Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


PROIECT CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL SI ASIGURARILE SOCIALE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII MONTAJ DEJPROIECT

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL

SI ASIGURARILE SOCIALE

CUPRINS:

I.PREZENTAREA SOCIETATII

II.CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL SI CU

ASIGURARILE SOCIALE

A.STRUCTURA SALARIULUI

B.STRUCTURA DATORIILOR SI CREANTELOR PRIVIND

PERSONALUL SI ASIGURARILE SOCIALE

C.MODUL DE STABILIRE A SALARIULUI IMPOZABIL

D.SISTEMUL DE SPORURI

E.DOCUMENTE DE EVIDENTA A SALARIILOR

F.CONTURI UTILIZATE

G.OPERATII PRIVIND DECONTARILE CU PERSONALUL SI CU

BUGETUL DE ASIGURARI SOCIALE

III. LEGI, DECRTE, HOTARARI GUVERNAMENTALE

IV. CONTINUTUL PROPRIU ZIS

V. CONCLUZII SI PROPUNERI

I. PREZENTAREA SOCIETATII

Societatea comerciala ANDRE S.R.L. cu sediul in Dej, strada 1 Decembrie nr.109 s-a constituit in anul 1994, avand cod unic de inregistrare R099954, asociatul unic este Pop Andreea, care are domiciliul in Dej. Capitalul social a fost initial de 20 000 000 lei.

Principalul obiect de activitate al societatii sunt serviciile.Societatea care hoteluri si moteluri cu restaurant

Pentru realizarea obiectului sau de activitate, societatea a achizitionat pe parcursul functionarii sale mai multe mijloace fixe. Rezultatele pozitive ale strategiilor de marketing se oglindesc atat in cifra de afaceri sensibil mai mare decat a firmelor concurente, cat si in tendinta ascendenta de dezvoltare a societatii.

In prezent, societatea colaboreaza cu mai multe firme din tara, iar mijloacele fixe sunt achizitionate de o societate de imobilizari. Plata acestora se va face in euro la termenele stabilite. In acest an S.C. ANDRE S.R.L. doreste sa mai achizitioneze cladiri.Cateva din riscurile care ar putea influenta succesul firmei sunt :

Modificari neprevazute ale fenomenelor economice nationale si

internationale

Aprecierea sau deprecierea neasteptata a monedei nationale.

Aparitia unor evenimente politice si sociale care influenteaza viata

economica.

II.CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL SI CU

ASIGURARILE SOCIALE

A. STRUCTURA SALARIULUI

Salariul reprezinta dreptul cuvenit personalului ca plata a muncii depuse.

Salariul brut cuprinde

Salariul de baza sau de incadrare care se stabileste prin negocieri colective sau individuale intre patronat si salariati sau reprezentantii acestora.

Sporurile -se acorda pentru :

Tvechime in munca

Tconditii de munca grele, periculoase, nocive, penibile, lucru in timpul noptii

Tlucru pe santier

Tfolosirea limbilor straine in timpul serviciului, exercitarea de functii suplimentare

Adaosurile reprezinta

Tplata pentru munca suplimentara

Tcota-parte din profit care se repartizeaza salariatilor

Tindemnizatiile pentru concediul de odihna

Compensarile - reprezinta o suma fixa care se acorda pentru cresterea preturilor, indiferent de marimea salariului.

Indexarile - reprezinta suma rezultata din aplicarea unui procent la salariul de baza ca urmare a cresterii preturilor.

Avantajele in natura constituie o parte a remuneratiei stabilita sub forma de bunuri sau servicii.

B. STRUCTURA DATORIILOR SI CREANTELOR PRIVIND

PERSONALUL SI ASIGURARILE SOCIALE

Intre unitatile economice si angajatii sai se incheie contracte de munca, prin care personalul se obliga sa efectueze activitatile prevazute in contract, iar unitatile se obliga sa-i remunereze pentru munca prestata. Atat unitatile care au salariati cu contract de munca, cat si angajatii respectivi trebuie sa suporte anumite cheltuieli privind personalul si asigurarile sociale.

Cheltuieli salariale suportate de angajatori

a)      fondul de salarii, care este format din totalitatea salariilor brute salarii de baza + sporuri + adaosuri + compensari + indexari) ce se cuvin salariatilor dintr-o unitate.

b)      contributia unitatii la asigurarile sociale (CAS) - care, in functie de ramura de activitate, se calculeaza in urmatoarele cote, luandu-se ca baza de calcul fondul brut de salarii :

22% pentru conditii normale de munca

27% pentru conditii deosebite de munca

31% pentru conditii speciale de munca

c)      contributia unitatii la fondul de somaj - care se calculeaza in cota de 3% din fondul brut de salrii

d)      contributia unitatii la fondul de asigurari de sanatate - calculata in cota de 7% din fondul brut de salrii si din sumele brute platite colaboratorilor

e)      fondul de accidente si boli profesionale - calculat in cota de 0,5% din fondul brut de salarii

f)       comisionul datorat DMPS - calculat astfel : 0,75% din fondul brut de salrii pentru completarea carnetelor de munca si 0,25% pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor

Retineri din salarii suportate de angajati

Este, de asemenea, stabilta pe baza de lege obligatia agentilor economici de a retine din salariile datorate personalului angajat cu contract de munca urmatoarele sume :

a)      contributia personalului pentru asigurarile sociale se calculeaza in cota de 9,5% din salariul brut in care se includ salariul de baza si sporurile cu caracter permanent

b)      contributia personalului la fondul de somaj - se calculeaza in cota de 1% din salariul de incadrare

c)      contributia angajatilor la fondul de asigurari de sanatate - care se calculeaza in cota de 6,5% din salariul brut

d)      impozitul pe salarii stabilit in cote progresive, avand ca baza de calcul salariul impozabil

e)      alte retineri datorate tertilor : rate, chirii, imputatii, amenzi, etc.

C. MODUL DE STABILIRE A SALARIULUI IMPOZABIL

Venitul brut din salarii reprezinta suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului. Venitul impozabil din salarii se determina prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli :

Contributia personalului la asigurarile sociale (9,5%), la fondul de somaj in cota de 1%, la asigurarile sociale de sanatate (6,5%)

Deducerea personala, fixata la o suma care se modifica anual:

Venit brut lunar fara persoane cu o persoana cu 2 persoane cu 3 persoane cu 4 sau mai multe
din salarii (VBL) in in in in persoane
intretinere intretinere intretinere intretinere in intretinere
─ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──
pana la 10.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
─ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──
10.000.001 2.500.000 x 3.500.000 x 4.500.000 x 5.500.000 x 6.500.000 x
la 30.000.000 [1-(VBL - [1-(VBL - [1-(VBL - 1-(VBL - [1-(VBL -
10.000.000)/ 10.000.000)/ 10.000.000)/ 10.000.000)/ 10.000.000)/
20.000.000] 20.000.000] 20.000.000] 20.000.000] 20.000.000]
─ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──
peste 30.000.000 0 0 0 0 0
─ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acele persoane ale caror venituri depasesc 2.500.000 lei. Deducerile nu pot depasi 3 inmultit cu deducerea personala.

Daca din venitul brut din salarii se deduc sumele enumerate mai sus, se obtine salariul impozabil, care se inmulteste cu baremul lunar de impunere pentru a se determina impozitul pe salarii.

D. SISTEMUL DE SPORURI

Pentru vechimea in munca, personalul angajat in unitati economice cu capital majoritar de stat, beneficiaza de un spor de vechime de pana la 20% in S.C. ANDRE S.R.L. din salariul de incadrare calculat :

- pana la 3 ani    0

- de la 3 la 5 ani 5%

- de la 5 la 10 ani    10%

- de la 10 la 15 ani 15%

- de la 15 la 20 ani 20%

- peste 20 ani 25%

Acest procent se aplica la salariul de incadrare si se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat. Sporul de vechime se introduce la calculul concediului de odihna, cat si la calculul concediului medical.

La stabilirea vechimii in munca se iau in calcul toate perioadele de activitate inscrise in carnetele de munca care constituie vechimea in munca.

Dreptul asupra sporului de vechime se poate pierde de catre salariat daca acesta face in cursul lunii cel putin o absenta nemotivata, nemai beneficiind de acest drept pe luna respectiva.

Sporul pentru activitatea in timpul noptii

Munca prestata in timpul noptii in cadrul unui asemenea program, se plateste un spor de 15% sau 20% in functie de unitate, din salariul tarifar de incadrare, pentru orele lucrate in timpul noptii, daca orele reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru. Se considera munca in timpul noptii acea munca ce se presteaza in intervalul cuprins intre orele 22 - 06.

Sporuri pentru munca depusa in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale

Munca prestata in zilele de sambata, duminica sau sarbatori legale in cadrul normal de lucru lunar, se plateste cu spor de 100% din salariul de baza. Aceste ore trebuie justificate si nu se compenseaza cu timpul liber.

Numarul orelor se iau in calcul la incadrarea in plafonul maxim de ore suplimentare ce se pot efectua anual de catre salariat si nu pot depasi cifra de 120.

Sporuri pentru conditii grele de munca

Acest spor se acorda personalului care lucreaza in conditii de efort fizic sau psihic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau scazute, in mediu umed, conditii de izolare de mediu deosebite, in cuantum de 7 - 15% din salariul de baza diferentiat pe categorii de personal si locuri de munca.

Sporuri pentru conditii nocive

Sporul acesta se acorda personalului care lucreaza in urmatoarele conditii :

locuri de munca in perimetrul carora se dezvolta in procesul de productie diferite pulberi nocive sau un complex de noxe care acumulate pot fi nocive

locuri de munca la care in procesul tehnologic se elaboreaza sau se folosesc diferite substante toxice

locuri de munca in conditii vatamatoare care sunt determinate de zgomote si trepidatii

locuri de munca cu conditii nociv, determinate de actiunea radiatiilor ionizate, infrarosii luminoase si ultraviolete

locuri de la care actioneaza curenti de inalta frecventa

Procentul pentru conditii vatamatoare este de 10% in unitatile cu specific.

Sporul pentru conditii periculoase

Acest spor se acorda in locurile de munca unde, cu toate masurile de protectie a muncii, se mentine un anumit grad de pericol, persoanelor care lucreaza in urmatoarele conditii :

-locuri de munca unde se fabrica sau se utilizeaza substante explozive precum si transportul acestora

-locuri de munca cu conditii periculoase de munca determinate de desfasurarea activitatilor la inaltime

-locuri de munca unde activitatea se desfasoara in si sub circulatia trenurilor, precum si la manevrarea acestora

Sporul pentru munca in conditii periculoase se acorda in procent de pana la 15% din salariul de baza, diferentiat pe categorii de personal si locuri de munca

D. DOCUMENTE DE EVIDENTA A SALARIILOR

1.Statul de salarii

Se intocmeste in 2 exemplare, lunar, pe sectii, ateliere, servicii, etc.,

de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza urmatoarelor documente de evidenta a muncii, a documentelor privind retinerile legale, listelor de avans chenzinal, certificatelor medicale, etc. Pentru centralizarea la nivelul unitatii a salariilor, se utilizeaza aceleasi formulare de state de salarii. Platile facute in cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidarile, indemnizatiile de concediu, etc., se includ in statele de salarii, pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva. Unitatile pot sa-si stabileasca, daca necesitatile o cer, alta macheta a formularului, dar care sa contina informatiile necesare unui eventual control.

Statul de salarii serveste ca :

Document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si a altor datorii

Document justificativ de inregistrare in contabilitate

Circula :

La persoanele autorizate sa exercite controlul financiar si sa aprobe plata (exemplarul 1)

La casieria unitatii, pentru plata sumelor cuvenite (exemplarul 1)

La compartimentul financiar contabil, ca anexa la exemplarul 2 a registrului de casa, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1 impreuna cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate)

La compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2 impreuna cu exemplarul 2 al borderoului de salarii neridicate si "Drepturi banesti - chenzina a II-a (extras)", care va servi la acordarea vizei atunci cand se solicita plata salariilor neridicate

Se arhiveaza :

La compartimentul financiar contabil, separat de celelalte acte justificative (exemplarul 1)

La compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2)

La compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa (exemplarul 1)

La compartimentul care a intocmit lista de avans (exemplarul 2)

Macheta Statului de salarii:

S.C.    

STAT DE SALARII

pe luna     anul

Nr. crt

Nume

si

prenume

Salariu

de

Incadrare

Spo ruriImde mnizatii

Salariu brut

Pensie supl.

Fond de somaj

Fond de sana tate

Dedu ceri

Salariu impo zabil

Im pozit

A vans

Alte reti neri

Rest de plata

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului Intocmit,

financiar-contabil,

Macheta statului de plata pentru colaboratori:

STAT DE PLATA PENTRU COLABORATORI

Societatea .........    Achitat la data de .....

Sediul ..........

Cod fiscal .........    LUNA ...... ANUL .......

Cod camera de munca ....

Nr. crt

Numele si prenumele

Drepturi de colaborare

Venit brut

Fond asig. sanatate

Venit impozabil

Impozit

Avans

Alte retineri

Rest de plata

Semnatura

In bani

In natura

Conducatorul unitatii, Conducerea comp. financiar-contabil, Intocmit,

Lista de avans chenzinal

Se intocmeste lunar in 2 exemplare, de catre compartimentul care aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului efectiv lucrat, a certificatelor medicale etc.Lista de avans chenzinal serveste ca:

Document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale;

  • Document pentru retinerea in statul de salarii a avansurilor platite;
  • Document justificativ de inregistrare in contabilitate;

Documentul circula:

La persoanele autorizate sa exercite controlul financiar si sa aprobe plata (exemplarul 1);

La casieria unitatii, impreuna cu "Drepturi banesti - chenzina I (extras)", pentru plata avansurilor cuvenite (exemplarul 1);

La compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 a registrului de casa, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1);

La compartimentul care a intocmit lista de avans pentru a servi la intocmirea statelor de salarii la sfarsitul lunii(exemplarul 2);

Se arhiveaza:

La compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative (exempl 1);

La compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2);

Macheta Listei de avans chenzinal (cod 14-5-1d):

(unitatea)

(sectia, serviciul etc. LISTA DE AVANS CHENZINAL

pe luna ..... anul ......

Nr. crt.

Numele si prenumele

Marca

Salariul de baza pe luna

Timp efectiv

Avans de plata

Lucrat

Concediu medical

Conducatorul unitatii,     Conducatorul compartimentului Intocmit,

financiar-contabil,

F. CONTURI UTILIZATE

Pentru inregistrarea in contabilitate a decontarilor cu personalul si cu bugetul de asigurari sociale se utilizeaza conturile din grupele 42 "Personal si conturi asimilate", respectiv 43"Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate", care sunt caracterizate succint in tabelul urmator :

Simbol si denumire

Functia contabila

Continut economic

Grupa 42 "Personal si conturi asimilate"  

421 "Personal remuneratii datorate"

Pasiv

Datoria unitatii privind salariile cuvenite personalului

423 "Personal ajutoare materiale acordate"

Pasiv

Datoria unitatii privind indemnizatiile de boala, de maternitate, pentru ingrijirea copilului, de deces, etc.

Participarea personalului la profit

Pasiv

Datoria unitatii privind cota parte din profit cuvenita salariatilor(obligatorie la unitatile de stat)

Avansuri acordate salariatilor

Activ

Avansurile acordate salaritilor (chenzina I)

"Drepturi de personal neridicate''

Pasiv

Salariile si alte drepturi neridicate in termen legal

"Retineri din remunitia datorate tertilor"

Pasiv

Retineri din salarii datorate tertilor: chirii, rate, etc.

"Alte creante in legatura cu personalul"

Pasiv

Indemnizatii pentru concedii de odihna neefectuate, sume datorate si neinregistrate in statul de plata etc

"Alte creante in legatura cu personalul"

Activ

Sume datorate unitatii de catre salariati pentru chirii, consumuri, prestari de servicii, salarii necuvenite etc

Grupa 43 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate

"Contrib. unitatii la asigurarile sociale"

Pasiv

Datoria unitatii privind contributia la asigurari sociale

"Contrib. personalului la asigurarile sociale''

Pasiv

Sumele retinute pe statele de plata privind contributia personalului la asigurarile sociale

"Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate"

Pasiv

Datoria unitatii privind contributia la asigurarile sociale de sanatate

4314"Contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate"

Pasiv

Sumele retinute pe statele de plata privind contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate

4371"Contributia unitatii la fondul de somaj"

Pasiv

Datoria unitatii privind fondul de somaj

4372"Contributia personalului la fondul de somaj

Pasiv

Sumele retinute pe statele de plata privind contributia personalului la fondul de somaj

4381"Alte datorii sociale

Pasiv

Indemnizatii achitate in plus personalului etc

4382"Alte creante sociale

Activ

Sume virate in plus la bugetul de asigurari sociale etc

G. OPERATII PRIVIND DECONTARILE CU PERSONALUL SI CU BUGETUL DE ASIGURARI SOCIALE

plata avansurilor(chenzinei I) conform listei de avans chenzinal: 425 = 531

inregistrarea fondului brut de salarii pe baza statului de plata: 641 = 421

salarii si alte drepturi pentru care nu s-a intocmit stat de plata pana la sfarsitul anului: 641, 4382 = 4281

retineri din salarii pe statul de plata: 421 = 4312, 4314, 4372, 444, 425, 427

indemnizatii sociale cuvenite personalului suportate din CAS: 4311 = 423

indemnizatii sociale cuvenite personalului in cazul in care CAS constituita la nivelul unitatii nu este suficienta: 4382 = 423

indemnizatii sociale cuvenite personalului suportate de unitate: 6458 = 423

retineri din indemnizatii pe statul de plata: 423 = 4314, 4372, 444, 427

sume datorate personalului suportate din fondul de participare la profit:

achitarea salariilor si altor drepturi nete conform registrului de casa:

salarii si alte drepturi neridicate in termen legal: 421, 423, 424 = 426

contributia unitatii la asigurarile sociale: 6451 = 4313

contributia unitatii la fondul de somaj: 6452 =4371

contributia unitatii la fondul de asigurari de sanatate: 6453 =4313

fondul de accident: 6458 = 4381

comisionul de 0,75% din fondul de salarii datorat ITM: 622 = 4281

creante fata de personal din imputatii, chirii, consumuri si servicii efectuate in favoarea salariatilor: 4282 = 758, 706, 708, 4427

indemnizatii sociale achitate, dar care se constata ca au fost necuvenite: 4282= 4381

incasarea creantelor fata de personal: 531 =4282

achitarea datoriilor si retinerilor:4311, 4312, 4313, 4314, 4371, 4372, 4281, 4381 = 512III. LEGI , DECRETE, HOTARARI GUVERNAMENTALE

A: CODUL MUNCII

SALARIZAREA

Dispozitii generale

Art.154. - (1) Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

(2) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.

(3) La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

Art.155. - Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

Art.156. - Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.

Art.157. - Salariile se stabilesc prin negocieri individuale si/sau colective intre angajator si salariati sau reprezentanti ai acestora.

(2) Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.

Art.158. - (1) Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

(2) In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.

Salariul minim garantat

Art.159. - (1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de munca aprobat.

(2) Angajatorul nu poate si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara.

(3) Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din multa motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.

(4) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului.

Art.160. - Pentru salariatii carora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de munca, le asigura hrana, cazare sau alte facilitati, suma in bani cuvenita pentru munca prestata nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pr tara prevazut de lege.

Plata salariului

Art.161. - Salariul se plateste in bani cel putin odata pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.

(2) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar, in cazul in care aceasta modalitate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil.

(3) Plata in natura a unei parti din salariu, in conditiile stabilite la art. 160, este posibil numai daca este prevazut expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.

(4) Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului

Art.162. - (1) Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta.

(2) In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia. Daca nu exista nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt platite altor mostenitori, in conditiile dreptului comun.

Art.163. - (1) Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de pata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.

(2) Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.

Art.164. - (1) Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.

(2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

(3) In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine:

a)      obligatiile de intretinere, conform Codului familiei

b)      contributiile si impozitele datorate catre stat

c)      daune cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite

d)      acoperirea altor datorii

(4) Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna

jumatate din salariul net.

Art.166. - (1) Dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale, precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.

(2) Termenul de prescriptie prevazut la alin. (1) este intrerupt in cazul in care intervine o recunoastere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivand din plata salariului.

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Art.167. -(1) Angajatorul are obligatia de a contribui la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale care rezulta din contractele individuale de munca, in conditiile legii.

(2) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale asigura plata creantelor care privesc salarizarea.

Art.168. - La constituirea si la utilizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se vor respecta urmatoarele principii :

a)      patrimoniul institutiilor de administrare a fondurilor trebuie sa fie independent de capitalul de exploatare al unitatilor si trebuie sa fie constituit astfel incat asupra acestuia sa nu poata fi pus sechestru in cursul procedurii in caz de insolvabilitate

b)      angajatorii trebuie sa contribuie la finantare in masura in care aceasta nu este acoperita integral de catre autoritatile publice

c)      obligatia de plata a institutiilor de administrare a fondurilor va exista independent de indeplinirea obligatiei de contributie la finantare

Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului

Intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia

Art.169. - (1) Salariatii beneficeaza de protectia drepturilor lor in cazul in care se produce un transfer al intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia catre un alt angajator, potrivit legii.

(2) Drepturile si obligatiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de munca existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului

(3) Transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar

Art.170. - Cedentul si cesionarul au obligatia de a informa si a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor cu privire la implicatiile juridice, economice si sociale asupra salariatilor, decurgand din transferul dreptului de proprietate.

B: LEGEA NR 16 2000

SECTIUNEA 1

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

ART. 100

(1) In sistemul public asiguratii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, daca dovedesc incapacitatea temporara demunca printr-un certificat medical, eliberat conform reglementarilor in vigoare.

(3) Somerii aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, la alte forme de pregatire profesionala, organizate potrivit legii, care, datorita accidentelor survenite in timpul si din cauza practicii profesionale, suporta o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile, beneficiaza de aceleasi prevederi ca si ceilalti asigurati privind accidentul de munca.

ART. 101

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta astfel:

A. de catre angajator, in functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel:

a) pana la 20 de angajati, din prima zi pana in a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;

b) intre 21-100 de angajati, din prima zi pana in a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;

c) peste 100 de angajati, din prima zi pana in a 17-a zi de incapacitate temporara de munca;

B. din bugetul asigurarilor sociale de stat, incepand cu:

a) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V si alin. (2);

b) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.

ART. 102

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli profesionale sau accidente de munca se suporta din prima zi de incapacitate temporara de munca si pana la data incetarii acesteia sau pensionarii, astfel:

a) de catre angajator, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II;

b) de catre angajatorul prestator al cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau al altor forme de pregatire profesionala pentru someri, organizate potrivit legii, pentru situatiile prevazute la art. 100 alin. (3);

c) de bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V;

d) de bugetul asigurarilor sociale de stat, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, precum si al celor prevazuti la alin. (1) pct. III, aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau alte forme de pregatire profesionala, organizate potrivit legii, daca bolile profesionale sau accidentele de munca s-au produs din vina acestora.

ART. 103

(1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 180 de zile in interval de un an, socotit din prima zi de imbolnavire.

(2) Incepand cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

(3) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:

a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de CNPAS cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;

b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii;

c) un an si jumatate, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

ART. 104

De drepturile prevazute la art. 103 beneficiaza toate categoriile de asigurati prevazuti la art. 5.

ART. 105

(1) Medicul curant propune pensionarea de invaliditate, daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta lege.

(2) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicul curant propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate.

(3) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, trecerea temporara in alta munca, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in aceeasi profesie sau intr-o alta profesie ori pensionarea de invaliditate.

(4) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

ART. 106

In cazul in care s-a emis avizul de pensionare de catre medicul expert al asigurarilor sociale, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta de lege.

ART. 107

(1) Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, conform prevederilor art. 101, concediile fiind intrerupte, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

(2) Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, in aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care, potrivit prezentei legi, realizeaza venituri dintr-o activitate profesionala pentru care se calculeaza si se plateste contributia de asigurari sociale.

ART. 108

(1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul stabilita conform art. 99 alin. (1).

(2) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala profesionala, accident de munca sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum si de boala infectocontagioasa din grupa A si urgente medico-chirurgicale stabilite in conditiile prevazute la art. 98 alin. (3) este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 99 alin. (1) sau (3), dupa caz.

SECTIUNEA a 3-a

Indemnizatia de maternitate

ART. 118

(1) Asiguratele au dreptul, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, in conditiile prezentei legi, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

ART. 119

(1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

(2) Concediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.

(4) In cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia

ART. 120

(1) Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 99 alin. (1).

(2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Alin. (1) al art. 120 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.

IV. CONTINUTUL PROPRIU-ZIS

Societatea comerciala ANDRE S.R.L. are 5 angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata. In luna ianuarie un angajat se afla in concediu medical pentru o boala obisnuita,iar o angajata se afla in cancediu de maternitate.

Se prezinta urmatoarele date privind salariatii firmei aferente lunii iunie 2005

Salariatul Pop Andrei Calin - manager

- salariu de incadrare 18 000 000 lei

-vechime 7 ani

-fara persoane in intretinere

-avans chenzinal 6 000 000 lei

Salariatul Pop Andreea - contabil

salariu de incadrare 15 000 000 lei

vechime 2 ani

o persoana aflata in intretinere

avans chenzinal 5000 000 lei

Salariatul Muresan Ioan - receptioner

salariu de incadrare 8 000 000 lei

vechime 14 ani

1 copil si sotia in intretinere

avans chenzinal 3 000 000 lei

Salariatul Kis Camelia - camerista

salariu de incadrare 7 000 000 lei

vechime 2 ani

1 copil aflat in intretinere

salariata se afla in concediu de maternitate din 01.15.2005

avans chenzinal 2 000 000 lei

Salariatul Somlea Augustin -cameraman

salariu de incadrare 7 000 000 lei

vechime 17 ani

fara persoane in intretinere

salariatul se afla de la 1.06.2005 in concediu medical

V. CONCLUZII SI PROPUNERI

Aspecte generale

Calculul drepturilor salariale este operatia cea mai importanta in remunerarea muncii depuse de un angajat, atat din punct de vedere al dreptului obtinut prin munca, indeplinirea sarcinilor de serviciu a salariatului, cat si in ceea ce priveste cheltuiala societatii in sine.

De aceea ori de cate ori o societate doreste sa reduca cheltuielile, o metoda este diminuarea fondului de salarii prin reducerea de personal.

Un loc important il constituie munca de contabil de salarii, fiind si o munca ingrata in sine, atunci cand se aplica sanctiuni, diminuari salariale, retrogradari sau chiar inlocuiri disciplinare din functie, situatii care trebuia aplicate pentru corectarea metodelor de munca a angajatilor.

Alt aspect fiind greselile contabilului de salarii, care deriva din volumul mare de munca si nu numai participand la infaptuirea greselii chiar neatentia. Discutand de salariul unui angajat pe o luna de zile, atentia contabilului trebuie sa fie marita.

Metodologia de evidentiere a drepturilor salariale acordate, sau a contributiilor retinute, se face intr-un mod deosebit de usor in cadrul societatilor care folosesc tehnica de calcul automatizata si informatizata, dand posibilitate contabilului de salarii sa poata face o autoverificare, sa remedieze greselile efectuate, in perioadele mai putin incarcate ale lunii.

Contabilul de salarii trebuie sa aiba calitatea de om corect si impartial si sa se ghideze dupa legislatia care da nuanta legalitatii muncii sale.

Contabilizarea salariilor la SC ANDRE S.R.L. se face automatizat beneficiind de tehnica moderna informatizata usurand munca contabila in ce priveste contabilizarea si calculul contributiilor asupra salariilor.

Pentru contabilizare se folosesc conturile cuprinse in planul de conturi atat pentru drepturile salariale cat si pentru contributiile calculate asupra acestora. In urma contabilizarii reies datoriile unitatii fata de personal si fata de bugetul de stat si bugetul local.

Aspecte specifice firmei

In societatea analizata s-ar recomanda o disciplinare mai mare a salariatilor care intocmesc documentele primare justificative, ale platii, intocmirea lor cu multa atentie, ne referim la corectitudine si nu in ultimul rand la forma documentului primar justificativ.

Pentru o mai buna desfasurare a contabilitatii financiare recomand societatii o intrunire in ceea ce priveste intocmirea actelor primare de salariati desemnati sa exercite aceasta munca tinand cont de faptul ca acestia nu sunt de specialitate. Sa nu ii dea un rol secundar sau mai putin important, intocmirii documentelor primare avand sarcini si legate de siguranta circulatiei.

De aceea este necesar ca pentru intocmirea pontajelor si a altor documente primare justificative, sa fie numit un salariat care sa aiba trecut in atributiile de serviciu, munca intocmitorului de documente primare si care sa raspunda pentru calitatea prestatiei.

Un element foarte important de care societatea ar trebui sa tina cont, este intocmirea programelor informatice care de multe ori nu dau dovada unei munci de calitate. Aici s-ar impune ca la nivelul oficiului de informatica, sa existe un economist sau contabil care sa fie bun cunoscator al domeniului si impreuna cu programatorul sa creeze programe eficiente.

Pentru a efectua o munca de calitate, economisind timp si materiale, programele informatice trebuie sa fie performante.

Coordonatorul activitatii economico-financiare este cel mai in masura sa ia decizii pentru degrevarea muncii contabililor cu salariile, printr-o expunere a pretentiilor compartimentului financiar contabil in ce priveste partea de intocmire a documentelor primare.

Astfel se da ocazia contabililor sa-si indrepte atentia spre corectarea, introducerea datelor in calculator si mai putin spre partea de intocmire a documentelor primare. Tot in sarcina sefului compartimentului financiar-contabil este trecuta instruirea si prelucrarea noilor legi si reglementari in ceea ce priveste drepturile salariale si contributiile asupra acestora.

Pentru centralizarea datelor cu privire la drepturile de personal nu ar trebui acceptate abateri de la datele impuse pentru a nu se deregla termenele de plata si virare a contributiilor spre bugetul de stat sau spre cele locale.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2863
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved