Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

PROIECT FINANTE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
PROIECT FINANTE

Cap. 1 - Consideratii generale

Diagnosticul financiar consta intr-un ansamblu de instrumente si metode care permit aprecierea situatiei financiare si a performantelor unei intreprinderi.

Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situatia financiara a intreprinderii. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de mentinere si dezvoltare in mediul specific economiei locale. In sens general, finalitatea diagnosticului financiar consta in oferirea de informatii financiare atat celor din interiorul intreprinderii, cat si celor interesati din afara acesteia.

De cele mai multe ori informatiile diagnosticului financiar trebuie completate cu informatii referitoare la mediul extern al intreprinderii (starea economiei, a sectorului de activitate), informatii referitoare la potentialul tehnic si uman, potential comercial si juridic, managementul intreprinderii (informatii dependente de intreprinderi). Toate aceste elemente influenteaza performantele financiare ale intreprinderii determinand, in final, competitivitatea acesteia.

Folosind metode si tehnici specifice, diagnosticul financiar permite aprecierea situatiei financiare trecuta si actuala, pe baza informatiilor furnizate pentru luarea deciziilor de catre conducere acesta vizeaza viitorul.

Informatiile necesare pentru efectuarea diagnosticului financiar sunt preluate din situatiile financiare simplificate care cuprind: Bilantul, Contul de Profit si Pierdere, anexa la bilant.

Realizarea diagnosticului financiar are ca obiectiv aprecierea starii de performanta financiara a societatii S.C. PROCENT S.R.L., CUI 10727570, inscrisa la Registrul Comertului a judetului Bihor sub numarul J05/661/1998 la 31/12/2005. Forma juridica este de societate cu raspundere limitata, capitalul societatii este de 200 RON.

Sediul societatii este Oradea, Str. Aluminei nr. 37D.

Obiectul de activitate este reprezentat de codul 5145 ‘Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie’.

Principalele scopuri urmarite sunt:

- aprecierea rezultatelor financiare obtinute;

- evidentierea modalitatilor de realizare a echilibrului financiar;

- examinarea randamentului capitalului investit;

- evaluarea riscurilor.

Sursele utilizate au fost:

- situatiile financiare anuale (2004-2005);

- alte materiale de documentare din evidenta contabila.

1.1 Apreciere generala asupra situatiei financiare

Indicatori

Variatia absoluta

Variatia relativa

CA

Rezultat net

Active totale

Cresterea cifrei de afaceri in 2005 de 1.75 ori fata de 2004 se datoreaza diversificarii gamei sortimentale a produselor, stimularea clientilor prin acordarea de discount-uri financiare, stimulente materiale publicitare, extinderea ariei de desfacere pe raza altor judete ca Arad, Cluj, Zalau, Bistrita, Satu Mare, Maramures.

Micsorarea rezultatului net este determinata de cresterea urmatoarelor cheltuieli : cheltuieli cu combustibilii, cheltuieli cu materiale de propaganda, cheltuieli cu salariile.

Cresterea parcului auto asa cum rezulta din situatia activelor totale a dus la reducerea rezultatului net.

Cap. 2 Realizarea diagnosticului financiar

2.1 Analiza structurii bilantului

2.1.1 Analiza ratelor de structura ale activului

Datele sunt prezentate in tabelul urmator :

Specificatie

Simbol

lei

Structura

lei

Structura %

Imobilizari corporale

Inc

Active imobilizate

In

Stocuri

St

Creante

Cr

Disponibilitati banesti

Db

Active circulante

Ac

Ct. de regularizare si asimilate - activ

Ra

TOTAL ACTIV

At

In = Inn + Inc + If

Ac = St + Cr + Db

At = In + Ac + Ra

CONCLUZII:

Rata activelor imobilizate = In/At masoara gradul de investire a capitalului fix. Nivelul ei este ridicat datorita ponderii mare a dotarilor cu echipamente tehnologice, utilaje si mijloace de transport. Nivelul acestei rate este influentat nefavorabil de inregistrarea cheltuielilor lunare cu amortizarea care diminueaza valoarile ramase ale activelor imobilizate, astfel incat rata scazand usor in 2005 la 21.48 %, fata de 2004 cand era de 22.59 %.

Rata activelor circulante = Ac/At exprima ponderea in totalul activului a capitalului circulant. Ca urmare a cresterii ponderii disponibilitatilor banesti in anul 2005 fata de 2004 si o mentinere relativ constanta a ponderii stocurilor si a creantelor totale se inregistreaza o crestere a ratei activelor circulante in 2005 fata de 2004 de la 73.87 % la 77.21 %.

Rata stocurilor = St/At ponderea stocurilor in total activ se mentine relativ constanta in perioada analizata, remarcandu-se o usoara crestere a acestei valori de la 6.36 % in 2004 la 6.54 % in anul 2005, datorata cresterii volumului de stocuri in 2005.

Rata creantelor = Cr/At creantele au crescut usor, cu influenta negativa asupra gradului de lichiditate.

Rata disponibilitatilor = Db/At este influentata de raportul dintre durata medie de incasare a creantelor si durata medie de achitare a obligatiilor, care este nefavorabil. Nivelul acestei rate creste in 2005 fata de 2004 de la 3.04 % la 5.75%.

2.1.2 Analiza ratelor de structura ale pasivului

Ratele de structura ale pasivului permit aprecierea politicii financiare a intreprinderii prin punerea in evidenta a unor aspecte privind stabilitatea si autonomia financiara a acesteia.

Specificatie

Simbol

lei

Structura

lei

Structura %

Capital social

CPS

Rezerve

Rez

Rezultatul reportat

Rr

Profit

Pn

Repartizarea profitului

Rep

Capital propriu

Cpr

Datorii curente

Dat.c.

Datorii necurente

Dat.n.

Datorii totale

Dt

TOTAL PASIV

Pt

Cpr = CPS + Rez + Rr

Dt = Dat.c. + Dat.n.

Cpm = Cpr

Specificatie

Simbol

Rata stabilitatii financiare

CPM/PT

Rata autonomiei fin globale

CPR/PT

Rata auton fin la termen

CPR/CPM

Rata de indatorare globala

DAT/PT

Rata de indatorare la termen

ITML/CPR

Rata creantelor de trezorerie

ITS/NFR

CONCLUZII:

Rata stabilitatii financiare = Cpm/Pt reflecta legatura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune in mod stabil ( cel putin un an ) si patrimoniul total.

Rata autonomiei financiare globale = Cpr/Pt arata gradul de independenta financiara a societatii. Se considera ca existenta unui capitalul propriu de cel putin 1/3 din pasivul total constituie o premisa esentiala pentru autonomia financiara a societatii. In anul 2004 rata autonomiei financiare globale are un nivel bun, manifestand o usoara tendinta de scadere in anul 2005.

Rata autonomiei financiare la termen = Cpr/Cpm arata gradul de independenta financiara al unitatii pe termen lung. Nivelul acestei rate este 100 % datorita faptului ca nu sunt atrase in unitate imprumuturi pe termen lung.

Rata de indatorare globala = Dat/Pt reflecta ponderea tuturor datoriilor pe care le are unitatea in pasivul total al acesteia. Nivelul ratei inregistreaza o tendinta de crestere accentuata in perioada analizata.

Rata de indatorare la termen = Itml/Cpr reflecta gradul de indatorare prin imprumuturi pe termen lung si mediu. Se utilizeaza in fundamentarea deciziei de atragere a surselor imprumutate pe termen lung si a urmaririi modului in care s-a utilizat efectul de levier. Pentru perioada analizata aceasta rata are valoarea 0.

Rata creditelor de trezorerie - reprezentand gradul de acoperire a necesitatilor de finantare a activitatii de exploatare cu surse externe de finantare- credite pe termen scurt. Este zero datorita necontractarii creditelor pe termen scurt.

2.2 Analiza echilibrului financiar

Aprecierea echilibrului financiar se realizeaza prin intermediul indicatorilor de echilibru : fond de rulment (FR), nevoie de fond de rulment (NFR) si trezoreria neta (TN) si reflecta respectarea la nivelul societatii a principiilor de finantare consacrate in literatura de specialitate.

NrIndicatori

Simbol

lei

lei

Imobilizari nete

In

Stocuri

St

Creante

Cr

Disponibilitati banesti

Db

Conturi de regularizare si asimilate - activ

Ra

Capital propriu

Cpr

Datorii curente

Dat.c.

Datorii necurente

Dat.n.

Alte obligatii de exploatare

Ob

Pasiv total = Activ total

Pt = At

Fondul de rulment

FR

Fondul de rulment propriu

FRp

Necesar de fond de rulment

NFR

Trezoreria neta

TN

Cpm = Cpr

FR = Cpm – In

FRp = Cpr – In

NFR=(St+Cr+Ra)-(Fz+Ob+Rp)

TN=FR-NFR=Db-Its

Indicatori

Formula

Rata de finantare a NFR

NFR/FR

Ponderea FR in pasivul total

FR/Pt

Ponderea NFR in activul total

FR/At

Fondul de rulment (FR) este partea din capitalul permanent care depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante. Pe intreaga perioada analizata fondul de rulment este negativ si inregistreaza o scadere continua.

Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezinta partea din activele circulante ce trebuie finantate din surse stabile permanente. Nivelul indicatorului este negativ datorita datoriilor catre furnizori.

Trezoreria neta (Tn) reprezinta diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. In perioada analizata indicatorul inregistreaza o tendinta de crestere in 2005 fata de 2004.

Nevoile de finantare ale ciclului de exploatare sunt suportate din datoriile de exploatare si o parte a resurselor stabile situatie care corespunde principiului gestiunii financiare potrivit caruia la necesitati permanente se aloca surse permanente, care reflecta echilibrul financiar al societatii.

2.3 Analiza soldurilor intermediare de gestiune

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune se prezinta astfel:

Nr.

Specificatie

Simbol

lei

lei

+ Vanzari de marfuri

Vmf

- Cheltuieli privind marfurile

Chmf

= Marja comerciala

Mc

+ Productia exercitiului

Qex

- Variatia stocurilor

Vs

- Consumuri externe de la terti

Cext

= Valoarea adaugata

Va

- Impozite si taxe

Imp

+ Subventii pentru exploatare

Sbv

- Cheltuieli cu personalul – totale

Chp

= Excedent brut de exploatare

EBE

+ Venituri din provizioane

Vpv

+ Alte venituri din exploatare

Ave

- Alte cheltuieli din exploatare

Ace

- Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele

Cha

= Profit din exploatare

Pe

+ Venituri financiare

Vf

- Cheltuieli financiare

Chf

= Profit curent

Pc

± Rezultatul curent

Rc

= Profit brut

Pb

- Impozit pe profit

Ipr

= Profit net

Pn

Va = Vmf + Qex – Chmf - Chms

EBE = Va – Imp + Sbv - Chp

Pe = EBE + Ave – Ace - Cha

Pc = Pe + Vf - Chf

Pb = Pc + Rc

Pn = Pb - Ipr

Marja comerciala (Mc) reprezinta castigul realizat din adaosul comercial in procesul comercializarii marfurilor. Indicatorul inregistreaza o crestere in valoare absoluta determinata de cresterea semnificativa a vanzarii de marfuri.

Valoarea adaugata (Va) exprima cresterea de valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie, indeosebi a factorilor munca si capital, peste valoarea materialelor si serviciilor cumparate de intreprindere de la terti. Valoarea adaugata asigura remunerarea participantilor directi si indirecti la activitatea economica a intreprinderii:

- personalul, prin salarii, indemnizatii si alte cheltuieli;

- statul, prin impozite, taxe si varsaminte;

- creditorii, prin dobanzi, dividende si comisioane platite;

- actionarii, prin dividende;

- intreprinderea, prin capacitatea de autofinantare.

Nivelul absolut al indicatorului are o tendinta de crestere in perioada analizata datorata in principal cresterii cheltuielilor cu materiale si servicii.

Excedentul brut de exploatare (EBE) masoara capacitatea potentiala de autofinantare a investitiilor. Indicatorul inregistreaza o scadere determinata in principal de cresterea cheltuielilor cu salariile personalului.

Profitul (rezultatul) din exploatare (Pe) masoara, in marimi absolute, rentabilitatea procesului de exploatare, prin deducerea tuturor cheltuielilor din veniturile exploatarii. Indicatorul inregistreaza o scadere influentata in principal de cresterea cheltuielilor financiare.

Profitul (rezultatul) curent (Pc) este determinat de rezultatul exploatarii si cel al activitatii financiare. In perioada analizata exercitiile financiare se incheie cu profit, ceea ce afecteaza pozitiv rezultatul curent.Profitul net (Pn) reprezinta, in marimi absolute, masura rentabilitatii financiare a capitalului propriu subscris si varsat de actionari. Acest indicator inregistreaza in perioada analizata o scadere pe seama cresterii cheltuielilor.

2.4 Analiza ratelor de structura a capitalului

Analiza lichiditatii societatii urmareste capacitatea acesteia de a-si achita obligatiile curente (de exploatare) din active curente, cu diferite grade de lichiditate, precum si evaluarea riscului incapacitatii de plata.

Nr

Indicatori

Formula

Stocuri

St

Creante

Cr

Disponibilitati banesti

Db

Active circulante

Ac=St+Cr+Db

Datorii pe termen scurt

Dts=Its+Fz+Ob

Rata de lichiditate curenta

Ac/Dts

Rata de lichiditate rapida

(Cr+Db)/Dts

Rata de lichiditate imediata

Db/Dts

RLC = Ac / Dts

RLR = (Cr + Db) / Dts

RLI = Db / Dts

Rata de lichiditatea curenta - compara ansamblul activelor circulante, cu ansamblul datoriilor pe termen scurt (scadente sub un an). La aceasta rata nivelul asiguratoriu este 1,2, nivel care este scade in perioada 2004 – 2005.

Rata de lichiditatea rapida - exprima capacitatea firmei de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati banesti. Nivelul acestei rate, in perioada analizata, este in scadere.

Rata de lichiditatea imediata - apreciaza masura in care datoriile exigibile pot fi acoperite pe seama disponibilitatilor banesti. Nivelul asiguratoriu pentru aceasta rata este de 1/3. Se constata cresterea nivelului acestei rate la nivelul anului 2005. Se constata ca societatea are o capacitate de plata imediata buna datorita faptului ca nu are contractate credite pe termen scurt.

2.5. Analiza ratelor de gestiune

Ratele de gestiune reflecta duratele de rotatie a activelor imobilizate si circulante prin cifra de afaceri exprimate in nr. de zile si redate in tabelul urmator :

Nr

Indicatori

Formula

UM

Cifra de afaceri

Ca

Ron

Imobilizari nete

In

Ron

Stocuri

St

Ron

Creante

Cr

Ron

Disponibilitati banesti

Db

Ron

Active circulante

Ac

Ron

Datorii pe termen scurt

Dts

Ron

Rotatia imobilizarilor nete

Ca/In

rotatii

Durata de rotatie a activelor circulante

(Ac/Ca)x360

zile

Durata de rotatie a stocurilor

(St/Ca)x360

zile

Durata de incasare a creantelor

(Cr/Ca)*360

zile

Durata de rotatie a disponibilitatilor banesti

(Db/Ca)x360

zile

Durata de achitare a furnizorilor

(Fz/Ca)x360

zile

Rotatia activului total

Ca/At

rotatii

RIn = Ca / In

RAc = (Ac/Ca) * 360

RSt = (St/Ca) * 360

RCr = (Cr/Ca) * 360

RDb = (Db/Ca) * 360

RFz = (Fz/Ca) * 360

Rat = Ca / At

Rotatia activului total = Ca / At reflecta gradul de reinnoire a activului total prin cifra de afaceri. Numarul de rotatii a acestuia in perioada analizata reflecta o tendinta usoara de inrautatire prin scaderea numarului de rotatii de la 1.98 la 1.80 in 2005.

Rotatia imobilizarilor nete = Ca / In - imobilizarile nete, avand pondere semnificativa in activul total . Viteza de rotatie a imobilizarilor nete este mica, cu o tendinta de scadere de la 8.79 la 8.39.

Durata de rotatie a activelor circulante este relativ constanta, inregistrand un nivel satisfacator.

Durata de rotatie a stocurilor inregistreaza o tendinta de crestere, avand un nivel satisfacator pe ansamblul perioadei analizate.

Durata de incasare a creantelor creste in anul 2005 fata de 2004 de la 116.94 zile la 129.64 , situandu-se peste limita considerata normala (30 zile), cu influente negative asupra trezoreriei.

Durata medie de achitare a furnizorilor inregistreaza o tendinta de crestere in anul 2005, la 160.67 zile de la 102.10 zile. Nivelul acestei rate nu se incadreaza in limita unor decontari normale (30 zile).

Raportul dintre durata medie de incasare a creantelor si durata medie de achitare a furnizorilor este nefavorabil societatii. In timp ce unitatea crediteaza beneficiarii, in 2005 in medie cu 129.64 zile, fara dobanda, beneficiaza de surse atrase de la furnizori doar 160.67 zile.

Decalajul nefavorabil dintre durata medie de incasare a creantelor si durata medie de plata a furnizorilor influenteaza negativ trezoreria neta disponibila, determinand societatea sa atraga noi surse pentru acoperirea golurilor de trezorerie.

2.6 Analiza rentabilitatii

Exprima eficienta utilizarii resurselor materiale si financiare in activitatea de exploatare la nivelul societatii in perioada analizata.

Nr.

Specificatie

Simbol

Um

Venituri din exploatare

Ve

Ron

Cheltuieli de exploatare

Che

Ron

Profit din exploatare

Pe = Ve-Che

Ron

Profit curent

Pc

Ron

Profit net

Pn

Ron

Capital propriu

Cpr

Ron

Activ total

At

Ron

Rata rentabilitatii veniturilor

rv = Pe / Ve

Rata rentabilitatii resurselor consumate

rc = Pe / Che

Rentabilitatea economica

re = Pe / At

Rentabilitatea financiara

rf = Pc / Cpr

re = Pe / At – rentabilitatea economica

rf = Pc / Cpr – rentabilitatea financiara

rv = Pe / Ve - rentabilitatea veniturilor

rc = Pe / Che - rentabilitatea resurselor consumate

In perioada 2004-2005 nivelul ratelor de rentabilitate este nesatisfacator.

Rentabilitatea veniturilor exprima eficienta valorificarii produselor si serviciilor oferite de unitate. Indicatorul inregistreaza o scadere in perioada analizata.

Rentabilitatea costurilor masoara eficienta consumului de resurse umane si materiale; se situeaza la un nivel scazut, inregistrand aproximativ aceeasi evolutie ca si rata rentabilitatii veniturilor.Rentabilitatea economica reprezinta remunerarea bruta a capitalurilor investite pe termen lung, atat proprii cat si imprumutate. Rentabilitatea economica trebuie sa fie la nivelul ratei minime de randament din economie (rata medie a dobanzii) si al riscului economic si financiar pe care si l-au asumat actionarii si creditorii unitati. Rata rentabilitatii economice inregistreaza o scadere in perioada analizata, avand insa valori reduse.

Rentabilitate financiara masoara randamentul utilizarii capitalurilor proprii. Rata rentabilitatii financiare trebuie sa fie superioara ratei medii a dobanzii. Rata rentabilitati financiare are o tendinta de scadere.

2.7 Analiza pragului de rentabilitate din exploatare

Riscul de exploatare evalueaza capacitatea societatii de a se adapta la timp si cu cel mai mic cost la variatia mediului in care isi desfasoara activitatea.

Aprecierea riscului de exploatare se realizeaza cu ajutorul pragului de rentabilitate. Pragul de rentabilitate al exploatarii este redat in tabelul urmator :

Nr.

Specificatie

Simbol

U.M.

Venituri din exploatare

Ve

Ron

Cheltuieli de exploatare

Che

Ron

Profit din exploatare

Pe = Ve-Che

Ron

Costuri variabile totale

Cv

Ron

Costuri fixe totale

Cf

Ron

Marja costurilor variabile

Mcv=Ve-Cv

Ron

Rata marjei costurilor variabile

Rmcv=Mcv/Ve

Pragul de rentabilitate din exploatare

Vepr=Cf/rmcv

Ron

Indicatorul de pozitie

- absolut

Ipoz=Ve-Vepr

Ron

- relativ

Ipo%=Ipoz/Vepr

Momentul realizarii pragului de rentabilitate

Pm=(Vepr/Ve)*360

zile

Coeficientul de elasticitate

Ke=Ve/(Ve-Vepr)

Interpretarea valorilor indicatorilor

Stare

Indicatorul

de pozitie

Momentul realizarii pragului de rentabilitate

Coeficientul de

elasticitate

min

max

min

max

min

max

Risc mare de exploatare

Risc mediu de exploatare

Risc mic de exploatare

Indicatorul de pozitie se gaseste in anul 2005 in zona: ”Risc mare de exploatare” in apropierea limitei inferioare.

Pragul de rentabilitate de exploatare sau punctul mort operational este punctul in care veniturile acopera cheltuielile din exploatare. Dupa acest prag activitatea de exploatare devine rentabila.

Pragul de rentabilitate de exploatare la nivelul societatii cunoaste o evolutie constanta reflectand mentinerea capacitatii de adaptare a rezultatului exploatarii la conditiile specifice in care societatea isi desfasoara activitatea. Nivelul sau in anul 2005 se incadreaza in zona: ”Risc mare de exploatare”.

Coeficientul de elasticitate inregistreaza o crestere astfel aflandu-se in zona: ”Risc mic de exploatare”, aproape de limita superioara decat de cea inferioara.

Evolutia indicatorului de pozitie :

Evolutia pragului de rentabilitate :

Evolutia coeficientului de elasticitate :

2.8 Analiza riscului de faliment

Metoda ALTMAN

Riscul de faliment reflecta posibilitatea de aparitie a incapacitatii de onorare a obligatiilor scadente ale societatii.

Nr.crt.

Specificatie

Simbol

Rezultat curent

Rc

Active totale

At

Cifra de afaceri

Ca

Imprumutrui nerambursate

In

Profit reinvestit

Pr

Active circulante

Ac

R1

R1=Rc/At

R2

R2=Ca/At

R3

R3=Capit/In

R4

R4=Pr/At

R5

R5=Ac/At

Z

Z=3,3xR1+R2+0,6R3+1,4R444

+1,2R5

Riscul de faliment depinde de valoarea scorului:

Z < 4 zona nefavorabila

4 < Z < 9 zona de incertitudine

Z > 9 zona favorabila

Valoarea functiei incadreaza firma in anul 2005 intr-o zona de incertitudine, pentru un scor de 2.75; probabilitatea falimentului fiind intre 50% si 70%.

Cap. 3 – Concluziile diagnosticului financiar

PUNCTE TARI

Cifra de afaceri are o evolutie crescatoare ajungand in 2005 la valoarea de 1213410 lei, inregistrand o crestere fata de anul 2004 de 521462.

Cresterea fondului de rulment arata faptul ca societatea se afla in echilibru financiar pe termen lung

Cresterea vanzarilor de marfuri cu aproximativ 75% in 2005 fata de 2004

Rata activelor imobilizate are un rezultat favorabil pentru firma , rezultand un grad eficient de investire a capitalului fix;

PUNCTE SLABE

Nivel scazut al rentabilitatii.

Exista intarzieri privind incasarea creantelor.

Durata de rotatie a creantelor si furnizorilor nu se incadreaza in limitele normale.

Evolutia stocurilor si creantelor nu se incadreaza in limitele de eficienta.

RISCURI

Risc mic de exploatare.

Probabilitatea falimentului este in procentaj de 50-70%, firma situandu-se intr-o zona de incertitudine, conform functiei «Z » - metoda Altman.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 625
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site