Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Conditii de comercializare a produselor si serviciilor turistice

Turism+ Font mai mare | - Font mai micConditii de comercializare a produselor si serviciilor turistice

1. Drepturile si obligatiile agentului economic in activitatea de turism

Serviciile turistice pot fi prestate si comercializate numai pe baza licentei si a brevetului eliberate de Autoritatea Nationale pentru Turism (A.N.T.) si dupa inscrierea agentiilor de turism in 'Registrul National al Turismului.'Agentul economic cu activitate de turism are urmatoarele drepturi:

sa presteze si sa comercializeze servicii turistice, in conditiile legii;

sa primeasca asistenta de specialitate si informatii generale privind strategia si programele de dezvoltare a turismului, din partea Ministerului Turismului si a institutiilor din subordinea sa;

sa fie inclus, la cerere, in programele de pregatire profesionala initiate de Ministerul Turismului;

sa participe la actiunile de promovare nationala si internationala si sa fie inclus in cataloage, ghiduri si alte mijloace de lansare a ofertei nationale de servicii turistice;

sa beneficieze de facilitatile acordate de stat si de alte organisme si organizatii, conform prevederilor legale, in scopul stimularii activitati de turism;

sa obtina certificatul de clasificare pentru fiecare unitate proprie in care presteaza servicii turistice, corespunzator criteriilor indeplinite de unitatea respectiva;

sa obtina reclasificarea unitatilor proprii, ca urmare a imbunatatirilor aduse nivelului de dotare si calitatii serviciilor.

Agentul economic din turism are urmatoarele obligatii:

sa realizeze servicii turistice la nivelul si in limitele prevederilor licentei prin care a fost abilitat ca prestator sau comercializator in turism;

sa se inscrie in Registrul National al Turismului;

sa presteze servicii turistice la nivelul unitatii respective;

sa practice tarife si preturi corespunzatoare categoriei de incadrare potrivit certificatului de clasificare acordat si normelor Ministerului Turismului;

sa functioneze cu personal brevetat si calificat, dupa caz, in conformitate cu Nomenclatorul de profesiuni si functii elaborat de Ministerul Turismului in colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;

sa afiseze, in forma vizibila si clara, lista serviciilor si tarifelor practicate;

sa apere interesele si sa asigure securitatea turistilor, informarea lor adecvata, precum si despagubirea acestora in cazul aparitiei unor prejudicii, conform prevederilor legale;

sa asigure, potrivit legii, exploatarea rationala a patrimoniului turistic asigurand totodata protectia si conservarea acestuia si a mediului;

sa transmita datele statistice conform sistemului informational a turismului si reglementarilor Comisiei Nationale pentru Statistica.

Profesiunile specifice turismului sunt cuprinse in Nomenclatorul de profesiuni al turismului. Aceste profesiuni pot fi exercitate numai de persoane a caror capacitate profesionala este atestata conform reglementarilor de specialitate.

Asociatiile si organizatiile infiintate in scopuri culturale, stiintifice, profesionale, religioase sau sociale pot fi autorizate sa exercite si servicii turistice exclusiv prin mijloace proprii, fara scop lucrativ, cu respectarea reglementarilor in vigoare

2. Licentierea in turism

Baza legala

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 238/ 08.02.2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 88/ 21.02.2001.

Ordinul Ministerului Turismului nr. 170/03.04.2001, de aprobare a Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 225/ 21.02.2001.

Aspecte generale

Definitie- In sensul H.G. nr. 238/ 2001 "licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de caliate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o agentie de turism''.

Agentiile de turism isi pot desfasura activitatea de oferire si valorificare a servicii lor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei numai in baza licentei de turism emisa de autoritatea nationala abilitata: Ministerului Turismului (M.T), Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (M.T.C.T).

Licenta de turism se elibereaza in maximum 30 zile de la data depunerii dosarului de licentiere de catre agentul economic interesat. Aceasta este netransmisibila si se afiseaza la loc vizibil in incinta agentiilor de turism si a filialelor acestora pentru a da posibilitatea turistilor sa cunoasca daca agentia in cauza functioneaza legal. Licentele de turism se vizeaza de minister din 3 in 3 ani. Agentul economic va solicita vizarea licentei cu cel putin 30 zile inaine de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acesteia.

Pentru desfasurarea activitatii in alte conditii decat cele prevazute de reglementarile in vigoare, agentiile de turism pot fi sanctionate dupa cum urmeaza:

Comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizeza fara respectarea reglementarilor in vigoare;

Neasigurarea de ghizi calificati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice;

Utilizarea de autocare necalificate;

Asigurarea de servicii de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice care nu detin certificate de clasificare;

Functionarea agentiei de turism fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de turism;

Prestarea de servicii turistice prin filiale care nu au obtinut licenta de turism;

Licenta de turism se suspenda pe perioada in care nu mai au polita de asigurare.

Retragerea licentei de turism se realizeaza in urmatoarele situatii:

cand abaterile mentionate anterior se repeta;

cand licenta de turism este transmisa altei agentii pentru utilizarea acesteia de catre agenti economici neautorizati;

cand nu mai sunt intrunite conditiile care au stat la baza licentierii.

Abaterile mentionate mai sus constituie in acelasi timp contraventii si se sanctioneaza cu amenzi intre 10.000.000lei (1000 RON) si 100.000.000 lei (10.000 RON).

Acordarea licentei de turism

Licenta de turism se elibereaza la cererea agentului economic interesat in organizarea si functionarea unei agentii de turism.

Criteriile minime care trebuiesc intrunite pentru obtinerea licentei de turism sunt urmatoarele:

Agentul economic trebuie sa aiba prevazut in obiectul de activitate servicii turistice;

Starea cladirii sa fie buna si salubra;

Amplasarea agentiei in cladire sa fie la demisol, parter, mezanin sau la etajul I usor accesibil; in cladirile cu destinatie birouri sau alte activitati similare poate fi si la etaje superioare;

Suprafata comerciala a agentiei trebuie sa fie de cel putin 16 m patrati pentru agentiile touroperatoare si 10 m patrati pentru agentiile de turism detailiste;

Grup sanitar propriu sau acces facil;

Persoana care conduce agentia de turism trebuie sa fie posesoare a brevetului de turism (manager sau director de agentie);

Asigurarea cu personal calificat ca agent de turism si cu ghizi posesori ai atestatului de ghid de turism, corespunzator seviciilor turistice pe care le presteaza;

Firma;

Mobilier adecvat;

Mijloace de telecomunicatii: telefon, fax, P.C.;

Plachete cu numere de telefon ale Directiei Generale de Autorizare si Control in turism si ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului[1];

De asemenea in desfasurarea activitatii mai sunt obligatorii urmatoarele:

Existenta politei de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agentiei;

Utilizarea numai de autocare clasificate;

Asigurarea serviciilor de cazare si masa numai in structuri clasificate.

Pentru obtinerea licentei de turism agentul economic va prezenta urmatoarele documente:

Cerere de eliberare a licentei de turism;

Certificatul constatator de la oficiul Registrului Comertului;

Copie dupa brevetul de turism al persoanei cere conduce agentia de turism (poate fi unul dintre asociati sau o persoana angajata pe baza de contract de munca);

Copie dupa contractul de munca al persoanei care este angajata sa conduca agentia.

Dosarul astfel constituit se depune la reprezentantul teritorial al autoritatii de reglementare in turism care verifica documentele prezentate, apoi verifica la fata locului spatiul destinat agentiei si dotarile acestuia. In urma acestei actiuni intocmeste o "Nota de constatare" in care se precizeaza daca sunt intrunite sau nu conditiile de licentiere. Dosarul intocmit de agentul economic impreuna cu "Nota de constatare" intocmita de reprezentantul teritorial la D.G.A.C. care in termen de maxim 30 zile trebuie sa elibereze licenta de turism.

La schimbarea sediului agentiei de turism sau a titularului licentei, agentul economic in cauza este obligat sa solicite eliberarea unei noi licente, intocmind in acest sens urmatoarele:

Cerere;

Documentele care sa ateste noul sediu;

Licenta de turism eliberata anterior, in original;

Nota de constatare a reprezentantului[2].

3. Brevetarea managerilor de catre agentia de turism

Baza legala

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 238/08.02.2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 88/ 21.02.2001.

Ordinul Ministerului Turismului nr. 170/03.04.2001, de aprobare a Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 225/ 21.02.2001.

Aspecte generale

Definitie- In sensul H.G. nr. 238/ 2001 "brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului, persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau structurilor de primire turistice''.

Brevetele de turism se elibereaza de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (M.T.C.T) in termen de 30 zile de la data inregistrarii cererii persoanei fizice. In situatia in care nu sunt indeplinite criteriile pentru emiterea brevetului de turism, M.T.C.T. va comunica solicitantilor, in termenul de mai sus, motivul pentru care acesta nu poate fi eliberat.

Brevetul de turism este netransmisibil si se afiseaza in copie, la loc vizibil, in incinta agentiei de turism sau structurii de primire, dupa caz. Acesta poate fi retras de M.T.C.T. cand din motive imputabile titularului s-a anulat licenta de turism sau respective certificatul de clasificare a structurii de primire pe care o conduce[3].

Acordarea brevetului de turism

Persoana care detine Brevet de turism poate asigura conducerea unei agentii de turism, a filialei acesteia din aceeasi localitate, a unui hotel, motel, camping (cu peste 100 locuri de cazare), a satului de vacanta, a cabanei si a unitatii de alimentatie de categorie superioara cu o capacitate de peste 150 locuri la masa.

In functie de nivelul de pregatire, precum si de vechimea in turism se elibereaza urmatoarele tipuri de Brevet de turism :

Manager in activitatea de turism;

Director de agentie de turism touroperatoare;

Director de agentie de turism detailista;

Director de hotel;

Director de restaurant;

Cabanier[4].

Posesorii de "Brevet de turism'' pot indeplini numai functia inscrisa pe aceasta, cu exceptia celor care poseda "Brevet de manager in turism" si care pot indeplini oricare din functiile de conducere din turism.

Documente necesare obtinerii Brevetului de turism.

Cerere;

Curriculum vitae- cu precizarea expresa a pregatirii profesionale, precum si cu urmatoarea declaratie inscrisa in partea finala a acestuia: "Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sunt reale, iar in cazul in care se constata contrariul sa imi fie anulat brevetul de turism'';

Copie dupa actul de identitate;

Copie dupa certificatul de casatorie, daca este cazul;

Copie dupa actele de studii, inclusiv dupa actele care atesta pregatirea profesionala;

Copie dupa actele care atesta perioada lucrata in turism, respectiv carnetul de munca;

Copie atestat de limba straina de circulatie internationala cu exceptia celor care solicita brevet pentru director agentie de turism detailista si cabanier;

Certificat de cazier juridiciar.

Documentatia astfel intocmita se depune la reprezentantul teritorial al M.T.C.T- Directia generala de autorizare si control in turism, care are obligatia sa o verifice si sa atentioneze solicitantul asupra necesitatii unor eventuale completari.

Pecizari privind criteriile minime pentru obtinerea Brevetului de turism

Pentru obtinerea Brevetului de manager in turism este obligatoriu ca persoana fizica, respectiva sa fie o absolventa de studii superioare cu examen de licenta, sa prezinte atestat de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala si sa faca dovada, cu cartea de munca, a unei activitati de cel putin 3 ani in functie de conducere in societati comerciale de turism. Pentru absolventii cursurilor de formare manageriala cu durata de cel putin 6 luni, vechimea minima se reduce la jumatate.

Exceptie la prevederile de mai sus fac absolventii de examen de licenta a unei facultati de turism care, conform prevederilor O.M.T. 737/ 09.10.2002, trebuie sa faca dovada unei activitati in turism de minimum 2 ani sau absolvirii unui curs de formare manageriala specific functiei cu o durata de cel putin 6 luni.

Atestatul de cunoastere a unei limbi straine este recunoscut numai daca a fost eliberat de o catedra de limbi straine din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate sau de o institutie de profil acreditata de Ministerul Turismului, respectiv M.T.C.T., in cazul de fata si IRECSON.

Deasemenea sunt aceptate numai documente de absolvire a cursurilor de formare manageriala eliberate de institutiile care au avizul tehnic al organului de reglementare in turism, in cazul de fata IRECSON.

Nu este necesar atestatul de limbi straine pentru:

Absolventii unor forme de invatamant cu predare intr-o limba de circulatie internationala;

Absolventii facultatilor de limbi straine, de relatii internationale si de turism;

Persoanele care fac dovada ca au lucrat la firme de turism in strainatate cel putin un an;

Absolventii unor cursuri postliceale de limbi straine[5].

Absolventii de invatamant superior pot solicita si obtine brevete si pentru celelalte functii de conducere, vechimea necesara fiind minim 2 ani. Celelalte conditii raman neschimbate.

Persoanele care au absolvit numai liceul nu pot obtine Brevet de manager in turism. Pentru obtinerea unuia din celelalte tipuri de brevet este obligatorie absolvirea unui curs de formare manageriala in specialitate cu durata de minim 6 luni, atestat de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala si vechime in domeniul respective.Gabriela Stanciulescu si altii - Tehnologia turismului. Manual pentru clasele a XI-a si a XII-a, Editura Niculescu 2004

Gabriela Stanciulescu - Managementul operatiunilor de turism, editia a II-a, Editura All Beck

Neagu Vasile, Servicii si turism, Ed. Expert, Buc. 2001

Gabriela Stanciulescu si altii - Tehnologia turismului. Manual pentru clasele a XI-a si a XII-a, Editura Niculescu 2004

Stanciulescu Gabriela, Economia serviciilor, Ed. Uranus, Buc. 2006Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1664
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved