Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Financiar - Lista documente si mod de salvare

finante+ Font mai mare | - Font mai micFinanciar

Lista documente si mod de salvare

Cuprins:

1. Premise de functionarea. Check constraint-ul CK_PartInvoicePayment 

b. Trigger-ul trgUpdatePayedAmount 

c. Trigger-ul trgInvoice_RestAmount 

d. Campurile PaymentId si PaymentSiteId din PartInvoicePayment

e. Campul BankStatementDate din PartInvoicePayment 

2. Documente financiar

2.1. Documente de plata/incasare directa (nu inchideri de avans)

a. Plati - altele decat platile retur 

b. Plati retur 

2.2. Documente inchidere avansuri 

2.3. Proces verbal de compensare facturi 

2.4. Nota de reglare facturi

2.5. Nota de reglare avansuri

2.6. Extras de cont

2.7. Dispozitii de plata/incasare diverse 

2.8. Stat salarii

2.9. Dispozitie de plata avans spre decontare 

2.10. Deconturi angajati. Dispozitie de plata/incasare diverse

a) Decont angajat (4014)

b) Dispozitia de plata & incasare diferenta decont avans (4015, 4016)

2.11. Reevaluare facturi furnizori si clienti 

2.12. Reevaluare avansuri furnizori si clienti 

2.13. Reevaluare contract leasing 

2.14. Borderou depunere la banca CEC-uri si Bilete la ordin 

2.15. Realocare incasari/plati din luni inchise 

2.16. Declaratie pentru Administratia Fondului de Mediu 

2.17. Borderou incasare carti de credit 

2.18. Ordin de deplasare

2.19. Chitanta furnizor decont

2.20. Chitanta simpla incasari

2.21. Bon fiscal benzina. Bon fiscal diverse 

2.22. Foaie de varsamant

2.23. Ordin de schimb valutar. Nota de transfer bancar 

2.24. Cec numerar

2.25. Chitanta simpla

2.26. Borderou vanzare

2.27. Credit

2.28. Girare CEC si BO

2.29. Tranzitie stari CEC si BO

3. Rapoarte din aplicatie si proceduri asociate 

4. Lista functii standard de wizard 

1. Premise de functionare

a. Check constraint-ul CK_PartInvoicePayment

Are la baza functia [dbo].[CheckPayedInvoice].

Verifica daca suma alocata pe o factura depaseste valoarea facturii. Aceasta inseamna ca Sum(PartInvoicePayment.PartPaymentValue) <= Invoice.TotalPayment.

Sunt unele tipuri de facturi care sunt excluse de la aceasta verificare. Aceste tipuri pot fi vazute in corpul functiei.

b. Trigger-ul trgUpdatePayedAmount

Pe Invoice exista o serie de campuri precalculate cu scopul de a optimiza viteza rapoartelor de facturi neincasate si neplatite. Aceste campuri sunt: TotalPayedAmount (valoarea totala platita pentru o factura in valuta facturii), TotalBasePayedAmount (valoarea platita in valuta legala pentru o factura), RestAmount (restul de plata pentru o factura in valuta facturii). Toate aceste campuri sunt intretinute prin trigger-ul trgUpdatePayedAmount de pe tabela PartInvoicePayment. Sunt considerate plati efective, platile confirmate pe extras sau platile care nu trebuie confirmate pe extras - adica platile care au in BankStatementDate din PartInvoicePayment o valoare (nu e null).

c. Trigger-ul trgInvoice_RestAmount

Seteaza valoarea initiala in campul redundant RestAmount = TotalPayment.

d. Campurile PaymentId si PaymentSiteId din PartInvoicePayment

Aceste campuri sunt foarte importante pentru calculul valorilor platite sau incasate pe facturi. Aceasta se intampla datorita comportamentului diferit in cazul inchiderilor de avans, notelor de reglare avansuri si realocarilor de facturi pe de o parte, si celelalte plati pe de alta parte. Astfel pentru primul caz PaymentId si PaymentSiteId refera avansul (plata sursa) si nu header-ul documentului, iar in cazul al doilea refera headerul documentului.

Deci pentru platile obisnuite relatia este:

Pentru inchiderile de avans, notele de reglare avansuri si realocarile de facturi relatia este:

e. Campul BankStatementDate din PartInvoicePayment

Acest camp este updatat de fiecare plata efectuata pe o factura. Totul este scris in cod sau proceduri stocate, nu exista un trigger care sa il populeze. Atentie la importurile de plati, trebuie sa updatati acest camp corespunzator regulilor de mai jos.

In tabela BankStatementDocTypes sunt tipurile de documente care trebuie confirmate pe extras pentru a afecta soldul facturilor.

Pentru tipurile de documente care nu sunt in BankStatementDocTypes, in BankStatementDate din PartInvoicePayment se va pune data platii. Pentru tipurile de documente din BankStatementDocTypes campul BankStatementDate va fi completat doar la confirmarea platii pe extras si va contine data confirmarii pe extras.

Acest camp are o importanta deosebita in cadrul trigger-ului trgInvoice_RestAmount pentru ca in campurile de valori platite pe facturi se tine doar valoarea confirmata pe extras.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2. Documente financiar

2.1. Documente de plata/incasare directa (nu inchideri de avans)

a. Plati - altele decat platile retur

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

CNF

Chitanta numerar furnizor

TFFSupplierPayment

CNC

Chitanta numerar clienti

TFFSalesPayment

OPF

Ordin de plata catre furnizor

TFFSupplierPayment

OPC

Ordin de plata de la clienti

TFFSalesPayment

CECF

Cec catre furnizor

TFFSupplierPayment

CECC

Cec de la clienti

TFFSalesPayment

BORDF

Bilet la ordin - furnizori

TFFSupplierPayment

BORDC

Bilet la ordin - clienti

TFFSalesPayment

CRDC

Carte de credit clienti

TFFSalesPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii

CurrencyId valuta platii

PaymentType: 0-avans (plati in avans care nu pot avea pe detaliu decat facturi proforme); 1-normal (plati normale care pot avea pe detaliu facturi proforme si facturi obisnuite care pot acoperi sau nu intreaga valoare a platii; suma facturilor allocate pe o plata nu pot depasi valoarea platii); 2-altele (folosite de unii clienti pentru plati mai speciale)

PaymentValue valoarea platii

PaymentDate: pentru toate documentele enumerate cu exceptia 4003, 4008, 4012, 4013 are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate; pentru exceptii valoarea este data scadenta a cec-ului sau a biletului la ordin

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

LastAdjustmentId, LastAdjustmentSiteId - legatura cu ultima reevaluare care a afectat o plata in avans - vezi documentele de reevaluare

BankPayment

Extinde Payment. Doar 4002, 4007, 4012, 4013, 4003, 4008, 4025. Salveaza banca si contul propriu, banca si contul girantului (pentru 4012, 4013).

ForeignAmount - Valoare in alta valuta decat valuta CEC sau BO 

ForeignCurrencyId - Valuta de referinta pentru valoarea de mai sus

BankStateId - Valori din SysDictionaryItem cu SysDictionaryId = -900

CashPayment

Extinde Payment. Doar 4001, 4006. Salveaza casa

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii; intotdeauna pozitiv - se aplica daca e nevoie formula in configurarea tranzactiilor

CurrencyCoef - nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header (atentie la aceste campuri in cazul documentelor de inchidere de avans (4018, 4019))

InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice - factura platita

BankStatementDate - data confirmarii platii pe extras pentru documentele care se confirma pe extras si data platii pentru restul tipurilor de documente.

View-ul in modul lista: vwPaymentListLite

b. Plati retur

Platile retur necesita o discutie deosebita.

Aceste plati pot fi de trei tipuri:

generate din avansuri - Ele se salveaza in BusinessTransaction cu Returned = 1.

generate din facturi incasate anterior (care storneaza si plata de pe facturi) (Returned = 0)

generate din facturi storno (care achita si valoarea facturilor storno) (Returned = 0)

In cazul platilor retur care au la baza facturi salvarea se face ca si mai sus.

In cazul platilor retur care au la baza avansuri se salveaza in ReturnedPayment si valoarea returnata pe fiecare plata sursa a platii retur.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.2. Documente inchidere avansuri

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

IAC

Inchidere avansuri clienti

TFFCloseAdvance

IAF

Inchidere avansuri furnizori

TFFCloseAdvance

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii - de obicei unul dintre partenerii de pe avans sau facturi

CurrencyId valuta inchiderii de avans

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea inchiderii

PaymentDate: DocumentDate

ExchangeRate - cursul inchiderii - fara efecte contabile

PaymentCloseAdvance

Extinde Payment.

AdvancePartnerId - partenerul avansului

InvoicePartnerId - partenerul facturii

AdvanceCurrencyId - moneda avansului

InvoiceCurrencyId - moneda facturii

IsAutoCreated - inchidere de avans generata automat

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare inchiderii (tab-ul 2 din ecranul de inchideri de avansuri) dupa cum urmeaza:

PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii

CurrencyCoef - nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header-ul avansului si nu al platii curente (atentie la aceste campuri in cazul documentelor de la 1)

InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice - factura platita

DocumentDetail

Informatii generale

CloseAdvancePayment

Extinde DocumentDetail. Detalii despre facturile si avansurile participante la inchidere (tab-ul 1 din inchiderea de avans)

RefDocumentId, RefDocumentSiteId referinta catre Document asociat facturii sau avansului

RefValue - valoarea cu care participa la inchiderea de avans

EquivalentRefValueCurrencyCoef - valoarea in moneda de baza cu care participa la inchiderea de avans

CloseAdvanceId referinta catre inchiderea de avans

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.3. Proces verbal de compensare facturi

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

PVCF

Proces verbal de compensare facturi

TFFInvoiceClearing

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId - societatea proprie

CurrencyId valuta procesului verbal de compensare

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea procesului verbal de compensare

PaymentDate: DocumentDate

ExchangeRate - cursul zilei

PaymentInvoiceClearing

Extinde Payment

PaymentId, SiteId PK si FK catre Payment

ClientId - Partener factura de vanzare

SupplierId - Partener factura de achizitie

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare inchiderii (tab-ul 2 din ecranul de inchideri de avansuri) dupa cum urmeaza:

PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii

CurrencyCoef -valoarea 1

PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header-ul procesului verbal de compensare

InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice - factura platita

Facturi de achizitie: 1005, 1007, 1010, 1012, 1029, 24001

Facturi de vanzare: 3001, 3012, 3013, 3014, 3017

DocumentDetail

Informatii generale

InvoiceClearing

Extinde DocumentDetail. Contine modul in care se sting facturile de vanzare cu cele de achizitie:

PaymentId, SiteId referinta catre headerul platii

PurchasingInvoiceId, PurchasingSiteId referinta catre factura de achizitie

SalesInvoiceId, SalesSiteId referinta catre factura de vanzare

ClearingValue valoare stinsa

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.4. Nota de reglare facturi

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

SPCN

Nota de reglare facturi furnizori

TFFInvoiceCreditNote

SCCN

Nota de reglare facturi clienti

TFFInvoiceCreditNote

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii

CurrencyId valuta platii

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea platii

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii; intotdeauna pozitiv - se aplica daca e nevoie formula in configurarea tranzactiilor

CurrencyCoef - nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header (atentie la aceste camputi in cazul documentelor de inchidere de avans (4018, 4019))

InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice - factura platita

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.5. Nota de reglare avansuri

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

SPCN

Nota de reglare avansuri furnizori

TFFAdvanceCreditNote

SCCN

Nota de reglare avansuri clienti

TFFAdvanceCreditNote

Aceste documente functioneaza ca niste facturi care inchid mai multe avansuri. Aceste tipuri de documente fac exceptie de la validarea CK_PartInvoicePayment.

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul notei de reglare

CurrencyId valuta notei de reglare

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea notei de reglare

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

Invoice

Extinde Document

InvoiceId, SiteId - PK si FK catre Document

InvoiceAmount - valoarea notei de reglare

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

CloseAdvancePayment

Extinde DocumentDetail. Detalii despre facturile si avansurile participante la inchidere (tab-ul 1 din inchiderea de avans)

RefDocumentId, RefDocumentSiteId referinta catre Document asociat facturii sau avansului

RefValue - valoarea cu care participa la inchiderea de avans

EquivalentRefValueCurrencyCoef - valoarea in moneda de baza cu care participa la inchiderea de avans

CloseAdvanceId referinta catre inchiderea de avans

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii (notei de reglare)

EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii (avansului reglat prin nota de reglare)

CurrencyCoef - nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din headerul avansului reglat prin nota de reglare

InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice - factura din header

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.6. Extras de cont

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

EC

Extras de cont

TFFBankStatement

Pe extrasul de cont se pot confirma plati prin banca si operatiuni diverse modelate prin intermediul articolelor.

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

BankStatement

Extinde Document.

BankStatementId, SiteId - PK si FK catre document

BankId banca care a emis extrasul

BankAccountId contul pentru care a fost emis extrasul

OpeningValue - soldul initial al extrasului

ClosingValue - soldul final al extrasului

Exista o procedura care corecteaza soldul extraselor in cazul operarii necronologige a acestora

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

BankStatementCharge

Extinde DocumentDetail.

BankChargeId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

BankStatementId impreuna cu SiteId FK catre BankStatement

DebitChargeValue valoare debit

CreditChargeValue valoare credit

BankChargeDescription descriere detaliu extras

PaymentId, PaymentSiteId FK catre plata confirmata pe extras

PartnerId - partener detaliu extras: preluat din plata confirmata sau introdus manual pentru operatiunile diverse

DocTypeId - tip doc detaliu extras preluat din plata confirmata sau introdus manual pentru operatiunile diverse

DocDate - data detaliu extras preluat din data platii confirmate sau introdus manual pentru operatiunile diverse

DocNumber - numar detaliu extras preluat din numarul plata confirmata sau introdus manual pentru operatiunile diverse

ExchangeRate - cursul de schimb al detaliului preluat din plata confirmata sau introdus manual pentru operatiunile diverse

VATId - TVA pentru platile diverse

RemarkId - remark id pentru platile diverse

DocumentDetailProperty

Valoare proprietati plati diverse

DocumentDetailId, SiteId - FK catre DocumentDetail

PropertyId - FK catre proprietate

PropertyValue - valoare

StateTransition

Pentru documentele confirmate pe extras

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.7. Dispozitii de plata/incasare diverse

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

DPLDV

Dispozitie de plata diverse

TFFItemCashPayment

DINC

Dispozitie de incasare diverse

TFFItemCashPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul dispozitiei

CurrencyId valuta dispozitiei

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea cu TVA

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

Extinde Payment

PaymentId, SiteId - PK si FK catre Payment

CashLocationId - casa

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

ItemId - Articolul

Amount - Suma

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.8. Stat salarii

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

SS

Stat salarii

TFFEmployeePayment

SSB

Stat salarii banca

TFFEmployeePayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii, angajatul cu corespondent in partener

CurrencyId valuta platii

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea platii

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

CashLocationId - casa pentru 4009

BankPayment

BankId, BankAccountId - banca si contul pentru 4010

EmployeePayment

PaymentId, SiteId

Details

Nume tabela

Observatii

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.9. Dispozitie de plata avans spre decontare

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

DPLAD

Dispozitie de plata avans spre decontare

TFFAdvanceDiscount

OPAVD

Ordin de plata avans spre decontare

TFFBankAdvanceDiscount

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul dispozitiei

CurrencyId valuta dispozitiei

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea cu TVA

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

CashLocationId - casa pentru 4005

BankPayment

BankId, BankAccountId - banca si contul pentru 4038

Details

Nume tabela

Observatii

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.10. Deconturi angajati. Dispozitie de plata/incasare diverse

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

DEC

Decont angajati

TFFEmployeeDiscount

DINRA

Dispozitie de incasare restituire rest avans

TFFCloseEmpDiscount

DPLDA

Dispozitie de plata diferenta avans

TFFCloseEmpDiscount

Decontul are rolul de a stinge un avans spre decontare: fie el prin casa sau banca. Valoarea decontului (suma documentelor decontate) poate fie egala, mai mare sau mai mica decat valoarea avansului. Daca valoarea decontului este mai mare decat valoarea avansului, pentru a echilibra situatia se emite o Dispozitie de plata diferenta avans. Daca decontul e mai mic se face o Dispozitie de incasare restituire rest avans.

a) Decont angajat (4014)

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul dispozitiei

CurrencyId valuta dispozitiei

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea cu TVA

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

EmployeeDiscount

Extinde Payment

EmployeeDiscountId, SiteId PK si FK catre Payment

AdvanceDiscountId, AdvanceDiscountSiteId - referinta catre avans, pot fi null dar la inchidere se va genera un avans cu valoarea 0

EmployeeDiscountStateId - daca decontul e inchis sau nu

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

ItemId ceea ce se deconteaza fara documente de decont

Amount valoarea decontata

AdvanceForDiscount

Extinde DocumentDetail

AdvanceForDiscountId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

PaymentRefId, PaymentRefSiteId - referinta catre plata de pe decont

DocDate - Data articolului de diverse de pe decont

DocNumber - Numarul articolului de diverse de pe decont

DocTypeId -Tipul operatiunii reprezentata de articolul de diverse de pe decont

ExchangeRate - Cursul de schimb al articolului de diverse de pe decont

VATId - Tip TVA pentru articolul de diverese de pe decont

b) Dispozitia de plata & incasare diferenta decont avans (4015, 4016)

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul dispozitiei

CurrencyId valuta dispozitiei

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea cu TVA

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

CashLocationId - casa daca este selectata casa

BankPayment

BankId, BankAccountId - banca si contul daca este selectata banca

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

ItemId ceea ce se deconteaza fara documente de decont

Amount valoarea decontata

CloseEmployeeDiscount

Extinde DocumentDetail

CloseEmployeeDiscountId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

EmployeeDiscountId, EmployeeDiscountSiteId - referinta catre avansul spre decontare inchis

CloseValue - valoare inchidere

CloseValueVat - valoare TVA

CloseValueTax - valoare taxe

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.11. Reevaluare facturi furnizori si clienti

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

REVPL

Reevaluare facturi furnizori si clienti

TFFInvoiceAdjustment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul

CurrencyId valuta

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea cu TVA

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

InvoiceCurrencyAdjustment

Extinde DocumentDetail

InvoiceCurrencyAdjustmentId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

InvoiceId, InvoiceSiteId - referinta catre factura de pe nota de reglare

NewCurrencyRate - noul curs de schimb copiat de pe header

CurrencyDifferenceValue - diferenta de curs (curs vechi - curs nou)

AdjustmentDate - data reevaluarii

PaymentId - referinta catre header

ValidFrom - valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila incapand cu data ei

ValidTo - valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila pana la o noua reevaluare

Invoice

Ultima reevaluare

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.12. Reevaluare avansuri furnizori si clienti

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

REVAV

Reevaluare avansuri furnizori si clienti

TFFPaymentAdjustment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul

CurrencyId valuta

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea cu TVA

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PaymentCurrencyAdjustment

Extinde DocumentDetail

PaymentCurrencyAdjustmentId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

AdjustedPaymentId, AdjustedSiteId plata (in avans) reevaluata

NewCurrencyRate- noul curs de schimb copiat de pe header

CurrencyDifferenceValue - diferenta de curs (curs vechi - curs nou)

AdjustmentDate - data reevaluarii

PaymentId - referinta catre header

ValidFrom - valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila incapand cu data ei

ValidTo - valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila pana la o noua reevaluare

Payment

Ultima reevaluare

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.13. Reevaluare contract leasing

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

REVLC

Reevaluare contract leasing

TFFContractCurrencyAdjustment

Salvarea dcumentelor se face cu procedura Payment_ContractCurrencyAdjustmentDetail_Insert

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

ContractCurrencyAdjustment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

DocumentId, SiteId - PK si FK catre Document

CurrencyId - Valuat

CurrencyRate - Noul curs de schimb

Contract

Ultima reevaluare se salveaza pe contractul de leasing

LeasingAdditionalData

Ultima reevaluare se salveaza pe contractul de leasing

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

ContractCurrencyAdjustmentDetail

Extinde DocumentDetail

DocumentDetailId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

ContractId, ContractSiteId - referinta catre contractul reevaluat

RestAmount - rest de plata pe contract

RestInterestAmount - rest dobanda pe contract

CurrencyRate - cursul nou

ValidFrom - valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila incapand cu data ei

ValidTo - valabilitate reevaluare: o reevaluare este valabila pana la o noua reevaluare

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.14. Borderou depunere la banca CEC-uri si Bilete la ordin

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

PBKBD

Borderou de depunere la banca a CEC-urilor si BO

TFFPaymentBankBoredereauDetail

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

PaymentBankBordereau

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

DocumentId, SiteId - PK si FK catre Document

BankId, BankAccountId - banca si contul borderoului

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PaymentBankBordereauDetail

Extinde DocumentDetail

DocumentDetailId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

PaymentId, PaymentSiteId - referinta catre cec sau bilet la ordin confirmate

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.15. Realocare incasari/plati din luni inchise

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

PYRLC

Realocare incasari/plati din luni inchise

TFFPaymentReallocation

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul

CurrencyId valuta

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea cu TVA

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

PaymentReallocation

Extinde Document

DocumentId, SiteId - PK si FK catre Document

SourcePaymentId, SourcePaymentSiteId - referinta catre plata realocata

SourcePartnerId - Partenerul platii sursa

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Aici sunt salvate facturile care se dealoca de pe plata sursa si se aloca alte plati. Toate alocarile au PaymentId, PaymentSiteId catre plata sursa, functionand ca o inchidere de avansuri. Contine valoare platii pe facturi dupa cum urmeaza:

PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii.

EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii

CurrencyCoef - nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment (plata sursa)

InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice - factura platita

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.16. Declaratie pentru Administratia Fondului de Mediu

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

MFES

Declaratie pentru Adm. Fondului pentru Mediu

TFFManagementFundEnvironmentStatement

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Invoice

Extinde Document

InvoiceId, SiteId PK si FK catre Document

PartnerId, TotalAmount, VATAmount, TotalPayment, CurrencyId, CurrencyRate, RefCurrencyId, RefCurrencyRate, ExcisesAmount, DueDate, PaymentTypeId, DelegateId, TransportType, TransportNumber, DeliveryTime, DeliveryAddressId, PaymentAddressId, SalesmanId, DiscountPercent, SerialNo, Suffix, PriceListId, ManualDiscount, ExplicitDiscount, PriceListSiteId, StockAdministrationId, PaymentBankAccountId, GrossWeight, GrossMUId, NetWeight, NetMUId, PackageWeight, PackageMUId, LastAdjustmentId, LastAdjustmentSiteId DelegateName, DelegatePIN, DelegateIdentityCard, DelegateIssuedBy, Prefix, InstallmentBankId, DestinationAddressId, DeliveryDate

ManagementFundEnvironmentStatement

Extensi Invoice

ManagementFundEnvironmentStatementId, SiteId - PK si FK catre Invoice

OfficialPersonId

IssuedTypeId

StatementTypeId

IssuedById

StatementDate

TotalPayedValue

SumTotalAmount

SumTotalPayedValue

IssuedBy

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

InvoiceDetail

Extinde DocumentDetail

InvoiceDetailId, SiteId

UnitPrice, Amount, VATId, VATPercent, VAT, DiscountPercent, InstantItemPrice, CurrencyPrice, DiscountAppliedToPrice, AlternateItemName, CurrencyRate, PriceCurrencyId, Price, PriceCurrencyRate, ManualDiscount, LotNumber, BBD, SerialNo, ExcisesAmount, AlternativePrice, AlternativeMUId, AlternativeConvRate, RefCurrencyValue, MarkupPercent, MarkupValue, PriceListId, PriceListSiteId, DiscPercent, DeductionTypeId, DeliveryDate, PriceDiscountValue, DiscountValue, StornoReasonId, ListPriceWithVAT, ListPriceVATId, UnitPriceWithVAT, AlternativePriceCurrencyId, AlternativePriceCurrencyRate, PackageQtty, PackingUnitId

ManagementFundEnvironment

StatementDetail

Extinde InvoiceDetail.

ManagementFundEnvironmentStatementDetailId, SiteId PK si FK catre InvoiceDetail

PayedValue - valoare platita

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii (notei de reglare)

EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii (avansului reglat prin nota de reglare)

CurrencyCoef - nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

PaymentId, PaymentSiteId referinta catre plata facturii din header-ul documentului

InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice - factura din header

PaymentSchedule

De sine statatoare

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.17. Borderou incasare carti de credit

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

BCC

Borderou incasare carti de credit

TFFCreditCardsCashBordereau

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

CreditCardsCashBordereau

Extinde Document

BordereauId, SiteId - PK si FK catre Document

BordereauType - tip borderou - centralizator sau nu

PartnerId - partener

BankId, BankAccountId - banca si contul cartii de credit

CurrencyId - valuta

ExchangeRate - cursul

Commission - comision

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

CreditCardsCashBordereauDetail

Extinde DocumentDetail

DocumentDetailId, SiteId - PK si FK catre DocumentDetail

ReceiptNo - numar chitanta

CreditCardNo - numar carte de credit

CashTypeId - nett sau brut

GrossROLValue - valoare bruta ROL

GrossForeignValue - valoare bruta valuta

BankStatementId - extras de cont

ExchangeRate - curs de schimb

Variance - variatie

NetROLValue - valoare neta ROL

CreditCardROLComm - comision ROL

NetForeignValue - valoare neta in valuta

CreditCardForeignComm- comision in valuta

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.18. Ordin de deplasare

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

OD

Ordin de deplasare

TFFBusinessTripOrder

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

BusinessTripOrder

Extinde Document.

DocumentId, SiteId - PK si FK catre Document

EmployeeId - angajat

StartDate - data plecarii

EndDate - data sosirii

ClosingDate - data decontului

TotalPayment - valoarea decontata

CurrencyId - valuta

CurrencyRate - cursul

AnalysisCenterId, AnalysisCenterSiteId - referinta catre centrul de cost

PaymentPerDay - diurna pe zi

PenalizationPercent - procent penalizare

PenalizationValue - valoare penalizare

RestPayment - rest de decontat

Details

Nume tabela

Observatii

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.19. Chitanta furnizor decont

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

CND

Chitanta furnizor decont

TFFSupplierPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii

CurrencyId valuta platii

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea platii

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii; intotdeauna pozitiv - se aplica daca e nevoie formula in configurarea tranzactiilor

CurrencyCoef - nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header (atentie la aceste campuri in cazul documentelor de inchidere de avans (4018, 4019))

InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice - factura platita

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.20. Chitanta simpla incasari

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

ICHS

Chitanta simpla incasari

TFFSimpleSalesCashPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii

CurrencyId valuta platii

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea platii

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

Extinde Payment

PaymentId, SiteId - PK si FK catre Payment

CashLocationId - casa

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

Articol

ValoarePlatita

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.21. Bon fiscal benzina. Bon fiscal diverse

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

BONF

Bon fiscal benzina

TFFGeneralPayment

BONFD

Bon fiscal diverse

TFFGeneralPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii

CurrencyId valuta platii

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea platii

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

GeneralPayment

Extinde Payment.

PaymentId, SiteId - PK si FK catre Payment

VATValue valoare TVA

TaxValue valoare taxe

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

Articol

ValoarePlatita

GeneralPaymentDetail

Extinde DocumentDetail

DocumentDetailId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

VATValue - valoare TVA

TaxValue - valoare taxe

VATId - tip TVA

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.22. Foaie de varsamant

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

FV

Foaie de varsamant

TFFCashInPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii

CurrencyId valuta platii

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea platii

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

CashLocationId

BankPayment

BankId, BankAccountId - banca si contul

Details

Nume tabela

Observatii

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.23. Ordin de schimb valutar. Nota de transfer bancar

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

OSV

Ordin schimb valutar

TFFForeignExchange

NTRB

Nota de transfer bancar

TFFForeignExchange

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

ForeignExchange

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

ForeignExchangeId, SiteId - PK si FK catre Document

FromBankId, FromBankAccountId - banca si contul sursa

FromValue - valoarea

FromBaseExchangeRate - cursul catre valuta de baza

FromExchangeRate - cursul catre valuta destinatie

ToBankId, ToBankAccountId - banca si contul destinatie

ToValue - valoarea

ToBaseExchangeRate - cursul catre valuta de baza

ToExchangeRate - cursul catre valuta sursa

ChargeValue - taxe

ChargeExchangeValue - taxe de schimb

ChargePosition - debit sau credit

Details

Nume tabela

Observatii

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.24. Cec numerar

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

CNUM

Cec numerar

TFFCashInPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii

CurrencyId valuta platii

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea platii

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

CashLocationId

BankPayment

BankId, BankAccountId - banca si contul

Details

Nume tabela

Observatii

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.25. Chitanta simpla

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

CHITS

Chitanta simpla

TFFItemCashPayment

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii

CurrencyId valuta platii

PaymentType: NULL

PaymentValue valoarea platii

PaymentDate: are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

CashPayment

Extinde Payment

PaymentId, SiteId - PK si FK catre Payment

CashLocationId - casa

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

ItemId - Articolul

Amount - Suma

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.26. Borderou vanzare

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

BVZ

Borderou de vanzare

TFFSalesPaymentList

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

SalesPaymentList

Extinde Document.

SalesPaymentListId, SiteId PK si FK catre Document

CurrencyId - moneda

BankId, BankAccountId - banca si contul

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

SalesPaymentListDetail

Extinde DocumentDetail

ListDetailId, SiteId PK si FK catre DocumentDetail

LineDate - data

LineNumber - numar

LineFreeTxt - comentariu

ExchangeRate - curs

BankAccountId - cont bancar

LineTypeId - tip linie

SalesPaymentListDetailXVATQuota

Detaliu lista de vanzari pe cote TVA

ListDetailId, SiteId, VATId PK

BaseValue valoare de baza

VATValue TVA

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.27. Credit

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

RCC

Credit

TFFCreditContract

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

RevolvingCreditContract

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

RevolvingCreditContractId, RevolvingCreditContractSiteId - PK si FK catre document

BankId, BankAccountId - banca si contul de pe extrasul carora se preiau tragerile

MaxAmount - credit maxim

CurrencyId - valuta

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

RevolvingCreditContractDetail

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

DocumentDetailId, SiteId - PK si FK catre DocumentDetail

Amount - valoarea

PaymentDate - data platii

BankStatementDetailId, BankStatementDetailSiteId - detaliul de extras de unde provin

OperationCode - cod operatie

OperationType - tip operatie

CloseRevolvingCreditContract

Fara legatura cu DocumentDetail

RevCreditContractsIn, RevCreditContractsInSiteId - referintacatre RevolvingCreditcontractDetail - depuneri

RevCreditContractsOut, RevCreditContractsOutSiteId - referintacatre RevolvingCreditcontractDetail - trageri

Amount - valoare

ExchangeDiff - diferenta de curs

DocumentId, SiteId - referinta catre header

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2.28. Girare CEC si BO

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4652

BSE

Interfata modificare stare CEC si BO

TFFBankStateExchanger

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

Payment

Extinde Document. Detaliile platii: partener, scadenta . dupa cum urmeaza

PartnerId partenerul platii

CurrencyId valuta platii

PaymentType: 1-normal

PaymentValue valoarea platii

PaymentDate: pentru toate documentele enumerate cu exceptia 4003, 4008, 4012, 4013 are aceeasi valoare cu Document.DocumentDate; pentru exceptii valoarea este data scadenta a cec-ului sau a biletului la ordin

ExchangeRate - cursul platii, cu implicatii in calculul diferentelor de curs

PaymentUnderwrite

DocumentId, SiteId - FK catre document

PaymentId, PaymentSiteId - ref catre CEC/BO sursa

PrevBankStateId - State anterior al CEC/BO

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

PartInvoicePayment

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

PartPaymentValue valoarea platita in valuta facturii

EquivalentCurrencyCoefValue valoarea platita in valuta platii; intotdeauna pozitiv - se aplica daca e nevoie formula in configurarea tranzactiilor

CurrencyCoef - nu mai are semnificatie decat in cazul platilor retur unde are valoarea -1 (in rest are valoarea 1)

PaymentId, PaymentSiteId referinta catre Payment din header

InvoiceId, InvoiceSiteId referinta catre Invoice - factura platita

BankStatementDate - data confirmarii platii pe extras pentru documentele care se confirma pe extras si data platii pentru restul tipurilor de documente.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

Tranzitie stari CEC si BO

Documente din categorie:

DocumentTypeId

DocumentCode

DocumentName

FormClass

4652

BSE

Interfata modificare stare CEC si BO

TFFBankStateExchanger

Documentele se salveaza dupa cum urmeaza:

Header

Nume tabela

Observatii

Document

Informatii generale despre document: numar, data, utilizator

BankStateExchanger

Extinde Document.

InitialStateId - stare initiala

FinalStateId - stare finala

CurrencyId - valuta

Details

Nume tabela

Observatii

DocumentDetail

Informatii generale

BankStateExchangerDetail

Extinde DocumentDetail. Contine valoare platii dupa cum urmeaza:

DocumentDetailId, SiteId - FK catre DocumentDetail

DocumentId - FK catre Document

PaymentId, PaymentSiteId - FK catre plata sursa

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

3. Rapoarte din aplicatie si proceduri asociate

Rapoarte fara ierarhii

Avansuri spre decontare neinchise

TFFRepAdvanceEmployeeDiscount

vwAdvanceDiscountList

Avansuri clienti neinchise

TFFRepNonClosedSalesAdvance

Payment_NonCloseAdvancePayment :SiteId, :PartnerId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :Options, :PaymentType, :IncludeChildSites

Avansuri furnizori neinchise

TFFRepNonClosedSupplierAdvance

Payment_NonCloseAdvancePayment :SiteId, :PartnerId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :Options, :PaymentType, :IncludeChildSites

Avansuri si facturi clienti

TFFFinRepAdvanceInvoice

Payment_CloseAdvanceDocuments :SiteId, :PartnerId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :IncludeChildSites

Avansuri si facturi furnizori

TFFFinRepAdvanceInvoice

Payment_CloseAdvanceDocuments :SiteId, :PartnerId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :IncludeChildSites

Avansuri si proforme

TFFFinRepAdvanceProforma

vwPayment_AdvanceProforma

Balanta clienti pe vechime

TFFFinRepSalesDueDate

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Balanta clienti pe vechime dupa agent de vanzare

TFFFinRepSalesDueDateSalesman

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :SalesmanId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Balanta furnizori pe vechime

TFFFinRepSupplierDueDate

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Borderou de vinzari

TFFRepSalesPaymentList

Payment_SalesPaymentList :StartDate, :EndDate, :SiteId, :CurrencyId, :ShowDetail, :IncludeChildSites

Diferente de curs valutar

TFFRepCurrencyDifferenceDocuments

Payment_CurrencyDifferenceDocuments :SiteId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :PartnerId, :TypeId, :IncludeChildSites

Documente de banca neconfirmate

TFFRepAvailableBankDocument

Query in aplicatie + vwAvailableBankDocuments

Documente scadente

TFFRepPaymentDueDateDocuments

Payment_PaymentDocumentDueDate :SiteId, :PartnerId, :StartDate, :EndDate, :StartDueDate, :EndDueDate, :StateDate, :CurrencyId, :DocumentTypeId, :BankId, :BankAccountId, :State, :TransactionTypeId, :IncludeChildSites

Facturi de cumparare expirate

TFFFinRepExpiredSupplierInvoice

Query in aplicatie

Facturi de vanzare expirate

TFFFinRepExpiredSalesInvoice

Query in aplicatie

Facturi neincasate

TFFClientAvailablePaymentInvoice

Payment_AvailableClientInvoices :SiteId, :DateFilter, :DueDateFilter, :PaymentDate, :PartnerId, :CurrencyId, :Options, :LocationId, :GroupByDueDate, :IncludeChildSites

Facturi neplatite

TFFSupplierAvailablePaymentInvoice

Payment_AvailableSupplierInvoices :SiteId, :DateFilter, :DueDateFilter, :PaymentDate, :PartnerId, :CurrencyId, :Options , :LocationId, :GroupByDueDate, :IncludeChildSites

Fisa documente financiare partener

TFFRepPartnerFinancialDocuments

Payment_PartnerFinancialDocuments :SiteId, :CurrencyId, :PartnerId, :StartDate, :EndDate, :PartnerType, :BankStatementConfirmed, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Jurnal de banca

TFFFinRepBank

Payment_RptRefBanca

Jurnal de casa

TFFFinRepCash

vwPayment_RefCasa + Query in aplicatie

Lista avansuri si deconturi

TFFRepAdvanceDiscount

Payment_AdvanceEmployeeDiscountDetailList :SiteId, :CurrencyId, :PartnerId, :StartDate, :EndDate, :DiscountDate, :IncludeChildSites

Lista documente de incasare

TFFFinSalesDocList

Query in aplicatie

Lista documente de plata

TFFFinSupplierDocList

Query in aplicatie

Lista facturi de achizitie si alte documente cu TVA

TFFRepJurnalFacturiAchizitie

Payment_JurnalCumparari :SiteId, :StartDate, :EndDate, :PartnerId, :CurrencyId, :Conditions, :SalesmanId, :IncludeChildSites

Lista facturi de vinzare si alte documente cu TVA

TFFRepJurnalFacturiVinzare

Payment_JurnalVinzari :SiteId, :StartDate, :EndDate, :PartnerId, :CurrencyId, :Conditions, :SalesmanId, :IncludeChildSites

Lista facturi si plati asociate

TFFRepInvoicePaymentDetail

Payment_InvoicePaymentDetail_Report :SiteId, :InvoiceTypeId, :StartDocumentDate, :EndDocumentDate, :PaymentDate, :PartnerId, :CurrencyId, :TransactionTypeId, :IncludeChildSites

Solduri conturi bancare

TFFRepBankStatementBalance

Payment_BankStatementBalance :AccPeriodId, :SiteId, :BankId, :CurrencyId, :StartDate, :WithAccounts, :IncludeChildSites

RAPOARTE PE IERARHII

Avansuri clienti neinchise ierarhii

TFFRepNonClosedSalesAdvanceH

Payment_NonCloseAdvancePayment :SiteId, :PartnerId, :KeyNodeId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :Options, :PaymentType, :IncludeChildSites

Avansuri furnizori neinchise ierarhii

TFFRepNonClosedSupplierAdvanceH

Payment_NonCloseAdvancePayment :SiteId, :PartnerId, :KeyNodeId, :CurrencyId, :StartDate, :EndDate, :CloseAdvanceType, :Options, :PaymentType, :IncludeChildSites

Balanta clienti pe vechime ierarhii

TFFFinRepSalesDueDate

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Balanta clienti pe vechime dupa agent de vanzare ierarhii

TFFFinRepSalesDueDateSalesman

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :SalesmanId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Balanta furnizori pe vechime ierarhii

TFFFinRepSupplierDueDate

Payment_InvoiceDueDate :SiteId, :StartDate, :DueDate, :PartnerId, :CurrencyId, :RestPayment, :DueDateStr, :InvoiceType, :ProformInvoice, :IncludeChildSites

Facturi neincasate ierarhii

TFFClientAvailablePaymentInvoiceH

Payment_AvailableClientInvoices :SiteId, :DateFilter, :DueDateFilter, :PaymentDate, :PartnerId, :KeyNodeId, :CurrencyId, :Options, :LocationId, :GroupByDueDate, :IncludeChildSites

Facturi neplatite ierarhii

TFFSupplierAvailablePaymentInvoiceH

Payment_AvailableSupplierInvoices :SiteId, :DateFilter, :DueDateFilter, :PaymentDate, :PartnerId, :KeyNodeId, :CurrencyId, :Options , :LocationId, :GroupByDueDate, :IncludeChildSites

Lista facturi si plati asociate ierarhii

TFFRepInvoicePaymentDetailH

Payment_InvoicePaymentDetail_Report :SiteId, :InvoiceTypeId, :StartDocumentDate, :EndDocumentDate, :PaymentDate, :PartnerId, :KeyNodeId, :CurrencyId, :TransactionTypeId, :IncludeChildSites

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

4. Lista functii standard de wizard

Deocamdata nu exista unset de functii de available standard.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2343
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved