor la finele lunii se completeaza cartea mare, care cuprinde totalul rulajelor debitoare si creditoare ale conturilor sintetice si soldul fiecarui cont sintetic. Pentru fiecare cont, rulajul creditor se obtine dintr-o singura suma din jurnalul contului respectiv, iar rulajul debitor prin adunarea in cartea mare din diverse jurnale a sumelor inregistrate in debitul acelui cont, cu ocazia creditarii contului pentru care se tine jurnalul. Pe baza cartii mari se intocmeste balanta de verificare si bilantul.

Prezentarea formularelor tip - jurnal, CM 1 si 2.

Unitatea

CARTEA MARE

CONTUL MATERII PRIME

Lunile

Cont Jurnal

Cont Jurnal

Cont Jurnal

Cont Jurnal

Cont Jurnal

Cont Jurnal

Total rulaj debitor

La 1 ian

Total rulaj debitor

La 1 ian

Sold

debitor

creditor

Ian.

sold/

initial

40000

Febr.

Martie

Total

trim. I

Apr.

Mai

Forma informatica de contabilitate. Necesitatea cresterii operativitatii inregistrarilor in contabilitate a operatiilor economice, asigurarea unor informatii complete intr-un interval minim privind situatia unor mijloace, surse, debite sau credite ale unitatilor patrimoniale au orientat preocuparile economistilor - contabili spre folosirea tehnicilor electronice de calcul. Acestea asigura o crestere a eficientei muncii la compartimentul contabilitate reducand la minimum munca manuala.

In cazul utilizarii formei informatice de contabilitate, datele din formularele contabile sunt introduse in calculator, acestea stand la baza intregului sistem de stocare si prelucrare a datelor. In baza datelor introduse in calculator se editeaza jurnalul de inregistrare, se constituie evidenta cronologica, cartea mare, balanta de verificare lunara.

In cazul utilizarii sistemelor de prelucrare automata a datelor pentru elaborarea documentelor justificative, pentru prelucrarea si inregistrarea datelor in contabilitate, registrele si jurnalele privind activitatea financiar contabila pot fi adaptate in functie de necesitatile proprii utilizate in conditiile respectarii continutului de informatii si al modelelor prevazute in nomenclatorul formularelor tipizate comune privind activitatea financiar contabila.N. Smarandescu, Tr. Dutia - Unele aspecte privind continutul si particularitatile planurilor de conturi folosite in alte tari, Revista de contabilitate, nr. 1, 1971.

Ordonanta nr.61 din 30 august 2001 publicata in M.O. nr.531 din 31 august 2001

Niculae Feleaga, Ion Ionascu - Contabilitatea financiara, vol I, Ed. Economica, Bucuresti, 1993. Prin valoarea justa se intelege suma pentru care    un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii, cu pretul determinat obiectiv.

Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nedeductibile, cheltuielile de transport - aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respective.

Legea contabilitatii nr. 82/1991 art. 3.

Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/dec. 1991 completat cu H.G. nr. 26/1996.

Conform ordinului 406/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate armonizate cu directovele europene

Legea contabilitatii nr. 82/1991 si regulamentul de aplicare.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1556
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved