Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzicaPescuit
PicturaVersuri


TELEVIZIUNEA SCOLARA 'MEDIA SCHOOL" - SURSA DE EDUCATIE

Jurnalism+ Font mai mare | - Font mai micMINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARIISCOLALA CU CLASELE I-VIII VARASTI

Com. VARASTI, Jud. GIURGIU

TEL./FAX 0246237126

E-MAIL: scoala_varasti@yahoo.com

TELEVIZIUNEA SCOLARA

,,MEDIA SCHOOL"

- SURSA DE EDUCATIE -

M EDIATIZARE

E DUCATIE

D ARUIRE

I NITIATIVA

A LTRUISM

S OCIABILITATE

C OLABORARE

H OTARARE

O RIGINALITATE

O PINIE

L IBERTATE

Motto-ul proiectului

TELEVIZIUNEA SCOLARA

,,MEDIA SCHOOL"

Daca nu noi,

atunci cine ?

Ministerul Educatiei si Cercetarii

FORMULAR DE APLICATIE

PROGRAMUL DE GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA SCOLARA

A. INFORMATII DESPRE APLICANT

Numele unitatii de invatamant care aplica

SCOALA CU CLASELE I-VIII VARASTI

Adresa completa

COMUNA VARASTI ; JUDETUL GIURGIU

Nr. de telefon/fax

FAX :0246/237121

Adresa posta electronica/Pagina de Internet

scoala_varasti@yahoo.com

PERSOANA DE CONTACT

Nume, Prenume

Dl/

prof.CONSTANTIN ION COSMIN-

Responsabil proiecte scolare

Administrator de retea AEL

Adresa completa

STR.ALUNELULUI,NR.2,BL.32,AP.35,SECTOR3,

BUCURESTI

Nr. de telefon/fax

Adresa posta electronica

constantincosmin70@yahoo.com

CV-ul Echipei de Proiect

Echipa de proiect este formata,in cadrul Scolii cu clasele I-VIII Varasti ,din sase persoane:1.Nicolae Petre-director

2.Constantin Ion Cosmin -responsabil proiecte scolare

3.Nicolae Valentina -consilier educativ

4.Constantin Maria

5.Oprea Madalina-invatator

6.Pena Maria-educatoare

7.Zane Victorita-educatoare

Experienta in managementul de proiect:

- participare la implementarea programului AEL

participare la elaborarea proiectului ,,Centrul Cultural Scolar-o renastere a satului meu"-care a intrunit 76.5puncte in urma procesului de evaluare( cel mai mic punctaj final fiind de 80 puncte)

participarea la elaborarea Planului de Dezvoltare Scolara bazat pe TIC

(Tehnologia Informatiei si Comunicatiei )in cadrul proiectului ,,Economia Bazata pe Cunoastere".

Proiectul "Economia Bazata pe Cunoastere" a fost initiat de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu sprijinul Bancii Mondiale.

Proiectul va realiza Retele Electronice ale Comunitatilor Locale (RECL) intr-un numar de aproximativ 200 de comunitati dezavantajate din punctul de vedere al accesului la cunoastere, oferindu-le in acest fel oportunitati de dezvoltare. Implementarea Proiectului in aceste comunitati constituie o investitie esentiala in asigurarea accesului cetatenilor la informatie, stimularea competitivitatii mediului de afaceri local si ridicarea nivelului de educatie cu ajutorul tehnologiei.

din cele 251 de localitati, proiectul comunei Varasti ( elaborat in cadrul Consiliului Local Varasti) s-a plasat pe locul 98 la nivel national si pe primul loc la nivelul judetului Giurgiu cu un punctaj de 126,92 puncte

- proiectul se afla in stadiul de implementare si este coordonat de domnul prof. Constantin Cosmin.

proiectul ,, Media School " intentioneaza sa se foloseasca de cele doua proiecte anterioare:

- Proiectul AEL

- Proiectul Economia Bazata pe Cunoastere

B. INFORMATII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului

TELEVIZIUNEA SCOLARA MEDIA SCHOOL".

B.2. Categoria in care se incadreaza proiectul:

(bifati categoria in care se incadreaza

proiectul dumneavoastra)

A.        Proiecte care sprijina imbunatatirea calitatii educatiei prin formarea profesionala si oferirea de oportunitati de dezvoltare in cariera a cadrelor didactice

B.         Proiecte care sprijina ameliorarea decalajului existent la nivelul accesului informatiei si la metodele moderne de predare-invatare

X

 
C. Proiecte care sprijina imbunatatirea procesului de predare - invatare prin activitati extracurriculare

D. Proiecte care sprijina integrarea scolara si profesionala a copiilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale si a celor din sistemul de protectie sociala

B.3. Durata proiectului: (durata se va exprima in numar de luni)

Nr luni

6 luni

C. REZUMATUL PROIECTULUI

Prezentati urmatoarele elemente ale proiectului dumneavoastra:

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea abilitatilor de invatare ale elevilor prin extinderea procesului de predare-

invatare,in sfera activitatilor extrascolare, utilizand mijloacelor media moderne

(televiziune scolara prin cablu ; pagina WEB a scolii ; revista scolara pe suport electronic ) ,prin implicarea elevilor ,profesorilor,RECL(Reteaua Electronica a Comunitatii Locale) si comunitatii locale in sustinerea activitatilor.

Activitatile propuse, in ordinea in care se vor desfasura

activitate de informare a tuturor celor implicati in proiect, distribuirea sarcinilor, stabilirea termenelor si stabilirea unui program de lucru comun;

excursie de informare si documentare la Teatrul National si la sediul televiziunii ,,Romania de Maine " din cadrul Universitatii ,,Spiru Haret".

constituirea cercului scolar de jurnalism ,, Media School ",selectarea membrilor componenti,cursuri de jurnalism,cursuri foto-video-televiziune,realizarea revistei ,,Media School " pe suport electronic-CD.

formarea echipei de teatru ,,Si eu pot fi actor ",repetitii, spectacole artistice, realizarea portofoliului: scenarii, fotografii, distribuirea rolurilor, aranjarea decorului, activitati de realizare a unor invitatii la spectacole, a afiselor de promovare a spectacolelor.

realizarea de materiale video (sub forma de arhiva) cu continut educativ ( lectii explicate de profesori sau elevi moderatori; experimente filmate de fizica,chimie,biologie; diverse dezbateri pe anumite probleme intre elevi sau intre elevi,parinti si profesori;filmarea unor evenimente de interes local sau geneal ,manifestari educativ-culturale)

Materialele vor fi difuzate in spatiul editorial al Televiziunii Scolare

,,Media School ".

activitati specifice de lucru cu Internetul pentru membrii cercului de informatica ,, Info School " (cursuri de editare WEB pentru membrii cercului ;realizarea paginii WEB a scolii -www.scoalavarasti.ro- si a portalului educativ - www.mediaschool.ro ).Activitatea va fi sustinuta si prin proiectul Economia Bazata pe Cunoastere .

activitate extrascolara, de consiliere si orientare a parintilor pe temele: "Stiluri educative in familie si rezultatele lor", "Cunoasterea tipului de personalitate a copilului", "Relatia familie-scoala", "Implicarea familiei in educatie (in scoala, in familie)", "Avantaje ale comunicarii scoala-familie", "Relatia familie-comunitate". Activitatile vor fi filmate ,iar materialele vor fi transmise prin Televiziunea Scolara ,,Media School ".

evaluarea activitatilor derulate in cadrul proiectului si realizarea raportului final asupra intregii activitati (masa rotunda).

Rezultate asteptate:

Produse:

3 intanliri de lucru ale echipei de proiect.(initiala ,intermediara si finala )

o excursie de informare si documentare la Teatrul National si la sediul Televiziunii ,,Romania de Maine " din cadrul Universitatii ,,Spiru Haret "

3 cercuri scolare :

-cercul de jurnalism : ,,Media School "

-cercul de arta dramatica ,, Si eu pot fi actor "

-cercul de informatica ,,Info School "

infintarea Televiziunii Scolare ,,Media School "

4 numere ale revistei scolare ,,Media School " realizate pe suport electronic

-CD.

sustinerea a patru tipuri de cursuri :

-curs de jurnalism (30 de ore) avand ca suport de curs curriculum-ul

,,Media o educatie de calitate ".

-curs de foto-video-televiziune ( 30 de ore )

-curs ,,Arta actorului " ( 30 de ore )

-curs de editare WEB ( 30 de ore )

5 portofolii realizate in urma activitatilor:

1 portofoliu pentru activitatea 2

1 portofoliu pentru activitatea 3

1 portofoliu pentru activitatea 4

1 portofoliu pentru activitatea 5

1 portofoliu pentru activitatea 6

1 portofoliu pentru activitatea 7

6 intanliri de consilire si orientarea parintilor implicati in proiect

realizarea paginii WEB a scolii

realizarea portalului MEDIA SCHOOL

arhiva video a Televiziunii Scolare ,,Media School "

amenajarea unui studiou de televiziune scolara ( in cadrul PAPI-Punctul de

Acces Public la Informatie - din cadrul RECL )

4 spectacole de teatru.

Efecte:

20 de elevi carei isi dezvolta abilitatile de jurnalisti in cadrul cercului de jurnalism si respectiv in cadrul Televiziunii Scolare ,,Media School "

20 de elevi care isi dezvolta abilitatilei in cadrul echipei de teatru ,,Si eu pot fi actor ".

20 de elevi care isi pun in valoare cunostintele de IT&C in cadrul cercului

de informatica ,, INFO SCHOOL "

30 de parinti capabili sa relationeze mai bine cu scoala, sa participe activ la activitatile scolii, sa inteleaga importanta educatiei;

Abilitati specifice la nivelul elevilor, cadrelor didactice si parintilor in ceea ce priveste dezvoltarea spiritului de munca in echipa, responsabilizarea individului in cadrul grupului.

Cresterea prestigiului scolii in comunitate.

Continuarea sub alte valente a proiectelor AEL si EBC

Exemple de buna practica pentru alte scoli sau comunitati locale.

Cresterea gradului de cunoastere a comunitatii in general.

Indicatori si modalitati de monitorizare si evaluare ale rezultatelor proiectului

Sondaj de opinie, discutii, observare directa.

Rapoarte de evaluare intermediara si raportul de evaluare finala.

2 chestionare de evaluare - initial si final.

Evaluare externa prin diseminarea produselor activitatilor.

  • 4 intalniri de lucru cu toti cei implicati in subproiect - una la debutul proiectului, doua pentru evaluarea intermediara si una pentru evaluarea finala.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Scrieti obiectivul general ale proiectului. Precizati tinta strategica a Planului de Dezvoltare a Scolii din care deriva obiectivul general al proiectului

Obiectivul general:

Dezvoltarea abilitatilor de invatare ale elevilor prin extinderea procesului de predare-

invatare,in sfera activitatilor extrascolare, utilizand mijloacelor media moderne

(televiziune scolara prin cablu ; pagina WEB a scolii ; revista scolara pe suport electronic ) ,prin implicarea elevilor ,profesorilor,RECL(Reteaua Electronica a Comunitatii Locale) si comunitatii locale in sustinerea activitatilor.

Tinta 1:

Punerea la dispozitia cadrelor didactice, elevilor si parintilor a unor tehnologii informatice care sa incurajeze folosirea metodelor de predare activ participative, crearea de mijloace didactice moderne

D.2. Scrieti obiectivele specifice ale proiectului

Proiectul Televiziunea Scolara ,,Media School "isi propune:

Sa mareasca interesul elevilor spre procesul de invatare prin stimularea interesului pentru mijloacele educative moderne.

Sa dezvolte abilitatile de jurnalisti a 20 de elevi.

Sa dezvolte abilitatile de interpretare dramatica a 20 de elevi.

Sa mareasca interesul parintilor in mentinerea legaturii cu scoala;

Sa mareasca interesul comunitatii locale in colaborarea cu scoala;

Sa dezvolte spiritul de munca in echipa a 60 de elevi, sa responsabilizeze individul in cadrul grupului;

Sa disemineze modelele de buna practica identificate in cadrul proiectului.

D.3. Descrieti grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul

In cadrul Proiectului Televiziunea Scolara "Media School", grupurile tinta vor fi:

20 de elevi carei isi dezvolta abilitatile de jurnalisti in cadrul cercului de jurnalism si respectiv in cadrul Televiziunii Scolare ,,Media School "

20 de elevi care isi dezvolta abilitatilei in cadrul echipei de teatru ,,Si eu pot fi actor ".

20 de elevi care isi pun in valoare cunostintele de IT&C in cadrul cercului

de informatica ,, INFO SCHOOL "

30 de parinti capabili sa relationeze mai bine cu scoala, sa participe activ la activitatile scolii, sa inteleaga importanta educatiei;

D.4. Descrieti activitatile utilizand pentru fiecare activitate fisa de mai jos

Activitatea nr.: 1

Titlul activitatii: "THE FIRST TIME "

Tipul activitate de informare a tuturor celor implicati in proiect, distribuirea sarcinilor, stabilirea termenelor si stabilirea unui program de lucru comun;

Data/perioada de desfasurare: luna 1 (decada I )

Locul desfasurarii: Centrul PAPI (Punctul de Acces Public la Informatie ), in care s-au realizat reparatii si care a fost amenajat corespunzator (face parte din EBC )

Numar de participanti: 102 (60 de elevi ai scolii, 6 cadre didactice, 30 de parinti, 6 reprezentanti ai comunitatii locale: primarul, viceprimarul, secretarul Primariei, un consilier local, directorul Bibliotecii Comunale, medicul de familie)

Responsabili: Nicolae Petre (director), Nicolae Valentina (consilier educativ)

Beneficiari:

Directi: cei prezenti la intrunire

Indirecti: toti elevii scolii

Mijloace: materiale informative privitoare la proiect (mapa de prezentare a proiectului, pliante), aparat de fotografiat,camera de filmat,casete video mini DV, calculator, imprimanta, copiator, hartie copiator, dosare plastic, folie de plastic, pixuri, scaune.

Modalitati de evaluare: portofoliul activitatii: chestionar initial, fotografii, pliante, mapa de prezentare.

Descrierea pe scurt a activitatii:

Deschiderea proiectului va avea loc in sala PAPI, cu participarea tuturor celor implicati in proiect. Se impart celor prezenti pliantele si mapele de prezentare a proiectului. Acestia vor fi informati cu privire la modul de derulare a proiectului, scopul si obiectivele acestuia, termenele de realizare, metodele de monitorizare si evaluare, precum si rezultatele asteptate. Tot acum se distribuie responsabilitatile din cadrul proiectului, individuale si de grup.

In continuare se distribuie chestionarele initiale, cei vizati le completeaza si le returneaza. Am ales aceasta metoda de lansare a proiectului pentru mai buna informare a participantilor asupra activitatilor ce vor fi desfasurate si pentru ca toti elevii scolii sa fie motivati spre participarea la activitatile propuse.

Activitatea va fi filmata si difuzata,ulterior in spatiul de emisie al Televiziunii Scolare ,,Media School".

Activitatea nr.: 2

Titlul activitatii: ,,A FI ACTOR SAU JURNALIST ?"

Tipul activitatii: excursie de informare si documentare la Teatrul National si la sediul televiziunii ,,Romania de Maine " din cadrul Universitatii ,,Spiru Haret".

Data/perioada de desfasurare: luna 1 ( decada a II-a )

Locul desfasurarii: Teatrul National si sediul Televiziunii ,,Romania de Maine " Bucuresti

Numarul de participanti pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc) 46 de participanti.

20 de elevi membri ai cercului de arta dramatica ,, Si eu pot fi actor".

20 de elevi membri ai cercului de jurnalism ,,Media School.

5 cadre didactice. Constantin Cosmin-responsabil proiecte scolare -coordonator proiect

-coordonator cerc jurnalism

Nicolae Valentina - consilier educativ

Constantin Maria - coordonator cerc arta dramatica

Oprea Madalina-invatator

Pena Maria-educatoare

1 medic de familie. Dr.Cristea Doina

Responsabil: Constantin Cosmin-responsabil proiecte scolare -coordonator proiect

Beneficiari:

Directi: cei prezenti la actiune

Indirecti: toti elevii scolii

Mijloace: aparat de fotografiat,camera de filmat,casete video mini DV,telefon fix pentru stabilirea legaturii cu Agentia de Turism ( inchiriere autocar ,intrucat microbuzul scolii nu ofera atatea locuri ),bilete de intrare la Teatrul National

Modalitati de evaluare: observare directa, portofoliul activitatii: programul excursiei, brosuri de prezentare a obiectivelor vizitate, fotografii, materiale filmate atat in incinta Teatrului National , dar si in sediul Televiziunii ,,Romania de Maine" al Universitatii ,,Spiru Haret"

Descrieti pe scurt activitatea, in cel mult 5-10 randuri:

Cei 40 de elevi implicati in activitate provin de la clasele V-VIII si sunt membrii celor doua cercuri: cercul de arta dramatica ,,Si eu pot fi actor" si cercul de jurnalism ,,Media School"

Vizita la cele doua obiective va avea rolul de a sustine motivational activitatea celor doua cercuri scolare si in acelasi timp se constituie intr-un bun prilej de a invata din tainele artei dramatice ,dar si din secretele unei televiziuni educative ( chiar daca se adreseaza mediului universitar ,Televiziunea ,,Romania de Maine" este cea mai apropiata de modelul de televiziune educativa pe care noi dorim sa-l dezvoltam ,facand precizarea ca,noi ne vom adresa,totusi,mediului gimnazial si particularitatilor de varsta ale elevilor nostri)

Activitatea va fi filmata si difuzata,ulterior in spatiul de emisie al Televiziunii Scolare ,,Media School".

Activitatea nr.: 3

Titlul activitatii: CERCUL DE JURNALISM ,,MEDIA SCHOOL"

Tipul activitatii: constituirea cercului scolar de jurnalism ,, Media School ",selectarea membrilor componenti,cursuri de jurnalism,cursuri foto-video-televiziune,realizarea revistei ,,Media School " pe suport electronic-CD.

Data/perioada de desfasurare:

LUNA

DECADA I

DECADA II

DECADA III

I

Activitatea 3 ( curs )

Activitatea 3 ( curs )

Activitatea 3 ( curs )

II

Activitatea 3 ( curs )

Activitatea 3 ( curs )

Activitatea 3 ( curs )

III

Activitatea 3 ( curs )

Activitatea 3 ( curs )

Activitatea 3 ( curs )

Activitatea 3 (revista )

IV

Activitatea 3 ( curs )

Activitatea 3 (revista )

V

Activitatea 3 (revista )

VI

Activitatea 3 (revista )

Locul desfasurarii: Cabinetul de informatica al scolii care va oferi baza materiala pentru sustinerea activitatii

Numarul de participanti pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc)

20 de elevi - membrii cercului de jurnalism ,,Media School "

2 cadre didactic - Constantin Cosmin -coordonator cerc

Hohoi Catalin -invatator- moderator cursuri foto-video.

Responsabil: Constantin Cosmin-coordonator proiect

Beneficiari:

Directi: cei 20 de elevi din cercul scolar de jurnalism

Indirecti: toti elevii scolii prin produsele realizate de membrii cercului de jurnalism

Mijloace:

Existente: 10 calculatoare +1 server -laborator de informatica AEL,imprimanta A3,

scaner,mese,scaune

Solicitate prin proiect: suporturi curs foto-video-televiziune,2 camere video mini DV,1 aparat foto,trepiede foto-video,casete mini DV,lampa video halogen 800W,lampa video 2X1000W ,placa captura digitala,receiver cu inregistrare pe DVD,lentile de conversie,tv-tuner extern,CD-uri,DVD-uri,plicuri pentru CD-uri,

Modalitati de evaluare: observare directa ,portofoliu,chestionare evaluative,fotografii realizate,materiale filmate,interviuri si sondaje in ceea ce priveste aparitia revistei pe suport electronic-CD.

Descrieti pe scurt activitatea, in cel mult 5-10 randuri:

Cursuri foto-video-televiziune.

Aceasta activitate are menirea de a dezvolta aptitudinile elevilor in materie de jurnalism -televiziune.Ne propunem ca in fiecare decada a lunilor 1;2;3;4(doar prima decada) sa organizam cu membrii cercului de jurnalism cursuri cu o durata de 3 ore ,astfel incat la sfarsitul acestora, fiecare elev sa insumeze un numar de 30 de ore de curs.

Prin organizarea acestor cursuri in cadrul cercului de jurnalism se intentioneaza formarea unui nucleu de baza -constituit din elevi -pentru Televiziunea Scolara ,,Media School"

Aceste cursuri vor filmate si difuzate ulterior in spatiul de emisie al Televiziunii Scolare ,,Media School".

Cursurile vor viza intr-o masura teoretica partea de jurnalism ,,tiparit",intrucat obiectivul principal al acestui proiect este acela de jurnalism TV.

Suportul de curs il va constitui materialele din cadrul curricum-ului ,,Media -o educatie de calitate,care reprezinta o particularizare si o dezvoltare necesara a tematicii educatiei prin media propusa in cadrul Programului national Educatie pentru cetatenie democratica -initiat si coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Se va insista pe dezvoltarea capacitatii de comunicare a elevilor in cadrul acestor cursuri ,dar si pe dezvoltarea abilitatilor tehnice ale acestora.

Revista pe suport electronic ,,Media School"

Tendinta de a realiza o revista pe suport electronic, a plecat de la faptul ca ,in scoala noastra exista in momentul de fata o revista pe suport scris .Revista se numeste ,,Faclia " si este coordonata de doamna profesoara de limba si literatura romana Mahalean Emilia.

In cadrul revistelor scrise exista imposibilitatea furnizarii unei anumite informatii -informatia audio-video,informatia electronica in general.

Revista se doreste a fi o trecere de la informatia scrisa la informatia electonica ,facilitand astfel posibilitatea conlucrarii dintre membrii cercului de jurnalism ,,Media School" si membrii cercului de informatica ,,Info School".

Dupa patru numere revista isi inceteaza aparitia ,urmand ca informatia sa fie publicata ulterior, fie pe site-ul scolii ,fie pe portalul ,,Media School''.Cele doua site-uri vor fi dezvoltate si gazduite pe www.ecomunitate.ro,care este site-ul oficial al Programului ,,Economia Bazata pe Cunoastere" Prin acest program ,in urma unui proiect,Scoala cu clasele I-VIII Varasti va beneficia de inca 10 calculatoare +1 server,imprimante,camere WEB,proiector video,dar si de conexiune gratuita timp de trei ani la Internet de mare viteza .

Cele patru numere ale revistei ,,Media School" vor aparea in lunile 3;4;5 si 6 ale implementarii proiectului .

Revistele vor aparea pe CD ,vor avea interfata grafica (asemanatoare cu CD-urile educative de pe piata ) si intentionam sa multiplicam 100 de bucati ,contribuind astfel cu valoare adaugata la sustinerea in continuare a proiectului.

Activitatea nr.: 4

Titlul activitatii: ,,LUMEA E O SCENACOPIII SUNT ACTORI "

Tipul activitatii: formarea echipei de teatru ,,Si eu pot fi actor ",repetitii, spectacole artistice, realizarea portofoliului: scenarii, fotografii, distribuirea rolurilor, aranjarea decorului, activitati de realizare a unor invitatii la spectacole, a afiselor de promovare a spectacolelor

Data/perioada de desfasurare:

LUNA

DECADA I

DECADA II

DECADA III

I

II

Activitatea 4 (casting )

Activitatea 4 ( curs)

Activitatea 4 ( curs)

III

Activitatea 4 (curs)

Activitatea 4 ( repetitii)

Activitatea 4(spectacol)

IV

Activitatea 4 (curs)

Activitatea 4 ( repetitii)

Activitatea 4(spectacol)

V

Activitatea 4 (curs)

Activitatea 4 ( repetitii)

Activitatea 4(spectacol)

VI

Activitatea 4 (curs)

Activitatea 4 ( repetitii)

Activitatea 4(spectacol)

Locul desfasurarii: Sala de festivitati a Scolii cu clasele I-VIII Varasti -se va amenaja corespunzator cu ajutorul Primariei

Numarul de participanti pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc)

28 (20 de elevi din echipa de teatru,,Si eu pot fi actor ", 5 parinti, 3 cadre didactice, )

Responsabil: prof. Constantin Maria - coordonatoarea echipei de teatru

- moderator cursuri arta actorului

prof.Nicolae Valentina - consilier educativ ; regizor

prof.Constantin Cosmin - coordonator filmare repetitii si spectacole

Beneficiari:

Directi: elevii din echipa de teatru, parintii ,cadrele didactice implicate

Indirecti: elevii scolii, parintii invitati la spectacole, membri ai comunitatii locale invitati la spectacole,telespectatorii postului de Televiziune Scolara ,,Media School "

Mijloace: hartie copiator, markere, creioane negre, carioci, creioane colorate, acuarele, placaj, literatura de specialitate, aparat de fotografiat,camera video, C.D.-uri, D.V.D. -uri, plicuri pentru C.D.-uri, calculator, imprimanta, copiator, tus negru si color pentru imprimanta, cartus copiator, carton duplex, sipci, blocuri de desen, cortina, scena, scaune, decoruri.

Modalitati de evaluare: observare directa, portofoliul echipei de teatru: scenarii, distribuirea rolurilor, exemplare din produsele activitatii elevilor (invitatii, afise), fotografii.

Descrieti pe scurt activitatea, in cel mult 5-10 randuri:

In luna a II-a va fi formata echipa de teatru a scolii (casting scolar ), formata din 20 de elevi, dintre care 15 vor fi actori, iar 5 vor forma echipa tehnica: 1- asistent regizor, 2- responsabili cu decorurile, 2- responsabili cu publicitatea. Profesorii responsabili vor discuta cu echipa de teatru alegerea scenariilor, se vor distribui rolurile, se vor discuta modalitatile de abordare a rolurilor, se vor discuta modurile de realizare si aranjare ale decorului, se vor face repetitii si vor avea loc lunar spectacole de teatru. Parintii participanti la activitate vor ajuta la crearea costumelor si a decorurilor.

Elevii responsabili cu publicitatea vor realiza afise prin care vor anunta elevii scolii, parintii si membrii comunitatii data si denumirile spectacolelor. Tot acesti elevi vor realiza invitatiile la spectacol care vor fi distribuite parintilor, oamenilor din localitate si partenerilor educationali

Activitatea nr.: 5

Titlul activitatii:       TELEVIZIUNEA SCOLARA ,, MEDIA SCHOOL " - SURSA DE     

EDUCATIE

Tipul activitatii: realizarea de materiale video (sub forma de arhiva) cu continut educativ ( lectii explicate de profesori sau elevi moderatori; experimente filmate de fizica,chimie,biologie; diverse dezbateri pe anumite probleme intre elevi sau intre elevi,parinti si profesori;filmarea unor evenimente de interes local sau geneal ,manifestari educativ-culturale)

Materialele vor fi difuzate in spatiul editorial al Televiziunii Scolare ,,Media School ".

Data/perioada de desfasurare: pe tot parcursul proiectului

Locul desfasurarii: Studioul Televiziunii ,,Media School" din cadrul PAPI (Punctul de Acces Public la Informatie ) din cadrul RECL (Reteaua Electronica a Comunitatii Locale )

Fiind in faza de implementare ,proiectul castigat de noi,in cadrul Programului ,,Economia Bazata pe Cunoastere" a permis construirea unor spatii ,care vor fi ulterior transformate in studiouri de inregistrare.

Numarul de participanti pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc)

In mod direct : 20 de elevi din cadrul cercului de jurnalism ,,Media School"

20 de elevi din cadrul cercului de arta dramatica ,, Si eu pot fi actor "

30 de parinti implicati in activitatile de consiliere

10 cadre didactice implicate in explicarea lectilor filmate

In mod indirect :      populatia scolara si nescolara care receptioneaza emisiunile

Televiziunii Scolare ,,Media School " prin firma de cablu SC.Rodin

SRL.(comunele Vidra , Varasti si Valea Dragului )

Nota : Contractul de colaborare dintre Primaria Varasti si SC Rodin SRL revine Primariei

Varasti si reprezinta contributia acesteia in sustinerea proiectului.

Responsabil: prof.Constantin Cosmin - coordonator proiect

- coordonator cerc jurnalism ,,Media School"

inv.Hohoi Catalin - moderator curs foto-video

Beneficiari:

In mod direct : 20 de elevi din cadrul cercului de jurnalism ,,Media School"

20 de elevi din cadrul cercului de arta dramatica ,, Si eu pot fi actor "

30 de parinti implicati in activitatile de consiliere

10 cadre didactice implicate in explicarea lectilor filmate

In mod indirect :      populatia scolara si nescolara care receptioneaza emisiunile

Televiziunii Scolare ,,Media School " prin firma de cablu SC.Rodin

SRL.(comunele Vidra , Varasti si Valea Dragului )

Mijloace: 2 camere video mini DV,1 aparat foto,trepiede foto-video,casete mini DV,lampa video halogen 800W,lampa video 2X1000W ,placa captura digitala,receiver cu inregistrare pe DVD,lentile de conversie,tv-tuner extern,CD-uri,DVD-uri,plicuri pentru CD-uri,

Modalitati de evaluare: observare directa,portofoliul activitatii, evaluarea arhivei video realizata,chestionare adresate elevilor,parintilor ,dar si altor membri ai comunitatii locale sau din alte comunitati,

Descrieti pe scurt activitatea, in cel mult 5-10 randuri:

Televiziunea Scolara ,,Media School" va emite in luna septembrie, odata cu inceperea anului scolar 2007-2008.

Pentru ca implementarea proiectului debuteaza in vacanta de vara a elevilor,consideram ca este o oportunitate pentru noi de a realiza materiale video cu continut educativ ( lectii explicate de profesori sau elevi moderatori; experimente filmate de fizica,chimie,biologie; diverse dezbateri pe anumite probleme intre elevi sau intre elevi,parinti si profesori;filmarea unor evenimente de interes local sau geneal ,manifestari educativ-culturale)

In faza initiala a proiectului vom incerca sa punem in functiune studioul de Televiziune Scolara

,,Media School'',astfel incat ,pana la inceperea anului scolar ,acesta sa poata functiona in conditii optime.

Vom fi multumiti daca vom emite ,la inceput doar cateva ore ,dar pe masura ce vom edita noi materiale video vom largi plaja orara.

Televiziunea Scolara ,,Media School " va continua sa emita si dupa inchierea proiectului

Se doreste un model de buna practica pentru activitatea educativa extrascolara la nivel gimnazial.

Activitatea nr.: 6

Titlul activitatii: ,,INFO SCHOOL"

Tipul activitatii: activitati specifice de lucru cu Internetul pentru membrii cercului de informatica ,, Info School " (cursuri de editare WEB pentru membrii cercului ;realizarea paginii WEB a scolii -www.scoalavarasti.ro- si a portalului educativ - www.mediaschool.ro .Activitatea va fi sustinuta si prin proiectul Economia Bazata pe Cunoastere .

Data/perioada de desfasurare:

LUNA

DECADA I

DECADA II

DECADA III

I

Activitatea 6 ( curs )

Activitatea 6 ( curs )

Activitatea 6 ( curs )

II

Activitatea 6 ( curs )

Activitatea 6 ( curs )

Activitatea 6 ( curs )

III

Activitatea 6 ( curs )

Activitatea 6 ( curs )

Activitatea 6 ( curs )

IV

Activitatea 6 ( curs )

VVI

Inagurarea paginii WEB a scolii www.scoalavarasti.ro

Inagurarea portalului WEB www.mediaschool.ro

Locul desfasurarii: Cabinetul de informatica al scolii

Numarul de participanti pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc)

20 de elevi din cadrul cercului de informatica ,, Info School"

5 fosti elevi ai scolii,in prezent absolventi ai liceelor de informatica bucurestene

Responsabil: prof.Constantin Cosmin - administrator AEL

-coordonator proiect

Stoian Mihaita - fost elev al scolii

- in prezent student anul I la Facultatea de Finante-Banci

Beneficiari:

In mod direct : 20 de elevi din cadrul cercului de informatica ,, Info School"

In mod indirect: toti elevii scolii, prin produsele furnizate:

pagina WEB a scolii www.scoalavarasti.ro

portalul WEB www.mediaschool.ro

Mijloace:

Existente: 10 calculatoare +1 server -laborator de informatica AEL,imprimanta A3,

scaner,mese,scaune

In curs de solutionare prin EBC: 10 calculatoare +1 server ,camere WEB,proiector video,imprimante,copiatoare.

Solicitate prin proiect: suporturi curs editare WEB

soft editare WEB

Modalitati de evaluare: chestionare de evaluare ,numarul de vizitatori pe cele doua pagini de internet,

Descrieti pe scurt activitatea, in cel mult 5-10 randuri:

Membrii cercului ,,Info School" se vor implica in elaborarea celor doua rezultate finale ale activitatii:

pagina WEB a scolii www.scoalavarasti.ro

portalul WEB www.mediaschool.ro

Vor fi indrumati de prof.Constantin Cosmin-profesor de informatica,de fostii elevi ai scolii,dar si de specialisti din cadrul Ministerului Comunicatilor si Tehnologiei Informatiei implicati in programul Economia Bazata pe Cunoastere.

Rezultatele vor fi concluzionate intr-un material video care va fi folosit ca mijloc de promovare a siturilor in cadrul Televiziunii Scolare Media School.

Activitatea nr.: 5

Titlul activitatii: EDUCATIA ADULTILOR

Tipul: activitate extrascolara, de consiliere si orientare a parintilor pe temele: "Stiluri educative in familie si rezultatele lor", "Cunoasterea tipului de personalitate a copilului", "Relatia familie-scoala", "Implicarea familiei in educatie (in scoala, in familie)", "Avantaje ale comunicarii scoala-familie", "Relatia familie-comunitate".

Data/perioada de desfasurare: lunile 1, 2,3,4,5,6,

"Stiluri educative in familie si rezultatele lor"-luna 1

"Cunoasterea tipului de personalitate a copilului" - luna 2

"Relatia familie-scoala"- luna 3

"Implicarea familiei in educatie (in scoala, in familie)"- luna 4

"Avantaje ale comunicarii scoala-familie" luna 5

"Relatia familie-comunitate". -luna 6

Locul desfasurarii: Centrul  PAPI  care va functiona si ca un "Club / Scoala de duminica" pentru parinti.

Numar de participanti: 35 (5 cadre didactice, 30 de parinti, medicul de familie, )

Responsabil: educatoare Pena Marioara

educatoare Zane Victorita

invatator Oprea Madalina

Beneficiari:

Directi: parintii participanti

Indirecti: elevii, scoala

Mijloace: chestionare, filme educative pentru parinti, pliante, carti de specialitate, raft pentru materiale, materiale informative, consultanta de specialitate - pe baza de benevolat, neremunerat, calculator, imprimanta, copiator, scanner, tus negru si color pentru imprimanta, cartus copiator, carton duplex, sipci, dosare plastic, hartie copiator, C.D.-uri, D.V.D.-uri, C.D.-RR, plicuri C.D.-uri.

Modalitati de evaluare: observare directa, mapa activitatilor: chestionare, fotografii, materialele prezentate.

Descrierea pe scurt a activitatii:

Vor avea loc 6 actiuni sub forma de: masa rotunda, dezbatere, studiu de caz cu suport din mass-media si din viata scolii, vizionarea unor filme / materiale documentare, urmata de discutii si chestionare.

Ideea infiintarii "Scolii de duminica" este inspirata din situatiile familiale - gradul de coeziune a familiilor, valorile pe care le inculca propriilor copii, raportul traditie-inovatie, prejudecati-luciditate, gradul de instructie .

Activitatea este preventiva, dar si de remediere a unor disfunctionalitati. Se va crea o "cutie postala" a parintilor, se va colabora cu medicul de familie, cu un specialist in educatia adultilor.

Activitatea nr.: 8

Titlul activitatii: "SA NE EVALUAM PROIECTUL"

Tipul: evaluare a activitatilor derulate in cadrul proiectului si realizarea raportului final asupra intregii activitati (masa rotunda)

Data/perioada de desfasurare: luna 6

Locul desfasurarii: Centrull  PAPI 

Numar de participanti: 101 ( 60 de elevi ai scolii, 6 cadre didactice, 30 de parinti, 5 reprezentanti ai comunitatii locale: primarul, viceprimarul, secretarul Primariei, un consilier local, medicul de familie)

Responsabil: prof.Nicolae Petre (director), Nicolae Valentina (consilier educativ)

prof.Constantin Cosmin

Beneficiari

Directi: participantii la activitate

Indirecti: elevii scolii

Mijloace: chestionare, portofoliul activitatilor desfasurate, rapoarte de evaluare intermediara, calculator, imprimanta, copiator, telefon fix, aparat de fotografiat, aparat indosariat, hartie copiator, carton duplex, sipci, placaj, dosare de plastic, folie protectoare de plastic, spire pentru indosariat, pixuri, C.D.-uri, D.V.D.-uri, plicuri C.D.-uri, tus negru si color pentru imprimanta, cartus copiator.

Modalitati de evaluare sondaj de opinie realizat de elevii din echipa redactionala a revistei scolare,,Media School" discutii, chestionare, rapoarte de evaluare intermediara, portofoliul activitatilor desfasurate, rapot final

Descrierea pe scurt a activitatii:

In prima saptamana, elevii din echipa redactionala a revistei scolare vor realiza un sondaj de opinie asupra activitatilor desfasurate in cadrul proiectului in randul celor implicati si in randul elevilor din scoala. In a doua saptamana, participantii la aceasta activitate se strang in cadrul PAPI si le este prezentata tema activitatii, obiectivele, modul si gradul de realizare a acestora, portofoliul activitatilor si li se vor distribui chestionarele pe care vor completa. In continuare se va discuta despre gradul de atingere a obiectivelor propuse la inceputul proiectului, gradul de satisfactie a beneficiarilor, modul de implementare si despre efectele nescontate.

Directorul unitatii scolare va aduna toate datele, si de la evaluarile intermediare si de la evaluarea finala, le va centraliza si va intocmi raportul final asupra activitatii pe care il va prezenta ulterior celor implicati.

D.5. Descrieti rezultatele asteptate ca urmare a implementarii proiectului

Produse:

3 intanliri de lucru ale echipei de proiect.(initiala ,intermediara si finala )

o excursie de informare si documentare la Teatrul National si la sediul Televiziunii ,,Romania de Maine " din cadrul Universitatii ,,Spiru Haret "

3 cercuri scolare :

-cercul de jurnalism : ,,Media School "

-cercul de arta dramatica ,, Si eu pot fi actor "

-cercul de informatica ,,Info School "

infintarea Televiziunii Scolare ,,Media School "

4 numere ale revistei scolare ,,Media School " realizate pe suport electronic

-CD.

sustinerea a patru tipuri de cursuri :

-curs de jurnalism (30 de ore) avand ca suport de curs curriculum-ul

,,Media o educatie de calitate ".

-curs de foto-video-televiziune ( 30 de ore )

-curs ,,Arta actorului " ( 30 de ore )

-curs de editare WEB ( 30 de ore )

5 portofolii realizate in urma activitatilor:

1 portofoliu pentru activitatea 2

1 portofoliu pentru activitatea 3

1 portofoliu pentru activitatea 4

1 portofoliu pentru activitatea 5

1 portofoliu pentru activitatea 6

1 portofoliu pentru activitatea 7

6 intanliri de consilire si orientarea parintilor implicati in proiect

realizarea paginii WEB a scolii

realizarea portalului MEDIA SCHOOL

arhiva video a Televiziunii Scolare ,,Media School "

amenajarea unui studiou de televiziune scolara ( in cadrul PAPI-Punctul de

Acces Public la Informatie - din cadrul RECL )

4 spectacole de teatru.

Efecte:

20 de elevi carei isi dezvolta abilitatile de jurnalisti in cadrul cercului de jurnalism si respectiv in cadrul Televiziunii Scolare ,,Media School "

20 de elevi care isi dezvolta abilitatilei in cadrul echipei de teatru ,,Si eu pot fi actor ".

20 de elevi care isi pun in valoare cunostintele de IT&C in cadrul cercului

de informatica ,, INFO SCHOOL "

30 de parinti capabili sa relationeze mai bine cu scoala, sa participe activ la activitatile scolii, sa inteleaga importanta educatiei;

Abilitati specifice la nivelul elevilor, cadrelor didactice si parintilor in ceea ce priveste dezvoltarea spiritului de munca in echipa, responsabilizarea individului in cadrul grupului.

Cresterea prestigiului scolii in comunitate.

Continuarea sub alte valente a proiectelor AEL si EBC

Exemple de buna practica pentru alte scoli sau comunitati locale.

Cresterea gradului de cunoastere a comunitatii in general

D.6. Prezentati modalitatea de monitorizare
si de evaluare a rezultatelor proiectului

Pentru evaluarea activitatilor si a rezultatelor Proiectului "Media School" vor fi utilizate:

Sondaj de opinie, discutii, observare directa.

Rapoarte de evaluare intermediara si raportul de evaluare finala.

2 chestionare de evaluare - initial si final.

Evaluare externa prin diseminarea produselor activitatilor.

3 intalniri de lucru cu toti cei implicati in subproiect - una la debutul proiectului, una pentru evaluarea intermediara si una pentru evaluarea finala.

Parintii si reprezentantii comunitatii vor participa la evaluarea activitatilor subproiectului prin discutii cu evaluatorii, completarea chestionarelor initiale si finale.

In randul acestora si in randul elevilor din scoala va fi realizat de catre echipa redactionala a revistei scolare un sondaj de opinie cu privire la diseminarea informatiei despre activitatile scolii din cadrul subproiectului.

D.7. Prezentati indicatorii proiectului

-din totalul de 222 de elevi,60 de elevi (un procent de 27%) isi vor spori abilitatile artistice,jurnalistice si de utilizare avansata a calculatorului.

-30 de parinti ai elevilor din ciclul gimnazial (222elevi)vor fi capabili sa relationeze mai bine cu scoala

-6 cadre didactice din totalul de 21 se vor implica mai activ in activitati extrascolare

-rezultatele de buna practica publicate pe site-ul www.ecomunitate.ro( site-ul oficial al EBC ) si masurabile prin indicatori de vizitare a paginii.(la fel si in cazul celor doua site-uri scolare dezvoltate)

-continuarea sub alte aspecte a proiectelor AEL si EBC,prin numarul activitatilor din cadrul celor doua proiecte

-cresterea gradului de cunoastere a comunitatii prin interesul manifestat fata de comunitate din exteriorul acesteia (prin numarul de solicitari de colaborare ulterioara )

D.8. Aratati care sunt beneficiarii directi si indirecti ai proiectului

Derularea activitatilor incluse in Proiectul "Media School" va avea ca beneficiari:

Directi: *membrii grupurilor tinta cuprinse in proiect:

20 de elevi -membri ai cercului de jurnalism,,Media School". Acestia fac parte din clasele V-VIII si detin abilitati pentru comunicare,abilitati tehnice foto-video, operare PC;

20 de elevi care sunt membrii echipei de teatru,,Si eu pot fi actor" Acestia fac parte din clasele V-VIII si detin abilitati de interpretare dramatica;

30 de parinti care vor participa la activitatile de consiliere si orientare propuse de proiect

*cei 6 profesori care vor participa la proiect - 4 femei si 2 barbati;

Indirecti: membrii comunitatii locale

*partenerii scolii care se vor implica in proiect;

elevii si profesorii scolii care vor beneficia de rezultate ale proiectului;

scoala ca organizatie si managerul scolii;

scolile care vor beneficia de activitatile de diseminare

D.9. Descrieti impactul estimat al implementarii proiectului asupra grupului tinta (elevi, cadre didactice, autoritati locale, comunitatea locala etc), asupra scolii si asupra partenerilor

Implementarea proiectului "Media School" va avea ca impact:

Vor fi create echipe de elevi specializati in domeniile: jurnalism (20 elevi) ; arta dramatica ( 20elevi) ; editare WEB (20 elevi)

Parintii vor fi activati in actiunile scolii, alaturi de elevi. Estimam ca 50% dintre acestia vor fi mai motivati, vor avea o colaborare mai buna cu scoala;

Va creste prestigiul scolii in comunitate, element masurabil imediat prin ajutorul acordat scolii;

Cadrele didactice vor fi mai bine motivate si antrenate in activitatile extracurriculare si extrascolare (90% vor participa la activitatile extrascolare si isi vor asuma roluri si responsabilitati);

Comunitatea locala va percepe scoala ca pe o institutie deschisa colaborarii, concretizandu-si solitudinea in participarea, nu doar a parintilor, la activitatile culturale si civice;

D.10. Aratati cum veti asigura continuitatea dupa incheierea proiectului

-cele trei cercuri isi vor continua activitatea incluzand in randul lor alti elevi

-Televiziunea Scolara ,,Media School" va emite si dupa incetarea proiectului devenind cu trecerea timpului un etalon de activitate extrascolara .Dorim sa devenim un adevarat centru pilot in educarea elevilor cu ajutorul televiziunii scolare.

-echipa de teatru isi va continua activitatea prezentand noi spectacole incercand sa abordeze chiar si festivaluri de teatru scolar.

Parintii vor fi in continuare activati in activitatile scolii. Estimam ca 90% dintre cei 30 participanti la activitatile proiectului vor fi mai motivati, vor avea o colaborare mai buna cu scoala. De aceasta raspunde directorul scolii, Nicolae Petre.

-Membrii comunitatii locale vor fi invitati la activitatile desfasurate de scoala. Daca in prezent nu avem decat colaborarea parintilor, anticipam ca aproximativ 50% dintre membrii comunitatii locale vor raspunde la solicitarile scolii;

Vor fi identificate noi surse de finantare pentru dezvoltarea si continuarea activitatilor propuse in subproiect . De aceasta raspunde prof.Constantin Cosmin -responsabil cu proiectele scolare.

D.11. Mentionati activitatile de promovare mediatizare si de diseminare pe care intentionati sa le realizati in timpul implementarii proiectului si dupa incheierea acestuia

In cadrul Proiectului "Media School", diseminarea va fi asigurata prin:

Materiale informative despre activitatile proiectului, produsele activitatii elevilor (invitatii, afise, pliante, articole, materiale video) puse la dispozitia altor scoli si distribuite in scoala si in localitate.

Portofoliul activitatilor desfasurate in cadrul proiectului pus la dispozitia altor scoli din zona, implicate in P.I.R.; I.S.J.; C.C.D.

Materiale video despre activitatea scolii prezentate in cadrul Televiziunii Scolare,,Media School" .

Articole in presa giurgiuveana.

Spectacole artistice la care vor fi invitati membrii comunitatii si parintii.

Participarea la Concursul National al Revistelor Scolare .

Prezentarea exemplelor de buna practica pe cele doua site-uri.

D.12. Specificati care sunt partenerii implicati in proiect si aratati in ce consta parteneriatul cu comunitatea locala, cu alta scoala si/sau cu o firma/companie locala sau organizatie, daca este cazul (cel mult o pagina)

Parintii;

Primaria.

Parintii vor participa la organizarea si desfasurarea activitatilor propuse de noi. Acestia ii vor ajuta pe elevi in strangerea materialului necesar, vor ajuta la distribuirea materialelor realizate in scoala (invitatii, felicitari, afise, pliante, articole, revista scolii), vor asista la spectacole , dar si la repetitii si vor participa la evaluarea activitatilor.

Primaria va participa, prin reprezentantii acesteia, la actiunile de deschidere, diseminare, evaluare intermediara si evaluare finala. Tot Primaria se va ocupa de micile reparatii necesare spatiului in care se vor desfasura activitatile proiectului.

E. deviz estimat de cheltuieli

Nr. crt.

Cheltuieli eligibile

Fonduri proprii

Finantare solicitata

RON

Descrierea cheltuielilor

Total suma

RON

Bunuri

Echipament

300

493

888

70

320

500

8000

2 camere video mini DV

Trepiede foto-video

Lampa video halogen 800W

Lampa video halogen 2x1oooW

Placa captura digitala FIREWIRE

Receiver cu inregistrare pe DVD

2 lentile de conv.

Tv-tuner ext.

Calculator multimedia 

2 Aparate foto

Alte bunuri

150

100

400

5000

Consumabile

Hartie xerox 15 topuri

3Tonere Minolta

Markere,pixuri

DVD- 300 buc

CD -400 buc

Mobilier

100 scaune

Lucrari mici

1000

1500

Scena 

Decoruri

Material textil

Servicii

Contract firma cablu(1an)

Excursie tematica

Costuri manageriale

600

Plata facturii telefonice

TOTAL RON

4000

E.1. Descrieti, daca este cazul, pe cel mult o pagina sursa/sursele contributiei comunitatii locale (10% din suma solicitata, in numerar sau in natura)

Primaria comunei Varasti se va implica cu un procent de 10% din valoarea grantului ,iar banii vor fi folositi in contractarea firmei de cablu SC RODIN SRL

In cadrul Proiectului Economia Bazata pe Cunoastere ,Primaria Varasti s-a implicat in modernizarea celor trei noduri importante ale retelei RECL:

-Centrul PAPI

-Cabinetul de informatica al Scolii cu clasele I-VIII Varasti

-Biblioteca Comunala ,,Vasile Militaru"

Primaria este dispusa sa treaca peste plafonul de 10%din valoarea grantului daca sustinerea activitatilor presupune acest lucru.

Anexam alaturat Hotararea Consiliului Local Varasti cu nr.8 din 29.03.2007.

F. INFORMATII DESPRE UNITATEA DE INVATAMANT

F.1. Descrierea unitatii de invatamant

Tipul unitatii de invatamant

Scoala cu clasele I-VIII Varasti

Numarul cadrelor didactice

Total : 21 Femei: 17 Barbati: 4

Numarul elevilor inmatriculati

Total : 222 Fete: 102 Baieti: 120

F.2. Cadre didactice si elevi care participa la proiect

Numarul cadrelor didactice participante la proiect

Total : 6 Femei: 4 Barbati: 2

Numarul elevilor participanti la proiect

Total : 60 Fete: 34 Baieti: 26

Numarul claselor participante la

proiect si tipul acestora

7 clase gimnaziale

F.3. Participari anterioare la alte programe/proiecte

X

 


DA ( in acest caz, completati tabelul de mai jos)


NU

An

Finantat de catre

Titlul proiectului

MCTI;

Banca Mondiala

Economia Bazata pe Cunoastere

G. INFORMATII DESPRE POTENTIALI PARTENERI

G.1. Institutia partenera, daca o alta unitate de invatamant este implicata in proiect

Adresa completa

Nr. de telefon/fax

Adresa posta electronica /Pagina Internet

Numele si functia persoanei de contact:

Adresa completa

Nr. de telefon/fax

Adresa posta electronica

G.2. Numele firmei/companiei, organizatiei sau institutie (se completeaza numai daca o firma/companie locala, organizatie sau institutie este partenera in proiect)

Domeniul de activitate

Adresa completa

Nr. de telefon/fax

Adresa posta electronica/Pagina de Internet

Numele si functia persoanei de contact

Adresa completa

Nr. de telefon/fax

Adresa posta electronica

ATENTIE!

Daca aveti o unitate de invatamant partenera (aceasta va completa si sectiunea F-"Informatii despre unitatea de invatamant") in intregime, pe pagina separata.

Anexati Planul de Dezvoltare a Scolii la Formularul de Aplicatie

Anexati Chestionarul de Mediu

Anexati Declaratia/Declaratiile de Parteneriat (daca este cazul)

DECLARATIE

Subsemnatul, declar pe propria raspundere ca toate informatiile din acest formular sunt corecte.

Loc:SCOALA CU CLASELE I-VIII VARASTI      Data :30.03.2007

Director

Nume, prenume:Nicolae Petre

Semnatura: Stampila institutiei:

Aviz primar      Data :30.03.2007

Nume, prenume: Preda Vasile Stampila institutiei:

DOVADA DE PRIMIRE

Se depun trei exemplare originale ale Formularului de Aplicatie la ISJ.

Dupa inregistrarea formularului de aplicatie la ISJ, aceasta pagina va fi returnata aplicantului ca dovada a depunerii proiectului. Va rugam sa completati informatiile de mai jos cu atentie.

Titlul proiectului:

Numele si adresa completa a unitatii de invatamant:SCOALA CU CLASELE I-VIII VARASTI

Numele persoanei de contact: PROF.CONSTANTIN COSMIN

Data inaintarii Formularului de Aplicatie pentru proiect: 30.03.207

REZERVAT PENTRU INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN (ISJ)

Va confirmam primirea formularului de aplicatie pentru proiect

Nr. de inregistrare si data:

Locul:     

Numele:

Semnatura:

Anexa 1: Chestionar de mediu

Acest chestionar face parte din Formularul de Aplicatie din cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Scolara.

Fiecare propunere de proiect trebuie depusa la ISJ impreuna cu un set de documente anexe, Planul de Dezvoltare Scolara si Chestionarul de Mediu. ISJ verifica Formularele de Aplicatie depuse si, daca Chestionarul de Mediu nu este completat in totalitate, va cere informatii suplimentare de la institutia aplicanta. Daca Chestionarul nu este completat si trimis in termen de zece zile de la data notificarii din partea ISJ, formularul de aplicatie este respins.

Va rugam sa raspundeti la urmatorul chestionar. Marcati casuta corespunzatoare raspunsului ("A" sau "B").

Proiectul intentioneaza sa foloseasca materiale periculoase care vor fi utilizate ca materie prima, in schema operationala, sau vor fi prelucrate ca produse? (Daca DA, descrieti modul in care vor fi depozitate, impachetate si/sau transportate).

A

DA

B

x

NU

2. Descrieti tipul deseurilor rezultate in urma derularii activitatilor proiectului, daca este cazul.

A

DA

B

x

NU

Proiectul cuprinde actiuni intreprinse impreuna de scoala si comunitate pentru a reabilita mediul local.

A

DA

B

x

NU

  1. Institutia aplicanta este situata in zone sau locuri cu o valoare ecologica unica (parcuri nationale, rezervatii naturale protejate, mlastini, plante sau animale rare sau pe cale de disparitie) sau protejate in mod oficial prin lege (daca da, descrieti).

A

DA

B

x

NU

5. Sunt implicate anumite riscuri sau conditii periculoase pentru comunitatea locala, masuri luate pentru a proteja sanatatea si siguranta in cadrul proiectului scolar? Daca da, descrieti masurile luate in vederea protejarii sanatatii si sigurantei.

A

DA

B

x

NU

6. Descrieti, pe cel mult o pagina, daca este cazul, contactele sau discutiile despre problemele de mediu ale proiectului cu oamenii care locuiesc in zona, cu oficialitatile locale, grupuri implicate in protectia mediului etc

Director

prof.Nicolae Petre

Anexa 2: Parteneri ai solicitantului implicati in proiect

Titlul proiectului: ,,Media School"

Unitatea de invatamant : Scoala cu clasele I-VIII Varasti

Localitatea : Varasti

Judet :Giurgiu

1. Descrierea partenerilor

Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie partenera in parte.

Partener 1

Denumirea oficiala completa

(numele organizatiei)

Primaria Varasti

Statut juridic

Unitate administrativa

Adresa oficiala

Comuna Varasti ; Judetul Giurgiu

Persoana de contact

Preda Vasile

Nr. telefon:

Nr. fax:

Adresa e-mail

primariavarasti@yahoo.com

Rolul si implicarea in pregatirea proiectului propus

Rolul si implicarea in implementarea proiectului propus

Participare cu 10 % din valoarea grantului

Rolul si implicarea in etapa de monitorizare si evaluare a proiectului propus

Alaturi de Scoala Varasti, Primaria va participa la toate fazele de monitorizarea si evaluare

Reprezentantii Cosiliului Local vor participa la debutul proiectului,,Media School ",dar si la faza de evaluare finala.

2. Parteneriat

Parteneriatul este o relatie cu baze reale intre doua sau mai multe organizatii, ce presupune impartirea responsabilitatilor in derularea proiectului finantat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru a asigura buna desfasurare a proiectului, Autoritatea Contractanta solicita tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semneaza contractul) sa recunoasca aceasta impartire a sarcinilor, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, stipulate mai jos:

Principiile de buna practica ale parteneriatului

Toti partenerii trebuie sa citeasca Formularul de Aplicatie si sa inteleaga care va fi rolul lor in cadrul proiectului.

Toti partenerii trebuie sa citeasca Acordul de Grant - Contractul de finantare nerambursabila si sa inteleaga care vor fi obligatiile lor contractuale in cazul acordarii finantarii nerambursabile. Partenerii autorizeaza solicitantul principal (beneficiarul grantului) sa semneze contractul cu Autoritatea Contractanta si sa-i reprezinte in toate relatiile cu Autoritatea Contractanta in contextul implementarii proiectului.

Solicitantul/beneficiarul trebuie sa se consulte in mod regulat cu partenerii sai si sa-i informeze asupra tuturor aspectelor privind evolutia proiectului.

Toti partenerii trebuie sa primeasca copii ale rapoartelor - narative si financiare - inaintate Autoritatii Contractante si sa participe in toate etapele proiectului (proiectare, implementare, monitorizare si evaluare).

Propunerile de modificari majore ale proiectului (de exemplu: activitati, parteneri, etc.) trebuie sa fie consimtite de parteneri, anterior inaintarii acestora catre Autoritatea Contractanta. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere, solicitantul trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta asupra acestui aspect in momentul inaintarii spre aprobare a propunerii de modificare.

Partenerii nu pot fi remunerati si nu pot fi contractati pentru prestarea de servicii de consultanta in cadrul proiectului.

Declaratie de parteneriat*

Am citit si aprobat continutul propunerii de proiect inaintate catre Autoritatea Contractanta. Ne angajam sa respectam principiile de buna practica ale parteneriatului.

Nume:

Preda Vasile

Organizatie:

Primaria Varasti

Functie:

Primar

Semnatura si stampila reprezentantului organizatiei:

Data si loc:

30.03.2007 / Primaria Varasti

Declaratia va fi facuta de catre solicitant si de catre fiecare partener in parte, in cazul in care exista un parteneriat. Va rugam sa pastrati formatul acestei pagini si sa completati cate un exemplar pentru fiecare organizatie semnatara. Semnatura si stampila trebuie sa fie in original.

Anexe :

Sigla Televiziunii Media School

Afis de promovare Media School
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1261
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved