Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


ZIDARIE PREVEDERI GENERALE

Constructii+ Font mai mare | - Font mai micPREVEDERI GENERALE

Domeniul de utilizare si scopul Codului

(1) Codul de proiectare pentru structuri din zidarie, indicativ CR6-2006, se utilizeaza pentru proiectarea cladirilor civile, industriale si agrozootehnice sau ale partilor acestora, realizate cu pereti structurali din zidarie cu urmatoarele tipuri de alcatuire, definite la 3.:zidarie simpla/nearmata (ZNA);

zidarie confinata (ZC);

zidarie confinata si armata in rosturile orizontale (ZC+AR);

zidarie cu inima armata (ZIA).

a) b)

Figura 1

Tipuri de alcatuire pentru pereti din zidarie

(a) Zidarie confinata (b) Zidarie cu inima armata

(2) Prevederile Codului se utilizeaza si pentru proiectarea panourilor de zidarie de umplutura asociate cu cadre (ZUC) si a peretilor nestructurali din zidarie, indiferent de materialul din care este realizata structura cladirilor respective (beton armat sau otel).

NOTA Zidaria armata vertical si orizontal, executata cu elemente pentru zidarie cu forme speciale si zidaria precomprimata, nu fac obiectul prezentului cod.

(3) Codul se refera numai la cerintele privind rezistenta, stabilitatea, rigiditatea si ductilitatea structurilor din zidarie precum si la durabilitatea acestora. Alte cerinte, de exemplu, cele privind izolarea termica si acustica, nu constituie obiectul acestei parti a Codului.

(4) Nivelurile de siguranta rezultate din calculul si prevederile constructive in conformitate cu prezentul Cod constituie niveluri minime de calitate in sensul Legii nr.10/1995. La solicitarea investitorului, proiectantul poate adopta masuri suplimentare pentru obtinerea unor niveluri de asigurare superioare. Se recomanda ca aceste masuri sa fie adoptate pe baza unei analize de tip 'cost-beneficiu' care sa tina seama de costul total probabil al constructiei pe durata de exploatare prevazuta prin tema de proiectare.

(5) Prevederile prezentului Cod referitoare la alcatuirea de ansamblu si la calculul cladirilor cu structuri din zidarie precum si cele referitoare la detalierea constructiva a partilor/elementelor pentru constructie sunt aplicabile numai pentru structurile curente ale cladirilor civile, industriale si agrozootehnice enumerate la (6). In cazul cladirilor cu alcatuiri neuzuale sau care sunt destinate unor functiuni speciale, prevederile Codului au numai caracter orientativ.

Acest sistem structural este folosit in mod curent pentru:

cladiri etajate cu inaltime pana la P+4E inclusiv: locuinte, alte cladiri cu functiuni similare (hoteluri, moteluri, camine, internate, crese,etc.), cladiri pentru invatamant si ocrotirea sanatatii, alte tipuri de cladiri social-culturale care nu necesita spatii libere mari si care au functiuni in general fixe (care nu sunt susceptibile de a suferi transformari majore in timpul exploatarii);

cladiri tip 'hala/sala' cu deschideri si inaltimi moderate (de regula, cu deschideri maxime de 9.00 15.00 m si inaltimi de 6.00 8.00 m) pentru sali de gimnastica, ateliere, depozite, cladiri agrozootehnice, etc.

(7) Prevederile privind executia lucrarilor sunt tratate in masura in care este necesar sa se indice calitatea materialelor si a produselor pentru constructii si nivelul calitatii executiei pe santier, cerute pentru respectarea ipotezelor avute in vedere la proiectare.

(8) Prevederile Codului se aplica numai structurilor realizate cu elemente pentru zidarie si/sau cu mortare, din tara sau din import, care indeplinesc urmatoarele doua conditii:

sunt conforme cu normele europene asimilate ca norme nationale (SR EN) sau cu alte norme din Romania privitoare la conditiile de calitate si/sau la caracteristicile mecanice (inclusiv cerintele de durabilitate);

satisfac cerintele specifice pentru zidariile din zonele seismice date in prezentul Cod si in Codul P100-1/2006.

NOTA. Conditiile de calitate si caracteristicile respective se refera la elemente si/sau mortare considerate individual precum si la zidariile executate cu acestea.

(9) In cazul structurilor executate cu elemente pentru zidarie si/sau cu mortare, fabricate in tara sau din import, care nu satisfac una dintre cerintele de la pct. (8), prevederile Codului au caracter orientativ si vor putea fi aplicate pe baza prescriptiilor tehnice specifice(conform celor specificate in H.G. nr. 622/2004), prin care vor fi stabilite domeniile si conditiile tehnice de folosire pentru produsele respective in Romania.

(10) Conditiile de calitate si/sau caracteristicile mecanice ale materialelor componente si ale zidariilor realizate cu acestea, pentru care sunt aplicabile prevederile prezentului Cod, pot fi stabilite pe baza urmatoarelor categorii de informatii:

 • informatii existente in baza de date nationala;
 • date din agrementele tehnice eliberate de autoritatile competente din Romania;
 • incercari efectuate in cazul unui proiect concret;
 • informatii existente intr-o baza de date din strainatate pentru produse similare.

NOTE.

1o In cazul datelor stabilite prin incercari, efectuate in cadrul unui proiect sau existente intr-o baza de date din strainatate, este necesara cunoasterea si validarea metodologiei de testare si de interpretare a rezultatelor.

2o In cazul elementelor pentru zidarie, prin produse similare se inteleg, de exemplu, elemente avand aceleasi valori ale dimensiunilor, volumului de goluri, grosimii peretilor interiori si exteriori ai blocurilor cu goluri verticale, aceiasi profilatie a rosturilor verticale (in cazul elementelor cu imbinari tip 'nut si feder'), etc. si care sunt puse in opera, de regula, in conditii de calitate similare cu nivelul mediu al manoperei din Romania.

(11) In lipsa datelor fundamentate stiintific, obtinute din una dintre sursele mentionate la (10), pentru proiectarea cladirilor cu structuri din zidarie, alcatuite cu materiale care satisfac cele doua conditii de la (8), se vor folosi valorile caracteristicilor mecanice ale materialelor componente si ale zidariei stabilite prin prezentul Cod.

2. Relatia cu alte norme

(1) Codul trateaza cerintele speciale relative la proiectarea seismica a cladirilor cu structuri din zidarie in corelare cu prevederile Capitolului 8 din Codul de proiectare seismica P100-1/2006 (in trimiterile respective nu se mai mentioneaza si numarul capitolului). In cazurile in care se fac referinte la alte capitole din Codul P100-1/2006, numarul capitolului respectiv este mentionat in mod explicit in text.

(2) In cazul cladirilor situate pe terenuri de fundare dificile, prevederile Codului vor fi completate cu cele ale reglementarilor specifice privitoare la alcatuirea de ansamblu, la dimensionarea si la detalierea constructiva a cladirilor din zidarie si a elementelor acestora.

(3) Prezentul Cod nu contine prevederi referitoare la rezistenta la foc a structurilor din zidarie. Aceste prevederi vor face obiectul unui volum separat.

3. Definitii principale

3. Tipuri de zidarii

Zidarie simpla/nearmata (ZNA): zidarie care nu contine suficienta armatura pentru a putea fi considerata zidarie armata - cum sunt zidaria confinata, zidaria confinata si armata in rosturile orizontale, zidaria cu inima armata.

 • Zidarie confinata (ZC): zidarie prevazuta cu elemente pentru confinare de beton armat pe directie verticala (stalpisori) si orizontala (centuri).
 • Zidarie confinata si armata in rosturile orizontale (ZC+AR): zidarie confinata la care, in rosturile orizontale, sunt prevazute armaturi in cantitati suficiente, din otel sau din alte materiale cu rezistenta semnificativa la intindere, in scopul cresterii rezistentei la forta taietoare si a ductilitatii peretelui.
 • Zidarie cu inima armata (ZIA) : perete alcatuit din doua ziduri paralele avand spatiul dintre ele umplut cu beton armat sau cu mortar-beton (grout) armat, cu sau fara legaturi mecanice intre straturi si la care cele trei componente conlucreaza pentru preluarea tuturor categoriilor de solicitari.

NOTA. Pentru peretii din zidarie confinata, zidarie confinata si armata in rosturile orizontale si zidarie cu inima armata, conlucrarea zidariei si betonului armat, se obtine prin turnarea elementelor de beton armat dupa executarea zidariei.

3.2. Mortare.

 • Definitii conform conceptiei ( document normativ de referinta SR EN 998-2004):

mortar performant pentru zidarie: mortar a carui compozitie si metoda de obtinere este aleasa de producator in vederea obtinerii caracteristicilor specificate (concept de performanta);

mortar de reteta pentru zidarie: : mortar produs conform proportiilor predeterminate, ale carui caracteristici rezultate sunt in functie de proportiile stabilite ale constituentilor (concept de reteta).

 • Definitii conform caracteristicilor si utilizarii (document normativ de referinta SR EN 998-2004):

mortar pentru zidarie pentru utilizare generala (G) : mortar pentru zidarie fara caracteristici speciale;

mortar pentru zidarie pentru straturi subtiri (T) : mortar performant pentru zidarie cu dimensiunea maxima a agregatelor mai mica sau egala cu o valoare indicata

mortar usor pentru zidarie (L): mortar performant pentru zidarie cu densitatea in stare uscata mai mica sau egala cu o valoare indicata

NOTA. Prevederile prezentului Cod nu se refera la mortarul pentru rosturi subtiri (T), care necesita prelucrarea (rectificarea) fetei de pozare a elementelor pentru zidarie si nici la mortarul de zidarie usor (L). Folosirea acestora se va face numai pe baza unor reglementari speciale (Normativ / Agrement tehnic / SR EN) elaborate si aprobate conform legislatiei din Romania.

Mortar-beton (grout): amestec de ciment, nisip, pietris monogranular - de dimensiunea unui bob de mazare - si apa. Amestecul se realizeaza cu o consistenta redusa - tasare de circa 20 25 cm pe conul etalon de 30 cm inaltime.

3.3. Elemente pentru zidarie

 • Element pentru zidarie clasa I: element pentru zidarie pentru care probabilitatea de a nu atinge rezistenta la compresiune declarata este 5%.
 • Element pentru zidarie clasa II: element pentru zidarie care nu indeplineste nivelul de incredere al elementelor pentru zidarie clasa I

3.4. Pereti din zidarie

 • Perete structural: perete destinat sa reziste fortelor verticale si orizontale care actioneaza, in principal, in planul sau.
 • Perete de rigidizare: perete dispus perpendicular pe un alt perete, cu care conlucreaza la preluarea fortelor verticale si orizontale si contribuie la asigurarea stabilitatii acestuia; in cazul cladirilor cu plansee care descarca pe o singura directie, peretii paraleli cu directia elementului, care nu sunt incarcati direct cu forte verticale, dar care preiau fortele orizontale care actioneaza in planul lor, sunt definiti si ca pereti de contravantuire (a se vedea 5.2.).
 • Perete nestructural: perete care nu face parte din structura principala a constructiei; peretele de acest tip poate fi suprimat, fara sa prejudicieze integritatea restului structurii, dar numai in urma unei expertize tehnice de specialitate.
 • Perete de umplutura: perete care nu face parte din structura principala dar care, in anumite conditii (detaliate in Codul P100-1/2006), contribuie la rigiditatea laterala a constructiei si la disiparea energiei seismice; suprimarea in timpul exploatarii cladirii sau crearea de goluri de usi/ferestre intr-un perete de acest tip poate fi facuta numai pe baza unui proiect de specialitate, a unei justificari prin calcul si cu masuri constructive adecvate.

4. Notatii, unitati de masura in Sistemul International (SI)

4. Notatii

Simbolurile specifice, dependente de material, utilizate in acest Cod pentru structuri din zidarie sunt:

a1 distanta de la capatul peretelui pana la cea mai apropiata extermitate a

reazemului care transmite forta verticala ;

ag valoarea de proiectare a acceleratiei seismice a terenului 5.(2);

as aria armaturii / unitatea de lungime din stratul median al zidariei cu inima

armata 6.6.3.4(5);

A aria sectiunii transversale a unui element 6.6.2.(1);

Aasc aria armaturii din stalpisorul comprimat 6.6.4.3. (4);

Ab aria pe care se aplica forta concentrata ;

Abc aria betonului comprimat dintr-un stalpisor 6.6.3.3.(6);

Aef aria peretelui efectiv incarcata cu forta concentrata ;

Apl aria planseului unui etaj 5.2.(2)

As aria de armatura intinsa din stalpisori 6.6.3.3.(7);

Asw aria armaturilor din rosturile orizontale pentru preluarea fortei taietoare

6.6.4.4.(2);

Azc aria zonei comprimate la compresiune excentrica pentru un perete de ZNA

6.6.3.2.(2);

Az,net aria neta totala a peretilor din zidarie pe una din directiile principale ale

cladirii 5.2.(2)

bactiv latimea activa a talpii unui element compus (L,T,I) 6.3.(3);

C clasa de rezistenta la compresiune a betonului 3.3.(4);

di (i=1,2) excentricitatea de aplicare a incarcarilor din plansee pe un perete

6.2.2.2.(3);

dpilastru distanta intre axele pilastrilor de rigidizare 6.6.2.3.(4);

dr deplasarea relativa de nivel a cladirii 6.8.2.(1);

dRG distanta intre centrul de greutate al planseului (G) si centrul de rigiditate (R)

6.5.2.(1);

ea excentricitatea accidentala a fortelor verticale 6.2.2.2.2.(1);

ehi excentricitatea la partea superioara/inferioara a peretelui, data de incarcarile

perpendiculare pe perete 6.6.2.(1);

ei excentricitatea de calcul in raport cu planul peretelui 6.6.2.(1);

ei0 excentricitatea datorata incarcarilor verticale aplicate peste nivelul de calcul al

unui perete 6.2.2.2.(3);

emk excentricitatea finala la ⅔ din inaltimea peretelui 6.6.2.2.(1);

ehm excentricitatea la ⅔ din inaltimea peretelui, data de incarcarile perpendiculare

pe perete 6.6.2.2.(1);

ek excentricitatea datorata curgerii lente 6.6.2.2.(1);

Eb modulul de elasticitate longitudinal al betonului 4.2.2.(6);

Ez modulul de elasticitate longitudinal secant de scurta durata al zidariei

4.2.2.(1);

EZC(ZIA) modulul de elasticitate longitudinal al zidariei confinate/zidariei cu inima

armata 4.2.2.(6);

Ez,ld modulul de elasticitate longitudinal de lunga durata al zidariei 4.2.2.(1).

fb rezistenta unitara la compresiune standardizata a elementelor pentru zidarie

normal pe fata rostului orizontal 3.3.(2);

fbh rezistenta unitara la compresiune standardizata a elementelor pentru zidarie

paralel cu fata rostului orizontal, in planul peretelui 3.3.(6);

fbo rezistenta unitara de aderenta a armaturii 4.4(1);

fbok rezistenta unitara caracteristica de aderenta a armaturii 4.4.(2);

fcd rezistenta de proiectare la compresiune a betonului 6.6.3.3.(5)

fcd* valoarea de baza a rezistentei de proiectare la compresiune a betonului

6.6.3.3.(5)

fck rezistenta unitara caracteristica la compresiune a betonului 3.3.(4);

fd rezistenta unitara de proiectare la compresiune a zidariei 4.2 (1);

fk rezistenta unitara caracteristica la compresiune a zidariei 4.(1);

fm rezistenta unitara medie la compresiune a mortarului 3.2.3.(1);

fmbk rezistenta unitara caracteristica la compresiune a mortar-betonului (groutului)

din stratul median al peretilor din zidarie cu inima armata 3.3.2.(3);

fmed rezistenta unitara medie la compresiune a elementelor pentru zidarie,

normal pe fata rostului orizontal 4.(7);

fvd rezistenta unitara de proiectare la forfecare a zidariei 4.2.2 (1);

fvd0 rezistenta unitara de proiectare la forfecare sub efort de compresiune nul a

zidariei 6.6.5.(5);

fvk rezistenta unitara caracteristica la forfecare a zidariei 4.2.(3);

fvk0 rezistenta unitara caracteristica la forfecare sub efort de compresiune nul a

zidariei 3.2.3.2.(2);

fx1 rezistenta unitara la incovoiere a zidariei dupa un plan de rupere paralel cu

rosturile orizontale 4.3.(1);

fx2 rezistenta unitara la incovoiere a zidariei dupa un plan de rupere perpendicular

pe rosturile orizontale 4.3.(1);

fxd1 rezistenta unitara de proiectare a zidariei la incovoiere paralel cu rosturile

orizontale 4.3.2 (1);

fxd2 rezistenta unitara de proiectare a zidariei la incovoiere perpendicular pe

rosturile orizontale 4.3.2 (1);

fxk1 rezistenta unitara caracteristica a zidariei la incovoiere paralel cu rosturile

orizontale 4.3.1(1).;

fxk2 rezistenta unitara caracteristica a zidariei la incovoiere perpendicular pe

rosturile orizontale 4.3.(1);

fyd rezistenta unitara de proiectare a armaturii din stalpisori/stratul median al ZIA

6.6.3.3.(7);

fysd rezistenta unitara de proiectare a armaturilor din rosturile orizontale ale

zidariei 6.6.4.4.(2);

fzd* valoarea de referinta a rezistentei unitare de proiectare a zidariei 2.4.2.3.(1)

fzk valoarea caracteristica a rezistentei unitare a zidariei 2.4.2.3.(1)

fd coeficient de corectie pentru rezistenta unitara caracteristica la compresiune a

zidariei

Fb - forta taietoare de baza din actiunea seismica pentru o cladire 6.3.2.(2);

FEd(zu) forta axiala din diagonala comprimata a panoului de umplutura

corespunzatoare actiunii seismice de proiectare 6.8.(4);

Fi reactiunea orizontala, data de forta Sniv in sectiunea de reazem a planseului pe

peretele 'i' 6.5.2.(2);

Fp - forta taietoare de baza din actiunea seismica pentru o constructie de mici

dimensiuni (proeminenta) amplasata peste ultimul nivel al unei cladirii

6.3.2.(2);

FRd(zu) rezistenta de proiectarea a panoului de umplutura 6.6.5.(1);

FRd1(zu) rezistenta de rupere prin lunecare din forta taietoare in rosturile orizontale a

panoului de zidarie de umplutura 6.6.5.(1);

FRd2 (zu) rezistenta de rupere la strivire a diagonalei comprimate a panoului de zidarie

de umplutura

FRd3(zu) rezistenta de rupere prin fisurare in lungul diagonalei comprimate a panoului

de umplutura

Gz modulul de elasticitate transversal al zidariei simple

GZC(ZIA) modulul de elasticitate transversal al zidariei confinate/zidariei cu inima

armata

h inaltimea libera a peretelui

hef inaltimea efectiva a peretelui 6.6.2.(1);

hgol inaltimea golului din zidarie 5.2.5(6);

het inaltimea etajului 5.2.6.(3);

hp inaltimea panoului de zidarie de umplutura 6.6.5.(5);

htot inaltimea totala a peretelui structural 6.3.(3);

Ho inaltimea peretelui de la baza pana la nivelul la care se aplica forta concentrata

;

Ib momentul de inertie al sectiunii de beton a elementelor pentru confinare

4.2.2.(6);

Ii momentul de inertie al sectiunii ideale a peretelui 6.3.2.2.(5)

Ist valoarea medie a momentelor de inertie ale stalpilor care marginesc panoul de

zidarie de umplutura 6.6.5.(5);

Iz momentul de inertie al sectiunii de zidarie confinata 4.2.2.(6);

K constanta referitoare la rezistenta caracteristica la compresiune a zidariei

4.1(2);

lc lungimea zonei comprimate a peretelui pentru calculul rezistentei la forta

taietoare 6.6.4.2.(1);

lmin latimea minima a spaletului de zidarie la o sectiune compusa 5.2.5.(6);

lp lungimea panoului de zidarie de umplutura 6.6.5.(5);

ls distanta intre centrele de greutate ale stalpisorilor de la extremitatea unui

perete de zidarie 6.6.3.3.(7);

lw lungimea sectiunii orizontale a unui perete 6.6.2.3.(6);

L dimensiunea cladirii perpendicular pe directia fortei seismice de proiectare

5.3.(2);

Lc deschiderea unei console de beton incastrata in zidarie 5.3.3.(3);

Lef lungimea efectiva de preluare a fortei concentrate ;

Lv,et forta de lunecare verticala intre inima si talpa unui perete compus

6.3.2.2.(5);

m masa totala a cladirii supusa actiunii seismice 6.3.2.(2);

mb coeficientul conditiilor de lucru pentru betonul/mortar-betonul din stratul

median al ZIA 3.3.3.(3)

mp masa constructiei de mici dimensiuni (proeminenta) aflata peste ultimul

nivel al unei cladirii 6.3.2.(2);

mz coeficientul conditiilor de lucru pentru zidarie

M** rezistenta medie la compresiune a mortarului (marca mortarului) - in N/mm2 3.2.2.(1) ;

MExd1 valoarea de proiectare a momentului incovoietor in plan paralel cu rosturile

orizontale din incarcari seismice 6.8.2.(2);

MExd2 valoarea de proiectare a momentului incovoietor in plan perpendicular pe

rosturile orizontale din incarcari seismice 6.8.2.(2);

Mhi momentul incovoietor la nivelul planseului, dat de incarcarea orizontala

uniform distribuita ph 6.4.2.(4);

Mhm momentul incovoietor la mijlocul inaltimii peretelui dat de incarcarea

orizontala uniform distribuita ph 6.4.2.(4);

Minf momentul incovoietor in sectiunea de la baza etajului pentru care se calculeaza

lunecarea verticala 6.3.2.2.(5);

MRd rezistenta de proiectare la incovoiere in planul peretelui 6.6.(6);

MRd(As) rezistenta de proiectare la incovoiere corespunzatoare armaturilor din

stalpisori 6.6.3.3.(4);

MRd (zna,i) rezistenta de proiectare la incovoiere cu forta axiala a sectiunii ideale de

zidarie nearmata 6.6.3.3.(4);

MRxd1 rezistenta de proiectare la incovoiere a peretelui in plan paralel cu rosturile

orizontale 6.6.(6);

MRxd2 rezistenta de proiectare la incovoiere a peretelui in plan perpendicular pe

rosturile orizontale 6.6.(6);

MSd valoarea de proiectare a momentului incovoietor in planul peretelui, din

incarcari neseismice 6.6.3.2.(1);

MSxd1 valoarea de proiectare a momentului incovoietor in plan paralel cu rosturile

orizontale din incarcari neseismice 6.4.2.(1);

MSxd2 valoarea de proiectare a momentului incovoietor in plan perpendicular pe

rosturile orizontale din incarcari neseismice 6.4.2.(1);

MX1 MX5 clase de expunere la conditiile de mediu 4.3.2.(3);

nech factor de echivalenta intre zidarie si beton 6.3.2.2.(5);

nniv numarul de niveluri peste sectiunea de incastrare a peretilor structurali

5.3.(3);

NEd valoarea de proiectare a fortei axiale in gruparea de incarcari care include

fortele seismice 6.6.3.3.(1);

NRd rezistenta de proiectare la forta axiala 6.6.(6);

NRd(l) rezistenta de proiectare la forta axiala pe unitatea de lungime a peretelui

dreptunghiular 6.6.2.(2);

NSd valoarea de proiectare a fortei axiale 6.6.3.2.(1);

ph incarcarea orizontala uniform distribuita perpendicular pe o fasie de perete

6.4.2.(4);

pmax/min valorile extreme ale fortei orizontale care actioneaza la nivelul unui planseu

6.5.2.(1)

p% densitatea peretilor structurali 5.5.2 (1);

q factorul de comportare conform P100-1/2006 6.3.2.(4);

s distanta pe verticala intre armaturile din rosturile orizontale ale zidariei (Asw)

6.6.4.4.(2);

Si momentul static al sectiunii ideale a talpii unui perete compus 6.3.2.2.(5);

Sniv forta seismica de proiectare aplicata la nivelul unui planseu 6.5.2.(1);

t grosimea peretelui de zidarie

tcalc grosimea de calcul a peretelui rigidizat cu pilastri din zidarie 6.6.2.3.(5);

te grosimea peretilor exteriori ai elementelor pentru zidarie cu goluri verticale

3.2.2.(4)

tf grosimea unei talpi a peretelui cu sectiune compusa (I,T,L) 6.3.(2);

ti grosimea peretilor interiori ai elementelor pentru zidarie cu goluri verticale

3.2.2.(4);

tL grosimea peretelui in sectiunea in care se calculeaza rezistenta la lunecare

verticala

tm grosimea stratului median al peretelui din zidarie armata 6.6.3.4.(3);

tp grosimea panoului de zidarie de umplutura 6.6.5.(5);

tpilastru grosimea unui pilastru de rigidizare 6.6.2.3.(4);

tz grosimea totala a straturilor exterioare de zidarie la ZIA 6.6.3.4.(3);

T clasa de consistenta a betonului 3.3.2.(7);

VEd valoarea de proiectare a fortei taietoare determinata prin calculul structurii in

domeniul elastic liniar pentru combinatia de incarcari care include actiunea

seismica 6.8.(2);

VLhd capacitatea de rezistenta la forta de lunecare verticala in peretii cu sectiuni

compuse 6.6.(6)

VR capacitatea de rezistenta la forta taietoare a cladirii pe directia de calcul

6.5.2.(2);

VRd rezistenta de proiectare la forta taietoare 6.6.(6);

VRda rezistenta de proiectare la forta taietoare a armaturilor orizontale din stratul

median al peretelui de ZIA 6.6.4.5.(1);

VRdb rezistenta de proiectare la forta taietoare a stratului median de beton sau

mortar-beton (grout) al peretelui de ZIA 6.6.4.5.(1);

VRdi capacitatea de rezistenta la forta taietoare a unui montant al peretelui 'i'

6.5.2.(2);

VRdz rezistenta de proiectare la forta taietoare a zidariei peretelui cu inima armata

6.6.4.5.(1);

VRd1 rezistenta de proiectare la forta taietoare a panoului de zidarie confinata

6.6.4.3.(1);

VRd2 rezistenta de proiectare la forfecare a armaturii din stalpisorul comprimat

6.6.4.3.(1);

VRd3 rezistenta de proiectare a armaturilor din rosturile orizontale ale zidariei

6.6.4.4.(2);

VSd forta taietoare de proiectare 6.8.(1);

Ww modulul de rezistenta a peretelui 6.6.6.(3);

x adancimea zonei comprimate la incovoiere cu forta axiala rezultata din ipoteza

sectiunilor plane 6.6.3.3.(1);

xconv adancimea conventionala a blocului eforturilor de compresiune la incovoiere

cu forta axiala pentru ZIA 6.6.3.4.(1);

xmax adancimea maxima a zonei comprimate la incovoiere cu forta axiala pentru

zidaria confinata 6.6.3.3.(5);

xRd adancimea zonei comprimate la incovoiere cu forta axiala pentru peretele

dreptunghiular din ZNA 6.6.3.2.(3);

yG distanta de la centrul de greutate pana la fata cea mai comprimata a unui

perete din ZNA 6.6.3.2.(5);

ySC distanta de la fibra cea mai comprimata la limita samburelui central a unui

perete din ZNA 6.6.3.2.(5)

yzc distanta de la centrul al peretelui pana la centrul de greutate al zonei

comprimate a sectiunii ideale de zidarie 6.6.3.2.(2);

a coeficient pentru calculul fortei de rupere prin lunecare in rost pentru panourile

de zidarie de umplutura 6.6.5.(1);

ts coeficientul de dilatare termica al otelului

tz coeficientul de dilatare termica al zidariei

au a coeficientul de suprarezistenta al structurilor din zidarie 6.3.2.(5)

coeficient de majorare pentru incarcarile concentrate

mt coeficient partial de siguranta la intindere pentru betonul/mortar-betonul din

stratul median al ZIA

mc coeficient partial de siguranta la compresiune pentru betonul/mortar-betonul

din stratul median al ZIA

gM coeficient partial de siguranta pentru material

gS coeficient partial de siguranta pentru otel 3.4.(6);

d coeficient de corectie in functie de dimensiuni pentru rezistenta standardizata

la compresiune a elementelor pentru zidarie 3.3.(3);

M variatia momentului incovoietor intr-un perete pe inaltimea etajului

6.3.2.2.(5);

ec deformatia specifica in beton 6.6.3.3.(2);

em deformatia specifica in zidarie 6.6.3.3.(2).;

eus deformatia specifica ultima in armatura 6.6.3.3.(3);

eub deformatia specifica ultima a betonului

euz deformatia specifica ultima a zidariei

r raportul intre ariile in plan ale golurilor de usi si ferestre si ariile plinurilor de zidarie

rn factorul de reducere a inaltimii efective pentru peretele rigidizat pe contur (unde n = 2, 3 sau 4) 6.6.2.3.(6);

rw factorul de amplificare pentru grosimea peretelui rigidizat cu pilastri de

zidarie 6.6.2.3.(5);

sd efortul unitar normal de compresiune determinat considerand incarcarea

verticala uniform distribuita pe toata lungimea peretelui 4.2.(3);

y1 coeficient pentru calculul valorilor frecvente ale actiunilor variabile

2.4.(6)

y2 coeficient pentru calculul valorilor cvasipermanente ale actiunilor variabile

2.4.(6)

F diametrul armaturii;

Fi factor de reducere datorita zveltetii peretelui la partea superioara si la baza

peretelui 6.6.2.(1);

Fm factor de reducere datorita zveltetei peretelui la ⅔ din inaltimea peretelui

6.6.2.(1);

F coeficient final de curgere lenta 4.2.2.(7).

unghiul cu orizontala al panoului de zidarie de umplutura 6.6.5.(5)

NOTA. Trimiterile se refera la primul paragraf din text in care este folosita notatia respectiva.

4.2. Unitati de masura

(1) In prezentul Cod se utilizeaza unitatile din Sistemul International (SI),-ISO 1000.

(2) Pentru calcule sunt recomandate urmatoarele unitati:

 • Eforturi si incarcari: kN, kN/m, kN/m2
 • Masa: kg, t
 • Masa specifica (densitate) : kg/m3, t/m3
 • Greutate specifica: kN/m3
 • Eforturi unitare si rezistente: N/mm2 (MPa), kN/m2 (kPa)
 • Momente (incovoietoare, de torsiune, etc.): kNm
 • Acceleratii: m/s2

4.3. Echivalenta notatiilor din Cod (4.) cu cele din normativul de referinta STAS 10107/0-90

fyd rezistenta unitara de proiectare a armaturii din stalpisorul comprimat T Ra

fyk rezistenta unitara caracteristica de curgere a armaturii T Rak

fysd rezistenta unitara de proiectare a armaturilor din rosturile orizontale ale zidariei

T Ra

fcd* rezistenta unitara de proiectare la compresiune a betonului T Rc* (valoarea de

baza)

fck rezistenta unitara caracteristica la compresiune a betonului T Rck

4.4. Lista tabelelor

Articolul

Tab.3.1a Factorul de transformare d

2. Tab.3.1b Factorul de transformare d si valori fb pentru elemente

de argila arsa si de beton obisnuit si usor produse curent

in Romania 3.3.

3. Tab.3.1c Factorul de transformare d si valori fb pentru elemente

de beton celular autoclavizat produse curent in Romania 3.3.

4. Tab.3.2. Rezistente minime ale mortarelor pentru zidarie 3.2.3.

5. Tab.4. Valorile coeficientului K pentru zidarie cu elemente

fabricate in Romania si mortar pentru utilizare

generala (G) 4.1

6. Tab.4.2a. Rezistenta unitara caracteristica la compresiune (fk in N/mm2)

a zidariilor cu caramizi pline din argila arsa

240 x 115 x 63 mm 4.

7. Tab.4.2b. Rezistenta unitara caracteristica la compresiune (fk in N/mm2)

a zidariilor cu blocuri din BCA fabricate in Romania 4.

8. Tab.4.3 Rezistenta unitara caracteristica initiala la forfecare

a zidariei (fvk0) in N/mm2 4.2.

9. Tab.4.4a Rezistenta unitara caracteristica la forfecare in rost

orizontal fvk a zidariei cu elemente pentru zidarie de

argila arsa din grupa 1 4.2.

10. Tab.4.4b Rezistenta unitara caracteristica la forfecare in rost

orizontal fvk a zidariei cu elemente pentru zidarie de

argila arsa din grupa 2 4.2.

1 Tab.4.4c Rezistenta unitara caracteristica la forfecare in rost

orizontal fvk a zidariei cu elemente pentru zidarie din

beton celular autoclavizat 4.2.

12. Tab.4.5 Rezistente unitare caracteristice la incovoiere

perpendicular pe planul zidariei 4.3.

13. Tab.4.6. Rezistenta unitara caracteristica de aderenta a armaturilor

in betonul de confinare (N/mm2) 4.4.

14. Tab.4.7. Rezistenta unitara caracteristica de aderenta a armaturilor

in mortar sau in betonul din ZIA (N/mm2) 4.4.

15. Tab.4.8. Valorile modulului de elasticitate secant de scurta durata

al zidariei (Ez) 4.2.2.

16. Tab.4.9. Valorile principalelor proprietati fizice ale zidariei 4.2.

17. Tab.5. Clasificarea cladirilor cu pereti structurali din zidarie

in grupe de regularitate 5.3.

18. Tab.6. Valorile coeficientului Fm 6.6.2.2.

19. Tab.6.2. Coeficientul de majorare a grosimii peretelui rigidizat

cu pilastri din zidarie 6.6.2.3.

20. Tab.6.3 Coeficientii rn pentru determinarea inaltimii efective a

peretilor din zidarie 6.6.2.3

4.5. Lista figurilor

Articolul

Fig.1 Tipuri de alcatuire pentru pereti din zidarie

2. Fig.4. Alcatuirea zidariei. 4.

3. Fig.4.2. Ruperea zidariei prin incovoiere perpendicular

pe planul peretelui 4.3

4. Fig.4.3. Relatia efort unitar-deformatie specifica (s e) pentru

zidaria solicitata la compresiune axiala 4.2.

5. Fig.5. Conditii de regularitate structurala in plan 5.3.

6. Fig.5.2. Conditii de regularitate structurala in elevatie 5.3.

7. Fig.5.3 Structuri cu pereti desi (sistem fagure) 5.2.

8. Fig.5.4 Structuri cu pereti rari (sistem celular) 5.2.2.

9. Fig.5.5. Pozitionarea stalpisorilor din beton armat la structuri

din zidarie confinata 5.2.4.

10. Fig.5.6. Dispunerea alternanta a golurilor din peretii de zidarie 5.2.5.

1 Fig.5.7. Dispunerea in plan a golurilor in peretii de zidarie 5.2.5.

12. Fig.5.8. Modularea peretilor de zidarie in raport cu dimensiunile

elementelor pentru zidarie 5.2.5.

13. Fig.5.9. Pozitionarea golurilor de mari dimensiuni in plansee 5.3.2.

14. Fig.5.10. Pereti suplimentari la subsol in cazul cladirilor cu pereti rari 5.4.3.

Fig.6. Incarcari verticale pe peretii structurali date de plansee

16. Fig.6.2. Incarcari verticale concentrate pe peretii structurali

17. Fig.6.3. Incarcari verticale excentrice pe peretii structurali

18. Fig.6.4. Excentricitati provenite din alcatuirea structurii

19. Fig.6.5. Dimensiunile talpilor active

20. Fig.6.6. Modele de calcul la forte perpendiculare pe plan pentru peretii cu

goluri

2 Fig.6.7. Model simplificat de calcul pentru incarcari perpendiculare pe planul

peretelui la cladiri etajate

22. Fig.6.8. Calculul eforturilor sectionale de proiectare in plansee din incarcari

orizontale

23. Fig.6.9. Rigidizarea unui perete cu pereti transversali

24. Fig.6.10. Rigidizarea peretilor cu pilastri din zidarie

25. Fig.6.1 Calculul rezistentei de proiectare la incovoiere cu forta axiala pentru

zidaria nearmata

26. Fig.6.12. Calculul rezistentei de proiectare la incovoiere cu forta axiala pentru

zidaria confinata

27. Fig.6.13. Deformatii specifice ultime la pereti din zidarie confinata

28. Fig.6.14. Rezistenta de proiectare la incovoiere cu forta axiala pentru zidaria

cu inima armata

29. Fig.6.15. Rezistenta de proiectare a armaturilor din rosturile orizontale ale

zidariei

30. Fig.6.16. Rezistenta de proiectare a panourilor de zidarie de umplutura

3 Fig.7. Continuitatea armaturilor din centuri

32. Fig.7.2. Intreruperea centurilor la casa scarii

33. Fig.7.3. Armarea centurilor slabite prin slituri

34. Fig.7.4. Armarea zidariei la intersectii de pereti

35. Fig.7.5. Armaturi pentru centuri si stalpisori in socluri de beton simplu

36. Fig.7.6. Armaturi pentru centuri si stalpisori in pereti de subsol din beton

simplu

37. Fig.7.7. Masuri constructive pentru parapeti din zidarie

38. Fig.7.8. Centuri si stalpisori intermediari la pereti nestructurali

39. Fig.7.9. Asigurarea stabilitatii peretilor nestructurali cu inaltimea mai mica

decat cea a etajului

40. Fig.7.10. Asigurarea stabilitatii cosurilor din zidarie

4 Fig.7.1 Asigurarea stabilitatii elementelor majore din zidarie de la fatade

(frontoane,timpane, calcane)

I.5. Reglementari tehnice conexe

CR0 - 2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii

2. P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica. Partea I: Prevederi de proiectare pentru

cladiri

3. CR1-1-3-2005- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

4. NP-082-04 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra

constructiilor. Actiunea vantului

5. CR2-1-1 - Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton

armat

6. NP 007-97 - Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat

7. NP001-2000 - Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe

pamanturi cu umflari si contractii mari

8. ST 009-2005 - Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru

produse din otel utilizate ca armaturi in structuri din beton

9. NE 012-99 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat

si beton precomprimat. Partea A: Beton si beton armat.

10. NP 019-1997 - Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din

lemn

1 NP 005-2003 - Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn

12. NP112-2004 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii

directe la constructii

13. P7-2000 - Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la

umezire (proiectare, executie, exploatare)

14. C17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de

zidarie si tencuiala

15. NP-028-1978 - Norme tehnice provizorii privind stabilirea distantelor intre

rosturile de dilatare la proiectarea constructiilor

6. Documente normative de referinta

(1) Documentele normative date in cele ce urmeaza contin prevederi care, prin intermediul referintelor din text, devin prevederi ale prezentului Cod.

(2) Pentru documentele normative mentionate fara data se aplica prevederile editiilor in vigoare comunicate de MTCT.

STAS 10101/1-78- Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari permanente

2. STAS 10101/2-75- Actiuni in constructii. Incarcari datorite procesului de

exploatare

STAS 10101/2A1-87- Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare

pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice.

4. STAS 10101/23-75 - Actiuni in constructii. Incarcari date de temperatura

exterioara.

5. STAS 10101/23A-78 - Actiuni in constructii. Incarcari date de temperatura

exterioara in constructii civile si industriale.

STAS 10107/0-90 - Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton,

beton armat si beton precomprimat.

STAS 10107/1-90 - Plansee din beton armat si beton precomprimat. Prescriptii

generale de proiectare

STAS 10107/2-92 - Plansee curente din placi si grinzi din beton armat si beton

precomprimat. Prescriptii de calcul si alcatuire

9. STAS 10107/3-90 - Plansee cu nervuri dese din beton armat si beton

precomprimat. Prescriptii de proiectare

STAS 10107/4-90 - Plansee casetate din beton armat. Prescriptii de proiectare

1 SR EN 1991-1-1 - Eurocod 1 Actiuni asupra constructiilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati specifice , greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri.

12. SR EN 1991 - pr. NA - Eurocod 1 Actiuni asupra constructiilor. Partea 1-1: Actiuni

generale. Greutati specifice , greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri. Anexa nationala.

- serii de standarde europene

13. SR EN 771-1 - Elemente pentru zidarie de argila arsa

14. SR EN 771-2 - Elemente pentru zidarie de silico-calcar

15 SR EN 771-3 - Elemente pentru zidarie din beton

16. SR EN 771-4 - Elemente pentru zidarie de beton celular autoclavizat

17. SR EN 771-5 - Elemente pentru zidarie din piatra artificiala

18. SR EN 771-6 - Elemente pentru zidarie din piatra naturala

19. SR EN 772-1 - Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 1:

Determinarea rezistentei la compresiune

20. SR EN 772-3 - Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 3:

Determinarea prin cantarire hidrostatica a volumului net si a

procentului de goluri al elementelor pentru zidarie din argila arsa

2 SR EN 772-5 - Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 5:

Determinarea continutului de saruri solubile active al elementelor

pentru zidarie din argila arsa

22. SR EN 772-7 - Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 7:

Determinarea absorbtiei de apa prin fierbere pentru ruperea

capilaritatii elementelor pentru zidarie din argila arsa

23. SR EN 772-11 - Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 11:

Determinarea absorbtiei de apa datorita actiunii capilare a

elementelor pentru zidarie de beton cu agregate, piatra artificiala

si naturala si viteza initiala de absorbtie a apei a elementelor

pentru zidarie din argila.    24. SR EN 772-13 - Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 13:

Determinarea densitatii aparente si absolute in stare uscata a

elementelor pentru zidarie (cu exceptia pietrei naturale).

25. SR EN 772-16 - Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 16:

Determinare dimensiuni

26. SR EN 772-19 - Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 19:

Determinarea dilatarii la umiditate a elementelor ceramice cu

goluri orizontale mari pentru zidarie de argila

27. SR EN 998-1- Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1 : Mortare

pentru tencuire si gletuire

28. SR EN 998-2 - Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2 : Mortare

pentru zidarie

29. SR EN 1015-1 - Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie - Partea 1 :

Determinarea distributiei granulometrice (analiza prin cernere)

30. SR EN 1015-2 - Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie- Partea 2:

Luarea probelor de mortar din gramada si pregatire incercari

3 SR EN 1015-7 - Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie- Partea 7:

Determinarea cantitatii de aer din mortarul proaspat

32. SR EN 1015-9 - Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie- Partea 9:

Determinarea duratei de lucrabilitate si timpului de corectie a

mortarului proaspat

33. SR EN 1015-10 - Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie- Partea 10:

Determinarea densitatii aparente a mortarului intarit

34. SR EN 1015-11 - Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie- Partea 11 :

Determinarea rezistentei la incovoiere a mortarului intarit

35. SR EN 1015-17 - Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie- Partea 17:

Determinarea continutului de saruri solubile din mortarele

proaspete

36. SR EN 1015-18 - Metode de incercare a mortarelor pentru zidarie- Partea 18:

Determinarea coeficientului de absorbtie a apei datorata actiunii

capilare a mortarelor intarite

37. SR EN 1052-1 - Metode de incercare a zidariei. Partea 1:Determinarea rezistentei

la compresiune

38. SR EN 1052-2 - Metode de incercare a zidariei. Partea 2 :Determinarea

rezistentei la incovoiere.

39. SR EN 1052-3 - Metode de incercare a zidariei. Partea 3: Determinarea rezistentei

initiale la forfecare.

40. SR EN 1052-4 - Metode de incercare a zidariei. Partea 4: Determinarea rezistentei

la forfecare tinand seama de umiditatea inclusa.

4 SR EN 1745 - Zidarie si elemente pentru zidarie - Metode pentru determinarea

valorilor termice de calcul

42. SR EN 13501-1 Clasificarea produselor pentru constructii in functie de

comportarea la foc - Partea I : Clasificarea in functie de

rezultatele incercarilor de reactie la foc

43. ETAG 003-1998 Guidelines for european technical approval for internal partition

kits for use as non-loadbering walls. EOTA, Brussels ,1998

44. SR EN 1996-1-1 Eurocod 6 . Proiectarea structurilor din zidarie. Partea1- Reguli generale pentru structuri de zidarie armate sau nearmate.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4358
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved