Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

IMPOZITUL PE SALARII

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
IMPOZITUL PE SALARII
Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

Astfel, in cadrul veniturilor din salarii, se cuprind:

 • salariile de baza;
 • sporurile si adaosurile de orice fel;
 • indemnizatiile de orice fel;
 • recompensele si premiile de orice fel;
 • sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, portivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand  stimulentele din fondul de participare la profit;
 • sumele primite pentru concediul de odihna, cu exceptia sumelor primite de salariat cu titlu de despaguiri reprezentand contravaloarea cheltuielilor salariatului si familiei sale in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite ca urmare a intreruperii concediului de odihna;
 • sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca.

De asemenea, asimilate salariilor, in vederea impunerii, sunt:

a)Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

c)drepturile de solda lunara, indemnizatiile, premiile, primele, sporurile si alte drepturi ale personalului militar;

d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii, societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

f)sumele primite de de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si in comosia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite;

h)indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

a)      sumele acordate de organizatiile nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salaratii din institutiile publice;

b)      orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile urmatoarele sume:

ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru boli grave si incurabile, ajutoare pentru nastere, veniturile reprezenand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca etc.

cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 Iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depasesc 150 lei;

tichetele de cresa, acordate potrivit legii;

tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului;

costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane;

cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legii;

contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii;

contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;

sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului;

sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data,la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare;

sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, precum si sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut sn rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie;

veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la functia de baza;

veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator;

sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv;

cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;

costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

avantajele sub forma dreptilui de stock options plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii;

diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicta pe piata, pentru credite si depozite;

cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in limita unei sume maxime de 300 lei pe an.

v     Evaluarea veniturilor obtinute in natura se realizeaza le pretul pietei sau la costul de achizitie.

In cazul in care un angajator acorda sub forma unor venituri in natura, unele produse din productie proprie salariatilor, valoarea veniturilor este data de costul de productie al produselor, inclusiv accizele, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata.

Deducerea personala

Deducerile personale reprezinta o suma neimpozabila acordata persoanelor fizice rezidente in Romania, cu domiciliul in Romania, precum si persoanelor fizice care au sediul intereselor vitale in Romania sau sunt prezente in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, timp de 3 ani consecutiv. Pentru a beneficia de deduceri personale contribuabilii trebuie sa obtina venituri din salarii.

Deducerile personale se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

La stabilirea nivelului deducerilor personale sta salariul brut si numarul persoanelor aflate in intretinere.

Exemplu:

Pentru persoanele care au un venit brut lunar de pana la 1.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt urmatoarele:

 • pentru persoanele care nu au persoane in intretinere– 250 lei;
 • pentru persoanele care au o persoana in intretinere – 350 lei;
 • pentru persoanele care au 2 persoane in intretinere – 450 lei;
 • pentru persoanele care au 3 persoane in intretinere – 550 lei;
 • pentru persoanele care au 4 sau mai multe persoane in intretinere – 650 lei.

Pentru contribuabilii care au un venit brut lunar cuprins intre 1.000 si 3.000 lei, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc conform celor prezentate mai jos:

Numar  persoanelor aflate in intretinere

Deducere personala

250 x [1 – (venitul lunar brut – 1.000) / 2.000]

350 x [1 – (venitul lunar brut – 1.000) / 2.000]

450 x [1 – (venitul lunar brut – 1.000) / 2.000]550 x [1 – (venitul lunar brut – 1.000) / 2.000]

4 sau mai multe persoane

650 x [1 – (venitul lunar brut – 1.000) / 2.000]

Pentru persoanele care au un venit brut lunar mai mare de 3.000 lei nu se acorda deduceri personale.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusi (gradul I: parinti, copii; gradul II: bunici, nepoti, frati, surori), ale carei venituri impozabile si neimpozabile nu depasesc 250 lei lunar.

In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

Copiii minori in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

 • persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de 10.000 m3 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane;
 • persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii destinate acestor scopuri si /sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

Determinarea impozitului pe venituri din salarii

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

Impozitul lunar de determina astfel:

- la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

- contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 200 euro.

 • pentru veniturile obtinute in alte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Venitul brut din salarii reprezinta suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului.

In cazul in care, o persoana fizica obtine venituri exprimate in valuta, transformarea in lei a sumelor obtinute, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Contributiile obligatorii datorate potrivit legii sunt:

 • contributia pentru protectia sociala a somerilor (AS), ea reprezentand 0,5% din venitul brut lunar;
 • contributia la asigurarile sociale (CAS), ea reprezentand 9,5 % din venitul brut lunar;
 • contributia pentru asigurarile sociale de sanatate (CASS), reprezentand 5,5 % din venitul brut.

Suma neta de incasat este reprezentata de venitul din care s-a scazut toate contributiile, impozitul si retinerile.

Suma neta de incasat este inscrisa in ultima coloana a statului de plata ca REST DE PLATA sau VENIT EFECTIV CURENT.

SCHEMA DE DETERMINARE A RESTULUI DE PLATA

Salariu de baza

Sporuri si adaosuri

Indemnizatii

Stimulente si premii

Avantaje in naturaIndexari

Venit brut =1+2+3+4+5+6

Contributia personalului la asigurarile sociale = Venit brut x 9,5%

Contributia personalului la fondul de somaj = Venit brut x 0,5%

Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate = Venit brut x 5,5%

Total contributii obligatorii = 8 + 9 + 10

Deducerea personala

Cotizatia sindicala

Contributiile la fondurile de pensii private

Venit impozabil, adica baza de calcul pentru impozit = 7 - 11-12-13-14

Impozitul pe venitul din salarii (16%)= 15 x 16%

Avansuri acordate personalului

Alte retineri datorate tertilor

Total retineri = 11 + 13 + 17 + 18

Rest de plata = 7-11-13-16

Impozitul lunar pe veniturile din salarii sau asimilate acestora care nu sunt realizate la locul de munca unde angajatul are carte de munca se impoziteaza astfel:

Venit brut

Contributia individuala la asigurarile sociale = Venit brut x 9,5%

Contributia individuala la asigurarile sociale de sanatate = Venit brut x 5,5%

Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj = Venit brut x 0,5%

Venit impozabil = Venit brut - 2 – 3 – 4

Impozit pe profit = Venit impozabil x 16%

Termenul de plata a impozitului

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv  a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 598
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site