Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


Sunetele limbii engleze

Gramatica+ Font mai mare | - Font mai micSunetele limbii engleze

Sunetul este o realitate care se percepe cu auzul si litera este o realitate care se percepe cu vederea.Sunetele unei limbi sunt emise de oameni cu ajutorul organelor vorbirii: limba, buzele, cerul gurii, dintii si coardele vocale. Sunetele limbii se mai numesc de aceea si sunete articulate.

Intre sunete articulate si litere exista o corespondenta: literele sunt semne grafice prin care se noteaza sunetele in scris. Fiecarui sunet ii corespunde cel putin o litera.

Sunetele limbii engleze se impart in: 1.sunete vocalice; 2.sunete consonantice; 3.sunete semivocalice.

1.Sunetele vocalice

Sunetele vocalice sunt sunete articulate, pronuntate printr-o deschidere mai larga a gurii, fara ca aerul care iese din plamani sa fie impiedicat prea mult. De asemenea, la pronuntarea sunetelor vocalice coardele vocale vibreaza.

Aceste sunete se impart in: a) vocale propriu-zise

b) diftongi

c) triftongi

Vocalele

Vocalele sunt sunetele vocalice de baza. In limba engleza vocalele sunt de doua feluri, in functie de durata pronuntarii:

-vocale scurte(a caror pronuntie este de durata mai scurta)

-vocale lungi(a caror pronuntie este de durata mai lunga)

OBSERVATE: In notatia fonetica vocalele lungi se scriu la fel cu cele scurte corespunzatoare, dar au in plus semnul ":" la dreapta lor.

Vocalele limbii engleze sunt:

[L] - "a" scurt: up, under, butter, mother

a: - "a" lung: ask, arm, fast, last, car

e - elbow, Emma, ten, set

æ - sunet specific englezesc: as, hat, flat

i - ink, in, is, big, pink, sing, silly, Billy

i: - eat, meat, be, me, beast

- "a": at, an, about, under, but, mother

- girl, hurt, Irvine

- on, off, dog, pot

- all, or, call, born, store

u - book, cook, look

u: - moon, fool, cool

Diftongi

Diftongii sunt sunete vocalice alcatuite din doua vocale propriu-zise, pronuntate intr-o singura silaba.

ai - my, sky, ice, find

au - out, about, cow

ei - may, eight, make, take, wake

e - airplane, there, chair

[i - ear, clear, fear, hear, dear

u - old, ghoust, go, show

i - oil, boy, toy

[ - door

[u - poor

Triftongi

Triftongii sunt sunete vocalice alcatuite din trei vocale de baza pronuntate intr-o singura silaba.

au - our, hour, tower, flower

[ai - iron, lion, fire

ei - player

2.Sunetele consonantice

Sunetele consonantice sunt sunete la a caror pronuntare gura este mai putin deschisa dec`t in cazul sunetelor vocalice, iar aerul care iese din plam`ni int`lneste obstacole. Ele se pronunta fie cu vibrarea coardelor vocale, fie fara ca acestea sa vibreze. Ele sunt:

a) consoane surde (la care coardele vocale nu vibreaza)

b) consoane sonore (la care coardele vocale vibreaza)

Consoane surde

api - pye, play, apple, map, lamp

ati - top, letter, butter, hat, flat, cat

aki - book, cat, car, scared, act, stick

afi - fire, five, fish, after, coffee, leaf, life

asi - see, sky, ask, set, last, bus, kiss

aq i - ,,s" cu limba intre dinti: think, toothpaste, thank

aς i - sure, cushion, fashion, trash

atςi - chair, child, chin, matches, butcher

ahi - house, hat

Consoane sonore

Aceste consoane sunt consoane la a caror pronuntare coardele vocale vibreaza.

Ele sunt:

abi - bread, boy, about, rabbit, cube

adi - doll, credit, edit, read, bed, red

agi - garden, globe, go, English, big, egg

a - i - pleasure, measure

ali - lamp, look, elbow, silly, bell

ami - mouse, may, middle, compas, come

ani - not, bandit, meaning, men

a i - sing, think, ink

ari - red, rabbit, rose, brush

avi - volume, leaves, devil, stove

azi - zero, zebra, visit, rose

a - i - ,,z" cu limba intre dinti: there

ad - i - jewel, Jack

3.Sunetele semivocalice

Sunetele semivocalice se mai numesc semivocale sau semiconsoane si se numesc astfel deoarece nu sunt nici vocale, nici consoane, ci sunete de tranzitie.

Acestea sunt: aji - yes, yellow, cute, new

awi - world, window, what, liquid, quick

Consoane suieratoare

Din grupul consoanelor surde precum si din grupul consoanelor sonore o clasa aparte o constituie cea a consoanelor suieratoare. Consoanele suieratoare sunt consoanele surde sau sonore a caror pronuntare se aseamana cu un suierat.

+uieratoare surde:    +uieratoare sonore:

aςi a - i

asi azi

aqi a - i

atς i ad - i

Regulile adjectivului

}n limba engleza, adjectivul se aseaza intotdeauna inainte de substantivul pe care il determina.

ex: big plane, nice city, big house


OBSERVA|IE: }n afara de pozitia din fata substantivului,

adjectivul mai poate fi asezat dupa verbul "to be".

ex: -my house is nice

-it isn't a big house

-it's nice and cosy

}n limba engleza adjectivul nu se acorda in gen, numar si

caz cu substantivul pe care il determina. Adjectivul are

intotdeauna aceeasi forma, adica este invariabil.

ex: a nice girl - a nice boy

nice girls - nice boys

Substantivul

Numarul substantivului:

}n limba engleza, ca si in limba rom`na, substantivele au doua numere: singular si plural.

Pluralul este de doua feluri: plural regulat si neregulat.

1.Pluralul regulat

Marea majoritate a substantivelor formeaza pluralul prin adaugarea terminatiei -s sau -es la forma de singular.

Reguli care arata c`nd se adauga terminatia -es:

a) Terminatia -es se adauga ori de c`te ori forma de singular se termina in urmatoarele grupuri de litere:

-s ex: bus-buses

-ss ex: kiss-kisses

-x ex: box-boxes

-sh     ex: bush-bushes

-(t)ch    ex: watch-watches

-(d)ge ex: bridge-bridges


OBSERVA|IE: C`nd forma de singular se termina in litera "e", la

plural se adauga numai "s" astfel inc`t sa se evite

doua litere "e" alaturate.

b) Se mai adauga terminatia -es atunci c`nd forma de singular se termina in "y" precedat de o consoana. }n acest caz, la plural "y" se transforma in "i" si se aduga -es.

ex: sky-skies

fly-flies

baby-babies

daisy-daisies

c) Terminatia -es mai apare si la forma de plural a unora dintre substantivele care se termina si in litera "o". Este vorba despre substantivele terminate in "o" care sunt de origine germanica.

ex: potato-potatoes

tomato-tomatoes


OBSERVA|IE: }n toate celelalte cazuri substantivele cu plural

regulat primesc la plural terminatia -s.

ex: girl-girls, boy-boys, car-cars, toy-toys, way-ways, dog-dogs,

cat-cats, map-maps, lamp-lamps.

2.Pluralul neregulat

}n limba engleza exista un numar relativ mic de substantive al caror plural constituie o exceptie la regula formarii pluralului prin adaugarea unei terminatii la forma de singular.

}n realitate, astfel de substantive au constituit c`ndva marea majoritate a substantivelor limbii engleze.

Odata cu exercitarea tot mai puternica a influentei limbii franceze asupra limbii engleze, pluralul in -s/-es s-a extins in dauna pluralului format prin alte mijloace si care isi avea originea in limba germana.

Substantivele al caror plural este neregulat sunt:

man-men

woman-women

foot-feet

tooth-teeth

goose-geese

child-children

ox-oxen

mouse-mice

louse-lice

die-dice

}n afara de acestea mai exista c`teva substantive care au aceeasi forma pentru singular si plural:

sheep-sheep

deer-deer

fish-fish

trout-trout

series-series

Felurile propozitiilor si construirea lor in engleza

Dupa scopul comunicarii(intentia vorbitorului) propozitiile

pot fi:

1.enuntiative: propozitii prin care vorbitorul face o comunicare, o

constatare, isi exprima o parere etc.

2.interogative: propozitii prin care vorbitorul se intereseaza de

ceva, cere o lamurire, intreaba ceva etc.

3.exclamative: propozitii prin care vorbitorul exprima, pe l`nga

informatia propriu-zisa, si atitudinea sa(starea sa

sufleteasca) fata de informatia respectiva.

Dupa un alt criteriu, cel al sensului in care merge comunicarea, propozitiile se impart in:

a)    propozitii afirmative

b)    propozitii negative


OBSERVA|IE: Fiecare dintre cele trei tipuri de propozitii

numerotate mai sus cu 1, 2 si 3 pot sa fie at`t

afirmative c`t si negative.

Construirea propozitiilor enuntiative-afirmative

Propozitiile enuntiative-afirmative au urmatoarea structura:

1.subiectul

2.verbul predicativ la forma de infinitiv scurt

3.restul cuvintelor

ex: I like to fly.

You like to play.

He likes to sleep.


OBSERVA|IE: La persoana a treia singular verbul primeste

terminatia -s sau -es. Cazurile c`nd se adauga -es

sunt aceleasi cu cele de la pluralul regulat.

ex: She plays football.

He studies Enlish.

Construirea propozitiilor enuntiative-negative

Structura acestor propozitii este:

1.subiectul

2.verbul auxiliar ,,do"

3.negatia ,,not"

4.verbul de conjugat la infinitiv scurt

5.restul cuvintelor

ex: I do not like to fly.

You do not like to play.

He does not like to sleep.


OBSERVA|IE: La persoana a treia singular terminatia care

marcheaza persoana si numarul o primeste

auxiliarul ,,do" care capata forma ,,does".

Forma ,,do not" se poate contrage in ,,don't", iar

forma ,,does not" in ,,doesn't".

ex: I don't like to fly.

You don't like to play.

He doesn't like to sleep.

Construirea propozitiilor interogative-afirmative

Structura lor este:

1.verbul auxiliar ,,do" cu forma ,,does" la persoana a 3-a, singular

2.subiectul

3.verbul de conjugat la infinitiv scurt

4.restul cuvintelor

ex: Do you like to fly?

Does she like your name?

Where do you live?

Are you O.K.?

Construirea propozitiilor interogative-negative

Structura propozitiilor este:

1.verbul auxiliar ,,do"

2.subiectul

3.negatia ,,not"

4.verbul de conjugat la infinitiv scurt

5.restul cuvintelor

ex: Do you not like to fly?

Does she not like your name?

Are you not O.K.?


OBSERVA|IE: }n cazul folosirii formelor contrase "don't" si

"doesn't" , structura este urmatoarea:

1. "don't" sau "doesn't" in functie de persoana si numar

2. subiectul

3. verbul de conjugat la infinitiv scurt

4. restul cuvintelor

ex: Don't you like to fly?

Doesn't she like your name?

Don't you live in London?

Don't you feel well?

Raspunsul la intrebari

La intrebarile la care se poate raspunde cu "da" sau cu "nu" raspunsul poate fi complet sau scurt.

Raspunsul complet inseamna transformarea prop. interogative in una enuntiativa, folosindu-se deci, de toate cuvintele din prop. interogativa

ex: -Do you like music? Yes, I like music.

-Does she like to go to the cinema when she is not busy?

Yes, she likes to go to the cinema when she is not busy.

Raspunsul scurt presupune deasemenea construirea unei propozitii enuntiative. De data aceasta, insa, nu se mai folosesc toate cuvintele din propozitia interogativa, ci doar subiectul si verbul auxiliar "do"(sau "to be" etc.). Daca raspunsul este negativ se folosesc deobicei formele negative contrase.

ex: -Do you pilot a big plane? -Is she a beautiful girl?

No, I don't. No, she isn't.


OBSERVA|IE: Daca raspunsul este afirmativ, propozitia

enuntiativa se construieste cu auxiliarul "do"

("to be" etc.).

ex: -Do you like music? Yes, I do.

-Are you a pilot? Yes, I am.

-Do you live here? Yes, I do.

Articolul

Definitie: Articolul este partea de vorbire flexibila care insoteste

substantive si arata daca un substantiv denumeste un

element cunoscut vorbitorilor sau un element nou in

cadrul conversatiei.

Felul articolului:-hotar`t

-nehotar`t

Articolul nehotar`t

Articolul nehotar`t se aseaza intotdeauna inaintea cuv`ntului pe care il insoteste. El are doua forme:

"a"a i: inaintea cuvintelor care incep cu un sunet consonantic

sau semivocalic.

ex: a book, a pen, a window, a yellow car

2. "an"a ni: inaintea cuvintelor cu un sunet vocalic.

ex: an apple, an egg, an eye, an hour

Cazuri in care se foloseste articolul nehotar`t

}nsoteste substantive care exprima un element nou in cadrul

conversatiei.

ex: Mike sees a plane in the sky.

}nsoteste substantive care denumesc profesia, ocupatia sau

calitatea unei persoane.

ex: Mike is a pilot.

Sue is a student.

}nsoteste substantive care sunt folosite in sens general.

ex: A plane is very fast, a bicycle is slow.

}n unele expresii.

ex: in a whisper

in a hurry

Articolul hotar`t

Definitie: Articolul hotar`t este articolul care se foloseste atunci

c`nd vorbitorii cunosc despre ce e vorba.

- Articolul hotar`t se aseaza in limba engleza intotdeauna inaintea

cuv`ntului pe care il determina. El se pronunta a    i, atunci c`nd

cuv`ntul care urmeaza incepe cu un sunet vocalic.

ex: the apple

the eye

the hour

- El se mai pronunta a i, atunci c`nd cuv`ntul care urmeaza

incepe cu o consoana sau cu o semivocala.

ex: the boy

the cinema

the window

Cazuri in care se foloseste articolul hotar`t

}nsoteste un substantiv care reprezinta un element cunoscut

vorbitorilor.

ex: Mike pilots a plane. The plane is big.

}naintea substantivelor proprii, nume de familii pentru a

desemna intreaga familie.

ex: the Browns - familia Brown

the Jacksons - familia Jackson

the Clintons - familia Clinton

}nainte substantivelor proprii care denumesc munti sau dealuri.

ex: the Alps

the Rocky Mountains

}naintea substantivelor proprii, nume de ape curgatoare.

ex: the Danub

the Thames

the Missisippi

}naintea substantivelor proprii, nume de mari si oceane.

ex: the Atlantic Ocean

the Indian Ocean

the Black Sea

}naintea substantivelor folosite cu sens general.

ex: The cat is an animal.

}naintea substantivelor proprii, nume de ziare, reviste sau alte

publicatii periodice.

ex: the Times

the Washington Post

}naintea substantivelor proprii, nume de institutii.

ex: the British Museum

the Science Museum

the Opera

Se asaza intre prepozitie si substantiv.

ex: on the table

in the sky

under the bed

Exceptii: at home, to school, in school, in hospital, in church

10. }naintea substantivelor proprii, nume de tari atunci c`nd   

numele tarii este alcatuit din doua sau mai multe cuvinte.

ex: The United States of America, the Czech Republic

Exceptie: Great Britain

}naintea substantivelor proprii, nume de ambarcatiuni.

ex: the Titanic

}naintea numeralelor ordinale.

ex: the first

}naintea substantivelor care denumesc obiecte unicate.

ex: the sun

the moon

the earth

the univers

}naintea adjectivelor la gradul superlativ relativ.

ex: the best

}naintea oricarui substantiv cu determinare precisa.

ex: This is not the John I know.

Cazuri in care nu se foloseste articolul hotar`t

}naintea substantivelor care denumesc persoane.

ex: Mary, Bill, Jack, John

}naintea substantivelor proprii, nume de continente.

ex: Asia, Europe, Africa, Australia

Exceptie: the Arctic

}naintea substantivelor proprii, nume de localitati.

ex: Bucharest, London, Athens, Warsaw

Exceptie: the Hague

}naintea substantivelor care denumesc mesele zilei.

ex: breakfast, lunch, dinner, supper

}naintea substantivelor care denumesc zilele saptam`nii.

ex: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,

Friday, Saturday

}naintea substantivelor care denumesc stiinte, obiecte de studiu, materii de invatam`nt.

ex: Mathematics, Physics, Chemistry

}naintea substantivelor care denumesc lunile anului.

ex: August, September, October

}naintea substantivelor care denumesc alimente.

ex: cheese, coffee, bacon, sugar

}naintea substantivelor care denumesc substante, materii

prime, materiale.

ex: gold, silver, bronze

10.}naintea substantivelor care denumesc jocuri.

ex: Monopoly, chess, football

11. }naintea unor substantive folosite la plural pentru a exprima

ideea de "in general", de clasa de obiecte.

ex: Children love sweets.

Flowers are nice.

Cars are very popular.

12. }naintea substantivelor care denumesc tari, c`nd numele tarii

este format dintr-un singur cuv`nt.

ex: England, France, Portugal, Italy

Exceptii: Great Britain, the Netherlands

13. }naintea substantivelor care denumesc tinuturi geografice.

ex: Kent, Transylvania

14. }naintea substantivelor care denumesc lacuri; se pot ivi

urmatoarele situatii:

a)    numele lacului este alcatuit dintr-un singur cuv`nt; nu se articuleaza.

ex: Ontario

b)    numele lacului este alcatuit din mai multe cuvinte, din care ultimul este "lake".

ex: The Salty Lake

c)    numele lacului este alcatuit din mai multe cuvinte din care primul este "lake".

ex: Lake St. John

Timpul prezent perfect

(Present Perfect)

Timpuril perfecte sunt folosite in engleza pentru a exprima ideea ca actiunea verbului este incheiata.

Toate timpurile perfecte se construiesc cu verbul auxiliar "to have". Prezentul perfect se construieste cu auxiliarul "have" la prezent, urmat de participiul trecut al verbului notional. (Participiul trecut in cazul verbelor neregulate este cea de-a treia forma din cele de baza.)

ex: Sue has caught a cold.

I have borrowed this book.

Prezentul perfect se foloseste pentru a exprima o actiune care a inceput in trecut si s-a terminat cu putin timp inainte de

momentul vorbirii.

ex: Mike has just come.

Prezentul perfect se foloseste si pentru a exprima o actiune

inceputa in trecut, terminata in trecut, dar care are urmari in

prezent.

ex: Sue has caught a cold.

Clasificarea verbelor

Clasificarea verbelor se poate face in functie de doua diferite criterii:

Criteriul modului - in care flexioneaza (daca isi schimba

forma in mod asemanator sau nu).

Verbele regulate sunt cu mult mai numeroase dec`t cele

neregulate. Ele au ca trasatura comuna faptul ca formeaza

trecutul si participiul trecut prin adaugarea terminatiei -ed la

forma de infinitiv. Exemple de verbe regulate:

  Infinitiv Past Tense Past participle

to finish finished finished

to ask asked asked

to borrow borrowed borrowed

to play played played

Verbele neregulate sunt mai putin numeroase. Ele formeaza Past Tense si Past Participle prin alte mijloace dec`t prin adaugarea terminatiei -ed. Aceste forme sunt fie diferite de infinitiv, dar identice intre ele; fie diferite de infinitiv si diferite si intre ele; fie diferite intre ele iar una identica cu infinitivul. Exemple de verbe neregulate:

Infinitiv    Past Tense Past Participle

to have had had

to catch caught caught

to write wrote written

to go went gone

to set set set

to run ran run

to put put put

Criteriul utilizarii - verbele se impart in verbe notionale

si verbe auxiliare.

Verbele notionale sunt marea majoritate a verbelor. Ele sunt

utilizate pentru a comunica ideea de actiune.

ex: to write, to finish, to go, to take, to understand

Verbele auxiliare sunt mult mai putine la numar. Ele nu se

folosesc pentru a comunica ideea de actiune, ci pentru a furniza

informatii in legatura cu modul, timpul, persoana si numarul unei

actiuni exprimate de un verb notional.

ex: to have, to be, to do. Pe l`nga acestea mai sunt folosite ca

verbe auxiliare si unele dintre verbele modale: shall, should,

will, would.


OBSERVA|IE: Toate verbele auxiliare pot fi folosite si ca

verbe notionale.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2914
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved