Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


Norme de protectie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat

Constructii+ Font mai mare | - Font mai micNorme de protectie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat

CuprinsPreambul

Prevederi generale

Fabricarea betonului celular autoclavizat

Incadrarea si repartizarea salariatilor pe locuri de munca

Instruirea salariatilor

Dotarea cu echipament individual de protectie

Organizarea locurilor de munca si a activitatilor

Microclimatul la locurile de munca

Verificari inainte de pornirea echipamentelor tehnice

Pornirea/oprirea echipamentelor tehnice

Functionarea echipamentelor tehnice

Aparatura de masura si control

Interventii, reparatii, revizii

Instalatii electrice

Instalatii de desprafuire

Depozitarea materiilor prime

Prepararea materiilor prime si a semifabricatelor

Confectionarea carcaselor de armare si aplicarea protectiei anticorozive

Pregatirea tiparelor pentru turnare

Dozarea si malaxarea componentelor

Turnarea, expandarea si preintarirea betonului celular

Taierea betonului celular

Autoclavizarea betonului celular

Ambalarea produselor finite

Depozitarea produselor finite

Prevederi de proiectare la fabricarea betonului celular autoclavizat

Cerinte de amplasare si constructie a cladirilor

Cerinte de proiectare a instalatiilor electrice

Cerinte de proiectare a echipamentelor tehnice

Anexa 1:

Norme specifice de protectie a muncii complementare prezentei norme

Anexa 2:

Standarde conexe de securitate a muncii

Anexa 3:

Prescriptii tehnice obligatorii privind siguranta in functionare a instalatiilor de ridicat si a instalatiilor mecanice sub presiune

Anexa 4:

Ghid de terminologie. Notiuni de baza

Preambul

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de securitate si sanatate in munca.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de protectie a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:

-Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie a muncii, general valabile pentru orice activitate;

-Norme specifice de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie a muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de protectie a muncii se aplica cumulativ si au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste corelarea prevederilor normative, cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de protectie a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:

- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloacele de productie: totalitatea echipamentelor tehnice (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul normelor specifice de protectie a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de protectie a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de protectie a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului: executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea protectiei muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor cu privire la protectia muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

In contextul general pe care l-am prezentat, Normele specifice de protectie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat au fost elaborate tinand seama de reglementarile existente in domeniul protectiei muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structura acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului In procesul de lucru.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare si pentru a fi conform altor acte legislative si normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitand astfel pentru utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor.

Prevederi generale

Continut

Art.1

Normele specifice de protectie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat cuprind masuri de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale luand in considerare pericolele specifice acestei activitati si cerintele desfasurarii acesteia in conditii de securitate si sanatate.

Domeniul de aplicare

Art.2

Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati legate de fabricarea betonului celular autoclavizat.

Art.3

Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare fabricarii betonului celular autoclavizat se vor aplica prevederile normelor specifice respectivelor activitati.

In Anexa 1 se prezinta orientativ lista normelor specifice de protectie a muncii care, dupa caz, pot fi aplicate pentru activitatile nespecifice si/sau auxiliare in vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii.

Art.4

Prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.

Revizuirea prezentelor norme

Art.5

Prezentele Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat se revad periodic si se modifica ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru si particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al protectiei muncii.

Fabricarea betonului celular autoclavizat

Incadrarea si repartizarea salariatilor pe locuri de munca

Art.6

Salariatii care efectueaza activitati de munca legate de fabricarea betonului celular autoclavizat trebuie sa aiba pregatirea profesionala corespunzatoare locului de munca respectiv.

Art.7

Selectia si repartizarea salariatilor pe locuri de munca, din punctul de vedere al starii de sanatate si al aptitudinilor, se realizeaza prin examen medical si psihologic conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii si in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii.

Instruirea salariatilor

Art.8

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei muncii se realizeaza in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art.9

Conducerea agentilor economici va asigura informarea corespunzatoare a salariatilor asupra riscurilor existente in procesele de munca si asupra masurilor tehnice, organizatorice si de protectie pentru prevenirea acestora.

Art.10

Este obligatoriu ca persoanele juridice si fizice, pe langa prevederile prezentelor norme, sa elaboreze instructiuni proprii de protectie a muncii care sa cuprinda masuri valabile pentru conditiile concrete de desfasurare a activitatilor.

Este obligatoriu ca instructiunile proprii de protectie a muncii sa fie aduse la cunostinta salariatilor prin consemnare sub semnatura in fisa individuala de instructaj de protectie a muncii.

Art.11

Toate activitatile legate de fabricarea betonului celular autoclavizat vor fi conduse si executate numai de catre salariati instruiti in acest scop.

Dotarea cu echipament individual de protectie

Art.12

Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor se face in conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr.225/21.07.1995, publicat in Monitorul Oficial nr.189/21.08.1995.

Organizarea locurilor de munca si a activitatilor

Art.13

Este obligatorie amplasarea indicatoarelor de securitate in toate zonele in care exista riscuri de accidente de munca sau imbolnavire profesionala.

Art.14

Este obligatorie afisarea la loc vizibil a instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de protectie a muncii.

Art.15

Este obligatorie organizarea locului de munca conform tehnologiei de lucru si instructiunilor proprii de protectie a muncii.

Art.16

Este interzisa blocarea cailor de acces din jurul echipamentelor tehnice pentru fabricarea betonului celular autoclavizat.

Art.17

Este obligatorie mentinerea curateniei la locul de munca si transportarea permanenta a deseurilor de fabricatie la locurile special amenajate.

Art.18

Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se realizeaza conform prevederilor normelor PSI in vigoare.

Art.19

Este interzisa pastrarea alimentelor si a hainelor in halele de depozitare si fabricare a betonului celular autoclavizat, servirea mesei facandu-se numai in locuri special amenajate.

Microclimatul la locurile de munca

Art.20

Este obligatoriu ca microclimatul la locurile de munca sa satisfaca parametrii proiectati, respectand limitele admise prevazute prin Normele generale de protectie a muncii.

Art.21

Conducerea agentilor economici are responsabilitatea de a lua masurile de supraveghere si control al expunerii la noxele din mediul de munca si adoptarii solutiilor de prevenire eficienta a acestora pentru reducerea sub limitele admise.

Verificari inainte de pornirea echipamentelor tehnice

Art.22

Este obligatorie, inainte de pornire, verificarea fiecarui echipament tehnic din fluxul de fabricare a betonului celular autoclavizat in conformitate cu instructiunile de lucru si instructiunile proprii de protectie a muncii.

Pornirea/oprirea echipamentelor tehnice

Art.23

Este obligatoriu ca salariatii desemnati cu pornirea/oprirea echipamentelor tehnice actionate electric pentru fabricarea betonului celular autoclavizat sa execute aceasta operatie in conformitate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

Art.24

Este interzisa pornirea echipamentelor tehnice din fluxul de fabricare a betonului celular autoclavizat daca instalatiile de semnalizare acustica si/sau optica prezinta disfunctionalitati.

Art.25

Este obligatorie oprirea echipamentelor tehnice de fabricare a betonului celular autoclavizat numai in ordinea impusa de tehnologia de fabricatie.

Art.26

In cazul opririlor, salariatul competent care a hotarat oprirea, va lua si masurile de protectie ce se impun pe timpul opririi si la repornire in conformitate cu prevederile instructiunilor proprii de protectie a muncii.

Functionarea echipamentelor tehnice

Art.27

Este obligatoriu ca orice disfunctionalitate a echipamentelor tehnice sa fie imediat anuntata salariatilor autorizati (conducatorului locului de munca) .

Art.28

Este obligatorie urmarirea in permanenta, de catre salariatii desemnati, a tuturor parametrilor de functionare ai echipamentelor tehnice de fabricare a betonului celular autoclavizat conform tehnologiei de fabricatie.

Art.29

Probele de material pentru analizele de laborator se vor colecta numai din punctele si in conditiile stabilite prin tehnologia de fabricatie si instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art.30

Este interzisa trecerea peste reductoare, motoare si alte organe in miscare in timpul functionarii echipamentelor tehnice.

Aparatura de masura si control

Art.31

Este interzisa functionarea echipamentelor tehnice daca aparatura de masura si control nu corespunde cu cea prevazuta in documentatia tehnica.

Art.32

Este interzisa utilizarea aparatelor de masura si control atunci cand acestea nu sunt verificate conform reglementarilor in vigoare sau cand termenul scadent de verificare este depasit.

Art.33

Este interzisa functionarea echipamentelor tehnice daca se constata ca aparatura de masura si control indica parametri eronati sau daca aceasta are sigiliile rupte sau indepartate.

Interventii, reparatii, revizii

Art.34

Este obligatoriu ca orice fel de interventie, revizie, reparatie la echipamentele tehnice pentru fabricarea betonului celular autoclavizat sa fie executate de salariati calificati si instruiti in acest scop, sub supravegherea unui salariat competent si desemnat iar executarea acestora sa se realizeze pe baza instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de protectie a muncii, in vederea prevenirii accidentelor si a incendiilor.

Art.35

Este interzisa inlaturarea dispozitivelor de protectie si efectuarea interventiilor de orice natura (electrica, mecanica etc.) asupra echipamentelor tehnice aflate in functiune.

Art.36

Este obligatoriu ca salariatii care participa la interventii, reparatii si revizii sa poarte echipamentul de protectie adecvat tipului de lucrare.

Inainte de inceperea lucrarilor de interventii la un echipament tehnic se vor monta tablite avertizoare de interdictie.

Art.37

Lucrarile de reparatie cu foc deschis se vor executa in sectorul armaturi si prepararea suspensiei pulberii de aluminiu numai pe baza aprobarii scrise si in prezenta salariatilor desemnati.

Art.38

Nici o lucrare de reparatie si revizie planificata, nu se considera terminata daca nu s-a facut si receptia din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art.39

Toate constatarile si dispozitiile date pe intreaga perioada de interventie, revizie sau reparatie se vor consemna in fisa tehnologica a echipamentului tehnic, precizandu-se data si ora.

Instalatii electrice

Art.40

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa, instalatiile electrice vor avea gradul de protectie de cel putin IP 54, iar atunci cand acestea sunt in constructie deschisa se vor lua masuri ca toate piesele aflate sub tensiune sa fie inaccesibile unei atingeri directe.

Art.41

La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare prin atingere directa se utilizeaza mijloace de protectie verificate conform normelor energetice.

Art.42

La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare prin atingere indirecta toate echipamentele si instalatiile electrice trebuie sa fie legate la centura de impamantare si la nulul de protectie.

Art.43

Toate partile conducatoare ale instalatiilor electrice care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, dar care accidental pot ajunge sub tensiune, trebuie conectate la instalatiile de protectie prin legare la pamant.

Art.44

Executarea, montarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice se realizeaza numai de catre salariati calificati, autorizati si instruiti in acest scop.

Art.45

Este obligatorie respectarea prevederilor din:

a)Normele specifice de protectie a muncii pentru producerea energiei electrice,

b)Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice,

c)Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

Instalatii de desprafuire

Art.46

Montarea dispozitivelor locale de absorbtie a aerului incarcat cu pulberi se va face direct la sursa de formare a acestuia.

Art.47

Este interzisa evacuarea directa in atmosfera a aerului cu pulberi, filtrarea realizandu-se cu instalatii speciale.

Art.48

Este obligatorie supravegherea fiecarei instalatii de desprafuire in vederea mentinerii acestora in functiune la parametrii proiectati.

Art.49

Este obligatoriu ca pentru exploatarea si intretinerea instalatiilor de desprafuire sa fie desemnati salariati special instruiti care cunosc modul de functionare, regulile de exploatare si instructiunile proprii de protectie a muncii pentru fiecare tip de instalatie.

Art.50

Este obligatoriu ca instalatiile de desprafuire sa fie puse in functiune inainte de pornirea instalatiilor si utilajelor tehnologice.

Depozitarea materiilor prime

Art.51

Activitatile de munca legate de incarcarea-descarcarea, manipularea si depozitarea materiilor prime trebuie sa fie executate numai de catre salariati instruiti special in acest scop si sub supravegherea salariatului competent si desemnat.

Art.52

Este obligatorie respectarea prevederilor:

- Normelor specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor,

- Normelor specifice de securitate a muncii pentru transport intern,

- Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda,

- Prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare.

Art.53

Este interzis accesul salariatilor care nu au nici o atributie legata de incarcarea-descarcarea materiilor prime la locul de desfasurare al acestor activitati.

Art.54

Activitatile de incarcare-descarcare a materiilor prime sau materialelor trebuie sa inceapa si sa se desfasoare numai dupa ce au fost indeplinite toate conditiile de protectie prevazute prin instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art.55

Este obligatorie respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii privind limitele sarcinilor maxime admise de purtat, de sustinut sau de ridicat in raport cu grupele de varsta si in functie de sex.

Art.56

Este interzisa depozitarea materialelor in afara spatiilor prevazute in acest scop.

Art.57

Este interzis lucrul in zonele insuficient luminate.

Art.58

Drumurile de circulatie a vehiculelor si a personalului, precum si platformele de lucru trebuie sa fie mentinute libere de orice sarcini (materiale, pamant, zapada etc.) .

Art.59

Este interzisa lasarea in depozite a echipamentelor tehnice in pozitia in care stabilitatea si securitatea acestora nu sunt asigurate.

Art.60

Este obligatorie asigurarea vagoanelor cu saboti de mina pentru blocarea deplasarii inainte de descarcarea acestora.

Art.61

Este interzisa intrarea sub vagon pentru deschiderea trapelor.

Art.62

Este interzisa stationarea in fata trapelor vagonului in timpul descarcarii.

Art.63

Este interzis accesul n vagon pentru descarcarea restului de material prin alta parte decat pe scarile de acces. Accesul va avea loc numai dupa inchiderea si asigurarea clapetelor de evacuare.

Art.64

Este interzis salariatilor care incarca-descarca materiale in/din vagoane sa execute operatia de legare sau de dezlegare a vagonului daca nu sunt autorizati pentru aceasta.

Art.65

Inainte de descarcarea vagoanelor cisterna care transporta ciment sau var, este obligatorie executarea urmatoarelor operatii:

a)verificarea strangerii suruburilor de fixare a capacului;

b)verificarea functionarii si etanseitatii furtunelor de aer comprimat a cuplajelor si a vanei de la conducta de evacuare;

c)verificarea presiunii manometrului distribuitorului de aer.

Art.66

Este interzis lucrul la descarcarea vagoanelor de ciment sau var fara echipamentul individual de protectie adecvat.

Art.67

Este interzisa desfacerea racordurilor sau a suruburilor de la capac cat timp recipientul cisternei se afla sub presiune.

Art.68

Este interzisa lovirea cisternei sau a conductelor de aer comprimat, ciment sau var cu ciocanul sau alte obiecte dure.

Art.69

Este interzisa intrarea salariatilor in recipientul cisternei fara supraveghere din exterior.

Art.70

Accesul in buncar/siloz trebuie sa se faca in conformitate cu instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art.71

Punctele de incarcare-descarcare a materiilor prime din buncar/siloz vor fi racordate la instalatiile de desprafuire.

Art.72

Intrarea in interiorul buncarelor/silozurilor trebuie sa se faca numai pe baza unei dispozitii scrise emise de conducerea agentilor economici.

Art.73

Salariatii care executa operatii de deblocare a materialului din interiorul buncarului/silozului trebuie:

a)sa fie special instruiti in acest scop;

b)sa poarte echipamentul individual de protectie corespunzator;

c)sa fie supravegheati de o persoana competenta si desemnata.

Art.74

Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de protectie a muncii pentru operatia de deblocare a materialului din interiorul buncarului/silozului.

Art.75

Este interzisa intrarea in buncar/siloz pe la partea lui inferioara.

Art.76

Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de protectie a muncii pentru functionarea si exploatarea instalatiilor de transport pneumatic si a instalatiilor de desprafuire.

Art.77

Este obligatorie depozitarea pulberii de aluminiu in incaperi separate special construite, care sa asigure securitatea depozitarii.

Art.78

Este interzisa depozitarea culcata sau etajata a butoaielor cu pulbere de aluminiu.

Art.79

Este interzisa trantirea butoaielor cu pulbere de aluminiu in timpul manipularii.

Art.80

Este interzisa introducerea in depozit a butoaielor cu pulbere de aluminiu sparte sau defecte.

Art.81

Este interzisa utilizarea pentru curatenie a unor dispozitive umede sau actionate electric. Curatarea peretilor sau a pardoselilor de depunerile de pulbere se va face numai cu carpe uscate, evitandu-se imprastierea pulberii in aer.

Art.82

Este interzisa deschiderea butoaielor cu pulbere de aluminiu in interiorul depozitului.

Art.83

Este interzisa depozitarea altor materiale in interiorul depozitului cu pulbere de aluminiu.

Art.84

Este interzis accesul salariatilor neautorizati in depozitul cu pulberi de aluminiu.

Art.85

Este obligatorie inscriptionarea cu vopsea rosie de ulei a peretilor exteriori ai depozitului cu pulbere de aluminiu, astfel:

' Fumatul strict oprit!'

' Pericol de explozie!'

' Nu se stinge cu apa - apa provoaca explozie!'

' Se stinge cu nisip uscat!'.

Art.86

Este interzisa utilizarea apei, a spumei aeromecanice sau a spumelor chimice pentru stingerea incendiilor de pulbere de aluminiu (se intervine cu stingatoare cu pulberi vehiculate cu gaze inerte, iar in faza de ardere incandescenta cu nisip fin uscat) .

Art.87

Este interzisa intrarea in depozitul cu pulbere de aluminiu pe timp de ploaie cu haine ude sau incaltaminte uda.

Art.88

Este interzisa scuturarea de apa sau de zapada in interiorul depozitului cu pulbere de aluminiu.

Prepararea materiilor prime si a semifabricatelor

Instalatii de macinare

Art.89

Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de protectie a muncii pentru prepararea materiilor prime.

Art.90

Este interzisa descarcarea materialelor in mori si evacuarea materialului macinat cu alte echipamente tehnice decat cele prevazute prin proiect.

Art.91

Sunt interzise interventiile de orice natura in timpul functionarii echipamentelor tehnice de macinare.

Art.92

Este interzisa trecerea pe sub mori.

Art.93

Este interzisa utilizarea spatiului de sub moara in diverse scopuri de depozitare.

Art.94

Este interzis accesul intre aparatorile de protectie si moara cand aceasta este in functiune. Inainte de scoaterea capacelor de vizitare ale morii este obligatorie prezenta salariatului competent si desemnat, oprirea morii, scoaterea sigurantelor circuitului electric si afisarea indicatoarelor de securitate.

Art.95

Transportul si ridicarea blindajelor se va face in conformitate cu instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art.96

Este interzisa functionarea morilor in urmatoarele cazuri:

a)cAnd panourile de Imprejmuire sunt deteriorate sau lipsesc;

b)cand instalatia de ventilatie este oprita sau lucreaza cu eficienta redusa, iar tubulatura si racordurile flexibile nu asigura etanseitatea (in cazul macinarii uscate) ;

c)cand instalatia de alimentare cu apa este defecta sau in lipsa de apa (in cazul macinarii umede) ;

d)cand temperatura lagarelor depaseste valoarea maxima prescrisa in cartea tehnica;

e)cand lipsesc aparatorile si balustradele de protectie;

f)cand prin gaurile buloanelor sau prin alte orificii scapa afara material macinat;

g)cand lipsesc suruburi sau piulite de fixare a blindajelor, inelelor etc.;

h)cand exista placi de blindaj sau sectoare de gratar sparte sau cazute.

Art.97

Pornirea si oprirea morilor trebuie sa fie efectuata numai de catre salariatul special instruit in acest scop, sub supravegherea salariatului competent si desemnat, in conformitate cu instructiunile tehnologice si instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art.98

Este interzisa urcarea pe aparatorile de protectie sau pe capacele lagarelor in timpul functionarii morii.

Art.99

Este interzisa stationarea in fata gurilor de vizitare in timpul functionarii morii.

Art.100

Este interzisa verificarea interiorului morii cu flacara (foc deschis) .

Art.101

Este interzisa intrarea in corpul morii, in cazul macinarii uscate, fara mijloace individuale de protectie adecvate si fara supraveghere din exterior.

Art.102

Inainte de executarea unor lucrari de sudura in interiorul morii este obligatorie golirea completa a morii precum si deschiderea a cel putin doua guri de vizitare pentru asigurarea ventilatiei necesare.

Art.103

Inainte de ridicarea capacului de la reductor trebuie sa se verifice fixarea in mod corespunzator a ochiurilor de legare a cablului macaralei de capac.

Art.104

Este interzisa curatarea capacului reductorului suspendat in carligul macaralei.

Art.105

Demontarea si manipularea pieselor reductoarelor trebuie sa se faca sub directa supraveghere si comanda a salariatului competent si desemnat.

Art.106

Sunt interzise urmatoarele:

a)pornirea reductorului daca nu este bine centrat;

b)folosirea pentru ungere a altui tip de ulei decat cel prescis in cartea tehnica;

c)apropierea cu foc de instalatia de ungere.

Art.107

Este obligatorie mentinerea in perfecta stare de curatenie a spatiului din jurul morii si a echipamentelor tehnice anexe.

Pompe slam

Art.108

Accesul in cuva pentru verificarea pompelor de transport slam se va face numai pe scara metalica prevazuta in acest scop.

Art.109

Este obligatorie folosirea unor unelte cu coada lunga pentru amestecul slamului din cuva.

Art.110

Este interzisa functionarea pompelor cu slam fara aparatori de protectie la cuplajul elastic dintre motor si pompa.

Instalatii de omogenizare

Art.111

Activitatile de munca legate de fluxul de omogenizare trebuie sa fie executate numai de catre salariati special instruiti in conformitate cu tehnologia de lucru si cu instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art.112

Accesul in omogenizator in cazul unor interventii este permis numai salariatilor special instruiti in acest scop, dotati cu echipament individual de protectie adecvat, in baza unei aprobari scrise, emise de catre salariati competenti si desemnati si sub supraveghere din exterior.

Accesul In omogenizator este permis numai cu lampa de iluminat alimentata la tensiune nepericuloasa.

Este obligatorie montarea indicatoarelor de securitate.

Art.113

Este obligatorie imprejmuirea cu aparatori de protectie a organelor de transmisie motor-reductor, angrenaj-ax cu paleti. Acestea vor fi indepartate numai dupa oprirea omogenizatorului si scoaterea acestuia de sub tensiune.

Art.114

Este interzis accesul la partea superioara a omogenizatorului daca acesta nu este prevazut cu balustrade de protectie si scara de acces cu mana curenta.

Instalatia pentru prepararea suspensiei de pulbere de aluminiu

Art.115

Activitatile de munca legate de manipularea si transportul pulberii de aluminiu precum si de prepararea suspensiei trebuie sa fie executate numai de catre salariati special instruiti, desemnati prin decizia conducerii agentului economic.

Art.116

Este interzis transportul butoaielor cu pulbere de aluminiu in brate sau prin rostogolire.

Art.117

Pentru prepararea suspensiei pulberii de aluminiu se va aduce din depozit numai cantitatea strict necesara unui schimb, iar butoaiele vor fi asezate in locuri anume destinate.

Art.118

Este obligatorie respectarea instructiunilor tehnologice si proprii de protectie a muncii la ridicarea si descarcarea butoaielor in instalatia de amestecare a pulberii de aluminiu cu apa.

Art.119

Dupa alimentarea rezervorului cu agitator pentru prepararea suspensiei de aluminiu, capacul si gurile de alimentare si evacuare trebuie sa fie inchise etans pentru a se evita scaparile de pulbere in atmosfera.

Art.120

Este obligatorie utilizarea pentru deschiderea capacelor butoaielor cu pulbere de aluminiu numai a sculelor din materiale care nu produc scAntei.

Art.121

Sunt interzise:

a)prepararea suspensiei de aluminiu daca nu este introdusa imediat in circuitul tehnologic;

b)turnarea in malaxor a pulberii de aluminiu daca dispozitivul cu paleti functioneaza la turatie mica;

c)turnarea in malaxor a pulberii de aluminiu daca nu exita cantitatea de apa stabilita prin reteta;

d)prepararea suspensiei daca sistemul de racire a mantalei malaxorului nu functioneaza sau termometrul indica o temperatura mai mare de 30C;

e)deschiderea butoiului in timpul manipularii.

Art.122

Prepararea suspensiei de aluminiu se va face in prezenta salariatilor competenti si desemnati si se va consemna in registrul de tura.

Art.123

Pentru prepararea suspensiei de aluminiu se va folosi numai apa cu pH 7. Dupa utilizarea completa a suspensiei preparate este obligatorie introducerea unei cantitati de apa in malaxor, necesara prepararii sarjei urmatoare.

Art.124

Este interzisa existenta in spatiile destinate prepararii pulberii de aluminiu a curgerii de apa, vapori sau a traversarilor de conducte cu fluide fierbinti.

Art.125

Este interzisa inceperea operatiilor de preparare a suspensiei pulberii de aluminiu daca instalatia de ventilatie locala nu functioneaza la parametrii proiectati.

Art.126

Este interzis lucrul in cazul existentei unor defectiuni la sistemul de etansare la conductele sau recipientii pentru var si ciment.

Art.127

Inainte de Inceperea lucrului este obligatorie verificarea calitatii pulberii de aluminiu conform certificatului de calitate eliberat de furnizor.

Art.128

Este obligatorie existenta la toate nivelurile (cota 0, malaxor si golire butoi) a lazilor si a sacilor (de maximum 25 kg) plini cu nisip fin uscat.

Art.129

Sunt interzise:

a)folosirea de catre salariati a E.I.L. si/sau E.I.P. din fibre sintetice;

b)purtarea de incaltaminte cu cuie, blachiuri etc;

c)curatarea pardoselii, recipientilor, conductelor cu carpe umezite cu apa;

d)accesul salariatilor care nu au nici o atributiune legata de aceasta activitate in zona de manipulare a pulberii de aluminiu;

e)intrarea cu surse de foc In zona de preparare.

Art.130

Se vor marca distinct zonele in care se prepara suspensia de pulbere de aluminiu, precum si cele in care se mentine amestecul, montandu-se indicatoare de securitate.

Art.131

In cazul intreruperii curentului electric si a lipsei unui agregat electric de rezerva, malaxorul cu suspensie de pulbere de aluminiu se va goli In exterior.

Art.132

Instalatiile de ridicat utilizate pentru manipularea butoaielor cu pulbere de aluminiu vor fi echipate cu electropalane antiex cu instalatie electrica de alimentare in constructie antiex, iar deplasarea se va face eliminandu-se posibilitatile de producere a scanteilor.

Confectionarea carcaselor de armare si aplicarea protectiei anticorozive

Instalatia pentru transportul armaturilor la tratarea anticoroziva

Art.133

Exploatarea instalatiei pentru transportul armaturilor la tratarea anticoroziva se va efectua numai de catre salariati special instruiti in acest scop.

Art.134

Este interzisa functionarea instalatiei:

a)daca nu exista aparatori de protectie la toate grupurile de actionare a rotilor cu frictiune;

b)cu carucioarele incarcate incorect;

c)daca unul din limitatori nu functioneaza;

d)daca exista lucratori pe calea de rulare.

Art.135

Este obligatorie legarea la centura de impamantare a fiecarui grup de antrenare si verificarea zilnica a legaturii.

Instalatia pentru tratarea anticoroziva a armaturii

Art.136

Exploatarea si intretinerea instalatiei pentru tratarea anticoroziva a armaturii se va efectua numai de catre salariati special instruiti, in conformitate cu instructiunile tehnologice si instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art.137

Este interzis accesul salariatilor care nu au nici o atributie legata de activitatea din zona instalatiei.

Art.138

Este interzisa intrarea in perimetrul de protectie cu incaltaminte care ar putea produce scantei.

Art.139

Este interzisa folosirea in perimetrul de protectie a sculelor care pot produce scantei.

Art.140

Este interzisa depozitarea recipientilor cu solutie anticoroziva sau solventi organici in zona de protectie a instalatiei. Acestia se vor depozita numai in locuri special amenajate.

Art.141

Este obligatorie montarea in jurul instalatiei a indicatoarelor de securitate.

Art.142

Este obligatorie existenta in stare de functionare in zona de protectie a instalatiei a dispozitivelor de stingere cu spuma chimica tip C200 si a stingatoarelor cu CO2.

Art.143

Este obligatorie functionarea minimum 10 minute a instalatiei de ventilatie inainte de pornire si dupa oprirea instalatiei pentru tratare anticoroziva.

Art.144

Este interzisa functionarea instalatiei daca fantele cuvei pentru absorbtia gazelor sunt infundate.

Art.145

Sunt interzise:

a)urcarea pe uscatoare;

b)urcarea pe structura metalica a instalatiei;

c)accesul Intre posturile de lucru;

d)schimbarea garniturilor de etansare in timpul functionarii instalatiei,

e)interventia asupra flanselor conductelor sau armaturilor care lucreaza sub presiune in timpul functionarii instalatiei.

Art.146

In cazul executarii unor operatii cu flacara deschisa, cuvele cu solutie anticoroziva vor fi acoperite, iar spatiul instalatiei va fi bine ventilat.

Art.147

Se vor lega la instalatia de impamantare:

- tabloul de comanda;

- cutia cu cleme;

- toate partile metalice ale instalatiei care in mod normal nu sunt sub tensiune.

Art.148

In tabloul de comanda se va mentine permanent o suprapresiune de 3-4 mm coloana de apa, cu aer curat si uscat suflat din exterior.

Art.149

Locul de acces la instalatie va fi prevazut cu balustrade care vor sta permanent inchise, cu exceptia timpului cat se introduc armaturile pentru tratare.

Art.150

La terminarea lucrului se vor lua urmatoarele masuri:

a)cuvele se vor acoperi cu capace;

b)tabloul de comanda se va scoate de sub tensiune;

c)robinetii de apa calda, abur si apa rece se vor inchide.

Pregatirea tiparelor pentru turnare

Art.151

Activitatile pentru pregatirea tiparelor trebuie sa inceapa si sa se desfasoare numai dupa ce au fost indeplinite toate conditiile de protectie prevazute si prin instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art.152

Activitatile de munca legate de pregatirea tiparelor pentru turnare vor fi executate numai de catre salariati instruiti in acest scop.

Instalatia de porosin si preparare a apei de amestec

Art.153

Este interzisa exploatarea instalatiei de porosin daca prezinta neetanseitati.

Art.154

Curatarea rezervorului de porosin se va face numai de sus in jos.

Art.155

Este interzisa utilizarea instalatiei de preparare a apei calde daca nu s-au facut verificari si nu s-au luat masuri de remedieri pentru:

a)integritatea racordului dintre recipientul de apa calda si atmosfera;

b)functionarea reductorului de presiune a aburului;

c)functionarea corecta a indicatorului de nivel;

d)functionarea manometrelor de presiune.

Dozarea si malaxarea componentelor

Instalatii de desprafuire si dozare

Art.156

Activitatile de munca legate de exploatarea si intretinerea instalatiilor de desprafuire si dozare trebuie sa fie executate numai de catre salariati special instruiti in acest scop.

Art.157

Este interzisa indepartarea dispozitivelor de protectie in timp ce dozatorul functioneaza.

Art.158

Inaintea deschiderii subarului si a punerii in functiune a dozatorului este obligatorie verificarea etanseitatii gurilor de intrare si de iesire ale dozatorului.

Art.159

Este interzisa oprirea dozatorului inainte de evacuarea completa a materiei prime din el.

Art.160

Este interzis accesul pe platforma de serviciu a dozatorului a salariatilor care nu au nici o atributie legata de functionarea acestuia.

Malaxorul mobil

Art.161

Pardoseala din jurul malaxorului trebuie sa fie in permanenta curata, neteda si rugoasa.

Art.162

Calea de rulare a malaxorului va fi legata la centura de impamantare si se va mentine in permanenta curata si libera.

Art.163

Inainte de incarcarea malaxorului cu componentele retetei se vor pune in functiune mecanismele pentru malaxare si desprafuire, care vor functiona pana la epuizarea materialului din malaxor.

Art.164

Pentru prevenirea imprastierii prafului in atmosfera, la umplerea malaxorului se vor introduce intai componentii lichizi si apoi componentii uscati.

Art.165

Este interzisa stationarea salariatilor in zona de golire de sub palnii.

Art.166

Este interzisa curatarea sau indepartarea materialului depus pe cuva sau pe vanele furtunului de evacuare in timpul functionarii malaxorului.

Art.167

Deplasarea malaxorului pe calea de rulare se va semnaliza acustic.

Art.168

Este obligatorie avertizarea sonora a lucratorilor din zona bratului de sustinere a furtunului de golire, in timpul rotirii acestuia.

Art.169

Este interzis transportul lucratorilor pe malaxorul mobil sau pe platforma de comanda.

Art.170

Este interzisa intrarea in malaxor:

a)fara dispozitia scrisa a persoanei competente si desemnate;

b)fara scoaterea de sub tensiune a malaxorului si montarea indicatoarelor de securitate;

c)fara supraveghere din exterior.

Art.171

Deplasarea cablului de alimentare cu energie electrica se va face numai cu ajutorul unui dispozitiv special.

Turnarea, expandarea si preintarirea betonului celular

Art.172

Salariatii care deservesc instalatiile de ridicat vor fi special instruiti si autorizati, conform prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare.

Art.173

Este interzisa functionarea mecanismelor si instalatiilor de ridicat fara indicatorul de sarcina maxima corespunzator.

Art.174

Este interzis accesul salariatilor in zona de actiune a instalatiei de ridicat.

Art.175

Este obligatorie respectarea prevederilor 'R1-87-Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare'.

Art.176

Este obligatorie avertizarea sonora la coborarea graiferului pentru preluarea blocului de beton preintarit.

Art.177

Inainte de ridicarea blocului de beton se va verifica fixarea lateralelor longitudinale ale tiparului prin ridicare de la sol la circa 10 cm si numai dupa aceea se va ridica sarcina la inaltimea de transport.

Art.178

Este obligatorie avertizarea sonora atat in timpul deplasarii blocului de beton, impreuna cu lateralele longitudinale ale tiparului spre masina de taiat, cat si la intoarcerea lateralelor longitudinale.

Art.179

Pentru inchiderea etansa si deschiderea tiparelor se vor folosi numai sculele prevazute in acest scop.

Art.180

Sunt interzise:

a)ridicarea manuala a peretilor laterali ai tiparelor;

b)utilizarea tiparelor care prezinta deformari ale peretilor laterali;

c)intrarea in tipar in timpul curatarii sau ungerii;

d)stationarea langa tipar cand se manipuleaza peretii laterali precum si in momentul turnarii betonului;

e)utilizarea gratarelor deformate, rupte, murdare cu beton sau cu orificiile pentru distantieri infundate.

f)utilizarea distantierelor deformate sau deteriorate.

Art.181

Este interzisa sprijinirea gratarelor cu blocuri de beton in mai putin de sase distantiere.

Art.182

Este interzisa asezarea prin suprapunere a mai mult de trei gratare pe vagonet.

Art.183

Legatura dintre vagonetele de autoclavizare incarcate se va realiza numai prin bride metalice.

Taierea betonului celular

Art.184

Exploatarea si intretinerea instalatiei de taiat beton celular va fi efectuata numai de catre salariati pregatiti si instruiti special in acest scop.

Art.185

Este interzis accesul oricarui salariat care nu are nici a atributie legata de functionarea echipamentului tehnic.

Art.186

In cadrul tehnologiei de capacitate mica, tiparele fiind de tip cochila autotaietoare, se vor respecta instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art.187

Este interzisa urcarea sau sprijinirea salariatilor de instalatia de taiat beton celular in timpul cat aceasta este sub tensiune.

Art.188

Este obligatorie verificarea dispozitivelor de protectie si de blocare ale echipamentului tehnic.

Art.189

Este interzisa pornirea echipamentului tehnic inainte de a se semnaliza acustic.

Art.190

Este interzisa pornirea echipamentului tehnic Inainte de a se verifica:

a)starea de functionare a instalatiei de preparare a slamului deseu;

b)existenta si starea de functionare a limitatoarelor de cursa;

c)existenta si starea dispozitivelor de protectie;

d)existenta covorului electroizolant la pupitrul de comanda.

Art.191

Este interzisa atingerea partilor mobile ale echipamentului tehnic in timpul lucrului.

Art.192

Este interzisa actionarea instalatiei pentru preluarea calotei daca nu functioneaza limitatoarele laterale.

Art.193

Este interzisa utilizarea hotei fara saci de filtrare a aerului pentru retinerea pulberilor absorbite de pe suprafata calotei.

Art.194

Este interzisa functionarea transportoarelor cu banda din cuva echipamentului tehnic de taiat, fara dispozitive de avarie cu limitator.

Art.195

Este obligatorie respectarea prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda.

Art.196

Este obligatorie respectarea instructiunilor proprii de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea tunelului de maturizare.

Art.197

Accesul in tunelul de maturizare este permis numai daca:

a)temperatura este sub 50C;

b)instalatia de tractare este oprita si scoasa de sub tensiune;

c)indicatoarele de securitate sunt montate.

Art.198

Este obligatorie folosirea pentru iluminarea tunelului a unei tensiuni nepericuloase.

Art.199

Sunt interzise In cazul tunelelor la care introducerea vagonetelor se face cu ajutorul troliului:

a)utilizarea cablurilor sau a pieselor de legatura care nu sunt conforme documentatiei tehnice;

b)stationarea in apropierea cablului la scoaterea sau introducerea vagonetelor in tunel.

Art.200

Vagonetele deplasate manual vor fi puse in miscare numai prin impingere de pe partea laterala.

Art.201

Este interzisa urcarea pe vagonet indiferent daca este sau nu incarcat cu produse.

Autoclavizarea betonului celular

Transbordorul pentru introducerea si scoaterea vagonetelor in si din autoclava

Art.202

Salariatii care deservesc transbordorul trebuie sa fie autorizati ISCIR.

Art.203

Este interzisa pornirea transbordorului inainte ca platforma basculanta sa fie in pozitia - ridicat si caruciorul instalatiei de tractare pe transbordor in pozitie de repaus.

Art.204

Este interzisa pornirea transbordorului inaintea verificarii legarii la pamant a cutiilor, aparatelor si a pupitrelor de comanda precum si a existentei covoarelor electroizolante.

Art.205

Se vor verifica periodic caile de rulare si legatura la centura de impamantare.

Art.206

Este interzis accesul salariatilor neinstruiti pe transbordor.

Art.207

Este interzisa circulatia pe linia de deplasare a transbordorului sau pe platforma din fata tunelului.

Art.208

Este interzisa pornirea transbordorului daca nu a fost emis semnalul conventional (acustic si optic) si daca nu au fost respectate prevederile instructiunilor proprii de protectie a muncii.

Art.209

Este interzisa stationarea salariatilor pe caile de rulare sau in cuva transbordorului.

Instalatia de autoclavizare

Art.210

Exploatarea instalatiilor de autoclavizare (autoclava, distributie abur, instalatia de produs vid si recuperare condens) trebuie sa fie efectuata numai de catre salariati special instruiti si autorizati conform prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.

Se vor respecta conditiile din cartile tehnice ale echipamentelor tehnice ISCIR si instructiunile tehnologice.

Art.211

Inainte de introducerea vagonetelor in autoclave, este obligatorie verificarea modului de asezare a gratarelor.

Art.212

Este interzisa stationarea in fata vagonetelor la introducerea sau la scoaterea din autoclava.

Art.213

Este obligatorie avertizarea acustica a salariatilor din zona de decofrare in timpul evacuarii vagonetelor cu materialul autoclavizat.

Art.214

Inainte de Inchiderea autoclavei se va verifica interiorul acesteia.

Art.215

Este interzis accesul in zona autoclavei a salariatilor care nu au nici o atributie legata de aceasta activitate.

Art.216

Se interzice deschiderea capacului autoclavei daca nu au fost respectate prevederile instructiunilor proprii de protectie a muncii.

Art.217

In timpul interventiei la autoclava, la pupitrul pentru distributia aburului se va monta indicatorul de securitate.

Art.218

La instalatia de distributie a aburului se vor verifica periodic dispozitivele si imprejmuirile de protectie.

Ambalarea produselor finite

Art.219

Exploatarea si intretinerea echipamentelor tehnice din zona de restivuire se vor efectua numai de catre salariati special instruiti si autorizati, cu respectarea instructiunilor tehnologice, a prevederilor prescriptiilor ISCIR si a instructiunilor proprii de protectie a muncii.

Art.220

Restivuirea si ambalarea elementelor finite din beton celular autoclavizat se va face conform instructiunilor tehnologice si instructiunilor proprii de prtoectie a muncii.

Art.221

Suprapunerea pe vagonet a gratarelor eliberate de produse finitese va face cu atentie, evitandu-se caderea lor in timpul deplasarii.

Art.222

Pardoseala de depozitare a blocurilor pentru paletizare se va mentine curata, fara resturi de materiale sau deseuri, pentru a nu produce deformari ale blocurilor sau rostogolirea elementelor din cadrul blocului.

Depozitarea produselor finite

Art.223

Este interzisa depozitarea dezordonata a produselor finite In depozit.

Art.224

Podurile rulante, macaralele, electro- si motostivuitoarele vor fi deservite de catre salariati calificati, instruiti si autorizati, conform prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art.225

Manipularea In depozit a produselor se va face numai in pachete paletizate pentru elementele nearmate si nepaletizate pentru elementele armate.

Art.226

Inaltimea stivelor din depozit va fi de:

- maximum 4,5 m pentru elementele nearmate paletizate (doua randuri de palete suprapuse) ;

- maximum 3,6 m pentru pachetele cu elemente armate (cinci randuri suprapuse) .

Art.227

Este interzisa stivuirea produselor finite ambalate daca ambalajul prezinta deteriorari.

Art.228

Este obligatoriu ca produsele finite sa fie depozitate dupa sorturi, tipuri si dimensiuni.

Art.229

Este interzis salariatilor care deservesc depozitul de produse finite sa doarma sau sa se odihneasca pe stive sau intre acestea.

Prevederi de proiectare pentru fabricarea betonului celular autoclavizat

Art.230

Este obligatorie respectarea prevederilor de securitate a muncii stabilite prin Normele generale de protectie a muncii, Normele specifice de protectie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat, standardele de securitate a muncii si reglementarile PSI in vigoare, in activitatea de conceptie-proiectare a fluxurilor tehnologice pentru fabricarea betonului celular autoclavizat.

Art.231

Este obligatorie prevederea tuturor masurilor tehnice si organizatorice care sa asigure desfasurarea activitatilor in conditii de protectie.

Cerinte de amplasare si constructie a cladirilor

Art.232

Este obligatorie amplasarea constructiilor si a utilajelor tehnologice in conformitate cu distantele prevazute in reglementarile PSI si in Normele generale de protectie a muncii.

Art.233

Este obligatorie prevederea fixarii utilajelor pe fundatiile din beton dimensionate corespunzator sarcinilor statice sau dinamice respective.

Art.234

Este obligatorie prevederea de scari, platforme si pasarele de acces la toate punctele de lucru aflate la inaltime sau in subsol.

Este obligatoriu ca toate platformele, pasarelele si scarile de acces sa fie prevazute cu balustrade solide de 1 m inaltime si bordura de protectie de minimum 100 mm.

Este obligatorie prevederea de capace sau podete de trecere pentru traversarea canalelor deschise in pardoseala.

Art.235

Latimea cailor de acces in halele de fabricatie a betonului celular autoclavizat precum si in depozitele de materii prime, materiale si produse finite se va stabili conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art.236

Este obligatorie montarea la nivelul pardoselii a liniilor de rulare a vagonetilor din halele de fabricatie a betonului celular autoclavizat.

Art.237

Este obligatoriu ca depozitele de materii prime, materiale si produse finite sa satisfaca cerintele tehnice si sanitare in vigoare astfel incat amplasamentul, constructiile, magaziile, drumurile de acces si instalatiile aferente sa asigure protectia muncii in interiorul depozitelor.

Art.238

Este obligatoriu ca buncarele si silozurile pentru depozitarea materialelor in vrac sa aiba gratare de protectie atat la partea superioara cat si la cea inferioara.

Art.239

Accesul la buncare/silozuri va fi asigurat prin scari si platforme rezistente la solicitari mecanice si la foc.

Art.240

Fetele interioare ale buncarului/silozului vor fi netede pentru evitarea lipirii materialelor depozitate sau formarea de bolti.

Art.241

Gurile si ferestrele de vizitare ale buncarului/silozului vor fi inchise cu capace.

Art.242

Este obligatorie prevederea buncarelor de primire-distribuire a materialelor, aduse cu mijloace auto, cu o bordura de minimum 20 cm inaltime la gura de descarcare.

Cerinte de proiectare a instalatiilor electrice

Art.243

Este obligatoriu ca traseele si montajul cablurilor electrice sa asigure protectia acestora impotriva deteriorarilor mecanice, corodarii, avarierii datorita vibratiilor, supraincalzirii etc.

Este interzisa montarea cablurilor electrice direct pe elementele de constructie combustibile sau deasupra instalatiilor termice.

Art.244

Este obligatorie asigurarea conditiilor optime de iluminat in toate incaperile in care se realizeaza fabricarea betonului celular autoclavizat in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii.

Este obligatorie iluminarea optima, pe timpul noptii, a tuturor trecerilor, scarilor si platformelor de lucru exterioare.

Art.245

Este obligatorie prevederea de sisteme de semnalizare sonora si optica pentru asigurarea protectiei in timpul functionarii si opririi echipamentelor tehnice pentru fiecare flux de fabricatie a betonului celular autoclavizat.

Art.246

Este obligatorie prevederea a doua sisteme de legare la impamantare pentru echipamentele tehnice actionate electric.

Art.247

Toate instalatiile electrice existente in spatiile de pompare, depozitare si manipulare pulberi de aluminiu vor fi in constructie antiex.

Cerinte de proiectare a echipamentelor tehnice

Art.248

Este obligatorie prevederea utilajelor tehnologice cu:

a)cel putin doua guri de vizitare, cand nu sunt compartimentate in interior sau cu un numar de guri de vizitare care sa asigure accesul in toate compartimentele;

b)racorduri pentru alimentarea fluxurilor tehnologice si a utilitatilor specifice (agent termic, aer comprimat, apa de racire etc.) ;

c)racorduri pentru aparatele de masura si control, aparate de masura si control pentru niveluri, temperaturi, presiuni, debite, dozare alimentare, turatii, viteze etc.;

d)racorduri pentru evacuarea produselor;

e)racorduri pentru eliminarea aerului sau gazelor rezultate In cursul procesului tehnologic;

f)capace si aparatori de protectie a gurilor de vizitare si a tuturor pieselor sau organelor in miscare;

g)sisteme de siguranta pentru securitate in timpul functionarii si opririi;

h)carcase si capsulari care sa asigure gradul de etanseitate impus de procesul tehnologic fata de noxele existente la echipamentul tehnic respectiv.

Art.249

Imprejmuirile, ecranele, paravanele, aparatorile, carcasele sau capsularile echipamentelor tehnice trebuie sa fie astfel concepute si realizate incat lipsa lor sau montarea necorespunzatoare sa faca imposibila pornirea si functionarea echipamentelor tehnice.

Art.250

Este obligatorie fixarea In balamale a capacelor de la gurile de vizitare.

Art.251

Este obligatoriu, ca toate conductele tehnologice auxiliare si armaturile sa fie executate din otel de calitatea ceruta de regimul de lucru si caracteristicile fluidului vehiculat prin ele.

Art.252

Este obligatorie certificarea din punctul de vedere al protectiei muncii pentru toate echipamentele tehnice care intervin In procesul de fabricare a betonului celular autoclavizat.

Art.253

Este obligatoriu, ca toate aparatele de masura si control, care intervin in procesul tehnologic de fabricare a betonului celular autoclavizat, sa corespunda reglementarilor metrologice in vigoare.

Mori cu bile

Art.254

Perimetrul morilor cu bile va fi delimitat printr-un gard din plasa de sarma prevazut cu un dispozitiv de protectie care sa impiedice accesul in timpul functionarii echipamentelor tehnice.

Pompe de slam

Art.255

Cuva pompelor va fi imprejmuita cu un parapet din profile metalice cu inaltimea de minimum 1 m, iar accesul la cuva se va face numai pe scara metalica prevazuta in acest scop.

Art.256

Pompele de slam vor fi echipate, obligatoriu, cu aparatori la cuplajul elastic dintre motor si pompa.

Instalatie de omogenizare

Art.257

Gurile pentru vizitarea omogenizatoarelor vor fi prevazute cu capace etanse si asigurate cu lacate.

Art.258

Partea superioara a omogenizatorului va fi prevazuta cu balustrada de protectie si scara de acces cu mana curenta.

Instalatie pentru prepararea suspensiei de pulbere de aluminiu

Art.259

Scarile de acces la nivelele superioare si pasarelele de acces vor fi executate din materiale rezistente la foc si vor avea balustrade.

Art.260

La platforma superioara, in zona de introducere a butoiului pentru golire, platforma de acces va fi prevazuta cu balustrade mobile.

Instalatie de taiat

Art.261

Transportoarele cu banda din cuva echipamentului tehnic vor fi dotate cu dipozitive de avarie cu limitator.

Instalatie pentru tratarea anticoroziva a armaturii

Art.262

In zona echipamentului tehnic se va crea un perimetru de protectie ingradit.

ANEXA 1: Norme specifice de protectie a muncii complementare prezentei norme

Normele specifice de protectie a muncii pentru fabricarea betonului celular autoclavizat vor fi completate cu prevederile din urmatoarele norme:

Normativ-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie

Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern - cod 6

Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice - cod 36

Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda - cod 10

Norme specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale

Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor - cod 57

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime - cod 12

Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice

Norme specifice de protectie a muncii pentru producerea energiei electrice

Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor

NOTA: Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de protectie a muncii este in curs de elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si aplica, dupa caz, normele departamentale referitoare la aceste activitati.

Normele editate pana in prezent poarta denumirea de Norme specifice de securitate a muncii

Normele in curs de aparitie isi vor schimba titulatura potrivit indicatiilor Ministerului Justitiei in Norme specifice de protectie a muncii.

ANEXA 2: Standarde conexe de securitate a muncii

STAS 297/1-88

Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

STAS 297/2-92

Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

STAS 12894-90

Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.

STAS 12604-87

Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

STAS 12604/5-90

Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

STAS 6646/2-88

Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie.

SR EN 292-2:1997

Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice.

STAS 9153-90

Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase.

STAS 10627-76

Ventilatoare. Principii de securitate.

STAS 10898-85

Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.

STAS 9954/1-74

Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.

NOTA: In cazul revizuirilor si amendamentelor ulterioare la oricare dintre aceste standarde, se aplica ultima editie, conform Catalogului Standardelor Romane editat anual de I.R.S.

ANEXA 3: Prescriptiile tehnice obligatorii privind siguranta in functionare a instalatiilor de ridicat si a instalatiilor mecanice sub presiune

Colectia ISCIR in vigoare

R1- 87

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare.

R2- 88

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor.

R10- 84

Prescriptii tehnice pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat.

R13- 83

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale.

R14- 84

Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea instalatiilor pe plan inclinat, destinat transportului de persoane si materiale.

CR1- 85

Prescriptii tehnice pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.

CR5- 85

Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat.

ANEXA 4: Ghid de terminologie

Notiuni de baza

Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces.

Boala profesionala: afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzata de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii.

Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau prin asociere cu un protector, riscul de accidentare.

Echipament individual de lucru (EIL) : totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei persoanei in timpul procesului de munca.

Echipament individual de protectie (EIP) : totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

Factori de risc: factori proprii elementelor componente ale sistemului de munca - executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca - si care, in conditiile unei situatii periculoase determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii.

Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

Instructiuni proprii de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) este obligatorie, atunci cand normele generale si specifice de protectie a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau facultativa, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

Lucru la inaltime: activitate desfasurata la minimum 2 m, masurati de la talpile lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baze fata de care nu exista pericolul caderii in gol. Pentru locurile de munca amplasate pana la inaltimea de 2 m se considera 'lucrul la inaltime mica' la care se vor adopta, de la caz la caz, in functie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre masurile de securitate a muncii prevazute pentru lucrul la inaltime.

Noxa (sinonim: factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

Pericol:

a)sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii;

b)proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatii cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale) .

NOTA: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

Persoana autorizata: persoana competenta imputernicita in scris (de catre organele de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

Persoana avertizata: persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de securitate.

Persoana competenta: persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

Persoana expusa: persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.

Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

Prevenire intrinseca: prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:

- evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

- limitarea expunerii persoanelor la pericole care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

Proces de munca: succesiune in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.

Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii intr-o situatie periculoasa.

Risc profesional: risc in procesul de munca.

Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala, de leziuni sau afectare a sanatatii.

NOTA: Pericolul care genereaza riscul infatisat de aceasta definitie:

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura) sau

- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata / neprevazuta etc.) .Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1285
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved