Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura

Cadastru

REGULAMENTUL DE URBANISM

Arhitectura

+ Font mai mare | - Font mai micIII. REGULAMENT PE ZONE ISTORICE DE REFERINTA (ZIR)

p a r t e a 2

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L ( P. U. Z. )

Z O N A I S T O R I C A „ B R A S O V U L V E C H I ”

ZONA ZIR 2

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1. De la 1.1 la 1.3 – conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice sau private

Se mentin, se restaureaza sau se reamenajeaza:

- spatii care caracterizeaza trasee pietonale sau prioritar pietonale, avand pavaje si dalaje recenzate;

- spatii verzi tratate sau care vor fi tratate ca spatii verzi publice

In spatiile publice sau private (ganguri acces imobile, curti interioare etc.) care depind sau sunt limitate de imobile protejate prin Lista Monumentelor Istorice, modificarile si restaurarile se fac conform dispozitiilor in vigoare, cu acordul si sub controlul autoritatilor competente.

Articolul 2 – Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Sunt admise constructiile de locuit, echipamente si activitati neinterzise la art. 1 cum ar fi:

- extinderi minore ale instalatiilor existente sau legate de o activitate a zonei (garaje, centrale termice …) sub rezerva aplicarii reglementarilor din articolele 10, 11, 12;

- lucrari pentru sapaturi arheologice (cu conditia indepartarii materialelor degajate);

- implantari de mobilier urban (cabine telefonice, instalatii sanitare, corpuri de iluminat) sub rezerva autorizarii acestora de catre serviciul de urbanism al primariei;

- sapaturi pentru crearea de echipamente publice sau private (parcaje, cladiri comerciale, cladiri culturale). Eliberarea autorizatiei de construire necesita obtinerea avizului preliminar al serviciului de urbanism al primariei;

- reamenajari de spatii verzi publice.

Lucrarile subterane se vor autoriza in prealabil de catre organele competente.

Articolul 3. – Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

- antrepozite si adaposturi care nu sunt legate de activitatea comerciala sau artizanala exercitata in limitele zonei;

- constructii destinate cresterii animalelor mari;

- crearea sau amenajarea de campinguri si terenuri aferente pentru stationarea vehiculelor.

- se interzice suplimentar construirea de locuinte, terenul avand o alta vocatie prestabilita.

Pana la elaborarea si aprobarea planurilor urbanistice de detaliu aferente, se instituie interdictie temporara de construire.

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4 – Accese si strazi

Conform R.G.

Accesele noi vor satisface aceleasi conditiuni ca si cele existente.

Gruparile de parcaje sau garaje dispuse pe parcele trebuie constituite in asa fel incat sa pastreze un spatiu de manevra in interiorul acestora si sa prezinte un singur acces spre strada publica.

Amenajarile publice sau private destinate circulatiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui sa faca obiectul unei autorizatii conform indicatiilor din cap. I, cu precizarea dispozitiilor de amenajare, imbracaminti, mobilier urban, semnalizare.

4.3. Imbracamintea cailor de circulatie

Imbracamintea cailor destinate in principal pietonilor se va executa din materiale cu forme geometrice simple al caror apareiaj va pune in valoare linearitatea caii, ritmul limitelor parcelare si panta (linii de nivel sau rigole).

Se recomanda materiale naturale precum pavaje de piatra cioplita sau piatra de rau, calupuri de granit de diferite culori.

Imbracamintile vechi, autentice, tip pavaj sau dalaj pot fi doar conservate si restaurate.

Se autorizeaza si suprafete turnate a caror culoare va fi supusa avizarii.

Articolul 5 – Retele tehnico-edilitare

Conform R.G.

5.2. Apa

Se recomanda modernizarea bransamentelor existente si a sistemului de inregistrare a debitului de apa. Nu se prevad modificari majore la sistemul de alimentare cu apa

5.3. Canalizare

Pentru scurgerea apelor meteorice se vor asigura guri de scurgere asezate din 50 in 50 m.

Nu se prevad modificari majore la sistemul de canalizare.

5.4. Electricitate

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumul particular, cat si iluminatul public, ca si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate.

Acolo unde solutia nu va putea fi aplicata, sau, in mod tranzitoriu, pana la refacerea retelelor existente, se pot tolera unele trasee pe fatada, cu conditia de a fi cat mai putin vizibile.

Se recomanda iluminatul public pornind, in special de la fatadele cladirilor.

Modificarile de parcurs aerian se vor supune avizului serviciului de urbanism al primariei.

Cu ocazia modificarilor sau refacerilor de retele sau de lucrari de fatada se vor inlatura orice elemente parazitare, retele inutile si suporturile lor.

Pentru eliminarea antenelor individuale, folosite pentru statiile de radio si televiziune cat si a antenelor parabolice pentru satelit se recomanda retele C.A.T.V.

Mobilierul urban aferent (aparate de aer conditionat, cofrete publice, dulapuri, posturi de reglare) se supune reglementarilor de la art. 3.

5.5. Gaze

Toate conductele din afara cladirilor vor fi ingropate.

Cofretele, contoarele si casele de reglare vor fi mascate.

Orice creare de noi retele ingropate aprobate trebuie, inainte de executie, sa aiba avize de specialitate.

Nu se prevad modificari majore la sistemul de alimentare cu gaz naturale

5.6. Alte surse de incalzire

In afara gazelor naturale se pot folosi ca surse de incalzire lemnul de foc si electricitatea.

Se recomanda limitarea folosirii de carbuni si combustibil lichid.

Nu se vor monta captatoare solare pentru incalzire si prepararea apei calde menajere.

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

Se va pastra parcelarul existent neschimbat sau se va modifica in cazul in care pe baza unor cercetari arheologice si/sau istorice va aparea necesitatea restituirii formei si dimensiunilor originale.

Articolul. 7 – Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform R.G.

Pentru constructiile cu statut de monument sau cu valoare ambientala definite in art. 1 se considera ca aliniament zidul imobilului existent, oricare ar fi pozitia acestui zid in raport cu cladirile invecinate.

Articolul. 8 – Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

Pe parcelele cu latimea la strada sub 35 m si o adancime de max. 15 m de la aliniamentul strazii, orice noua constructiei trebuie construita pe limitele separatoare adiacente circulatiei, fara dispozitii speciale sau servituti de teren.

Pe parcele a caror latime la strada atinge 35 m, orice noua constructie poate fi retrasa de la limitele separatoare. In acest caz, distanta masurata pe orizontala de la orice punct al cladirii la punctul cel mai apropiat al limitei separatoare trebuie sa fie egala cu cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3 m.

8.3. Pe parcelele orice noua constructie trebuie retrasa de la limitele de fund de lot pentru realizarea sau mentinerea unor amenajari peisagisice (spatiu verde).

Articolul. 9 – Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

Cladirile situate pe aceeasi parcela trebuie astfel amplasate incat prospectul sa permita o luminare suficienta a oricarui geam de la o camera de locuit. Acest prospect va fi determinat inscriind constructiile intr-un unghi definit de o oblica la 600 de la parapetul celei mai joase ferestre.

Distanta dintre doua ferestre asezate fata in fata nu poate fi mai mica de 3 m.

Articolul. 10 Suprafete construite la sol

Se definesc in corelare cu art. 3

Articolul. 11 Inaltimea constructiilor

11.1. Constructii existente

Cladirile care se conserva si se restaureaza trebuie pastrate ca volum general sau reduse la volumele originale cu exceptia cazului cand se impune anumite modificari.

Orice modificare a inaltimii cladirilor care pot fi conservate, ameliorate sau inlocuite trebuie justificata prin desene, machete, fotomontaje sau oricare alt mijloc care permite reprezentarea insertiei in sit, inclusiv raportul cu cladirile invecinate.

11.2. Constructii noi

Cand nu este posibila comparatia cu cladiri alaturate inaltimea absoluta se limiteaza la 9 m masurati de la terenul natural la coama acoperisului.

Se recomanda luarea in considerare, acolo unde este cazul, ca termen de referinta, media inaltimilor cladirilor existente.

Daca terenul natural are o panta sub 5%, inaltimea maxima la coama se calculeaza pornind de la cota de nivel mediu a parcelei, masurata pe aliniamentul la strada.

Daca terenul natural prezinta o panta peste 5%, inaltimea maxima la coama trebuie sa se masoare la jumatatea distantei dintre punctul cu cota minima si cota maxima.

Daca se implanteaza intre doua constructii existente, noua cladire va fi la cornisa cu 0,50 m mai jos/ sus fata de cladirea existenta si cu 1 m la coama mai jos/ sus fata de cladirea existenta.

Daca se implanteaza intre o cladire existenta si un spatiu neconstruit, diferenta de 0,50 m la cornisa si 1 m la coama se raporteaza cladirea existenta.

In interiorul parcelelor se aplica aceleasi reguli pentru cladirile alipite.

Cladirile noi vor respecta alinamentul de fund de lot.

In toate cazurile, propunerile se vor justifica prin desene, machete, foromontaje care sa sustina insertia in sit.

Articolul. 12 Aspect exterior

Conform R.G.

12.2. Se interzic:

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii sau folosirea de materiale traditionale nespecifice regiunii;

- imitarea materialelor naturale (ex.: piatra, lemn), simulari de paramete etc.;

- utilizarea tamplariei metalice sau de PVC de culoare alba (pentru usi, ferestre);

- utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament (caramizi, placi de b.c.a. etc.);

- paramente sau elemente de beton armat lasate aparente, buciardate sau brut-decofrate decat daca cofrajele, granulometria si culoarea agregatelor si cimentului sunt acceptate de catre reprezentantul sectorului de urbanism al primariei in conditiile indicate in cap. I.

Nu se vor utiliza (vizibile) in exterior materiale pentru constructii provizorii (azbociment, materiale plastice, s.a.).

12.3. Reguli privind cladirile existente

Restaurea sau transformarea vizeaza, atat realizarea amenajarilor necesare satisfacerii conditiilor normale de locuire, cat si consolidare, punerea in valoare a constructiilor existente, ameliorarea aspectului lor si restituirea echilibrului alterat prin modificari ca: suprainaltari, demolari, strapungeri, blocari de goluri, rupturi sau alterari ale modenaturilor existente.

Cererile de autorizatie pentru orice modificare, chiar partiala a unei cladiri trebuie insotite de un releveu al cladirii si o prezentare a starii corespunzatoare datei de depunere a cererii. Documentatia trebuie sa fie intocmita conform legislatiei in vigoare.

Daca imobilul se gaseste de-a lungul unei strazi se vor preciza date privind profilul strazii, fatadele invecinate, desfasurari ale ambelor fronturi stradale. Se vor adauga la dosar fotografii si/ sau fotomontaje cu situatie existenta.

Cladirile cu valoare de monument sau ambientala trebuie sa reprimeasca aspectul si caracterul original prin suprimarea adaugirilor, mai putin cele cu valoare istorica, arheologica sau arhitecturala intrinseca. In acest ultim caz ele se vor restaura in acelasi regim cu cladirea.

Se vor suprima retele si conducte parazite.

Se va urmari revenirea la forma initiala a decoratiilor din piatra aparenta si a golurilor precum si a acoperisurilor si a compozitiei, conceptiei si profilelor tamplariei exterioare.

Descoperirea in timpul lucrarilor a fragmentelor de arhitectura veche (arce, basoreliefuri, muluri, elemente de lemn) si/ sau a vestigiilor arheologice necunoscute la data eliberarii autorizatiei, se va anunta forurile autorizate pentru a decide mentinerea si restaurarea lor. Lucrarea nu va continua pana la stabilirea destinatiei elementelor.

12.3.2. Materiale

Zidariile din piatra sau elemente din piatra de talie (placaje la socluri sau la elemente de structura, elemente de modenatura: cornise, bandouri, subasmente) se vor trata aparent. Daca aceste elemente au suferit acoperiri cu tencuieli sau zugraveli, ele vor fi degajate de acoperiri si repuse in starea originara. Pietrele deteriorate vor fi inlocuite prin elemente de aceeasi culoare, profil si marime ca cele originare. Se admite si utilizarea pietrei artificiale cu conditia ca, pe baza de mostre (granulatii, culoare etc.) aceasta sa se identifice cu cea naturala (constatarea se va face de catre specialisti din cadrul serviciului de urbanism al primariei).

Tencuielile si zugravelile vor fi in tente naturale sau colorate, dar pastelate, cu excluderea tencuielilor pe baza de ciment pur. Ele se vor executa din mortar de var si nisip in tonalitati inspirate din cele vechi conservate sau restaurate de specialisti.

Tencuiala va lasa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramente, care vor trebui sa se restaureze.

12.3.3. Goluri in ziduri

Noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si proportionate corelat cu golurile existente la aceeasi cladire sau la cele vecine urmarind logica statica a constructiilor.

12.3.4. Tamplarie exterioara

In cladirile cu valoare de monument sau ambientala, refacerea tamplariei se va face identic atunci cand exista elemente martor; cand nu exista, refacerea se va face dupa un model relevat pe o constructie de acelasi tip si din aceeasi epoca, cu respectarea prevederilor art. 12.2.

12.3.5. Acoperisuri

Se interzic urmatoarele materiale:

azbociment;

materiale plastice;

carton astfaltat;

tabla;

Acoperisurile vor trebui sa conserve materialele si forma originala. Pantele vor determina alegerea materialului adecvat, fiind recomandabila tigla solzi de forma, culoarea si dimensiunile celor existente.

Coamele se vor realiza cu tigle speciale prinse cu mortar de var.

Se interzice inlocuirea acoperisurilor existente cu acoperisuri terasa.

Lucarnele se vor conserva in forma care exista si se vor restaura, fara a fi inlocuite cu lucarne nespecifice si netraditionale; cele de lemn se vor trata cu insecticide si fungicide si se vor vopsi.

Crearea de noi lucarne se va supune autorizarii serviciului de urbanism al primariei sub rezerva evitarii multiplicarii excesive si cu conditia executiei celor noi identice cu cele existente pe acoperisul cladirii sau pe imobile comparabile.

Partile metalice ale acoperisurilor (racorduri pentru scurgerea apelor pluviale), dace se vor executa din tabla de zinc, aceasta se va lacui in tente de culoare inchisa. Se recomanda folosirea tablei de cupru sau a celei aramite.

In proiectele de modificare se va cauta pozitionarea cat mai adecvata a elementelor de scurgere aparenta si, de regula, se va reduce numarul acestora prin regrupari. Se interzic coturi sau coborari oblice pe planul fatadei.

Cosurile de fum si de ventilatie se vor restaura sau se vor realiza dupa modele existente. Cosurile originare din caramida aparenta se vor rostui cu mortar, iar cele tencuite vor relua aspectul fatadelor de acelasi tip. Coronamentele si capacele se vor face la fel cu vechile modele.

Se interzic: cosuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton si diverse sisteme de ventilatie mecanica aparente. Elementele de imbunatatire a tirajului se vor amplasa discret, invizibile din domeniul public.

12.3.6. Elemente secundare

Lucrarile vechi de feronerie se vor conserva si restaura (grilaje, balcoane, decoratii etc.). Modelele noi se vor apropia cat mai mult de cele existente.

Se interzice confectionarea elementelor de marchetarie din metal cromat sau stralucitor, in special pentru manere de usi sau de porti.

Pentru protectia golurilor se interzice amplasarea grilajelor de protectie fixe la exteriorul golurilor, precum si folosirea grilajelor tip „acordeon”.

Obloanele exterioare traditionale, din lemn se vor executa asemanatoare cu cele de origine sau cu modele comparabile.

Se va autoriza folosirea geamurilor clare; pentru anumite case din diferite epoci se poate autoriza folosirea vitraliilor sau a altor combinatii de sticla pe baza de cerere sustinuta cu argumente grafice. Deasemena se poate folosi tamplarie de tip PVC cu conditia utilizarii ramelor care sa nu contrasteze deranjant cu vechea tamplarie din lemn. (se vor folosi materiale PVC care sa imite lemnul)

Se interzice folosirea geamurilor reflectorizante, metalizate etc.

Se vor folosi usi exterioare de lemn ale caror compozitii, proportii si desen vor fi compatibile cu specificul cladirii. Lemnul va fi tratat sau vopsit, urmarind caracterul de epoca al edificiului.

Nu se recomanda usi prefabricate in stil rustic sau alte diverse stiluri.

La imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avanseaza in spatiul public.

Se autorizeaza suprimarea adaosurilor create ulterior constructiilor originale, cu prilejul lucrarilor de restaurare sau refacere a fatadei.

Curtile de serviciu (spatii gospodaresti sau locuri de depozitare a pubelelor) vor fi disimulate in interiorul imobilelor.

La cladirile cu statut de monument, fatadele spre curtile interioare vor face obiectul unui proiect de restaurare, impreuna cu amenajarea terenului aferent si a pavajului acestuia.

Pe terenul curtilor imobilelor existente fara valoare de monument sau ambientala se pot autoriza imbracaminti din asfalt sau ciment, pe suprafete nevizibile din spatiul public.

Fatadele aferente acestor curti se vor trata cu grija.

In orice alt caz refacerea sau modificarea tratamentului solului va trebui sa faca obiectul unui studiu de pavaj, dalaj sau imbracaminte, adaugat documentatiei pentru autorizatia de constructie (ex. curti interioare, ganguri etc.).

12.4. Reguli relative la constructiile noi

Nici o prescriptie privind forma, modenatura sau tehnica de constructii nu este definita pentru a nu se aduce restrictii utilizarii unor procedee inovatoare care sa permita implantarea de elemente contemporane integrabile.

Se vor lua in considerare doar:

- asigurarea perenitatii cladirilor prin utilizarea de materiale care asigura o buna conservare;

- grija pentru integrarea in coerenta generala a zonei.

12.4.2. Materiale

Restrictiile cu privire la materiale sunt cele definite la articolul 12.2. Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp.

Alegerea materialelor traditionale se face in conformitate cu prescriptiile referitoare la constructii existente.

12.5. Reguli speciale

12.5.1. Fatade comerciale – vitrine

Dispozitiile se aplica la toate imobilele existente.

Documentatiile pentru autorizarile acestor lucrari vor fi insotite de plan de situatie, releveu al fatadei care se modifica si fotografii ale fatadelor invecinate.

Din proiectul de modificare trebuie sa rezulte la o scara suficienta (ex.: 1:50) modul de tratare a golurilor, tratamentul structurii, propunerile de amenajari interioare, valorificarea elementelor existente. Documentatia se va completa cu detalii privind inscriptiile proiectate (numar, dispozitii, dimensiuni, materiale, culoare, iluminare) si memoriu explicativ.

12.5.2. Vitrine la strada

Insertia acestui tip de vitrine va trebui sa respecte ritmul parcelarului; regruparea mai multor localuri insiruite sau instalarea unui local comercial ce transcede una sau mai multe separatoare nu se va transpune intr-o singura vitrina.

Modenatura vitrinei va corespunde ritmului si decupajului parcelar, marcat prin succesiunea cladirilor. Daca arhitectura cladirii sau compozitia generala a strazii permit, o iesire in relief de max. 0,20 m va putea fi permisa.

Daca nu, vitrinele vor fi retrase de la planul fatadei cu min. 0,20 m.

Vitrinele se vor limita la parterul cladirilor si nu vor putea depasi nivelul inferior al golurilor de la primul etaj (balcoanele si balustradele decorative vor ramane libere).

Pentru imobilele vechi, cu goluri la parter, vechile strapungeri (goluri) vor fi conservate sau reconstituite cu ocazia operatiunilor de amenajare. Se interzice comasarea golurilor sau desfiintarea reazemului central.

12.5.3. Firme, materiale si culori

Firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii de catre serviciul de urbanism al primariei. Cererile de autorizatie se vor insoti cu documente grafice necesare intelegerii proiectului si cu esantioane de materiale si culori.

Se interzic mari suprafete unite in plastic stralucitor, metal polisat sau sticla reflectorizanta, pictura sau afisaj permanent pe geamuri.

In cazul in care se utilizeaza metal pentru realizarea suportilor vitrinelor, accesoriile vor fi din acelasi material lacuit.

Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.

Se interzic:

- dispozitive sclipitoare;

- inscriptii luminoase care defileaza;

- inscriptii sub marchize sau cornise;

- inscriptii pe balcoane, cornise sau acoperisuri;

- reclame pe zid.

Se autorizeaza inscriptii privind natura activitatii excluzand orice publicitate de marca.

Se recomanda materiale de calitate, grafisme care figureaza simbolic activitatea, efecte de transparenta si decupaj.

Insemnele paralele cu fatada se vor limita la una pe aceeasi linie a fatadei si la lungimea vitrinei, respectand trama parcelara daca mai multe parteruri de cladiri alipite sunt alipite prin aceeasi functiune.

Insemnele perpendiculare pe fatada vor fi cat mai reduse.

12.5.4. Imprejmuiri

Imprejmuirile existente cu rol deosebit in decorul urban se vor conserva si proteja.

Imprejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidarie, grilaje sau plantatii de gard viu. Cele din zidarie se vor supune prescriptiilor relative la constructiile noi sau existente.

Articolul. 13 – Parcaje

Parcarea vehiculelor trebuie sa fie asigurata pentru constructiile noi sau transformarile constructiilor existente care au ca rezultat sporirea ariei locuibile cu mai mult de un apartament.

Parcajele trebuie amenajate daca e posibil pe aceeasi unitate funciara. In caz de imposibilitate tehnica, economica sau reglementara de a putea amenaja numarul de locuri de parcare pe care le are in deficit, constructorul este obligat sa construiasca pe alt teren (la max. 300 m de primul) cu conditia sa faca dovada ca realizeaza aceste locuri. El poate de asemenea sa incredinteze realizarea unui organ abilitat de colectivitatea locala sa colecteze fonduri in acest scop.

In mod tranzitoriu constructorul va putea satisface aceasta cerere printr-un angajament de cumparare sau de locatie de spatiu pentru parcaje, corespunzator numarului reglementar.

Articolul. 14 Spatii libere plantate

14.1. Spatii verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice.

14.2. Arborii izolati si de aliniament

Fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar.

Amplasamentele rezervate pentru amenajari de spatii verzi publice se supun unor operatiuni complexe ale caror documentatii se supun autorizarii de catre serviciul de urbanism al primariei si au interdictie temporara de construire.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul. 15 Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

Se respecta coeficientul existent.

Articolul. 16 – Depasiri ale CUT

Se respecta valoarea CUT existenta

ZONA ZIR 3

Cuprinde subzona SIR 3a

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1. De la 1.1 la 1.3 – conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice sau private

Se mentin, se restaureaza sau se reamenajeaza spatii verzi tratate sau care vor fi tratate ca spatii verzi publice (cu precadere SIR 3a)

1.5. Suprafata construita la sol a noilor constructii

Suprafetele construite la sol ale noilor constructii se vor determina cu precizie printr-un plan urbanistic de detaliu insotit de un material documentar care sa faca referiri la cladirile din vecinatate.

Articolul 2. Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

- antrepozite si adaposturi care nu sunt legate de activitatea administrativa exercitata in limitele zonei;

- alte terenuri aferente pentru stationarea vehiculelor, decat cele existente si propuse (marcate pe plansa de circulatii).

Pana la data aprobarii unui plan urbanistic de detaliu aferente, se instituie interdictie temporara de construire.

Articolul 3. Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Sunt admise constructiile de locuit, echipamente si activitati neinterzise la art. 1 cum ar fi:

- extinderi minore ale instalatiilor existente sau legate de o activitate a zonei (garaje, centrale termice …) sub rezerva aplicarii reglementarilor din articolele 10, 11, 12;

- implantari de mobilier urban (cabine telefonice, instalatii sanitare) corpuri de iluminat, sub rezerva autorizarii acestora de catre serviciul de urbanism al primariei;

- sapaturi pentru crearea de echipamente publice sau private (parcaje, cladiri comerciale, cladiri culturale). Eliberarea autorizatiei de construire necesita obtinerea avizului preliminar al serviciului de urbanism al primariei;

- reamenajari de spatii verzi publice (toate terenurile cu spatiu verde existente).

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4. Accese si strazi

Conform R.G.

Accesele noi vor satisface aceleasi conditiuni ca si cele existente.

Amenajarile publice sau private destinate circulatiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui sa faca obiectul unei autorizatii conform indicatiilor din preambul, cu precizarea dispozitiilor de amenajare, imbracaminti, mobilier urban, semnalizare.

4.3. Imbracamintea cailor de circulatie

Imbracamintile vechi, autentice tip pavaj sau dalaj pot fi doar conservate si restaurate.

Se autorizeaza suprafete turnate a caror culoare va fi supusa avizarii.

Articolul Retele tehnico-edilitare

Conform R.G.

5.2. Apa

Nu se prevad modificari majore la sistemul de alimentare cu apa

5.3. Canalizare

Pentru scurgerea apelor meteorice se vor asigura guri de scurgere asezate din 50 in 50 m.

Reteaua existenta se va moderniza. Nu se prevad modificari majore la sistemul de canalizare.

5.4. Electricitate

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumul particular, cat si iluminatul public, ca si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate.

Acolo unde solutia nu va putea fi aplicata, sau, in mod tranzitoriu, pana la refacerea retelelor existente, se pot tolera unele trasee pe fatada, cu conditia de a fi cat mai putin vizibile.

Modificarile de parcurs aerian se vor supune avizului serviciului de urbanism al primariei.

Cu ocazia modificarilor sau refacerilor de retele sau de lucrari de fatada se vor inlatura orice elemente parazitare, retele inutile si suporturile lor.

Pentru executarea racordurilor la cladiri se vor utiliza firide de bransament adecvate (constructie metalica), incastrate in zidarie.

Pentru eliminarea antenelor individuale, folosite pentru statiile de radio si televiziune, cat si a antenelor parabolice pentru satelit se recomanda retele C.A.T.V.

5.5. Gaze

Toate conductele din afara cladirilor vor fi ingropate.

Cofretele, contoarele si casele de reglare vor fi mascate.

Orice creare de noi retele ingropate, aprobate, trebuie, inainte de executie, sa aiba avize de specialitate.

5.6. Alte surse de incalzire

Nu se vor monta captatoare solare pentru incalzire si prepararea apei calde menajere.

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

Se va pastra parcelarul existent neschimbat sau se va modifica, in cazul in care pe baza unor cercetari arheologice si/sau istorice va aparea necesitatea restituirii formei si dimensiunilor originale.

Articolul 7 – Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform R.G.

Se pot autoriza retrageri sau avansari fata de aliniament a unor parti de deasupra parterului, in limitele regulamentelor strazilor. Consolele nu vor putea depasi 0,60 m fata de aliniament.

Pentru constructiile cu valoare de monument sau ambientala se considera ca aliniament zidul imobilului existent, oricare ar fi pozitia acestui zid in raport cu cladirile invecinate.

In cazul parcelelor in suprafata egala sau mai mare de 600 m2, orice noua constructie se va realiza cu retragere fata de aliniament, in conditiile prezentarii unui plan urbanistic de detaliu complet.

In cazul in care o operatie de ansamblu va avea ca rezultat degajarea pe o parte din fatada spre strada a unui spatiu liber interior, tratabil ca o curte dalata, acest spatiu va trebui sa fie inchis la aliniamentul strazii printr-un gard sau un grilaj peste soclu zidit

Articolul 8 – Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

Pentru pastrarea caracterului specific al zonei,

Distantele dintre cladiri se vor dimensiona conform caracterului actual al zonei.

Articolul Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

Distantele dintre cladiri se vor dimensiona subordonat regulilor functionale specifice, dar nu vor fi mai mici de 4 m.

Articolul Suprafete construite la sol

Se defineste prin planuri urbanisticede detaliu (vezi art. 1 - pct. 1.5).

Articolul Inaltimea constructiilor

De regula, inaltimea constructiilor are determinari functionale.

Se recomanda sa nu depaseasca limita generala zonala de inaltime de maximum 14 m.

Nu se recomanda micsorarea inaltimii constructiilor existente in raport cu limita maxima recomandata mai sus.

11.2. Constructii noi

Cand nu este posibila comparatia cu cladiri alaturate, inaltimea absoluta se limiteaza la 14m masurati de la terenul natural la coama acoperisului.

Se recomanda luarea in considerare acolo unde este cazul ca termen de referinta, media inaltimilor cladirilor existente.

Daca terenul natural are o panta sub 5%, inaltimea maxima la coama se calculeaza pornind de la cota de nivel mediu a parcelei, masurata pe aliniamentul la strada.

Daca terenul natural prezinta o panta peste 5%, inaltimea maxima la coama trebuie sa se masoare la jumatatea distantei dintre punctul cu cota minima si cota maxima.

Daca se implanteaza intre doua constructii existente, noua cladire va fi la cornisa cu 1,00 m mai jos/ sus fata de cladirea existenta si cu 1,5 m, la coama, mai jos/ sus fata de cladirea existenta.

Daca se implanteaza intre o cladire existenta si un spatiu neconstruit, diferenta de 1,00 m la cornisa si 1,5 m la coama se raporteaza la cladirea existenta.

Articolul Aspect exterior

Conform R.G.

In masura conformarii cu cerintele functionale se recomanda ca arhitectura si plastica constructiilor sa se armonizeze cu caracterul zonei protejate.

12.2. Se interzic:

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii sau folosirea de materiale traditionale nespecifice regiunii;

- imitarea materialelor naturale (ex.: piatra, lemn, simulari de paramete etc.);

- utilizarea tamplariei metalice (pentru usi, ferestre, porti, garaje sau antrepozite);

- utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament (caramizi, placi de b.c.a. etc.);

- paramente sau elemente de beton armat lasate aparente, buciardate sau brut-decofrate decat daca cofrajele, granulometria si culoarea agregatelor si cimentului sunt acceptate de catre reprezentantul sectorului de urbanism al primariei in conditiile indicate in cap. I.

12.3. Reguli privind cladirile existente

Cererile de autorizatie pentru orice modificare, chiar partiala a unei cladiri trebuie insotite de un releveu al cladirii si o prezentare a starii corespunzatoare datei de depunere a cererii. Documentatia trebuie sa fie intocmita conform legislatiei in vigoare.

Daca imobilul se gaseste de-a lungul unei strazi se vor preciza date privind profilul strazii, fatadele invecinate, desfasurari ale ambelor fronturi stradale. Se vor adauga la dosar fotografii si/ sau fotomontaje cu situatie existenta.

Cladirile cu valoare de monument sau ambientala trebuie sa reprimeasca aspectul si caracterul original prin suprimarea adaugirilor posterioare, mai putin cele cu valoare istorica, arheologica sau arhitecturala intrinseca. In acest ultim caz ele se vor restaura in acelasi regim cu cladirea.

Se vor suprima retele si conducte parazite.

12.3.2. Materiale

Zidariile din piatra sau elemente din piatra de talie (placaje la socluri sau la elemente de structura, elemente de modenatura: cornise, bandouri, subasmente) se vor trata aparent. Daca aceste elemente au suferit acoperiri cu tencuieli sau zugraveli, ele vor fi degajate de acoperiri si repuse in starea originara. Pietrele deteriorate vor fi inlocuite prin elemente de aceeasi culoare, profil si marime ca cele originare. Se admite si utilizarea pietrei artificiale cu conditia ca, pe baza de mostre (granulatii, culoare etc.) aceasta sa se identifice cu cea naturala.

In masura conformarii cu cerintele functionale se recomanda ca arhitectura si plastica constructiilor sa se armonizeze cu caracterul zonei protejate.

Tencuiala va lasa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramente, care vor trebui sa se restaureze.

12.3.3. Goluri in ziduri

Noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si proportionate corelat cu golurile existente la aceeasi cladire sau la cele vecine.

12.3.4. Tamplarie exterioara

In cladirile cu valoare ambientala, refacerea tamplariei se va face identic atunci cand exista elemente martor; cand nu exista, refacerea se va face dupa un model relevat pe o constructie de acelasi tip si din aceeasi epoca, cu respectarea prevederilor art. 12.2.

12.3.5. Acoperisuri

Se interzic urmatoarele materiale:

azbociment;

materiale plastice;

Acoperisurile vor trebui sa fie in terasa, in concordanta cu caracterul acestui ZIR

Cosurile de fum si de ventilatie se vor realiza dupa modele existente. Cosurile originare din caramida aparenta se vor rostui cu mortar, iar cele tencuite vor relua aspectul fatadelor de acelasi tip. Coronamentele si capacele se vor face la fel cu vechile modele.

Se interzic: cosuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton si diverse sisteme de ventilatie mecanica aparente.

12.4. Reguli relative la constructiile noi

Nici o prescriptie privind forma, modenatura sau tehnica de constructii nu este definita pentru a nu se aduce restrictii utilizarii unor procedee inovatoare care sa permita implantarea de elemente contemporane integrabile.

Se vor lua in considerare doar:

- asigurarea perenitatii cladirilor prin utilizarea de materiale care asigura o buna conservare;

- grija pentru integrarea in coerenta generala a zonei.

12.4.2. Materiale

Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp.

Alegerea materialelor traditionale se face in conformitate cu prescriptiile referitoare la constructii existente.

12.5. Reguli speciale

12.5.1. Fatade comerciale – vitrine

Dispozitiile se aplica la toate imobilele existente.

Documentatiile pentru autorizarile acestor lucrari vor fi insotite de plan de situatie, releveu al fatadei care se modifica si fotografii ale fatadelor invecinate. Din proiect trebuie sa rezulte la o scara suficienta (ex.: 1:50) modul de tratare a golurilor, tratamentul structurii, propunerile de amenajari interioare. Documentatia se va completa cu detalii privind inscriptiile proiectate (numar, dispozitii, dimensiuni, materiale, culoare, iluminare) si memoriu explicativ.

In cazul modificarii imobilelor existente, vestigiile care s-ar putea descoperi cu aceasta ocazie se vor restaura, reintegra si pune in valoare.

12.5.2. Vitrine la strada

Insertia acestui tip de vitrine va trebui sa respecte ritmul celor deja existente si sa fie in conformitate cu caracterul zonei

Vitrinele se vor limita la parterul cladirilor si nu vor putea depasi nivelul inferior al golurilor de la primul etaj (balcoanele si balustradele decorative vor ramane libere).

12.5.3. Firme, materiale si culori

Firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii de catre serviciul de urbanism al primariei. Cererile de autorizatie se vor insoti cu documente grafice necesare intelegerii proiectului si cu esantioane de materiale si culori.

Se interzic mari suprafete unite in plastic stralucitor, metal polisat sau sticla reflectorizanta, pictura sau afisaj permanent pe geamuri.

Se interzic materialele care se degradeaza rapid.

Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.

12.5.4. Imprejmuiri

Imprejmuirile existente cu rol deosebit in decorul urban se vor conserva si proteja.

Imprejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidarie, grilaje sau plantatii de gard viu. Cele din zidarie se vor supune prescriptiilor relative la constructiile noi sau existente.

Articolul 13 – Parcaje

Parcarea vehiculelor trebuie sa fie asigurata pentru constructiile noi sau transformarile constructiilor existente care au ca rezultat sporirea ariei locuibile cu mai mult de un apartament.

Parcajele se vor mentine pe actualele locuri existente iar inafara celor propuse (vezi plansa de circulatii) sunt interzise alte spatii destinate parcarii

Articolul Spatii libere plantate

14.1. Spatii verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice.

O tratare speciala din punct de vedere peisagistic va avea Parcul Central (SIR 3a)

14.2. Arborii izolati si de aliniament

Fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar. Pentru SIR 3a se vor prevede masuri speciale din punct de vedere peisager.

Amplasamentul rezervat pentru spatiu verde public are interdictie temporara de construire.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

Se respecta coeficientul existent.

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

Fara obiect

ZONA ZIR 4

contine subzona SIR 4a

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1. De la 1.1 la 1.3 – conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice sau private

Se mentin, se restaureaza sau se reamenajeaza spatiile verzi tratate sau care vor fi tratate cu spatii verzi publice

In spatiile publice sau private (ganguri acces imobile, curti interioare etc.) care depind sau sunt limitate de imobile protejate prin Lista Monumentelor Istorice, modificarile si restaurarile se fac conform dispozitiilor in vigoare, cu acordul si sub controlul autoritatilor competente.

1.5. Suprafata construita la sol a noilor constructii

Suprafetele construite la sol ale noilor constructii se vor determina cu precizie printr-un plan urbanistic de detaliu insotit de un material documentar care sa faca referiri la cladirile din vecinatate.

Articolul 2. Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

- antrepozite si adaposturi care nu sunt legate de activitatea rezidentiala exercitata in limitele zonei;

- constructii destinate cresterii animalelor mari;

- crearea sau amenajarea de terenuri aferente pentru stationarea vehiculelor.

Articolul 3. Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Sunt admise constructiile de locuit, echipamente si activitati neinterzise la art. 1 cum ar fi:

- extinderi minore ale instalatiilor existente sau legate de o activitate a zonei (garaje, centrale termice …) sub rezerva aplicarii reglementarilor din articolele 10, 11, 12;

- implantari de mobilier urban (cabine telefonice, instalatii sanitare, corpuri de iluminat) sub rezerva autorizarii acestora de catre serviciul de urbanism al primariei;

- sapaturi pentru crearea de echipamente publice sau private (parcaje, cladiri comerciale, cladiri culturale). Eliberarea autorizatiei de construire necesita obtinerea avizului preliminar al serviciului de urbanism al primariei;

- reamenajari de spatii verzi publice.

Elementele vizibile sau edificate in suprastructura pentru folosirea constructiilor ingropate (guri de iluminare sau ventilare, instalatii termice) se vor integra cu grija.

Lucrarile subterane se vor autoriza in prealabil de catre organele competente.

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4. Accese si strazi

Conform R.G.

Accesele noi vor satisface aceleasi conditiuni ca si cele existente.

Gruparile de parcaje sau garaje dispuse pe parcele trebuie constituite in asa fel incat sa pastreze un spatiu de manevra in interiorul acestora si sa prezinte un singur acces spre strada publica.

Amenajarile publice sau private destinate circulatiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui sa faca obiectul unei autorizatii conform indicatiilor din preambul, cu precizarea dispozitiilor de amenajare, imbracaminti, mobilier urban, semnalizare.

4.3. Imbracamintea cailor de circulatie

Imbracamintile vechi, autentice tip pavaj sau dalaj pot fi doar conservate si restaurate.

Se autorizeaza suprafete turnate a caror culoare va fi supusa avizarii.

Articolul Retele tehnico-edilitare

Conform R.G.

5.2. Apa

Se recomanda modernizarea bransamentelor existente si a sistemului de inregistrare a debitului de apa. Nu se prevad modificari majore in ceea ce priveste alimentarea cu apa.

Se vor monta hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor.

5.3. Canalizare

Pentru scurgerea apelor meteorice se vor asigura guri de scurgere asezate din 50 in 50 m.

Nu se prevad modificari majore la sistemul de canalizare.

5.4. Electricitate

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumului particular, cat si iluminatului public, ca si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate.

Modificarile de parcurs aerian se vor supune avizului serviciului de urbanism al primariei.

Cu ocazia modificarilor sau refacerilor de retele sau de lucrari de fatada se vor inlatura orice elemente parazitare, retele inutile si suporturile lor.

Nu se prevad modificari majore de retele de energie electrica

5.5. Gaze

Toate conductele din afara cladirilor vor fi ingropate.

Cofretele, contoarele si casele de reglare vor fi mascate.

Orice creare de noi retele ingropate aprobate trebuie, inainte de executie, sa aiba avize de specialitate.

5.6. Alte surse de incalzire

Nu se vor monta captatoare solare pentru incalzire si prepararea apei calde.

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

Se va pastra parcelarul existent neschimbat sau se va modifica in cazul in care pe baza unor cercetari arheologice si/sau istorice va aparea necesitatea restituirii formei si dimensiunilor originale.

Regruparile vor avea in vedere, pe cat posibil, restituirea, prin dimensionarea si formarea parcelelor, a vechiului parcelar traditional si ierarhizarea lor.

Articolul Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform R.G.

Se pot autoriza retrageri sau avansari fata de aliniament a unor parti de fatade de deasupra parterului in limitele regulamentelor strazilor. Consolele nu vor putea depasi 0,60 m fata de aliniament.

In cazul parcelelor cu o latime la strada de minimum 35 m constructiile la aliniament pot avea parti de fatada retrase in asa fel incat sa sugereze ritmul parcelarului traditional.

Amenajarea si imbracamintea terenului dintre aliniament si retragerea de fatada vor fi supuse unei tratari specifice domeniului public din zona.

Pentru constructiile cu valoare de monument sau ambientala se considera ca aliniament zidul imobilului existent, oricare ar fi pozitia acestui zid in raport cu cladirile invecinate.

In cazul parcelelor in suprafata egala sau mai mare de 600 m2, orice noua constructie se va realiza cu retragere fata de aliniament, in conditiile prezentarii unui plan urbanistic de detaliu, complet.

Articolul Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

Pentru parcelele cu latimea la strada sub 35 m si o adancime de max. 15 m de la aliniamentul strazii, orice noua constructiei trebuie construita pe limitele separatoare adiacente circulatiei, fara dispozitii speciale sau servituti de teren.

Cand adancimile depasesc 15 m orice noua cladire se va putea construi:

- fie pe limitele separatoare, daca parcelele vecine au o constructie sau un zid de sprijin, sub rezerva respectarii articolului 11 ;

- fie retras fata de limitele separatoare, daca parcelele vecine nu au constructii sau ziduri de sprijin. In acest caz, distanta masurata pe orizontala din orice punct al cladirii la cel mai apropiat punct al limitei separatoare va trebui sa fie egala cu cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3 m.

Pentru parcele a caror latime la strada atinge 35 m, orice noua constructie poate fi retrasa de la limitele separatoare. In acest caz, distanta masurata pe orizontala de la orice punct al cladirii la punctul cel mai apropiat al limitei separatoare trebuie sa fie egala cu cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3 m.

Pe parcelele din imediata vecinatate a zonei de masiv vegetal orice noua constructie trebuie retrasa de la limitele de fund de lot pentru realizarea sau mentinerea unor amenajari peisagisice (spatiu verde). Acest spatiu verde va fi un “tampon” intre zona ZIR 4 si elementele de cadru natural din imediata vecinatate.

Articolul Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

Cladirile situate pe aceeasi parcela trebuie astfel amplasate incat prospectul sa permita o luminare suficienta a oricarui geam de la o camera de locuit. Acest prospect va fi determinat inscriind constructiile intr-un unghi definit de o oblica la 600 de la parapetul celei mai joase ferestre.

Distanta dintre doua ferestre asezate fata in fata nu poate fi mai mica de 3 m.

Articolul Suprafete construite la sol

In prevederile PUG, fara a denatura caracterul zonei

Articolul Inaltimea constructiilor

11.1. Constructii existente

Cladirile care se conserva si se restaureaza trebuie pastrate ca volum general sau reduse la volumele originale cu exceptia cazului cand se impune anumite modificari.

Orice modificare a inaltimii cladirilor care pot fi conservate, ameliorate sau inlocuite trebuie justificata prin desene, machete, fotomontaje sau oricare alt mijloc care permite reprezentarea insertiei in sit, inclusiv raportul cu cladirile invecinate.

11.2. Constructii noiCand nu este posibila comparatia cu cladiri alaturate inaltimea absoluta se limiteaza la 9 m masurati de la terenul natural la coama acoperisului.

Se recomanda luarea in considerare - acolo unde este cazul - ca termen de referinta, media inaltimilor cladirilor existente.

Daca terenul natural are o panta sub 5%, inaltimea maxima la coama se calculeaza pornind de la cota de nivel mediu a parcelei, masurata pe aliniamentul la strada.

Daca terenul natural prezinta o panta peste 5%, inaltimea maxima trebuie sa se masoare la jumatatea distantei dintre punctul cu cota minima si cota maxima.

Daca se implanteaza intre doua constructii existente, noua cladire va fi la cornisa cu 1,00 m mai jos/ sus fata de cladirea existenta si cu 1,5 m la coama mai jos/ sus fata de cladirea existenta.

In interiorul parcelelor se aplica aceleasi reguli in raport cu cladirile alipite.

In toate cazurile, propunerile se vor justifica prin desene, machete, foromontaje care sa sustina insertia in sit.

Articolul Aspect exterior

Conform R.G.

12.2. Se interzic:

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii sau folosirea de materiale traditionale nespecifice regiunii;

- imitarea materialelor naturale (ex.: piatra, lemn), simulari de paramete etc.;

- utilizarea tamplariei metalice (pentru usi, ferestre);

- utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament (caramizi, b.c.a.);

- paramente sau elemente de beton armat lasate aparente, buciardate sau brut-decofrate decat daca cofrajele, granulometria si culoarea agregatelor si cimentului sunt acceptate de catre reprezentantul sectorului de urbanism al primariei in conditiile indicate in preambul.

12.3. Reguli privind cladirile existente

Cererile de autorizatie pentru orice modificare, chiar partiala a unei cladiri trebuie insotite de un releveu al cladirii si o prezentare a starii corespunzatoare datei de depunere a cererii. Documentatia trebuie sa fie intocmita conform legislatiei in vigoare.

Cladirile cu valoare de monument sau ambientala trebuie sa reprimeasca aspectul si caracterul original prin eliminarea adaugirilor posterioare, mai putin cele cu valoare istorica, arheologica sau arhitecturala intrinseca. In acest ultim caz ele se vor restaura in acelasi regim cu cladirea.

Se vor suprima retele si conducte parazite.

Se vor urmari revenirea la forma initiala a decoratiilor si a golurilor, precum si a acoperisurilor si a compozitiei, conceptiei si profilelor tamplariei exterioare.

Descoperirea in timpul lucrarilor a fragmentelor de arhitectura veche (arce, basoreliefuri, muluri, elemente de lemn, vitrine) si/ sau a vestigiilor arheologice necunoscute la data eliberarii autorizatiei, se va anunta forurilor autorizate pentru a decide mentinerea si restaurarea lor. Lucrarea nu va continua pana la stabilirea destinatiei elementelor.

12.3.2. Materiale

Zidariile din piatra sau elemente din piatra de talie (placaje la socluri sau la elemente de structura, elemente de modenatura: cornise, bandouri, subasmente) se vor trata aparent. Daca aceste elemente au suferit acoperiri cu tencuieli sau zugraveli, ele vor fi degajate de acoperiri si repuse in starea originara. Pietrele deteriorate vor fi inlocuite prin elemente de aceeasi culoare, profil si marime ca cele originare. Se admite si utilizarea pietrei artificiale cu conditia ca, pe baza de mostre (granulatii, culoare etc.) aceasta sa se identifice cu cea naturala.

Tencuielile si zugravelile vor fi in tente naturale sau colorate, cu excluderea tencuielilor pe baza de ciment pur.

Ele se vor executa din mortar de var si nisip in tonalitati inspirate din cele vechi, conservate sau restaurate de specialisti.

Tencuiala va lasa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramente, care vor trebui sa se restaureze.

Nu se recomanda finisaje de tip rustic, imitari de efecte, rostuiri false, tencuieli plastice realizate cu ruloul sau cu raschete.

12.3.3. Noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si proportionate corelat cu golurile existente la aceeasi cladire sau la cele vecine.

12.3.4. Tamplarie exterioara

In cladirile cu valoare de monument sau ambientala, refacerea tamplariei se va face identic atunci cand exista elemente martor; cand nu exista, refacerea se va face dupa un model relevat pe o constructie de acelasi tip si din aceeasi epoca.

Este posibila utilizarea tamplariei de tip PVC dar doar cea care imita culoarea lemnului

12.3.5. Acoperisuri

Se interzic urmatoarele materiale:

azbociment;

materiale plastice;

carton astfaltat;

tabla;

Acoperisurile vor trebui sa conserve materialele si forma originala.

Pantele vor determina alegerea materialului adecvat.

Se interzice inlocuirea acoperisurilor existente cu acoperisuri terasa.

Zincul nu va fi admis decat in cazuri limitate, acolo unde a fost initial aplicat, sau pe parti nevizibile. El va fi utilizat la accesorii ca: jgeaburi, burlane, tuburi de ventilatie etc. si va fi lacuit cu tenta inchisa la culoare.

Partile metalice ale acoperisurilor (racorduri pentru scurgerea apelor pluviale), dace se vor executa din tabla de zinc, aceasta se va lacui in tente de culoare inchisa.

Cosurile de fum si de ventilatie se vor restaura sau se vor realiza dupa modele existente. Cosurile originare din caramida aparenta se vor rostui cu mortar, iar cele tencuite vor relua aspectul fatadelor de acelasi tip. Coronamentele si capacele se vor face la fel cu vechile modele.

Se interzic: cosuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton si diverse sisteme de ventilatie mecanica aparente. Elementele de imbunatatire a tirajului se vor amplasa discret.

12.3.6. Elemente secundare

Lucrarile vechi de feronerie se vor conserva si restaura (grilaje, balcoane, decoratii etc.). Modelele noi se vor apropia cat mai mult de cele existente.

Pentru protectia golurilor se interzice amplasarea grilajelor de protectie fixe la exteriorul golurilor, precum si folosirea grilajelor tip „acordeon”.

Se autorizeaza folosirea geamurilor clare. Se interzice folosirea geamurilor reflectorizante, metalizate, ori de tip PVC din materiale contrastante. Se vor folosi doar materiale care au culoarea lemnului

Se vor folosi usi exterioare de lemn ale caror compozitii, proportii si desen vor fi compatibile cu specificul cladirii. Lemnul va fi tratat sau vopsit, urmarind caracterul de epoca al edificiului.

La imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avanseaza in spatiul public.

Se autorizeaza suprimarea adaosurilor create ulterior constructiilor originale, cu prilejul lucrarilor de restaurare sau refacere a fatadei.

Pe terenul curtilor imobilele existente fara valoare de monument sau ambientala se pot autoriza imbracaminti din asfalt sau ciment, pe suprafete nevizibile din spatiul public.

12.4. Reguli relative la constructiile noi

Nici o prescriptie privind forma, modenatura sau tehnica de constructii nu este definita pentru a nu se aduce restrictii utilizarii unor procedee inovatoare care sa permita implantarea de elemente contemporane integrabile.

Se vor lua in considerare doar:

- asigurarea perenitatii cladirilor prin utilizarea de materiale care asigura o buna conservare;

- grija pentru integrarea in coerenta generala a zonei.

12.4.2. Materiale

Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp.

Alegerea materialelor traditionale se face in conformitate cu prescriptiile referitoare la constructii existente.

12.5. Reguli speciale

12.5.1. Firme, materiale si culori

Firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii de catre serviciul de urbanism al primariei. Cererile de autorizatie se vor insoti de documente grafice necesare intelegerii proiectului si cu esantioane de materiale si culori.

Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.

Se interzic:

- dispozitive sclipitoare;

- inscriptii luminoase care defileaza;

- inscriptii sub marchize sau cornise;

- inscriptii pe balcoane, cornise sau acoperisuri;

- reclame pe zid.

Se autorizeaza inscriptii privind natura activitatii excluzand orice publicitate de marca.

Se recomanda materiale de calitate, grafisme care figureaza simbolic activitatea, efecte de transparenta si decupaj.

12.5.2. Imprejmuiri

Cand imprejmuirile pe aliniament sau pe limitele de proprietate nu exista, aceste limite se vor materializa printr-o linie de pavaj implantata pe sol.

Imprejmuirile existente cu rol deosebit in decorul urban se vor conserva si proteja.

Imprejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidarie, grilaje sau plantatii de gard viu. Cele din zidarie se vor supune prescriptiilor relative la constructiile noi sau existente.

Articolul 13 – Parcaje

Conform R.G.

Parcajele trebuie amenajate daca e posibil pe aceeasi unitate funciara. In caz de imposibilitate tehnica, economica sau reglementara de a putea amenaja numarul de locuri de parcare pe care le are in deficit, constructorul este obligat sa construiasca pe alt teren (la max. 300 m de primul) cu conditia sa faca dovada ca realizeaza aceste locuri. El poate de asemenea sa incredinteze realizarea unui organ abilitat de colectivitatea locala sa colecteze fonduri in acest scop.

In mod tranzitoriu constructorul va putea satisface aceasta cerere printr-un angajament de cumparare sau de locatie de spatiu pentru parcaje, corespunzator numarului reglementar.

Articolul 14 – Spatii libere plantate

14.1. Spatii verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice.

14.2. Arborii izolati si de aliniament fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul 15 – Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

Se recomanda respectarea lui C.U.T.-ul existent in zona

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

Nu se recomanda depasirea valorii existente in zona. Cazurile speciale se vor analiza de catre serviciul de urbanism al primariei.

ZONA ZIR 5

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1. De la 1.1 la 1.3 – conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice sau private

Se mentin, se restaureaza sau se reamenajeaza spatii verzi tratate sau care vor fi tratate ca spatii verzi publice

1.5. Suprafata construita la sol a noilor constructii

Suprafetele construite la sol ale noilor constructii se vor determina cu precizie printr-un plan urbanistic de detaliu insotit de un material documentar care sa faca referiri la cladirile din vecinatate.

Articolul 2. Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

- antrepozite si adaposturi care nu sunt legate de activitatea comerciala sau artizanala exercitata in limitele zonei;

- constructii destinate cresterii animalelor mari;

Pana la data aprobarii unui plan urbanistic de detaliu aferent, se instituie interdictie temporara de construire.

Articolul 3. Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Sunt admise constructiile de locuit, echipamente si activitati neinterzise la art. 1 cum ar fi:

- extinderi minore ale instalatiilor existente sau legate de o activitate a zonei (garaje, centrale termice …) sub rezerva aplicarii reglementarilor din articolele 10, 11, 12;

- lucrari pentru sapaturi arheologice (cu conditia indepartarii materialelor degajate);

- implantari de mobilier urban (cabine telefonice, instalatii sanitare) corpuri de iluminat, sub rezerva autorizarii acestora de catre serviciul de urbanism al primariei;

- sapaturi pentru crearea de echipamente publice sau private (parcaje, cladiri comerciale, cladiri culturale). Eliberarea autorizatiei de construire necesita obtinerea avizului preliminar al serviciului de urbanism al primariei;

- reamenajari de spatii verzi publice (in limitele existente ale unor terenuri cu aceeasi destinatie).

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4. Accese si strazi

Conform R.G.

Accesele noi vor satisface aceleasi conditiuni ca si cele existente.

Amenajarile publice sau private destinate circulatiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui sa faca obiectul unei autorizatii conform indicatiilor din preambul, cu precizarea dispozitiilor de amenajare, imbracaminti, mobilier urban, semnalizare.

4.3. Imbracamintea cailor de circulatie

Imbracamintile vechi, autentice tip pavaj sau dalaj pot fi doar conservate si restaurate.

Se autorizeaza suprafete turnate a caror culoare va fi supusa avizarii.

Articolul Retele tehnico-edilitare

Conform R.G.

5.2. Apa

Se recomanda modernizarea bransamentelor existente si a sistemului de inregistrare a debitului de apa.

5.3. Canalizare

Pentru scurgerea apelor meteorice se vor asigura guri de scurgere asezate din 50 in 50 m.

Legarea cladirilor la retea se va face prin camine de racord.

Reteaua existenta se va moderniza

5.4. Electricitate

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumul particular, cat si iluminatul public, ca si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate.

Acolo unde solutia nu va putea fi aplicata, sau, in mod tranzitoriu, pana la refacerea retelelor existente, se pot tolera unele trasee pe fatada, cu conditia de a fi cat mai putin vizibile.

Modificarile de parcurs aerian se vor supune avizului serviciului de urbanism al primariei.

Cu ocazia modificarilor sau refacerilor de retele sau de lucrari de fatada se vor inlatura orice elemente parazitare, retele inutile si suporturile lor.

Pentru executarea racordurilor la cladiri se vor utiliza firide de bransament adecvate (constructie metalica), incastrate in zidarie.

Pentru eliminarea antenelor individuale, folosite pentru statiile de radio si televiziune, cat si a antenelor parabolice pentru satelit se recomanda retele C.A.T.V.

5.5. Gaze

Toate conductele din afara cladirilor vor fi ingropate.

Cofretele, contoarele si casele de reglare vor fi mascate.

Orice creare de noi retele ingropate, aprobate, trebuie, inainte de executie, sa aiba avize de specialitate.

5.6. Alte surse de incalzire

Nu se vor monta captatoare solare pentru incalzire si prepararea apei calde menajere.

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

Se va pastra parcelarul existent neschimbat sau se va modifica, in cazul in care pe baza unor cercetari arheologice si/sau istorice va aparea necesitatea restituirii formei si dimensiunilor originale.

Articolul 7 – Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform R.G.

Pentru constructiile cu valoare de monument sau ambientala se considera ca aliniament zidul imobilului existent, oricare ar fi pozitia acestui zid in raport cu cladirile invecinate.

In cazul parcelelor in suprafata egala sau mai mare de 600 m2, orice noua constructie se va realiza cu retragere fata de aliniament, in conditiile prezentarii unui plan urbanistic de detaliu complet.

Articolul 8 – Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

Pentru pastrarea caracterului specific al zonei, distantele dintre cladiri se vor dimensiona conform caracterului actual al zonei.

Articolul Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

Distantele dintre cladiri se vor dimensiona subordonat regulilor functionale specifice, dar nu vor fi mai mici de 6 m.

Articolul Suprafete construite la sol

Se defineste prin planuri urbanisticede detaliu (vezi art. 1 - pct. 1.5).

Articolul Inaltimea constructiilor

De regula, inaltimea constructiilor are determinari functionale.

Se recomanda sa nu depaseasca limita generala zonala de inaltime de maximum 16-18 m.

Nu se recomanda micsorarea inaltimii constructiilor existente in raport cu limita maxima recomandata mai sus.

11.2. Constructii noi

Cand nu este posibila comparatia cu cladiri alaturate, inaltimea absoluta se limiteaza la 16 – 18 m masurati de la terenul natural la terasa locuintelor

Se recomanda luarea in considerare acolo unde este cazul ca termen de referinta, media inaltimilor cladirilor existente.

Articolul Aspect exterior

Conform R.G.

In masura conformarii cu cerintele functionale se recomanda ca arhitectura si plastica constructiilor sa se armonizeze cu caracterul zonei protejate.

12.2. Se interzic:

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii sau folosirea de materiale traditionale nespecifice regiunii;

- imitarea materialelor naturale (ex.: piatra, lemn, simulari de paramete etc.);

- utilizarea tamplariei metalice (pentru usi, ferestre, porti, garaje sau antrepozite);

- utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament (caramizi, placi de b.c.a. etc.);

- paramente sau elemente de beton armat lasate aparente, buciardate sau brut-decofrate decat daca cofrajele, granulometria si culoarea agregatelor si cimentului sunt acceptate de catre reprezentantul sectorului de urbanism al primariei in conditiile indicate in cap. I.

12.3. Reguli privind cladirile existente

Cererile de autorizatie pentru orice modificare, chiar partiala a unei cladiri trebuie insotite de un releveu al cladirii si o prezentare a starii corespunzatoare datei de depunere a cererii. Documentatia trebuie sa fie intocmita conform legislatiei in vigoare.

Daca imobilul se gaseste de-a lungul unei strazi se vor preciza date privind profilul strazii, fatadele invecinate, desfasurari ale ambelor fronturi stradale. Se vor adauga la dosar fotografii si/ sau fotomontaje cu situatie existenta.

Se vor suprima retele si conducte parazite.

12.3.2. Materiale

In masura conformarii cu cerintele functionale se recomanda ca arhitectura si plastica constructiilor sa se armonizeze cu caracterul zonei protejate.

12.3.3. Goluri in ziduri

Noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si proportionate corelat cu golurile existente la aceeasi cladire sau la cele vecine.

12.3.4. Tamplarie exterioara

La acoperirea balcoanelor se va tine cont de imaginea acestora perceputa din strada. Astfel pentru locuintele colective va fi obligatoriu ca toate balcoanele sa fie acoperite in acelasi mod si cu aceleasi materiale. Aceste materiale se vor incadra pe cat posibil in specificul zonei.

12.3.5. Acoperisuri

Se interzic urmatoarele materiale:

azbociment;

materiale plastice;

Acoperisurile vor trebui sa fie in terasa, in concordanta cu caracterul acestui ZIR

Cosurile de fum si de ventilatie se vor realiza dupa modele existente.

Se interzic: cosuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton si diverse sisteme de ventilatie mecanica aparente vizibile pe fatada.

12.4. Reguli relative la constructiile noi

Nici o prescriptie privind forma, modenatura sau tehnica de constructii nu este definita pentru a nu se aduce restrictii utilizarii unor procedee inovatoare care sa permita implantarea de elemente contemporane integrabile.

Se vor lua in considerare doar:

- asigurarea perenitatii cladirilor prin utilizarea de materiale care asigura o buna conservare;

- grija pentru integrarea in coerenta generala a zonei.

12.4.2. Materiale

Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp.

Alegerea materialelor traditionale se face in conformitate cu prescriptiile referitoare la constructii existente.

Articolul 13 – Parcaje

Parcarea vehiculelor trebuie sa fie asigurata pentru constructiile noi sau transformarile constructiilor existente care au ca rezultat sporirea ariei locuibile cu mai mult de un apartament.

Parcajele trebuie amenajate daca e posibil pe aceeasi unitate funciara. In caz de imposibilitate tehnica, economica sau reglementara de a putea amenaja numarul de locuri de parcare pe care le are in deficit, constructorul este obligat sa construiasca pe alt teren (la max. 300 m de primul) cu conditia sa faca dovada ca realizeaza aceste locuri. El poate de asemenea sa incredinteze realizarea, unui organ abilitat de colectivitatea locala sa colecteze fonduri in acest scop.

In mod tranzitoriu constructorul va putea satisface aceasta cerere printr-un angajament de cumparare sau de locatie de spatiu pentru parcaje, corespunzator numarului reglementar.

Articolul Spatii libere plantate

14.1. Spatii verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice.

14.2. Arborii izolati si de aliniament

Fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar.

Amplasamentul rezervat pentru spatiu verde public are interdictie temporara de construire.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

Se respecta coeficientul existent.

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

Se va respecta CUT existent

ZONA ZIR 6

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1. De la 1.1 la 1.3 – conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice sau private

Se mentin, se restaureaza sau se reamenajeaza spatiile verzi tratate sau care vor fi tratate cu spatii verzi publice    

ZIR 6 – cuprinde inclusiv cimitirele si zonele verzi din incinta curtilor bisericilor

In spatiile publice sau private (ganguri acces imobile, curti interioare, curti biserici etc.) care depind sau sunt limitate de imobile protejate prin Lista Monumentelor Istorice, modificarile si restaurarile se fac conform dispozitiilor in vigoare, cu acordul si sub controlul autoritatilor competente.

1.5. Suprafata construita la sol a noilor constructii

Suprafetele construite la sol ale noilor constructii se vor determina cu precizie printr-un plan urbanistic de detaliu insotit de un material documentar care sa faca referiri la cladirile din vecinatate.

Articolul 2. Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

- antrepozite si adaposturi care nu sunt legate de activitatea rezidentiala exercitata in limitele zonei;

- constructii destinate cresterii animalelor mari;

- crearea sau amenajarea de terenuri aferente pentru stationarea vehiculelor.

Articolul 3. Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Sunt admise constructiile de locuit, echipamente si activitati neinterzise la art. 1 cum ar fi:

- extinderi minore ale instalatiilor existente sub rezerva aplicarii reglementarilor din articolele 10, 11, 12;

- implantari de mobilier urban (instalatii sanitare, corpuri de iluminat) sub rezerva autorizarii acestora de catre serviciul de urbanism al primariei;

- sapaturi pentru crearea de echipamente publice sau private (parcaje, cladiri comerciale, cladiri culturale). Eliberarea autorizatiei de construire necesita obtinerea avizului preliminar al serviciului de urbanism al primariei;

- reamenajari de spatii verzi publice.

Elementele vizibile sau edificate in suprastructura pentru folosirea constructiilor ingropate (guri de iluminare sau ventilare, instalatii termice) se vor integra cu grija.

Lucrarile subterane se vor autoriza in prealabil de catre organele competente.

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4. Accese si strazi

Conform R.G.

Accesele noi vor satisface aceleasi conditiuni ca si cele existente si trebuie sa prezinte un singur acces spre strada publica.

Amenajarile publice sau private destinate circulatiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui sa faca obiectul unei autorizatii conform indicatiilor din preambul, cu precizarea dispozitiilor de amenajare, imbracaminti, mobilier urban, semnalizare.

4.3. Imbracamintea cailor de circulatie

Imbracamintile vechi, autentice tip pavaj sau dalaj pot fi doar conservate si restaurate.

Se autorizeaza suprafete turnate a caror culoare va fi supusa avizarii.

Articolul Retele tehnico-edilitare

Conform R.G.

5.2. Apa

Se recomanda modernizarea bransamentelor existente si a sistemului de inregistrare a debitului de apa. Nu se prevad modificari majore in ceea ce priveste alimentarea cu apa.

Se vor monta hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor.

5.3. Canalizare

Nu se prevad modificari majore la sistemul de canalizare.

5.4. Electricitate

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumului particular, cat si iluminatului public, ca si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate.

Modificarile de parcurs aerian se vor supune avizului serviciului de urbanism al primariei.

Cu ocazia modificarilor sau refacerilor de retele sau de lucrari de fatada se vor inlatura orice elemente parazitare, retele inutile si suporturile lor.

Nu se prevad modificari majore de retele de energie electrica

5.5. Gaze

Toate conductele din afara cladirilor vor fi ingropate.

Cofretele, contoarele si casele de reglare vor fi mascate.

Orice creare de noi retele ingropate aprobate trebuie, inainte de executie, sa aiba avize de specialitate.

Nu se prevad modificari majore de retele de gaze naturale

5.6. Alte surse de incalzire

Nu se vor monta captatoare solare pentru incalzire si prepararea apei calde.

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

Se va pastra parcelarul existent neschimbat sau se va modifica in cazul in care pe baza unor cercetari arheologice si/sau istorice va aparea necesitatea restituirii formei si dimensiunilor originale. Se vor pastra nemodificate cimitirele si incintele curtilor bisericesti

Articolul Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform R.G.

Amenajarea si imbracamintea terenului dintre aliniament si retragerea de fatada vor fi supuse unei tratari specifice domeniului public din zona.

Pentru constructiile cu valoare de monument sau ambientala se considera ca aliniament zidul imobilului existent, oricare ar fi pozitia acestui zid in raport cu cladirile invecinate.

In cazul parcelelor in suprafata egala sau mai mare de 600 m2, orice noua constructie se va realiza cu retragere fata de aliniament, in conditiile prezentarii unui plan urbanistic de detaliu, complet.

Articolul Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

Pentru parcelele cu latimea la strada sub 35 m si o adancime de max. 15 m de la aliniamentul strazii, orice noua constructiei trebuie construita pe limitele separatoare adiacente circulatiei, fara dispozitii speciale sau servituti de teren.

Nu se pot construi decat cladiri pentru intretinerea si protejarea zonelor verzi si/sau cimitire

Articolul Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

Cladirile situate pe aceeasi parcela trebuie astfel amplasate incat prospectul sa permita o luminare suficienta a oricarui geam

Articolul Suprafete construite la sol

In prevederile PUG, fara a denatura caracterul zonei

Articolul Inaltimea constructiilor

11.1. Constructii existente

Cladirile care se conserva si se restaureaza trebuie pastrate ca volum general sau reduse la volumele originale cu exceptia cazului cand se impune anumite modificari.

Orice modificare a inaltimii cladirilor care pot fi conservate, ameliorate sau inlocuite trebuie justificata prin desene, machete, fotomontaje sau oricare alt mijloc care permite reprezentarea insertiei in sit, inclusiv raportul cu cladirile invecinate.

11.2. Constructii noi

Se recomanda luarea in considerare - acolo unde este cazul - ca termen de referinta, media inaltimilor cladirilor existente.

In toate cazurile, propunerile se vor justifica prin desene, machete, foromontaje care sa sustina insertia in sit.

Articolul Aspect exterior

Conform R.G.

12.2. Se interzic:

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii sau folosirea de materiale traditionale nespecifice regiunii;

- imitarea materialelor naturale (ex.: piatra, lemn), simulari de paramete etc.;

- utilizarea tamplariei metalice (pentru usi, ferestre);

- utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament (caramizi, b.c.a.);

- paramente sau elemente de beton armat lasate aparente, buciardate sau brut-decofrate decat daca cofrajele, granulometria si culoarea agregatelor si cimentului sunt acceptate de catre reprezentantul sectorului de urbanism al primariei in conditiile indicate in preambul.

12.3. Reguli privind cladirile existente

Cererile de autorizatie pentru orice modificare, chiar partiala a unei cladiri trebuie insotite de un releveu al cladirii si o prezentare a starii corespunzatoare datei de depunere a cererii. Documentatia trebuie sa fie intocmita conform legislatiei in vigoare.

Cladirile cu valoare de monument sau ambientala trebuie sa reprimeasca aspectul si caracterul original prin eliminarea adaugirilor posterioare, mai putin cele cu valoare istorica, arheologica sau arhitecturala intrinseca. In acest ultim caz ele se vor restaura in acelasi regim cu cladirea.

Se vor suprima retele si conducte parazite.

Se vor urmari revenirea la forma initiala a decoratiilor si a golurilor, precum si a acoperisurilor si a compozitiei, conceptiei si profilelor tamplariei exterioare.

Descoperirea in timpul lucrarilor a fragmentelor de arhitectura veche (arce, basoreliefuri, muluri, elemente de lemn, vitrine) si/ sau a vestigiilor arheologice necunoscute la data eliberarii autorizatiei, se va anunta forurilor autorizate pentru a decide mentinerea si restaurarea lor. Lucrarea nu va continua pana la stabilirea destinatiei elementelor.

12.3.2. Materiale

Zidariile din piatra sau elemente din piatra de talie (placaje la socluri sau la elemente de structura, elemente de modenatura: cornise, bandouri, subasmente) se vor trata aparent. Daca aceste elemente au suferit acoperiri cu tencuieli sau zugraveli, ele vor fi degajate de acoperiri si repuse in starea originara. Pietrele deteriorate vor fi inlocuite prin elemente de aceeasi culoare, profil si marime ca cele originare. Se admite si utilizarea pietrei artificiale cu conditia ca, pe baza de mostre (granulatii, culoare etc.) aceasta sa se identifice cu cea naturala.

Tencuielile si zugravelile vor fi in tente naturale sau colorate, cu excluderea tencuielilor pe baza de ciment pur.

Ele se vor executa din mortar de var si nisip in tonalitati inspirate din cele vechi, conservate sau restaurate de specialisti.

Tencuiala va lasa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramente, care vor trebui sa se restaureze.

Nu se recomanda finisaje de tip rustic, imitari de efecte, rostuiri false, tencuieli plastice realizate cu ruloul sau cu raschete.

12.3.3. Noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si proportionate corelat cu golurile existente la aceeasi cladire sau la cele vecine.

12.3.4. Tamplarie exterioara

In cladirile cu valoare de monument sau ambientala, refacerea tamplariei se va face identic atunci cand exista elemente martor; cand nu exista, refacerea se va face dupa un model relevat pe o constructie de acelasi tip si din aceeasi epoca.

Este posibila utilizarea tamplariei de tip PVC dar doar cea care imita culoarea lemnului

12.3.5. Acoperisuri

Se interzic urmatoarele materiale:

azbociment;

materiale plastice;

carton astfaltat;

Acoperisurile vor trebui sa conserve materialele si forma originala.

Pantele vor determina alegerea materialului adecvat.

Se interzice inlocuirea acoperisurilor existente cu acoperisuri terasa.

Zincul nu va fi admis decat in cazuri limitate, acolo unde a fost initial aplicat, sau pe parti nevizibile. El va fi utilizat la accesorii ca: jgeaburi, burlane, tuburi de ventilatie etc. si va fi lacuit cu tenta inchisa la culoare.

Partile metalice ale acoperisurilor (racorduri pentru scurgerea apelor pluviale), dace se vor executa din tabla de zinc, aceasta se va lacui in tente de culoare inchisa.

Cosurile de fum si de ventilatie se vor restaura sau se vor realiza dupa modele existente. Cosurile originare din caramida aparenta se vor rostui cu mortar, iar cele tencuite vor relua aspectul fatadelor de acelasi tip. Coronamentele si capacele se vor face la fel cu vechile modele.

Se interzic: cosuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton si diverse sisteme de ventilatie mecanica aparente. Elementele de imbunatatire a tirajului se vor amplasa discret.

12.3.6. Elemente secundare

Lucrarile vechi de feronerie se vor conserva si restaura (grilaje, balcoane, decoratii etc.). Modelele noi se vor apropia cat mai mult de cele existente.

Pentru protectia golurilor se interzice amplasarea grilajelor de protectie fixe la exteriorul golurilor, precum si folosirea grilajelor tip „acordeon”.

Se autorizeaza folosirea geamurilor clare. Se interzice folosirea geamurilor reflectorizante, metalizate, ori de tip PVC din materiale contrastante cu cele existente in vecinatati etc.

Se vor folosi usi exterioare de lemn ale caror compozitii, proportii si desen vor fi compatibile cu specificul cladirii. Lemnul va fi tratat sau vopsit, urmarind caracterul de epoca al edificiului.

Se autorizeaza suprimarea adaosurilor create ulterior constructiilor originale, cu prilejul lucrarilor de restaurare sau refacere a fatadei.

Pe terenul curtilor imobilele existente fara valoare de monument sau ambientala se pot autoriza imbracaminti din asfalt sau ciment, pe suprafete nevizibile din spatiul public.

12.4. Reguli relative la constructiile noi

Nu se admit decat constructii care sa se inscrie in caracterul si functiunea zonei.

Se vor lua in considerare:

- asigurarea perenitatii cladirilor prin utilizarea de materiale care asigura o buna conservare;

- grija pentru integrarea in coerenta generala a zonei.

12.4.2. Materiale

Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp.

Alegerea materialelor traditionale se face in conformitate cu prescriptiile referitoare la constructii existente.

12.5. Reguli speciale

12.5.1. Firme, materiale si culori

Firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii de catre serviciul de urbanism al primariei. Cererile de autorizatie se vor insoti de documente grafice necesare intelegerii proiectului si cu esantioane de materiale si culori.

Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.

Se interzic:

- dispozitive sclipitoare;

- inscriptii luminoase care defileaza;

- inscriptii sub marchize sau cornise;

- inscriptii pe balcoane, cornise sau acoperisuri;

- reclame pe zid.

Se autorizeaza inscriptii privind natura activitatii excluzand orice publicitate de marca.

Se recomanda materiale de calitate, grafisme care figureaza simbolic activitatea, efecte de transparenta si decupaj.

12.5.4. Imprejmuiri

Cand imprejmuirile pe aliniament sau pe limitele de proprietate nu exista, aceste limite se vor materializa printr-o linie de pavaj implantata pe sol.

Imprejmuirile existente cu rol deosebit in decorul urban se vor conserva si proteja.

Imprejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidarie, grilaje sau plantatii de gard viu. Cele din zidarie se vor supune prescriptiilor relative la constructiile noi sau existente.

Articolul 13 – Parcaje

Conform R.G.

Parcajele trebuie amenajate daca e posibil pe aceeasi unitate funciara.

Articolul 14 – Spatii libere plantate

14.1. Spatii verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice. Se includ aici cimitirele si incintele bisericilor.

14.2. Arborii izolati si de aliniament fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul 15 – Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

Se recomanda respectarea lui C.U.T.-ul existent in zona

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

Nu se recomanda depasirea valorii existente in zona. Cazurile speciale se vor analiza de catre serviciul de urbanism al primariei.

UNITATEA TERITORIALA DE REFERINTA

CARE CARACTERIZEAZA TERENURI

NATURALE NEECHIPATE

ZONA ZIR 7

Cuprinde subzonele SIR 7a

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul De la 1.1 la 1.2. fara obiect

1.3. Conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice si/sau private

Se mentin, se conserva, se restaureaza sau se reamenajeaza:

- spatii verzi plantate clasate, organizate liber, aflate in domeniul public sau in domeniul privat

- spatiul verde plantat organizat din zona Dealului Cetatii, ce contine un monument aflat pe Lista Monumentelor Istorice – Cetatea (subzona SIR 7a).

- spatii care caracterizeaza trasee pietonale traditionale.

Articolul Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

- orice constructii in afara celor strict necesare intretinerii spatiilor verzi publice sau private protejate si amenajate.

Articolul Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Se admit in exclusivitate spatii verzi publice sau private (inclusiv constructii sau mobilier urban aferente) ale caror amenajari se vor face conform unor documentatii (proiecte peisagistice) aprobate de serviciul de urbanism al primariei.

In cazul unor reamenajari, dalele care trebuie sa acopere eventuale constructii ingropate vor primi deasupra teren arabil in grosime de:

- 0,50 m strat drenat pentru gradini cu flori si arbusti;

- 0,90 m strat drenat pentru plantari de arbori.

Lucrarile subterane se vor autoriza in prealabil de catre organele competente.

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul Accese si strazi

Conform R.G.

Traseele pietonale existente se conserva si reamenajeaza. Se recomanda pastrarea sau restaurarea vechilor imbracaminti si pavaje.

Traseele pietonale nou create sunt indicate pe plan.

Imbracaminti recomandate sunt materiale naturale ca: pavaje de piatra cioplita sau de rau, elemente lineare din piatra dura.

Se interzic materiale de imitatii.

Articolul Retele tehnico-edilitare

Elementele sau retelele edilitare trebuie pe cat posibil ascunse

Articolul Caracteristici ale parcelelor

fara obiect

Articolul Implantarea constructiilor fata de caile de acces

fara obiect

Articolul Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

fara obiect

Articolul Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

fara obiect

Articolul Suprafete construite la sol

fara obiect

Articolul Inaltimea constructiilor

Constructiile de intretinere a spatiilor verzi trebuie sa fie cat mai discrete si cu o inaltime cat mai redusa

Articolul Aspect exterior

Toate amenajarile trebuie sa tina cont de armonia spatiului existent si de relatia cu elementele majore de cadru natural vecine. Ele trebuie sa fie obiect al unor proiect de specialitate avizate de serviciul de urbanism al primariei.

Articolul Parcaje

Conform R.G.

Articolul Spatii libere plantate

Spatiile plantate clasate se restaureaza sau se reamenajeaza conform legislatiei in vigoare.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

fara obiect

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

fara obiect

ZONA ZIR 8

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1. De la 1.1 la 1.3 – conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice sau private

Se mentin, se restaureaza sau se reamenajeaza spatiile verzi tratate sau care vor fi tratate cu spatii verzi publice

In spatiile publice sau private (ganguri acces imobile, curti interioare etc.) care depind sau sunt limitate de imobile protejate prin Lista Monumentelor Istorice, modificarile si restaurarile se fac conform dispozitiilor in vigoare, cu acordul si sub controlul autoritatilor competente.

1.5. Suprafata construita la sol a noilor constructii

Suprafetele construite la sol ale noilor constructii se vor determina cu precizie printr-un plan urbanistic de detaliu insotit de un material documentar care sa faca referiri la cladirile din vecinatate.

Articolul 2. Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilorSe interzic:

- antrepozite si adaposturi care nu sunt legate de activitatea rezidentiala exercitata in limitele zonei;

- constructii destinate cresterii animalelor mari;

- crearea sau amenajarea de terenuri aferente pentru stationarea vehiculelor.

Articolul 3. – Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Sunt admise constructiile de locuit, echipamente si activitati neinterzise la art. 1 cum ar fi:

- extinderi minore ale instalatiilor existente sau legate de o activitate a zonei (garaje, centrale termice …) sub rezerva aplicarii reglementarilor din articolele 10, 11, 12;

- implantari de mobilier urban (cabine telefonice, instalatii sanitare, corpuri de iluminat) sub rezerva autorizarii acestora de catre serviciul de urbanism al primariei;

- sapaturi pentru crearea de echipamente publice sau private (parcaje, cladiri comerciale, cladiri culturale). Eliberarea autorizatiei de construire necesita obtinerea avizului preliminar al serviciului de urbanism al primariei;

- reamenajari de spatii verzi publice.

Elementele vizibile sau edificate in suprastructura pentru folosirea constructiilor ingropate (guri de iluminare sau ventilare, instalatii termice) se vor integra cu grija.

Lucrarile subterane se vor autoriza in prealabil de catre organele competente.

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4. – Accese si strazi

Conform R.G.

Accesele noi vor satisface aceleasi conditiuni ca si cele existente.

Gruparile de parcaje sau garaje dispuse pe parcele trebuie constituite in asa fel incat sa pastreze un spatiu de manevra in interiorul acestora si sa prezinte un singur acces spre strada publica.

Amenajarile publice sau private destinate circulatiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui sa faca obiectul unei autorizatii conform indicatiilor din preambul, cu precizarea dispozitiilor de amenajare, imbracaminti, mobilier urban, semnalizare.

4.3. Imbracamintea cailor de circulatie

Imbracamintile vechi, autentice tip pavaj sau dalaj pot fi doar conservate si restaurate.

Se autorizeaza suprafete turnate a caror culoare va fi supusa avizarii.

Articolul 5 – Retele tehnico-edilitare

Conform R.G.

5.2. Apa

Se recomanda modernizarea bransamentelor existente si a sistemului de inregistrare a debitului de apa. Nu se prevad modificari majore in ceea ce priveste alimentarea cu apa.

5.3. Canalizare

Pentru scurgerea apelor meteorice se vor asigura guri de scurgere asezate din 50 in 50 m.

Nu se prevad modificari majore la sistemul de canalizare.

5.4. Electricitate

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumului particular, cat si iluminatului public, ca si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate.

Modificarile de parcurs aerian se vor supune avizului serviciului de urbanism al primariei.

Cu ocazia modificarilor sau refacerilor de retele sau de lucrari de fatada se vor inlatura orice elemente parazitare, retele inutile si suporturile lor.

Nu se prevad modificari majore de retele de energie electrica

5.5. Gaze

Toate conductele din afara cladirilor vor fi ingropate.

Cofretele, contoarele si casele de reglare vor fi mascate.

Orice creare de noi retele ingropate aprobate trebuie, inainte de executie, sa aiba avize de specialitate.

Nu se prevad modificari majore la reteaua de gaz metan

5.6. Alte surse de incalzire

Nu se vor monta captatoare solare pentru incalzire si prepararea apei calde.

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

Se va pastra parcelarul existent neschimbat sau se va modifica in cazul in care pe baza unor cercetari arheologice si/sau istorice va aparea necesitatea restituirii formei si dimensiunilor originale. (mai ales de-a lungul Strazii Lungi)

Regruparile vor avea in vedere, pe cat posibil, restituirea, prin dimensionarea si formarea parcelelor, a vechiului parcelar traditional si ierarhizarea lor.

Articolul 7 – Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform R.G.

Se pot autoriza retrageri sau avansari fata de aliniament a unor parti de fatade de deasupra parterului in limitele regulamentelor strazilor. Consolele nu vor putea depasi 0,60 m fata de aliniament.

In cazul parcelelor cu o latime la strada de minimum 35 m constructiile la aliniament pot avea parti de fatada retrase in asa fel incat sa sugereze ritmul parcelarului traditional.

Amenajarea si imbracamintea terenului dintre aliniament si retragerea de fatada vor fi supuse unei tratari specifice domeniului public din zona.

Pentru constructiile cu valoare de monument sau ambientala se considera ca aliniament zidul imobilului existent, oricare ar fi pozitia acestui zid in raport cu cladirile invecinate.

In cazul parcelelor in suprafata egala sau mai mare de 300 m2, orice noua constructie se va realiza cu retragere fata de aliniament, in conditiile prezentarii unui plan urbanistic de detaliu, complet.

Articolul 8 – Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

Pentru parcelele cu latimea la strada sub 35 m si o adancime de max. 15 m de la aliniamentul strazii, orice noua constructiei trebuie construita pe limitele separatoare adiacente circulatiei, fara dispozitii speciale sau servituti de teren.

Cand adancimile depasesc 15 m orice noua cladire se va putea construi:

- fie pe limitele separatoare, daca parcelele vecine au o constructie sau un zid de sprijin, sub rezerva respectarii articolului 11 ;

- fie retras fata de limitele separatoare, daca parcelele vecine nu au constructii sau ziduri de sprijin. In acest caz, distanta masurata pe orizontala din orice punct al cladirii la cel mai apropiat punct al limitei separatoare va trebui sa fie egala cu cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3 m.

Pentru parcele a caror latime la strada atinge 35 m, orice noua constructie poate fi retrasa de la limitele separatoare. In acest caz, distanta masurata pe orizontala de la orice punct al cladirii la punctul cel mai apropiat al limitei separatoare trebuie sa fie egala cu cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3 m.

Articolul 9 – Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

Cladirile situate pe aceeasi parcela trebuie astfel amplasate incat prospectul sa permita o luminare suficienta a oricarui geam de la o camera de locuit. Acest prospect va fi determinat inscriind constructiile intr-un unghi definit de o oblica la 600 de la parapetul celei mai joase ferestre.

Distanta dintre doua ferestre asezate fata in fata nu poate fi mai mica de 3 m.

Articolul 10 – Suprafete construite la sol

In prevederile PUG, fara a denatura caracterul zonei

Articolul 11 – Inaltimea constructiilor

11.1. Constructii existente

Cladirile care se conserva si se restaureaza trebuie pastrate ca volum general sau reduse la volumele originale cu exceptia cazului cand se impune anumite modificari.

Orice modificare a inaltimii cladirilor care pot fi conservate, ameliorate sau inlocuite trebuie justificata prin desene, machete, fotomontaje sau oricare alt mijloc care permite reprezentarea insertiei in sit, inclusiv raportul cu cladirile invecinate.

11.2. Constructii noi

Cand nu este posibila comparatia cu cladiri alaturate inaltimea absoluta se limiteaza la maxim 8 m masurati de la terenul natural la coama acoperisului.

Se recomanda luarea in considerare - acolo unde este cazul - ca termen de referinta, media inaltimilor cladirilor existente.

In interiorul parcelelor se aplica aceleasi reguli in raport cu cladirile alipite.

In toate cazurile, propunerile se vor justifica prin desene, machete, foromontaje care sa sustina insertia in sit.

Articolul 12– Aspect exterior

Conform R.G.

12.2. Se interzic:

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii sau folosirea de materiale traditionale nespecifice regiunii;

- imitarea materialelor naturale (ex.: piatra, lemn), simulari de paramete etc.;

- utilizarea tamplariei metalice (pentru usi, ferestre);

- utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament (caramizi, b.c.a.);

- paramente sau elemente de beton armat lasate aparente, buciardate sau brut-decofrate decat daca cofrajele, granulometria si culoarea agregatelor si cimentului sunt acceptate de catre reprezentantul sectorului de urbanism al primariei in conditiile indicate in preambul.

12.3. Reguli privind cladirile existente

Cererile de autorizatie pentru orice modificare, chiar partiala a unei cladiri trebuie insotite de un releveu al cladirii si o prezentare a starii corespunzatoare datei de depunere a cererii. Documentatia trebuie sa fie intocmita conform legislatiei in vigoare.

Cladirile cu valoare de monument sau ambientala trebuie sa reprimeasca aspectul si caracterul original prin eliminarea adaugirilor posterioare, mai putin cele cu valoare istorica, arheologica sau arhitecturala intrinseca. In acest ultim caz ele se vor restaura in acelasi regim cu cladirea.

Se vor suprima retele si conducte parazite.

Se vor urmari revenirea la forma initiala a decoratiilor si a golurilor, precum si a acoperisurilor si a compozitiei, conceptiei si profilelor tamplariei exterioare.

Descoperirea in timpul lucrarilor a fragmentelor de arhitectura veche (arce, basoreliefuri, muluri, elemente de lemn, vitrine) si/ sau a vestigiilor arheologice necunoscute la data eliberarii autorizatiei, se va anunta forurilor autorizate pentru a decide mentinerea si restaurarea lor. Lucrarea nu va continua pana la stabilirea destinatiei elementelor.

12.3.2. Materiale

Zidariile din piatra sau elemente din piatra de talie (placaje la socluri sau la elemente de structura, elemente de modenatura: cornise, bandouri, subasmente) se vor trata aparent. Daca aceste elemente au suferit acoperiri cu tencuieli sau zugraveli, ele vor fi degajate de acoperiri si repuse in starea originara. Pietrele deteriorate vor fi inlocuite prin elemente de aceeasi culoare, profil si marime ca cele originare. Se admite si utilizarea pietrei artificiale cu conditia ca, pe baza de mostre (granulatii, culoare etc.) aceasta sa se identifice cu cea naturala.

Tencuielile si zugravelile vor fi in tente naturale sau colorate, cu excluderea tencuielilor pe baza de ciment pur.

Ele se vor executa din mortar de var si nisip in tonalitati inspirate din cele vechi, conservate sau restaurate de specialisti.

Tencuiala va lasa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramente, care vor trebui sa se restaureze.

Nu se recomanda finisaje de tip rustic, imitari de efecte, rostuiri false, tencuieli plastice realizate cu ruloul sau cu raschete.

12.3.3. Noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si proportionate corelat cu golurile existente la aceeasi cladire sau la cele vecine ori de aceeasi factura.

12.3.4. Tamplarie exterioara

In cladirile cu valoare de monument sau ambientala, refacerea tamplariei se va face identic atunci cand exista elemente martor; cand nu exista, refacerea se va face dupa un model relevat pe o constructie de acelasi tip si din aceeasi epoca.

Este posibila utilizarea tamplariei de tip PVC dar doar cea care imita culoarea lemnului

12.3.5. Acoperisuri

Se interzic urmatoarele materiale:

azbociment;

materiale plastice;

carton astfaltat;

tabla;

Acoperisurile vor trebui sa conserve materialele si forma originala.

Pantele vor determina alegerea materialului adecvat.

Se interzice inlocuirea acoperisurilor existente cu acoperisuri terasa.

Zincul nu va fi admis decat in cazuri limitate, acolo unde a fost initial aplicat, sau pe parti nevizibile. El va fi utilizat la accesorii ca: jgeaburi, burlane, tuburi de ventilatie etc. si va fi lacuit cu tenta inchisa la culoare.

Partile metalice ale acoperisurilor (racorduri pentru scurgerea apelor pluviale), dace se vor executa din tabla de zinc, aceasta se va lacui in tente de culoare inchisa.

Cosurile de fum si de ventilatie se vor restaura sau se vor realiza dupa modele existente. Cosurile originare din caramida aparenta se vor rostui cu mortar, iar cele tencuite vor relua aspectul fatadelor de acelasi tip. Coronamentele si capacele se vor face la fel cu vechile modele.

Se interzic: cosuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton si diverse sisteme de ventilatie mecanica aparente. Elementele de imbunatatire a tirajului se vor amplasa discret.

12.3.6. Elemente secundare

Lucrarile vechi de feronerie se vor conserva si restaura (grilaje, balcoane, decoratii etc.). Modelele noi se vor apropia cat mai mult de cele existente.

Pentru protectia golurilor se interzice amplasarea grilajelor de protectie fixe la exteriorul golurilor, precum si folosirea grilajelor tip „acordeon”.

Se autorizeaza folosirea geamurilor clare. Se interzice folosirea geamurilor reflectorizante, metalizate, ori de tip PVC din materiale contrastante. Se vor folosi doar materiale PVC care au culoarea lemnului

Se vor folosi usi exterioare de lemn ale caror compozitii, proportii si desen vor fi compatibile cu specificul cladirii. Lemnul va fi tratat sau vopsit, urmarind caracterul de epoca al edificiului.

La imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avanseaza in spatiul public.

Se autorizeaza suprimarea adaosurilor create ulterior constructiilor originale, cu prilejul lucrarilor de restaurare sau refacere a fatadei.

Pe terenul curtilor imobilele existente fara valoare de monument sau ambientala se pot autoriza imbracaminti din asfalt sau ciment, pe suprafete nevizibile din spatiul public.

12.4. Reguli relative la constructiile noi

Nici o prescriptie privind forma, modenatura sau tehnica de constructii nu este definita pentru a nu se aduce restrictii utilizarii unor procedee inovatoare care sa permita implantarea de elemente contemporane integrabile.

Se vor lua in considerare doar:

- asigurarea perenitatii cladirilor prin utilizarea de materiale care asigura o buna conservare;

- grija pentru integrarea in coerenta generala a zonei.

12.4.2. Materiale

Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp.

Alegerea materialelor traditionale se face in conformitate cu prescriptiile referitoare la constructii existente.

12.5. Reguli speciale

12.5.1. Firme, materiale si culori

Firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii de catre serviciul de urbanism al primariei. Cererile de autorizatie se vor insoti de documente grafice necesare intelegerii proiectului si cu esantioane de materiale si culori.

Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.

Se interzic:

- dispozitive sclipitoare;

- inscriptii luminoase care defileaza;

- inscriptii sub marchize sau cornise;

- inscriptii pe balcoane, cornise sau acoperisuri;

- reclame pe zid.

Se autorizeaza inscriptii privind natura activitatii excluzand orice publicitate de marca.

Se recomanda materiale de calitate, grafisme care figureaza simbolic activitatea, efecte de transparenta si decupaj.

12.5.2. Imprejmuiri

Cand imprejmuirile pe aliniament sau pe limitele de proprietate nu exista, aceste limite se vor materializa printr-o linie de pavaj implantata pe sol.

Imprejmuirile existente cu rol deosebit in decorul urban se vor conserva si proteja.

Imprejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidarie, grilaje sau plantatii de gard viu. Cele din zidarie se vor supune prescriptiilor relative la constructiile noi sau existente.

Articolul 13 – Parcaje

Conform R.G.

Parcajele trebuie amenajate daca e posibil pe aceeasi unitate funciara. In caz de imposibilitate tehnica, economica sau reglementara de a putea amenaja numarul de locuri de parcare pe care le are in deficit, constructorul este obligat sa construiasca pe alt teren (la max. 300 m de primul) cu conditia sa faca dovada ca realizeaza aceste locuri. El poate de asemenea sa incredinteze realizarea unui organ abilitat de colectivitatea locala sa colecteze fonduri in acest scop.

In mod tranzitoriu constructorul va putea satisface aceasta cerere printr-un angajament de cumparare sau de locatie de spatiu pentru parcaje, corespunzator numarului reglementar.

Articolul 14 – Spatii libere plantate

14.1. Spatii verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice.

14.2. Arborii izolati si de aliniament fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul 15 – Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

Se recomanda respectarea lui C.U.T.-ul existent in zona

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

Nu se recomanda depasirea valorii existente in zona. Cazurile speciale se vor analiza de catre serviciul de urbanism al primariei.

ZONA ZIR 9

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1. De la 1.1 la 1.3 – conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice sau private

Se mentin, se restaureaza sau se reamenajeaza spatiile verzi tratate sau care vor fi tratate cu spatii verzi publice

In spatiile publice sau private (ganguri acces imobile, curti interioare etc.) care depind sau sunt limitate de imobile protejate prin Lista Monumentelor Istorice, modificarile si restaurarile se fac conform dispozitiilor in vigoare, cu acordul si sub controlul autoritatilor competente.

1.5. Suprafata construita la sol a noilor constructii

Suprafetele construite la sol ale noilor constructii se vor determina cu precizie printr-un plan urbanistic de detaliu insotit de un material documentar care sa faca referiri la cladirile din vecinatate.

Articolul 2. Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

- antrepozite si adaposturi care nu sunt legate de activitatea rezidentiala exercitata in limitele zonei;

- constructii destinate cresterii animalelor mari;

- crearea sau amenajarea de terenuri aferente pentru stationarea vehiculelor.

- terenuri destinate functiunilor improprii unei zone de locuinte: spalatorii auto, depozite, garaje, etc.

Articolul 3. – Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Sunt admise constructiile de locuit, echipamente si activitati neinterzise la art. 2 cum ar fi:

- extinderi minore ale instalatiilor existente sau legate de o activitate a zonei (garaje, centrale termice …) sub rezerva aplicarii reglementarilor din articolele 10, 11, 12;

- implantari de mobilier urban (cabine telefonice, instalatii sanitare, corpuri de iluminat) sub rezerva autorizarii acestora de catre serviciul de urbanism al primariei;

- sapaturi pentru crearea de echipamente publice sau private (parcaje, cladiri comerciale, cladiri culturale). Eliberarea autorizatiei de construire necesita obtinerea avizului preliminar al serviciului de urbanism al primariei;

- reamenajari de spatii verzi publice.

Elementele vizibile sau edificate in suprastructura pentru folosirea constructiilor ingropate (guri de iluminare sau ventilare, instalatii termice) se vor integra cu grija.

Lucrarile subterane se vor autoriza in prealabil de catre organele competente.

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4. – Accese si strazi

Conform R.G.

Accesele noi vor satisface aceleasi conditiuni ca si cele existente.

Gruparile de parcaje sau garaje dispuse pe parcele trebuie constituite in asa fel incat sa pastreze un spatiu de manevra in interiorul acestora si sa prezinte un singur acces spre strada publica.

Amenajarile publice sau private destinate circulatiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui sa faca obiectul unei autorizatii conform indicatiilor din preambul, cu precizarea dispozitiilor de amenajare, imbracaminti, mobilier urban, semnalizare.

4.3. Imbracamintea cailor de circulatie

Imbracamintile vechi, autentice tip pavaj sau dalaj pot fi doar conservate si restaurate.

Se autorizeaza suprafete turnate a caror culoare va fi supusa avizarii.

Articolul 5 – Retele tehnico-edilitare

Conform R.G.

5.2. Apa

Se recomanda modernizarea bransamentelor existente si a sistemului de inregistrare a debitului de apa. Nu se prevad modificari majore in ceea ce priveste alimentarea cu apa.

5.3. Canalizare

Pentru scurgerea apelor meteorice se vor asigura guri de scurgere asezate din 50 in 50 m.

Nu se prevad modificari majore la sistemul de canalizare.

5.4. Electricitate

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumului particular, cat si iluminatului public, ca si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate.

Modificarile de parcurs aerian se vor supune avizului serviciului de urbanism al primariei.

Cu ocazia modificarilor sau refacerilor de retele sau de lucrari de fatada se vor inlatura orice elemente parazitare, retele inutile si suporturile lor.

Nu se prevad modificari majore de retele de energie electrica

5.5. Gaze

Toate conductele din afara cladirilor vor fi ingropate.

Cofretele, contoarele si casele de reglare vor fi mascate.

Orice creare de noi retele ingropate aprobate trebuie, inainte de executie, sa aiba avize de specialitate.

Nu se prevad modificari majore la reteaua de gaz metan

5.6. Alte surse de incalzire

Nu se vor monta captatoare solare pentru incalzire si prepararea apei calde.

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

Se va pastra parcelarul existent, cu posibile modificari, incercandu-se, insa, o trecere de la un parcelar de factura istorica, cu parcele alungite (ZIR 8) la un parcelar care sa fie un “tampon” intre zona istorica protejata si celelalte zone ale orasului.

Regruparile, in functie de regimul de proprietate, vor avea in vedere, pe cat posibil, prin dimensionarea si reformarea parcelelor, un parcelar mai adaptat nevoilor din zilele noastre.

Articolul 7 – Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform R.G.

Se pot autoriza retrageri sau avansari fata de aliniament a unor parti de fatade de deasupra parterului in limitele regulamentelor strazilor. Consolele nu vor putea depasi 0,60 m fata de aliniament.

In cazul parcelelor cu o latime la strada de minimum 35 m constructiile la aliniament pot avea parti de fatada retrase in asa fel incat sa sugereze ritmul parcelarului traditional.

Amenajarea si imbracamintea terenului dintre aliniament si retragerea de fatada vor fi supuse unei tratari specifice domeniului public din zona.

Pentru constructiile cu valoare de monument sau ambientala se considera ca aliniament zidul imobilului existent, oricare ar fi pozitia acestui zid in raport cu cladirile invecinate.

In cazul parcelelor in suprafata egala sau mai mare de 300 m2, orice noua constructie se va realiza cu retragere fata de aliniament, in conditiile prezentarii unui plan urbanistic de detaliu, complet.

Articolul 8 – Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

Pentru parcelele cu latimea la strada sub 35 m si o adancime de max. 15 m de la aliniamentul strazii, orice noua constructiei trebuie construita pe limitele separatoare adiacente circulatiei, fara dispozitii speciale sau servituti de teren.

Cand adancimile depasesc 15 m orice noua cladire se va putea construi:

- fie pe limitele separatoare, daca parcelele vecine au o constructie sau un zid de sprijin, sub rezerva respectarii articolului 11 ;

- fie retras fata de limitele separatoare, daca parcelele vecine nu au constructii sau ziduri de sprijin. In acest caz, distanta masurata pe orizontala din orice punct al cladirii la cel mai apropiat punct al limitei separatoare va trebui sa fie egala cu cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3 m.

Pentru parcele a caror latime la strada atinge 35 m, orice noua constructie poate fi retrasa de la limitele separatoare. In acest caz, distanta masurata pe orizontala de la orice punct al cladirii la punctul cel mai apropiat al limitei separatoare trebuie sa fie egala cu cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3 m.

Articolul 9 – Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

Cladirile situate pe aceeasi parcela trebuie astfel amplasate incat prospectul sa permita o luminare suficienta a oricarui geam de la o camera de locuit. Acest prospect va fi determinat inscriind constructiile intr-un unghi definit de o oblica la 600 de la parapetul celei mai joase ferestre.

Distanta dintre doua ferestre asezate fata in fata nu poate fi mai mica de 3 m.

Articolul 10 – Suprafete construite la sol

In prevederile PUG, fara a denatura caracterul zonei.

Articolul 11 – Inaltimea constructiilor

11.1. Constructii existente

Cladirile care se conserva si se restaureaza trebuie pastrate ca volum general sau reduse la volumele originale cu exceptia cazului cand se impune anumite modificari.

Orice modificare a inaltimii cladirilor care pot fi conservate, ameliorate sau inlocuite trebuie justificata prin desene, machete, fotomontaje sau oricare alt mijloc care permite reprezentarea insertiei in sit, inclusiv raportul cu cladirile invecinate.

11.2. Constructii noi

Cand nu este posibila comparatia cu cladiri alaturate inaltimea absoluta se limiteaza la maxim 12 m masurati de la terenul natural la coama acoperisului.

Se recomanda luarea in considerare - acolo unde este cazul - ca termen de referinta, media inaltimilor cladirilor existente.

In toate cazurile, propunerile se vor justifica prin desene, machete, foromontaje care sa sustina insertia in sit.

Articolul 12– Aspect exterior

Conform R.G.

12.2. Se interzic:

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii sau folosirea de materiale traditionale nespecifice regiunii;

- imitarea materialelor naturale (ex.: piatra, lemn), simulari de paramete etc.;

- utilizarea tamplariei metalice (pentru usi, ferestre);

- utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament (caramizi, b.c.a.);

- paramente sau elemente de beton armat lasate aparente, buciardate sau brut-decofrate decat daca cofrajele, granulometria si culoarea agregatelor si cimentului sunt acceptate de catre reprezentantul sectorului de urbanism al primariei in conditiile indicate in preambul.

12.3. Reguli privind cladirile existente

Cererile de autorizatie pentru orice modificare, chiar partiala a unei cladiri trebuie insotite de un releveu al cladirii si o prezentare a starii corespunzatoare datei de depunere a cererii. Documentatia trebuie sa fie intocmita conform legislatiei in vigoare.

Cladirile cu valoare de monument sau ambientala trebuie sa reprimeasca aspectul si caracterul original prin eliminarea adaugirilor posterioare, mai putin cele cu valoare istorica, arheologica sau arhitecturala intrinseca. In acest ultim caz ele se vor restaura in acelasi regim cu cladirea.

Se vor suprima retele si conducte parazite.

Se vor urmari revenirea la forma initiala a decoratiilor si a golurilor, precum si a acoperisurilor si a compozitiei, conceptiei si profilelor tamplariei exterioare.

Descoperirea in timpul lucrarilor a fragmentelor de arhitectura veche (arce, basoreliefuri, muluri, elemente de lemn, vitrine) si/ sau a vestigiilor arheologice necunoscute la data eliberarii autorizatiei, se va anunta forurilor autorizate pentru a decide mentinerea si restaurarea lor. Lucrarea nu va continua pana la stabilirea destinatiei elementelor.

12.3.2. Materiale

Zidariile din piatra sau elemente din piatra de talie (placaje la socluri sau la elemente de structura, elemente de modenatura: cornise, bandouri, subasmente) se vor trata aparent. Daca aceste elemente au suferit acoperiri cu tencuieli sau zugraveli, ele vor fi degajate de acoperiri si repuse in starea originara. Pietrele deteriorate vor fi inlocuite prin elemente de aceeasi culoare, profil si marime ca cele originare. Se admite si utilizarea pietrei artificiale cu conditia ca, pe baza de mostre (granulatii, culoare etc.) aceasta sa se identifice cu cea naturala.

Tencuielile si zugravelile vor fi in tente naturale sau colorate, cu excluderea tencuielilor pe baza de ciment pur.

Ele se vor executa din mortar de var si nisip in tonalitati inspirate din cele vechi, conservate sau restaurate de specialisti.

Tencuiala va lasa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramente, care vor trebui sa se restaureze.

Nu se recomanda finisaje de tip rustic, imitari de efecte, rostuiri false, tencuieli plastice realizate cu ruloul sau cu raschete.

12.3.3. Noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si proportionate corelat cu golurile existente la aceeasi cladire sau la cele vecine ori de aceeasi factura.

12.3.4. Tamplarie exterioara

In cladirile cu valoare de monument sau ambientala, refacerea tamplariei se va face identic atunci cand exista elemente martor; cand nu exista, refacerea se va face dupa un model relevat pe o constructie de acelasi tip si din aceeasi epoca.

Este posibila utilizarea tamplariei de tip PVC dar doar cea care imita culoarea lemnului

12.3.5. Acoperisuri

Se interzic urmatoarele materiale:

azbociment;

materiale plastice;

carton astfaltat;

tabla;

Acoperisurile vor trebui sa conserve materialele si forma originala.

Pantele vor determina alegerea materialului adecvat.

Se interzice inlocuirea acoperisurilor existente cu acoperisuri terasa.

Zincul nu va fi admis decat in cazuri limitate, acolo unde a fost initial aplicat, sau pe parti nevizibile. El va fi utilizat la accesorii ca: jgeaburi, burlane, tuburi de ventilatie etc. si va fi lacuit cu tenta inchisa la culoare.

Partile metalice ale acoperisurilor (racorduri pentru scurgerea apelor pluviale), dace se vor executa din tabla de zinc, aceasta se va lacui in tente de culoare inchisa.

Cosurile de fum si de ventilatie se vor restaura sau se vor realiza dupa modele existente. Cosurile originare din caramida aparenta se vor rostui cu mortar, iar cele tencuite vor relua aspectul fatadelor de acelasi tip. Coronamentele si capacele se vor face la fel cu vechile modele.

Se interzic: cosuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton si diverse sisteme de ventilatie mecanica aparente. Elementele de imbunatatire a tirajului se vor amplasa discret.

12.3.6. Elemente secundare

Lucrarile vechi de feronerie se vor conserva si restaura (grilaje, balcoane, decoratii etc.). Modelele noi se vor apropia cat mai mult de cele existente.

Pentru protectia golurilor se interzice amplasarea grilajelor de protectie fixe la exteriorul golurilor, precum si folosirea grilajelor tip „acordeon”.

Se autorizeaza folosirea geamurilor clare. Se interzice folosirea geamurilor reflectorizante, metalizate, ori de tip PVC din materiale contrastante. Se vor folosi doar materiale PVC care au culoarea lemnului

Se vor folosi usi exterioare de lemn ale caror compozitii, proportii si desen vor fi compatibile cu specificul cladirii. Lemnul va fi tratat sau vopsit, urmarind caracterul de epoca al edificiului.

La imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avanseaza in spatiul public.

Se autorizeaza suprimarea adaosurilor create ulterior constructiilor originale, cu prilejul lucrarilor de restaurare sau refacere a fatadei.

Pe terenul curtilor imobilele existente fara valoare de monument sau ambientala se pot autoriza imbracaminti din asfalt sau ciment, pe suprafete nevizibile din spatiul public.

12.4. Reguli relative la constructiile noi

Nici o prescriptie privind forma, modenatura sau tehnica de constructii nu este definita pentru a nu se aduce restrictii utilizarii unor procedee inovatoare care sa permita implantarea de elemente contemporane integrabile.

Se vor lua in considerare doar:

- asigurarea perenitatii cladirilor prin utilizarea de materiale care asigura o buna conservare;

- grija pentru integrarea in coerenta generala a zonei.

12.4.2. Materiale

Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp.

Alegerea materialelor traditionale se face in conformitate cu prescriptiile referitoare la constructii existente.

12.5. Reguli speciale

12.5.1. Firme, materiale si culori

Firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii de catre serviciul de urbanism al primariei. Cererile de autorizatie se vor insoti de documente grafice necesare intelegerii proiectului si cu esantioane de materiale si culori.

Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.

Se interzic:

- dispozitive sclipitoare;

- inscriptii luminoase care defileaza;

- inscriptii sub marchize sau cornise;

- inscriptii pe balcoane, cornise sau acoperisuri;

- reclame pe zid.

Se autorizeaza inscriptii privind natura activitatii excluzand orice publicitate de marca.

Se recomanda materiale de calitate, grafisme care figureaza simbolic activitatea, efecte de transparenta si decupaj.

12.5.2. Imprejmuiri

Cand imprejmuirile pe aliniament sau pe limitele de proprietate nu exista, aceste limite se vor materializa printr-o linie de pavaj implantata pe sol.

Imprejmuirile existente cu rol deosebit in decorul urban se vor conserva si proteja.

Imprejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidarie, grilaje sau plantatii de gard viu. Cele din zidarie se vor supune prescriptiilor relative la constructiile noi sau existente.

Articolul 13 – Parcaje

Conform R.G.

Parcajele trebuie amenajate daca e posibil pe aceeasi unitate funciara. In caz de imposibilitate tehnica, economica sau reglementara de a putea amenaja numarul de locuri de parcare pe care le are in deficit, constructorul este obligat sa construiasca pe alt teren (la max. 300 m de primul) cu conditia sa faca dovada ca realizeaza aceste locuri. El poate de asemenea sa incredinteze realizarea unui organ abilitat de colectivitatea locala sa colecteze fonduri in acest scop.

In mod tranzitoriu constructorul va putea satisface aceasta cerere printr-un angajament de cumparare sau de locatie de spatiu pentru parcaje, corespunzator numarului reglementar.

Articolul 14 – Spatii libere plantate

14.1. Spatii verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice.

14.2. Arborii izolati si de aliniament fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul 15 – Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

Se recomanda respectarea lui C.U.T.-ul existent in zona

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

Nu se recomanda depasirea valorii existente in zona. Cazurile speciale se vor analiza de catre serviciul de urbanism al primariei.

ZONA ZIR 10

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1. De la 1.1 la 1.3 – conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice sau private

Se mentin, se restaureaza sau se reamenajeaza spatiile verzi tratate sau care vor fi tratate cu spatii verzi publice/private

1.5. Suprafata construita la sol a noilor constructii

Suprafetele construite la sol ale noilor constructii se vor determina cu precizie printr-un plan urbanistic de detaliu insotit de un material documentar care sa faca referiri la cladirile din vecinatate.

Articolul 2. Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

- antrepozite si adaposturi care nu sunt legate de activitatea rezidentiala exercitata in limitele zonei;

- constructii destinate cresterii animalelor mari;

- crearea sau amenajarea de terenuri aferente pentru stationarea vehiculelor.

- orice fel de alte constructii inafara celor cu functiune de invatamant.

Articolul 3. – Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Sunt admise constructiile cu functiunea de invatamant, echipamente si activitati neinterzise la art. 1 cum ar fi:

- extinderi minore ale instalatiilor existente sau legate de o activitate a zonei (garaje, centrale termice …) sub rezerva aplicarii reglementarilor din articolele 10, 11, 12;

- implantari de mobilier urban (instalatii sanitare, corpuri de iluminat) sub rezerva autorizarii acestora de catre serviciul de urbanism al primariei;

- reamenajari de spatii verzi private.

Elementele vizibile sau edificate in suprastructura pentru folosirea constructiilor ingropate (guri de iluminare sau ventilare, instalatii termice) se vor integra cu grija.

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4. – Accese si strazi

Conform R.G.

Accesele noi vor satisface aceleasi conditiuni ca si cele existente trebuind sa prezinte un singur acces spre strada publica.

Amenajarile publice sau private destinate circulatiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui sa faca obiectul unei autorizatii conform indicatiilor din preambul, cu precizarea dispozitiilor de amenajare, imbracaminti, mobilier urban, semnalizare.

4.3. Imbracamintea cailor de circulatie

Imbracamintile vechi, autentice tip pavaj sau dalaj pot fi doar conservate si restaurate.

Se autorizeaza suprafete turnate a caror culoare va fi supusa avizarii.

Articolul 5 – Retele tehnico-edilitare

Conform R.G.

5.2. Apa

Se recomanda modernizarea bransamentelor existente si a sistemului de inregistrare a debitului de apa. Nu se prevad modificari majore in ceea ce priveste alimentarea cu apa.

5.3. Canalizare

Nu se prevad modificari majore la sistemul de canalizare.

5.4. Electricitate

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumului particular, cat si iluminatului public, ca si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate.

Modificarile de parcurs aerian se vor supune avizului serviciului de urbanism al primariei.

Cu ocazia modificarilor sau refacerilor de retele sau de lucrari de fatada se vor inlatura orice elemente parazitare, retele inutile si suporturile lor.

Nu se prevad modificari majore de retele de energie electrica

5.5. Gaze

Toate conductele din afara cladirilor vor fi ingropate.

Cofretele, contoarele si casele de reglare vor fi mascate.

Orice creare de noi retele ingropate aprobate trebuie, inainte de executie, sa aiba avize de specialitate.

Nu se prevad modificari majore la reteaua de gaz metan

5.6. Alte surse de incalzire

Nu se vor monta captatoare solare pentru incalzire si prepararea apei calde.

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

Se va pastra parcelarul existent neschimbat sau se va modifica in cazul in care pe baza unor cercetari arheologice si/sau istorice va aparea necesitatea restituirii formei si dimensiunilor originale.

Articolul 7 – Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform R.G.

Se pot autoriza retrageri sau avansari fata de aliniament a unor parti de fatade de deasupra parterului in limitele regulamentelor strazilor. Consolele nu vor putea depasi 0,60 m fata de aliniament.

Amenajarea si imbracamintea terenului dintre aliniament si retragerea de fatada vor fi supuse unei tratari specifice domeniului public din zona.

Pentru constructiile cu valoare de monument sau ambientala se considera ca aliniament zidul imobilului existent, oricare ar fi pozitia acestui zid in raport cu cladirile invecinate.

Articolul 8 – Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

Pentru parcelele cu latimea la strada sub 35 m si o adancime de max. 15 m de la aliniamentul strazii, orice noua constructiei trebuie construita pe limitele separatoare adiacente circulatiei, fara dispozitii speciale sau servituti de teren.

Cand adancimile depasesc 15 m orice noua cladire se va putea construi:

- fie pe limitele separatoare, daca parcelele vecine au o constructie sau un zid de sprijin, sub rezerva respectarii articolului 11 ;

- fie retras fata de limitele separatoare, daca parcelele vecine nu au constructii sau ziduri de sprijin. In acest caz, distanta masurata pe orizontala din orice punct al cladirii la cel mai apropiat punct al limitei separatoare va trebui sa fie egala cu cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3 m.

Articolul 9 – Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

Cladirile situate pe aceeasi parcela trebuie astfel amplasate incat prospectul sa permita o luminare suficienta a oricarui geam de la o camera de locuit. Acest prospect va fi determinat inscriind constructiile intr-un unghi definit de o oblica la 600 de la parapetul celei mai joase ferestre.

Distanta dintre doua ferestre asezate fata in fata nu poate fi mai mica de 3 m.

Articolul 10 – Suprafete construite la sol

In prevederile PUG, fara a denatura caracterul zonei

Articolul 11 – Inaltimea constructiilor

11.1. Constructii existente

Cladirile care se conserva si se restaureaza trebuie pastrate ca volum general sau reduse la volumele originale cu exceptia cazului cand se impune anumite modificari.

Orice modificare a inaltimii cladirilor care pot fi conservate, ameliorate sau inlocuite trebuie justificata prin desene, machete, fotomontaje sau oricare alt mijloc care permite reprezentarea insertiei in sit, inclusiv raportul cu cladirile invecinate.

11.2. Constructii noi

Cand nu este posibila comparatia cu cladiri alaturate inaltimea absoluta se limiteaza la maxim 10 m masurati de la terenul natural la coama acoperisului.

Se recomanda luarea in considerare - acolo unde este cazul - ca termen de referinta, media inaltimilor cladirilor existente.

In interiorul ZIR 10 se aplica aceleasi reguli in raport cu cladirile alipite.

In toate cazurile, propunerile se vor justifica prin desene, machete, foromontaje care sa sustina insertia in sit.

Articolul 12– Aspect exterior

Conform R.G.

12.2. Se interzic:

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii sau folosirea de materiale traditionale nespecifice regiunii;

- imitarea materialelor naturale (ex.: piatra, lemn), simulari de paramete etc.;

- utilizarea tamplariei metalice (pentru usi, ferestre);

- utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament (caramizi, b.c.a.);

- paramente sau elemente de beton armat lasate aparente, buciardate sau brut-decofrate decat daca cofrajele, granulometria si culoarea agregatelor si cimentului sunt acceptate de catre reprezentantul sectorului de urbanism al primariei in conditiile indicate in preambul.

12.3. Reguli privind cladirile existente

Cererile de autorizatie pentru orice modificare, chiar partiala a unei cladiri trebuie insotite de un releveu al cladirii si o prezentare a starii corespunzatoare datei de depunere a cererii. Documentatia trebuie sa fie intocmita conform legislatiei in vigoare.

Se vor suprima retele si conducte parazite.

12.3.2. Materiale

Zidariile din piatra sau elemente din piatra de talie (placaje la socluri sau la elemente de structura, elemente de modenatura: cornise, bandouri, subasmente) se vor trata aparent. Daca aceste elemente au suferit acoperiri cu tencuieli sau zugraveli, ele vor fi degajate de acoperiri si repuse in starea originara. Pietrele deteriorate vor fi inlocuite prin elemente de aceeasi culoare, profil si marime ca cele originare. Se admite si utilizarea pietrei artificiale cu conditia ca, pe baza de mostre (granulatii, culoare etc.) aceasta sa se identifice cu cea naturala.

Tencuielile si zugravelile vor fi in tente naturale sau colorate, cu excluderea tencuielilor pe baza de ciment pur.

Ele se vor executa din mortar de var si nisip in tonalitati inspirate din cele vechi, conservate sau restaurate de specialisti.

Tencuiala va lasa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramente, care vor trebui sa se restaureze.

Nu se recomanda finisaje de tip rustic, imitari de efecte, rostuiri false, tencuieli plastice realizate cu ruloul sau cu raschete.

12.3.3. Noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si proportionate corelat cu golurile existente la aceeasi cladire sau la cele vecine ori de aceeasi factura.

12.3.4. Tamplarie exterioara

In cladirile cu valoare de monument sau ambientala, refacerea tamplariei se va face identic atunci cand exista elemente martor; cand nu exista, refacerea se va face dupa un model relevat pe o constructie de acelasi tip si din aceeasi epoca.

Este posibila utilizarea tamplariei de tip PVC dar doar cea care imita culoarea lemnului

12.3.5. Acoperisuri

Se interzic urmatoarele materiale:

azbociment;

materiale plastice;

carton astfaltat;

tabla (se poate folosi pentru acoperisurile tip terasa

Zincul nu va fi admis decat in cazuri limitate, acolo unde a fost initial aplicat, sau pe parti nevizibile. El va fi utilizat la accesorii ca: jgeaburi, burlane, tuburi de ventilatie etc. si va fi lacuit cu tenta inchisa la culoare.

Partile metalice ale acoperisurilor (racorduri pentru scurgerea apelor pluviale), dace se vor executa din tabla de zinc, aceasta se va lacui in tente de culoare inchisa.

Se interzic: cosuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton si diverse sisteme de ventilatie mecanica aparente. Elementele de imbunatatire a tirajului se vor amplasa discret.

12.3.6. Elemente secundare

Lucrarile vechi de feronerie se vor conserva si restaura (grilaje, balcoane, decoratii etc.). Modelele noi se vor apropia cat mai mult de cele existente.

Pentru protectia golurilor se interzice amplasarea grilajelor de protectie fixe la exteriorul golurilor, precum si folosirea grilajelor tip „acordeon”.

Se autorizeaza folosirea geamurilor clare. Se interzice folosirea geamurilor reflectorizante, metalizate, ori de tip PVC din materiale contrastante. Se vor folosi doar materiale PVC care au culoarea lemnului

Se vor folosi usi exterioare de lemn ale caror compozitii, proportii si desen vor fi compatibile cu specificul cladirii. Lemnul va fi tratat sau vopsit, urmarind caracterul de epoca al edificiului.

La imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avanseaza in spatiul public.

Pe terenul curtilor imobilelor existente fara valoare de monument sau ambientala se pot autoriza imbracaminti din asfalt sau ciment, pe suprafete nevizibile din spatiul public.

12.4. Reguli relative la constructiile noi

Nici o prescriptie privind forma, modenatura sau tehnica de constructii nu este definita pentru a nu se aduce restrictii utilizarii unor procedee inovatoare care sa permita implantarea de elemente contemporane integrabile.

Se vor lua in considerare doar:

- asigurarea perenitatii cladirilor prin utilizarea de materiale care asigura o buna conservare;

- grija pentru integrarea in coerenta generala a zonei.

12.4.2. Materiale

Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp.

Alegerea materialelor traditionale se face in conformitate cu prescriptiile referitoare la constructii existente.

12.5. Reguli speciale

12.5.1. Firme, materiale si culori

Firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii de catre serviciul de urbanism al primariei. Cererile de autorizatie se vor insoti de documente grafice necesare intelegerii proiectului si cu esantioane de materiale si culori.

Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.

Se interzic:

- dispozitive sclipitoare;

- inscriptii luminoase care defileaza;

- inscriptii sub marchize sau cornise;

- inscriptii pe balcoane, cornise sau acoperisuri;

- reclame pe zid.

Se autorizeaza inscriptii privind natura activitatii excluzand orice publicitate de marca.

Se recomanda materiale de calitate, grafisme care figureaza simbolic activitatea, efecte de transparenta si decupaj.

12.5.2. Imprejmuiri

Cand imprejmuirile pe aliniament sau pe limitele de proprietate nu exista, aceste limite se vor materializa printr-o linie de pavaj implantata pe sol.Imprejmuirile existente cu rol deosebit in decorul urban se vor conserva si proteja.

Imprejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidarie, grilaje sau plantatii de gard viu. Cele din zidarie se vor supune prescriptiilor relative la constructiile noi sau existente.

Articolul 13 – Parcaje

Conform R.G.

Parcajele trebuie amenajate pe aceeasi unitate funciara.

Articolul 14 – Spatii libere plantate

14.1. Spatii verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice/private.

14.2. Arborii izolati si de aliniament fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul 15 – Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

Se recomanda respectarea lui C.U.T.-ul existent in zona

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

Nu se recomanda depasirea valorii existente in zona. Cazurile speciale se vor analiza de catre serviciul de urbanism al primariei.

ZONA ZIR 11

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1. De la 1.1 la 1.3 – conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice sau private

Se mentin, se restaureaza sau se reamenajeaza spatiile verzi tratate sau care vor fi tratate cu spatii verzi publice/private

1.5. Suprafata construita la sol a noilor constructii

Suprafetele construite la sol ale noilor constructii se vor determina cu precizie printr-un plan urbanistic de detaliu insotit de un material documentar care sa faca referiri la cladirile din vecinatate.

Articolul 2. Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

- antrepozite si adaposturi care nu sunt legate de activitatea rezidentiala exercitata in limitele zonei;

- constructii destinate cresterii animalelor mari;

- crearea sau amenajarea de terenuri aferente pentru stationarea vehiculelor.

- orice fel de alte constructii inafara celor cu functiune de ocrotire a sanatatii.

Articolul 3. – Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Sunt admise constructiile cu functiunea de ocrotire a sanatatii, echipamente si activitati neinterzise la art. 1 cum ar fi:

- extinderi minore ale instalatiilor existente sau legate de o activitate a zonei (garaje, centrale termice …) sub rezerva aplicarii reglementarilor din articolele 10, 11, 12;

- implantari de mobilier urban (instalatii sanitare, corpuri de iluminat) sub rezerva autorizarii acestora de catre serviciul de urbanism al primariei;

- reamenajari de spatii verzi publice/private.

Elementele vizibile sau edificate in suprastructura pentru folosirea constructiilor ingropate (guri de iluminare sau ventilare, instalatii termice) se vor integra cu grija.

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4. – Accese si strazi

Conform R.G.

Accesele noi vor satisface aceleasi conditiuni ca si cele existente trebuind sa prezinte un singur acces spre strada publica.

Amenajarile publice sau private destinate circulatiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui sa faca obiectul unei autorizatii conform indicatiilor din preambul, cu precizarea dispozitiilor de amenajare, imbracaminti, mobilier urban, semnalizare.

4.3. Imbracamintea cailor de circulatie

Se autorizeaza suprafete turnate a caror culoare va fi supusa avizarii.

Articolul 5 – Retele tehnico-edilitare

Conform R.G.

5.2. Apa

Se recomanda modernizarea bransamentelor existente si a sistemului de inregistrare a debitului de apa. Nu se prevad modificari majore in ceea ce priveste alimentarea cu apa.

5.3. Canalizare

Nu se prevad modificari majore la sistemul de canalizare.

5.4. Electricitate

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumului particular, cat si iluminatului public, ca si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate.

Modificarile de parcurs aerian se vor supune avizului serviciului de urbanism al primariei.

Cu ocazia modificarilor sau refacerilor de retele sau de lucrari de fatada se vor inlatura orice elemente parazitare, retele inutile si suporturile lor.

Nu se prevad modificari majore de retele de energie electrica

5.5. Gaze

Toate conductele din afara cladirilor vor fi ingropate.

Cofretele, contoarele si casele de reglare vor fi mascate.

Orice creare de noi retele ingropate aprobate trebuie, inainte de executie, sa aiba avize de specialitate.

Nu se prevad modificari majore la reteaua de gaz metan

5.6. Alte surse de incalzire

Nu se vor monta captatoare solare pentru incalzire si prepararea apei calde.

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

Se va pastra parcelarul existent neschimbat sau se va modifica in cazul in care pe baza unor cercetari arheologice si/sau istorice va aparea necesitatea restituirii formei si dimensiunilor originale.

Articolul 7 – Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform R.G.

Se pot autoriza retrageri sau avansari fata de aliniament a unor parti de fatade de deasupra parterului in limitele regulamentelor strazilor. Consolele nu vor putea depasi 0,60 m fata de aliniament.

Amenajarea si imbracamintea terenului dintre aliniament si retragerea de fatada vor fi supuse unei tratari specifice domeniului public din zona.

Articolul 8 – Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

Pentru parcelele cu latimea la strada sub 35 m si o adancime de max. 15 m de la aliniamentul strazii, orice noua constructiei trebuie construita pe limitele separatoare adiacente circulatiei, fara dispozitii speciale sau servituti de teren.

Cand adancimile depasesc 15 m orice noua cladire se va putea construi:

- fie pe limitele separatoare, daca parcelele vecine au o constructie sau un zid de sprijin, sub rezerva respectarii articolului 11 ;

- fie retras fata de limitele separatoare, daca parcelele vecine nu au constructii sau ziduri de sprijin. In acest caz, distanta masurata pe orizontala din orice punct al cladirii la cel mai apropiat punct al limitei separatoare va trebui sa fie egala cu cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3 m.

Articolul 9 – Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

Cladirile situate pe aceeasi parcela trebuie astfel amplasate incat prospectul sa permita o luminare suficienta a oricarui geam de la o camera de locuit. Acest prospect va fi determinat inscriind constructiile intr-un unghi definit de o oblica la 600 de la parapetul celei mai joase ferestre.

Distanta dintre doua ferestre asezate fata in fata nu poate fi mai mica de 3 m.

Articolul 10 – Suprafete construite la sol

Fara a denatura caracterul zonei

Articolul 11 – Inaltimea constructiilor

11.1. Constructii existente

Cladirile care se conserva si se restaureaza trebuie pastrate ca volum general sau reduse la volumele originale cu exceptia cazului cand se impune anumite modificari.

Orice modificare a inaltimii cladirilor care pot fi conservate, ameliorate sau inlocuite trebuie justificata prin desene, machete, fotomontaje sau oricare alt mijloc care permite reprezentarea insertiei in sit, inclusiv raportul cu cladirile invecinate.

11.2. Constructii noi

Cand nu este posibila comparatia cu cladiri alaturate inaltimea absoluta se limiteaza la maxim 10 m masurati de la terenul natural la coama acoperisului.

Se recomanda luarea in considerare - acolo unde este cazul - ca termen de referinta, media inaltimilor cladirilor existente.

In interiorul ZIR 11 se aplica aceleasi reguli in raport cu cladirile alipite.

In toate cazurile, propunerile se vor justifica prin desene, machete, foromontaje care sa sustina insertia in sit.

Articolul 12– Aspect exterior

Conform R.G.

12.2. Se interzic:

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii sau folosirea de materiale traditionale nespecifice regiunii;

- imitarea materialelor naturale (ex.: piatra, lemn), simulari de paramete etc.;

- utilizarea tamplariei metalice (pentru usi, ferestre);

- utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament (caramizi, b.c.a.);

- paramente sau elemente de beton armat lasate aparente, buciardate sau brut-decofrate decat daca cofrajele, granulometria si culoarea agregatelor si cimentului sunt acceptate de catre reprezentantul sectorului de urbanism al primariei in conditiile indicate in preambul.

12.3. Reguli privind cladirile existente

Cererile de autorizatie pentru orice modificare, chiar partiala a unei cladiri trebuie insotite de un releveu al cladirii si o prezentare a starii corespunzatoare datei de depunere a cererii. Documentatia trebuie sa fie intocmita conform legislatiei in vigoare.

Se vor suprima retele si conducte parazite.

12.3.2. Materiale

Zidariile din piatra sau elemente din piatra de talie (placaje la socluri sau la elemente de structura, elemente de modenatura: cornise, bandouri, subasmente) se vor trata aparent. Daca aceste elemente au suferit acoperiri cu tencuieli sau zugraveli, ele vor fi degajate de acoperiri si repuse in starea originara. Pietrele deteriorate vor fi inlocuite prin elemente de aceeasi culoare, profil si marime ca cele originare. Se admite si utilizarea pietrei artificiale cu conditia ca, pe baza de mostre (granulatii, culoare etc.) aceasta sa se identifice cu cea naturala.

Tencuielile si zugravelile vor fi in tente naturale sau colorate, cu excluderea tencuielilor pe baza de ciment pur.

Ele se vor executa din mortar de var si nisip in tonalitati inspirate din cele vechi, conservate sau restaurate de specialisti.

Tencuiala va lasa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramente, care vor trebui sa se restaureze.

Nu se recomanda finisaje de tip rustic, imitari de efecte, rostuiri false, tencuieli plastice realizate cu ruloul sau cu raschete.

12.3.3. Noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si proportionate corelat cu golurile existente la aceeasi cladire sau la cele vecine ori de aceeasi factura.

12.3.4. Tamplarie exterioara

In cladirile cu valoare de monument sau ambientala, refacerea tamplariei se va face identic atunci cand exista elemente martor; cand nu exista, refacerea se va face dupa un model relevat pe o constructie de acelasi tip si din aceeasi epoca.

Este posibila utilizarea tamplariei de tip PVC dar doar cea care imita culoarea lemnului

12.3.5. Acoperisuri

Se interzic urmatoarele materiale:

azbociment;

materiale plastice;

carton astfaltat;

Zincul nu va fi admis decat in cazuri limitate, acolo unde a fost initial aplicat, sau pe parti nevizibile. El va fi utilizat la accesorii ca: jgeaburi, burlane, tuburi de ventilatie etc. si va fi lacuit cu tenta inchisa la culoare.

Partile metalice ale acoperisurilor (racorduri pentru scurgerea apelor pluviale), dace se vor executa din tabla de zinc, aceasta se va lacui in tente de culoare inchisa.

Se interzic: cosuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton si diverse sisteme de ventilatie mecanica aparente. Elementele de imbunatatire a tirajului se vor amplasa discret.

12.3.6. Elemente secundare

Lucrarile vechi de feronerie se vor conserva si restaura (grilaje, balcoane, decoratii etc.). Modelele noi se vor apropia cat mai mult de cele existente.

Pentru protectia golurilor se interzice amplasarea grilajelor de protectie fixe la exteriorul golurilor, precum si folosirea grilajelor tip „acordeon”.

Se autorizeaza folosirea geamurilor clare. Se interzice folosirea geamurilor reflectorizante, metalizate, ori de tip PVC din materiale contrastante. Se vor folosi doar materiale PVC care au culoarea lemnului

Se vor folosi usi exterioare de lemn ale caror compozitii, proportii si desen vor fi compatibile cu specificul cladirii. Lemnul va fi tratat sau vopsit, urmarind caracterul de epoca al edificiului.

La imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avanseaza in spatiul public.

12.4. Reguli relative la constructiile noi

Nici o prescriptie privind forma, modenatura sau tehnica de constructii nu este definita pentru a nu se aduce restrictii utilizarii unor procedee inovatoare care sa permita implantarea de elemente contemporane integrabile.

Se vor lua in considerare doar:

- asigurarea perenitatii cladirilor prin utilizarea de materiale care asigura o buna conservare;

- grija pentru integrarea in coerenta generala a zonei.

12.4.2. Materiale

Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp.

Alegerea materialelor traditionale se face in conformitate cu prescriptiile referitoare la constructii existente.

12.5. Reguli speciale

12.5.1. Firme, materiale si culori

Firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii de catre serviciul de urbanism al primariei. Cererile de autorizatie se vor insoti de documente grafice necesare intelegerii proiectului si cu esantioane de materiale si culori.

Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.

Se interzic:

- dispozitive sclipitoare;

- inscriptii luminoase care defileaza;

- inscriptii sub marchize sau cornise;

- inscriptii pe balcoane, cornise sau acoperisuri;

- reclame pe zid.

Se autorizeaza inscriptii privind natura activitatii excluzand orice publicitate de marca.

Se recomanda materiale de calitate, grafisme care figureaza simbolic activitatea, efecte de transparenta si decupaj.

12.5.2. Imprejmuiri

Cand imprejmuirile pe aliniament sau pe limitele de proprietate nu exista, aceste limite se vor materializa printr-o linie de pavaj implantata pe sol.

Imprejmuirile existente cu rol deosebit in decorul urban se vor conserva si proteja.

Imprejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidarie, grilaje sau plantatii de gard viu. Cele din zidarie se vor supune prescriptiilor relative la constructiile noi sau existente.

Articolul 13 – Parcaje

Conform R.G.

Parcajele trebuie amenajate pe aceeasi unitate funciara.

Articolul 14 – Spatii libere plantate

14.1. Spatii verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice/private.

14.2. Arborii izolati si de aliniament fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul 15 – Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

Se recomanda respectarea lui C.U.T.-ul existent in zona

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

Nu se recomanda depasirea valorii existente in zona. Cazurile speciale se vor analiza de catre serviciul de urbanism al primariei.

ZONA ZIR 12

cuprinde subzona SIR 12a

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1. De la 1.1 la 1.3 – conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice sau private

Se mentin, se restaureaza sau se reamenajeaza spatiile verzi tratate sau care vor fi tratate cu spatii verzi publice/private

1.5. Suprafata construita la sol a noilor constructii

Suprafetele construite la sol ale noilor constructii se vor determina cu precizie printr-un plan urbanistic de detaliu insotit de un material documentar care sa faca referiri la cladirile din vecinatate.

Articolul 2. Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- constructii provizorii de orice natura; cu exceptia celor pentru organizare de santier pe durata existentei santierului;

- depozitare en gros;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati de substante inflamabile sau toxice;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- statii de intretinere auto;

- spalatorii chimice;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice

Articolul 3. – Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Sunt admise constructii cu functiune mixta, echipamente si activitati neinterzise la art. 1 cum ar fi:

- institutii, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de

sector si de cartier;

- lacasuri de cult;

- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare,

expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective si personale;

- sedii ale unor organizatii politice, profesionale, etc.;

- comert cu amanuntul;

- depozitare mic-gros;

- hoteluri, pensiuni, agentii de turism;

- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele, etc.;

- sport si recreere in spatii acoperite;

- parcaje la sol si multietajate;

- spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spatii plantate - scuaruri, gradina de cartier;

- locuinte cu partiu obisnuit;

- locuinte cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.

- extinderi minore ale instalatiilor existente sau legate de o activitate a zonei (garaje, centrale termice …) sub rezerva aplicarii reglementarilor din articolele 10, 11, 12;

- implantari de mobilier urban (instalatii sanitare, corpuri de iluminat) sub rezerva autorizarii acestora de catre serviciul de urbanism al primariei;

- reamenajari de spatii verzi private.

Elementele vizibile sau edificate in suprastructura pentru folosirea constructiilor ingropate (guri de iluminare sau ventilare, instalatii termice) se vor integra cu grija.

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4. – Accese si strazi

Conform R.G.

Accesele noi vor satisface aceleasi conditiuni ca si cele existente trebuind sa prezinte un singur acces spre strada publica.

Amenajarile publice sau private destinate circulatiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui sa faca obiectul unei autorizatii conform indicatiilor din preambul, cu precizarea dispozitiilor de amenajare, imbracaminti, mobilier urban, semnalizare.

4.3. Imbracamintea cailor de circulatie

Imbracamintile vechi, autentice tip pavaj sau dalaj pot fi doar conservate si restaurate.

Se autorizeaza suprafete turnate a caror culoare va fi supusa avizarii.

Articolul 5 – Retele tehnico-edilitare

Conform R.G.

5.2. Apa

Se recomanda modernizarea bransamentelor existente si a sistemului de inregistrare a debitului de apa. Nu se prevad modificari majore in ceea ce priveste alimentarea cu apa.

5.3. Canalizare

Nu se prevad modificari majore la sistemul de canalizare.

5.4. Electricitate

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinate atat consumului particular, cat si iluminatului public, ca si retelele de telecomunicatii vor trebui sa fie ingropate.

Modificarile de parcurs aerian se vor supune avizului serviciului de urbanism al primariei.

Cu ocazia modificarilor sau refacerilor de retele sau de lucrari de fatada se vor inlatura orice elemente parazitare, retele inutile si suporturile lor.

Nu se prevad modificari majore de retele de energie electrica

5.5. Gaze

Toate conductele din afara cladirilor vor fi ingropate.

Cofretele, contoarele si casele de reglare vor fi mascate.

Orice creare de noi retele ingropate aprobate trebuie, inainte de executie, sa aiba avize de specialitate.

Nu se prevad modificari majore la reteaua de gaz metan

5.6. Alte surse de incalzire

Nu se vor monta captatoare solare pentru incalzire si prepararea apei calde.

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

- Pentru a fi construibila, in baza prezentului regulament o parcela trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba o suprafata minima de 150 metri;

b) sa aiba un front la strada de:

- minimum 7,0 metri in cazul constructiilor insiruite (2 calcane laterale)

- minimum 9,0 metri in cazul constructiilor cuplate (un calcan lateral, o fatada laterala)

- minimum 12,0 metri in cazul constructiilor izolate (patru fatade)

- Nu se acorda autorizatie de construire pentru locuinte pe parcelele care nu sunt construibile conform prevederilor prezentului articol. Aceeasi prevedere se aplica parcelelor care devin neconstruibile prin aparitie in urma unei impartiri de teren (iesire din indiviziune, instrainare, mostenire)

- Pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului regulament, Consiliul Local al Municipiului Brasov poate decide autorizarea unor constructii cu conditia elaborarii unui Plan Urbanistic de Detaliu si a unei ilustrari de arhitectura care sa demonsreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament

- O parcela poate fi adusa in conditii de construibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta (regrupare parcele)

- se recomanda in cazul constructiilor publice dispuse izolat, terenul minim sa fie de 1000 mp, cu un front la strada de min. 30 metri

- pentru celelalte categorii de functiuni, se recomanda lotizarea terenului in parcele avand minim 500 mp si un front la strada de minim 12.00 metri, in cazul constructiilor insiruite dintre doua calcane laterale si de minim 18.00 metri in cazul constructiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; in functie de necesitati vor putea fi concesionate sau cumparate una sau mai multe parcele adiacente;

Articolul 7 – Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform R.G.

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3,50 metri latime dinr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate; Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. Cand latimea accesului este mai mica de 3,5 metri este obligatorie obtinerea avizului Brigazii de pompieri

- in cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permita accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanta dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depasi 30,00 metri

- numarul si configuratia acceselor se vor incadra in prevederile Anexei nr.4 a Regulamentului General de Urbanism

- se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de functionare precum si pentru accese de serviciu

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultati de deplasare.

- Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie intre domeniul public si prprietatea privata

- Cladirile care adapostesc functiuni publice reprezentative situate in zona mixta se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanta de minim 6,00 metri. cu conditia sa nu lase vizibile calcane ale cladirilor obligatoriu de mentinut situate pe limitele laterale ale parcelelor

- In raport cu caracterul strazilor existente cladirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu conditia sa nu lase aparente calcane ale cladirilor invecinate propuse a fi mentinute datorita valorii lor arhitectural urbanistice sau de intrebuintare

- in cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fata de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

- Amplasarea de garaje si functiuni tehnice in subteran este permisa pe intreaga suprafata a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu conditia asigurarii suprafetelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de minim 2,0 metri.

- Retragerile sau iesirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu conditia sa se inscrie in tipologia si gabaritele constructiilor existente pe strada respectiva, in conditiile pastrarii unei distante de minim 4,50 metri. fata de nivelul terenului si avizarii documentatiei de catre Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

- Balcoanele sau bow-windowurile pot depasi cum max. 0,90 metri. alinierea spre strada

- Cornisele pot iesi din alinierea strazii cu max. 1/10 din largimea strazii si fara a depasi 1,20 metri.

Articolul 8 – Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

- cladirile care adapostesc functiuni de interes general si locuinte si alcatuiesc fronturi continue prin alipire de calcanele cladirilor invecinate vor fi dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 15.00 metri dupa care se vor retrage cel putin de una din limitele de proprietate putand ajunge astfel pana la max. 30,0 metri. lungime

- cladirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci cand se cupleaza cu o cladire posibil de realizat pe parcela alaturata sau se alipesc de calcanul unei cladiri alaturate protejate sau in stare buna si sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- parcela alaturata este libera de constructii

- peretele realizat pe limita de proprietate atunci cand ramane vizibil din domeniul public va fi tratat cu aceeasi atentie si aceleasi materiale de finisaj ca si celelalte fatade

- in cazul retragerii de la limita laterala de proprietate aceasta va fi de jumatate din inaltimea la cornisa dar nu mai putin de 3m

- in cazul in care parcela se invecineaza cu o cladire publica sau de cult ce prezinta fatada spre limita laterala, noua constructie se va retrage cu jumatate din inaltimea la cornisa dar nu mai putin de 4metri

- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin jumatate din inaltimea cladirii masurate la cornise, dar nu mai putin de 5,00 metri

- se interzice construiea pe limita posterioara a parcelei, cu exceptia cazului in care exista un calcan al unei cladiri principale, iar noua constructie se limiteaza la acoperirea acestuia

- se recomanda ca pentru respectarea intimitatii locuintelor, parapetul ferestrelor de pe fatadele laterale ale cladirilor din zona mixta cu alte functiuni decat locuinte, care sunt orientate spre locuintele de pe parcelele laterale, situate la mai putin de 10,0 metri sa aiba parapetul ferestrelor la minim 1,90 metri de la pardoseala incaperilor.

Articolul 9 – Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din inaltimea la cornise a celei mai inalte dintre ele

- distanta se poate reduce la 1/4 din inaltime, dar nu mai putin de 3,00 metri numai in cazul in care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala

- in cazul adaugirii unui corp nou la o cladire existenta, noua constructie nu va ascunde elemente de arhitectura veche, de interes arheologic sau estetic, inscrise in lista CMI sau descoperite in timpul lucrarilor. Se va urmari dimpotriva, punerea lor in valoare.

Articolul 10 – Suprafete construite la sol

Fara a denatura caracterul zonei

Articolul 11 – Inaltimea constructiilor

11.1. Constructii existente

Cladirile care se conserva si se restaureaza trebuie pastrate ca volum general sau reduse la volumele originale cu exceptia cazului cand se impune anumite modificari.

Orice modificare a inaltimii cladirilor care pot fi conservate, ameliorate sau inlocuite trebuie justificata prin desene, machete, fotomontaje sau oricare alt mijloc care permite reprezentarea insertiei in sit, inclusiv raportul cu cladirile invecinate.

11.2. Constructii noi

- inaltimea cladirilor la cornise nu va fi mai mare decat distanta pana la alinierea spre strada admisa pentru cladirile situate pe frontul opus al aceleiasi strazi

- depasirea acestei inaltimi este posibila numai cand prin aceasta nu se realizeaza un calcan spre o cladire protejata sau aflata in stare buna si mentinuta

- se admite depasirea cu max. 2 niveluri retrase fata de planul fatadei in interiorul unui cerc cu raza de 4 metri si tangenta la 45 grade la acesta

- se admite realizarea unor cladiri cu inaltime mai mare pe parcelele care sunt situate in amplasamente care necesita a fi subliniate (intersectii de strazi, piatete, cornise), amplasate in baza unor PUD-uri aprobate in M si PUZ-uri aprobate in Mp

- atunci cand noua constructie depaseste ca inaltime constructia alaturata propusa a fi mentinuta este obligatoriu ca volumul care se inalta sa fie retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca fatada conform Codului Civil. Pentru constructiile cuplate la calcanul unei cladiri existente este obligatorie preluarea “amprentei” calcanului acesteia in zona vizibila din domeniul public

- Motivele de decoratiune ale acoperisului, lucarne, etc. trebuie sa fie inscrise intr-un gabarit paralel cu acel al partii superioare a cladirii, situat la 1,50 metri departare de acesta.

Articolul 12– Aspect exterior

Conform R.G.

12.2. Se interzic:

- imitarea stilurilor arhitecturale straine regiunii sau folosirea de materiale traditionale nespecifice regiunii;

- imitarea materialelor naturale (ex.: piatra, lemn), simulari de paramete etc.;

- utilizarea tamplariei metalice (pentru usi, ferestre);

- utilizarea neacoperita a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament (caramizi, b.c.a.);

- paramente sau elemente de beton armat lasate aparente, buciardate sau brut-decofrate decat daca cofrajele, granulometria si culoarea agregatelor si cimentului sunt acceptate de catre reprezentantul sectorului de urbanism al primariei in conditiile indicate in preambul.

12.3. Reguli privind cladirile existente

Cererile de autorizatie pentru orice modificare, chiar partiala a unei cladiri trebuie insotite de un releveu al cladirii si o prezentare a starii corespunzatoare datei de depunere a cererii. Documentatia trebuie sa fie intocmita conform legislatiei in vigoare.

Se vor suprima retele si conducte parazite.

12.3.2. Materiale

Zidariile din piatra sau elemente din piatra de talie (placaje la socluri sau la elemente de structura, elemente de modenatura: cornise, bandouri, subasmente) se vor trata aparent. Daca aceste elemente au suferit acoperiri cu tencuieli sau zugraveli, ele vor fi degajate de acoperiri si repuse in starea originara. Pietrele deteriorate vor fi inlocuite prin elemente de aceeasi culoare, profil si marime ca cele originare. Se admite si utilizarea pietrei artificiale cu conditia ca, pe baza de mostre (granulatii, culoare etc.) aceasta sa se identifice cu cea naturala.

Tencuielile si zugravelile vor fi in tente naturale sau colorate, cu excluderea tencuielilor pe baza de ciment pur.

Ele se vor executa din mortar de var si nisip in tonalitati inspirate din cele vechi, conservate sau restaurate de specialisti.

Tencuiala va lasa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramente, care vor trebui sa se restaureze.

Nu se recomanda finisaje de tip rustic, imitari de efecte, rostuiri false, tencuieli plastice realizate cu ruloul sau cu raschete.

12.3.3. Noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si proportionate corelat cu golurile existente la aceeasi cladire sau la cele vecine ori de aceeasi factura.

12.3.4. Tamplarie exterioara

In cladirile cu valoare de monument sau ambientala, refacerea tamplariei se va face identic atunci cand exista elemente martor; cand nu exista, refacerea se va face dupa un model relevat pe o constructie de acelasi tip si din aceeasi epoca.

Este posibila utilizarea tamplariei de tip PVC dar doar cea care imita culoarea lemnului

12.3.5. Acoperisuri

Se interzic urmatoarele materiale:

azbociment;

materiale plastice;

carton astfaltat;

tabla (se poate folosi pentru acoperisurile tip terasa

Zincul nu va fi admis decat in cazuri limitate, acolo unde a fost initial aplicat, sau pe parti nevizibile. El va fi utilizat la accesorii ca: jgeaburi, burlane, tuburi de ventilatie etc. si va fi lacuit cu tenta inchisa la culoare.

Partile metalice ale acoperisurilor (racorduri pentru scurgerea apelor pluviale), dace se vor executa din tabla de zinc, aceasta se va lacui in tente de culoare inchisa.

Se interzic: cosuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton si diverse sisteme de ventilatie mecanica aparente. Elementele de imbunatatire a tirajului se vor amplasa discret.

12.3.6. Elemente secundare

Lucrarile vechi de feronerie se vor conserva si restaura (grilaje, balcoane, decoratii etc.). Modelele noi se vor apropia cat mai mult de cele existente.

Pentru protectia golurilor se interzice amplasarea grilajelor de protectie fixe la exteriorul golurilor, precum si folosirea grilajelor tip „acordeon”.

Se autorizeaza folosirea geamurilor clare. Se interzice folosirea geamurilor reflectorizante, metalizate, ori de tip PVC din materiale contrastante. Se vor folosi doar materiale PVC care au culoarea lemnului

Se vor folosi usi exterioare de lemn ale caror compozitii, proportii si desen vor fi compatibile cu specificul cladirii. Lemnul va fi tratat sau vopsit, urmarind caracterul de epoca al edificiului.

La imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avanseaza in spatiul public.

Pe terenul curtilor imobilelor existente fara valoare de monument sau ambientala se pot autoriza imbracaminti din asfalt sau ciment, pe suprafete nevizibile din spatiul public.

12.4. Reguli relative la constructiile noi

Nici o prescriptie privind forma, modenatura sau tehnica de constructii nu este definita pentru a nu se aduce restrictii utilizarii unor procedee inovatoare care sa permita implantarea de elemente contemporane integrabile.

Se vor lua in considerare doar:

- asigurarea perenitatii cladirilor prin utilizarea de materiale care asigura o buna conservare;

- grija pentru integrarea in coerenta generala a zonei.

12.4.2. Reguli particulare pentru comert

- Cererile de Certificat de urbanism pentru modificarea vitrinelor sau de creare a unor vitrine noi, trebuiesc insotite de un dosar continand toate elementele necesare unei bune cunoasteri a starii actuale a parterului, a contextului sau (fatada totala a imobilului si a celor alaturate) precum si a situatiei sale originale

- Este admisa si recomandata reconversia functiunilor de la parterul cladirilor cu front la domeniul public in functiuni cu acces public si deschiderea de vitrine spre domeniul public

- Ocuparea caii publice va fi limitata prin regulile in vigoare. Singurele ce pot fi autorizate sunt amenajarile temporare reduse la simple etalaje mobile in masura in care ele nu incomodeaza circulatia pietonala

- Sistemele de protectie impotriva furtului si de inchidere, trebuie sa fie complet ascunse atunci cand magazinul este deschis.

12.4.2. Materiale

Se vor utiliza numai materiale cu comportare garantata in timp.

Alegerea materialelor traditionale se face in conformitate cu prescriptiile referitoare la constructii existente.

12.5. Reguli speciale

12.5.1. Firme, materiale si culori

Firmele, materialele si culorile vor fi supuse autorizarii de catre serviciul de urbanism al primariei. Cererile de autorizatie se vor insoti de documente grafice necesare intelegerii proiectului si cu esantioane de materiale si culori.

Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe fatada. Aspectul general va fi in acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.

Se interzic:

- dispozitive sclipitoare;

- inscriptii luminoase care defileaza;

- inscriptii sub marchize sau cornise;

- inscriptii pe balcoane, cornise sau acoperisuri;

- reclame pe zid.

Se autorizeaza inscriptii privind natura activitatii excluzand orice publicitate de marca.

Se recomanda materiale de calitate, grafisme care figureaza simbolic activitatea, efecte de transparenta si decupaj.

- aspectul cladirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni si exprimarii prestigiului investitorilor dar cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de rolul social al strazilor zonei mixte, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de covizibilitate;

12.5.2. Imprejmuiri

- Imprejmuirile spre strada sau spre domeniul public vor fi transparente, cu o inaltime de 1,80 metri si cu un soclu de 60 cm., realizate din materiale de calitate si care sa se inscrie armonis in tipicul zonei.

in cazul unificarii functiunilor interioare a mai multor cladiri se va mentine prin tratarea terenului spre domeniul public si a imprejmuirilor amprenta parcelarului traditional

- In toate cazurile se va asigura perceperea de catre trecator a fatadei cu vedere la strada. Se interzice vopsirea in culori stridente si stralucitoare a imprejmuirilor

- Se recomanda separarea terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri transparente de 1,80 metri inaltime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu

- Spatiile comerciale si alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii si pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele, etc.

Articolul 13 – Parcaje

Conform R.G.

Stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice

- Calculul capacitatii de parcare in functie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane” (indicativ P132-93) si Anexa nr.5 a Regulamentului General de Urbanism

- In cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj in cooperare ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate in zona adiacenta la o distanta de max. 250 metri

- Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice cladire noua sau extindere a suprafetei utile pentru o cladire existenta. In cazul schimbarii functiunii unei cladiri existente, se va cere un numar de locuri de parcare corespunzator noii functuni, diminuat cu numarul de locuri corespunzator vechii functiuni, considerate ca existand

- Se recomanda ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se faca in suprafete dimensionate si dispuse astfel incat sa permita ulterior, odata cu cresterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

Articolul 14 – Spatii libere plantate

14.1. Spatii verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice/private.

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulatii pietonale, terase;

- parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate in cu un gard viu de minim 1,20 metri

- spatiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a cladirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spatiu verde sau spatiu liber circulatiei pietonale

- se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii importanti existenti avand peste 4,00 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm. in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere

- in gradinile de fatade ale echipamentelor publice minim 40% din suprafata va fi prevazuta cu plantatii inalte.

14.2. Arborii izolati si de aliniament fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul 15 – Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

- Coeficientul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre suprafata construita desfasurata si suprafata parcelei

- in calculul suprafetei construite desfasurate nu sunt incluse suprafata garajelor si spatiilor tehnice amplasate in subteran precum si suprafetele balcoanelor si teraselor deschise precum si a podurilor neutilizabile

- in calculul suprafetei construite desfasurate nu este considerata decat jumatate din suprafata ocupata la parter de functiunile deschise publicului pe o adancime de maxim 20,0 metri de la limita strazii (aliniament)

CUT maxim = 3.0 mp. ADC / mp. teren

- in cazul existentei accentelor peste P+5 CUT maxim se va justifica prin P.U.Z.

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

Coeficientul de utilizare a terenului poate fi majorat prin cumulare, dupa cum urmeaza:

- cu 0,5 pentru parcelele cu suprafata mai mare de 1000 mp.

- cu 0,5 pentru parcelele situate la intersectia a doua strazi (parcelele de colt, sau in cazul

intersectiei in T parcela situata in dreptul strazii care nu se mai continua)

• Pentru a permite modernizarea patrimoniului construit existent pentru parcelele pe care este permisa si recomandata demolarea constructiilor existente, avand un CUT superior celui permis prin prezentul regulament noile constructii vor putea mentine coeficientul de utilizare a terenului existent cu incadrarea in celelalte prevederi ale regulamentului

• Cererile de eliberare a certificatului de urbanism pentru situatii in care este permisa depasirea CUT de 3.0 vor fi insotite in mod obligatoriu de ilustrare de arhitectura.

- Procentul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre proiectia la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafata parcelei. In calculul proiectiei nu vor fi incluse iesirile in exterior a balcoanelor inchise sau deschise in consola deasupra domeniului public si nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine, etc.

POT maxim = 70%,

ZONA ZIR 13

PARTEA I – Natura ocuparii si utilizarii terenului

Articolul 1 – De la 1.1 la 1.2. fara obiect

1.3. Conform R.G.

1.4. Spatii neconstruite publice si/sau private

Se mentin, se conserva, se restaureaza sau se reamenajeaza:

- spatii verzi plantate clasate, organizate liber, aflate in domeniul public sau in domeniul privat

Articolul 2 – Tipuri interzise de ocupare si utilizare a terenurilor

Se interzic:

orice constructii in afara celor strict necesare functiunii speciale

Articolul 3 – Tipuri admise de ocupare si utilizare a terenului

Se admit in exclusivitate cladiri cu functiune speciala (unitate militara, jandarmi, etc)

Lucrarile subterane se vor autoriza in prealabil de catre organele competente.

PARTEA II – Conditii de ocupare a terenului

Articolul 4 – Accese si strazi

Conform R.G.

Articolul 5 – Retele tehnico-edilitare

Elementele sau retelele edilitare trebuie pe cat posibil ascunse

Articolul 6 – Caracteristici ale parcelelor

fara obiect

Articolul 7 – Implantarea constructiilor fata de caile de acces

Conform legislatiei in vigoare.

Articolul 8 – Implantarea constructiilor fata de limitele separatoare ale parcelelor

Conform legislatiei in vigoare.

Articolul 9 – Implantarea constructiilor unele fata de celelalte pe aceeasi parcela

fara obiect

Articolul 10 – Suprafete construite la sol

fara obiect

Articolul 11 – Inaltimea constructiilor

Fara precizari

Articolul 12 – Aspect exterior

Toate amenajarile trebuie sa tina cont de armonia spatiului existent si de relatia cu elementele majore de cadru natural vecine. Ele trebuie sa fie obiect al unor proiect de specialitate avizate de serviciul de urbanism al primariei.

12.1. Imprejmuiri

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri si minim metri, din care un soclu opac de metri si vor fi dublate cu gard viu; in cazul necesitatii unei protectii suplimentare conform unor norme specifice, se recomanda dublarea spre interior, la metri distanta, cu un al doilea gard conform normelor, intre  cele doua garduri fiind plantati in mod compact arbori si arbusti;

- imprejmuirile catre parcelele laterale si posterioare vor fi opace, de 2,50 metri inaltime sau vor fi  in conformitate cu normele specifice.

Articolul 13 – Parcaje

Conform R.G.

Articolul 14 – Spatii libere plantate

Spatiile plantate clasate se restaureaza sau se reamenajeaza conform legislatiei in vigoare.

PARTEA a III-a – Posibilitati maximale de ocupare a terenului

Articolul 15 – Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) admis

fara obiect

Articolul 16 – Depasiri ale CUT

fara obiectloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1182
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site