Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Venituri din salarii - Deducere personala

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micVenituri din salarii

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.Astfel, in cadrul veniturilor din salarii sunt cuprinse:

salariile de baza;

sporurile si adaosurile de orice fel;

indemnizatiile de orice fel;

recompensele si premiile;

sumele pentru concediul de odihna

In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica;

drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar;

indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;

indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

Avantajele primite in legatura cu o activitate dependenta includ

utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;

cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;

imprumuturi nerambursabile;

anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;

permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;

primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii.

Evaluarea veniturilor sau avantajelor in natura se face la pretul pietei sau costul de productie, inclusive TVA.

In cazul avantajelor sub forma folosirii cu titlu gratuit in interes personal, acestea se calculeaza proportional cu numarul de km parcursi in interes personal din total km parcursi , raportati la

nivelul chiriei, daca mijlocul de transport este inchiriat

la nivelul amortizarii lunare daca nu face parte din patrimonial angajatorului (1,7% din valoarea de intrare).

Nu sunt venituri impozabile:

 • ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor (limita a 150 RON), contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna;
 • tichetele de masa;
 • contravaloarea folosintei locuintei de serviciu
 • cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii;
 • contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
 • contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar;
 • sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului;
 • sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
 • indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare;
 • sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor collective sau ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare;
 • veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la functia de baza;
 • veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator;
 • sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respective;
 • cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;
 • costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
 • diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.

Deducere personala

Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 R0N inclusiv, astfel:

pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere D - 250RON;

pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere D- 350RON;

pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere D- 450RON;

pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere D- 550RON;

pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere D- 650RON.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000 RON si 3.000.RON, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus.

D'=D*(1-(D-1000)/2000)

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 RON nu se acorda deducerea personala.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 RON lunar.

  In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

In cazul in care persoana aflata in intretinere obtine si alfel de venituri decat cele lunare (pensii, alocatii, indemnizatii), si anume cele de tipul veniturilor sub forma castigurilor din premii, jocuri de noroc, dividende, venitul lunar se calculeaza impartind venitul exceptional la numarul de luni ramas pana la sfarsitul anului, exclusiv luna obtinerii lor.

  Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

 Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

   a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m p in zonele montane;

   b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor,din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole,in sistem intensiv si amenajat.

Deducerea personala se pastraza neschimbata pentru perioada din anul fiscal in care se mentine acelasi numarul persoanelor din intretinere., in favoarea contribuabilului ( adica inclusive luna in care intra sau iese o persoana din intretinere).

Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

Impozitul lunar se determina astfel:

a)la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra diferentei:

venitul brut

-contributiilor obligatorii aferente unei luni:

contributia la asigurarile sociale CAS=9,5% venitul brut

contributia la asigurarile sociale de sanatate CASS=6,5% venitul brut

ajutorul de somaj AS=0,5% venitul brut;

 - deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro.

CAS maxim datorat este aferent sumei reprezentand 5 salarii medii brute pe economie, indifferent care este nivelul venitului brut obtinut de catre salariat

b)pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra diferentei:

venitul brut

-contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit, pentru sustinerea entitatilor nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1195
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved