Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Obiectul contabilitatii si patrimoniul

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micObiectul contabilitatii

Obiectul contabilitatii agentilor economici il formeaza :patrimoniul,

rezultatele financiare

elementele extrapatrimoniale.

1. Patrimoniul -obiect al contabilitatii

Patrimoniul devine si este obiect de studiu al contabilitatii unei persoane juridice sau fizice numai daca este utilizat in activitatea economica a acesteia ,cu scopul realizarii de bunuri sau prestarea de servicii destinate tertilor. De asemenea patrimoniul poate fi utilizat si in activitati administrative si social culturale in scopul satisfacerii unor cerinte ale entitatilor.

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unui subiect de drepturi si obligatii (entitate numita titular de patrimoniu) si a tuturor bunurilor si valorilor economice la care acestea se refera (obiecte de drepturi si obligatii).

Interpretarea acestei definitii se poate deduce pri explicitarea catorva conceptii privind obiectul contabilitatii:

1.Conceptia juridica: prezinta realitatea economica prin prisma raporturilor juridice, a drepturilor si a obligatiilor banesti ale unui titular de patrimoniu dar si a bunurilor si valorilor corespunzatoare.

2.Conceptia financiara: priveste resursele ce apartin investitorilor intr-o entitate. Aceste resurse se numesc, pe de o parte, resurse financiare , care pot fi aduse de proprietarii entitatii si atrase de la terti, iar pe de alta parte pot fi numite resurse economice, in momentul utilizarii concrete a resurselor financiare.

3.Conceptia economica: priveste capitalul care apartine investitorilor intr-o entitate economica, mai mult cu referire la existenta, starea, miscarea si transformarea acestuia in cadrul entitatii.

4.Termeni foarte uzuali:active patrimoniale si pasive patrimoniale.

Activele patrimoniale reprezinta totalitatea drepturilor de proprietate si creante care se constituie in bunurile si valorile economice ale titularului de patrimoniu.

Pasivele patrimoniale reprezinta obligatiile entitatii fata de proprietarii sai, respectiv fata de terti.( cu toate ca titularul de patrimoniu are drepturi si obligatii).

Patrimoniul prezinta o serie de trasaturi:

este unic si indivizibil,

este personal, adica apartine unei persoane si este netransmisibil,

se refera la o globalizare juridica, economica si financiara a entitatii pe care o reprezinta.

In practica contabila romanesca , dar si in scop didactic se face uz de imbinarea conceptiilor economica si juridica a patrimoniului, potrivit careia, acesta se prezinta ca patrimoniu economic si ca patrimoniu juridic.

Prezentarea patrimoniului in contabilitate este sub forma unei balante cu doua parti egale, astfel, partea din stanga egalitatii este numita sau denumita patrimoniu economic, iar cea din dreapta egalitatii este numita patrimoniu juridic.

Patrimoniul economic = Patrimoniu juridic

Patrimoniul din punct de vedere juridic,

este definit ca totalitatea drepturilor, a obligatiilor exprimate in forma baneasca si care apartin unei persoane fizice sau juridice. Este format din drepturile si obligatiile cu valoare economica si care sunt cauza sau provenienta juridica a elementelor patrimoniale ale unei entitati.

Patrimoniul, din punct de vedere economic

este definit ca totalitatea valorilor corporale si necorporale ce apartin unei persoane fizice sau juridice.Este format din bunurile economice evaluabile in bani si care ii formeaza substanta materiala ( cladiri, masini, marfuri, materiale, creante, valori in curs de decontare, disponibilitati, cheltuieli inregistrate in avans etc)..

Tinand sema de componentele mentionate se poate formula o noua prezentare a patrimoniului in contabilitatea unei societati:

Bunuri economice = Capitaluri(Drepturi)+Obligatii

Active patrimoniale = Pasive patrimoniale.

Patrimoniul oricarei entitati este prezentat in documetele de sinteza economico-financiara , prin elementele patrimoniale detinute .

Elementele patrimoniale reflecta la un moment dat existenta bunurilor si valorilor economice detinute de un titular de patrimoniu , precum si drepturile , repectiv obligatiile rezultate din posesia si exploatarea acestora.

1.Activele patrimoniale prezinta urmatoarea structura:

a)         Active imobilizate

Necorporale

Corporale

Financiare

Cheltuieli de constituire, Cheltuieli de dezvoltare,

Fond comercial,

Concesiuni, brevete,

Alte imobilizari necorporale.

Terenuri,

Constructii,

Instalatii tehnice,

Mijloace de transport,

Animale si plantatii

Alte imobilizari corporale.

Titluri de participare,

Interese de participare,Creante imobilizate.

b) Active circulante

Stocuri

Creante pe termen scurt

Investitii financiare pe termen scurt

Disponibilitati banesti

Materii prime,

Materiale consumabile,

Materiale de natura obiectelor de inventar,

Produse finite, reziduale, Marfuri, Ambalaje

Avansuri acordate furnizorilor,

Clienti,

Efecte comerciale de primit,

Decontari cu asociatii privind capitalul

Titluri de plasament, Actiuni proprii,

Alte investitii financiare pe termen scurt

Numerarul din caseria unitatii,

Disponibilitatile banesti aflate in conturi bancare,

Alte valori(tichete de masa, timbre etc.)

Avansuri de trezorerie

c)Cheltuieli inregistrate in avans

Abonamente si chirii platite in avans

Cheltuielile inregistrate , in cursul anului curent pentru culturile agricole cu timp de recoltare in anul urmator

2.Pasivele patrimoniale prezinta urmatoarea structura:

a)      Datorii

Datorii pe termen lung

Datorii pe termen scurt

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni,

Sume datorate institutiilor de credit

Furnizori, Efecte comerciale de plata,

Datorii fata de personal,fata de bugetul consolidat al statului si alte organisme si institutii

b)     Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioane pentru litigii, pentru garantii acordate clientilor si alte provizioane

c) Venituri in avans

Venituri in avans, Subventii pentru investitii

d) Capitaluri proprii

De provenienta externa

De provenienta interna

Capital social,

Primele legate de capital

Rezultatul exercitiului,Rezerve din reevaluare,

Rezerve legale, alte rezerve

Rezultatul reportat

2. Rezultatele financiare – obiect al reflectarii contabile

Intr-o entitate viabila, cu activitate permanena, patrimonial aflat in administrarea acesteia este supus unor miscari si transformari complexe in derularea obiectului sau de activitate, cu scopul obtinerii unor rezultate financiare.

Miscarea si transformarea elementelor patrimoniale, in procesele economice dintr-o entitate , sau dintre entitate si terti, prin operatii economice, care genereaza fie cheltuieli, fie venituri, constituie tot obiect al contabilitatii entitatii respective.

Rezultatul - o marime valorica, pozitiva, denumita profit sau beneficiu, cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile,

-o marime valorica negativa , denumita pierdere cand veniturile sunt mai mici decat cheltuielile.

a)Cheltuielile sunt sumele, respectiv valorile platite sau de platit, grupate dupa cum urmeaza:

Cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

Cu stocurile,

Cu lucrarile si serviciile executate de terti,

Cu impozite, taxe si varsaminte asmilate,

Cu personalul,cu asigurarile si protectia sociala,

Cu amortizarile si provizioanele

Privind imobilizarile financiare,

Privind investitiile financiare pe termen scurt

Din diferente de curs valutar

Privind dobanzile,

Privind sconturile acordate.

Privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

b)Veniturile sunt sumele sau valorile incasate sau de incasat in urma livrarilor de bunuri,a executarii de lucrari sau prestarii de servicii, grupate dupa cum urmeaza:

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

Din vanzarea produselor finite, recoltate

Din vanzarea marfurilor,

Din executarea de lucrari si prestari de servicii,

Din productia stocata (depozitata),

Din productia de imobilizari,

Din subventii de exploatare sau investitii,

Din provizioane

Din imobilizari financiare,

Din investitii financiare pe termen scurt,

Din creante imobilizate,

Din diferente de curs valutar,

Din dobanzi,

Din subventii pentru evenimente extraordinare si altele asimilate

Venituri – Cheltuieli = Rezultat economico-financiar

Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare = Rezultat din exploatare

Venituri financiare - Cheltuieli financiare = Rezultat financiar

Venituri extraordinare -Cheltuieli extraordinare = Rezultat extraordinar

Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar = Rezultatul curent

Rezultatul curent + Rezultatul extraordinar – Cheltuiala cu impozitul pe profit /impozitul pe venit = Rezultatul exercitiului

3.Elementele extrapatrimoniale

Societatile comerciale se pot afla in situatia in care unele elemente patrimoniale sa nu poata fi integrate in activele si pasivele societatii,dar sunt exploatate in interesul acesteia, motiv pentru care sunt considerate extrapatrimoniale. Dintre acestea aminitim:

o       angajamente ( giruri, cautiuni, garantii) acordate sau primite in relatiile cu tertii;

o       mijloace fixe luate cu chirie;

o       valori materiale primite spre prelucrare , in pastrare sau custodie;

o       stocuri de natura obiectelor de inventar;

o       efecte scontate si neajunse la scadenta;

o       alte valori extrapatrimoniale.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 715
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site