Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai mic


CUPRINS

pag.

CAPITOLUL I - PREZENTAREA SOCIETATII 1

Statutul Societatii Comerciale " Mansidon " S.R.L. 1

Denumirea societatii    1

Forma juridica a societatii 1

Sediul societatii    1

1.2. Obiectul de activitate 1

1.2.1. Activitati productive - in domeniul industriei alimentare 2

1.2.2. Activitati in domeniul prestarilor de servicii 2

1.2.3. Activitati in domeniul activitatilor de import 2

1.2.4. Activitati de comert 2

1.3. Capitalul social 2

CAPITOLUL II - CONTABILITATEA PRODUSELOR

FINITE 4

2.1. Produsele finite 4

2.2. Evaluarea stocurilor de produse finite 7

2.3. Metode utilizate in contabilitatea stocurilor 13

2.4. Operatii contabile privind produsele finite 16

2.5. Conturi utilizate pentru evidenta operatiilor cu produse finite 23

CAPITOLUL III - MONOGRAFIE CONTABILA 27

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETATII

Statutul Societatii Comerciale " Mansidon " S.R.L.

Denumirea societatii

Forma juridica a societatii

Sediul societatii

1.2. Obiectul de activitate

1.2.1. Activitati productive - in domeniul industriei alimentare :

a)    fabricarea de produse lactate si bauturi racoritoare din fructe ;

b)   obtinerea de cofetarie si patiserie ;

c)   producerea de rachiuri naturale din fructe .

Activitati in domeniul pestarilor de servicii :

a)   prestari de lucrari agricole de toate tipurile ;

b)   transport de marfa si animale vii , cu mijloace auto proprii ;

c)   intermedieri de vanzari-cumparari de constructii si materiale de constructii , de toate tipurile , in comision .

Activitati in domeniul activitatilor de import

a)    importul de produse alimentare de toate tipurile ;

b)   importul de produse agro-alimentare ;

c)   importul de produse industriale , electrice si electro-tehnice ;

d)   importul de materiale de constructie ;

e)   importul de utilaje agricole si masini agricole ;

f)    importul de produse cosmetice ;

g)   importul de tigari , cafea , bauturi alcoolice si nealcoolice .

Activitati de comert

a)    comercializarea prin reteaua de magazine proprii , atat cu ridicata cat si cu amanuntul , a produselor provenite din activitatea de import ( punctul 1.2.3. ) ;

b)   comercializarea prin magazinele proprii a produselor prevazute in paragraful anterior , provenite din productia interna ;

c)   comercializarea acelorasi tipuri de produse in piete , targuri si oboare, din tara .

1.3. Capitalul social

CAPITOLUL II

CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE

2.1. Produsele finite

Activitatea desfasurata de agentii economici din sfera productiei materiale se concretizeaza n obtinerea de produse finite , semifabricate , produse reziduale , lucrari si servicii . Daca la sfarsitul perioadei de gestiune productia nu este finalizata , ea va ambraca forma productiei neterminate sau in curs de executie .

Activele circulante

Activele circulante sunt bunuri consumabile intr-o perioada mai scurta de un an , fara a depasi intervalul de timp al unui ciclu de exploatare . Pentru un agent comercial , ciclul de exploatare incepe din momentul cumpararii marfurilor si se incheie in momentul vanzarii acestora . Pentru activitatea productiva ciclul de exploatare incepe din momentul achizitionarii materiilor prime si a materialelor auxiliare , continua cu transformarea acestora in produse finite si se incheie , din punct de vedere contabil cu inregistrarea acestor produse in documentele de stadiul in care se gasesc , activele circulante sunt de trei de evidenta contabila si depozitarea lor .

Activele circulante se caracterizeaza prin :

a)    au un caracter patrimonial ( reprezinta drepturile si obligatiile agentului economic care le detine , asupra lor ) ;

b)    au o durata scurta de viata ( timp ) , deoarece pe masura exploatarii sunt incorporate in alte elemente patrimoniale destinate intrebuintarii sau valorificarii ;

In functie forme :

A)  valori din exploatare ;

B)  valori realizabile pe termen scurt ;

C)  disponibilitati banesti .

A) Valorile din exploatare

Valorile din exploatare sunt active circulante care au un continut material . Din categoria valorilor din exploatare fac parte :

a)   stocurile de materiale ;

b)   obiectele de inventar ;

c)   productia in curs de executie ;

d)   produsele finite ;

e)   marfurile ;

f)    ambalajele .

B) Valorile realizabile pe termen scurt

Valorile realizabile pe termen scurt sunt drepturi de creanta asupra agentului economic asupra altor agenti economici sau persoane fizice .

( Creanta - este un drept al unei persoane fizice sau juridice pe care il are de primit de la o alta persoana fizica sau juridica , la un anumit termen sau dupa o perioada de timp ) .

Valorile realizabile pe termen scurt cuprind urmatoarele elemente:

a)   clienti ;

b)   efecte comerciale de primit ;

c)   valori mobiliare de plasament ;

d)   decontari cu actionarii sau asociatii ;

e)   debitori diversi .

C)Disponibilitatile banesti

Disponibilitatile banesti ale agentului economic reprezinta toate mijloacele banesti aflate in posesia acestuia , la un moment dat .

Mijloacele banesti ale agentului economic apar in ultima faza a ciclului de exploatare , adica in urma incasarii contravalorii produselor sau marfurilor vandute , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . Intre incasari si plati trebuie sa existe un echilibru permanent . partea din mijloacele banesti facuta disponibila in urma incasarilor si platilor reprezinta trezoreria agentului economic .

Formele pe care le imbraca disponibilitatile banesti ale agentului economic sunt :

a)   disponibilitati banesti aflate in casierie - casa ;

b)   disponibil la banca in lei si devize ;

c)   alte disponibilitati banesti ( carnete CEC , chitante de achitat , etc. ) .

Produsele finite

Produsele finite sunt acele bunuri materiale care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai necesita prelucrari ulterioare , in cadrul unitatii patrimoniale , fiind considerate corespunzatoare din punct de vedere calitativ . Ele pot fi depozitate in vederea livrarii ulterioare sau pot fi expediate direct clientilor .

Reflectarea in contabilitate a miscarii produselor finite se tine cu ajutorul conturilor din grupa 34 " Produse " . Deoarece procesul de productie determina la un moment dat si aparitia de semifabricate si produse reziduale , grupa 34 " Produse " se desfasoara pe mai multe conturi sintetice de gradul I si anume :

341 " Semifabricate "

345 " Produse finite "

346 " Produse reziduale "

348 " Diferente de pret la produse "

Produsele se obtin si se predau la magazia de produse finite , in cursul lunii . Pentru luarea lor in evidenta se folosesc costurile planificate sau antecalculate . La sfarsitul lunii , dupa determinarea costului efectiv al productiei realizate se face compararea acestuia cu costul planificat .

Diferentele care apar in urma acestei comparatii sunt diferente de pret la produse . Ele pot fi favorabile , cand pretul efectiv este mai mic decat pretul planificat , caz in care inregistrarea diferentei se face in rosu sau pot fi nefavorabile , cand pretul efectiv este mai mare decat pretul planificat , caz in care inregistrarea se face in negru .

Inregistrarea acestor diferente are drept scop aducerea costurilor planificate ( folosite in cursul lunii ) , la nivelul costurilor efective . Din acest motiv contul 348 " Diferente de pret la produse " este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a produselor finite .

Conturile din grupa 34 " Produse " au functia contabila de activ , sunt conturi de bilant si au rolul de a furniza informatii de reflectare si control gestionar, privind situatia si miscarea stocurilor de produse .

Contul 345 " Produse finite " se debiteaza cu pretul de inregistrare al produselor finite intrate in gestiune , inclusiv plusurile constatate la inventariere . Se crediteaza cu pretul de inregistrare al produselor finite iesite din gestiune spre vanzare sau spre alta destinatie . Soldul debitor reprezinta pretul de inregistrare al produselor finite existente in stoc .

Conturile 341 " Seamifabricate " si 346 " Produse reziduale " functioneaza dupa acelasi reguli ca si contul 345 " Produse finite " , tinand insa evidenta semifabricatelor si respectiv a produselor reziduale .

Evaluarea si inregistrarea in contabilitaten a stocurilor de produse se face la costuri de productie efective sau la preturi prestabilite ( standard ) .

In cazul in care se utilizeaza preturi prestabilite pentru inregistrarea produselor , diferentele dintre preturile prestabilite ( standard ) si costurile de productie fective , calculate la sfarsitul lunii , se vor inregistra distinct intr-un cont de diferente de pret si anume contul 348 "Diferente de pret la produse" . Acesta este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a produselor . Se debiteaza cu diferentele in plus sau in minus aferente produselor iesite din gestiune , in rosu sau in negru , dupa caz . Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existaente in stoc .

2.2. Evaluarea stocurilor de produse finite

Intrarea stocurilor de produse finite

La intrarea in patrimoniu , stocurile de produse finite se evalueaza la cost de productie efectiv .

Costul de productie al unui bun cuprinde : costul de achizitie al materiilor prime si al materiilor consumate , celelalte cheltuieli directe de productie , precum si cota cheltuielilor indirecte de productie , determinate rational cafiind legate de fabricarea acestuia .

Iesirea stocurilor de produse finite

A) Evaluarea la cost de productie efectiv

Spre deosebire de intrarile de stocuri , la evaluarea iesirilor de stocuri apar insa dificultati , deoarece aceste stocuri provin din intrari diferite , ale caror preturi pot varia . Metodele utilizate in acest scop sunt diferite si conduc, fiecare , la rezultate diferite .

Se practica mai frecvent trei metode de evaluare a iesirilor de stocuri si anume :

1) Metoda FIFO (first in , first out - primul intrat , primul iesit

Conform acestei metode , stocurile iesite se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari sau al primului lot . Pe masura epuizarii lotului , bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al urmatorului lot , in ordine cronologica .

Aceasta metoda prezinta dezavantajul ca , in perioada de inflatie , conduce la un profit brut mai mare si la o valoare de inventar finala mai ridicata . De aici rezulta ca inteprinderea va plati fiscului impozite mai ridicate.

( Tabelul nr. 1 )

2) Metoda LIFO ( last in , first out - ultimul intrat , primul iesit

Aceasta metoda presupune evaluarea bunurilor iesite la costul de productie sau de achizitie al ultimei intrari . Stocurile iesite se considera ca apartinand ultimului lot intrat in depozit si vor fi evaluate la costul acestuia . In continuare iesirile de bunuri se considera ca apartinand lotului precedent .

Prin folosirea acestei metode se ajunge la o apropiere a costurilor celor mai recente operatii la rezultatele perioadei . Metoda LIFO pezinta dezavantajul ca in perioada de inflatie duce la o diminuare a profitului net de exploatare .

( Tabelul nr. 2 )

3) Metoda costului mediu ponderat -CMP

Aceasta metoda presupuneevaluarea bunurilor iesite la un cost mediu ponderat , stabilit astfel :

VSi VI

CMP ;

CSi + CI

unde : VSi - valoarea stocului initial ( a ultimului stoc ) ;

VI - valoarea intrarii ;

CSi - cantitatea din stocul initial ( ultimul stoc ) ;

CI - cantitatea intrata .

Metoda costului mediu ponderat este o metoda mai apropiata de realitate,

dar greoaie , necesitand multe calcule .

( Tabelul nr5)

B ) Evaluarea la cost de productie prestabilit ( standard )

Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a produselor finite ( a materiilor prime , a marfurilor , precum si a altor bunuri de natura stocurilor ) se poate face si la preturi standard ( prestbilite ) pe baza preturilor medii ale produselor respective , denumite preturi de inregistrare , cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de achizitie sau costul de productie , dupa caz .

Diferentele de pret astfel stabilite , la intrarea bunurilor respective in patrimoniu , se inregistreaza proportional , atat asupra valorii bunurilor iesite , cat si asupra stocurilor .

Preturile standard folosite pentru inregistrarea in contabilitate a a bunurilor de natura celor prevazute la primul aliniat , este necesar sa fie actualizate periodic ,de regula cel putin o data pe an , in functie de evolutiapreturilor , precum si de alti factori .

In cazul in care evaluarea bunurilor materiale se face la preturi standard (prestabilite ) , conform aliniatului precedent diferentele stabilite intre pretul de inregistrare si costul de achizitie , respectiv costul de productie efectiv , se inregistreaza distinct in contabilitate .

Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor ieste si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient de repartizare a acestor diferente de pret , care se calculeaza astfel :

Soldul initial al    Diferentele de pret aferente

+ intrarilor in cursul perioadei

diferentelor de pret cumulat de la inceputul anului

Coeficientul de =

repartizare ( K ) Soldul initial al    Valoarea intrarilor in cursul

stocurilor + perioadei cumulat de la

la pret de inregistrare inceputul anului

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare , iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoarein care au fost inregistrate bunurile iesite .

Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul intai si doi , prevazute in planul general de conturi , pe grupe sau categorii de stocuri .

La finele perioadei , soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri , la pret de inregistrare , astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costde achizitie , respectiv de productie , dupa caz .

2.3 Metode utilizate in contabilitatea stocurilor

Unitatile patrimoniale pot sa-si organizeze contabilitatea stocurilor utilizand fie metoda inventarului permanent , fie metoda inventarului intermitent .

A) Metoda inventarului permanent

Metoda inventarului permanent in contabilitate pesupune ca in conturile de stocuri se inregistreaza toate operatiile de intrare a stocurilor ( cantitativ si valoric ) evaluate la pret de achizitie , cost de productie , pret standard (prestabilit ) sau pret de factura , dupa caz .

De asemenea se inregistreaza in conturile de stocuri fiecare iesire din stoc , atat valoric cat si cantitativ , ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor .

Conform normelor contabile din tara noastra , in conditiile utilizarii inventarului permanent , unitale patrimoniale isi pot organiza contabilitatea analitica a stocurilor dupa specificul activitatii si necesittile proprii .

Se disting mai multe metode de evidenta operativa si anume :

1) Metoda operativ - contabila ( pe solduri )

In acest caz , la locul de depozitare se tine evidenta operativa a stocurilor de bunuri materiale , pe categorii , iar la contabilitate se tine evidenta valorica pe gestiuni , iar in cadrul gestiunilor si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se face lunar pri evaluarea stocurilor cantitative trasmise din fisele de magazie in registrul stocurilor .

2) Metoda cantitativ valorica ( pe fise de cont analitic )

In cazul utilizarii acestei metode , la locul de depozitare se tine eviden pe categorii de bunuri ,iar in contabilitate se tine o evidenta cantitativ valorica.

Verificarea exactitatii si concordantei inregistrarilor in eviden.a depozitelor cu cele din contabilitate se face prin punctajul perioadei dintre cantitatile inregistrate in fisele de magazie cu cele din fisele de cont analitic din contabilitate .

3) Metoda global - valorica

Aceasta metoda consta in tinerea evidentei numai valoric , atat la nivelul gestiunii cat si in contabilitate . Si in acest caz , periodic , se face controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii , cu cele din contabilitate .

Prezenterea detaliata a acestor metode de evidenta operativa si analitica a stocurilor se face in cadrul contabilitati de gestiune . In cazul utilizarii inventarului permanent conturilede stocuri se debiteaza , in cursul exercitiului financiar , cu intrarile de bunuri prin creditul conturilor care indica sursa de procurare a bunurilor si se crediteaza cu iesirile de stoc , aferente perioadei de gestiune respective .

La sfarsitul exercitiului financiar soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu soldurile stocurile faptice stabilite prin inventariere . Daca exista diferente ( plusuri sau minusuri la inventar ) acestea se vor regulariza , aducandu-se stocurile la nivelul lor real .

2) Metoda inventarului intermitent

Normele contabile din tara noastra permit unitatilor patrimoniale mici si mijlocii sa utilizeze metoda inventarului intermitent . Aceasta metoda presupune stabilirea iesirilor si deci inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele fiecarei luni . In acest caz iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale plus valoarea intrarilor , pe de o parte si valoarea stocurilor finale stabilite prininventariere , pe de alta parte .

Relatia de calcul a iesirilor ar putea fi urmatoarea :

E = Si + I - Sf

unde : E - valoarea iesirirlor ;

Si - valoarea stocurilor initiale ;

I - valoarea intrarilor din perioada respectiva ;

Sf - valoarea stocurilor finale stabilite prin inventariere .

In cazul utilizarii acestei metode s-a renuntat la utilizarea in cursul lunii a conturilor de stocuri pentru evidenta intrarilor si respectiv a recalcularii stocurilor scriptice pentru fiecare intrare .

Prin urmare conturile de stocuri se utilizeaza numai la inceputul si sfarsitul lunii .

In timpul lunii intrarile de stocuri de materii prime si materiale , obiecte de inventar , animale si marfuri sunt contabilizate direct in conturile de cheltuieli corespunzatoare , la cost de achizitie , pret de facturasau pret standard ( prestabilit ) , dupa caz .

La sfarsitul fiecarei luni , se stabilesc stocurile finale prin inventariere si se inregistreaza in conturile de stocuri concomitene cu micsorarea cheltuielilor . Aceste stocuri finale vor deveni stocuri initiale pentru luna urmatoare si ele se cor anula prin includerea lor pe cheltuieli la inceputul lunii urmatoare .

In cazul utilizarii inventarului intermitent , pentru stocurile provenite din productia proprie , la inceputul fiecarei luni se anuleaza stocul initial concomitent cu micsorarea veniturilor din productia stocata .

2.4. OPERATII CONTABILE PRIVIND PRODUSELE FINITE

I. Operatii privind intrarea si iesirea din gestiune a produselor a produselor finite , in cazul utilizarii inventarului permanent

In cazul utilizarii inventarului permanent , toate operatiile privind intrarea de produse finite se inregistreaza la costuri de productie efective sau la preturi standard ( prestabilite ) , in debitul contului 345 " Produse finite " si toate operatiile de iesire din gestine a produselor finite se vor inregistra in creditul contului 345 " Produse finite " , la costuri de productie efective sau standard ( prestabilite ) .

A) Inregistrarea in contabilitate a produselor finite , in cazul utilizarii costurilor de productie efective

Aceasta varianta este utilizata mai rar , deoarece presupune cunoasterea costurilor de productie efective a produse lor , in timpul lunii , in momentul obtinerii lor .

Exemplu : Se obtin produse finite din productia proprie , costu de productie - 1.400.000 lei .

Inregistrarea intrarii produse lor finite in gestiune se face astfel :

345 " Produse finite " = 711 " Venituri din productia 1.400.000

stocata "

-------- ----- ------ x-------- ----- ------ ----- ----- -----

2) Vanzarea de produse finite , in cursul lunii ; pret de vanzare -1.200.000 , T.V.A.- 22% , costul de productie efectiv al produselor vandute este de 1.000.000 lei .

411 " Clienti " = % 1.464.000

701 " Venituri din vanzari de 1.200.000

produse finite "

4427 " T.V.A. colectat " 264.000

-------- ----- ------ -x-------- ----- ------ ----- ----- ----

3) Concomitent se face descarcarea gestiunii pentru produsele finite vandute :

411 " Venituri din productia = 345 " Produse finite " 1.000.000

stocata "

-------- ----- ------ -----x-------- ----- ------ ------------

3) Plusurile de produse finite , constatate la inventariere se inregistreaza astfel :

345 " Produse finite " = 711 " Venituri din productia stocata "

-------- ----- ------ ---x-------- ----- ------ ------

4) Minusurile de produse finite constatate la inventariere se inregistreaza astfel :

711 " Venituri din productia = 345 " Produse finite "

stocata "

-------- ----- ------ ----x-------- ----- ------ -----------

Daca se doreste sa se elimine influenta acestei operatii asupra rulajului contului 711 " Venituri din productia stocata " inregistrarea minusurilor de produse finite , constatate la inventariere , se poate face in rosu, astfel :

345 " Produse finite " = 711 " Venituri din productia stocata "

-------- ----- ------ ---x-------- ----- ------ -----------

5) Inregistrarea produselor finite distruse de calamitati naturale se face astfel :

671 " Cheltuieli exceptionale = 345 " Produse finite "

din operatiuni de gestiune "

-------- ----- ------ ---x-------- ----- ------ -------------

6) Produsele finite vandute prin magazinele proprii se vor transfera la marfuri si vor fi vandute ca atare . Inregistrarea se face astfel :

371 " Marfuri " = 345 " Produse finite "

-------- ----- ------ -----x-------- ----- ------

B) Inregistrarea in contabilitate a produselor finite , in cazul utilizarii preturilor prestabilite ( standard )

De regula , costurile de productie efective se determina la sfarsitul lunii ; deci pentru produsele finite obtinute in cursul lunii nu se cunoaste costul de productie efectiv in momentul obtinerii lor in procesul de productie . Ca urmare este necesara inregistrarea lor la costuri prestabilite ( standard ) .

La sfarsitul lunii se vor calcula diferentele dintre stocurile de productie efective sipreturile prestabilite ( standard ) , care se vor inregistra in conturile de diferente .

Exemplu :

La inceputul lunii , soldul contului 345 " Produse finite " este de 80.000 lei , iar soldul contului 348 " Diferente de pret la produse " este de 10.000 lei, diferenta favorabila , deci in minus .

1) In cursul lunii se obtin produse finite ( 1.000 bucati ) ; pret prestabilit ( standard ) 800 lei / buc. , care se vor inregistra astfel :

345 " Produse finite " = " Venituri din productia 800.000

stocata "

-------- ----- ------ -----x-------- ----- ------ ---------

2) Se vand , in cursul lunii , 600 bucati ; pret de vanzare - 900 lei / buc., T.V.A. 22% . Se va inregistra astfel :

411 " Clienti " = % 658.800

701 " Venituri din vanzarea 540.000

produselor finite "

4427 " T.V.A. colectat " 118.800

----- ----- --------- ----- --------x-------- ----- ------ ----- ----- -----

3) Concomitent se inregistreaza si scaderea din gestiune a produselor vandute , pretul prestabilit fiind de 80 lei / buc. :

711 " Venituri din productia = 345 " Produse finite " 480.000

stocata "

-------- ----- ------ ----x-------- ----- ------ ----- ----- ----

4) La sfarsitul lunii se calculeaza costul de productie efectiv al produselor finite obtinute in cursul lunii , care este de 720 lei / buc. si se inregistreaza diferentele de pret , astfel :

348 " Diferente de pret = 711 " Venituri din 80.000

la produse " productia stocata "

-------- ----- ------ -----------x-------- ----- ------ -------------

Situatia in conturi se prezinta astfel :

D 345 C


Si = 80.000


800.000 480.000

RD = 800.000 RC = 480.000

TSD = 880.000 TSC = 480.000


Sf D = 500.000

D 348 C

 

Si =RD = RC =


  TSD = TSC =

41.040

 


Sf D =

Clculul diferentelor de pret aferente produselor finite vandute se face cu ajutorul unui coeficient de repartizare ( K ) , calculat astfel :


+

Coeficientul de = = = 0,102

repartizare ( K ) 80.000 + 800.000 880.000

  480.000 x 0,102 =

  5) Inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor finite vandute se face astfel :

711 " Venituri din = 348 " Diferente de pret

productia stocata " la produse "

-------- ----- ------ x-------- ----- ------ ------------

6) Plusurile de produse finite constatate la inventariere se vor inregistra la preturi prestabilite , astfel :

345 " Produse finite " = 711 " Venituri din

productia stocata "

-------- ----- ------ --x-------- ----- ------ ------------

7) Concomitent se inregistreaza diferentele in rosu sau in negru :

348 " Diferente de pret = 711 " Venituri din

la produse " productia stocata "

-------- ----- ------ ---x-------- ----- ------ -----------

8) Minusurile de produse finite constatate la inventariere se vor inregistra la pret standard , astfel :

711 " Venituri din = 345 " Produse finite "

productia stocata "

-------- ----- ------ ----x-------- ----- ------ ----------

Pentru a nu se denatura rulajul , inregistrarea in rosu a acestor minusuri se va face astfel :


345 " Produse finite " = 711 " Venituri din

productia stocata "

-------- ----- ------ ---x-------- ----- ------ ------------

9) Concomitent se vor inregistra diferentele aferente minusurilor constatate la inventariere , in rosu sau in negru :

711 " Venituri din = 348 " Diferente de pret

productia stocata " la produse "

-------- ----- ------ ----x-------- ----- ------ --------

10) Daca produsele finite se vand prin magazinele proprii de desfacere atunci se face transferul produselor finite la marfuri , inregistrandu-se astfel :

371 " Marfuri " = 345 " Produse finite "

-------- ----- ------ -----x-------- ----- ------ -------

11) Pentru diferentele de pret aferente avestora se face inregistrarea ( in rosu sau in negru ) astfel :

711 " Venituri din = 348 " Diferente de pret

productia stocata " la produse "

----- ----- --------- ----- --------x-------- ----- ------ -----------

12) Produsele finite distruse de calamitati sunt considerate cheltuieli exceptionale si ele se inregistreaza astfel :

671 " Cheltuieli exceptionale = 345 " Produse finite "

din operatii de gestiune "

-------- ----- ------ -x-------- ----- ------ ----------

13) Concomitent se inregistreaza diferentele aferente acestei productii , in rosu sau in negru , dupa caz , astfel :

711 " Venituri din = 348 " Diferente de pret

roductia stocata " la produse "

-------- ----- ------ x-------- ----- ------ ------------

II. Operatii privind evidenta produselor finite in cazul utilizarii inventarului intermitent

In cazul utilizarii inventarului intermitent se schimba functia conturilor de stocuri , acestea functionand doar la inceputul si sfarsitul lunii . Daca conturile de produse prezinta sold la inceputul exercitiului financiar , se considera ca aceste produse existente in stoc sunt destinate vanzarii in aceasta luna si se inregistreaza destocarea sau iesirea din gestiune , prin urmatoarea formula contabila :

711 " Venituri din = 345 " Produse finite "

productia stocata "

-------- ----- ------ -x-------- ----- ------ --

In urma acestei inregistrari , conturile de produse finite se inchid .

In timpul lunii , obtinerea de produse finite nu se iregistreaza in conturile de produse finite , considerandu-se ca acestea sunt destinate vanzarii in aceasta perioada de gestiune ( luna ) , nu stocarii . La sfarsitul lunii se stabileste , prin inventariere , stocul de produse finite existente in depozit ,care se va inregistra in conturile de produse finite astfel :

345 " Produse finite " = 711 " Venituri din

productia stocata "

----- ----- --------- ----- --------x-------- ----- ------ --------

Evaluarea si inregistrarea stocului de produse la finele lunii se va face la costuri de productie efective .

Reluand exemplul tratat in cazul inventarului permanent , vom face paralel , inregistrarile in cazul utilizarii inventarului intermitent .

Exemplu :

Stocul , la inceputul exercitiului financiar este evaluat la cost de productie efectiv .

D 345 C


Si = 70.000


70.000

RD = 0 RC = 70.000

TSD = 70.000 TSC = 70.000


Sf D = 0 ///

1) Considerand ca acestea sunt destinate vanzarii se va face destocarea lor :

711 " Venituri din = 345 " Produse finite "

productia stocata"

-------- ----- ------ -x-------- ----- ------ -----------

2) In timpul exercitiului financiar nu se inregistreaza obtinerea de produse , ci numai vanzarea lor , astfel :

- se vor vinde 600 de bucati , la un pret de vanzare de 900 lei / buc. T.V.A. 22% .

411 " Clienti " = % 658.800

701 " Venituri din 540.000

vanzarea de produse "

4427 " T.V.A. colectat " 118.800

-------- ----- ------ --x-------- ----- ------ ----------

3) La finele exerci.iului financiar se face inventarierea , stabilindu-se stocul final de 510 bucati , care se va inregistra in conturile de produse , evaluat la costul de productie :

345 " Produse finite " = 711 " Venituri din 658.800

productia stocata "

-------- ----- ------ ---x-------- ----- ------ ------------

2.5. Conturi utilizate pentru evidenta operatiilor cu produse finite

1) Contul 345 " Produse finite "

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1829
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved