Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Metode de acordare a creditelor ipotecare la BCR

finante+ Font mai mare | - Font mai micMetode de acordare a creditelor ipotecare la BCR1. Conditii generale de creditare parte integranta a contractului de credit

Creditul se va utiliza conform destinatiei prevazute la pct. 1 din contractul de credit ipotecar bancar si numai dupa indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 3 din prezentele CONDITII GENERALE DE CREDITARE. DURATA CREDITULUI

Durata creditului poate include si o perioada de gratie de maximum 12 luni, in cazul creditelor acordate pentru construire, calculata de la data primei trageri din credit.

TRAGEREA CREDITULUI

2. IMPRUMUTATUL va putea efectua trageri din credit, numai dupa prezentarea documentelor si indeplinirea urmatoarelor conditii.

2.1. Pentru creditele acordate pentru cumparare imobile (cladire, apartament) existente, pe terenul detinut de vanzator in proprietate/concesiune/ folosinta /superficie:

a) cont curent deschis la BANCA de catre IMPRUMUTAT;

b) dovada depunerii de catre IMPRUMUTAT a avansului in contul sau curent in lei/valuta sau dovada achitarii avansului catre vanzator pe baza de precontract/contract de vanzare-cumparare sau chitanta autentificata de notar;

c) declaratie pe proprie raspundere a vanzatorului ca imobilul nu este revendicat conform Legii 10/2001 si nu exista alte litigii in legatura cu acesta;

d) contract de vanzare-cumparare inregistrat la Biroul de Carte Funciara;

e) contract de ipoteca intocmit conform Legii nr. 190/1999 inregistrat la Biroul de Carte Funciara;

f) copia actului de proprietate/concesiune/superficie/folosinta asupra terenului detinut de vanzator (dupa caz);

g) declaratia prin care concedentul (i) declara ca in conformitate cu contractul de concesiune, concesionarul este proprietarul constructiei situate pe terenul respectiv, (ii) declara ca terenul nu face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul sau de proprietate sau posesiune sau revendicare in baza Legii nr. 10/2001, (iii) consimte la constituirea unei ipoteci asupra constructiei, pe toata perioada de rambursare a creditului si (iv) este de acord ca, daca urmare a executarii silite bazate pe contractul de ipoteca incheiat cu privire la constructie, BANCII sau oricarei terte parti i se adjudeca constructia, IMPRUMUTATUL va avea dreptul sa transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al constructiei (unde este cazul);

h) contract/polita de asigurare a imobilului ipotecat, incheiata pe toata perioada de rambursare a creditului ipotecar, pana la lichidarea tuturor obligatiilor IMPRUMUTATULUI fata de BANCA rezultate din CONTRACT, in care BANCA va figura ca beneficiar (polita de asigurare se va semna in aceeasi zi cu incheierea contractului de vanzare-cumparare);

i) extrasul de Carte Funciara a imobilului din care sa rezulte ipoteca de rang I in favoarea BANCII

j) alte conditii prevazute in contract;

2.2. Pentru creditele acordate pentru construirea unei locuinte pe terenul proprietatea IMPRUMUTATULUI sau detinut cu titlu de concesiune/superficie/folosinta de catre acesta

a) cont curent deschis la BANCA de catre IMPRUMUTAT;

b) dovada aportului propriu al IMPRUMUTATULUI la realizarea investitiei imobiliare - in natura (titlul de proprietate asupra terenului cumparat, unde este cazul, alte cheltuieli efectuate pentru realizarea unei parti din investitie pe baza de documente justificative, care sa asigure incheierea unui proces verbal de receptie partiala a acesteia etc.) sau in numerar;

c) copia actului de proprietate/concesiune/superficie/folosinta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza constructia (dupa caz);

d) declaratie pe proprie raspundere a IMPRUMUTATULUI ca terenul nu este revendicat conform Legii 10/2001 si ca nu exista alte litigii in legatura cu acesta;

e) declaratia prin care concedentul (i) declara ca in conformitate cu contractul de concesiune, concesionarul este proprietarul constructiei de la inceperea lucrarilor de constructie, (ii) declara ca terenul nu face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul sau de proprietate sau posesiune sau revendicare in baza Legii nr. 10/2001, (iii) consimte la constituirea unei ipoteci asupra constructiei, de la inceputul si pana la terminarea lucrarilor, pe toata perioada de rambursare a creditului si (iv) a fost de acord ca, daca urmare a executarii silite bazate pe contractul de ipoteca incheiat cu privire la constructie, BANCII sau oricarei terte parti i se adjudeca constructia, IMPRUMUTATUL va avea dreptul sa transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al constructiei (unde este cazul);

f) contractul de construire incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii (nu se solicita in cazul in care constructia se realizeaza in regie proprie);

g) autorizatia de construire cu toate avizele si aprobarile necesare obtinerii acesteia si notarea in Cartea Funciara a autorizatiei de construire;

h) proces verbal de receptie partiala si notarea acestuia in Cartea Funciara.

i) aprobarile pentru asigurarea cu utilitati;

j) proiectul tehnic de executie vizat de Primarie pentru neschimbare;

k) devizul general si unde este cazul, raportul de evaluare a devizului general;

I) plan de finantare intocmit pe baza graficului de executare a lucrarilor (in cazul lucrarilor in regie proprie);

m) contract de ipoteca intocmit conform Legii 190/1999 asupra constructiei viitoare si terenului, dupa caz*19;

n) polita de asigurare pentru acoperirea riscurilor lucrarilor de construire pana la finalizarea acestora (se va incheia fie de persoana fizica, fie de societatea de constructii); in polita de asigurare BANCA va figura ca beneficiar;

o) extrasul de Carte Funciara din care sa rezulte ipoteca de rang I in favoarea BANCIF

p) alte conditii prevazute in contract

2. Pentru creditele acordate pentru cumpararea unui imobil pe teren detinut in proprietate/concesiune/superficie/folosinta de catre vanzator si reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea acestuia:

Faza 1 cumpararea imobilului:

a) cont curent deschis la BANCA de catre IMPRUMUTAT;

b) dovada depunerii de catre IMPRUMUTAT a avansului in contul sau curent in lei/valuta sau dovada achitarii avansului catre vanzator pe baza de precontract/contract de vanzare-cumparare sau chitanta autentificata de notar, iar in cazul extinderii, impreuna cu disponibilitatile clientului necesare realizarii unei parti din constructie care sa asigure incheierea unui proces verbal de receptie partiala a acesteia;

c) copia actului de proprietate/concesiune/superficie/folosinta al vanzatorului asupra terenului pe care este amplasata constructia (dupa caz);

d) declaratie pe proprie raspundere a vanzatorului ca terenul nu este revendicat conform Legii 10/2001 si nu exista alte litigii in legatura cu acesta;

e) declaratia prin care concedentul (i) declara ca in conformitate cu contractul de concesiune, concesionarul este proprietarul constructiei, (ii) declara ca terenul nu face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul sau de proprietate sau posesiune sau revendicare in baza Legii nr. 10/2001, (iii) consimte la constituirea unei ipoteci asupra constructiei, pe toata perioada de rambursare a creditului si (iv) a fost de acord ca, daca urmare a executarii silite bazate pe contractul de ipoteca incheiat cu privire la constructie, BANCII sau oricarei terte parti i s-a adjudecat constructia, IMPRUMUTATUL va avea dreptul sa transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al constructiei (unde este cazul);

f) contract de vanzare-cumparare asupra imobilului cumparat si inregistrat la Biroul de Carte Funciara;

g) contract de ipoteca asupra imobilului cumparat inregistrat la Biroul de Carte Funciara; h) polita de asigurare a imobilului cumparat, in care BANCA va figura ca beneficiar;

i) extrasul de Carte Funciara din care sa rezulte ipoteca de rang I in favoarea BANCII;

j) alte conditii prevazute de contract;

Faza 2 reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilului:

a) autorizatia de construire cu toate avizele si aprobarile necesare obtinerii acesteia si notarea in Cartea Funciara a autorizatiei de construire (in cazul extinderii);

b) proces verbal de receptie partiala si notarea acestuia in Cartea Funciara (in cazul extinderii).

c) contractul de construire/prestari servicii incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii (nu se solicita in cazul in care lucrarile se realizeaza in regie proprie);

d) aprobarile pentru asigurarea cu utilitati;

e) proiectul tehnic de executie vizat de Primarie pentru neschimbare (unde e cazul);

f) devizul general si unde este cazul, raportul de evaluare a devizului general;

g) plan de finantare intocmit pe baza graficului de executare a lucrarilor (in cazul lucrarilor in regie proprie);

h) contract de ipoteca pe constructia viitoare, inregistrat la Biroul de Carte Funciara (in cazul extinderii);

i) extrasul de Carte Funciara din care sa rezulte ipoteca de rang I in favoarea BANCII (pentru extindere);

j) alte conditii prevazute de contract;

2.4. Pentru creditele acordate pentru cumpararea de teren si apoi construirea unei locuinte pe acesta:

Faza I - Cumpararea de teren pentru construirea unei locuinte

a) cont curent deschis la BANCA de catre IMPRUMUTAT;

b) dovada depunerii de catre IMPRUMUTAT a avansului, in contul sau curent in lei/valuta sau dovada achitarii avansului catre vanzator pe baza de precontract/contract de vanzare-cumparare sau chitanta autentificata de notar impreuna cu disponibilitatile clientului necesare realizarii unei parti din constructie care sa asigure incheierea unui proces verbal de receptie partiala a acesteia;

c) declaratie pe proprie raspundere a vanzatorului ca terenul nu este revendicat conform Legii 10/2001 si nu exista alte litigii in legatura cu acesta;

d) contract de vanzare-cumparare a terenului cumparat, inregistrat la Biroul de Carte Funciara;

f) contract de ipoteca asupra terenului cumparat intocmit conform Legii nr. 190/1999, inregistrat la Biroul de Carte Funciara;

i) extrasul de Carte Funciara a terenului din care sa rezulte ipoteca de rang I in favoarea BCR;

g) alte conditii prevazute de contract;

Faza II - Construirea locuintei pe terenul cumparat

a) autorizatia de construire cu toate avizele si aprobarile necesare obtinerii acesteia si notarea in Cartea Funciara a autorizatiei de construire;

b) proces verbal de receptie partiala si notarea acestuia in Cartea Funciara;

c) contractul de construire incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii (nu se solicita in cazul in care constructia se realizeaza in regie proprie);

d) proiectul tehnic de executie vizat de Primarie pentru neschimbare;

e) aprobarile pentru asigurarea cu utilitati;

f) devizul general si, unde este cazul, raportul de evaluare a devizului general;

g) plan de finantare intocmit pe baza graficului de executare a lucrarilor (in cazul lucrarilor in regie proprie); h) contract de ipoteca pe constructia viitoare, inregistrat la Biroul de Carte Funciara;

i) polita de asigurare pentru acoperirea riscurilor lucrarilor de constructie pana la finalizarea acestora (se va incheia fie de persoana fizica, fie de societatea de constructii); in polita de asigurare BANCA va figura ca beneficiar;

j) extras de Carte Funciara din care sa rezulte ipoteca de rang I in favoarea BANCII pe teren si constructia viitoare

k) alte conditii prevazute de contract;

2.5. Pentru creditele acordate pentru reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei locuinte pe terenul proprietatea IMPRUMUTATULUI sau detinut cu titlu de concesiune/superficie/folosinta de catre acesta;

a) cont curent deschis la BANCA de catre IMPRUMUTAT;

b) dovada aportului propriu a IMPRUMUTATULUI la realizarea investitiei - in natura (facturi sau chitante fiscale achitate pentru materiale cumparate, servicii prestate etc, iar in cazul extinderii, impreuna cu disponibilitatile clientului necesare realizarii unei parti din constructie care sa asigure incheierea unui proces verbal de receptie partiala a acesteia) sau in numerar;

c) copia actului de proprietate/concesiune/superficie/folosinta asupra terenului pe care este amplasata constructia (dupa caz);

d) declaratie pe proprie raspundere a IMPRUMUTATULUI ca terenul si/sau locuinta nu sunt revendicate conform Legii 10/2001 si ca nu exista alte litigii in legatura cu acestea;

e) declaratia prin care concedentul (i) declara ca in conformitate cu contractul de concesiune, concesionarul este proprietarul constructiei, (ii) declara ca terenul nu face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul sau de proprietate sau posesiune sau revendicare in baza Legii nr. 10/2001, (iii) consimte la constituirea unei ipoteci asupra constructiei, pe toata perioada de rambursare a creditului ipotecar si (iv) a fost de acord ca, daca urmare a executarii silite bazate pe contractul de ipoteca incheiat cu privire la constructie, BANCII sau oricarei terte parti i se adjudeca constructia, IMPRUMUTATUL va avea dreptul sa transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al constructiei (unde este cazul);

f) contractul de construire/prestari servicii incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii (nu se solicita in cazul in care constructia se realizeaza in regie proprie);

g) autorizatia de construire cu toate avizele si aprobarile necesare obtinerii acesteia notarea in Cartea Funciara a

autorizatiei de construire (in cazul extinderii);

h) proces verbal de receptie partiala si notarea acestuia in Cartea Funciara (in cazul extinderii).

i) aprobarile pentru asigurarea cu utilitati (unde e cazul);

j) proiectul tehnic de executie vizat de Primarie pentru neschimbare (unde e cazul);

k) devizul general si, unde e cazul, raportul de evaluare a devizului general;

l) plan de finantare intocmit pe baza graficului de executare a lucrarilor (in cazul lucrarilor in regie proprie);

m) contract de ipoteca intocmit conform Legii 190/1999 asupra constructiei si terenului, dupa caz si polita de asigurare pentru constructie, in care BANCA va figura ca beneficiar;

n) extrasul de Carte Funciara din care sa rezulte ipoteca de rang I in favoarea BANCII.

o) alte conditii prevazute in contract;

IMPRUMUTATUL este de acord ca utilizarea creditului se va efectua dupa cum urmeaza:

1. pentru cazul prevazut la 1.1, astfel: din contul de imprumut in contul vanzatorului, in vederea achitarii pretului catre vanzator, prin intermediul contului curent ai IMPRUMUTATULUI;

2.2. pentru cazul prevazut la 1.2, astfel:

a) in cazul ridicarii constructiei prin contract de construire:

- din contul de imprumut in contul constructorului, prin intermediul contului curent al IMPRUMUTATULUI, pentru plata lucrarilor de constructii, pe baza de devize, situatii de lucrari, facturi fiscale, chitante fiscale.

b) in cazul ridicarii constructiei in regie proprie:

- din contul de imprumut in contul furnizorilor de materiale/servicii, prin intermediul contului curent al IMPRUMUTATULUI, pentru plata materialelor/serviciilor, pe baza de facturi fiscale si chitante fiscale, situatii/devize de lucrari.

- din contul de imprumut in contul curent al IMPRUMUTATULUI pentru plata serviciilor (manoperei), pe baza de borderou privind sumele platite, semnat de persoanele care au executat lucrarile si contrasemnat de dirigintele de santier/ inspectorul tehnic.

pentru cazul prevazut la 1.3, astfel:

- din contul de imprumut in contul vanzatorului, in vederea achitarii pretului catre vanzator, prin tranzitarea contului curent al IMPRUMUTATULUI;

a) in cazul executarii lucrarilor prin contract de construire/prestari servicii:

- din contul de imprumut in contul constructorului/furnizorilor de materiale/servicii, prin intermediul contului curent al IMPRUMUTATULUI, pentru plata lucrarilor/materialelor/servicilor, pe baza de facturi fiscale si chitante fiscale situatie/devize de lucrari.

b) in cazul executarii lucrarilor in regie proprie:

- din contul de imprumut in contul furnizorilor de materiale/servicii, prin intermediul contului curent al IMPRUMUTATULUI, pentru plata materialelor/serviciilor, pe baza de facturi fiscale si chitante fiscale, situatii/devize de lucrari.

- din contul de imprumut in contul curent al IMPRUMUTATULUI pentru plata serviciilor (manoperei), pe baza de borderou privind sumele platite, semnat de persoanele care au executat lucrarile si contrasemnat de dirigintele de santier/ inspectorul tehnic.

4. pentru cazul prevazut la 2.4, astfel:

a) pentru achitarea diferentei de pret pentru teren: din contul de imprumut in contul vanzatorului, in vederea achitarii pretului catre vanzator, prin tranzitarea contului curent al IMPRUMUTATULUI;

b) diferenta de credit, in cazul ridicarii constructiei prin contract de construire:

- din contul de imprumut in contul constructorului, prin intermediul contului curent al IMPRUMUTATULUI, pentru plata lucrarilor de constructii, pe baza de devize, situatii de lucrari, facturi fiscale, chitante fiscale etc.c) diferenta de credit, in cazul ridicarii constructiei in regie proprie:

- din contul de imprumut in contul furnizorilor de materiale/servicii, prin intermediul contului curent al IMPRUMUTATULUI, pentru plata materialelor/serviciilor, pe baza de facturi fiscale si chitante fiscale.

- din contul de imprumut in contul curent al IMPRUMUTATULUI pentru plata serviciilor (manoperei), pe baza de borderou privind sumele platite, semnat de persoanele care au executat lucrarile si contrasemnat de dirigintele de santier/ inspectorul tehnic.

5. pentru cazul prevazut la 2.5, astfel:

a) in cazul executarii lucrarilor prin contract de construire/prestari servicii:

- din contul de imprumut in contul constructorului, prin intermediul contului curent al IMPRUMUTATULUI, pentru plata lucrarilor de constructii, pe baza de devize, situatii de lucrari, facturi fiscale, chitante fiscale etc.

b) in cazul executarii lucrarilor in regie proprie:

- din contul de imprumut in contul furnizorilor de materiale/servicii, prin intermediul contului curent al IMPRUMUTATULUI, pentru plata materialelor/serviciilor, pe baza de facturi fiscale si chitante fiscale.

- din contul de imprumut in contul curent al IMPRUMUTATULUI pentru plata serviciilor (manoperei), pe baza de borderou privind sumele platite, semnat de persoanele care au executat lucrarile si contrasemnat de dirigintele de santier/ inspectorul tehnic.

4. IMPRUMUTATUL este de acord ca BANCA va elibera sumele din contul curent al IMPRUMUTATULUI, numai pe baza prezentam documentelor si indeplinirii conditiilor prevazute in CONTRACT si in prezentele CONDITII GENERALE si numai pentru destinatiile prevazute la pct. 1.1., 1.2., 1., 1.4. si 1.5., dupa cum este cazul.

5. Creditele se pun la dispozitia imprumutatilor in moneda stipulata la pct. 1 din contract.

Platile efective din credite se efectueaza in moneda stipulata in documentele justificative in baza carora se efectueaza platile respective. In situatia in care moneda in care s-a aprobat creditul este diferita de moneda stipulata in aceste documente, imprumutatul completeaza un ordin de vanzare pe piata valutara, pana la limita sumelor din documentele respective. Ordinul de vanzare pe piata valutara se executa de banca conform reglementarilor in vigoare.

6. Suma neutilizata la sfarsitul perioadei de tragere se considera anulata si creditul se diminueaza corespunzator, daca intre BANCA si IMPRUMUTAT nu a intervenit un acord de prelungire a acesteia, prin act aditional la CONTRACT, incheiat cu cel putin 5 zile inainte de data expirarii perioadei de tragere.

7. Modalitatea de efectuare a platilor din credite este viramentul, cu exceptia platilor pentru manopera in cazul executarii constructiei/lucrarilor in regie proprie, care se pot efectua si in numerar.

4. DOBANZI SI COMISIOANE

4.1. Dobanda curenta se va calcula incepand cu data efectuarii primei trageri din contul de imprumut asupra soldului creditului angajat de la data calcularii dobanzii, dupa cum urmeaza:

4.2. Pe parcursul derularii creditului, nivelul dobanzii curente variabile se poate modifica in functie de evolutia indicelui de referinta LIBOR/EURIBOR/BUBOR.

4. Orice modificare a ratei dobanzii va fi comunicata IMPRUMUTATULUI cel mai tarziu la data aplicarii noii rate.

4.4. In cazul modificarii nivelului ratei dobanzii, noua rata a dobanzii se va aplica automat la valoarea soldului creditului existent la data modificarii acesteia, in conformitate cu prevederile pct. 5. din Conditiile Generale de Creditare.

4.5. In cazul in care in urma comunicarii noului nivel al dobanzii de catre BANCA, IMPRUMUTATUL nu va rambursa restul din creditul angajat si dobanzile aferente in termen de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta, se considera ca IMPRUMUTATUL a acceptat noul nivel al dobanzii.

4.6. Dobanda se calculeaza si se incaseaza lunar la scadentele stabilite, odata cu rata de credit.

4.7. Calculul dobanzilor se va efectua la numarul exact de zile de utilizare a creditului raportat la un an calendaristic de 360 de zile.

4.8. Comisionul de gestiune se plateste la prima tragere a creditului si se calculeaza la valoarea creditului.

4.9. In cazul in care banca finanteaza si comisioanele aferente creditului, comisionul de gestiune se aplica la valoarea obiectului creditat, din care se scade avansul imprumutatului. In functie de optiunea imprumutatului, la creditele acordate in lei, la valoarea rezultata se adauga si alte costuri aferente acordarii creditului.

4.10. Comisionul de rambursare anticipata se calculeaza asupra sumei rambursate anticipat.

4.11. Comisionul de transformare se calculeaza asupra soldului creditului transformat dintr-o valuta in alta si se incaseaza la data semnarii actului aditional. Nivelul comisionului de transformare perceput va fi cel in vigoare la momentul respectiv.

Banca isi rezerva dreptul sa refuze operatiunea, daca aceasta nu se incadreaza in politica sa de trezorerie din acel moment.

4.12. Pentru creditele incadrate pe linii de finantare externa, imprumutatul va plati comisioanele conform conditiilor bancii finantatoare externe, precum si orice alte costuri implicate de negocierea, pregatirea si derularea contractului de imprumut (de exemplu speze telex, swift, costuri DHL), inclusiv cheltuieli legale de avocatura, determinate de intocmirea si semnarea Legal Opinion. Cuantumul acestor costuri si modalitatea lor de plata se stabilesc conform conditiilor prevazute in acordul de finantare incheiat intre BCR si banca finantatoare externa.

4.1 Comisioanele prevazute in prezentul contract se platesc de catre imprumutat si in perioada de gratie,

4.14. Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica nivelul comisioanelor, fara consimtamantul imprumutatului. Nivelul comisioanelor este comunicat prin afisare la sediile bancii.

5. RAMBURSAREA CREDITULUI SI GRAFICUL DE RAMBURSARE

5.1. Creditul va fi restituit in aceeasi moneda in care a fost acordat, de catre IMPRUMUTAT si/sau COPLATITOR, care vor plati costurile de conversie si vor suporta riscurile de schimb valutar.

5.2. Creditul si dobanzile aferente vor fi rambursate conform graficului de rambursare cuprins in Anexa 2 la prezentul CONTRACT, care face parte integranta din acesta.

5. Daca graficul de rambursare se modifica urmare schimbarilor nivelului ratei dobanzii, BANCA va notifica corespunzator IMPRUMUTATUL, aceste modificari fiind obligatorii pentru IMPRUMUTAT.

5.4. IMPRUMUTATUL este raspunzator de efectuarea platilor la timp si in cuantumul stabilit.

5.5. Daca data de scadenta stabilita prin acest CONTRACT este o zi bancara nelucratoare, plata se va face in prima zi bancara lucratoare urmatoare, fiind considerata in termen (aceasta clauza se va elimina in cazul metodei de calcul "payment").

5.6. Din sumele achitate de IMPRUMUTAT, BANCA va acoperi datoriile acestuia in urmatoarea ordine: primele de asigurare, comisioanele, dobanzile majorate, dobanda curenta, ratele de credit restante si ratele de credit curente.

5.7. IMPRUMUTATUL poate efectua rambursari anticipate din creditul acordat, partial sau integral, cu plata unui comision de rambursare anticipata, caz in care se va reface in mod corespunzator graficul de rambursare si se va transmite un exemplar IMPRUMUTATULUI.

5.8. Platile anticipate sunt admise si considerate ca atare numai dupa plata integrala a datoriilor restante.

5.9. IMPRUMUTATUL autorizeaza BANCA sa debiteze automat conturile sale in lei/valuta deschise la BANCA cu sumele datorate conform CONTRACTULUI, pe masura ce acestea devin scadente. Pana la limita sumelor datorate, IMPRUMUTATUL autorizeaza BANCA sa faca in numele si pe contul sau orice operatiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor detinute de IMPRUMUTAT in conturile sale curente in moneda creditului. Ordinea de indestulare a BANCII este mai intai din contul in lei/valuta alocat prezentului CONTRACT, daca exista disponibilitati in acest cont.

5.10. In cazul intarzierii la plata, BANCA va trimite IMPRUMUTATULUI in cei mult 10 zile de la data scadentei notificare prin scrisoare recomandata, prevenindu-l asupra consecintelor incalcarii CONTRACTULUI.

5.11. Daca, in termen de 30 de zile de la data notificarii, imprumutatul si/sau coplatitorii nu achita rata totala de rambursat, intregul credit si toate celelalte sume datorate, devin exigibile, iar banca este indreptatita sa procedeze la recuperarea creantelor sale pe calea executarii silite, prin valorificarea garantiilor asiguratorii sau a oricaror alte bunuri aflate in proprietatea imprumutatului si/sau coplatitorilor.

6. GARANTAREA CREDITULUI

6.1. Ipoteca de rang 1 ce se va constitui pentru garantarea creditului ipotecar este valabila pana la rambursarea integrala a creditului, dobanzilor, comisioanelor si oricare sume datorate BANCII in temeiul CONTRACTULUI, conform prevederilor Legii nr. 190/1999, nefiind aplicabile dispozitiile art. 1786 Cod Civil.

6.2. Bunurile reprezentand garantii ale creditului ipotecar nu vor putea fi instrainate decat cu acordul prealabil al BANCII si cu rambursarea integrala a creditului, dobanzilor si celorlalte datorii fata de BANCA, din prezentul CONTRACT.

6. IMPRUMUTATUL va suporta toate cheltuielile si/sau taxele aferente constituirii in buna regula a garantiilor si efectuarii publicitatii acestora conform legii.

7. ASIGURARE

7.1. IMPRUMUTATUL are obligatia ca bunul imobil adus in garantie sa fie asigurat, pe toata perioada creditului, pana la lichidarea tuturor obligatiilor sale fata de BANCA ce rezulta din prezentul CONTRACT, la o institutie sau societate romana de asigurare agreata de banca.

Pe intreaga perioada de rambursare a creditului ipotecar, pana la plata integrala a sumelor datorate BANCII, beneficiarul politei de asigurare este BANCA.

7.2. Polita de asigurare se va incheia dupa cum urmeaza:

7.2.1. Pentru cazul prevazut la pct. 1.1. si pct. 1.: in aceeasi zi cu incheierea contractului de vanzare-cumparare si/sau a semnarii contractului de ipoteca.

7.2.2. Pentru cazul prevazut la pct. 1.2 si pct. 1.4., astfel: In termen de maxim 5 zile de la obtinerea autorizatiei de construire, inainte de inceperea lucrarilor de constructii cu acoperirea tuturor riscurilor, pana la finalizarea acestora.

In cazul constructiilor finantate din credit, pentru care societatea de constructii a incheiat o polita de asigurare impotriva tuturor riscurilor, pana la finalizarea constructiilor, imprumutatul - persoana fizica nu mai are obligatia incheierii acestei polite.

Obligatia persoanei fizice ca bunul imobil sa fie asigurat curge incepand cu ziua urmatoare incheierii procesului verbal de receptie a cladirii, pana la achitarea tuturor obligatiilor sale fata de banca, decurgand din prezentul contract.

7.2. Pentru cazul prevazut la pct. 1.5.: cel mai tarziu in ziua incheierii contractului de ipoteca.

7. Contractul de asigurare a bunului imobil adus in garantie se va incheia la valoarea rezultata din raportul de evaluate a imobilului (cladire sau apartament) adus in garantie.

7.4. Originalul contractelor/politelor de asigurare se depune la BANCA inainte de efectuarea tragerilor din credit.

7.5. In cazul in care contractele/politele de asigurare nu sunt prelungite, BANCA are dreptul - fara a fi obligata in nici un fel - sa faca prelungirea acestora pe cheltuiala IMPRUMUTATULUI. Pentru plata, de catre BANCA, a primelor de asigurare IMPRUMUTATUL autorizeaza BANCA sa-i debiteze automat conturile de disponibilitati in lei sau valuta. In cazul lipsei de disponibilitati, cheltuielile facute in acest scop de catre BANCA se considera scadente la data platii efective catre societatea de asigurare, BANCA urmand sa recupereze cu prioritate contravaloarea primei de asigurare platite, din sumele depuse de IMPRUMUTAT in contul curent pentru rata imediat urmatoare.

7.6. In caz de producere a riscurilor asigurate, IMPRUMUTATUL se obliga sa actioneze cu diligenta potrivit prevederilor din contractele/politele de asigurare si sa informeze societatea de asigurare in 24 de ore, iar BANCA in 48 de ore asupra producerii riscurilor asigurate.

8. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

8.1. IMPRUMUTATUL si COPLATITORUL se obliga:

a) sa utilizeze creditul aprobat numai in scopul pentru care a fost acordat;

b) sa restituie BANCII creditul utilizat si sa achite dobanda la termenele prevazute in graficul de rambursare;

c) sa utilizeze proprietatea cumparata/construita/reabilitata cu credit ca un bun proprietar si sa ia toate masurile necesare sa o pastreze in buna stare;

d) sa puna la dispozitia BANCII toate documentele solicitate in legatura cu utilizarea creditului, precum si cele referitoare la garantii;

e) sa incheie contractele de garantie si sa prezinte dovada inregistrarii contractului/ contractelor de ipoteca la Biroul de Carte Funciara in termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului de credit ipotecar bancar;

f) sa permita BANCII verificarea periodica a bunurilor ce constituie garantia creditului;

g) sa achite la termen comisioanele prevazute la pct. 6 din CONTRACTUL de credit ipotecar bancar;

h) sa instiinteze BANCA in maxim 5 zile lucratoare de la aparitia unor situatii care-l pun in imposibilitatea achitarii obligatiilor ce decurg din CONTRACT;

i) sa anunte BANCA in 48 de ore de la producerea riscului asigurat;

j) sa mentina deschis, pana la indeplinirea tuturor obligatiilor din CONTRACT, cont curent la BANCA; k) sa permita reprezentantilor BANCII accesul pentru inspectarea lucrarilor ce se realizeaza din creditul acordat; I) sa plateasca toate taxele si impozitele aferente imobilului ipotecat in favoarea BANCII, pe care le datoreaza catre stat;

8.2. In cazul declararii creditului scadent si platibil, IMPRUMUTATUL si COPLATITORUL raman direct raspunzatori pentru toate consecintele financiare directe si/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata a creditului, fiind obligati sa achite BANCII toate pagubele cauzate.

8. BANCA are dreptul:

a) sa verifice respectarea conditiilor de utilizare a creditului, devizul general, destinatia creditului, existenta permanenta si integritatea garantiilor asiguratorii pe toata perioada ereditarii;

b) sa urmareasca, pe toata durata creditului ipotecar, indeplinirea conditiilor prevazute in CONTRACT si in CONDITIILE GENERALE DE CREDITARE, referitoare la: destinatia sumelor avansate, rambursarea la scadenta a ratelor de credit, plata dobanzii si comisioanelor aferente, precum si bonitatea IMPRUMUTATULUI;

c) sa recupereze pe calea executarii silite sumele datorate de catre IMPRUMUTAT in baza CONTRACTULUI si CONDITIILOR GENERALE DE CREDITARE, in oricare din situatiile prevazute la capitolul Cazuri de culpa;

d) sa debiteze conturile IMPRUMUTATULUI cu orice datorie restanta.

8.4. In cazul creditelor ipotecare acordate pentru construirea, reabilitarea, consolidarea si extinderea imobilului, BANCA are dreptul sa verifice, cel putin o data la 3 luni, incadrarea constructorului in graficul de executie a lucrarilor.

8.5. imprumutatul are dreptul sa solicite bancii, in scris, transformarea soldului creditului dintr-o valuta in alta, numai dupa achitarea comisioanelor, restantelor si dobanzilor datorate pana in ziua transformarii.

8.6. Banca se obliga:

a) sa furnizeze IMPRUMUTATULUI anual un extras privind soldul creditului, dobanzile platite in cursul anului, dobanzile penalizatoare (unde este cazul);

b) sa comunice ori de cate ori este cazul, IMPRUMUTATULUI noul nivel al comisioanelor aferente creditului, precum si modificarile in structura acestora (ex. pentru plati intarziate, eliberare extrase, rambursare anticipata, reipotecare, etc);

c) sa notifice in scris IMPRUMUTATUL in cazul in care creanta BANCII fata de acesta, precum si ipoteca aferenta sunt cesionate altui creditor;

9. CAZURI DE CULPA

9.1. Nerespectarea de catre IMPRUMUTAT a oricareia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul CONTRACT si/sau contractele accesorii acestuia constituie CAZ DE CULPA. Constituie, de asemenea, CAZ DE CULPA in temeiul prezentului CONTRACT, nerespectarea clauzelor contractuale de catre orice persoana terta obligata fata de BANCA in baza contractelor accesorii la acest CONTRACT.

9.2. Neexercitarea de catre BANCA a oricarui drept prevazut in prezentul CONTRACT nu constituie o renuntare la acesta, iar BANCA va putea uza de acel drept oricand pana la stingerea tuturor obligatiilor IMPRUMUTATULUI fata de aceasta.

9. Fara a renunta la prevederile pct. 5.11. si 5.12. din Conditiile Generale de Creditare, neindeplinirea de catre Imprumutat/Coplatitori a oricarei obligatii contractuale, da dreptul bancii de a declara soldul creditului scadent imediat, indiferent de graficul de rambursare si, ca urmare, sa ia orice masura pe care o considera necesara pentru a-si recupera pagubele cauzate in acest mod, cu conditia notificarii prealabile ale Imprumutatului/Coplatitorului. Prevederile mentionate se vor aplica de asemenea, in cazul in care banca constata ca situatia financiara a imprumutatului nu mai asigura conditiile de rambursare ale creditului.

10. CLAUZE SPECIALE

10.1. IMPRUMUTATUL se obliga sa respecte legislatia mediului din Romania si sa obtina orice autorizatii de mediu impuse de reglementarile legale in vigoare pentru construirea imobilelor finantate din creditul ipotecar acordat.

10.2. Imprumutatul si/sau coplatitorii sunt de acord si autorizeaza in mod expres Banca sa obtina orice fel de date cu caracter personal inregistrate pe numele lor de la un birou independent de credit sau de la o alta unitate din cadrul Grupului BCR, precum si ca Banca sa transmita datele lor cu caracter personal unui birou independent de credit sau unei entitati din cadrul Grupului BCR.

In aplicarea prezentului articol, prin date cu caracter personal se inteleg date si/sau informatii despre imprumutat/coplatitori, referitoare la credit si la orice alte angajamente asumate de banca fata de acestia, incluzand fara a se limita: datele de identificare ale acestora, suma creditului/angajamentului, soldul creditului, dobanzi, sume scadente si neachitate, penalitati aplicate de Banca conform prezentului contract etc.

Informatiile obtinute/ transmise de la/ la biroul independent de credit sau entitatii din cadrul Grupului BCR vor respecta principiul confidentialitatii informatiilor.

11. LITIGII

11.1. Orice neintelegere, rezultand din interpretarea si/sau executarea prezentului CONTRACT, se va rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila.

11.2. In cazul in care solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun.

12. Prezentele conditii generale fac parte integranta din contractul de credit ipotecar bancar.

NOTA BENE:

Prezentul contract model poate fi adaptat si/sau modificat, dupa caz, in functie de aparitia unor reglementari legale specifice.

Acest contract va fi adaptat corespunzator in functie de tipul creditului, astfel incat:

1. Se vor completa toate rubricile ramase libere;

2. Se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele si paragrafele si se vor face corelarile corespunzatoare;

Se vor elimina toate trimiterile la notele de subsol, precum si notele de subsol.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2089
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved