Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


REGULAMENT PRIVIND INTRETINEREA SI EXPLOATAREA RETELEI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL VASLUI

Instalatii

+ Font mai mare | - Font mai mic
REGULAMENT PRIVIND INTRETINEREA SI EXPLOATAREA RETELEI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL VASLUI
CUPRINS

CAP. I GENERALITATI

CAP. II DESCRIEREA RETELEI DE CANALIZARE

CAP. III INTRETINEREA SI EXPLOATAREA RETELEI DE CANALIZARE

CAP. IV NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

CAP. I DATE GENERALE

I.1 GENERALITATI

Prin canalizare se intelege ansamblul de lucrari ai masuri de utilizate la colectarea , transportul , epurarea si evacuarea apelor uzate provenite de la centrele populate , precum si a apelor meteorice , ansamblu aflat in administrarea organelor puterii locale .

Partile componente ale sistemulor de canalizare sunt urmatoarele :

Reteua de canalizare

Statiile de pompare ale apelor uzate

Statiile de epurare

Grupurile sanitare publice si activitatea de vidanjare

Constructiile ce alcatuiesc sistemele de canalizare :

a)     Recipiente si retea interioara sunt clasificate dupa provenienta apelor :

-ape uzate menajere : obiecte sanitare , chiuvete , spalatoare , bai etc.

-ape uzate industriale : rezervoare , bazine :

-ape meteorice : jgheaburi , burlane , santuri , canale etc.

Apa colectata prin recipiente este condusa in instalatii interiore prin conducte verticale numite coloane de canalizare . Din aceasta apa intra in reteaua de conducte si canale din interiorul cvartalelor si incintelor industriale numita retea interioara de canalizare .

b)          Reteaua exterioara – se compune din colectoare principale si secundare care colecteaza apeleaduse prin canalele secundare din canalele de racord si canale deversoare care au rolul de a descarca in emisari apele meteorice aduse de colectoare , in scopul reducerii sectiunilor de curgere ale acestor colectoare .

Lucrarile auxiliare pe retea sunt :

o       Guri de scurgere care primesc apele meteorice de pe strazi si piete ;

o       Guri de zapada ;

o       Camine de vizitare ;

o       Camine de rupere de panta ;

o       Sifoane de degresare ;

o       Gratare pentru materialele grosiere etc.

I.2 Canalizarea municipiului Vaslui

Municipiul vaslui dispune de o retea de canalizare moderna avand un sistem de preluare a apelor uzate si meteorice separativ (divizor) .

Lungimea totala a conductelor din sistemul de canalizare este de 107 km , din care :

o       Colectoare menajere principale 7,9 km

o       Conducte simple de canalizare menajera 42.3 km

Lungimea totala a sistemului pluvial de canalizare este de 40,4 km , din care :

o       Lingimea colectoarelor principale 7,9 km

o       Lungimea conductelor simple de canalizare 32,5 km

Lungimea totala a colectoarelor de canalizare , in functie de dimensiunea sectiunii , este urmatoarea :

-13,00 km pentru colectoare de canalizare avand dimensiunea sectiunii mai mica de 300 mm ;

-49,46 km pentru colectoare de canalizare cu dimensiuni ale sectiunii de 300-500 mm ;

-40,93 km pentru colectoare de canalizare cu dimensiuni ale sectiunii de 500-1000 mm ;

-3,7 km pentru colectoare de canalizare cu dimensiuni ale sectiunii de 1000 mm.

Sistemul de canalizare al Municipiului Vaslui este de tip divizor . Lungimea sistemului pe dimensiuni este cea din tabelul de mai jos :

Nrcrt

Dn 200

Dn 250

Dn 300

Dn 350

Dn 400

Dn 500

Dn 600

Dn 800

Dn

1000

Dn

Canalizare menajera

Canalizare pluviala

Materialele utilizate la realizarea colectoarelor de canalizare : beton simplu , beton armat , azbociment , otel , PREMI , PVC etc. conform tabelului de mai jos .

Nr.crt

Canalizare menajera

Dn 200

Dn 250

Dn 300

Dn 350Dn 400

Dn 500

Dn 600

Dn 800

Dn

1000

Dn

Beton simplu

PREMO

PVC

Otel

Nrcrt

Canalizare pluviala

Dn 200

Dn 250

Dn 300

Dn 350

Dn 400

Dn 500

Dn 600

Dn 800

Dn

1000

Dn

Beton simplu

PREMOPVC

Otel

I.3 Colectoare pricipale

I.3.1 Colectoare principale de canalizare menajera

In zona industriala :

Colectorul ф 400 mm pornind de la SC Valrom SA , ajunge la SP CFR printr-un ovoid OV 70/105 , de unde pleaca spre statia se epurare printr-un colector de ф 800 mm .

In zona agroindustriala :

De la Vascar SA pleaca doua conducte ф 600 pe strada Podul Inalt ajungand in statia de pompare CFR (OV 70/105) , apoi in statia de epurare prin conducta de refulare de ф 800 mm .

In zona garii :

De la Podul de Fier (bloc 360) colectorul de ф 300 mm ajunge in statia de pompare PT 111 in strada Biruintei –strada Pacii , la statia de pompare IJTL (ф 400 mm ) apoi la epurare .

Alte colectoare au urmatoarele trasee :

Str Salcamilor (ф 300 mm ) –strada Traian ( 400 mm ) – strada Stefan cel Mare (ф 600 mm ) – apoi la epurare .

Str. Libertatii (ф 300 mm ), str. Podurilor apoi la Statia de pompare ICIL de unde pleaca spre statia se epurare .

De la SC Varotex SA

De la SC Varotex colectorul traverseaza strada Stefan cel Mare , isi mareste sectiunea de ф 1000 , strada Decebal , isi mareste sectiunea de ф 1500 apoi ajunge la epurare

De la SC Varotex SA , colectorul de ф 400 mm traverseaza strada Stefan cel Mare , strada Decebal , colectorul marindu-si sectiunea la ф 600 mm ; colectorul ajunge la statia de pompare ICIL , refularea de fiind de ф 800 mm .

I.3.2 Colectoare principale de canalizare pluviala

In zona industriala :

Traseul colectorului pluvial este SC Valrom SA – SC Hitrom SA – emisar (raul Barlad); diamterul colectorului este avandiametrul de ф 1600 mm .

In zona agroindustriala :

Colectoarele pluviale au urmatoarele trasee : SC Vascar SA – fosta ICRA – raul Barlad : diametrul colectorul este de ф 1000 mm .

Din dreptul statiei de 110 kV , colectorul de ф 1000 mm , trece prin fata Rematului , ajungand in final in raul Barlad .

In zona Garii :

Colectorul de ф 400 mm pornind din dreptul blocului 360 , parcurge strada Podurilor , strada Republicii , dupa care ajunge in statia de pompare ape pluviale dintr-un colector de ф 800 mm , apoi in emisar ;

Din oras

De la Casa Armatei (colector de 400 mm) – strada Stefan cel Mare – strada Republicii (ф 600 mm ) – emisar .

De pe strada Traian (ф 600 mm ) – strada Stefan cel Mare –strada Decebal si se varsa sub podul de la ICIL (ф 800 mm) .

Colectorul de ф 400 mm de la Casa Armatei (strada Stefan cel Mare) se unifica cu cel din zona Confectii , coboara pe strada Husului , strada Spatar Angheluta , ajungand in albia veche a raului Vasluiet (OV 70/105) .

Strada M. Kogalniceanu – strada Avantului – Cuza Voda    (ovoid OV 70/105) – Podul Husului – paraul Vasluiet .

Colectorul de ф 400 mm de la CT Stefan cel Mare (D. Sturza ) – SC Porumbelul Alb SRL – raul Vasluiet ;

De la SC Varotex SA

SC Varotex SA (ф 600 mm ) – SC Porumbelul Alb (ф 1000 mm) – emisar raul Vasluiet .

II. Verificarile sistemului da canalizare

Inspectia preventiva consta in parcurgerea a tuturor partilor componente de constructii si instalatii vizitabile ale retelelor , urmarind eventualele defectiuni si nereguli din punct de vedere al exploatarii

Verificari canale vizitabile

-verificarea de la suprafata a traseelor canalelor ce compun reteaua , a gurilor de scurgere , si a denivelarilor carosabilului

-verificarea starii caminelor de vizitare

-alte lucrari de sapatura executate de alte societati care ar afecta canalul ;

-depistarea de racorduri neautorizate ;

-deschiderea caminelor de vizitare prin ridicarea capacelor in vederea aerisirii fiecarui traseu ;

-curatarea caminelor de pamant sau zapada si verificarea starii capacelor ;

-coborarea in camine si efectuarea unui control amanuntit al starii tehnice a peretilor , a rigolei , a gurilor de acces amonte si aval ;

-verificarea starii tehnice cu ajutorul lanternelor (sau a oglinzilor) a canalului pentru depistarea eventualelor pierderi , fisuri , infiltratii , exfiltratii , determinarea cauzelor ;

-asezarea capacelor inapoi pe pozitie .

Aceasta lucrare este coroborata de obicei cu lucrarile de curatire a caminelor si canalelor .

Cap. III Intretinerea si reparatiile retelei de canalizare

Cap. III.1 Intretinerea ai exploatarea retelei de canalizare

III.1.1 Curatarea canalelor nevizitabile cu miloace manuale

Aceasta lucrare cuprinde urmatoarea succesiune de de operatii

-deplasarea la locul munca

-marcarea cu semne de circulatie a traseului ce va fi curatat

-deschiderea acel putin 3 capace pentru aerisirea traseului

-curatarea caminelor de rezidii , de depozite si scoaterea acestora la suprafata

-introducerea in canal a sirmelor dintr-un camin la altul

-tragerea sarmei din camin

-scoaterea la suprafata a depozitului rezultat

-se monteaza capacele pe camine

III.1.2 Desfundarea racordurilor de canalizare cu mijloace manualeAceasta lucrare cuprinde urmatoarea succesiune de de operatii ;

-deplasarea la locul munca

-marcarea cu semne de circulatie a traseului ce vafi curatat

-deschiderea acel putin 3 capace pentru aerisirea traseului

-curatarea caminelor de rezidii , de depozite si scoaterea acestora la suprafata

Camin mare prin intrarea muncitorului in camin (echipat cu casca , centura , funie) cu lopata cu coada scurta sau cancioc , galeata funie

Camin mic cu ajutorul lopetilor si cancioacelor cu coada lunga

-introducerea in canal a sirmelor dintr-un camin la altul . In functie de lungimea racordului se foloseste sarma de ф 6 mm pentru racorduri cu lungimi mai mici de 10 m sau sarma de ф 8 mm pentru racorduri cu lungime mai mare de 10 m .

-tragerea sarmei din camin

-scoaterea la suprafata a depozitului rezultat

-se monteaza capacele pe camine

III.1.3 Curatirea caminelor de vizitare

Aceasta lucrare cuprinde urmatoarea succesiune de de operatii

-deplasarea la locul de munca

-marcarea cu semne de circulatie a traseului ce vafi curatat

-deschiderea acel putin 3 capace pentru aerisirea traseului

-curatarea caminelor de rezidii , de depozite si scoaterea acestora la suprafata

-se monteaza capacele pe camine

III.1.4 Curatarea gurilor de scurgere de pe canalizarea pluviala cu mijloace manuale

Aceasta lucrare cuprinde urmatoarea succesiune de de operatii

-deplasarea la locul de munca

-marcarea cu semne de circulatie a traseului ce vafi curatat

-deschiderea gurii de scurgere prin ridicarea capacului

-curatarea caminelor de rezidii , de depozite si scoaterea acestora la suprafata

-se monteaza capacele pe gratare

III.1.5 Curatirea sau desfundarea canalelor nevizitabile cu autocuratitorul (pompa Woma)

Aceasta lucrare cuprinde urmatoarea succesiune de de operatii

-deplasarea la locul de munca

-alimentarea autocuratitorului cu apa

-marcarea cu semne de circulatie a traseului ce va fi curatat

-deschiderea gurii de canalizare prin ridicarea capacului pentru aerisirea tronsonului

-curatarea canalului cu furtunul diuza , citeva curse , in functie de imbracrea canalului cu impuritati

-curatirea caminului de la punctul de lucru

-se monteaza capacele

III.2 Reparatii (interventii) la reteaua de canalizare

Defectiunile cele mai frecvent intilnite in expolatare sunt colmatari in conducte , camine , prabusirea capacelor de camine etc.

Se produc distrugeri ale peretilor caminelor ca urmare a agresivitatii mari a apei de canalizare datorita substantelor pe care le contine . Remedierea consta in reconstituirea caminului sau ori de cite ori este nevoie , refacrea zidariei de caramida a caminului .

O alta defectiune intalnita in exploatarea retelelor de canalizare consta in prabusirea unor tronsoane de conducta , ca urmare a crearii de presiuni mari in conducta rezultate dupa depunerea aluviunilor . Remedierea acestora consta in inlocuirea tronsonului de conducta deteriorata .

III.2.1 Reparatii la canale

Aceasta lucrare cuprinde urmatoarea succesiune de de operatii

-obtinerea avizului de inchidere a strazii pe perioada de efectuare a lucrarilor

-deplasarea la locul de munca

-pregatirea si semnalizarea locului de munca

-fixarea si trasarea locurilor defectiunilor

-desfacerea pavajului si executarea sapaturii

-anuntarea si informarea la locul de munca despre pozitionarea retelelor de apa , electrice , telefonie , de gaz , existente in zona locului de munca

-protejarea retelelor de apa , electrice , si telefonie depistate

-ridicarea materialelor necesare executiei lucrarii

-sprijinirea malurilor

-executarea de baraje si montarea jgheaburilor pentru asigurarea functionarii fara intrerupere a canalului in timpul reparatiei

-desfacerea tuburilor de canalizare defecte

-pregatirea patului pentru montarea tuburilor

-montarea tuburilor de canalizare

-astuparea sapaturii facute pentru reparatia canalului

-refacerea pavajului

III.2.2 Reparatii la caminele de canalizare

Aceasta lucrare cuprinde urmatoarea succesiune de de operatii

-deplasarea la locul de munca

-marcarea cu semne de circulatie a locului de munca

-desfacerea pavajului si efectuarea sapaturilor

-aerisirea tronsonului

-montarea cofragului de lemn sau executarea zidariei pana la cota , demontarea cofragului

-formarea armaturii , montarea acesteia sau a profilelor U 120-160 pentru sustinerea ramei

-turnarea betonului

-montarea ramei si a capacului

-curatarea caminului de eventuale rezidii cazute de la operatiile de zidarie , turnare beton si montare rama

-degajarea zonei de scule , materiale si moloz

-refacerea carosabilului (asfalt , beton , pavaj , piatra cubica)

III.2.3 Reparatii guri de scurgere

Aceasta lucrare cuprinde urmatoarea succesiune de de operatii ;

-deplasarea la locul de munca

-pregatirea si semnalizarea locului de munca

-decaparea asfaltului(pavajului)

-demontarea capacului si ramei

-executarea lucrarilor de degajare

-montarea cofrajelor de lemn si de montarea acestora

-confectionarea armaturii si montarea acestora

-prepararea betonului si turnarea lui

-montarea ramei

-montarea gratarului

-evacuarea materialului rezultat din interventie (pamant , moloz , beon etc.)

-refacerea asfaltului (pavajului)

IV. Norme de securitate si sanatate in munca pentru reteua de canalizare

Depistarea defectiunilor, se va face cu luarea masurilor necesare pentru evitarea accidentelor de circulatie , avand in vedere ca in majoritatea cazurilor cecetarile se refera la conductele montate sub partea carosabila a strazilor. In cazul in care cercetarile se fac in timpul noptii , se vor lua masuri de semnalizare vizibila a echipelor de lucru .

Ridicarea capacelor de comine se va face cu tarnacolpul , ranga sau carlige speciale , fiind interzisa ridicarea cu mana , iar pozitia picioarelor va fi astfel aleasa incat sa se evite caderea accidentala a capacului peste picioare.

Sapaturile vor fi executate incat sa sa fie prevenita prabusirea peretilor , iar consolidarea acestora acolo unde este cazul se va efectua potrivit naturii terenului si procedeului de sapare folosit .

Daca la executarea sapaturilor se detecteaza gaze sau alte substante periculoase , seful echipei va evacua muncitorii instiintand conducatorul unitatii care pentru continuarea lucruluivalua masurile necesare de eliminare a cauzelor ce ar putea la accidente de munca .

In aproprierea locurilor unde se executa lucrari se vor aplica marcaje vizibile si vor fi amenajate cu mijloace adecvate , pentru prevenirea caderii mijloacelor de transport sau a persoanelor . In timpul noptii vor fi mercate cu inscritii luminoase sau felinare avertizoare .

Muncitorii sunt obligati sa aiba o stare de curatenie corespunzatoare pentru a nu fi expusi pericolului contractarii unor boli infectioase datorita lucrului intr-un mediu cu un specific aparte . Echipamentul si sculel se vor curati imediat dupa incetarea lucrului , se vor upune la uscat si se vor pastra in locuri special amenajate .

Este interzisa folosirea unor muncitori in alte locuri de munca decat acelea in care acestia sunt repartizati in mod regulamentar , fara o instruire corespunzatoare , chiar daca aceasta folosire este de scurta durata (scopul remedierii unor asarii etc.) .

Toate locurile de munca in care exista posibilitatea caderii muncitorilor in apa , vor fi prevazute dupa caz , cu balustrade , capace din tabla striata , reborduri din beton , suficient de inaalte etc.

Toate locurile de munca in care exista pericol de intoxicare, sufocare , electrocutare , cadere de la inaltime etc. vor fi marcate in mod vizibil cu tablite indicatoare , in unele cazuri spatiul respectiv fiind izolat de zona inconjuratoare prin lanturi , bariere , balustrade .

Este interzisa circulatia muncitorilor pe conducte indiferent de diametrul acestora sau la inaltimea la care acestea sunt montate , iar trecerea oeste conducte cand nu exista o posibilitate se va face cu scari duble fixe , amenajate in puctele cu cel mai usor acces .

Toate suprafetele pe care se circula vor fi permanenta mentinute in stare de curatenie , indepartandu-se orice urma de noroi , de unsoare sau de grasime care ar provoca caderea prin alunecare a personalului de exploatare .

Suprafetele de circulatie vor suficient de bine iluminate pentru a fi oricand posibil a se distinge in mod clar inscriptiile de pe cadranele aparatelor de masura si control .

Accesul in spatiile im care se afla instalatiile de alimentare cu enrgie electrica nu este permis decat personalului de exploatare care poseda calificarea de electrician corespunzatoare , personal dotat cu echipament si materiale de protectie prevazute pentru siecare caz in parte , de normativele si instructiunile in vigoare .

Coborarea in camine , camine de vizitare , bazine de aerare , se va face cu echipamentul de protectie prevazut in normativ si numai dupa verificarea scarilor de acces , controlandu-se fiecare trepta daca este fixata bine in peretii constructiei .

In timpul lucrului in canale , camine , etc este interzis fumatul , aprinsul chibritelor iar ilumnatul se va face numai cu lampi etansa de ip miner sau cu lampi portative avand tensiunea maxima de 24 V .

In cazul in care este necesar introducerea de scule , materiale ori utilaje in canale sau evacuarea materiilor rezultate din curatirea depunerilor , se bor folosi galeti trase cu funia .

Dupa terminarea lucrului , toate sculele , utilajele si uneltele folosite se vor curata , spala si usca .

In cazul curatirii canalelor cu dispozitive hidromecanice tip Woma este interzisa realizarea unei presiuni de lucru mai inainte ca extremitatea furtunului , prevazuta cu diuza de spalare , sa fie introdusa in interiorul canalului de curatat ; deasemenea este interzisa deplasarea masinii in timpul lucrului ; furtunul va fi introdus in canal numai cu ajutorul dispozitivul de mentinere ce se monteaza pe capatul canalului .

In cazul curatirii canalelor nevizitabile cu unelte si scule specifice se va proceda la manipularea acestora cu atentie , pentru a nu se produce intepari , zgarieturi , taieturi , raniri , etc. care pot duce la infectari sau accidentari .

La curatirea gurilor de scurgere cu autocisternele , manevrarea furtunului cu sorb se va face cu atentie pentru a nu se produce zgarieturi , raniri etc.

Ridicarea capacelor de fonta ale gurilor de scurgere se va face cu grija , fixandu-se bine pe toata durata operatiunii de curatire pentru a nu cadea pe piciorul muncitorului care manevreaza furtunul de curatire .

Este interzis ca in timpul deplasarii masinii de curatat gurile de scurgere , muncitorii sa stea pe scara masinii sau pe bara din fata .

Pornirea masinii se va face numai dupa ce muncitorii vor verifica in ce masura sunt bine fixate de masina sculele cu care se lucreaza (tarnacoape , rangi , carlige , furtunuri , clesti etc.) .loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1259
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site