Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Reguli de asociere a preparatelor si a buturilor - Factorii de influenta ai pietei serviciilor turistice

Turism+ Font mai mare | - Font mai micUNVERSITATEA CRESTINA"DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Reguli de asociere a preparatelor si a buturilor1.Prezentarea serviciului

Evolutiile din ultimele decenii indreptatesc caracterizarea economiilor tarilor dezvoltate ca "economii ale serviciilor", determinand intensificarea preocuparilor specialistilor de a depasi relativa ramanere in urma a teoriei fata de practica. Aceste preocupari s-au concentrat in primul rand asupra definirii conceptului de serviciu, problema dificila datorita extremei eterogenitati a serviciilor.

In ultimele decenii serviciile au dobandit un rol tot mai important in progresul economico-social si au o contributie semnificativa la crearea produsului intern brut si la ocuparea fortei de munca ,fapt ce a contribuit la dezvoltarea puternica a economiei nationale.

Progresul tehnic ,amplificarea diviziunii sociale a muncii,cresterea cererii de servicii din partea intreprinderilor si respectiv a populatiei sunt principalii factori care au favorizat dezvoltarea si diversificarea serviciilor.

Conceptul de servicii

Serviciile sunt rezultatul a cel putin unei activitati necesare realizata la interfata dintre furnizor si client.Serviciile mai pot fi definite ca fiind un ansamblu de avantaje/satisfactii procurate fie direct,fie prin folosirea unui bun pe care l-a achizitionat beneficiarul serviciului/al dreptului de a-l utiliza.

Continutul serviciilor turistice

Serviciile turistice cuprind:

Transportul

Cazare

Alte servicii,fara legatura cu transportul si cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice,cum ar fi:alimentatie,tratament balnear,agrement si altele asemenea.

Rolul serviciilor turistice

Serviciile turistice au rolul de a satisface multitudinea trebuintelor oamenilor,de a influenta nivelul si calitatea consumului final.

Particularitati si caracteristici ale serviciilor turistice

Consumul de servicii turistice se caracterizeaza printr-o serie de particularitati care diferentiaza acest consum specific de consumul de marfuri si imprima unele caracteristici serviciilor turistice.

Printre aceste caracteristici specifice pot fi mentionate:

1. Cererea de servicii turistice interne si internationale este in continua evolutie dar cresterile de solicitari de servicii nu au ritmicitate constanta si nici o dispersare unitara spre toate destinatiile turistice.

2. Consumul turistic are un pronuntat caracter sezonier, datorita concentrarii solicitarilor de servicii in diferite perioade de timp in decursul unui an.

3. Spre deosebire de cererea turistica, ce se manifesta printr-o elasticitate pronuntata, oferta de servicii este relativ rigida, limitata in timp si spatiu la capacitatile de nuclee receptoare de care dispune baza materiala.

4. Oferta de servicii este orientata spre a putea prelua si acoperii solicitarile din varf de sezon, de unde pot fi desprinse concluzii privitoare la riscul nevalorificarii partiale (uneori chiar totale) a unor capacitatii receptoare, care,desi disponibile, nu sunt ori nu pot fi utilizate in afara perioadelor de sezon plin.

5. Prin natura lor serviciile sunt perisabile; serviciile turistice nu pot fi stocate si spre deosebire de comertul cu marfuri, unde o marfa nevanduta azi poate fi valorificata intr-o perioada viitoare, in turism orice nefolosire intr-o perioada de referinta a capacitatilor disponibile de nuclee receptive si a personalului echivaleaza practic, cu o irosire a potentialului de servire inglobat in aceste capacitati.

6. Oferta turistica este pe de o parte, rezultanta unor combinatii cu posibilitati multiple a elementelor de atractie turistica pe care le ofera patrimoniul turistic al tarii noastre si baza materiala turistica existenta pe teritoriul respectiv, iar pe de alta parte, rezultanta contributiei umane care modeleaza serviciile.

7. Produsul turistic reprezinta pachete de activitati, presupunand o inlantuire logica si fluenta a diferitelor prestatii incluse in programele si aranjamentele concepute astfel incat serviciile sa fie dozate in diverse combinatii, fiabilitatea serviciilor fiind orientata dupa natura si caracteristicile produselor turistice oferite spre comercializare.

8. Posibilitati de combinare si de substituire a diverselor variante si componente de servicii constituie o rezerva potentiala considerabila pentru individualizarea ofertei turistice si de sporire a gradului de atractivitate a programelor oferite

9. Consumul de servicii turistice satisface exigentele unor motivatii deosebit de eterogene si complexe, intr-o ordine fireasca, riguros determinata in functie de formele de turism practicate, de natura serviciilor respective si de locul si momentul in care devine necesar consumul acestor servicii componente ale fiecarui produs turistic in parte.

10. Prestatiile turistice reprezinta eforturile conjugate ale tuturor unitatilor economice care ofera servicii specifice si nespecifice atat cetatenilor tarii noastre cat si turistilor straini care o viziteaza. Acest fapt justifica aprecierea ca prestatiile de servicii turistice reprezinta, in ultima instanta, contributia sectoarelor economiei nationale la dezvoltarea industriei turistice din tara noastra.

2 Factorii de influenta ai pietei serviciilor turistice

Factorii de atractie:

-naturali

-cultural-istorici

Factorii economici si sociali:

-veniturile -preturile/tarifele

-timpul liber

-concediile de odihna

Progresul tehnico-stiintific

Demografia

Factorii psihologici-educativi si de civilizatie:

-preferintele-motivatiile individuale sau/si de grup

-sensibilitatea la calitatea serviciilor

-nivelul de instruire

Factorii politici

Factorii organizatorici

Factori conjuncturali etc.

3.Oferta serviciilor turistice

Oferta turistica este constituita din patrimoniul turistic,care cuprinde totalitatea valorilor naturale,istorice,arhitectonice,traditii,folclor etc.,de care dispune o tara si pe care le poate pune la dispozitia turistilor.

Reprezinta totalitatea serviciilor care pot fi oferite concurential pentru produsul serviciului propriu oferit cumpararii.

Produsul turistic este ansamblul de servicii si facilitati care se materializeaza in ambianta specifica a factorilor naturali si artificiali de atractie si a amenajarilor turistice create ,care reprezinta elementele componente ale ofertei turistice si pot exercita o forta pozitiva de atractie asupra turistilor.

Particularitatile ofertei turistice

-rigiditatea relativa(conditii naturale,climat,baza tehnico-materiala)

-nu se consuma efectiv prin consumul turistic

-baza tehnico-materiala se uzeaza treptat prin consumul turistic si trebuie modernizata/chiar inlocuita

-serviciile oferite se consuma pe masura realizarii lor

-oferta turistica nu poate fi stocata(neutralizarea ei conduce la pierderi)

-sezonalitatea pronuntata conditionata de cerere si de conditiile climatice

-eterogenitate si complexitate

-oferta turistica inregistreaza o tendinta de diversificare ca urmare a diversificarii cererii si a formelor circulatiei turistice.

Clasificari ale ofertei turistice

dupa durata de timp

-oferta turistica permanenta

-oferta turistica sezoniera(litoral+sporturi de iarna)

dupa gradul de atractivitate

-locala

-zonal-regionala

-nationala

-internationala

Pozitionarea ofertei de servicii turistice, la fel ca si in cazul segmentarii pietei,sufera o diferentiere: la extern, firma trebuie sa puna in evidenta elementele de diferentiere care tangibilizeaza produsul, iar la intalnirea cu clientul se evidentiaza elementele concrete(echipamentele, personalul, ambianta etc.). Mai exact, se aplica produsul global - la exterior si cele partiale - la intern.

Firma de servicii turistice apare pe piata in calitatea sa de ofertant de servicii turistice, adresandu-se atat clientilor domiciliati in zona in care sunt amplasate unitatile cat si clientilor proveniti din afara acestora. Prin urmare, din punct de vedere geografic, piata firmei de servicii turistice prezinta doua componente: una locala, in cadrul careia are loc confruntarea unei parti a ofertei cu cererea din perimetrul in care este amplasata firma si o alta nationala sau internationala, in cadrul careia se confrunta oferta de servicii cu cererea provenita din alte zone. Raportul cantitativ in care se gasesc aceste doua componente confera unei zone caracterul de emitatoare sau receptoare de fluxuri turistice.

Determinantii ofertei turistice

Teritoriu-spatiu/capacitatea de primire a teritoriului(factor cantitativ)

Gradul de atractivitate(factor calitativ)

Sectorul tertiar.Apartenenta turismului la sectorul tertiar il face dependent de volumul si dinamica acestuia.

Baza tehnico-materiala(cazare,alimentatie publica,transport,agrement,baze de tratament,infrastructura generala)

4.Cererea turistica

Cererea turistica este formata din ansamblul persoanelor care isi manifesta dorinta de a se deplasa periodic si temporar in afara resedintei proprii pentru alte motive decat prestarea unei activitati remunerate la locul de destinatie.

Cererea pentru turism se formeaza sub influenta unei multitudini de factori masurabili (venituri, preturi, rata inflatiei, rata dobanzii etc.) si factori calitativi, comportamentali (preferinte, motivatii, influenta grupurilor).

Cererea turistica se formeaza la locul de resedinta al turistului.Aceasta se realizeaza in doua etape :

-inainte de deplasare

-in timpul deplasarii

Particularitati ale cererii turistice

-.Cererea turistica are un character dinamic -crestere continua pe plan mondial

-cererea turistica are o mare concentrare in tarile si regunile dezvoltate din punct de vedere economic:

-diversificata si cu un grad ridicat de eterogeniate in ceea ce priveste motivatia

-sezonalitate accentuata care este data de existenta categoriilor de timp liber (vacante scolare,concedii etc)

Factorii care influenteaza cererea turistica

-factorii demografici

-gradul de urbanizare

-timpul liber

-veniturile (</>)

-tarifele si preturile la serviciile turistice

-moda in turism (factor psihologic)

-factorii sociologici

-factorii conjuncturali (interni si internationali)

-nivelul calitativ al serviciilor turistice

Clasificarea cererii turistice

dupa modul cum se manifesta in timp:

-cerere periodica

-cerere rara

dupa modul in care se fixeaza asupra produsului turistic

-cerere ferma

-cerere spontana

dupa locul de provenienta

-cerere interna

-cerere internationala.

Cererea,cum am mai amintit, are un caracter eterogen conform diversitatii nevoilor exprimate de diferite segmente de consumatori. Identificarea si delimitarea acestor segmente are o importanta deosebita pentru adaptarea elementelor din structura ofertei la nevoile exprimate de acestea. Criteriile de delimitare a acestor segmente sunt numeroase. Exista criterii in functie de varsta, sex, criterii sociale, de personalitate, in functie de naturaelementelor de atractivitate etc.

Consumul turistic

Este format din totalitatea cheltuielilor efectuate de catre cererea turistica pentru achizitionarea unor servicii si bunuri legate de motivatia turistica.

Calitatea serviciilor turistice

Serviciile turistice reprezinta un domeniu deosebit de vast, ce face dificila abordarea globala a problemelor privind calitatea prestatiilor. Calitatea in serviciile de cazare, spre exemplu, implica atat calitatea echipamentelor de primire cat si calitatea lenjeriei, a mobilierului, pe cea a instalatiilor si nu in ultima instanta pe cea a personalului. Pe de alta parte in cadrul serviciilor de transport turistic calitatea prestatiilor este dependenta atat de starea tehnica a mijlocului de transport cat si de combustibilii utilizati, de normele de siguranta, de poluare s.a. O serie de activitati precum cele ale ghizilor, animatorilor ori monitorilor, actiunile de promovare sau cele de publicitate sunt si mai greu de masurat ori de comparat din punct de vedere calitativ.

Sectorul turistic este unul din cele mai importante segmente ale economiilor nationale si ale pietelor din toata lumea. In conformitate cu datele publicate de Organizatia Mondiala a Turismului, sectorul turistic este cel care furnizeaza cele mai multe locuri de munca din lume. Datorita efectelor sale pozitive asupra produsului intern brut (PIB - ului),a crearii de joburi si veniturilor din schimburi valutare si din taxe, sectorul turistic joaca un rol important in economia fiecarei tari .

Segmentarea pietei turistice are in vedere, pe de o parte, clientii potentiali, in calitatea lor de receptori de informatii si de cumparatori ai produsului oferit, iar pe de alta parte, pe cea de participanti la actul de prestatie.

5 Tarifele serviciilor turistice

Tariful total al pachetului  contractat cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul agentiei si T.V.A. Turistul este considerat inscris la un program in momentul semnarii contractului de calatorie si platii unui avans de minim x% din valoarea totala a pachetului de servicii si se angajeaza  sa achite serviciile in termenul prestabilit.

Pentru plata serviciilor se folosesc mai multe notiuni, cum ar fi cele de: tarif, pret, taxa, redeventa, onorariu etc.

In economia de piata, tarifele serviciilor turistice sunt stabilite liber, fiind fundamentate pe o serie de criterii, avute in vedere de producatori (vanzatori) si, respectiv, de utilizatori (cumparatori).

Din punct de vedere al vanzatorului criteriile cele mai importante care stau la baza deciziei de stabilire a tarifului se refera la: costuri, raportul intre cerere si oferta si tarifele practicate de concurenta.

Din punct de vedere al cumparatorului tariful este apreciat in functie de calitatea si utilitatea serviciului, veniturile disponibile, comparatia cu pretul bunurilor substituibile sau cu efortul de a si-l face singur.

Dintre metodele de fundamentare a tarifelor se evidentiaza: metoda marjei de profit adaugata la costuri, metoda determinarii pragului de rentabilitate (punctului mort), metoda venitului marginal egal cu costul marginal.

Diferentierea tarifelor la serviciile turistice se face dupa o serie de criterii cum ar fi: variatia cererii in timp, destinatarul serviciilor, modalitatea de cumparare a serviciilor, frecventa cererii si motivatia acesteia, categoria unitatii prestatoare, executarea unor servicii in regim de urgenta, la domiciliul consumatorului, cantitatea serviciilor consumate etc.

Cu toata valabilitatea generala a acestor criterii, mecanismele cererii si ofertei si ale concurentei prin pret au forme specifice de manifestare in sectorul serviciilor.

Din punct de vedere al clientului, elementul cel mai important in aprecierea tarifului il reprezinta calitatea serviciului turistic, existand o relatie directa intre tarif si calitate.

6.Perspective ale serviciilor turistice

In perioada 2007 - 2013 se pot depune proiecte complexe de reamenajare si dotare la standarde UE, atat pentru bazele de cazare si de servicii, cat si pentru infrastructura zonala de acces si de mijloace de informare si de recreere.

Sectorul turismului este considerat ca avand foarte bune perspective de viitor, previziunile indicand o crestere mai accentuata a acestuia fata de cresterea economica medie, fapt ce se bazeaza insa pe cresterea economica globala. Numai in ultimii ani, in industria hoteliera europeana, rata de creare de noi locuri de munca a fost de peste 100000 de posturi pe an.

Se anticipeaza ca volumul turismului european se va dubla in urmatorii 20-25 de ani, ducand la o crestere de aproximativ 15% a numarului locurilor de munca in acest sector.

Odata cu intrarea in Uniunea Europeana este de asteptat ca interesul turistilor straini pentru Romania sa creasca, pentru ca turismul rural si balnear sunt doar doua puncte forte, dar pentru aceasta se impune o mai buna promovare a traditiilor locale, o mai mare implicare a Guvernului, a comunitatilor locale si a investitorilor. E nevoie de mobilizarea tuturor factorilor si astfel directia turismului romanesc va fi una, cu siguranta, de talie europeana, iar locul Romaniei in top va fi cel meritat!

Bibliografie:

1) Cristureanu C., Neacsu N., Baltaretu A.,, Turism international. Studii de caz. Legislatie, Editia a II-a, Editura Oscar Print, Bucuresti,

2)www.google.ro/search?hl=ro&q=caracteristici+actuale+ale+pietei+serviciului&btnG=C%C4%83utare+Google&meta=lr%3Dlang_roPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2308
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved