Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micAnexa la O.M.E.C.T. nr. _________/_________.2008INSTRUCTIUNI

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA

ACTIVITATILOR DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

INTRODUCERE

ROLUL EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Educatia fizica si sportul sunt componente ale educatiei globale deoarece, prin continutul lor, influenteaza sanatatea, cresterea si dezvoltarea corpului, dezvolta motricitatea, procesele si fenomenele psihice si favorizeaza socializarea. In acest context, functiile educatiei fizice si sportului sunt de natura biologica, motrica, psihologica si sociala, ceea ce corespunde conceptului de dezvoltare echilibrata si integrata a personalitatii.

Legea educatiei fizice si sportului precizeaza faptul ca "educatia fizica si sportul sunt activitati de interes national sprijinite de stat". In consecinta, in invatamantul preuniversitar educatia fizica si sportul figureaza atat ca activitati curriculare cat si ca activitati extracurriculare.

Educatia fizica este o forma de educatie prin fizic care foloseste miscarea pentru dezvoltare corporala, comunicare, formare de deprinderi motrice si atitudini favorabile utilizarii exercitiilor fizice pe tot parcursul vietii.

Sportul este parte a culturii fiind inteles, inca de la inceputurile sale, ca mijloc ideal pentru sanatate, de formare a corpului si caracterului, trasatura sa principala fiind intrecerea care stimuleaza dorinta de afirmare si implicit obtinerea unor performante.

Sportul este elementul valorizator in simbioza sa cu educatia fizica, ambele activitati devenind permanente pe intreaga perioada de educare a tinerei generatii.

Educatia fizica si sportul dispun de sisteme de mijloace de actionare: exercitii fizice, metode si procedee metodice specifice, tehnologii si forme de organizare diferentiate in functie de obiectivele generale.

Obiectivele generale ale educatiei fizice si sportului sunt urmatoarele:

mentinerea unei stari optime de sanatate;

favorizarea proceselor de crestere si dezvoltare fizica armonioasa;

dezvoltarea capacitatii de miscare prin formarea deprinderilor motrice si prin optimizarea calitatilor motrice (fitness);

dezvoltarea echilibrata a laturilor personalitatii (cognitiva, afectiva si volitiva);

formarea obisnuintei de practicare sistematica a exercitiilor fizice;

formarea capacitatii de integrare si actionare in echipa;

insusirea notiunilor de baza proprii domeniului educatiei fizice si sportului.

CAPITOLUL I

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATILOR DE EDUCATIE FIZICA

SI SPORT IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

A.  ACTIVITATI CURRICULARE

q     INVATAMANTUL PREPRIMAR (PRESCOLAR)

activitatea de educatie fizica cu grupa

q     INVATAMANTUL PRIMAR

Activitati specifice trunchiului comun:

lectia de educatie fizica

lectia de pregatire sportiva practica (clasele vocationale cu program sportiv)

Activitati specifice curriculumului la decizia scolii:

lectia de educatie fizica de aprofundare

lectia de educatie fizica de extindere

lectia de invatare a unei discipline sportive noi

lectia de pregatire sportiva practica in regim optional (clasele vocationale cu program sportiv)

q     INVATAMANTUL GIMNAZIAL

Activitati specifice trunchiului comun:

lectia de educatie fizica

lectia de pregatire sportiva practica (clasele vocationale cu program sportiv)

Activitati specifice curriculumului la decizia scolii:

lectia de educatie fizica de aprofundare

lectia de educatie fizica de extindere

lectia de invatare a unei discipline sportive noi

lectia de pregatire sportiva practica in regim optional (clasele vocationale cu program sportiv)

q     INVATAMANTUL LICEAL

Activitati specifice trunchiului comun:

lectia de educatie fizica

lectia de educatie fizica, alocata pregatirii sportive practice, cls.IX-X, clase vocationale cu program sportiv

lectia de pregatire sportiva teoretica, cls.XI-XII, clase vocationale cu program sportiv

Activitati specifice curriculumului diferentiat:

lectia de educatie fizica, la profilele unde este prevazut in Planul cadru

lectia de educatie fizica de extindere

lectia de pregatire sportiva practica, cls.IX-XII, clase vocationale cu program sportiv

lectia de pregatire sportiva teoretica, cls.IX-X, clase vocationale cu program sportiv

lectia de atac si aparare, cls.IX-XII, profil militar

Activitati specifice curriculumului la decizia scolii:

lectia de educatie fizica, la profilele unde este prevazut in Planul cadru

lectia de pregatire sportiva practica, cls.IX-XII, clase vocationale cu program sportiv

q     INVATAMANTUL SPORTIV SUPLIMENTAR

lectia de pregatire sportiva practica/antrenament sportiv

CERINTE

Predarea acestor forme de organizare a activitatilor de educatie fizica si sport se realizeaza de catre:

educatoare/institutoare - pentru invatamantul preprimar (prescolar)

profesorul de educatie fizica si sport, iar in lipsa acestuia de catre invatator/ institutor - pentru invatamantul primar

profesorul de educatie fizica si sport - pentru invatamantul gimnazial si liceal

profesorul de educatie fizica si sport/antrenor - pentru invatamantul sportiv suplimentar

Activitatile de educatie fizica si sport, mentionate mai sus, se vor organiza si desfasura in conformitate cu prevederile programelor scolare elaborate de M.E.C.T. Pentru formele de organizare a activitatilor de educatie fizica si sport, care nu beneficiaza de programe scolare elaborate de M.E.C.T., catedrele metodice de educatie fizica si sport/profesorii de educatie fizica si sport au obligatia de a le elabora si a le supune avizarii inspectorului scolar de educatie fizica si sport.

Pe parcursul semestrului al II-lea al fiecarui an scolar, catedrele metodice de educatie fizica si sport/profesorii de educatie fizica si sport, in urma discutiilor purtate cu elevii si parintii acestora, vor stabili formele de activitate si continuturile pentru care au optat elevii in cadrul curriculumului diferentiat si curriculumului la decizia scolii. Optiunile exprimate de fiecare clasa se vor inregistra la secretariatul unitatii de invatamant si vor fi inaintate spre aprobare conducerii acesteia.

B.  ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

q     INVATAMANTUL PREPRIMAR (PRESCOLAR)

gimnastica de inviorare - organizata zilnic

momentul de inviorare

intreceri sportive si jocuri intre grupe - organizate saptamanal

activitati turistice (minim una pe semestru)

serbari sportiv-culturale organizate in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar

serbari sportive organizate la finalul fiecarui an scolar precum si cu alte ocazii

q     INVATAMANTUL PRIMAR

gimnastica de inviorare - organizata zilnic

momentul de inviorare

intreceri sportive intre clase - organizate saptamanal

activitati turistice (minim una pe semestru)

serbari sportiv-culturale organizate in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar - prin Asociatia Sportiva Scolara

concursuri/competitii/campionate organizate in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar - prin Asociatia Sportiva Scolara

lectia de pregatire a formatiilor sportive reprezentative ale unitatii de invatamant

cantonamente/semicantonamente/tabere de pregatire sportiva pentru elevii din invatamantul sportiv integrat, in vederea participarii la concursurile/competitiile prevazute in calendarul competitional oficial

serbari sportive organizate la finalul fiecarui an scolar precum si cu alte ocazii

q     INVATAMANTUL GIMNAZIAL

lectia de ansamblu sportiv

lectia de pregatire a formatiilor sportive reprezentative ale unitatii de invatamant

activitati turistice/orientare turistica (minim una pe semestru)

concursuri/competitii/campionate organizate in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar - prin Asociatia Sportiva Scolara

cantonamente/semicantonamente/tabere de pregatire sportiva pentru elevii din invatamantul sportiv integrat, in vederea participarii la concursurile/competitiile prevazute in calendarul competitional oficial

serbari sportive organizate la finalul fiecarui an scolar precum si cu alte ocazii

q     INVATAMANTUL LICEAL

lectia de ansamblu sportiv

lectia de pregatire a formatiilor sportive reprezentative ale unitatii de invatamant

activitati turistice/orientare turistica

concursuri/competitii/campionate organizate in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar - prin Asociatia Sportiva Scolara

cantonamente/semicantonamente/tabere de pregatire sportiva pentru elevii din invatamantul sportiv integrat, in vederea participarii la concursurile/competitiile prevazute in calendarul competitional oficial

serbari sportive organizate la finalul fiecarui an scolar precum si cu alte ocazii

q     INVATAMANTUL SPORTIV SUPLIMENTAR

activitati de selectie (cel putin doua activitati pe an scolar)

cantonamente/semicantonamente/tabere de pregatire sportiva pentru elevii din invatamantul sportiv suplimentar, in vederea participarii la concursurile/ competitiile prevazute in calendarul competitional oficial

q     PALATE SI CLUBURI ALE ELEVILOR/COPIILOR

activitati in cadrul cercurilor sportive

q     CENTRELE NATIONALE DE EXCELENTA (pentru disciplinele sportive):

lectia de pregatire sportiva practica/antrenament sportiv

activitati de selectie

cantonamente/semicantonamente/tabere de pregatire sportiva pentru elevii din centrele nationale de excelenta, in vederea participarii la concursurile/competitiile prevazute in calendarul competitional oficial

CERINTE

Activitatile extracurriculare mentionate mai sus se vor organiza obligatoriu, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, de catre:

educatoare/institutoare - pentru invatamantul preprimar (prescolar)

profesorul de educatie fizica si sport, iar in lipsa acestuia de catre invatator/ institutor - pentru invatamantul primar

profesorul de educatie fizica si sport - pentru invatamantul gimnazial si liceal

profesorul de educatie fizica si sport/antrenorul - pentru invatamantul sportiv suplimentar

Activitatile de educatie fizica si sport, organizate in regim extracurricular, trebuie sa aiba un caracter diversificat si continuu si sa cuprinda majoritatea copiilor/elevilor din unitatile de invatamant.

Conducerile unitatilor de invatamant au obligatia de a sprijini catedrele metodice de educatie fizica si sport/profesorii de educatie fizica si sport in vederea infiintarii asociatilor sportive scolare.

Conducerile unitatilor de invatamant au obligatia de a sprijini infiintarea Cercurilor Olimpice.

Catedrele metodice de educatie fizica si sport/profesorii de educatie fizica si sport, impreuna cu factorii responsabili ai Asociatiei Sportive Scolare si, dupa caz, ai Cercului Olimpic, vor elabora Calendarul activitatilor sportive extracurriculare pe care il vor supune aprobarii conducerii unitatii de invatamant. Calendarul activitatilor sportive extracurriculare va fi afisat, pentru elevi, la loc vizibil, de regula la avizierul catedrei metodice de educatie fizica si sport.

Toate cadrele didactice care predau disciplina educatie fizica au obligatia de a sprijini actiunile de selectie initiate de unitatile de invatamant cu program sportiv integrat si suplimentar si de a recomanda/semnala acestora elevii cu disponibilitati de practicare a sportului de performanta.

Catedrele metodice de educatie fizica si sport/profesorii de educatie fizica si sport vor afisa periodic, la loc vizibil, de regula la avizierul catedrei metodice de educatie fizica si sport, rezultatele obtinute de elevii unitatii de invatamant in cadrul concursurilor/ campionatelor/competitiilor la care au participat.

CAPITOLUL II

PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITATILE DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT IN FUNCTIE DE STAREA LOR DE SANATATE

Functia principala a educatiei fizice si sportului este de a optimiza sanatatea elevilor, folosind mijloace, metode si tehnologii diferentiate astfel incat de efectele acestor activitati sa beneficieze toti elevii, indiferent de nivelul aptitudinilor sau a capacitatilor de miscare.

O situatie particulara este cea in care unii elevi au interdictie de a depune eforturi fizice de diferite intensitati, fiind scutiti medical.

Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si Baremul medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei si cercetarii, sunt obligatorii pentru toate unitatile de invatamant.

Scutirile medicale de la orele/lectiile de educatie fizica si sport se elibereaza de catre medicul unitatii de invatamant, iar in lipsa acestuia de catre medicul de familie al elevului si se consemneaza pe Adeverinta medicala, al carei formular tipizat este aprobat prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Scutirile medicale de la orele/lectiile de educatie fizica si sport pot fi:

anuale (totale sau partiale);

semestriale (totale sau partiale);

temporare (totale sau partiale), pe durate mai mici decat un semestru.

q     SCUTIRILE ANUALE si SEMESTRIALE

Se acorda elevilor inapti total pentru orele/lectiile de educatie fizica si sport, fara nota la aceasta disciplina. La recomandarea medicului, consemnata pe verso-ul adeverintei medicale, elevii in cauza pot efectua in cadrul orelor/lectiilor de educatie fizica si sport unele elemente usoare de dezvoltare fizica.

Se acorda elevilor inapti total pentru orele/lectiile de educatie fizica si sport, fara nota la aceasta disciplina, dar cu recomandarea, consemnata pe adeverinta medicala, de a efectua exercitii de recuperare medicala in cabinete medicale sau in unitati sanitare de specialitate. Acesti elevi vor prezenta profesorului de educatie fizica, la sfarsitul fiecarei luni, o dovada privind efectuarea programului de recuperare eliberata de unitatea sanitara in care a efectuat recuperarea. Elevii care invata in localitati fara posibilitati de recuperare medicala, medicii specialisti care ii dispensarizeaza vor consemna in adeverinta medicala de scutire programul de exercitii pe care elevul il va efectua in orele/lectiile de educatie fizica si sport sub supravegherea profesorului de educatie fizica si sport.

Se acorda elevilor inapti partial numai pentru unele dintre activitatile incluse in orele/lectiile de educatie fizica si sport, cu nota la aceasta disciplina de invatamant. Tipurile de exercitii fizice contraindicate medical vor fi consemnate pe verso-ul adeverintei medicale.

q     SCUTIRILE TEMPORARE

Se acorda elevilor inapti total pentru orele/lectiile de educatie fizica si sport, fara a fi notati in perioada pentru care s-a eliberat scutirea.

Se acorda elevilor inapti partial pentru unele dintre activitatile incluse in orele/lectiile de educatie fizica si sport, fiind notat, in perioada pentru care s-a eliberat scutirea, la celelalte activitati.

Scutirile medicale de la orele/lectiile de educatie fizica si sport nu pot fi eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordarii lor, cu exceptia situatiei in care elevul, din cauza de boala, a absentat la toate disciplinele de invatamant.

CERINTE

Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizica si sport consemneaza in catalog, la rubrica respectiva, "scutit medical in semestrul " sau "scutit medical in anul scolar ", specificandu-se documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia.

Adeverintele medicale pentru scutirea de la orele/lectiile de educatie fizica si sport se pastreaza, pe tot parcursul anului scolar, de catre personalul didactic de predare.

Elevii inapti total, scutiti medical de la orele/lectiile de educatie fizica si sport, au obligatia de a fi prezenti la acestea in tinuta vestimentara pe care o doresc, avand incaltaminte adecvata lectiilor desfasurate in sala. Absentele lor de la aceste ore se consemneaza in catalog si genereaza efectele prevazute de legislatia in vigoare.

In timpul orei/lectiei de educatie fizica si sport, elevilor scutiti medical, pentru o fireasca integrare in colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, masurare, supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului, distribuirea si recuperarea de material didactic, montarea si demontarea instalatiilor sportive usoare etc.

In cazul in care un elev scutit temporar, total sau partial, a primit minimum doua note/calificative pe semestru in perioada cat a fost apt, se va incheia media semestriala.

Daca un elev devine scutit medical total pe un semestru, i se va incheia media anuala pe baza mediei/calificativului obtinut in celalalt semestru.

Elevii/copiii (parintii acestora) au obligatia de a prezenta cadrului didactic care preda disciplina educatie fizica si sport, la inceputul fiecarui an scolar, avizul medical cu specificatia "apt pentru efort fizic in anul scolar ...". Acest aviz poate fi eliberat de catre medicul de familie, de medicul de circumscriptie, de unitatea sanitara, purtand obligatoriu semnatura, parafa medicului si stampila unitatii/cabinetului.

Copiii/elevii care nu prezinta avizul medicului ca fiind apti pentru efort fizic, vor fi primiti la lectii, vor fi obligati sa ocupe un loc pe banca/scaun/saltea si nu vor depune niciun efort. Ei sunt sub supravegherea cadrului didactic si nu vor fi consemnati ca absenti. Aceasta procedura va fi continuata pana la prezentarea avizului, iar daca situatia se prelungeste de-a lungul intregului semestru, elevul va ramane cu situatia scolara neincheiata. Cadrele didactice care predau educatia fizica au obligatia de a informa invatatorii si dirigintii asupra unor asemenea cazuri.

In clasele/scolile generale si liceele cu program sportiv integrat, elevii cu scutiri medicale ca inapti total pe intregul an scolar, vor fi declarati inapti pentru acest profil si indrumati spre alte profile/forme de scolarizare, cu exceptia elevilor din clasele terminale (IV-VIII-XII).

La fiecare lectie/activitate de educatie fizica, cadrul didactic se va informa, in veriga de organizare a colectivului, asupra starii momentane de sanatate a elevilor, luand masurile care se impun, in cazul unui/unor elevi care reclama un disconfort fizic (retinere de la efort, trimitere la cabinetul medical etc.).

In procesul verbal de protectia muncii care va fi prelucrat si semnat de elevi, va exista cerinta ca elevii care simt deteriorari ale starii de sanatate (ameteli, senzatii de voma, dureri acute, sufocari, etc.), pe parcursul lectiei de educatie fizica, sa anunte profesorul.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE SELECTIE SI INITIERE A ELEVILOR CU APTITUDINI PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA

Selectia reprezinta activitatea desfasurata de specialistii domeniului in vederea depistarii elevilor cu aptitudini deosebite pentru practicarea sporturilor.

Selectia se realizeaza pe baza criteriilor, testelor si probelor adecvate fiecarei discipline sportive. Criteriile sunt de natura biologica, motrica, psihologica si sociala. In cadrul acestora se stabilesc teste, probe si norme metodologice.

Activitatea de selectie va cuprinde mai multe etape: una initiala care are drept scop concentrarea elevilor cu aptitudini pentru o anumita disciplina, parcurgand un demers didactic de initiere si aderare la un program stabil de antrenament - stadiul I: antrenamentul de baza orientat (A.B.O.) caracterizat de continuitate. Apoi va urma stadiul al II-lea: antrenamentul specializat sau specializarea timpurie (A.S.T.) pe baza unei selectii finale potrivit cu disponibilitatile elevilor de a obtine cele mai bune performante in anumite discipline sportive/posturi in cadrul unor echipe/probe.

CERINTE:

Copii sa detina o stare optima de sanatate.

Selectia sa se incadreze in etapa de varsta optima;

Sa fie utilizate teste, probe si baremuri veridice pentru fiecare disciplina sportiva.

Personalul didactic de predare sa foloseasca multiple cai de depistare/selectie:

asistente la lectiile de educatie fizica;

consultarea rezultatelor obtinute la sustinerea probelor de evaluare aplicate de profesorul clasei;

convorbiri cu invatatorii, dirigintii si familiile copiilor;

organizarea de concursuri intre clase la disciplinele sportive/probele pentru care se intentioneaza sa se selectioneze elevii;

organizarea unor concursuri de selectie la care sa poata participa elevii dintr-o anumita zona sau dintr-un anumit cartier;

sa desfasoare antrenamentele cel putin o perioada in scoala de care apartin elevii sau pe o baza sportiva apropiata;

sa nu se grabeasca in verdicte privind perspectivele de evolutie, dat fiind faptul ca pot sa se contureze ulterior disponibilitati pozitive sportive si atitudinale;

sa tina cont de traditia sportiva statornicita in fiecare unitate de invatamant;

sa stabileasca relatii de colaborare permanenta cu profesorii de educatie fizica ce au obligatia profesionala de a semnala existenta unor elevi talentati;

sa solicite pozitii de antrenamente sistematic sau periodic pe baza sportiva a scolii si sa convinga elevii selectionati pentru a se incadra in practicarea sportului de performanta.

Dupa selectionare, se vor organiza grupe incluse in stadiul I - antrenamentul de baza orientat (A.B.O.), programandu-se un numar de lectii adecvat nivelului de pregatire al elevilor (de regula o lectie la 2-3 zile, in functie de cerintele fiecarei discipline spiortive).

Potrivit reglementarilor in vigoare, activitatea sportiva de performanta se desfasoara in doua categorii de institutii scolare specializate: cluburi/ sectii de club sportiv scolar, scoli/clase/ liceu cu program sportiv, fiecare dintre acestea organizandu-si activitatea potrivit unor regulamente propii.

Fata de actiunile de selectie mentionate mai sus, specifice cluburilor sportive scolare, la invatamantul sportiv integrat exista forme de selectie realizate pe baza de concurs, prin sustinerea unor probe de aptitudini potrivit cu specificul disciplinelor pentru care se organizeaza clasa respectiva, care trebuie sa fie realizata la niveluri de exigenta superioare, intrucat elevii odata admisi in cadrul unui nivel de invatamant vor fi cuprinsi in grupe a caror stabilitate va asigura programarea stiintifica a pregatirii.

In acest caz, actiunile de selectie trebuie largite si prin alte metode, cum ar fi de exemplu:

constituirea unor grupe de initiere de tip club sportiv scolar in unitati de invatamant inferioare celei in care se organizeaza clasa;

desfasurarea unei activitati propagandistice (difuzarea de pliante) si asistente la ore intrand in relatii de convingere cu copii dotati pentru sportul de performanta;

organizarea unor intreceri demonstrative in scoli, prezentarea/difuzarea cerintelor de admitere in invatamantul sportiv integrat etc.

Cerintele de selectie/admitere in clasele cu program sportiv pentru toate nivelurile de invatamant si discipline sportive sunt cele publicate de M.E.C.T. in lucrarea "Evaluarea si examinarea elevilor din invatamantul sportiv " elaborate in anul 2000.

CAPITOLUL IV

MASURI PENTRU PREVENIREA SI EVITAREA ACCIDENTELOR IN TIMPUL ACTIVITATILOR DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Prevenirea si evitarea accidentelor in timpul activitatilor de educatie fizica si sport implica masuri diferentiate in functie de etapa de desfasurare a activitatilor: inaintea inceperii activitatii (cu caracter preventiv), pe parcursul desfasurarii acesteia si in incheiere, in functie de specificul tipului de invatamant.

Masurile preventive intra in atributia mai multor factori de la nivelul scolii: conducerea unitatii de invatamant, profesorul care conduce activitatea, elevii si parintii acestora.

q     CONDUCEREA UNITATII DE INVATAMANT

Conducerea unitatii de invatamant si personalul administrativ au urmatoarele atributii:

 • asigurarea spatiilor necesare pentru organizarea predarii educatiei fizice in aer liber cat si in interior;
 • amenajarea corespunzatoare a spatiilor de lucru prin asigurarea unor suprafete ale terenurilor care sa nu favorizeze alunecarea, derapajele sau impiedicarea actiunilor motrice);
 • dotarea spatiilor de lucru cu instalatii sportive functionale, bine ancorate si imprejmuite de un spatiu de protectie situat la distanta de cel putin 3 metri fata de suprafetele de joc sau de aparate;
 • amenajarea spatiilor pentru sarituri si aterizari;
 • asigurarea spatiilor necesare echiparii elevilor (vestiare), separat fete si baieti si a instalatiilor sanitare necesare cu functionalitate permanenta;
 • asigurarea corpurilor de iluminat, bine protejate si a instalatiilor de aerisire a spatiilor de desfasurare a activitatilor;
 • igienizarea de doua ori pe zi, sau de cate ori este necesara, a spatiilor in care se desfasoara activitatile de educatie fizica si sport;
 • protejarea ferestrelor cu grilaje bine/solid ancorate;
 • protejarea tablourilor electrice si a altor instalatii din interior, cele din afara salilor fiind incuiate;
 • protejarea corespunzatoare a intrerupatoarelor si prizelor;
 • toate instalatiile fixe (scari, panouri, stalpi, aparate, porti de handbal etc., vor fi puternic ancorate la sol sau pe pereti, dupa caz.)
 • dotarea catedrei de educatie fizica cu un dulap sanitar care sa contina materiale si produse medicale, necesare acordarii primului ajutor.

q     PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE

La inceputul fiecarui semestru scolar, prima lectie de educatie fizica va fi lectie teoretica, in care se vor prezenta toate aspectele legate de asigurarea protectiei muncii, elevii semnand procesul verbal in acest sens, consemnand ca au luat la cunostinta de prevederile privind protectia activitatii.

Personalul didactic de predare va asigura un climat afectiv favorabil practicarii exercitiilor fizice.

a)     Inaintea inceperii activitatii

la inceputul anului scolar si pe parcursul acestuia (sistematic), personalul didactic de predare sa verifice daca cerintele de protectia muncii stipulate ca fiind in obligatia conducerii scolii sunt indeplinite, si in cazul in care acestea nu corespund cerintelor, seful de catedra va intocmi un referat de necesitate care se va inregistra la secretariat pentru a fi transmis catre Consiliul de Administratie;

inaintea inceperii fiecarei lectii si pe parcursul acesteia, personalul didactic de predare are obligatia de a verifica functionalitatea instalatiilor si aparatelor pe care urmeaza sa le foloseasca, asigurandu-se ca folosirea acestora nu constituie un risc de producere a unor accidente;

personalul didactic de predare sa inceapa lectia la timp si sa admita la executiile practice numai cu elevii care au tinuta corespunzatoare spatiului in care se organizeaza activitatea si a temeraturii mediului ambiant;

personalul didactic de predare sa asigure conditiile pentru aplicarea operativa a mijloacelor de prim ajutor in cazul producerii unor accidente;

personalul didactic de predare sa asigure dispunerea in spatiul de lucru a materialelor didactice necesare lectiei astfel incat acestea sa nu poata fi utilizate necontrolat de elevi.

b) Pe parcursul desfasurarii lectiei:

in momentul organizatoric, personalul didactic de predare va verifica tinuta elevilor (echipamentul sportiv), cu precadere a incaltamintei care trebuie sa fie adecvata si sa aiba aderenta necesara suprafetei pe care se lucreaza;

personalul didactic de predare se va informa, inaintea inceperii activitatii practice, despre starea de sanatate a elevilor, trecandu-i in repaus pe cei cu simtome nefavorabile desfasurarii activitatii;

personalul didactic de predare sa asigure permanent disciplina exersarii, sa sustina si sa sanctioneze brutalitatile, sa acorde, dupa caz, asistenta, sprijin sau ajutor, potrivit cu specificul continuturilor exersate si cu nivelul de instruire al elevilor;

personalul didactic de predare sa echilibreze in mod adecvat perioadele de efort intensiv cu odihna si relaxarea;

personalul didactic de predare sa previna efectele unor eforturi specifice dezvoltarii rezistentei sau imediat dupa practicarea unui joc sportiv sau in zilele calduroase - cu precadere intre orele 10.00-17.00;

personalul didactic de predare sa permita, dupa caz, hidratarea ponderata a elevilor;

personalul didactic de predare sa intreprinda actiuni specifice de revenire dupa eforturi de solicitare crescuta;

personalul didactic de predare sa supravegheze atent situatiile in care se folosesc multe mingi, evitand calcarea pe acestea, lovirile cu cestea sau lovirile reciproce intre elevi;

personalul didactic de predare nu va permite elevilor sa desfasoare alte activitati care nu corespund temelor lectiei;

elevilor inapti pentru efort sau fara echipament sportiv, personalul didactic de predare nu le va permite sa paraseasca spatiul in care se desfasoara lectia - ei vor fi prezenti in repaus;

q     ELEVII

Elevii au urmatoarele obligatii:

 • sa prezinte la inceputul fiecarui an scolar adeverinta medicala tip care ii atesta starea de sanatate;
 • sa respecte integral masurile de protectia muncii pentru care au semnat procesul verbal;
 • sa fie prezenti la locul unde se organizeaza lectiile;
 • sa execute numai procedeele/ elementele tehnice indicate de personalul didactic de predare;
 • sa solicite, dupa caz, explicatii suplimentare, sprijin sau ajutor pentru executiile cu grad ridicat de dificultate;
 • sa nu lucreze la aparate daca sesiseaza ca acestea au disfunctiuni si nu prezinta siguranta;
 • sa respecte regulile stabilite pentru participarea in concursuri si intreceri;
 • in cazul in care constata anumite tulburari privind starea de sanatate, elevul trebuie sa intrerupa exercitiile si sa anunte personalul didactic de predare;
 • sa utilizeze echipamentul sportiv adecvat in lectii;
 • elevii nu au voie sa intre in spatiul de desfasurare a lectiei fara a avea acordul personalului didactic de predare.

q     PREVENIREA SI EVITAREA ACCIDENTARII ELEVILOR CARE SUNT CUPRINSI IN ACTIVITATEA SPORTIVA DE PERFORMANTA

Dat fiind specificul activitatii sportive de performanta, realizat prin variate forme

de organizare: scoli/ clase cu program sportiv sau cluburi sportive scolare, in care procesul de antrenament este specializat si realizat in mod diferentiat in functie de disciplina sportiva, cu efective de elevi variabile, inclusiv individual, desfasurat in medii si spatii particularizate, impune o abordare aparte privind protectia muncii.

In cadrul procesului de antrenament, profesorul/ antrenorul constituie un grup de lucru bazat pe relatii de cooperare, parcurgand un proces adecvat ritmului de progres impus de cerintele de antrenament si concurs, fapt ce genereaza depunerea unui efort sustinut si abordari de instruire in care pot exista si elemente de risc specifice fiecarei probe/ discipline sportive.

Accidentele pot apare atat in antrenament cat si in competitii depinzand atat din cauze personale cat si de factorii externi cum ar fi cei de mediu sau competitori in cadrul sporturilor cu contact intre adversari.

Pentru a preintampina accidentele care se pot produce in functie de specificul disciplinelor sportive si nivelul de instruire al elevilor, trebuiesc avute in vedere cele doua componente ale acestui tip de activitate: cel de antrenament si cel de concurs.

IN ANTRENAMENT

Cunoasterea stadiului de instruire si a capacitatii de efort a sportivilor.

 • Asigurarea calitatii si functionalitatii instalatiilor si aparaturii specifice, a utilizarii acestora in procesul de antrenament.
 • Cresterea rationala a volumului de efort in antrenament exprimat in durata, distante parcurse, incarcaturi, numar de repetari etc., concordante cu varsta, sexul, nivelul de achizitii anterioare si rezultatele investigatiilor medicale.
 • Cresterea prudenta a intensitatii efortului.
 • Asigurarea actiunilor de refacere a capacitatii de efort prin mijloace adecvate sexului si specificarea solicitarilor pentru fiecare disciplina/ proba sportiva.
 • Standardizarea mijloacelor de antrenament si aplicarea cu adaptarile ce se impun, la nivelul intregului grup al unor sportivi functie de postul/specificul activitatii pentru care se pregateste si nivelul de competite si dozarea exercitiilor potrivit cu  posibilitatile fizice si tehnice.
 • Aplicarea unor mijloace specifice, particularizate pentru fiecare disciplina/ proba sportiva si care pot pune in evidenta: nivelul de dezvoltare al indicilor morfologici ai dezvoltarii fizice; indici functionali si motrici; indicatori de performanta, care vor fi luati in considerare la structurarea volumului si continutului procesului de antrenament.
 • Cunoasterea si aplicarea constanta a mijloacelor de autocontrol privind evolutia acumularilor in antrenament si a dirijarii acestuia.
 • Cunoasterea si aplicarea constanta a masurilor de igiena personala, igiena echipamentului, a bazei materialelor sportive, a regimul zilnic de activitate.
 • Cunoasterea si aplicarea regimului alimentar care influenteaza nivelul energetic, greutatea corporala cu implicatii in eficientizarea procesului de antrenament.
 • Ratia alimentara si sustinatoarele de efort admise si recomandate in diferitele stadii de instruire.
 • Cunoasterea si aplicarea constanta a mijloacelor de refacere dupa eforturi cu solicitari majore.
 • Folosirea unui echipament adecvat mediului in care se desfasoara antrenamentul.
 • Cunoasterea parametrilor care indica starea optima de sanatate si a disponibilitatilor de efort la momentul respectiv.
 • Cunoasterea parametrilor care indica starea optima de sanatate, autoprotectia si autoajutorul in cazul unor semne dupa accidente usoare (raniri usoare, intinderi musculare, entorse, etc.).
 • Folosirea adecvata a mijloacelor de "incalzire" si reluarea ei pe parcursul antrenamentului cand se modifica specificul de efort.
 • Cunoasterea tehnicilor elementare de acordare a primului ajutor in cazul diferitelor categorii de accidente de nivel usor-mediu.
 • Aplicarea graduala a procedurilor de calire a organismului, indeosebi pentru disciplinele sportive care se practica in aer liber, mai des in anotimpul friguros si alegerea echipamentului adecvat.

IN COMPETITII

 • Analiza factorilor de mediu si atmosferici in care se desfasoara concursul si utilizarea unui echipament adecvat.
 • Realizarea unei incalziri adecvate si mentinerea ei pe parcursul perioadelor "de asteptare" potrivit varstei de concurs si specificului disciplinei sportive.
 • Utilizarea eficienta a structurilor care au fost temeinic pregatite in antrenament.
 • Dozarea adecvata a efortului potrivit cu specificul fiecarei intreceri.
 • Acomodarea cu tipurile de aparatura utilizata in competitii.
 • Respectarea indrumarilor transmise de antrenor.

CAPITOLUL V

AMENAJAREA, DOTAREA SI INTRETINEREA

BAZELOR SPORTIVE SCOLARE

q     AMENAJAREA BAZELOR SPORTIVE SCOLARE

Fiecare unitate de invatamant, are obligatia sa se preocupe, cu sprijinul organelor administratiei locale, a unor sponsori si din propriile fonduri, sa amenajeze, sa dezvolte si sa asigure functionalitatea necesara a bazei sportive proprii, atat pentru activitatea organizata in aer liber cat si pentru cea din interior, asigurand astfel conditiile optime pentru realizarea obiectivelor inscrise in programele scolare si activitatile sportive extradidactice.

A. In aer liber

Structura bazei sportive se adapteaza disponibilitatilor spatiale existente, inclusiv cele din curtile interioare. In functie de aceste conditii se vor amenaja:

Pista pentru alergari cu 2-3 culuare pe distante de 25-30, 50-60 m;

Groapa cu nisip pentru sarituri;

Spatii pentru aruncarea mingii de oina, cu marcaje transversale la 15 - 20 - 25 - 30 - 40 m si dupa caz un spatiu pentru aruncarea greutatii plasat separat in extremitatea bazei sportive, ferit de circulatia elevilor;

Pista pentru un traseu specific alergarii de rezistenta, cu marcaje vizibile pe: obiecte, pomi, pereti, etc.

Doua terenuri separate pentru jocurile sportive cu marcaje suprapuse: handabal - fotbal; baschet - volei; sau separate, potrivit spatiilor avute la dispozitie. Acestea vor fi ingradite cu panouri de metal (sarma neteda), evitand astfel circulatia elevilor care nu participa la lectii.

In spatiul destinat jocurilor sportive se va instala o cutie mare din bare metalice, ca loc de depozitare a mingiilor care nu se folosesc in anumite parti din lectie.

B. In interior

Functie de spatiile existente, cu destinatie specifica (sali de sport), iar in lipsa acestora, conducerea scolii va asigura un alt spatiu, minim o sala de clasa care se va dota si utiliza in exclusivitate pentru lectiile de educatie fizica.

q     DOTAREA BAZELOR SPORTIVE SCOLARE

A.     In aer liber, pe langa instalatiile sportive specifice fiecarui tip de activitate (jocuri sportive - atletism) se recomanda si instalarea unor bare de tractiune, dotarea cu blocstarturi, cronometre, rulete, spatii marcate pentru saritura in lungime de pe loc.

B.     In interior (sali) dotarea se realizeaza cu aparate, instalatii obiecte si alte mijloace de invatamant care sa permita exersarea frontala, cum ar fi: bastoane de gimnastica, corzi de sarituri, ., jaloane, cercuri etc.

Principalele instalatii si aparate sunt prevazute in normativele de dotare minimala, inscrise in noile programe de educatie fizica pentru invatamantul gimnazial.

In activitatea de dotare trebuie sa se aiba in vedere posibilitatea de utilizare simultana a unor aparate, obiecte specifice si in situatia cand se organizeaza doua lectii concomitent conduse de doi profesori.

Profesorii trebuie sa utilizeze dotarile existente in buna stare de functionalitate si curatenie.

Pentru predarea jocurilor sportive este necesar ca fiecare profesor sa dispuna de un mare numar de mingi (una la doi elevi), asigurand astfel scurtarea duratei de instruire, a temeiniciei formarii deprinderilor si procedeelor tehnico-tactice inscrise in programele scolare.

q     INTRETINEREA BAZELOR SPORTIVE SCOLARE

a) Privind baza sportiva

Baza sportiva pe care se desfasoara activitatea trebuie "inspectata" zilnic de catre fiecare profesor si dupa caz, sa solicite personalul de ingrijire pentru asigurarea curateniei, inlaturarea unor fragmente de obiecte, completarea nisipului din groapa de sarituri, verificarea starii de functionalitate si utilizarea in deplina siguranta a instalatiilor si aparatelor pe care le foloseste.

b) Privind materialele sportive

Functie de numarul si utilitatea acestora, o parte din materiale se folosesc in comun de catre toti membrii catedrei, pe care fiecare profesor are datoria de a le folosi si intretine in buna stare supraveghind modul de folosire a lor de catre elevi, iar alte materiale cum sunt de exemplu: cronometru, rulete, mingi, vor fi repartizate printr-un bon de primire, si trebuiesc utilizate si intretinute in mod corespunzator, asigurandu-le o durata indelungata de functionalitate.

O atentie aparte, trebuie sa acorde fiecare profesor privind modul de utilizare a materialelor sportive de catre elevi, numai in scopul propus si in conditii de asigurare a integritatii corporale, evitand producerea de accidente.

BAZA SPORTIVA SI DOTAREA MATERIALA PENTRU

INVATAMANTUL SPORTIV INTEGRAT SI SUPLIMENTAR

Existenta si calitatea bazelor sportive, dotate corespunzator realizarii obiectivelor sportive propuse, alaturi de selectie, constituie principalele parghii de obtinere a unor rezultate de un nivel ridicat.

Reteaua sportiva de performanta, functie de specificul fiecarei discipline necesita o anumita baza sportiva care trebuie sa fie disponibila la ore si la distante care sa permita elevilor participarea eficienta si completa la un proces de instruire specializat.

Bazele sportive utilizate de cele doua categorii de unitati scolare cu profil sportiv de performanta sunt de trei categorii:

a)     baze sportive apartinand unitatilor de invatamant fara profil sportiv folosite in comun cu anumite sectii din invatamantul sportiv suplimentar, pentru sectii care nu necesita dotari deosebite cum este cazul jocurilor sportive.

b)     Baze sportive cu dotari speciale apartinand unitatilor sportive scolare.

c)     Baze sportive apartinand altor cluburi sau institutii, utilizate pe baza unor protocoale de colaborare sau prin inchiriere.

Luand in considerare importanta acestei conditii pentru realizarea scopului unitatilor sportive scolare cu deosebire a celor din invatamantul sportiv suplimentar se impun urmatoarele masuri:

conducerile unitatilor de invatamant detinatoare de baze sportive, cu deosebire a salilor de sport, va pune la dispozitia sectiilor sportive din invatamantul sportiv suplimentar spatiile disponibile, dupa realizarea procesului didactic de educatie fizica, in mod gratuit;

continuarea realizarii unor baze sportive proprii la cluburile sportive scolare, cu deosebire pentru disciplinele sportive care impun dotari speciale;

aplicarea integrala a prevederilor din protocolul comun stabilit intre institutiile implicate in activitatea sportiva de performanta: A.N.S. - C.O.S.R. - M.E.C.T.;

regandirea structurii sectiilor din invatamantul sportiv suplimentar, in concordanta cu posibilitatile reale de a asigura stabilitate.

CAPITOLUL VI

ASPECTE DEONTOLOGICE PRIVIND ACTIVITATEA

DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

q     PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE

Cadrul didactic care preda disciplina educatie fizica si sport trebuie sa cunoasca drepturile si obligatiile ce ii revin intr-o unitate de invatamant, studiind aprofundat prevederile Legii invatamantului, ale statutului personalului didactic, ale R.O.F.U.I.P. cat si ale regulamentului intern de organizare si functionare a unitatii de invatamant in care este incadrat si sa-si desfasoare intreaga activitate in conformitate cu acestea.

In functie de specificul unitatii de invatamant, de filiera, profilul si specializarea claselor la care este normat, cadrul didactic va analiza prevederile planului de invatamant, ale programelor scolare si ale sistemului de evaluare pentru aceste clase, pentru a putea actiona in cunostinta de cauza, in urmatoarele directii:

elaborarea ofertei educationale ale disciplinei pentru clasele la care preda;

acordarea numarului maxim de ore prevazut in plaja orara la clasele I-VIII;

includerea disciplinelor optionale specifice educatiei fizice si sportului in schemele orare ale claselor sale;

constituirea formatiilor de lucru pentru orele de cerc/ansamblu sportiv;

normarea activitatii de pregatire a una/doua formatii reprezentative;

constituirea si normarea reglementara a formatiilor de lucru in unitatile/ clasele cu program sportiv integrat si/ sau suplimentar;

realizarea unei programe scolare personalizate pentru fiecare clasa, prin selectarea continuturilor care corespund conditiilor concrete de activitate didactica, optiunii elevilor si traditiei scolii;

elaborarea programei scolare pentru disciplinele optionale noi si inaintarea acestora, spre avizare, inspectorului scolar de specialitate;

stabilirea continutului sistemului de evaluare, a ofertei de instrumente de evaluare, a esalonarii acestora pe semestre si elaborarea scalelor de evaluare, pentru fiecare clasa;

elaborarea esalonarii anuale a unitatilor de invatare pentru fiecare clasa, a planurilor calendaristice semestriale;

proiectarea unitatilor de invatare si a lectiilor (obligatoriu pentru cadrele didactice debutante).

q     IN RELATIILE CU CLASA/GRUPA DE ELEVI

In relatiile cu clasa/ grupa de elevi la lectii, cadrul didactic care preda educatia fizica trebuie sa aiba:

o tinuta morala demna, concordanta cu valorile educationale transmise elevilor;

un comportament responsabil concretizat prin respect si consideratie fata de elevi;

o vestimentatie sportiva decenta, impecabila sub aspect igienic, moderna si aspectuoasa;

un aspect fizic ingrijit;

o stare psihica caracterizata de buna dispozitie si optimism, stimulativa pentru activitatea elevilor;

o disponibilitate totala pentru sustinerea fiecarui elev, corespunzator caracteristicilor sale, in dobandirea cunostintelor, priceperilor si deprinederilor predate.

Cadrului didactic ii sunt interzise prin reglementari exprese:

afectarea imaginii publice, viata intima, privata si familiala a elevului;

aplicarea de pedepse corporale, precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor;

conditionarea prestatiei didactice la clasa sau evaluarea elevilor, de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la parintii acestora. O asemenea fapta, dovedita, se sanctioneaza cu excluderea din invatamant;

cadrul didactic va realiza la fiecare dintre clasele cu care este normat, instructajul detaliat de protectie a muncii in lectiile de educatie fizica si va intocmi procesul verbal, in care elevii semneaza de luare la cunostinta;

este obligatorie prezentarea la fiecare clasa a sistemului de evaluare, inclusiv cu exemplificari practice, a esalonarii sustinerii probelor de evaluare si a scalelor de notare, a posibilelor optiuni in alegerea intrumentelor de evaluare. Se vor prezenta si categoriile de continuturi care vor face obiectul notarii curente;

va constientiza elevii asupra necesitatii obtinerii si prezentarii avizului medical si consecintele lipsei acestuia;

va prelucra cu elevii fiecarei clase, prevederile regulamentare privind frecventa elevilor la lectii, precizand numarul de absente nemotivate care conduc la scaderea notei la purtare, la emiterea preavizului de exmatriculare sau a exmatricularii;

profesorul va inregistra la fiecare lectie, absentele in caietul personal, pe care le va trece in catalogul clasei la sfarsitul fiecarei saptamani. De retinut faptul ca orice eveniment in care este implicat un elev in scoala sau in afara acesteia, in timpul orei de educatie fizica, acesta nefiind inregistrat ca absent, atrage raspunderea morala si penala a cadrului didactic, neinregistrarea absentei fiind considerata "favorizarea evenimentului produs" (accident, tulburarea linistii publice, altercatii etc.);

profesorul va realiza evaluarea in fata intregului colectiv al clasei, facand publica nota/ calificativul acordat, argumentand;

elevul/ parintele are prin regulament dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii, iar profesorul are obligatia de a le motiva/ justifica;

profesorul va actiona cu fermitate in situatiile de deteriorare a instalatiilor, aparatelor, materialelor didactice specifice, a mobilierului si a instalatiilor electrice/ sanitare, ca urmare a actiunii deliberate a unui/ unor elevi vinovati fiind obligati conform (art.132 (1), (2) din R.O.F.U.I.P.) sa suporte toate cheltuielile pentru repararea/inlocuirea bunurilor deteriorate. In cazul in care vinovatii nu sunt identificati, raspundere materiala devine colectiva, revenind intregii clase.

q     IN RELATIILE CU DIRIGINTII CLASELOR

In relatiile cu dirigintii claselor la care este normat profesorul de educatie fizica:

isi va exercita activ calitatea de membru al consiliului clasei, exprimandu-si opinia motivata asupra situatiei scolare sau disciplinare a elevilor pusi in discutie;

va informa prompt dirigintele asupra comportamentelor atipice ale unor elevi;

va participa, daca este invitat sau daca are ceva important de comunicat, la sedintele cu parintii;

va informa si solicita sprijinul dirigintelui in organizarea unor actiuni sportiv-turistice;

isi va declara disponibilitatea de a contribui si de a participa la alte genuri de activitati realizate cu clasa, de catre diriginte;

va informa dirigintele asupra elevilor care au inregistrat procentele de absente nemotivate din numarul total de ore de educatie fizica si va insista asupra emiterii preavizelor de exmatriculare (15%) sau aplicarea sanctiunii de exmatriculare (30%). Aceste masuri se aplica elevilor din clasele de invatamant postobligatoriu;

va semnala si insista ca dirigintii sa aplice prevederea regulamentara de scadere a notei la purtare cu cate un punct pe semestru, pentru fiecare 10% absente nemotivate, din totalul orelor de educatie fizica dintr-un semestru.

q     IN RELATIA CU RESPONSABILUL CATEDREI/COMISIEI METODICE

In relatia cu responsabilul catedrei/comisiei metodice, profesorul de educatie fizica:

va prezenta sefului de catedra documentele de planificare si de proiectare didactica, pentru clasele la care este normat;

va face propuneri de activitati/ actiuni pe care intentioneaza sa le organizeze cu clasele sale, pentru a fi cuprinse in programul de activitate al catedrei;

va prelua sarcinile/ domeniile de activitate cu care este investit de seful catedrei si va raspunde de calitatea realizarii acestora;

va prezenta rapoarte scrise aspura rezultatelor obtinute in plan didactic, educativ si competitional cu clasele la care este normat;

va informa curent seful catedrei asupra oricarui eveniment (pozitiv sau negativ) intervenit in activitatea sa;

va informa in timp optim seful catedrei asupra oricarei indisponibilitati de a fi prezent la lectii, pentru ca acesta sa poata lua masurile de suplinire;

va respecta dreptul de indrumare si control a sefului de catedra;

q     IN RELATIILE CU COLEGII DE CATEDRA

In relatiile cu colegii de catedra, profesorul de educatie fizica trebuie sa dovedeasca respect si disponibilitate de colaborare, solidaritate, sinceritate si corectitudine in aprecieri.

q     IN RELATIILE CU ORGANISMELE DE CONDUCERE

In relatie cu organismele de conducere ale unitatii de invatamant, profesorul de educatie fizici:

care are norma de baza in unitatea de invatamant, titular sau suplinitor, este de drept, membru al consiliului profesoral, calitate in care va participa sistematic si activ la sedintele acestuia, coparticipand prin interventii si vot la luarea deciziilor pe care trebuie sa le respecte, dupa adoptare; orice absenta nemotivata de la sedintele consiliului profesoral constituie abatere disciplinara;

va indeplini cu responsabilitate atributiile care i-au fost stabilite ca membru in comisiile pe probleme, constituite in unitatea de invatamant;

va respecta dreptul de indrumare si control a directorului unitatii de invatamant si va solicita aprobarea acestuia, pentru persoanele din afara unitatii care doresc sa viziteze sau sa asiste la lectii sau alte activitati scolare/ extrascolare;

va efectua serviciul pe scoala, conform programarii;

va solicita in scris directorului unitatii, aprobarea pentru invoiri, concedii fara plata si pentru periodele de efectuare a concediului de odihna;

va inainta consiliului de administratie cererile si documentele justificative pentru acordarea beneficiului de 2%;

va prezenta in consiliul profesoral rapoartele de autoevaluare si documentele justificative pentru aprobarea acordarii salariului de merit sau pentru aprobarea participarii la concursul pentru acordarea gradatiei de merit si a altor distinctii.

q     IN RELATIILE CU ORGANISMELE DE SPECIALITATE

In relatiile cu organismele de specialitate constituite la nivel teritorial (sector, localitate, judet) profesorul de educatie fizica:

va recunoaste dreptul de indrumare si control al inspectorului scolar de specialitate si a profesorilor metodisti numiti de acesta;

va participa activ si sistematic la actiunile cercurilor pedagogice teritoriale, angajandu-se in sustinerea de lectii demonstrative, referate si comunicari stiintifice, prezentari de documente de planificare, de proiectare didactica sau de evaluare;

va participa activ la sedintele comisiei pe disciplina sportiva care organizeaza fazele locale ale O.N.S.S.;

va exprima disponibilitatea de a participa la activitatile de evaluare externa organizate de inspectoratele scolare, in calitate de evaluator la disciplina educatie fizica si sport (bacalaureat) sau de supraveghere la alte discipline, cat si in calitate de secretari/ vicepresedinti ai comisiilor de examinare.

va studia ofertele de perfectionare profesionala ale CCD si va participa la cursurile care prin tematica corespund intereselor sale profesionale.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA CATEDREI/COMISIEI METODICE

Conform R.O.F.U.I.P., catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, care predau aceeasi disciplina de studiu. In situatiile in care disciplina educatie fizica si sport este predata de mai putin de 4 cadre didactice, catedra/ comisia metodica se constituie din cadrele didactice care predau discipline inrudite sau predau discipline din alte arii curriculare.

In invatamantul preprimar si primar catedrele/comisiile metodice, in functie de numarul de cadre didactice se pot constitui pe grupe/ani de studiu, de acelasi nivel, pe grupe/clase de niveluri apropiate sau pe intreg ciclul de invatamant.

In unitatile de invatamant sportiv, cu program integrat si cel cu program suplimentar, ca unitati independente, catedrele/ comisiile metodice se vor constitui astfel:

a)     din minimum 4 profesori/ antrenori care predau aceeasi disciplina sportiva;

b)     din minimum 4 profesori/ antrenori care predau discipline inrudite (exemplu: catedra de jocuri sportive/ de sporturi individuale etc.)

c)     cand nu sunt intrunite conditiile privind minimum de membri care pot constitui o catedra, aceasta se constituie din toate cadrele didactice/ antrenori, indiferent de disciplina sportiva predata.

In unitatile de invatamant din toate ciclurile scolare in care functioneaza clase cu program sportiv integrat si/ sau sectii de C.S.S., cadrele didactice/ antrenorii care predau la aceste clase/ sectii, se constituie in catedre/ comisii metodice astfel:

daca sunt minimum 4 cadre didactice/antrenori vor constitui o catedra (care predau aceeasi disciplina sportiva sau alte discipline);

daca sunt mai putin de 4 cadre didactice de specialitate, acestia vor fi integrati in catedra/ comisia metodica de educatie fizica a unitatii de invatamant in care isi desfasoara activitatea.

Catedrele/comisiile metodice sunt conduse de un sef de catedra/comisie metodica, numit de directorul unitatii de invatamant, pe baza propunerilor primite din partea catedrei/comisiei metodice, stabilindu-i si atributiile.

ATRIBUTIILE CATEDREI/COMSIEI METODICE:

A. Elaboreaza, prin contributia tuturor membrilor catedrei, propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant, cuprinzand:

obiectivele si strategia predarii disciplinei in conditiile concrete existente in unitatea de invatamant. Se vor face referiri concrete privind disciplinele sportive care vor fi predate cu caracter obligatoriu, prevazute de programe, optional sau/si alternative;

formele si continuturile activitatii didactice propuse pentru curriculumul la decizia scolii;

dupa caz, formele si continuturile activitatii didactice propuse pentru curriculum diferentiat;

numarul si continuturile orelor de ansamblu sportiv;

disciplinele sportive si numarul de ore necesare pentru pregatirea formatiilor sportive reprezentative, obiectivele de performanta ale acestora;

structura si esalonarea activitatilor sportiv- turistice pe parcursul anului scolar.

B. Elaboreaza prin contributia membrilor catedrei, programele de activitati semestriale care se defalca pe actiuni, cu termene si responsabilitati nominalizand componentele prevazute in oferta educationala, la care se adauga:

cresterea eficientei activitatii didactice prin promovarea unor metodologii novatoare, (lectii deschise,dezbateri tematice);

perfectionarea continua si periodica a cadrelor didactice (documentare si prezentare de referate metodice, interasistente si schimburi de experienta, organizare si participare la sesiuni de comunicari, referate stiintifice, sustinerea examenelor de definitivat si grade didactice, participarea la cursuri de perfectionare);

optimizarea planificarii si proiectarii didactice prin prezentarea si dezbaterea documentelor de planificare si proiectare specifice, respectiv:

esalonarea anuala a unitatilor de invatamant

planul calendaristic semestrial

proiectarea unitatii de invatare

proiectul didactic

prezentarea si dezbaterea sistemelor de evaluare pe clase, respectiv, instrumentele de evaluare, caracterul obligatoriu sau alternativ al acestora, esalonarea pe semestre si criteriile de stabilire a scalelor de evaluare;

solutiile de evaluare pentru elevii aflati in situatii speciale (morfologice, motrice, de sanatate,de angajare);

actiunile sportive cu caracter de masa inscrise in calendarul competitional anual;

actiunile sportive oficiale cuprinse in calendarul olimpiadelor nationale ale sportului scolar la care au fost inscrise formatiile sportive reprezentative ale unitatii de invatamant;

activitatile turistice si serbarile sportive;

informarea curenta si periodica a elevilor si a celorlalte cadre didactice prin avizierul catedrei;

programarea dupa caz a activitatilor de pregatire speciala a elevilor pentru probele de aptitudini solicitate de admiterea in cicluri de invatamant superioare sau de finalizare a studiilor (bacalaureat).

ATRIBUTIILE SEFULUI DE CATEDRA

Stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei.

Evalueaza activitatea si propune consiliului de administratie calificativul anual pentru fiecare membru al catedrei.

Efectueaza asistente la lectiile, cu precadere la cadrele didactice stagiare si la cele nou venite in unitatea de invatamant.

Implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice.

Elaboreaza informari asupra activitatii catedrei, semestrial si la cererea directorului, pe care le prezinta in consiliul profesoral.

Stabileste tematic graficul desfasurarii lunare a sedintelor catedrei pe care o conduce.

Raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesionala a membrilor catedrei.

Cultiva si intretine un climat de activitate favorabil performantei didactice si metodice.

Mediaza eventualele situatii conflictuale.

Solicita sprijinul directorului unitatii de invatamant pentru respectarea de catre echipa de intocmire a orarului, a cerintelor motivate ale catedrei de educatie fizica, respectiv de utilizare judicioasa a spatiilor de lucru, a materialelor didactice si a conditiilor de activitate ale elevilor;

Coordoneaza activitatea personalului tehnic si de ingrijire repartizat pentru intretinerea bazei sportive;

Intocmeste referatele de necesitate si le inainteaza conducerii unitatii de invatamant.

CAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA ASOCIATIEI SPORTIVE SCOLARE

Asociatia sportiva reprezinta principala forma extrascolara de organizare a activitatilor competitionale si necompetitionale ale elevilor de la nivelul unitatilor de invatamant in toate ciclurile scolare.

Aceasta isi dobandeste legimitatea prin afilierea exclusiva la "Federatia Sportului scolar si Universitar" organizandu-si activitatea in conformitate cu regulamentele si cerintele acesteia.

Afilierea asociatiei sportive scolare constituie o conditie obligatorie pentru inscrierea si participarea unitatii de invatamat pe care o reprezinta in cadrul competitiilor cuprinse in Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si la actiunile sportive cu caracter international cuprinse in calendarul F.S.S.U.

Activitatea asociatiei sportive se organizeaza pe sectii sportive sau ca forme de activitate cu caracter recreativ la care pot participa inclusiv cadrele didactice care functioneaza in unitatea de invatamant respectiva, incadrate in propriile reglementari, aprobate in Adunarea generala organizata anual.

Catedra de educatie fizica si sport se implica in sprijinirea organizarii sectiilor/ activitatilor care se vor organiza in fiecare an scolar, punand la dispozitia sectiilor asociatiei sportive intreaga baza sportiva si materiala existenta, precum si implicarea in conducerea unor programe sportiv-turistice solicitate de elevi si pentru care se impune un sprijin de instruire specializat (gimnastica acrobatica, culturism, etc.).

In cadrul asociatiei sportive, fiecare clasa isi pregateste formatiile care participa la competitiile interne.

Activitatea asociatiei sportive nu se confunda cu celelalte forme de organizare a practicarii sportului, oferite prin structura planurilor de invatamant, cum ar fi: ansamblul sportiv sau pregatirea formatiilor reprezentative participante la competitii interscolare oficiale.

In organizarea si realizarea activitatilor stabilite, pentru un an scolar pot fi implicati elevii cu initiativa si pasiune in acest sens, profesori sau parinti cu pricepere si disponibilitati constante pentru implicarea in asemenea activitati si pentru care isi da avizul directorul scolii.

In aprecierea anuala a activitatii profesorilor de educatie fizica si sport se va avea in vedere si contributia acestora in organizarea timpului liber al elevilor prin variate actiuni cu specific sportiv , agreate de grupuri de elevi cu preocupari comune in acest sens.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3769
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved