Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


Controlul tehnic al utilajelor, armaturilor, conductelor si echipamentelor de automatizare

Instalatii

+ Font mai mare | - Font mai mic
Controlul tehnic al utilajelor, armaturilor, conductelor si echipamentelor de automatizare
Controlul tehnic efectuat de Serviciul Inspectii Instalatii asupra utilajelor, armaturilor, conductelor si echipamentelor de automatizare si al constructiilor

Verificarea recipientelor sub presiune care sunt supuse controlului ISCIR

Exploatarea recipientelor sub presiune ( > 0,5 bari ) se efectueaza in conformitate cu Prescriptiile Tehnice ISCIR C4/1-2003

Recipientele din instalatia Gaz Sinteza care functioneaza cu presiunea mai mare de 0,5 bari sint specificate in Tabelul Nr.1

Tabel Nr.1

Denumirea

recipientului

Pozitia de montaj

Nr. fabric.

An fabricatie

Presiune

Fluid

Int

Ext

Int

Ext

Tambur abur

B 101

1R

abur

Degazor

B 102

condens

Vas tampon

B 201

Gaz sinteza

Col.abs CO2 din gaz cracat

K 101

E 029

Abur

Desorber

K 103

E 031

CO2

Reactor de desulfurare

O 102

E 035

CH4

O 102 B

CH4 + CO2

Reactor de desulfurare

O 103 A

Cat. abur

O 103 B

Racitor gaz cracat

W 109

W109

H2O

Gaz cracat

Racitor gaz cracat

W 110

abur

gaz

Racitor gaz cracat (preincalzitor apa alimentare)

W 111

gaz

gaz

Separator

W 111/B

E 156

gaz

Racitor gaz cracat

W 112

E 013

Gaz cracat

H2O

Schimbator caldura

(racitor lesie MEA)

W 113/1

E 145

H2O

MEA

W 113/2

E 018

H2O

MEA

Schimbator caldura

W 114/1

E 322

Sol.

MEA

Sol.

MEA

W 114/2

E 323W 114/3

E 324

Schimbator caldura lesie MEA

W 115/1

H2O

Sol.MEA

W 115/2

W 115

MEA

H2O

recipientului

Pozitia de montaj

Nr. fabric.

An fabricatie

Presiune

Fluid

 

Int

Ext

Int

Ext

W 116/1

E 319

Lesie MEA

Lesie MEA

 

W 116/2

E 320

 

W 116/3

E 321

 

Fierbator bz.K103

W 117

E 184

Gaz cracat

H2O

 

Reclaimer

B 103

Lesie MEA

Ab.13 bar

F 1

CH4

 

F 2

 

Separator de picaturi din CH4 de proces

F 106

Lesie

Butelie separat

D 301-A

D301-A-72

CO2+CH4

 

D 301-B

D301-B-72

absorber

D 302-A

D302-A-72

Azot+O2

 

D 302-B

D302-B-72

coloana

K 301

CO

 

K 302

condensator

W 302

Bőler

W 303

W 303-72

condensator

W 305

W 305-72schimbator

W 308

CO2+H2

sola

 

W 309

W 309-72

 

filtru

F 301-A

F 301-A-72

H2+ CO

 

absorber

F 301

F 301-72

F 302

 

F 303

azot

 

Exploatarea conductelor metalice pentru fluide se efectueaza in conformitate cu PT C6-2003

Conductele metalice pentru fluide din instalatia Gaz Sinteza sunt inventariate in Anexa 9.1

Exploatarea conductelor de abur si apa fierbinte se efectueaza in conformitate cu PT C10/1-2003

Conductele de abur si apa fierbinte din instalatia Gaz Sinteza sunt inventariate in Anexa 9.2

Se considera ca echipamentele sub presiune functioneaza in conditii de siguranta daca:

- functioneaza cu Autorizatie de functionare ISCIR valabila

- echipamentele sunt pregatite pentru efectuarea verificarilor periodice oficiale

- sunt supuse reviziilor curente, operatiilor de intretinere si reparatie

- functioneaza pe baza de instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale precum si in caz de avarie sau dereglari ale proceselor tehnologice( regulamente de functionare)

- in exploatarea, verificarea si repararea echipamentelor este folosit personal instruit in acest sens

Autorizatia de functionare se elibereaza de catre ISCIR INSPECT IT-Pitesti sau RSVTI - Oltchim ca urmare a efectuarii verificarilor tehnice specifice.

Evidenta echipamentelor sub presiune se tine centralizat, de catre RSVTI.

Sectia va anunta Serviciul Inspectii Instalatii (RSVTI) despre fiecare echipament sub presiune introdus/scos in/din fluxul tehnologic

Cererea de Autorizare se face de catre RSVTI, la solicitarea constructorului, reparatorului sau beneficiarului.

Sectia va folosi personal de deservire instruit pentru exploatarea recipientelor.

Personalul insarcinat sa lucreze cu recipientele trebuie sa aiba varsta de cel putin 18 ani. Acest personal trebuie sa cunoasca bine dispozitivele de siguranta si aparatele de masura si control, functionarea lor, precum si masurile necesare in caz de defectare a acestora. Instalatia Gaz Sinteza tine evidenta scrisa a instructajelor si verificarilor periodice efectuate.

In timpul functionarii, personalul de deservire va supraveghea indeaproape echipamentele de siguranta precum si echipamentele de masura si control luand masuri pentru inlocuirea celor defecte. Se urmaresc si se inregistreaza in Registrul de defectiuni : neetanseitatile, zonele supraancalzite local, starea vopsitoriilor si a izolatiilor termice, starea inscriptionarilor, vibratii anormale, etc.

De asemenea personalul de deservire va supraveghea indeaproape parametrii de lucru si incadrarea lor in parametrii admisibili de lucru ai echipamentelor.

Verificarea functionarii corespunzatoare si reglarea supapelor de siguranta se face cel putin o data pe an pe un banc de reglare si verificare autorizat de ISCIR in acest sens.

Sectia va supune echipamentele la Verificari Tehnice Periodice conform PT-ISCIR. Acestea vor fi efectuate de ISCIR INSPECT Pitesti sau de RSVTI-Oltchim, la solicitarea sectiei.

Deschiderea echipamentului in vederea golirii, curatirii sau verificarii se va face in conformitate cu programele de lucrari, intocmite in acest sens, numai dupa ce personalul de deservire a constatat in mod sigur ca nu mai exista presiune in echipament.

Accesul personalului de deservire sau verificare in echipament este permis numai dupa ce s-a constatat ca mediul interior al recipientului nu este toxic si nu prezinta pericol de aprindere sau explozie. Toate legaturile la recipient trebuie desfacute si blindate vizibil. Accesul in vase inchise se face pe baza de Permis de lucru.

Revizuirea curenta, curatirea si conservarea echipamentelor se efectueaza de regula in perioada reviziei generale.

Atunci cand personalul de deservire constata defectiuni care afecteaza siguranta in functionare se solicita o verificare tehnica efectuata de personal de specialitate din cadrul Serviciului Inspectii Instalatii.

Conservarea impotriva fenomenului de coroziune interioara se face in stare umeda sau uscata. Conservarea umeda se recomanda cand perioada de oprire este scurta iar conservarea uscata se recomanda cand perioada de oprire este mai indelungata. Sectia va anunta Serviciul Inspectii Instalatii asupra recipientelor introduse in conservare indelungata.

Defectiunile inscrise in Registrul de defectiuni sau cu ocazia efectuarii verificarilor tehnice periodice vor fi analizate de catre personalul tehnic al sectiei. Defectele care afecteaza siguranta functionarii se vor repara operativ iar cele care nu afecteaza siguranta se vor esalona in timp si vor face obiectul intretinerii curente.

Lucrarile de reparare se vor executa numai de catre agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT

Lucrarile de reparare se vor executa cu respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice PT ISCIR specifice si ale documentatiei tehnice de reparare elaborate in functie de complexitatea lucrarilor.

Echipamentele sub presiune scoase din uz vor fi casate (distruse) prin grija sectiei. Operatia de casare va fi confirmata printr-un proces-verbal intocmit de catre RSVTI si semnat de catre Seful Sectiei OxoAlcooli.

Pentru echipamentele sub presiune care au functionat cu fluide periculoase, inainte de casare, se vor lua masuri pentru neutralizare in vederea eliminarii oricarui risc de producere de incidente si accidente.

Verificare Echipamente Fara Presiune

Se considera ca echipamentele care lucreaza la o presiune mai mica de 0,5 bari sint

echipamente fara presiune. Acestea, nefiind reglementate la nivel national, functioneaza conform Regulamentului de functionare al instalatiei Gaz Sinteza

Denumirea recipientului

Pozitia de montaj

Presiune

Int

Ext

Coloana de spalare cu bicromat de sodiu a gazului de cuptor de var

K 104A

atm

Coloana de spalare cu carbonat de sodiu a gazului de cuptor de var

K 104B

Atm

Vas de primire Na2CO3 concentrat

B 105/1

Atm

Vas de primire Na2CO3 solutie

B 105/2

Vas de primire Na2Cr2O7

B 105/B

B 105/C

Vas de MEA conc.

B 104

Coloana de spalare cu MEA (abs.CO2 din gazul de cuptor de var)

K 102

Atm

Vas separator

B 118

Atm

Schimbator de caldura

W 118

0.2 CO2

6 atm apa

Schimbator de caldura

W 101

atm

Reformare catalitica (cuptor cracare)

O 101

Schimbatoare de caldura (canal gaze arse)

W 101

W 102

W 103

W 104

W 106

W 107400 mmCA

Cazan de abur

W 108

Recipientele si conductele fara presiune, precum si exceptiile consemnate in Prescriptiile Tehnice ISCIR aplicabile, vor fi construite, montate si instalate in conformitate cu documentatia de executie intocmita de o unitate de proiectare specializata.

Punerea in functiune se face de catre sectie dupa verificarea documentatiei de executie, declaratiei de conformitate si efectuarea incercarilor finale .

Evidenta acestora se tine de catre personalul tehnic al sectiei.

In functionare, personalul sectiei va supraveghea respectarea parametrilor de lucru proiectati, starea aparaturii de masura si control, starea aerisirilor, etanseitatea echipamentelor (pentru echipamentele supraterane prin verificare vizuala, pentru conductele

subterane si canalizari prin deplasare pe deasupra traseelor si verificarea vizuala in camine ). Defectiunile constatate se inscriu operativ in Registrul de defectiuni.

Revizuirea curenta si curatirea se fac conform programarii sectiei, de regula in timpul reviziei anuale. Cu aceasta ocazie personalul de deservire efectueaza verificarea interioara a echipamentului, iar eventualele defectiuni se inscriu in Registrul de defectiuni. Personalul tehnic al sectiei avizeaza Registrul de defectiuni. Defectiunile care nu afecteaza siguranta in functionare vor fi remediate curent, iar pentru defectiunile care afecteaza siguranta se va solicita o verificare tehnica de specialitate de la Serviciul Inspectii Instalatii.

Repararea echipamentelor fara presiune se face de catre personal tehnic specilizat, la solicitarea instalatiei Gaz Sinteza, si are la baza documentatia de executie a echipamentului si Nota de constatare a starii tehnice. Verificarea reparatiei se face conform documentatiei de reparare.

Verificarea Utilajelor Dinamice

Inspectia utilajelor dinamice din Oltchim se realizeaza prin efectuarea de masuratori de vibratii, analize in frecventa si verificari vizuale in conformitate cu procedura operationala PO 004-12 - „Inspectia utilajelor dinamice”.

Personalul sectiei supravegheaza starea de functionare a utilajelor.

Personalul compartimentului Dinamice din cadrul Serviciului Inspectii Instalatii efectueaza verificari periodice constand in masuratori de vibratii, analize in frecventa si verificari vizuale conform programelor de lucru aprobate de Conducere.

Neconformitatile constatate de personalul de deservire sau de inspectie se vor remedia prin grija sectiei.

Instalatiile de ridicat

Macaralele se monteaza, pun in functiune, utilizeaza, repara si verifica conform PT R1-

Mecanismele din dotarea instalatiei GazSinteza-Hala Compresoare OxoI sunt :

pod rulant manual de 20 t , nr.fabric 593/1967

pe sectie un vinci manual 5TFS 5069

Montarea si punerea in functiune a instalatiilor de ridicat se efectueaza de unitati

autorizate de ISCIR in acest sens.

Functionarea acestora este admisa numai daca s-a obtinut Autorizatia de functionare

de la ISCIR INSPECT - IT Pitesti sau RSVTI- Oltchim. Manevrarea macaralelor se efectueaza de personal autorizat de ISCIR (macaragiu ) sau instruit de sectie in acest sens ( legatori de sarcina, manevrant mecanisme de ridicat)

Fiecare instalatie de ridicat va fi dotata de sectie cu Registru de evidenta a

supravegherii, in care macaragii (manevrantii mecanismelor de ridicat) vor consemna observatiile avute la preluarea instalatiei sau in timpul lucrului, iar legatorii de sarcina vor consemna defectiuni ale cablurilor sau lanturilor de tractiune sau legare. Seful echipei de intretinere va viza aceste observatii si va consemna masurile luate pentru functionarea in siguranta a macaralei. Registrul se pastreaza la instalatia respectiva si se verifica si avizeaza cel putin o data pe semestru de RSVTI-Oltchim.

Intretinerea si repararea instalatiilor de ridicat se efectueaza de unitati autorizate de

ISCIR in acest sens, la solicitarea sectiei

Sectia va pregati si supune instalatiile de ridicat verificarilor tehnice periodice la

scadenta. Verificarile tehnice periodice se efectueaza de catre personalul ISCIR INSPECT IT Pitesti sau de catre RSVTI-Oltchim.

Verificarea Instalatiilor si Echipamentelor Electrice si de Automatizare in Constructii Antiexplozive

Mediile cu pericol de explozie sunt precizate de catre proiectantul sau tehnologul instalatiilor tehnologice.

Zonarea mediilor cu pericol de explozie si inscriptionarea lor se reactualizeaza de catre sectie in fiecare an, in asa fel incat sa se tina seama de toate modificarile tehnologice efectuate

Intretinerea si verificarea periodica a echipamentelor de automatizare si instalatiilor

electrice care functioneaza in mediu cu pericol de explozie se efectueaza de catre personal autorizat in acest sens de catre INSEMEX Petrosani in conformitate cu Legea 90/1996 si

Normativul NP 099-04 si urmareste pastrarea caracteristicilor antiexplozive a acestora pe toata durata utilizarii lor.

Personalul sectiei supravegheaza starea echipamentelor si instalatiilor electrice in

conformitate cu mediul in care lucreaza si cu SR EN 60079-17/2004, precum si functionarea sistemelor de siguranta, supraveghere, alarmare si limitare a extinderii exploziilor.

Personalul de inspectie din cadrul Serviciului Inspectii Instalatii verifica periodic

corespondenta dintre zonarea instalatiei ( inscriptionarea zonarii instalatiei ) si constructia echipamentelor electrice si de automatizare. La baza acestei inspectii stau : planul de zonare reactualizat anual, proiectul partii electrice si SR EN 60079-17/2004

Verificarea periodica se efectueaza conform programelor de lucru aprobate de Conducere.

Neconformitatile constatate de personalul de deservire sau de inspectie se vor remedia

prin grija sectiei.

Se ataseaza  :

tabelul cu substantele explozive si caracteristicile acestora ( denumire, temp aprindere, cls. temp. de suprafata , gr. explozie ) - Vezi cap.B4 / pag 197

planul de zonare ( realizat de proiectant sau de tehnologi ) – Anexa 2

zonarea sectiei ( denumire instalatie, conditii de realizare a atmosferei explozive, zona Ex, caracteristicile zonei Ex ) – Cap. B4/pag. 197

Verificarea Constructiilor

Constructiile se executa si exploateaza in conformitate cu Legea 10/1995 si

Normativul P130/1999.

Comportarea in timp a constructiilor se urmareste atit de personalul sectiei cit si de personalul autorizat din cadrul Serviciului Inspectii instalatii.

Personalul sectiei verifica operativ starea vopsitoriilor si zugravelilor, aparitia de infiltratii etanseitatea hidroizolatiilor, etc.

Personalul din cadrul Serviciului Inspectii Instalatii executa urmarirea comportarii in timp a constructiilor in conformitate cu Legea 10/1995 , Normativul P130/1999 si cu programul de lucru aprobat de conducerea Oltchim. Constructiile din cadrul sectiei OxoAlcooli necesita urmarirea curenta a exploatarii acestora.

Neconformitatile constatate vor fi solutionate operativ prin grija sectiei.

2 Verificari efectuate de personalul sectiei

a. Controlul Efectuat de Catre Personalul Sectiei

Se desfasoara permanent, in schimburi, fiind antrenate toate categoriile de personal, operatori chimisti, lacatusi mecanici, electricieni, electromecanic AMA, maistrii, subingineri, ingineri, sef de formatii, sefi instalatie, sef sectie.

Acestia sint obligati sa efectueze verificari periodice conform actelor normative in vigoare, mai putin acele verificari pentru care nu au autorizatia si aparatura necesara.

Rezultatele verificarilor, defectele si deficientele constatate cu ocazia acestor verificari se vor consemna in rapoartele de tura si registrele de defectiuni care se vor vrifica zilnic de catre seful de instalatie si care va dispune modul de rezolvare a acestora.

Pentru deficientele care reduc siguranta in functionare seful de instalatie si seful de sectie sint obligati sa anunte imediat conducerea unitatii, care va dispune masurile necesare.

b. Personalul sectiei participa impreuna cu personalul de la Serviciul Inspectii Instalatii la verificarile conform programelor anuale aprobate de conducerea combinatului.

Ele se vor efectua in baza actelor normative in vigoare, folosindu-se si aparatura de control nedistructiv existenta la Serviciul Inspectii Instalatii. Aceste controale nedistructive ce se vor efectua de personalul serviciului I.I. se vor realiza cu ajutorul personalului din instalatie,care trebuie sa asigure pregatirile necesare in vederea executarii controalelor respective.

Rezultatele verificarilor, defectele si deficientele constatate cu ocazia efectuarii acestor verificari se vor consemna de catre personalul Serviciului I.I, in procesele verbale care se intocmesc, precum si in notele de constatare care se inainteaza la sectii si la conducerea combinatului (pentru deficientele care reduc siguranta in functionare).

c. Pregatirile necesare in vederea executarii verificarilor de catre Serv.I.I la recipientii sub presiune se realizeaza de catre personalul sectiei si constau din :

- verificarea vizuala a etanseitatii

- verificarea protectiei anticorozive si a izolatiilor termice, precum si existenta unor urme de coroziune

- controlul existentei si starii de uzura al suruburilor si prezoanelor de prindere a elementelor de imbinare si de fundatie, fara a se interveni asupra acestora in timpul functionarii

- controlul vizual al deformarilor

- controlul functionarii aparatelor de masura si al instalatiilor de automatizare

- controlul existentei legaturilor la pamint

- verificarea parametrilor de functionare si asigurarea incadrarii in parametrii optimi de functionare

Verificarea supapelor de siguranta se face odata la 1 an de catre pers.autorizat

In urma verificarilor si a eventualelor reparatii se inscriu toti parametrii de verificare si reglare in fisele tehnice ai supapelor si se semneaza de catre responsabilul tehnic autorizat ISCIR care a efectuat verificarile.

Supapele de siguranta verificate se trec pe o lista cu mentionarea recipientului sau

conductei pe care sint montate diametrul nominal, presiune nominala, presiune la care au fost probate si reglate.

- controlul respectarii intocmai a instructiunilor de lucru, SSM si SUI, precum si a prevederilor cap.9 din PT ISCIR C4/1-2003.

2.2 Verificarile pentru utilajele dinamice , vor cuprinde :

- verificarea starii de functionare a dispozitivelor si sistemelor de ungere

- verificarea fundatiei si prinderii masinii pe fundatie

- verificarea jocurilor intre diversele piese componente ale masinii si aprecierea gradului de uzura

- verificarea modului de montare si intinderea curelelor de transmisie

- verificarea etanseitatilor

- toate verificarile legate de protectia muncii (existenta aparaturilor la cuplaje, curele etc)

- verificarea functionarii normale a aparaturii de masurare si control precum si a instalatiilor de automatizare

- verificarea incadrarii in parametrii optimi de functionare

- controlul respectarii intocmai a instructiunilor de lucru, SSM si SUI.

Mentiuni :

1. Se vor respecta intocmai planurile de revizii si reparatii (RT, RC, RK, RC 2).

2. Pentru lucrarile de reparatii si revizii inscrise in graficele de revizie generala anuala se vor intocmi toate documentele impuse de legislatia in vigoare.

Verificari ce se executa pentru inst. si echipamentelor electrice si de automatizare in constructii antiexplozive

- verifica tot ce este prevazut la pct.II pentru persoanele serv. Inspectii Instalatii :

- verifica starea interstitiilor ;

- verifica, calitatea lucrarilor executate de personalul sectiei ELECTRO- AMA sau din

afara Combinatului. Nu se vor semna receptiile lucrarilor executate de terti pina ce nu corespund calitativ si pina ce nu sint executate in totalitate si conform proiectului.

Mentiuni :

- intreg personalul care executa, verifica sau coordoneaza lucrari asupra echipamentelor electrice si de automatizare in constructie antiexploziva (atit din cadrul sectiei cit si de la sectiile auxiliare sau serv. lnspectii Instalatii) trebuie sa fie autorizat pentru acest lucru, conform prevederilor in vigoare.

- rezultatele verificarilor efectuate de personalul sectiei se vor consemna in registrele de tura sau in registrul de defectiuni. Defectiunile care reduc siguranta in functionare vor fi remediate imediat;

- orice interventie la echipamentele electrice si de automatizare in constructie antiex, se va consemna in registrul de evidenta a acestor lucrari ;

- in urma lucrarilor de revizie generale se vor intocmi procese verbale de catre conducatorul formatiei de lucru a sectiei de productie, precum si de seful sectiei si atelierului electric, pentru lucrarile executate de electricienii din subordine, in care sa se mentioneze ca nu a fost afectata protectia antiex la echipamentele la care s-a lucrat.

2.4 Verificarea constructiilor

Verificarea modului de comportare a materialelor si protectiilor anticorozive in mediile de lucru corozive cit si a aparitiei consecintelor schimbarii proprietatilor materialelor, datorita influentei mediului coroziv.

Verificarile starii tehnice a izolatiei hidrofuge.

Verificarea suplimentara a calitatii lucrarilor executate de terti, in sensul de a nu semna de sefii sectiilor de fabricatie lucrari de constructie care prezinta nereguli vizibile, si care nu sint finalizate in totalitate sau pregatirea superficiala a suportului in cazul lucrarilor de vopsire.

Mentiuni:

1. Rezultatele verificarilor intreprinse de personalul serv.lnspectii Instalatii se consemneza in cartea tehnica a constructiei.

2. Rezultatele verificarilor intreprinse de personalul sectiilor se vor consemna in registrele de tura sau in registrele de defectiuni.

3. Cu ocazia receptionarii lucrarilor de reparatii curente sau capitale, se vor intocmi procese verbale de receptie din care sa rezulte calitatea corespunzatoare a lucrarilor efectuate.

Aceste documente se vor atasa in cartea constructiei.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 976
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site