Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


INDICATORII DE MASURARE A TURISMULUI

Turism+ Font mai mare | - Font mai micINDICATORII DE MASURARE A TURISMULUI

n       Turismul poate fi cuantificat si analizat pe trei fluxuri turistice majore respectiv circulatie turistica interna, turism emitator si turism receptor. Indicatorii ce caracterizeaza aceste evolutii se clasifica in sapte categorii: indicatorii cererii turistice, indicatorii ofertei turistice, indicatorii, indicatorii relatiei cerere-oferta, indicatorii efectelor economice, indicatorii densitatii turistice,indicatorii potentialului turistic al pietelor si indicatorii ocuparii fortei de munca.n       I. Indicatorii cererii turistice sunt utilizati pentru a caracteriza evolutia si distributia acesteia in timp si spatiu (destinatii).

n       a)  Indicele variatiei in timp a cererii turistice (cererea turistica interna sau cererea turistica externa respectiv numarul de turisti sositi in tara "x' si numarul de turisti ce parasesc tara "x'):

icv=cererea turistica interna in anul I/ cererea turistica interna in anul 0 X 100 = X%

Aplicatie: Sa se calculeze indicele variatiei in timp a cererii turistice pentru Romania, stiind ca: in anul 200 3.963.000 de turisti romani s-au orientat spre oferta autohtona in privinta alegerii unei destinatii turistice de vacanta, iar in anul 200 , numarul acestora a fost de 4.139.000 turisti.

Ivc=4.139.000/3.963.000X100= 104.4%

n       In Romania, la nivelul anului 200 s-a inregistrat o evolutie pozitiva a cererii turistice interne de 4,4% fata de anul 200

n       b) Elasticitatea cererii pentru turism

n       b1) Elasticitatea cererii in functie de venit

n       Intre venitul destinat activitatii turistice si cererea pentru turism exista o relatie de directa proportionalitate.

Ecv= ∆c/Co : ∆v/Vo= C1-C0/C0: V1-V0/ Vo

Ecv =coef. de elasticitate a cererii in functie de venit

Δc = variatia cererii ; Δv = variatia venitului

C0 = cererea la momentul 0; C1 = cererea la momentul 1

V0 =venitul la momentul 0; V1 = venitul la momentul 1

u     Intr-o evolutie normala, Ecv ia valori pozitive, supraunitare, cuprinse in intervalul [1,2 ; 1,5].

u     Aplicatie: In perioada T0 - T1, veniturile au crescut de 5 ori iar cererea a crescut cu 500%. Sa se calculeze Ecv.

u     Rezolvare:

u     V0 = 100    C0 = 100

u     V1 = 100 x 5 ; V1 = 500    C1 = 100 + 500; C1 = 600

Ecv=C1-C0/C0: V1-V0/V0

Ecv= 600-100/100 : 500-100/100 =1.25

Ecv se incadreaza in intervalul de evolutie normala si la o crestere a venitului cu 1%, cererea creste cu 1, 25 %.

n       b2) Elasticitatea cererii in functie de pret

n       Intre pret si cerere exista o relatie de inversa proportionaliate (in cazul in care preturile scad, cererea turistica creste).

n       Ecv= ∆c/Co : ∆P/Po= C1-C0/C0: P1-P0/ Po

n       Ecp =coef. elasticitatii cererii in functie de pret;

n       c = variatia cererii; p = variatia pretului;

n       Co = cererea la momentul 0; C1 = cererea la momentul 1;

n       P0 = pretul la momentul 0; P1 = pretul la momentul 1.

n       Aplicatie: In perioada T0 - T1, preturile au crescut de 4 ori iar cererea a scazut cu 200%. Sa se calculeze coeficientul elasticitatii cerererii in functie de pret.

n       Rezolvare:

n       P0 = 100;    C0 = 100;

n       P1 = 4x100; P1 = 400;    C1 = 100 - 200 = -100;

n       Ecp = [(-100 -100) / 100] : [(400 - 100) / 100 ] = - 0,6 ;

n       La o crestere a pretului cu 1%,, cererea scade cu 0,6%.

n       c) Sejurul mediu - arata numarul de zile de sedere a turistilor intr-o anumita zona sau unitate de cazare.

n       S = nr. innoptari / nr. turisti sositi

n       Aplicatie: In anul n, intr-o statiune turistica au sosit 7000 turisti. Numarul innoptarilor inregistrate a fost de 15.700. Sa se calculeze sejurul mediu.

Rezolvare:

n       S = 15.700 / 7000 = 2,24 zile / turist.

n       II. Indicatorii ofertei turistice - reflecta evolutia in timp, spatiu si structura a componentelor bazei tehnico-materiale

n       a) indicele variatiei in timp a capacitatii totale de cazare

I= nr. Total de locuri de cazare in anul 1/ nr total de locuri de cazare in anul 0 X 100

Acest indicator arata evolutia (pozitiva sau negativa) a nr. de locuri de cazare dintr-o zona, statiune sau structura turistica de primire.

n       b) Ponderea numarului de locuri de cazare in hoteluri in total locuri de cazare:

n       nr. total al locurilor de cazare in hoteluri nr. total al locurilor de cazare X 100

Similar se calculeaza pentru celelalte structuri de primire cu functiuni de cazare.

Aplicatie:

Sa se calculeze ponderea nr. de locuri de cazare in hoteluri, in total

locuri de cazare pentru Romania, la nivelul anului 200 , avand

urmatoarele date:

nr. total locuri de cazare: 53.988.640

nr. total locuri de cazare in hoteluri: 36.480.409

Rezolvare:

(36.480.409 / 53.988.640) x 100 = 67,57 %

In Romania, in anul 200 , ponderea nr. de locuri de cazare in

hoteluri, in totalul locurilor de cazare a fost de 67,57%.

n       III. Indicatorii relatiei cerere - oferta, reflecta legatura dintre cererea turistica, materializata in consum turistic si componentele bazei tehnico-materiale

n       a) Indicele evolutiei nr. de turisti din structurile turistice de primire in anul 1 fata de anul 0:

Nr. de turisti din structurile turistice de primire, in anul 1 Nr. de turisti din structurile turistice de primire, in anul 0 X100

b) Indicele evolutiei innoptarilor in anul 1 fata de anul 0

nr. total al innoptarilor in anul 1 nr. total al innoptarilor in anul 0 X 100

n       c) Gradul de ocupare al unitatilor de cazare

G= numarul innoptarilor / nr. locurilor de cazare x nr. zile de functionare X 100

Acest    indicator este utilizat in aprecierea gradului de exploatare

a capacitatii de cazare.

n       Aplicatie:

n       Sa se determine G in statiunea X, stiind ca:

n       - statiunea dispune la 1 ianuarie de o capacitate de cazare de 2000 de locuri, din care 40% au functionare sezoniera (1 mai - 31 oct.);

n       - la 1 mai intra in functiune 3 bungalouri, cu cate 10 locuri fiecare (functionare sezoniera);

n       - la 1 august intra in functiune doua vile cu 22, respectiv 33 de locuri;

n       - la 1 octombrie intra in reparatie un hotel cu 100 de locuri;

n       - la 1 noiembrie intra in reparatie o vila cu 34 locuri.

n       Numarul sosirilor in statiune, in anul de referinta a fost de 101.000 iar sejurul mediu a fost de 2,3 zile/turist.

n       Rezolvare:

n       S = nr. innopt./ nr.sosirilor;

n       2,3 = nr.innopt. X 101.000 ; nr. innopt. = 232.300 ;

n       40% din 2000 locuri = 800 locuri (au functionare sezoniera);

n       800 locuri x 180 zile = 144.000 (nr. total de zile de functionare pentru cele 800 de locuri);

n       60% din 2000 = 1200 locuri (cu functionare permanenta) ;

n       1200 locuri x 360 zile = 432.000 (nr. total de zile de functionare pentru cele 1200 de locuri) ;

n       bungalouri: 3 x 10 locuri = 30 locuri ( cu functionare sezoniera);

n       30 locuri x 180 zile = 5400 (nr. total de zile de functionare pentru cele 30 de locuri) ;

n       2 vile : 22 locuri + 33 locuri = 55 locuri;

n       55 locuri x 150 zile = 8250 (nr. total de zile de functionare pentru cele 55 de locuri);

n       Reparatii:

n       - hotel: 100 locuri x 90 zile = 9000 (nr. total de zile de nefunctionare pentru cele 100 de locuri);

n       - vila: 24 locuri x 60 zile = 1440 (nr. total de zile de nefunctionare pentru cele de locuri);

G= 232300X100/ (14400+432000+8250+5400)-9000-1440 = 40%

In anul de referinta, gradul de ocupare al statiunii a fost de 40%.

n       IV. Indicatorii efectelor economice - reflecta rentabilitatea directa si indirecta a activitatii turistice.

n       a) Indicele evolutiei in timp a cheltuielilor turistice:

n       (chelt. turistice totale in anul 1 / chelt.turistice totale in anul 0 ) x 100 ;

n       b) Cheltuiala medie pe turist:

n       Cm = chelt. totale pentru turism / total turisti ce parasesc tara ;

n       c) Indicele variatiei in timp a incasarilor din turism:

n       (incasari totale din turism in anul 1 / incasari totale din turism in anul 0 ) x 100 ;

n       d) Incasarea medie pe turist:

n       Im = incasari totale din turism / total turisti sositi ;

n       V. Indicatorii densitatii turistice - arata efectele practicarii turismului asupra destinatiei turistice si populatiei gazda.

n       a) Densitatea turistica in raport cu populatia :

n       Δt pop = nr. total de turisti sositi / populatie ;

n       Δt pop - se exprima in turisti / locuitor ;

n       b) Densitatea turistica in raport cu suprafata:

n       t supr.= nr.total de turisti sositi / suprafata ;

n       t supr. - se exprima in turisti / km² ;

n       Aplicatie:

n       Sa se determine densitatea turistica in anul n pentru tara X, in urmatoarele conditii:

n       - nr. turisti sositi: 70.000.000 ;

n       - populatia tarii: 58.841.000 ;

n       - suprafata tarii: 543.965 km² ;

n       Rezolvare:

n       Δt pop =

n       Δt pop = 1,18 turisti/loc. ;

n       t supr.=

n       t supr.= 128,68 turisti/ km² .

n       c) Functia turistica:

n       Ft = ( L x 100) / P ;

n       L = locuri de cazare;

n       P = populatia permanenta a zonei;

n       Aplicatie:

n       Sa se determine functia turistica a judetului X in anul n in urmatoarele conditii:

n       - populatia judetului: 860.000 locuitori;

n       - nr. locurilor de cazare: 10.520 ;

n       Ft = (10.520 x 100) / 860.000 ;

n       Ft = 1,22 .

n       VI. Indicatorii potentialului turistic al pietelor - reflecta preferinta turistilor rezidenti pentru vacante in tara sau strainatate.

n       a) Intensitatea turistica a plecarilor in vacanta:

n       It = (nr. total al plecarilor in vacante x 100) / populatia tarii emitatoare ;

n       b) Intensitatea turistica a plecarilor in strainatate:

- are doua formule de calcul:

n       It = ( nr. total al plecarilor in strainatate x 100) / populatia tarii emitatoare;

n       It = ( nr. total al plecarilor in strainatate x 100) / nr. total al plecarilor in vacante;

n       Aplicatie:

n       Sa se calculeze It pentru tara X ,stiind :

n       - nr. plecarilor in strainatate: 6.893.000 ;

n       - nr. plecarilor in vacante: 11.635.000 ;

n       - populatia tarii: 22.502.803 locuitori.

n       It 1 = (11.635.000 x 100) / 22.502.803 = 51,7% ;

n       51,7% dintre locuitorii tarii respective au efectuat calatorii in scop turistic;

n       It2 = (6.893.000 x 100) / 22.502.803 = 30,6% ;

n       30,6% dintre locuitorii tarii s-au orientat, in petrecerea vacantei, spre destinatii straine;

n       It 2 = (6.893.000 x 100) / 11.635.000 = 59,2% ;

n       59,2% dintre cei care au plecat in vacante, au ales ca destinatii turistice, zone din strainatate.

n       VII. Indicatorii ocuparii fortei de munca - arata contributia turismului la crearea locurilor de munca.

n       Indicatorul importantei turismului ca furnizor de locuri de munca

n       (personalul total care lucreaza in turism) x 100 / locurile totale de munca;

n       sau

n       (personalul total care lucreaza in turism) x 100 / forta de munca activa;

n       sau

n       (personalul total care lucreaza in turism) x 100 / forta de munca angajata.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2417
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved