Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


VENITURI (IAS 18)

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micVenituri (IAS 18)

IAS 18 - VenituriA) Obiectiv

Descrierea tratamentului contabil al veniturilor generate de anumite tipuri de tranzactii si evenimente.

Veniturile includ

- atat venituri din activitatea curenta,

- cat si castiguri.

Care este momentul la care trebuie recunoscut un astfel de venit?

Venitul din activitatile curente este recunoscut atunci cand:

exista probabilitatea ca entitatii ii vor reveni in viitor anumite beneficii economice si

cand aceste beneficii pot fi evaluate credibil.

B) Aria de aplicabilitate

Acest Standard va fi aplicat pentru contabilizarea veniturilor provenite din urmatoarele tranzactii si evenimente:

a)      vanzarea bunurilor;

b)      prestarea serviciilor; si

c)      utilizarea de catre altii a activelor entitatii, producatoare de dobanzi, redevente si dividende.

Acest standard nu se ocupa de veniturile din activitatile curente provenite din:

(a)    contracte de leasing (a se vedea IAS 17, Leasing);

(b)   dividende provenite din investitii contabilizate pe baza metodei punerii in echivalenta (a se vedea IAS 28, Investitii in societatile asociate);

(c)    contracte de asigurari din aria de aplicabilitate a IFRS 4 Contracte de asigurari;

(d)   modificari ale valorii juste a activelor si datoriilor financiare sau cedarea acestora (a se vedea IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare);

(e)    modificari ale valorii altor active curente;

(f)     recunoasterea initiala si recunoasterea ulterioara modificarilor in valoarea justa a activelor biologice aferente activitatii agricole (a se vedea IAS 41, Agricultura);

(g)    recunoasterea initiala a productiei agricole (a se vedea IAS 41); si

(h) extractia produselor mineraliere.

c) Definitii

Venitul reprezinta fluxul brut de beneficii economice dintr-un exercitiu financiar, primit de o entitate in cursul activitatilor obisnuite ale acesteia, atunci cand acest flux se materializeaza prin cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cresterile datorate contributiilor din partea participantilor la capitalurile proprii.

E) Aspecte principale:

Evaluarea veniturilor

Veniturile vor fi evaluate la valoarea justa a contraprestatiei primita sau de primit.

In cele mai multe cazuri, contraprestatia ia forma de numerar sau echivalente de numerar, iar in acest caz valoarea veniturilor este suma numerarului sau a echivalentelor de numerar primita sau ce urmeaza a fi primita.

In cazul in care intrarea de numerar sau echivalente de numerar este amanata (de exemplu entitatea acorda cumparatorului un credit furnizor pe o perioada mai lunga), valoarea justa a contraprestatiei poate fi mai mica decat valoarera nominala a numerarului primit sau de primit, pentru ca in acest caz suma finala ce va fi incasata include si un element de finantare. Diferenta dintre valoarea justa si suma nominala a contraprestatiei este recunoscuta ca fiind venit din dobanzi.

ExempluSocietatea X livreaza societatii Y bunuri pentru care se stabileste ca termenul de plata este de 12 luni de la data livrarii. Pretul bunurilor este stabilit la 11.000 lei. Acest pret include implicit si un element de finantare (aferent perioadei de 12 luni). Valoarea justa a contraprestatiei este reprezentata de valoarea actualizata a incasarilor ulterioare pe baza unei rate a dobanzii implicita .

Presupunem ca rata dobanzii de finantare pe piata (r) ar fi de 10% pe an.Valoarea justa se obtine prin inmultirea sumei de 11.000 lei cu factorul de actualizare de 0,909, obtinut dupa relatia (1 + r) - n , in care "n" reprezinta numarul perioadelor (in exemplul nostru 1 an).

Astfel, valoarea justa a contraprestatiei este de 10.000 lei (valoare ce se recunoaste in venituri din activitati curente la momentul incheierii tranzactiei), iar diferenta pana la valoarea nominala, de 1.000 lei, reprezinta dobanzi si se vor recunoaste in contul de profit si pierdere ca venituri financiare aferente perioadei pentru care s-a acordat finantarea.

Atunci cand contraprestatia este sub forma de bunuri sau servicii (care nu sunt similare cu bunul sau serviciul schimbat) venitul este evaluat la valoarea justa a bunurilor sau serviciilor primite, ajustat cu orice sume transferate in numerar sau echivalente de numerar. Cand valoarea justa a bunurilor sau serviciilor primite nu poate fi evaluata in mod credibil, venitul este evaluat la valoarea justa a bunurilor sau serviciilor cedate, ajustat cu orice sume transferate in numerar sau echivalente de numerar

Nota: Atunci cand bunurile sau serviciile sunt schimbate cu bunuri sau servicii similare ca natura si valoare, schimbul nu este privit ca fiind o tranzactie care genereaza venit (de exemplu atunci cand furnizorii schimba stocurile intre diverse zone pentru a satisface cererea de moment dintr-o zona anume).

a.  Vanzarea de bunuri

Veniturile din vanzarea bunurilor vor fi recunoscute in momentul in care au fost indeplinite toate conditiile urmatoare:

(a)    entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor;

(b)   entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;

(c)    marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;

(d)   este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate; si

(e)    costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

In cazul in care entitatea pastreaza riscurile si avantajele semnificative ce decurg din detinerea proprietatii asupra bunurilor, tranzactia nu reprezinta o vanzare si nu sunt recunoscute veniturile. Exemple:

(a)    atunci cand entitatea are obligatii legate de rezultate nesatisfacatoare, neacoperite de prevederile garantiilor normale;

(b)   in momentul in care primirea veniturilor dintr-o anumita vanzare este conditionata de primirea de catre cumparator a veniturilor din vanzarea bunurilor;

(c)    cand bunurile sunt trimise, dar trebuie sa fie instalate, iar instalarea reprezinta o parte semnificativa a contractului si nu a fost inca realizata de catre entitate; si

(d)   cand cumparatorul are dreptul de a returna bunurile cumparate dintr-un motiv specificat in contractul de vanzare-cumparare si entitatea nu este sigura de probabilitatea inapoierii bunurilor.

Daca entitatea pastreaza doar un risc nesemnificativ ce decurge din proprietatea bunului atunci tranzactia reprezinta o vanzare si veniturile sunt recunoscute.

Exemple

- vanzatorul pastreaza titlul legal de proprietate asupra bunurilor doar in scopul asigurarii colectarii sumei ce i se datoreaza, dar transfera toate celelalte riscuri si beneficii semnificative;

- vanzarea bunurilor en detail cu clauza de returnare a banilor, in cazul in care clientul nu este satisfacut.

b.  Prestarea de servicii

Atunci cand rezultatul unei tranzactii ce implica prestarea de servicii poate fi estimat in mod credibil, veniturile asociate trebuie sa fie recunoscute in masura gradului de executie a contractului la data bilantului.

Rezultatul unei tranzactii ce implica prestarea serviciilor poate fi estimat in mod credibil atunci cand sunt indeplinite toate conditiile urmatoare:a)      valoarea veniturilor poate fi estimata in mod credibil;

b)      este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate;

c)      stadiul de executie a tranzactiei la data bilantului poate fi evaluat in mod credibil;

d)      costurile aparute pe parcursul tranzactiei si costurile de finalizare a tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Cand rezultatul unei tranzactii ce implica prestarea de servicii nu poate fi estimat in mod rezonabil, venitul va fi recunoscut doar in limita cheltuielilor recunoscute ca fiind recuperabile.

Metoda procentului de executie se refera la recunoasterea veniturilor pe masura executiei tranzactiei si presupune recunoasterea veniturilor in perioadele contabile in care sunt prestate serviciile (vezi si IAS 11 "Contractele de constructii", metoda procentului de executie).

Stadiul de executie al unei tranzactii poate fi determinat prin diverse metode, dintre acestea entitatea utilizand metoda care evalueaza cel mai rezonabil serviciile executate. Metodele pot include:

analiza lucrarilor prestate;

serviciile executate pana la data respectiva ca procent din serviciile totale ce trebuie executate;

proportia costurilor aparute pana la data respectiva din costurile totale estimate ale tranzactiei.

c.   Dobanzi, redevente si dividende

Veniturile din dobanzi, redevente si dividende vor fi recunoscute atunci cand:

este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa intre in entitate;

valoarea veniturilor poate fi determinata an mod credibil.

Bazele de recunoastere a veniturilor din dobanzi, redevente si dividende

dobanzile vor fi recunoscute utilizand metoda dobanzii efective, asa cum este descrisa de IAS 39:

redeventele vor fi recunoscute pe baza contabilitatii de angajamente, conform realitatii economice a contractului;

dividendele vor fi recunoscute atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a primi plata.

F) Prezentarea informatiilor

O entitate trebuie sa prezinte detaliat: 

a) politicile contabile adoptate pentru recunoasterea veniturilor, inclusiv metodele adoptate pentru determinarea stadiului de executie pentru tranzactiile ce implica prestarea de servicii;

b) valoarea fiecarei categorii semnificative de venituri recunoscute in timpul perioadei din:

- vanzarea de bunuri,

- prestarea serviciilor,

- dobanzi,

- redevente,

- dividende;

c) valoarea veniturilor aparute din schimburile de bunuri sau servicii incluse in fiecare categorie semnificativa de venituri.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1263
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved