Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


Paradigme ale gandirii sociologice - grila

Sociologie

+ Font mai mare | - Font mai micParadigme ale gandirii sociologice - grila

 1. Ce este o paradigma sociologica?
  1. O teorie
  2. Un model de cunoastere
  3. Un algoritm


 1. O paradigma sociologica are o valoare explicativa de tip:
  1. Universal
  2. Contextual
  3. Comunitar
 1. Termenul de paradigma a fost introdus in stiinta de:
  1. Auguste Comte
  2. Emile Durkheim
  3. Thomas Morus
  4. Max Weber
  5. Thomas Kuhn
 1. Structura analitica a unei paradigme presupune:
  1. Un algoritm, o ipoteza si o teza
  2. O opinie, o idee si o metoda
  3. Un sistem notional, o schema explicativ-interpretativa
  4. Principii metodologice, un sistem de notiuni, serii teoretice si o schema explicativ-interpretativa
 1. Notiunile specifice unei paradigme au un caracter:
  1. Absurd sau corect
  2. Endogen sau alogen
  3. Confuz sau concret
 1. Caracterul endogen al unei notiuni se refera la:
  1. Faptul ca este imprumutata din alta stiinte
  2. Faptul ca este nespecifica si inexacta
  3. Specifica stiintei in care a fost dezvoltata
 1. Ce este contextul explicativ-interpretativ?
  1. Reteaua formata de relatiile dintre notiuni
  2. Explicatia
  3. Teoria
  4. Ipoteza
 1. Care este functia schemelor explicativ-interpretative?
  1. De a formula teorii
  2. De a reduce idealul la concret
  3. De a interconecta ipotezele teoretice la realitatea concreta
 1. Principiile metodologice ale unei paradigme reprezinta:
  1. Metodologia cercetarii
  2. Tehnici de cercetare
  3. Scheme operationale
  4. Limitele teoretice si practice ale unei metodologii
 1. Explicatia sociologica se situeaza intr-o viziune:
  1. Materialist-stiintifica
  2. Concret-moralizatoare
  3. Ideal tipica
  4. Determinst-empirica
 1. Sociologia comprehensiva presupune o viziune:
  1. Metafizic-comprehensiva
  2. Nomotetic-descriptiva
  3. Relativist-subiectiva
  4. Rational-Simbolica
 1. In perspectiva sociologiei explicative natura societatii este:
  1. Informala
  2. Obiectiva
  3. Speculativa
  4. Subiectiva
 1. Analiza cognitiva presupune:
  1. Reunirea elementelor disparate ale societatii
  2. Identificarea elementelor care alcatuiesc realitatea sociala si a relatiilor dintre ele
  3. Separarea datelor semnificative de cele abstracte
 1. Societatea are, conform sociologiei explicative, in raport cu actorul social un caracter:
  1. Amorf
  2. Complex
  3. Determinist
  4. Incongruent
 1. In viziunea lui Auguste Comte pozitivismul sociologic se refera la:
  1. Caracterul special al sociologiei in raport cu celelalte stiinte
  2. Sociologie ca factor al progresului social
  3. Caracterul stiintific al sociologiei
 1. In randul paradigmelor sociologice de tip explicativ sunt:
  1. Explicatia sociologica, behaviorismul, consensualismul
  2. Evolutionismul, functionalismul biologic, sistemismul
  3. Structuralismul, evolutionismul, functionalismul, paradigma structural-sistemica
  4. Paradigma structural-sistemica, structuralismul, evolutionismul
 1. Conform sociologiei explicative societatea este:
  1. Dotata cu mecanisme de autoreglare, coeziva si consensuala, integrativa si generatoare de inegalitati sociale
  2. Dotata cu mecanisme de autoreglare, coeziva si consecventa, interesata si generatoare de inegalitati sociale
  3. Dotata cu mecanisme de autoreglare, completa si coerenta, teleologica si limitata
 1. Coezivitatea exprima:
  1. Caracterul relativist al societatii
  2. Omogenitatea sociala
  3. Complexitatea societatii
  4. Solidaritatea sociala
 1. Inegalitatile sociale sunt expresia:
  1. Dezordinii sociale
  2. Anomiei
  3. Regulilor morale
  4. Solidaritatii sociale
  5. Stratificarii sociale
 1. Care sunt functiile sociale ale sistemului normativ:
  1. Asigura schimbarea si progresul social
  2. Asigura ordinea si integrarea sociala
  3. Asigura ordinea si schimbarea sociala
  4. Asigura progresul si anomia sociala
 1. Imaginea omului in sociologia explicativa ete cea a lui:
  1. Hommo faber
  2. Hommo religiosus
  3. Hommo economicus
  4. Hommo sapiens


 1. Ratiunea este:
  1. O facultate a fizicului omenesc
  2. Un epifenomen
  3. Un idel-tip
  4. Facultatea de cunoastere a omului
 1. Scopurile care fac obiectul actiunii omului rational din sociologia explicativa sunt:
  1. Propuse social
  2. Elaborate individual
  3. Respectabile
  4. Concrete
 1. Omul are un statut ontologic in:
  1. Sociologia explicativa
  2. Sociologia comprehensiva
 1. Natura societatii in sociologia comprehensiva este de tip:
  1. Material
  2. Concret
  3. Subiectiv
  4. Ideal
 1. Imaginea societatii in sociologia comprehensiva este:
  1. Un camp de semnificatii impartasite pe fondul antagonismelor sociale
  2. Un camp de semnificatii generat de inegalitatile sociale
 1. O actiune logic rationala presupune:
  1. Acordul dintre subiect si predicat
  2. Acordul dintre doi sau mai multi actori sociali
  3. Acordul dintre scopurile constient propuse si actiunea prin care acestea sunt urmarite
 1. Rationalizarea, in sociologia comprehensiva, presupune
  1. Economisire
  2. Acordul dintre scopuri si actiuni
  3. Restrangerea consumului
  4. Filtrarea subiectiva a scopurilor si actiunilor
 1. Paradigmele sociologiei comprehensive sunt:
  1. Sociologia actiunii si interactiunii sociale
  2. Sociologia comprehensiva a lui Max Weber
  3. Interactionismul simbolic
  4. Behaviorismul
 1. Paradigma conflictualista este de tip:
  1. Explicativ
  2. Comprehensiv
  3. La limita dintre sociologia comprehensiva si sociologia explicativa
 1. Societatea in sistemul teoretic marxist are un caracter:
  1. Imoral
  2. Sistemic
  3. Formal
  4. Informal
 1. Activitatea sociala fundamentala in sociologia marxista este:
  1. Loisir-ul
  2. Sportul
  3. Activitatea de productie
  4. Lectura
 1. Raportul dintre infrastructura economica si suprastructura este de:
  1. Reciprocitate
  2. Inegalitate
  3. Echilibru
  4. Determinare
 1. Conform paradigmei conflictualiste omul este:
  1. Rational si perfectibil
  2. Irational si imprevizibil
  3. Creator si cooperativ
  4. Moral si in stare de veghe
 1. Care sunt cauzele identificate de Aristotel ca factori in producerea unui fenomen:
  1. Cauza formala si cauza eficienta
  2. Cauza informala si cauza eficace
  3. Cauza materiala si cauza finala
  4. Cauza subiectiva si cauza partiala
 1. In ce consta problema inductiei asa cum o precizeaza D. Hume?
  1. Infirmarea modelului cauzal
  2. Dificultatea generalizarii unui model cauzal
  3. Neproducerea cauzei prin efect
  4. Neproducerea efectului prin cauza
 1. Modelul cauzal este specific:
  1. Sociologiei explicative
  2. Sociologiei comprehensive
  3. Relativismului sociologic
 1. Functia principala a enuntului cauzal este:
  1. Predictiva
  2. Predicativa
  3. Coercitiva
  4. Determinativa
 1. Functia euristica a modelului explicativ se refera la:
  1. Elaborarea de modele explicative
  2. Strategii algoritmice de rezolvare a unei probleme
  3. Formularea de ipoteze teoretice
  4. Observarea realitatii
 1. Independenta teoretica se refera la:
  1. Stabilirea ipotezei teoretice
  2. Stabilirea variabilei dependente
  3. Stabilirea contextului
  4. Stabilirea variabilei independente
 1. Riscul de a fi corect din ratiuni false se refera la:
  1. Enuntul cauzal si modelul explicativ sunt false
  2. Enuntul cauzal este fals dar modelul explicativ este corect
  3. Enuntul cauzal este adevarat dar modelul explicativ este fals
  4. Enuntul cauzal si modelul explicativ sunt adevarate
 1. Factorii contextuali actioneaza:
  1. Direct asupra variabilei efect
  2. Asupra variabilei endogene
  3. Asupra variabilei efect prin intermediul factorului determinant
  4. Asupra contextului


 1. Care sunt functiile factorilor contextuali?
  1. Inhibitor in producerea variabilei efect
  2. Facilitator in producerea variabilei efect
  3. Inhibitor in producerea variabilei cauza
  4. Facilitator in producerea variabilei cauza
 1. Un lant cauzal canonic presupune:
  1. Relatia simpla dintre variabila cauzala si variabila efect
  2. Relatia mediata dintre variabilele contextuale si variabila efect
  3. Serii de variabile intermediare de tip cauza-efect intre factorul determinant si variabila efect finala
 1. O teorie abstracta poate fi formulata sub forma de:
  1. Ipoteza
  2. Lege
  3. Opinie
  4. Argument
 1. Variabilele pragmatice sunt:
  1. Strategii de elaborare a variabilei cauzale
  2. Strategii de actiune prin care se controleaza producerea variabilei efect
  3. Strategii de producere a variabilelor contextuale
 1. Teoria abstracta generala are:
  1. Valabilitate limitata la contextul in raport cu care a fost elaborata
  2. Valabilitate relativa in raportul cu contextul in care a fost elaborata
  3. Valabilitate limitata la contexte asemanatoare
  4. Valabilitate universala indiferent de context
 1. Variabila endogena este:
  1. Omogena
  2. Abstracta
  3. Eterogena
  4. Concreta
  5. Nemijlocita
 1. Principiul care sta la baza teoriei evolutioniste a lui H. Spencer este de natura:
  1. Abstracta
  2. Materiala
  3. Transcendentala
  4. Ideala
 1. Legile evolutiei in teoria evolutionista a lui H. Spencer sunt:
  1. Legea persistentei fortei si legea continuitatii miscarii
  2. Legea conservarii materiei si legea persistentei fortei
  3. Legea miscarii de revolutie si a schimbarii sociale
  4. Legea diviziunii sociale a muncii si legea persistentei istorice
 1. Procesul prin care se asigura progresul societatii la W.W. Rostow este:
  1. Consumul de masa
  2. Investirea capitalului economic
  3. Economisirea
  4. Reducerea consumului la strictul necesar
 1. Cele unitatile generice ale speciei din teoria sociologica comteiana sunt:
  1. Starea militara si starea industriala
  2. Starea de tranzitie, a decolarii economice si a consumului de masa
  3. Starea teologica si cea metafizica
  4. Starea traditionala si starea industriala
  5. Starea metafizica si starea pozitiva
 1. Care este cadrul de referinta al analizei functionale?
  1. Sistemul social
  2. Contextul teoretic
  3. Relatia cauzala
  4. Factorii pragmatici
 1. In analiza functionala conceptul de finalitate exprima:
  1. Scopurile partiale ale sistemului
  2. Orientarea activa a sistemului in vederea satisfacerii cerintelor sale functionale
  3. Orientarea activa a sistemului in vederea satisfacerii cerintelor functionale a substructurilor
  4. Schimbarea sociala in conformitate cu scopurile elementelor functionale ale sistemului
 1. Functiile unui element intr-un sistem pot fi:
  1. Functii pozitive sau negative
  2. Neutre
  3. Abstracte sau concrete
  4. Ideale
 1. Posibilul actional consta in:
  1. Posibilitati uman-individuale de actiune si posibilitati uman-colective de actiune
  2. Posibilitati general-abstracte de actiune si posibilitati material concrete de actiune
  3. Instrumente materiale si social-institutionale de a actiona si cunostinte
  4. Instrumente teoretice si individual-concrete de a actiona si capital
 1. Delimtarea functionala presupune:
  1. Diviziunea functionala a unui sistem
  2. Identificarea functiilor partiale ale sistemului
  3. Identificarea sistemului pornind de la functia sa generala
  4. Repartitia sarcinilor partiale ale elementelor sistemului
 1. Structura reprezinta:
  1. Un ansamblu gregar de elemente
  2. Totalitatea relatiilor de interdependenta ordonata dintre elementele unui sistem
  3. Un ghem de functii necoordonate
  4. O lege de transformare a unui sistem
 1. Principiul conexiunii universale presupune:
  1. Interdependenta dintre fenomene
  2. Valabilitatea universala a unui context social
  3. Interactiunea multipla dintre sistemele teoretice
  4. Interactiunea multipla dintre fenomene
 1. Factorii structurali sunt:
  1. Abstracti si inoperabili din punct de vedere practic
  2. Un parametru fundamental al unei societati
  3. Un principiu activ al organizarii si dinamicii sociale
  4. Un principiu activ al anomiei sociale
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1082
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved