Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA PEREULUI ZIDIT DIN PIATRA BRUTA

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
PREVEDERI CONSTRUCTIVE PENTRU CLADIRI DIN ZIDARIE
CAIET DE SARCINI PLACARI CU PIATRA, MOZAIC PREFABRICAT SI PLACARI CERAMICE
CONSTRUCTII PENTRU DEPOZITAREAPRODUCTIEI VEGETALE
Lemnul. Produsele industriale fabricate din lemn
INFRASTRUCTURI FUNDATII INDIRECTE DE ADANCIME
Dimensionarea elementelor de otel/aluminiu
LUCRARI DE BETONARE
CAIET DE SARCINI OBIECTE SANITARE, ARMATURI SI ACCESORII AFERENTE
INSTALATII DE BALAST - SANTINA
Cum montam gresia si faianta

CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA PEREULUI ZIDIT DIN PIATRA BRUTA

Prezentul caiet de sarcini se refera la executarea pereului zidit prevazut pentru protectia de mal a raului Sisesti aval de podul DC.
CAP. 1. GENERALITATI

Art.1. In cazul in care se vor constata abateri de la prezenta documentatie, proiectantul si beneficiarul vor putea dispune intreruperea lucrarilor, constructorul fiind obligat sa refaca lucrarile necorespunzatoare.

Art.2. Constructorul este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si verificarile prezentate in acest caiet de sarcini, precum si incercarile si verificarile suplimentare pe care pe parcursul executiei proiectantul sau beneficiarul le vor considera necesare.

Art.3. La executie se vor respecta standardeele si normativele in vigoare, in masura in care acestea din urma completeaza si nu contravin prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Art.4. Constructorul este obligat sa organizeze autocontrolul calitatii lucrarilor pe toate fazele de executie.

Art.5. Beneficiarul, prin dirigintii de santier, este obligat sa supravegheze realizarea corecta pe faze a lucrarilor si sa semnaleze proiectantului abaterile constatate.

CAP. 2. MATERIALE  CONDITII TEHNICE SI CALITATIVE

Art.6. Principalele materiale care intra in alcatuirea protectiei de mal sunt:

Agregate de cariera (piatra bruta);

Agregate de balastiera (balast).

Mortare + betoane

Agregate de cariera si balastiera

Art.7. Agregatele de cariera (piatra bruta) se intrebuinteaza in pereul zidit din piatra bruta ce se realizeaza pe taluz, iar agregatele de balastiera (balastul) se intrebuinteaza in alcatuirea stratului drenant al pereului.

Materialele din care se executa lucraruile trebuie sa indeplineascia conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor de materiale si anume:

Piatra bruta  STAS 667/

Balast  STAS 662/

Piatra bruta pentru pereu va fi livrata in sortul 120-150mm. Piatra bruta provine roci magmatice metamorfice sau roci sedimentare si trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:

Sa nu prezinte urme vizibile de dezagregare fizica, chimica sau mecanica;

Sa fie omogena in ceea ce priveste culoarea si compozitia mineralogica;

Sa se incadreze din punct de vedere al rezistentei mecanice (minim 800daN/cm2 la compresiune) si a coeficientului de gelivitate (maxim 3%  STAS 5090/

Sa fie rezistenta la inghet  dezghet (100 cicluri de variatie intre 23C si +20C).

Pentru piatra bruta ce este livrata din carierele organizate se vor emite certificate de calitate la fiecare transport in parte, conform legilor in vigoare.

Se interzice introducerea in lucrare a pietrei brute cu amestec de pamant si steril.

Balastul se va folosi in alcatuirea stratului drenant de sub pereu in sortul 0  71mm avand curba granulometrica continua si se va incadra in conditiile prevazute de STAS 662/82, constructorul fiind obligat a face incercarile curente periodice conform cap. 4 din STAS.

CAP. 3. DESCRIEREA LUCRARILOR DE PROTECTII

Lucrarile de protectii se realizeaza la cotele si dimensiunile din proiectul de executie.

Solutia de protectie a malului este alcatuita din:

Pereu zidit din piatra bruta cu grosimea de 30cm pe strat drenant din balast de 15cm grosime;

Prism din anrocamenteRealizarea grinzilor din beton.

CAP. IV. TEHNOLOGII DE EXECUTIE  VERIFICARI

Lucrarile de protectii se executa incepand de la baza in urmatoarea succesiune:

Realizarea sapaturii in conformitate cu profilul proiectat;

Realizarea prismului din anrocamente

Realizarea grinzilor din beton

Finisarea manuala a taluzului

Asternerea stratului drenant din balast

Executarea grinzilor de beton pentru incastrarea in taluz.

Realizarea lucrarilor de sapatura si umplutura se va face tinand seama de tehnologiile cuprinse in proiectul tehnic si de cele descrise la punctul 4.1.

Betonul grinzilor si mortarul pentru pereu va respecta caietul de sarcini pentru betoane, mortare.

Piatra bruta din corpul pereului va respecta conditiile calitative aratate la 2.2.3.

Pereul zidit din piatra bruta se va executa pe lungimi de 4m, unde se va lasa un rost longitudinal, tinand seama de elementele geometrice si cotele date in detaliile din proiectul de executie. Executia pereului zidit din piatra bruta comporta urmatoarele faze asternerea unui pat de mortar de 5cm grosime; asezarea pietrei brute in stratul de mortar; rostuirea cu mortar de ciment a pereului; baterea cu maiul a pereului inainte ca mortarul sa se intareasca. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire cu rogojini timp de 7 zile.

Punerea in opera a balastului din stratul drenant va tine seama de urmatoarele:

Finisarea taluzului

Asternerea manuala a materialului in grosimea din proiect;

Compactarea cu maiul de mana si nivelarea suprafetei, operatiuni ce se vor face imediat inaintea executiei pereului din piatra bruta.

Verificarile de ordin calitativ sunt

Verificarea de catre diriginte, sef punct de lucru si sef de santier se va face pe lungimi de 100ml mal si are in vedere:

Amplasamanetul;

Calitatea materialelor

Dimensiunile in plan si cotele de executie ale protectiei;

Grosimea pereului zidit din piatra bruta si a stratului drenant.

Consemnarea constatarilor se va face in procesul verbal de receptie calitativa unde se va anexa si un profil transversal ridicat in timpul executiei.

CAP. V. VERIFICAREA CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele de verificare a calitatii si receptia lucrarilor se vor intocmi tinand seama de standardele si normativele in vigoare.

Verificarea calitatii lucrarilor executate

Verificarea calitatii lucrarilor executate se va face de catre constructor pe intreaga perioada de executie a lucrarilor prin compartimentul tehnic de calitate si de beneficiar prin dirigintele de santier. Verificarile necesare sunt cele stabilite la cap. IV.

In cazul cand nu este dotat cu personal tehnic de specialitate sau cu aparatura tehnica necesara efectuarii controlului calitatii lucrarilor, constructorul este obligat sa apeleze la unitatile de specialitate.

Materialele introduse in lucrare vor corespunde calitativ conditiilor si standardelor enumerate la cap. II.

Beneficiarul este obligat sa solicite constructorului certificatele de calitate pentru toate materialele introduse in lucrare si sa nu admita folosirea celor ce nu indeplinesc conditiile prescrise.

Beneficiarul este obligat sa ceara constructorului ca toate documentele care atesta calitatea lucrarilor sa fie intocmite pe intreg parcursul executarii lor.

Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta proiectantului in timp util toate abaterile de la calitatea lucrarilor si daca este cazul sa intrerupa executia pana la stabilirea solutiei de remediere.

Proiectantul este obligat sa urmareasca executia lucrarilor proiectate, sa dispuna sistarea lucrarilor daca constata nerespectarea proiectelor de executie si impreuna cu beneficiarul si constructorul sa stabileasca solutia pentru continuarea lucrarilor.
Receptia lucrarilor

Receptia pe parcursul executiei lucrarilor se efectueaza de catre beneficiar si proiectant, iar la fazele determinante participa si organele Inspectiei de Stat in Constructii. Documentul ce sec incheie pentru atestarea calitpatii lucrarilor si receptiei lor pe parcursul executiei si pe faze determinante este procesul verbal de receptie care in principal trebuie sa cuprinda: amplasamentul lucrarii, dimensiunile si cotele, panata taluzului realizat, sortul de piatra bruta, grosimea stratului drenant si a stratului de piatra bruta.

Abaterile admisibile de la dimensiunile din proiecte s-au stabilit in functie de tipul lucrarilor, de elementele lor geometrice si de importanta lor. La stabilirea abaterilor limita se considera clasa de precizie 10 conform STAS 8600/79,

Amplasamentul lucrarilor va fi cel din proiect. Se admite o abatere de 5cm.

Panta generala a taluzurilor va fi cea din proiect. Se admite o abatere de 20mm/m pentru intreaga lungime a taluzului pe care se executa apararea.

Abaterea limita a suprafetei pereului din piatra bruta va fi de 10cm.

Faze determinante: se vor respecta fazele determinante prevazute in proiectul tehnic.

CAP. VI. PROTECTIA MUNCII

In timpul executiei lucrarilor se vor respecta masurile de protectia muncii cuprinse in urmatoarele norme si acte normative in vigoare:

Norme republicane de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii din 1975l;

Norme departamentare de protectia muncii in transporturi auto, navalesi aeriene elaborate de Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor aprobate prin ordinul nr. 9/25.06.1982.

CAP. VII. DISPOZITII FINALE

Factorilor implicati la realizarea lucrarilor le revin obligatii si raspunderi dupa cum urmeaza:

Beneficiarul de investitie

Impreuna cu proiectantul sa stabilieasca zonele de aparari de mal a caror comportare urmeaza a fi supusa urmaririi speciale;

Sa asigure intocmirea proiectului de urmarire speciala si fondurile necesare desfasurarii activitatii prevazute pana la receptia preliminare;

Sa asigure intocmirea si predarea catre beneficiarul de dotatie a cartii tehnice a constructiei.

Proiectantul

Sa elaboreze proiecte de urmarire speciala, pe baza comenzii beneficiarului;

Sa urmareasca executia lucrarilor conform prevederilor si sa introduca in acestea toate modificarile ce survin pana la receptia preliminara;

Sa elaboreze instructiuni scrise privind urmarirea curenta, pe care sa le predea beneficiarului de investitie pentru cartea tehnica a constructiei.

Executantul

Sa semnaleze proiectantului neconcordantele aparute pe timpul executiei spre a efectua corecturile necesare executiei

Sa intocmeasca si sa predea beneficiarului de investitie documentatia legala pentru cartea tehnica a constructiei, conform prevederilor Normei C167/83.

Sarcina beneficiarului este ca lucrarile sa se execute strict cu prevederile din prezentul caiet de sarcini. In cazul cand se constata abateri de la prezentul caiet de sarcini are obligatia sa instiinteze organul superior al executantului si sa anunte proiectantul. Despre modul de executie al lucrarilor, dirigintele de santier trebuie sa faca mentiuni in caietul de dispozitii de santier, consemnand daca se respecta sau nu caietul de sarcini.

Proiectantul are sarcina sa urmareasca executia lucrarilor si sa consemneze in caietul de note de santier asupra respectarii prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Constructorul are obligatia de a respecta cu strictete prevederile prezentului caiet de sarcini, de a convoca partile implicate in receptia calitativa a lucrarilor, inclusiv a fazelor determinante, de a face determinarile de laborator necesare lucrarii si de a completa formularele tipizate respective pe masura executiei lucrarilor. In cazul in care se intalnesc situatii neprevazute, executantul va convoca proiectantul si beneficiarul pentru masurile ce se impun.

Sef proiect,

Ing. GIURGIU Adrianloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2232
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site