Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

1. Asigurarile sociale - Notiune

Asigurarile sociale pot fi definite ca un mijloc de realizare a protectiei cetatenilor impotriva unor riscuri sociale, prin constituirea unor fonduri banesti din contributii ale subiectelor de drept interesate si repartizarea acestor fonduri asiguratilor in momentul intervenirii riscului.

Fondurile de asigurari sociale din domeniul public se constituie prin contributii obligatorii prelevate de la angajatori si angajati, element care accentueaza caracterul social al asigurarilor, astfel ca riscurile nu sunt suportate doar de angajat, ci si de colectivitate, care preia sarcina asigurarii materiale. De asemenea,  uneori protectia vizeaza si alte persoane decat pe cele afectate de evenimentul asigurat (de exemplu, urmasii celui decedat). In fine, cuantumul indemnizatiilor primite de asigurat depinde de unele conditii (contributia la fondul comun pe o perioada minima, participarea la anumite programe etc.).

Asigurarile sociale trebuie distinse de o alta componenta a securitatii sociale, anume de asistenta sociala

Asistenta sociala reprezinta „ansamblul de institutii, programe, masuri, activitati profesionalizate de protejare a unor persoane, grupuri, comunitati cu probleme sociale, aflate temporar in dificultate, in criza, si deci vulnerabile”, si se deosebeste de asigurarile sociale. Astfel:

- asigurarile sociale functioneaza pe principiul punerii in comun a riscurilor (fiecare asigurat varsa o contributie si are dreptul la o indemnizatie), in timp ce asistenta sociala este finantata pe principiul solidaritatii nationale (din fondurile publice se acorda alocatii si ajutoare pentru camine de batrani, copii, orfani, invalizi, vaduve de razboi etc., in general pentru cei aflati in nevoie).

- asigurarile sociale acopera o categorie determinata de riscuri sociale, in vreme ce asistenta sociala are o arie de cuprindere mult mai vasta, derivata din notiunea de nevoie.

- de asigurari sociale beneficiaza doar persoanele asigurate (in sistemul public sau intr-un sistem privat), in timp ce asistenta sociala are vocatie de universalitate, pentru ca din momentul in care starea de nevoie este dovedita, de asistenta sociala beneficiaza toti cei defavorizati.

2. Bugetul asigurarilor sociale de stat

Sistemul asigurarilor sociale de stat din Romania (bugetul asigurarilor sociale) cuprinde veniturile sistemului public de asigurari sociale si modalitatile de constituire a acestora, precum si cheltuielile preconizate a fi realizate din fondurile banesti astfel prelevate.

Incepand cu 1 ianuarie 2005, in Romania functioneaza un sistem de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale. Acesta este un sistem de asigurari particular in cadrul sistemului de asigurari sociale, avand venituri proprii si o destinatie precisa a cheltuielilor.

In tara noastra exista si sisteme de asigurari sociale care nu sunt integrate sistemului public de asigurari sociale. Asemenea sisteme sunt organizate la nivelul unor asociatii profesionale, cum ar fi, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania care a organizat propriul sistem de asigurari sociale pentru avocati; avocatii sunt asigurati obligatoriu in sistemul coordonat de Casa de Asigurari a Avocatilor si datoreaza contributii pentru asigurarile sociale.

Potrivit art.11 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii, elaborarea proiectului anual al bugetului asigurarilor sociale de stat se face de catre Guvern, pe baza propunerilor Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS). La elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat se aplica aceleasi reguli ca si la elaborarea bugetului de stat.

Veniturile oricarui sistem public de asigurari sociale se constituie in principal din contributiile angajatorilor si angajatilor, numite contributii sociale obligatorii. Notiunea de „contributii sociale obligatorii” include, conform Codului fiscal, „orice contributii care trebuie platite, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sanatate sau asigurari sociale”.

Resursele sistemului asigurarilor sociale de stat din Romania se constituie in principal din doua surse: contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale. Alte venituri ale sistemului asigurarilor sociale de stat provin din contributii partiale ale salariatilor si pensionarilor pentru obtinerea biletelor de tratament, din dobanzi si penalitati de intarziere, din alte surse. Cuantumul acestora este insa nesemnificativ prin raportare la cuantumul contributiilor sociale.

In literatura noastra juridica a fost subliniata natura juridica de obligatie financiar-bugetara a contributiei pentru asigurari sociale de stat, deoarece contributia este instituita in scop public, reprezentand principalul procedeu de formare a fondurilor banestii din care se achita indemnizatiile, ajutoarele si pensiile pentru persoanele care isi pierd capacitatea de munca; totodata aceasta este reglementata in mod asemanator cu alte obligatii fiscale, iar neplata integrala si la termenele legale ale acestei contributii atrage atat aplicarea majorarilor de intarziere prevazuta pentru toate veniturile bugetare, cat si executarea silita a platilor neefectuate benevol, indiferent de calitatea subiectelor de drept debitoare.

Contributia pentru asigurari sociale de stat este compusa dintr-o contributie individuala a persoanelor fizice angajate si o contributie a persoanelor fizice sau juridice angajatoare. Determinarea contributiilor se face dupa cum urmeaza:a) Contributia individuala pentru asigurari sociale se datoreaza de catre unele categorii de persoane fizice asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

- persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici (art.5 alin.1 pct.I din Legea nr.19/2000);

- persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I (art.5 alin.1 pct.II din Legea nr.19/2000).

Potrivit art.21 din Legea nr.19/2000, contributia individuala se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul constituite din salariul individual lunar brut (sau veniturile brute asimilate salariului). Baza de calcul nu poate depasi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut.

Nivelul contributiei individuale pentru asigurari sociale este stabilit anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Pentru anul 2005, potrivit art.26 alin.2 din Legea nr.512/2004, cota contributiei individuale este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.

b) Contributia de asigurari sociale a angajatorilor este datorata fie de persoanele fizice sau juridice care au aceasta calitate, fie de persoanele juridice asimilate angajatorilor (autoritati executive, legislative sau judecatoresti si cooperative mestesugaresti).

Baza de calcul pentru determinarea contributiei angajatorilor o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II din lege. Aceasta baza este si ea plafonata la nivelul produsului dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute.

Asupra acestei baze de calcul se aplica o cota procentuala determinata ca diferenta dintre cotele diferentiate stabilite in functie de conditiile de munca ci cota individuala de contributie de 9,5% Pentru anul 2005, potrivit art. 26 alin.1 din Legea nr. 512/2004,   modificat de Ordonanta de urgenta nr.139/2004, cotele diferentiate au fost stabilite astfel:

pentru conditii normale de munca – 31,5%;

pentru conditii deosebite de munca – 36,5%;

pentru conditii speciale de munca – 41,5%[1].

Asadar, contributia angajatorilor la asigurarile sociale este de 22%, 27% si respectiv 32% din fondul total de salarii brute lunare.

c) Exista si anumite reguli speciale, pentru alte categorii de persoane care au calitatea de asigurati in sistemul de asigurari sociale de stat.

Astfel, pentru someri contributia pentru asigurari sociale se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca (art.21 alin.5 din Legea nr.19/2000). Calitatea de contribuabil o are in acest caz Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Pentru alte categorii de persoane care au calitatea de asigurati obligatoriu, contributia pentru asigurari sociale se suporta integral de catre acestia, in functie de conditiile de munca in care isi desfasoara activitatea (art.21 alin.5 din Legea nr.19/2000). Sunt incluse in aceasta categorie fie persoane fizice care nu au calitatea de angajati ai unei persoane fizice sau juridice (de pilda, membrii unei asociatii familiale, persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente, asociatul unei societati comerciale etc.), fie persoane care nu sunt asigurate in alte sisteme de asigurari sociale si incheie un contract de asigurare, indiferent daca acestea realizeaza sau nu venituri.

In conditiile actuale, in temeiul Legii nr. 346/2002, contributia pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale este datorata si determinata dupa cum urmeaza:

a) Contributia este datorata de angajatori pentru persoanele fizice angajate si totodata pentru ucenici, elevi si studenti, pe toata durata efectuarii practicii profesionale, respectiv de alte persoane care incheie contract individual de asigurare. Pentru someri, contributia se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii.

b) Cuantumul contributiei pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale este:

- pentru angajatori, intre 0,5 si 4% din fondul total de salarii brute lunare, in functie de riscul de accidentare si de imbolnavire profesionala din fiecare sector de activitate;

- pentru categoriile de persoane care incheie contract individual de asigurare, 1% din venitul lunar asigurat, fara ca acesta sa poata fi mai mic decat salariul minim brut pe tara;

- pentru someri, 1% din cuantumul drepturilor acordate pe perioada participarii la cursuri.

Cheltuielile care se efectueaza din bugetul asigurarilor sociale de stat pot avea urmatorele destinatii:- indemnizatii pentru plata concediilor pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani.

- indemnizatii pentru concedii de maternitate;

- plata diferitelor categorii de pensii de asigurari sociale (pensii pentru limita de varsta, pensii anticipate, pensii anticipate partiale, pensii de invaliditate, pensii de urmas);

- indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca din cauza de boala obisnuita sau accident in afara muncii; etc.

3. Bugetul asigurarilor pentru somaj

Asigurarile pentru somaj se regasesc in cadrul asigurarilor sociale. Asigurarile pentru somaj sunt reglementate de lege in vederea realizarii si implementarii strategiilor si politicii elaborate in domeniul protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.

Veniturile necesare functionarii sistemului public de asigurari pentru somaj si cheltuielile care trebuiesc sustinute in acest domeniu sunt prevazute in bugetul asigurarilor pentru somaj. Bugetul asigurarilor pentru somaj este cuprins in bugetul asigurarilor sociale de stat si se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj este intocmit anual de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj sunt constituite in principal din contributii ale angajatorilor, contributii individuale si contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj. Asadar, contributia angajatorilor pentru asigurari de somaj este stabilita pentru anul 2005, la nivelul a 3% din fondul total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, iar contributia individuala este stabilita la nivelul de 1% din salariul de baza brut lunar pentru anumite categorii de asigurati; alte categorii de persoane, care nu sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii, pot incheia un contract de asigurare pentru somaj. In baza unui astfel de contract, ei datoreaza o contributie de asigurare pentru somaj in cuantum de 4%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj).

Cat priveste cheltuielile din bugetul asigurarilor pentru somaj, ele sunt destinate in principal pentru:

- plata indemnizatiilor pentru somaj;

- plata indemnizatiilor de somaj pentru absolventi;

-plati pentru stimularea angajatorilor care incadreaza absolventi;

- plati compensatorii;

- plati pentru stimularea mobilitatii fortei de munca;

- plati pentru stimularea angajatorilor care incadreaza someri apartinand unor categorii defavorizate; etc.

4. Sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Sistemul asigurarilor sociale de sanatate se afla in stransa legatura cu bugetul asigurarilor sociale de stat (desi nu face parte din acesta din urma) si are o importanta majora in ceea ce priveste respectarea dreptului la viata a cetateanului. 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate administreaza Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate care este destinat platii serviciilor medicale, a medicamentelor si altor materiale sanitare de care beneficiaza persoanele asigurate in sistemul public de asigurari sociale de sanatate.

Bugetul acestui Fond este elaborat de catre Ministerul Sanatatii, constituid anexa la bugetul de stat.

Principala sursa de venituri a Fondului o constituie contributiile platite de asigurati. Astfel, persoanele fizice asigurate datoreaza o contributie lunara de 6,5% care se aplica asupra veniturilor din salarii, veniturilor din activitati independente, veniturilor din agricultura si silvicultura, indemnizatiilor de somaj si alocatiilor de sprijin si asupra veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate anterior.

Totodata, persoanele fizice sau juridice angajatoare, datoreaza o contributie de asigurari sociale de sanatate lunara, in cuantum de 7% din fondul de salarii realizat .

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 748
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site